Page 1

COLLECTIONS SPRING/SUMMER 2012

collections Cơ quan Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội

elle TẠP CHÍ THỜI TRANG LỚN NHẤT THẾ GIỚI tại việt nam

Spring Summer www.elle.vn

N e w Yo r k - L o n d o n - M i l a n - Pa r i s

2012

001_Cover-supplement 18  
001_Cover-supplement 18