Page 1

G R A P H I C D E S I G N


“Xin chào, tôi tên là Hưng, hiện tại tôi đang làm công việc thiết kế đồ họa tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã bắt đầu công việc này từ năm 2017, trong lúc tôi đang theo học ngành thiết kế công nghiệp tại trường đại học Văn Lang. Tôi lựa chọn ngành thiết kế vì tôi yêu thích tạo ra cái đẹp, và mong muốn mọi người có thể thưởng thức chúng. Sau đây là một vài điều về năng lực và kinh nghiệm của tôi trong quá trình làm thiết kế, bạn có thể xem trực tuyến bằng cách quét mã QR hoặc lật sang trang kế để có thể trực tiếp.”

Behance

Facebook

Instagram

Issuu


Adobe skill

Personal skill

Profectional skill

2015 Thời gian học

2017-2018

06/2018 - 07/2018 Thời gian làm việc

11/2018 - nay


Unleash your confidence


Behance

Facebook

Instagram

Issuu


Architect Studio


Kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian. Từ những vật liệu sẵn có, những tri thức khoa học, kinh nghiệm, mỗi nền văn hóa thường để lại hàng loạt các công trình kiến trúc có chung những phong cách kiến trúc riêng, đặc trưng cho các thời kỳ lịch sử. Kiến trúc hiện đại đi theo xu hướng tôn sùng công nghệ và vật liệu mới, công năng sử dụng, và năng lực sáng tạo cá nhân, do đó các công trình kiến trúc hiện đại thường không có nhiều liên hệ đến văn hóa bản địa.

Sự khô cứng, vô tính của kiến trúc hiện đại là tiền đề cho một xu hướng mới của kiến trúc thế giới. Từ đó PGB được thành lập gồm một nhóm những kiến trúc sư trẻ với một sứ mệnh khơi gợi, lồng ghép những giá trị văn hóa truyền thống của lịch sử vào kiên trúc hiện đại. PGB áp dụng công nghệ và vật liệu mới một cách mạnh mẽ trong các công trình kiến trúc, mà còn áp dụng chúng một cách khôn ngoan đầy cảm xúc hơn, nhằm nhấn mạnh các đặc thù của công trình và mối liên hệ của công trình đến khung cảnh tự nhiên văn hóa xã hội xung quanh. Sự khô cứng, vô tính của kiến trúc hiện đại là tiền đề cho một xu hướng mới của kiến trúc thế giới.


Amslink made by Dan


Behance

Facebook

Instagram

Issuu


Profile for Hưng Huỳnh

Portfolio  

Portfolio