Page 1

DANES路2 MAGASINET FOR DANSKERE I UDLANDET

A P R I L 2 0 12

Tema: Dansk kunst og kultur Folketingets udlandserfaring Medlem fanget i milit忙rkup i Mali


www.maersk.com

Even after a century of moving global trade, we set out each day to earn our customers. For us, every transaction is an opportuni to set new standards in service, eďŹƒciency, and safe. A.P. Moller - Maersk Group includes Maersk Line, Maersk Oil and other companies within shipping, energy, logistics and retailing - with 108,000 employees in 130 countries.


Artikler

Tema: Kunst/kultur

24 Danskundervisning i Singapore Hvordan sikrer man, at børnene bevarer det danske sprog og lÌrer om

5 Hammershøi-udstilling 

    8 Le Figaro om nordisk kunst

Faste sider 4

Leder

20 Samfundsanalyse Ă˜konomiske modeller i

dansk kultur, nĂĽr man bor i eksotiske

“Hammershøis spartansk indrettede

 

lande langt hjemmefra?

interiører er ren exotisme for fransk-

22 Ekspertpanelet

33 Nyt om dobbelt statsborgerskab 34 International Community

mÌnd.� 9 Interview

How do those from other coun-

Kulturminister Uffe ElbĂŚk mener, at

tries experience the encounter with

Beijing er verdens mest spĂŚndende

Denmark and the Danes? We asked

by, kulturelt set

Aarhus residents Monisha Gambhir

11 Dansk folkemusik

Berettiget til SU? 22 Foreningsliv Operaarrangement i Fredensborg 28 Bøger Tre børneklassikere

from India and Jazmin Ramirez

Violinisten Harald Haugaard spiller

– et voksendrama

Torres from Mexico.

over 100 koncerter om ĂĽret uden for

30 Sprogklummen

38 Politikernes udlandserfaringer DANES undersøger: Hvilke folke-

Danmarks grÌnser 14 Arne Haugen Sørensen

tingspolitikere har boet i hvilke lande?

“Jeg har den berømmelse, der passer

Ekspert forklarer, hvorfor ‘agtig’ kom pĂĽ banen i folkemunde 36 Tegning

40 Generalforsamling

mig,� siger maleren, der netop er

37 Krydsord

43 MilitĂŚrkuppet i Mali

fyldt 80 ĂĽr

39 Nyt fra reprĂŚsentanterne

Danes Worldwide-medlemmet Kim

16 Danske tv-serier

Rasmussen var pĂĽ forretningsrejse i hovedstaden Bamako, da et militĂŚrkup pludselig tog fart

Nyt fra Tunesien og Paris

Den internationale succes skyldes i

46 Medlemsnyt

høj grad fÌnomenet nordic noir

47 Det ürlige Kronborg-møde

19 Teaterforestillinger pĂĽ internettet

OM DANES WORLDWIDE Foreningen Danes Worldwide har siden 1919 vÌret talerør for danskere i udlandet. Vi skaber kontakt mellem danskere i verden og forbedrer livs- og arbejdsvilkürene for jer, der er med til at sÌtte Danmark pü verdenskortet. Protektor: H.M. Dronningen Danes Worldwide Købmagergade 67, 2 1150 Købenahvn K Danmark Tlf.: +45 33 32 09 13 danes@danes.dk www.danes.dk abc.danes.dk

Magasinet Danes Ansvarshavende redaktør: Anne Marie Dalgaard Redaktør: Ă˜ivind Holtermann (redaktion@danes.dk) Layout: Graphorama.dk Annoncer: PĂĄl Jauernik (pal@danes.dk) Korrektur: Ulla de Stricker Forsidefoto: SMK (V. Hammershøi, SelvportrĂŚt) Tryk: AKA Print A/S Distribution: IRS ISSN 1904-5360 Ă…rgang 93

Magasinet Danes udsendes til medlemmer af Danes Worldwide. Udkommer 6 gange ürligt. Eftertryk af usigneret stof er tilladt med tydelig kildeangivelse. Piet Hein Š Danmarksglobus & tekstlinje anvendt med venlig tilladelse af Piet Hein a/s, Middelfart. Magasinet DANES trykkes pü FSC-mÌrket papir for at sküne miljøet. Artikler i DANES udtrykker ikke nødvendigvis Danes Worldwides synspunkter.

DANES 2 2012

3


LEDER

Kriser, netværk og fornyelse I Folk og Røvere i Kardemomme By    

  ! !"!   " ! Hvad var det, der skabte krisen? Min pĂĽstand er, at vi alle er medansvarlige. Vi lod stĂĽ til i en ĂĽrelang udvikling af kulturelle vĂŚrdier, hvor overdreven

   #   !" $ " "  Disse vÌrdier har spillet fallit, og vi vil i de kommende ür se nye tendenser vokse frem. Historisk erfaring tilsiger, at netop de store kriser har betydet gentÌnkning af gamle vÌrdier, nybrud og stor skaberkraft. De aktuelle kriser har mindet os om, at vi alle – mere end nogensinde før – lever i en global verden, hvor gensidige   "$""   !"  For kunst og kultur betyder det, at der vil blive fundet en ny balance mellem egoismen og altruismen. Vi vil blive skarpere til at erkende, at skal vi vÌre med til at forme verden og prÌge fremtiden for vore børn og børnebørn, sü skal vi sikre, at vore fÌllesskaber bliver bÌredygtige – og at bÌredygtigheden rÌkker ud over vores egen kulturs snÌvre grÌnser. Sande kunstnere har stedse – som det illustreres i dette nummer af Danes – levet og virket i en globaliseret verden. For et land som Danmark vil det i fremtiden blive endnu vigtigere, at vi alle strÌber efter at lÌre af kunstens og kultu ! " %  '" # """"*  ""'" 

  "!   !  '!! !"! -

 "  % !$$" ;<=' > " % !" Danes Worldwide har som medlemsdrevet forening gennem snart 100 år levet af kreative netværk. Vi ser det fortsat som en vital mission at bygge på vore medlemmers globale opkobling og give vore børn de sproglige og !"!""   " '" # """""'"  ' sig selv og det Danmark, vi som forening gør større. Det globale samspil skal gøres bæredygtigt, for at vi alle kan få plads i verdensfællesskabet. Michael Metz Mørch Bestyrelsesformand

BESTYRELSE Forretningsudvalget Formand Michael M. Mørch NĂŚstformand Carsten Dencker Nielsen Cand.oecon Kirsten Smedegaard Andersen Lektor Inge Gorm Hansen Adm. dir. Bent Pedersen Ă&#x2DC;vrige bestyrelse Direktør Henrik B. Liisberg Direktør Niels Lundorff, Ă&#x2DC;strig

4

DANES 2 2012

Direktør Lars B. Jørgensen Direktør Jens Olesen, Brasilien Afdelingschef Finn Rowold Ambassadør Freddy Svane, Indien Direktør Kurt Thyregod Direktør Jens M. Jensen, Spanien DirektionssekretÌr Marianne Hostrup Richter GeneralsekretÌr Bodil Mørkøv Ullerup

REGNSKAB PriceWaterhouseCoopers Bank: Danske Bank Holmens Kanal 2, DK-1090 København K s.w.i.f.t. DABADKKK IBAN-nr. DK 39 3000 -3121068958 Kontonummer 3001 3121 068958 CVR nr. 53035728


TEMA

I TEKST:

Ă&#x2DC; I V I N D H O LT E R M A N N

FOTO: SMK FOTO

Hammershøi i international sammenhĂŚng Danmarks muligvis mest anerkendte billedkunstner i dag, Vilhelm Hammershøi (1864-1916), var en usĂŚdvanlig dygtig ener â&#x20AC;&#x201C; men han levede ikke isoleret fra sin samtid Den aktuelle udstilling pĂĽ Statens Museum for Kunst, Hammershøi og Europa! " "besøgt succes. â&#x20AC;&#x153;... der er rig mulighed for at blive høj af Hammershøi og samtidig udvide horisonten, idet Hammershøi prĂŚsenteres i sammenhĂŚng med en lang rĂŚkke beslĂŚgtede malerier af andre europĂŚiske kunstnere (â&#x20AC;Ś) en fornem og berigende start pĂĽ forĂĽret,â&#x20AC;? lyder eksempelvis Berlingskes modtagelse. Udstillingen sĂŚtter eneren Vilhelm Hammershøi i europĂŚisk perspektiv, og kan i Danmark opleves indtil den 20. maj. Derefter overtager Kunsthalle der Hypo-kulturstiftung i MĂźnchen. Stue i Strandgade med solskin pĂĽ gulvet af Vilhelm Hammershøi, Langt og langsomt vĂŚrk

1901 (Statens Museum for Kunst)

Q " "  X  " ham. Hans usĂŚdvanlige rejseaktivitet rundt i Europa er

Eksempler pü Hammershøis rejseaktivitet

dokumenteret gennem hans og hustruen Idas breve til fa-

1891-92 Afrejse til Paris 5. september over Holland og Belgien

milien og via moderens scrapbøger, som indeholder mange

(Amsterdam samt besøg i Zaandam, Harlem, Haag, Rotterdam,

udklip med omtaler i internationale medier.

BrĂźgge og Antwerpen). Ankomst til Paris ca. 21. september 1891.

En af Hammershøis første rejser gik til Paris. Han ville

Hjemrejse fra Paris i begyndelsen af marts 1892. En dags ophold

se Q ! ""  YZZ[  " "

i Berlin pĂĽ hjemrejsen.

vĂŚrker.

1893 Afrejse til Firenze i september over MĂźnchen, Verona,

Hammershøis malerier mødte â&#x20AC;&#x201C; og møder â&#x20AC;&#x201C; stor inte-

Q _  `" q! " { "   

resse i udlandet. En af hans samtidige europÌiske støtter

over Padova og videre derfra 1. december over Verona og

 \ ] \ " ' !%

MĂźnchen og muligvis ogsĂĽ Berlin.

sin betagelse af Hammershøis malerkunst: â&#x20AC;&#x153;Hammershøi

1897 I juni deltog Hammershøi i en kongres i Stockholm.

hører ikke til dem, man skal tale hurtigt om. Hans vÌrk er

1897-98 Afrejse til London 8. oktober 1897 over Amsterdam

langt og langsomt, og i hvilket øjeblik man end begriber

og Rotterdam med besøg i Haarlem, Haag, Scheveningen, Delft

det, vil det altid give fuld anledning til at tale om det, som

og Schiedam. Hjemrejse til Danmark over jul og nytĂĽr (22.

er vigtigt og vĂŚsentligt i kunsten.â&#x20AC;?

december til 8. januar) og derpĂĽ tilbage til London. Hjemrejse fra London i maj 1898.

DANES 2 2012

5


Politiken, den 24. oktober 1907

endelig løsladte, da det var blevet godtgjort, at de var

Vilh. Hammershøi anholdt i Italien som

uvidende om at Sedlerne â&#x20AC;&#x201C; som de havde tilvekslet sig i

falskmøntner.

Udlandet â&#x20AC;&#x201C; var falske.

I det sidst ankomne Nummer af det italienske Blad La Tribuna  <" |  <

Berlingske Tidende, 20. august 1902

UdlĂŚndinges ubehagelige Eventyr.â&#x20AC;? Det er dateret

â&#x20AC;&#x153;Berliner Tagesblatts kendte Kunstanmelder Fritz

Firenze den 10. ds. og fortĂŚller om et Turistpar, som den

Stahl gør den danske Afdeling paa Kunstudstillingen

samme Dag var kommet ind i Cooks Bank dersteds, og

i MĂźnchen til Genstand for sympatisk Omtale. Han

vilde have vekslet 5 Hundred-Lire-Sedler. Kassereren

erindrer ikke før at have set den danske Kunst saa smukt

tog mod sedlerne, undersøgte dem nøje og konstaterede

og betydeligt reprĂŚsenteret paa nogen tysk Udstilling,

derved, at de var falske, hvorefter han telefonerede til

og fremhÌver isÌr Vilh. Hammershøi, hvis sarte Billeder

Politiet, som straks kom tilstede og arresterede Parret.

mere er Drømme end Virkelighed.â&#x20AC;?

Det oplystes, at det arresterede â&#x20AC;&#x2DC;Falskmøntnerparâ&#x20AC;&#x2122; var den danske Maler Vilhelm Hammershøi og Hustru som

Berlingske Tidende, 9. april 1907

for tiden opholder sig i Firenze og bor i Pensione Nardini

â&#x20AC;&#x153;Den danske Udstilling i Guildhall. Alle Kritikere udtaler

paa Piazza del Duomo. Efter en Husundersøgelse i

sig enstemmigt rosende om den danske Maleriudstilling

Pensionatet og Gennemrodning af al deres Bagage

i Guildhall. Tribune kalder Hammershøi den største

og efter lange Forhør blev Hr. Hammershøi og Fruen

nulevende Genremaler og hilser ham som en ny Mester.â&#x20AC;?

Tre unge kvinder af Vilhelm Hammershøi, 1895 (Ribe Kunstmuseum). 6

DANES 2 2012


Nat i Saint-Cloud af Edvard Munch, 1893 (i depot hos

Interiør med ung læsende mand af Vilhelm Hammershøi,

The Metropolitan Museum of Art, New York)

1898 (Den Hirschsprungske Samling, København)

Edvard Munch, kendt for sit ekspressive og symbolske billedsprog, blev født året før Hammershøi. Også han orienterede sig i starten af karrieren mod kunstscenen i Paris. Men de to store skandinaviske kunstneres fælles nordiske udgangspunkt resulterede ikke i fælles trav. Da Munch arbejdede med den første version af motivet Nat i Saint Cloud, kom han med denne erklæring: “Der burde ikke længere males interiør. Folk som læser og kvinder som strikker. Det burde være levende mennesker som puster og føler, lider og elsker.” Det er især i de seneste årtier, det internationale kunstmiljø har fået øjnene helt op for Hammershøis talent: “I Libération ses den franske ‘blindhed’ over for Hammershøi som “en undervurdering, der er lige så stor som den kultagtige status, Edvard Munch har opnået, og som hidtil har tiltrukket sig næsten al fransk opmærksomhed, når det gjaldt nordisk kunst.” … Forfatteren Eric Holder skriver i L’Oeil i en 12 sider lang anmeldelse under overskriften “Indre tavshed”: “Tiden er ophørt ved hans penselspids, lydene har fortonet sig, handlingen og livet er stivnet. Danskeren Vilhelm Hammershøi maler hemmeligheden og den dæmpede tavshed, der som visse ensomme eftermiddage tilskynder til en indre rejse.”” Dagbladet Information, 19. december 1997.

Se, læs og hør mere på www.smk.dk.

DANES 2 2012

7


TEMA

I TEKST

OG FOTO: CHRISTINA HOLDGAARD

Le Figaro om Hammershøi og Antichrist ValĂŠrie Duponchelle er kultur-og kunstskribent pĂĽ den franske avis Le Figaro og har adskillige gange oplevet Danmark pĂĽ kryds og tvĂŚrs. Hver gang muligheden byder sig, udbreder ValĂŠrie sit kendskab til â&#x20AC;&#x153;det lille forfriskende landâ&#x20AC;&#x153;  %" ' " " Hvilke nordiske kunstnere har udlandet og isĂŚr Frankrig

mershøi. Begge kunstnere bevÌger sig i et univers, hvor en

vĂŚret modtagelig for?

slags â&#x20AC;&#x2DC;evig ventenâ&#x20AC;&#x2122; gang pĂĽ gang bliver billedernes domi-

â&#x20AC;&#x153;Vilhelm Hammershøi er nok en af de danske kunstnere,

nerende motiv. De spartansk indrettede interiører er ren

som udlandet og det franske publikum kender bedst og

exotisme for franskmĂŚnd. De fremstĂĽr som et emblem pĂĽ

holder mest af. Med sit monokrome billedunivers og

en fÌlles protestantisk kulturarv og pü det, den fører med

poetiske beskĂŚringer mestrer han kunsten at fortĂŚlle

sig af nøjsomhed og stoicisme.â&#x20AC;&#x153;

en rørende historie udfra en enkelt detalje. Hans intime motivverden lÌgger sig op ad den hollandske 1600-tals

Hvilke nulevende nordiske kunstnere fører i dag an pü den

kunst, som franskmĂŚndene lĂŚnge har sat pris pĂĽ.

internationale kunstscene?

OgsĂĽ Edvard Munch har en betydelig plads i Frank-

â&#x20AC;&#x153;Per Kirkebys vĂŚrker er efterhĂĽnden pĂŚnt reprĂŚsenteret

rigs bevidsthed. Den norske maler har pĂĽ trods af sin

pĂĽ museer og i private samlinger verden over ligesom

$   " $!  =

Michael Kvium, der ĂĽbenlyst trĂŚkker pĂĽ en nordisk malertradition. Ikke mindst i hans seneste vĂŚrker, hvor netop Hammershøis skovmotiver kommer ind som en familiĂŚr reference. NĂĽr man taler om dansk kunst, er det svĂŚrt at !  X  < "  ~ lavede forleden en artikel om elever pĂĽ franske kunstakademier. Flere af dem nĂŚvnte Lars von Trier som inspirationskilde. Hans motivunivers har ogsĂĽ dybe rødder i kunsthistorien. I Melancolia er inspirationen fra bl.a. Millet, Bosch og Bruegel iøjnefaldende ligesom den tyske romantisme er det i Antichrist. Olafur Eliasson kan trods sit islandske navn ogsĂĽ tilskrives en plads blandt danske fremtrĂŚdende kunstnere. ~ "'    "  `"   indsigt i hans verden og mĂĽde at arbejde pĂĽ. Olafur er en enestĂĽende kunstner, hvis eksperimenterende tilgang til livet gør ham til en slags troldmand. En mystiker.â&#x20AC;&#x153; Interviewet er foretaget før udstillingen om Hammershøi havde premiere i København, red. Christina Holdgaard er billedkunstner og har boet i Paris siden 1993. Christina har lĂŚst kunsthistorie pĂĽ Sorbonne og har

Le Figaros karismatiske kunstskribent, ValĂŠrie Dupon-

bl.a. tidligere udstillet pĂĽ MusĂŠe Ingres i Mantauban og Galerie

chelle, fanget pĂĽ kunstudstillingen Foire International

Artâ&#x20AC;&#x2122;Est i Paris. Aktuelt udstiller hun i Frankrigs førende online-

dâ&#x20AC;&#x2122;Art Contemporain 2011 foran et vĂŚrk af den minima-

"" #

listiske amerikanske kunstner John McCracken. 8

DANES 2 2012


TE MA

I T E L E F O N I N T E RV I E W:

Ă&#x2DC; I V I N D H O LT E R M A N N F OTO : K L AU S H O L S T I N G

â&#x20AC;?Ud over stepperne, ud over grĂŚnserneâ&#x20AC;? â&#x20AC;?Uffe ElbĂŚk, Danmarks kulturminister siden efterĂĽret 2011, vil have â&#x20AC;&#x153;Danmark ud i verden og verden ind i Danmarkâ&#x20AC;?. DANES fĂĽr telefonforbindelse til en travl kulturminister i en travl ministerbil. Uffe ElbĂŚk er pĂĽ vej mod Fredericia og i fuld gang med at forberede sig til (endnu) et travlt dagsprogram. Men han lyder ikke stresset ved spørgsmĂĽl om dansk kunst og kultur i international sammenhĂŚng. TvĂŚrtimod. - Hvilken by i verden er i dine øjne den mest spĂŚndende netop nu, kulturelt set? â&#x20AC;?Der sker en masse spĂŚndende ting i interessante byer lige nu, men jeg vil pege pĂĽ Beijing, fordi byen ĂŚndrer sig fra ĂĽr til ĂĽr og fordi Kina for første gang har tĂŚnkt kultur direkte ind i landets femĂĽrsplaner. Det vil helt klart fĂĽ en Â&#x20AC; # ""!"!" > $ alt det der gĂĽr for sig pĂĽ kulturomrĂĽdet under radaren. Hvis jeg skal pege pĂĽ en by, jeg har et kĂŚrlighedsforhold til, sĂĽ bliver det San Francisco.â&#x20AC;? - Forestil dig, at Kulturministeriet i nĂŚste uge fĂĽr besøg af en stor FN-delegation med mennesker fra alle verdenshjørner: Hvilke tre attraktioner i København vil du vise dem? â&#x20AC;?De skal op pĂĽ cyklerne! Jeg vil først arrangere en tur, hvor vi alle cykler rundt i København og ser, hvordan cykelkulturen i Danmark fuldstĂŚndig har forandret byudviklingen og den mĂĽde vi tĂŚnker byer og offentligt rum pĂĽ. Og sĂĽ

Kulturminister Uffe ElbĂŚk er den eneste blandt

skal vi forbi Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte Diamant,

regeringens 23 ministre, der er slĂĽet til Ridder af

sĂĽ de kan fĂĽ indsigt i vores kulturarv og hvor vi kommer fra.

Dannebrog. Han blev indstillet til ordenen i 2001, mens

Bagefter cykler vi ud til en baggĂĽrd i Sydhavnen og ople-

han var rektor for Kaospiloterne.

ver Akademiet for UtĂŚmmet Kreativitet. Der kan de fĂĽ en god fornemmelse af dansk ungdomskultur, nĂĽr den er aller sjovest.â&#x20AC;?

turministeren mulighed for hurtigt at stifte â&#x20AC;&#x153;rigtig gode

Akademiet for UtĂŚmmet Kreativitet er et utraditionelt

relationerâ&#x20AC;? til blandt andet EU-Kommissionens formand

uddannelses- og foreningsmiljø, hvor professionelle og

og kulturkommisĂŚr, EUâ&#x20AC;&#x2122;s prĂŚsident samt formanden for

amatører i fÌllesskab arbejder med blandt andet nycirkus,

EU-Parlamentets kulturudvalg.

performance, teater, skrivning, billedkunst og design.

Uffe ElbĂŚk er ikke en pessimistisk europĂŚer.

Uffe ElbĂŚk siger om Danmarks overtagelse af EU-for-

- Du skrev i en kronik fornylig, at kunst og kultur ikke skal

mandskab ved ĂĽrsskiftet, at â&#x20AC;&#x153;det var lidt som en appelsin,

noget â&#x20AC;&#x201C; men at den kan en masse: Hvad kan dansk kunst og

der faldt ned i turbanen.â&#x20AC;? Formandsskiftet har givet kul-

kultur bidrage med i forhold til Europas økonomiske krise? X DANES 2 2012

9


TE MA

I TEKST:

Ă&#x2DC; IVIN D HOLT E RMA NN

X â&#x20AC;?Min gode ministerkollega i Kina, Cai Wu, sagde til mig i januar, at â&#x20AC;&#x2DC;nĂĽr omverdenen kigger ind i Europa og ind mod

projekt, og Danmark har EU-formandsskabet, er det klart, at det har et engelsk navn.â&#x20AC;?

Danmark, sĂĽ er det først og fremmest kultur man serâ&#x20AC;&#x2122;. Omverdenen er fascineret og tiltrukket af Europas kultur og alt det sĂŚregne vi har. Kultur kan skabe identitet og

- Hvordan hĂĽber du, din tid som kulturminister vil markere sig i forhold til dine forgĂŚngere tid pĂĽ posten?

tiltrĂŚkningskraft, og Danmark har et hav af kreative indu-

â&#x20AC;?Jeg har et princip om ikke at tale dĂĽrligt om mine for-

strier, hvor vi gør det rigtig godt. TÌnk bare pü dansk de-

gĂŚngere. Men internationalisering betyder noget sĂŚrligt

  '"$! " !

for mig: Vi skal have Danmark ud i verden og verden ind i Danmark. Jeg er optaget af, hvordan vi fĂĽr ĂĽbnet vindu-

Kulturministeren søsatte i februar projektet Team Culture

erne ud til den verden, hvor büde vores succes, løsninger

2012. I følge Kulturministeriets website tager det udgangs-

 $'"  Q " !  $$ ! 

punkt i, at kunst og kultur har en sĂŚrlig evne til at skabe

grĂŚnserne â&#x20AC;&#x201C; og vi skal etablere gode relationer med dem, vi

nye ideer og nyt hĂĽb i en krisetid|'   

samarbejder med.

ud af hvordan vi bedst muligt udnytter innovationskraften i kunsten og kulturen til at stimulere nye ideer i hele

Danmark har nogle af løsningerne til de problemer, verdenssamfundet stĂĽr med.â&#x20AC;?

samfundet, bĂĽde nĂĽr det gĂŚlder identitet, sammenhold og økonomisk vĂŚkst. Derfor rejser 13 udvalgte europĂŚiske kulturpersonlig $ !! Â&#x201A;!$  # eksempler pĂĽ europĂŚisk kunst og kultur, der gør en samfundsmĂŚssig forskel. Team Culture 2012 kulminerer ved

Udpluk fra Uffe ElbĂŚks cv:

et møde i juni 2012 i Bruxelles med prÌsentation og dis-

GrundlĂŚgger af og rektor for KaosPiloterne, 1991-

kussion af resultaterne. Beslutningstagere, medlemmer af

2006

Europa-Parlamentet og alle Europas kulturministre er in-

Bestyrelsesmedlem i The Chaordic Commons

viteret.

(USA), 2001-2004 Medlem af New Academy Review Supervisory

- Berlingske og Weekendavisen har pĂĽ lederplads kaldt ini-

Board (UK), 2002-2005

tiativet for henholdsvis â&#x20AC;&#x153;varm luftâ&#x20AC;? og â&#x20AC;&#x153;monumentalt idio-

Honorable Advisor of the Inter-Cultural Creative

tiâ&#x20AC;?. Hvad siger du til kritikken?

Education Observatory, Hong Kong 2008

â&#x20AC;?Jeg tror, den skyldes, at nogle af lederskribenterne er

Social Innovator In Residence, Center for Social

fanget ind af deres egne fordomme og skriver ud fra egne

Innovation, Toronto, 2009

antagelser i stedet for fakta. Kritikken kom frem, allerede

Folketingsmedlem for Det Radikale Venstre â&#x20AC;&#x201C; 2011

før projektet gik i gang. Det er ogsĂĽ en frygt for, at vi har sat en snakkeklub i gang. Men projektet er â&#x20AC;&#x201C; i forhold til de store ord, der blev brugt i de to ledere â&#x20AC;&#x201C; et konkret og ret afgrĂŚnset projekt. Der var i øvrigt ogsĂĽ forbløffelse over projektets titel. Men i og med at Team Culture 2012 er et internationalt

BAGSVĂ&#x2020;RD KOSTSKOLE GYMNASIUM

TID TIL STX?

studentereksamen

Oplysninger om Team Culture 2012, Weekendavisens kritik og Uffe ElbĂŚks gensvar kan lĂŚses pĂĽ www.danes.dk. www.bagkost.dk

10

DANES 2 2012


TE MA

I TEKST: TO RBEN

HOLLE U FE R FOTO: HA NS Z EU T H EN

Folkemusikkens fornemme ambassadør Harald Haugaard er violinist i topklasse og spiller over 100 koncerter om üret uden for Danmarks grÌnser. Mød en kunstner, som ser store muligheder i dansk folkemusik. Dansk folkemusik har de seneste 15 ür oplevet en stor re-

Mange bands er parat til at komme ud. Jeg tror, bĂĽde cen-

nĂŚssance. Med fusionsorkestret Sorten Muld nĂĽede den

traladministrationen og dansk erhvervsliv vil kunne drage

fynske spillemand Harald Haugaard ud til rigtig mange, og

store fordele af at se eksportpotentialet i denne musikgen-

siden har han â&#x20AC;&#x201C; i lighed med mange andre i det danske fol-

re,â&#x20AC;? mener Harald Haugaard, som ved selvsyn har oplevet

kemusik-miljø â&#x20AC;&#x201C; ikke set sig tilbage. Selv om traditionen er

stor nysgerrighed hos publikum i udlandet.

selve fundamentet i denne musikgenre, sĂĽ er det i den grad

â&#x20AC;&#x153;Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvordan musik-

et internationalt udsyn, der kendetegner de unge i dansk

ken bliver modtaget fra land til land. Hver kultur har jo X

folkemusik. Det blev en verden til forskel, da Syddansk Musikkonservatorium i 1998 oprettede en sĂŚrlig linje kun for folkemusik. Haugaard var med til at støbe kuglerne dengang og droppede først for nylig sin stilling som fastansat lĂŚrer for de nye talenter, som drager ud og i fjerne egne af verden fremviser alt, hvad dansk kultur kan. At turnere i Japan er for lĂŚngst blevet dagligdag for Harald Haugaard, ligesom blandt andet Canada er et land, der har vist sig at have en utrolig ĂĽbenhed overfor gammel dansk musiktradition. Unge musikere viser stor nysgerrighed og har gravet de gamle melodibøger frem, som spillemĂŚnd gennem alle tider har samlet gennem deres virke i de danske landdistrikter. Stort potentiale Harald Haugaard ser et stort potentiale i at sammenkĂŚde dansk eksport med den helt unikke musik, som han selv og en lang rĂŚkke andre formidler pĂĽ smukkeste vis: â&#x20AC;&#x153;Der er en dynamisk, rig og innovativ folkemusikscene i Danmark med et meget stort eksportpotentiale af den $"! !  des sĂŚrlig mange andre steder i verden. DANES 2 2012

11


X sin mĂĽde at gĂĽ til koncert pĂĽ. Men der er ingen tvivl om,

ker mange hundrede ĂĽr til-

at dansk folkemusik vĂŚkker international genklang. Det

bage i tiden. Mange tror,

oplever jeg i hvert fald selv med omkring 100 koncerter i

traditionel kultur kun kan

udlandet om ĂĽret de sidste mange ĂĽr. Folk langt vĂŚk â&#x20AC;&#x201C; som

overleve i isolerede sam-

ikke kender meget til Danmark og mest har hørt om H. C.

fund som en dal eller skov.

Andersen, Lego eller f.eks. fodboldbrødrene Laudrup â&#x20AC;&#x201C; for

Men det er helt forkert, for bĂĽde

dem er dansk musik noget helt nyt. Derudover lurer Mu-

Bornholm, LĂŚsø, Fanø â&#x20AC;&#x201C; og Ă&#x2020;rø for

hammedkrisen stadig mange steder i verden â&#x20AC;&#x201C; man kan pĂĽ

sĂĽ vidt ogsĂĽ â&#x20AC;&#x201C; er alle sammen gode ek-

en pĂŚn mĂĽde sige, at traditionel musik fra Danmark er med

sempler pü, at det har vÌret sømÌnd,

til at bløde stemningen op.â&#x20AC;?

som drog ud og ikke kun handlede med

Harald Haugaard er nok den mest kendte danske fol-

gods, men ogsü med kulturelle strøm-

kemusiker uden for Danmark. Han er en sand virtuos pĂĽ

ninger, dans, musik, arkitektur, tanker,

violinen og født direkte ud af folkemusikken. Harald be-

poesi og sĂĽ videre. Det er folk, som rejste ud

gyndte allerede at spille den traditionelle musik i lokal-

med deres traditioner og tog nye traditioner og

miljøet hjemme pü Nordvestfyn, nür hans mor indbød til

tankermed hjem og blandede dem med den kultur,

folkedans. Men det var først, da han kom med i fusions-

de havde i forvejen. Sønderho og Fanø er utroligt

orkestret Sorten Muld, at Danmark og udlandet for alvor

gode eksempler pĂĽ, at man sagtens kan have en rig,

lagde mĂŚrke til ham og hvad han kunne med sin violin.

levende, stÌrk og gammel tradition med dybe rødder

â&#x20AC;&#x153;Midt i 1990â&#x20AC;&#x2122;erne var jeg med pĂĽ den dengang meget nye innovative folkemusikscene i Danmark, og der har vĂŚ-

samtidig med, at man ĂĽbner sig for resten af verden og det kosmopolitiske.â&#x20AC;?

ret en del udvikling siden da med forskellige konstellationer. Jeg har spillet med Sorten Muld, Serras og en duo jeg

Mere end â&#x20AC;&#x2DC;blotâ&#x20AC;&#x2122; folkemusik

havde med guitaristen Morten Alfred Høirup. Nu spiller jeg

Haugaard kan ikke lade vĂŚre med at komme med et hint

koncerter, dels i eget navn og dels med min hustru, sanger-

til den nye danske regerings mĂĽlsĂŚtning om kosmopolitisk

inden Helene Blum under navnet Blum & Haugaard. Men

fokus:

hvis man skĂŚrer ind til benet, er det stort set det samme,

â&#x20AC;&#x153;Ja, man hører Kulturministeriet tale om, at vi skal

jeg har gjort hele tiden: Jeg tager musik med danske rødder

vĂŚre kosmopolitiske. Man skal bare huske, at man ikke

og udfordrer den efter bedste og ydmyge evne. Det har jeg

kan vĂŚre kosmopolitisk uden at have noget at komme med:

stor fornøjelse af, for dels udfordrer det mig som kunstner

Kosmopolitisme bestür netop af mange forskellige rødder,

at arrangere musikken, dels komponerer jeg nye ting i trĂĽd

som møder hinanden.â&#x20AC;?

     !     mark. Det tror jeg, jeg vil fortsĂŚtte med.â&#x20AC;?

Harald Haugaard hüber, den danske regering og erhvervsliv i fremtiden for alvor vil vÌre lydhør overfor danske folkemusikere som gode formidlere af dansk kultur og

Kosmopolitisk danskhed

som spĂŚndende medspillere. Interessen er der:

Harald Haugaard understreger, at selv nogle af de mest

â&#x20AC;&#x153;Jeg fĂĽr ofte lejlighed til at tale om min egen kultur og

inkarnerede miljøer i Danmark â&#x20AC;&#x201C; som eksempelvis den

mit land. Jeg er meget stolt af at kunne rejse rundt i hele

unikke kultur med folkedragter og den over 300 ĂĽr gamle

verden med en rig, gammel og â&#x20AC;&#x201C; synes jeg â&#x20AC;&#x201C; ĂĽben musik-

Sønderhoning-dans pĂĽ Fanø â&#x20AC;&#x201C; i høj grad er prĂŚget af ind-

kultur. Folk derude drager jo helt naturligt paralleller til

tryk udefra.

det, de kender i forvejen fra Danmark â&#x20AC;&#x201C; som for eksempel

â&#x20AC;&#x153;Ligesom vi i Irland kan tage til Donegal eller Galway, hvor der ogsĂĽ er unikke traditioner med egne stilarter og danseformer, sĂĽ har vi egnsforskelle i musik og dans i Danmark: I Thy, Himmerland, pĂĽ LĂŚsø og pĂĽ Fanø, hvor man har en meget levende kultur den dag i dag, som rĂŚk-

12

DANES 2 2012

H. C. Andersen â&#x20AC;&#x201C; i forhold til den musik, jeg rejser rundt og spiller. SĂĽ fĂĽr vi en snak om det.â&#x20AC;?


Projektet Danish Roots â&#x20AC;&#x153;Dansk folkemusik er ikke en kĂŚmpe forretning â&#x20AC;&#x201C; men det er folk og roots-genrerne til gengĂŚld. Det sĂĽ vi for eksempel, da fĂŚnomenet Riverdance tryk   ""   verden rundt nonstop. Jeg er pĂĽ vej til Folk Alliance International i Memphis i delstaten Tennesee. Den er blandt USAâ&#x20AC;&#x2122;s største musikbegivenheder hvert ĂĽr. Dansk folkemusik er selvfølgelig kun en lille del af det hele, men vi er der!â&#x20AC;? siger Morten Alfred Høirup, projektkoordinator for Danish Roots, som blandt andet yder turnĂŠstøtte til danske folkemusikorkestre, som vil udenlands. Han er guitarist, søn af en spillemand og med i den danske musikkonstellation Himmerland, som snart drager pĂĽ turnĂŠ forat prĂŚsentere dansk folkemusik langt ude i Stillehavet â&#x20AC;&#x201C; pĂĽ PĂĽskeøen.

Mere information om dansk folkemusik Aktuel information om den danske roots og folk scene: www.folkemusik.dk Duoen Jensen & Bugge turnerer meget i bl.a. USA, hvor de spiller op til bal med traditionel musik og møder efterkommere af danske udvandrere: www.jensen-bugge.dk. "! =! " '"  www.folkshop.dk. Harald Haugaards website: www.haraldh.dk. ]  $  www.danishroots.eu.

DANES 2 2012

13


TE MA

I TEKST:

JESPER MA LMOS E FOTO: DORT HE K R A B B E

â&#x20AC;&#x153;Jeg har den berømmelse, der passer migâ&#x20AC;? Maleren Arne Haugen Sørensen fylder 80 ĂĽr den 27. april 2012. Han er glad for sit â&#x20AC;&#x2DC;usynligeâ&#x20AC;&#x2122; liv i Frigiliana i Sydspanien.    ' ""  %"  -

Arne Haugen Sørensen debuterede 21 ür gammel pü

ske- og dyrelignende vĂŚsener i stĂŚrke farver. Men for Arne

Kunstnernes EfterĂĽrsudstilling i 1953. Siden har hans vĂŚr-

!    !" ! 

ker gjort ham kendt i hele Skandinavien. De har vĂŚret ud-

man kalder kunstâ&#x20AC;?.

stillet i bl.a. Paris og Milano og reprĂŚsenterede Danmark

Han sluttede sin skolegang tidligt, og hele 36 forskellige

pü Biennalen i Venedig i 1986. Arne Haugen Sørensen har

jobs skulle afprøves, før han meldte sig til et kunstmaler-

modtaget en lang rĂŚkke hĂŚdersbevisninger, heriblandt

kursus afholdt af Malernes Fagforening. Det blev et vende-

Eckersberg og Thorvaldsen Medaljen.

punkt i hans liv, og 17 ĂĽr gammel tog han til Paris, hvor han boede og arbejdede, indtil han i 1967 vendte tilbage til Dan-

Kravet om at levere varer versus fred og ro

mark. I 1965 modtog Arne Haugen Sørensen â&#x20AC;&#x201C; som en af de

Succesen til trods er det dog ikke pĂĽ MoMa, Tate Gallery

første â&#x20AC;&#x201C; Statens Kunstfonds treĂĽrige arbejdslegat, hvilket

eller andre verdensberømte kunstmuseer, man møder Arne

gav ham ro til fordybelse i sin kunst.

Haugen Sørensens vĂŚrker. â&#x20AC;&#x153;Selv om jeg har levet det meste af mit liv i udlandet, mest i Frankrig og Spanien, har jeg aldrig søgt at blive berømt og efterspurgtâ&#x20AC;?, fortĂŚller Arne Haugen Sørensen. â&#x20AC;&#x153;For mig har det drejet sig om at fĂĽ ro til at koncentrere mig om maleriet. Jeg har desuden aldrig produceret nok til at vĂŚre rigtig interessant for gallerier. Deres ubønhørlige krav om at fĂĽ leveret â&#x20AC;&#x2DC;varerâ&#x20AC;&#x2122;, har gjort, at jeg nu â&#x20AC;&#x201C; bortset fra min datters lille galleri i Frigiliana, Galeria Krabbe â&#x20AC;&#x201C; helt har opgivet at arbejde sammen med gallerier. Jeg nyder at kunne male hver dag i fred og ro, uden at     < " "  " ! samle billeder til store museumsudstillinger bĂĽde i Danmark og Spanien. Da jeg ikke er nogen selskabsløve, fĂĽr jeg lov til at leve mit â&#x20AC;&#x2DC;usynligeâ&#x20AC;&#x2122; liv her i bjergene bag Frigiliana. Jeg har den berømmelse der passer mig, nok til at folk kan    "      gemme mig, hvis jeg har lyst til detâ&#x20AC;?. Den store passion Siden Arne Haugen Sørensen slog sig ned i Spanien i 1981, har han kredset om mytiske og religiøse temaer fra den grĂŚske og nordiske mytologi og fra kristendommen. 

;Y[ZÂ&#x201E;' ""!   # "" $-

gave, glasmosaikken Opstandelsen til Immanuelskirken i 14

DANES 2 2012


Kolding. Siden har han udsmykket ikke fĂŚrre end 26 danske kirker med glasmosaikker, prĂŚdikestole, altertavler og

Billedkunstneren har boet i Frigiliana nord for Malaga siden

!# Â&#x2020; X '  Â&#x2021;  

1981 og er gift med keramikeren Dorthe Krabbe. Tilsammen

sidste ĂĽr bogen Hvor ordene ikke rĂŚkker om denne del af

  Â&#x160;" Â&#x2039;" Â&#x20AC;''

Arne Haugen Sørensens kunstneriske rÌkkevidde. Endnu

i Frigiliana (www.galeriakrabbe.com). Familien har vĂŚret

en bog, Den store passion, er netop udkommet i forbindel-

medlemmer af Danes Worldwide siden 1995.

se med Arne Haugen Sørensens 80 ĂĽrs-dag: En visuel tour de force gennem Jesu lidelseshistorie, passionsberetningen og andre af kunstnerens arbejder med bibelske motiver. Arne Haugen Sørensens malerier kan bl.a. opleves her: Til 6. maj pĂĽ Grønningen, København. Til 28. maj pĂĽ Museet Holmen i Løgumkloster. Til 2. juni pĂĽ Galeria Krabbe i Spanien. {Â&#x2C6;!! "YÂ&#x2030;$'$Â&#x20AC;! !Â&#x2020;"  Roskilde.

Book B ook o online: nline: e europcar.dk/udlandsdansker uropcar.dk/udlandsda Alene i Danmark har Europcar 40 udlejningskontorer fordelt i alle lufthavne og større byer. Og da vi har over 5000 biler, er der altid en bil til dine behov. Vi tilbyder ogsü leje af GPS, barnestole og meget mere. Har du spørgsmül? Ring +45 89 33 11 33 eller skriv til reservations@europcar.dk.

DANES 2 2012

15


TE MA

I

MARIE Ă&#x2DC;STERGAARD KNUDSEN FOTO: TINE HARDEN

BegrĂŚnsningens succes En sĂŚrlig fordelagtig situation og hype omkring fĂŚnomenet nordic noir er blandt forklaringerne pĂĽ danske tv-seriers succes pĂĽ de svĂŚrt tilgĂŚngelige britiske og amerikanske tv-markeder. EnglĂŚndere er optaget af, hvordan man kan skaffe sig en   "   X! > $ ""  GrĂĽbøl â&#x20AC;&#x201C; bĂŚrer i tv-krimien Forbrydelsen 1 og 2. Men ikke

OgsĂĽ amerikanerne er ved at fĂĽ øjnene helt op for dansk tv-drama. â&#x20AC;&#x153;Danske tv-serier har vĂŚret solgt til mange lande gen-

nok med det. Nu sidder de ogsĂĽ pĂĽ yderkanten af sofaen for at følge med i, hvordan den uprøvede statsminister Birgitte Nyborg â&#x20AC;&#x201C; spillet af Sidse Babett Knudsen â&#x20AC;&#x201C; klarer udfordringerne i tv-serien Borgen. Rygter vil vide, at englĂŚnderne øver sig pĂĽ det danske sprog. Hvorfor? Fordi serierne hverken er genskabt eller eftersynkroniseret. Det er helt nyt i britiske sammenhĂŚnge. Gunhild Agger, professor ved Aalborg Universitet, har forsket i tvserier gennem mange ĂĽr. Om den aktuelle britiske tendens siger hun til DANES: â&#x20AC;&#x153;Vi danskere er vant til at skulle lĂŚse undertekster. Det er englĂŚnderne ikke, og det er pĂĽ mange mĂĽder en sensa-

nem ĂĽrene, men gennembruddet i netop Storbritannien og

tion, at de alligevel gider se med. FĂŚnomenet er tegn pĂĽ en

USA er bemĂŚrkelsesvĂŚrdigt. Begge landes tv-markeder

helt ny ĂĽbenhed for fremmed â&#x20AC;&#x201C; og dermed ogsĂĽ for dansk

har en lang tradition for tv-serier af høj kvalitet og er meget

og skandinavisk - kultur.â&#x20AC;?

svĂŚre at komme ind pĂĽ.â&#x20AC;? Amerikanske seere kan dog endnu ikke se en eftersyn-

Skandinavisk melankoli

kroniseret dansk tv-serie, ej heller en tekstet version. For

De engelske seertal er til at tage og føle pü. Borgen blev

nylig havde den tilpassede udgave af Forbrydelsen, The

sendt først gang i midten af januar 2012 pü BBC4, hvor

Killing, prĂŚmiere i USA. Den skandinaviske tone var beva-

629.000 seere sĂĽ med.

ret. Gunhild Agger forklarer:

Forbrydelsen 1 lagde i januar 2011 ud med 393.000

â&#x20AC;&#x153;Sarah Lund blev til Sarah Lindon, og optagelserne

seere, som steg til 800.000 i november, da Forbrydelsen

foregik i Seattle, der er en by med nordisk prĂŚg. Det skan-

2 blev sendt. Forbrydelsen 1 og 2 var de første lÌngere

  ' ' "$$" 

danske serieproduktioner sendt i Storbritannien. Borgen

" " "  " "-

blev sendt første gang midt i januar 2012, og 629.000 seere

dere har kaldt nordic noir. Det er en sĂŚrlig skandinavisk

sĂĽ med.

melankoli, som verdens tv-seere har fĂĽet øjnene op for.â&#x20AC;?

16

DANES 2 2012


Dobbelte historier Ă&#x2026;rsagerne til den store succes for danske tv-serier pĂĽ de "$  " Â&#x2039;! " Â&#x2021; FĂŚnomenet nordic noir er en af dem, en sĂŚrlig gunstig situation med udspring i Sverige er en anden: 

Â&#x2021;    =  "  -

den for en thrillerkrimi som Forbrydelsen, for eksempel de britisk producerede Wallander tv-serier - optaget i Ystad i Sverige med britiske skuespillere - og den amerikanske $ " X ] "" !=" Forholdene i Storbritannien og USA er dermed pĂĽ forhĂĽnd fordelagtige for Borgen. Der er ifølge Gunhild Agger noget amerikansk over Borgens genre. Den minder pĂĽ mange mĂĽder om den populĂŚre amerikanske tv-serie West Wing, der foregĂĽr blandt medarbejdere i Det Hvide Hus. Men alt dette ville vĂŚre lige meget, hvis ikke kvaliteten havde vĂŚret i orden. Forbrydelsen og Borgen er seneste skud i en rĂŚkke prisbelønnede danske tv-serier, der blandt andet tĂŚller Riget, TAXA, Rejseholdet, Ă&#x2DC;rnen og Nikolaj og Julie!## $!# Radio, og kravene til kanalen om public service betyder ifølge Gunhild Agger, at programmer bĂĽde skal underholde og give stof til eftertanke. En dobbelthed, der ifølge Gunhild Agger er blevet til en produktionskultur pĂĽ stedet. â&#x20AC;&#x153;MĂĽske er netop det, der ved første øjekast virker som en begrĂŚnsning, en ĂĽrsag til succesen. BĂĽde i Forbrydelsen

Nogle af nøglepersonerne bag Forbrydelsen Iâ&#x20AC;&#x2122;s sĂŚrlige nordic

og Borgen er der dobbelte historier. Forbrydelsen 2 handler

noir-stemning pĂĽ optagelse ude pĂĽ Amager FĂŚlled: B-fotograf

dels om en krimigĂĽde, dels om, hvorvidt indsatsen i Afgha-

      

nistan er omkostningerne vĂŚrd. Borgen handler pĂĽ samme

og tonemester Jeppe Jungersen tog billedet.

mĂĽde dels om det politiske liv pĂĽ Christiansborg, dels om statsministerens personlige valg og personlige ofre. Der er mere at fortolke og se efter, nĂĽr man sĂŚtter sig i sofaen. Det

Nordic noir

kan seere godt lide, ogsĂĽ i Storbritannien og USA.â&#x20AC;?

FĂŚnomenet nordic noir ifølge Piv Bernth â&#x20AC;&#x201C; producent

Adam Price, hovedforfatteren bag Borgen, har tilsvarende kaldt serien â&#x20AC;&#x153;et valg mellem det du elsker â&#x20AC;&#x201C; og den du elsker.â&#x20AC;?

pĂĽ Forbrydelsen 3 og Danmarks Radios nye dramachef efter Ingolf Gabold: â&#x20AC;&#x153;Nordic noir er en visuel genrebetegnelse, og Forbrydelsen er et godt eksempel: Det visuelle univers er

Et usĂŚdvanligt udgangspunkt

grĂĽtonet, tĂĽget, fugtigt og regnfuldt. De skandinavi-

Danmark er et land, hvor den mundtlige fortĂŚlling og fan-

ske lande bliver ofte â&#x20AC;&#x2DC;solgtâ&#x20AC;&#x2122; i sommerperioden med de

tasien i den grad er i fokus. Derfor er det heller ikke mĂŚr-

lange lyse nĂŚtter, midnatssol, badestrande og kreb-

keligt, at danske tv-serier vinder større og større interna-

sekalas med mere. Pludselig viser vi en mørk, dyster

tionale markedsandele, mener svenske Bosse Bergstedt,

og monokrom verden, hvor der ogsĂĽ er skĂŚbner, der

$ "$ 

mislykkes. Tragedier udspilles, intriger nĂŚres â&#x20AC;&#x201C; lige-

De danske tv-produktioners evne til at nĂĽ sĂĽ langt ud i

 " "``  ! " !"-

som i resten af verden â&#x20AC;&#x201C; men i denne vinterkontekst bliver det tydeligere.â&#x20AC;?

! " ! "'   X DANES 2 2012

17


X afsĂŚttet til - nĂŚrmere bestemt hos den danske digterprĂŚst N.F.S. Grundtvig.

â&#x20AC;&#x153;Resultatet er, at danske børn er blevet dygtige fortĂŚllere. De er blevet opmuntret til at fortĂŚlle og har fĂĽet ros

Bosse Bergstedt har gennem mange ĂĽr arbejdet med

for at bruge deres kreativitet og fantasi. Meget indhold i

dansk kultur og skrev afhandling om netop Grundtvig.

fjernsynsudsendelser handler om følelser og fortÌllinger,

Grundtvig lancerede begrebet historisk-poetisk videnskab,

og det er derfor ikke mĂŚrkeligt, at danske tv-serier opnĂĽr

der siden kom til at fungere som ideologisk grundstof for hele

stor succes.â&#x20AC;?

det folkelige oplysningsprojekt op gennem sidste og forrige ĂĽrhundrede: â&#x20AC;&#x153;Fokus for den historisk-poetiske videnskab var, at alle menneskets egenskaber skulle vĂŚgtes lige højt. En sĂŚrlig indsats blev lagt netop pĂĽ det poetiske, idet det var under-

Dansk tv-dramatik har gennem de sidste ĂĽrtier haft en opadsti-

prioriteret i den sorte skole, som Grundtvig vendte sig i

gende succeskurve med tv-serier som TAXA, Strisser pü Samsø,

mod. I det poetiske lĂĽ et sĂŚrligt fokus pĂĽ det mundtlige.â&#x20AC;?

Rejseholdet, Ă&#x2DC;rnen og Nikolaj og Julie. Mange af dem er solgt

Hvor andre kulturer rundt omkring os â&#x20AC;&#x201C; eksempelvis

til skandinaviske og internationale tv-stationer. Lars Von Triers

Tyskland og Sverige â&#x20AC;&#x201C; lagde vĂŚgt pĂĽ skriftligheden og ratio-

Riget fra 1994 blev genskabt i USA og var et gennembrud, men

nal videnskab, fokuserede den danske kultur pĂĽ det mundt-

opnĂĽede dog ikke store seertal. NĂŚste milepĂŚl fandt sted i 2002,

lige ord, gerne i form af fortĂŚllinger og sang. Leg, fantasi og

da Nikolaj og Julie vandt en Emmy i kategorien Bedste Inter-

kreativitet kom i fokus, først og fremmest pü højskolerne,

nationale Dramaserie. For første gang nogen siden. Ă&#x2026;ret efter

friskolerne og i folkeoplysningsregi. Som ĂĽrene gik, gled

vandt serien igen, og derefter er det blevet til Emmyâ&#x20AC;&#x2122;er for Krø-

denne pÌdagogiske praksis ifølge Bosse Bergstedt ind pü

niken og Ă&#x2DC;rnen.

folkeskoler og andre institutioner i det danske samfund.

â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

+LOAB>ĂąBOĂąBKĂąPQÂ&#x2039;OHĂą?>KHùùùùùùùùùùùùùù JBAĂąBKĂąHI>OĂąSFPFLK Ăą!BQĂąDÂ&#x17D;Oùùùùùùùùùù ?>KHBKĂąQFIĂąBQĂąOFDQFDĂąDLAQùùùùùùùùùùù S>IDĂąCLOĂąSLOBPĂąHRKABO Michèle Le Ret, Private Banker

Besøg os pü g.com www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77 for at aftale et møde.

Making it possible +LOAB>Ăą>KHĂą0 ĂąBOĂąBKĂąABIĂą>CĂą+LOAB> DORMMBK ĂąABOĂąBOĂąABKĂąCÂ&#x17D;OBKABĂąhK>KPFBIIBĂąSFOHPLJEBAĂąFĂą+LOABKĂąLDĂą>IQFHRJ Ăą+LDIBĂą>CĂąABĂąKÂ&#x2039;SKQBĂąMOLARHQBOĂąLDĂąQGBKBPQBOĂąH>K ĂąMD> ĂąABQĂąBKHBIQBĂąI>KAPĂąOBDIBO Ăą JÂŻPHBĂąFHHBĂą?BKVQQBPĂą>CĂąMBOPLKBO ĂąPLJĂąBOĂą?LP>QĂąFĂąSFPPBĂąI>KAB Ăą-LQBKQFBIIBĂąFKSBPQLOBOĂąDÂ&#x17D;OBPĂąLMJÂ&#x2039;OHPLJĂąMÂŻ Ăą>QĂąABOĂąFHHBĂąH>KĂąDFSBPĂąKLDBKĂąD>O>KQFĂąCLOĂąMLPFQFSBĂą>CH>PQĂąMÂŻĂąFKSBPQBOFKDBOĂąFĂąhK>KPFBIIBĂą FKPQORJBKQBO ĂąLDĂą>QĂąPÂŻA>KKBĂąFKSBPQBOFKDBOĂąH>KĂąJBACÂ&#x17D;OBĂąQ>? ĂąR>KPBQĂąESLOĂąHLJMBQBKQBĂąABĂą>CĂą?>KHBKĂąRAS>IDQBĂąMLOQBCÂ&#x17D;IGBCLOS>IQBOBĂąBO Ăą%FPQLOFPHBĂą>CH>PQĂąPH>IĂąFHHBĂąPBPĂąPLJĂąBKĂąD>O>KQFĂąCLOĂąCOBJQFAFDBĂą OBPRIQ>QBO Ăą+LOAB>Ăą>KHĂąBOĂąRKABOI>DQĂąQFIPVKĂą>CĂą 00#Ăą ĂąOLRQBùùAOILKĂą) Ăą)RUBJ?LROD Ăą!FPPBĂąLMIVPKFKDBOĂąBOĂą>CDFSBQĂą>CĂą+LOAB>Ăą>KHĂą0 Ăą/ 0 Ăą)RUBJ?LRODĂą+L ùù Ăą ĂąORBĂąABĂą +BRALOC Ăą) Ăą)RUBJ?LROD ĂąQIC ùùùùùù7Â&#x161;OF@EĂą>CABIFKDĂąQIC ùùùùùùùTTT KLOAB>MOFS>QB?>KHFKD @LJĂą

18

DANES 2 2012


Dansk teater på nettet Når man bor i udlandet, kan det være svært at følge med i, hvad der sker på de danske teaterscener. Men fra 16. april 2012 kan du se de nyeste danske teaterforestillinger på nettet, når Seeatre.com lancerer ‘theater-on-demand’. Seeatre.com giver mulighed for at downloade kvalitetsop-

Vil du være teateranmelder?

tagelser af dansk skuespil, børneteater, stand up og meget

Hvis DANES må bringe jeres oplevelse og vurdering af

mere. Allerede nu er 12 forestillinger tilgængelige. De er

initiativet, kan foreningen i samarbejde med Seeatre.com

optaget med 6-8 kameraer, hvilket betyder, at du kommer

tilbyde 14 dages gratis adgang til websitet til de første seks

helt tæt på skuespillerne og får en helt anderledes oplevelse

medlemmer af Danes Worldwide, der tager kontakt til re-

af det, der foregår på scenen.

daktion@danes.dk.

Hver fredag vil der være premiere på en ny forestilling.

Læs mere om dansk scenekunst på nettet og se en række

Prisen er 65 kr. pr. forestilling for brug i to døgn. En må-

gratis trailere på www.seeatre.com.

neds fri adgang til websitet koster 94 kr. og for et år er pri-

JM

sen 875 kr.

Hotellejligheder i København

B A G S VÆ R D K O S T S K O L E GYMNASIUM Tid til Talent

annoncer Hotellejligheder | Konferencer | Health Club | Café Bagsværd Kostskole & Gymnasium (BK) er en udviklingsorienteret og traditionsrig skole grundlagt i 1908. Elever, der vælger en uddannelse hos os, siger ja til fællesskab, faglighed, seriøsitet og individuel talentudvikling. Det vi på Bagsværd Kostskole & Gymnasium kalder for: Tid til Talent.

Mere plads end på de fleste hoteller Få din egen lejlighed og nyd privatlivets fred kombineret med unik, personlig service og eksklusive faciliteter: fuldt udstyret køkken, vaskemaskine, altan og gårdhave samt gratis parkering og Internet.

Vi tilbyder: Dansk uddannelse med et internationalt præg Grundskole, 10. kl., studentereksamen (STX) Danmarks første femårig BioTek-uddannelse 8.kl.-3.g Sport- og talentklasse fra 7. kl. Mulighed for morgentræning tirsdage og torsdage Aktiv brug af it og internet i undervisningen Enkeltværelser til kostelever, lektiehjælp hver dag

Scan QR koden og besøg vores hjemmeside www.bagkost.dk Aldershvilevej 138 DK-2880 Bagsværd Telefon: +45 44980065 E-mail: bk@bagkost.dk

Prøv vores Executive 77 m2 lejlighed med to soveværelser ideel når hele familien rejser samlet. Billeder: Pernille Ohms

t t t t t t t

Kontakt vores booking- og eventchef, Christina Stage på tlf. +45 3527 1517 eller på e-mail cs@charlottehaven.com

Hjørringgade

12C

|

DK-2100

København

Ø

|

www.charlottehaven.com

DANES 2 2012

19


S AMF UN DSAN ALYSE

I T E KS T:

OV E K . PE DE RS E N, N E W YO R K F OTO : CB S

Ove K. Pedersen Professor, cand.scient. pol og journalist. GrundlĂŚgger af International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS). Skrev i 2011 bogen Konkurrencestaten om den danske udvikling fra velfĂŚrdsstat til konkurrencestat.

Hvad er det, som forandrer et samfund? I DANES udreder professor Ove K. Pedersen de store linjer, der tilsammen tegner staten Danmark

Det historiske eksperiment  "  $ "'  "   men mest om økonomisk politik Â&#x20AC;  ""!$$ -

ger og parlamenter, og som for fremtiden vil lĂŚgge snĂŚvre

nansielle krise skal løses gennem beskÌringer i de statslige

   " $ =  = $" -

budgetter og afvikling af offentlig og privat gĂŚld; og de som

{Â&#x2018;Â&#x2019;YÂ&#x2019; "   Â&#x201A;! 

 ""  " " 

overlevelse og om EU´s fremtid.

     " I USA udspilles den mellem Det Republikanske Parti

Det danske perspektiv

og Det Demokratiske Parti. FørstnÌvnte gür ind for skat-

;   # ! "$ $ "

tenedsĂŚttelser, afvikling af offentlig gĂŚld, og nedskĂŚrin-

Folketingsvalget i september 2011. Her stod striden mellem

ger i de offentlige budgetter. SidstnĂŚvnte pumpede med

tre parter: Venstre, der talte om offentlige besparelser; De

Obama som prÌsident i 2008-09 historisk store beløb ud

Konservative, der foretrak skattelettelser; og Socialdemo-

i økonomien for at afbøde de umiddelbare konsekvenser

kraterne, der sammen med SF talte om at kickstarte øko-

     "' " 

nomien med offentlige investeringer. Efter valget stĂĽr kon-

offentlige investeringer og har i stedet igangsat offentlige

 "" $ ' " 

'$" Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2019;Z  "" 

frustreret over, at kickstarten lader vente pĂĽ sig. Fra 2010

hĂĽrd, uforsonlig, til tider med den amerikanske og den glo-

har isĂŚr Det Radikale Venstre argumenteret for at tilpasse

bale økonomis fremtid som gidsel.

den danske økonomi gennem omprioritering af offentlige;Â&#x201A;!$  "" !-

udgifter, afvikling af statsgĂŚld, og styring af kommunerne.

pĂŚiske lande - som har positive betalingsbalancer, relativt

Â&#x20AC;    " -

høje vÌkstrater og en statsgÌld, der er hündterbar - og de

tid og om kommunernes fremtidige selvstĂŚndighed.

sydeuropĂŚiske lande, der har det modsatte. IsĂŚr Tysklandhar lagt et uforsonligt pres pĂĽ GrĂŚkenland, Italien, Portu-

  "" $ !

gal, Spanien og Irland. Resultatet er brutale omlĂŚgninger

af krisen for at kunne nedskrive den offentlige gĂŚld, eller at

 "  $"  "-

vokse sig ud af krisen ved at igangsÌtte økonomisk vÌkst.

nansielle institutioner. Derudover er resultatet Finanspag-

Hvad sker der?

 ! "'"! Â&#x201A;q" 20

DANES 2 2012

;~$ %  ` " % 


Hayek vs. Keynes

gerne ved ventetiden. I GrÌkenland kan ventetiden føre til

Der sker noget historisk. Fra syd til nord og øst til vest er

sammenbrud i landets sociale sammenhĂŚngskraft og ud-

landene inddraget i et historisk eksperiment. Til grund for

fordre dets demokratiske fremtid. I Danmark venter alle pĂĽ

eksperimentet stür isÌr to økonomiteoretiske opfattelser.

kickstarten, mens ungdomsarbejdsløsheden bider sig fast

Begge stammer fra mellemkrigstiden, og begge er de ud-

og uligheden i samfundet â&#x20AC;&#x201C; langsomt â&#x20AC;&#x201C; er tiltagende. I USA

viklet i lyset af den internationale depression 1929-39. Den

er arbejdsløshedsprocenten stadig omkring 9 % og ulighe-

ene kaldes den neoklassiske teori og er udviklet af Friedrich

den stadig større. Eksperimentet fortsÌtter med andre ord.

%  Y[Â&#x201E;Â&#x2019;Â&#x201C; % "Â&#x201A; " 

|    "     

 ! "~ ]Â&#x20AC;%  %" -

Italien, England, Irland, de øvrige sydeuropÌiske lande, og

gelsk økonom og diplomat, der fra 1. verdenskrigs afslutning

 " " '-

til sin død i 1946 reformulerede den neoklassiske teori. De

løsheden stiger og vÌksten falder.

stødte mod hinanden i den økonomiske debat i 1920´erne

Men hvor lÌnge tør EU fortsÌtte med at tvinge grÌ-

og 30´erne, og siden har de delt økonomer og regeringer

kerne til radikalt at forandre deres livsforventninger? Hvor

verden over i to lejre: de som kaldes ferskvandsøkonomer

lĂŚnge kan statsminister Helle Thorning holde til presset fra

og bygger deres forstĂĽelse pĂĽ Hayek, og de som kaldes salt-

fagbevĂŚgelse og erhvervsorganisationer? Og hvor lĂŚnge vil

vandsøkonomer og videreudvikler Keynes. De første har

der gü, før prÌsident Obama har brug for øget vÌkst og et

isĂŚr vĂŚret samlet pĂĽ Chicago University (derfor ferskvan-

drastisk fald i arbejdsløsheden for at blive genvalgt til no-

det), mens de sidste kommer fra de amerikanske universi-

vember?

teter pü østkysten (hvoraf saltvandet). Hvor de første me-

Vi venter pĂĽ svaret, mens eksperimentet fortsĂŚtter.

 "   " "' " â&#x20AC;&#x153;naturlig balanceâ&#x20AC;?, mener de sidste, at balancen hurtigere kan genskabes, hvis de nationale regeringer sĂŚtter gang i økonomisk vĂŚkst ved at forøge den samlede efterspørgsel. Det er mellem disse to synspunkter, der i dag stĂĽr kon "' ] !"   deltager. Teorien, udviklet af Milton Friedman, kaldes monetarisme og anvendes i dag i de centrale bankers pengepolitik til at lette virksomhedernes adgang til lĂĽnekapital og staternes og husholdningernes byrde ved at bĂŚre gĂŚld gennem pĂĽvirkning af den kvantitative pengemĂŚngde. Indtil

NB. INTERNATIONAL EXAM CAMBRIDGE IGCSE, 8TH GRADE AND 9TH GRADE

videre er det således ferskvandsøkonomerne, der har haft overhånden. Og i god tråd med disse, er der gennemført " '$"  "" " -

Herlufsholm

 ' $  " $"  

â&#x20AC;&#x201C; en dansk skole med globalt udsyn

pengepolitik. Alt i trĂĽd med troen pĂĽ, at markederne med

HERLUFSHOLM er en traditionsrig dansk

de rette rammebetingelser â&#x20AC;&#x201C; over tid â&#x20AC;&#x201C; søger mod balance

skole med mange elever, der har danske forĂŚldre, som er bosiddende i udlandet. PĂĽ Herlufsholm Skole tilbyder vi dit barn et højt fagligt niveau, et internationalt studiemiljø og et omfattende fritidsprogram â&#x20AC;&#x201C; alt sammen i skolens enestĂĽende historiske og naturskønne rammer.

ved at virksomheder gĂĽr ned, arbejdsløsheden gĂĽr op, og en ny arbejdsdeling mellem de nationale økonomier etableres. Indtil videre har kun fĂĽ regeringer pumpet midler ud for at sĂŚtte gang i vĂŚkst â&#x20AC;&#x201C; Obamas sundhedsplan er et eksempel. Det samme er den danske regerings fastholdelse af en relativt stor velfĂŚrdsstat, der per automatik stabiliserer husholdningernes efterspørgsel gennem f.eks dagpengestøtte. Vi venter Imens er der tusinder, ja millioner, der bĂŚrer omkostnin-

BESĂ&#x2DC;G OS pĂĽ skolen eller pĂĽ www.herlufsholm.dk, her kan du lĂŚse om alle vores tilbud â&#x20AC;&#x201C; sommer og vinter. HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS WWW.HERLUFSHOLM.DK TLF. +45 55 75 35 00

DANES 2 2012

21


DANE S RĂ&#x2026;D GIVN IN G

TORSTEN GEELAN, STUDIEVEJLEDER Svarer pü spørgsmül om uddannelse og universitetslivet i Danmark og i udlandet.

FINN MADSEN, REVISOR Fokus pĂĽ personer, der ďŹ&#x201A;ytter over landegrĂŚnser. Skatte-partner hos revisionsďŹ rmaet BDO Scan Revision med 20 ĂĽrs erfaring i rĂĽdgivning af udedanskere.

KĂŚre Danes Worldwide

METTE NAYBERG, PSYKOLOG Fokus pĂĽ udedanske familiers trivsel. Hun er Cand. psych. fra Ă&#x2026;rhus Universitet og til daglig direktør i Dansk Krisekorps, der tĂŚller ca. 300 psykologer og konsulentďŹ rmaet Nayberg.

THOMAS FĂ&#x2020;RCH, ADVOKAT Fokus pĂĽ bolig- og privatretlig rĂĽdgivning. Advokat Thomas FĂŚrch er partner i NORDIA AdvokatďŹ rma.

Â&#x2022; q " " q=' Â&#x2013; q= styrelsen)

Jeg bor i Canada med min mand og vores søn, der gennem

Â&#x2022; ] " 'Â&#x2013; ! " 

 "  "< "

statsborgere kan dog ogsĂĽ vĂŚre berettiget til dansk SU)

skal han begynde at studere pĂĽ et universitet i England. Har

Â&#x2022; ] " ! 

han som dansk statsborger mulighed for at fü SU under sine studier? Vores søn er født og opvokset i Canada, men taler

Derudover stilles der krav om, at man har opholdt sig i Dan-

rimeligt godt dansk.

mark i en sammenhÌngende periode pü mindst to ür inden for de seneste ti ür forud for tidspunktet for ansøgning om

Venlig hilsen Anonym

SU. Da der skal vÌre tale om en sammenhÌngende periode, vil jeres søns ophold i Danmark i form af sommerskoleophold, ferier og lignende desvÌrre ikke vÌre tilstrÌkkelige til

Tak for jeres henvendelse.

at berettige til SU. Jeres søn har derfor ikke mulighed for at fü dansk SU under sine studier i England.

For at vÌre berettiget til dansk SU under en videregüende uddannelse i udlandet skal man først og fremmest opfylde

Med venlig hilsen

de grundlĂŚggende betingelser for at modtage SU:

Rasmus KjĂŚrgaard Nielsen

Â&#x2022; ] " %"YZ

Juridisk medarbejder, Danes Worldwide

TEKST: ERNST KIRSTEIN, FREDENSBORGHUSENES VENNER FOTO : PETER KROGSGAARD

Operakoncert ved DANA OPERA Den 10. maj 2012 kl. 20.00 inviterer Fredensborghusenes Venner alle Danes Worldwide medlemmer til en festlig operakoncert i Fredensborghusenes Saxild-sal. Kongelige operasangere Cille Ebling og Simon Schelling, begge fra DANA OPERA, vil i selskab med pianisten Peter Møllerhøj forføre lytterne med nogle af operahistoriens smukkeste øjeblikke og med populÌre operette- og sangstykker. Koncertprisen er 150 kr. (indbetales forudgüende til foreningens konto). Bindende tilmelding senest den 26. april er nødvendig. Det maksimale deltagerantal er 100. Der er mulighed for ogsü at deltage i en forudbetalt middag kl. 18.30. Benyt lejligheden til at opleve atmosfÌren i Fredensborghusene! LÌs invitation og se hvordan du tilmelder dig pü www. fredensborghusenesvenner.dk. 22

DANES 2 2012


INTERNATIONAL KLASSE

Har du international klasse? Det har vi... til dig. Vi lærer på engelsk i mange fag. Vi lærer sammen med skoler i andre lande. Vi rejser ud i den engelsksprogede verden for at forundres. International klasse er for unge, som ønsker en faglig udfordring og brænder for sprog og internationale forhold. Læs meget mere på www.lynghoj.dk. Lynghøj Efterskole Støvring nær Aalborg DANES 2 2012

23


TE KS T O G FOTO S: JET T E DA MG A A RD

Hvordan sikrer man, at børnene bevarer det danske sprog og lÌrer om dansk kultur, nür man i ürevis bor i eksotiske lande langt hjemmefra? DANES har besøgt to familier i Singapore, der med stor succes har brugt fjernundervisning til at lÌre deres børn om dansk kultur og forberede dem pü videre skolegang i Danmark.

â&#x20AC;&#x153;Vi skylder vores børn det danske sprogâ&#x20AC;? For en gangs skyld er hele familien samlet, selv om klokken

Tinsfeldt og forklarer, at da det er ham, der er udstatione-

kun er 16.00 en ganske almindelig onsdag eftermiddag i

ret, sĂĽ er det ogsĂĽ ham, der rejser og arbejder meget. Derfor

Singapore. Havde jeg ikke meldt min ankomst, var der nok

hĂŚnger de hjemlige pligter pĂĽ hans hustru, og sĂĽdan har

gĂĽet i hvert fald tre timer, inden Niels Tinsfeldt var kom-

  "  ! ' $

met hjem fra sit job som Managing Director for Svitzer Asia

knap tre ĂĽr i Australien inden da og ĂĽrene i Indien. Med til

(datterselskab i A.P. Møller â&#x20AC;&#x201C; MĂŚrsk, red.).

de hjemlige pligter hører at sørge for, at børnene bliver kørt

Men nu sidder 13-ĂĽrige Stine og Frederik pĂĽ 15 sam-

rundt til fritidsaktiviteter og venner â&#x20AC;&#x201C; og det er ogsĂĽ Susan

men med deres forĂŚldre Susan og Niels og hunden Skippy

Tinsfeldt, der har pütaget sig at sørge for, at børnene lÌrer

pĂĽ den solbeskinnede tagterrasse med udsigt over en lille

sĂĽ meget dansk, at de vil kunne fortsĂŚtte deres skolegang i

büdehavn og kabelbanen til øen Sentosa. Susan Tinsfeldt

Danmark, hvis de ønsker det.

har bagt boller og spørger med et smil sig selv, om hun nu

â&#x20AC;&#x153;Det er ikke børnenes valg, at vi bor i udlandet. Derfor

er blevet en af de spelt-mødre, hun kan lÌse sü meget om

synes jeg, at vi skylder dem det danske sprog. Hvis vi en dag

pĂĽ de danske avisers hjemmesider.

bliver kaldt hjem, er det vigtigt, at de kan klare sig godt, sĂĽ

â&#x20AC;&#x153;Ikke endnu â&#x20AC;&#x201C; du er vist mest taxichauffør,â&#x20AC;? svarer Niels

det ikke bliver en kĂŚmpe omvĂŚltning. Derfor har jeg holdt meget fast i, at de skal lĂŚre dansk,â&#x20AC;? fortĂŚller hun. Aktuel undervisning Det er Susan Tinsfeldt, der er indpiskeren, nĂĽr fristen $ '  " " lĂŚrer i fjernundervisningen fra Danes Worldwide. Det kan godt vĂŚre svĂŚrt for børnene at tage sig sammen til ekstraundervisningen, nĂĽr de hver dag stĂĽr op klokken seks for at nĂĽ skolebussen og først kommer hjem igen klokken halv " "   ""!over er der fodbold, ballet, guitarspil og venner. Børnene har faktisk ogsĂĽ dansk i den almindelige skole. Alligevel holder familien fast i fjernundervisningen, for det er en helt anden form for undervisning end den, børnene kan fĂĽ af deres lĂŚrere i Singapore. Frederik og Stine modtager hvert skoleĂĽr seks undervisnings-dvdâ&#x20AC;&#x2122;er sammen med udvalgte danske tv-programmer og otte opgavesĂŚt, der bĂĽde skal udvikle deres sprog og give dem

24

DANES 2 2012


 !" '"   !"!  ! = forhold.

Det gider Stine ikke i dag â&#x20AC;&#x201C; heller ikke Frederik. De to ! "% "= ' "-

Til sommer skal Frederik for første gang pü Sommersko-

 >   " ' %    $

len, hvor han skal op til eksamen i folkeskolens afgangs-

Derfor kan det fx vĂŚre svĂŚrt at bruge de helt rigtige danske

prøve (FSA, red.) i dansk, 9. klasse.

forholdsord, nĂĽr man som Frederik pĂĽ en enkelt dag bĂĽde

â&#x20AC;&#x153;De bøger, Frederik og Stine fĂĽr henne i den lokale skole,

!"" "$

  "% 

er mĂĽske 5-10 ĂĽr gamle. Men dvdâ&#x20AC;&#x2122;erne er kun et par mĂĽ-

tysk stil. Men der er ingen vej uden om, siger hans forĂŚldre.

neder gamle, sĂĽ de lĂŚrer helt nye udtryk og fĂĽr en god for-

â&#x20AC;&#x153;Dansk er jo en del af vores arv. Vi er danskere â&#x20AC;&#x201C; vi er

nemmelse af, hvad der sker i Danmark. Vi kan se, at unge

 " % Â&#x2014; ' !"  

mennesker lever meget anderledes i Danmark, end de gør

fordi vi vĂŚlger Danmark fra, men fordi det er spĂŚndende

i Singapore, og det er jo ogsĂĽ vigtigt for børnene at lĂŚre,â&#x20AC;?

at komme ud i verden og arbejde. Problemet er, at vi aldrig

fortĂŚller Niels Tinsfeldt.

ved, hvor lĂŚnge vi er samme sted, nĂĽr vi rejser rundt med

â&#x20AC;&#x153;Jeg kan huske, at der var en episode med nogle teen-

  '  

agere, hvor min ven mütte forklare, hvad udtrykkene betød.

ved aldrig, om vi kommer hjem i morgen og fortĂŚller, at vi

De bander meget i Danmark!â&#x20AC;? griner Frederik.

"%|" " "   skole,â&#x20AC;? mener Niels Tinsfeldt.

Klar til dansk skole " %"  ''""-

De danske vinkler

fen. De danske gloser kommer helt ubesvĂŚret, men allige-

Fjernundervisningen er en vigtig brik i forberedelserne,

vel kan nogle smüfejl høres, nür man lytter godt efter.

fastslĂĽr Susan Tinsfeldt.

13-ĂĽrige Stine fortĂŚller levende om sine venner, sin

â&#x20AC;&#x153;Selvom vi taler dansk herhjemme, er der mange ting,

skoledag og om, at det kan vĂŚre svĂŚrt, nĂĽr kammeraterne

jeg ikke lige tĂŚnker over. For eksempel var emnet i fjernun-

pludselig rejser vĂŚk.

dervisningen for nylig â&#x20AC;&#x2DC;ordsprogâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; og det taler jeg jo ikke

â&#x20AC;&#x153;Lige nu sidder mine bedste venner i Australien, Danmark og New York. Men jeg ved ikke, hvor jeg helst selv vil bo,â&#x20AC;? fortĂŚller hun. I talestrømmen sniger der sig enkelte engelske ord ind, og Susan Tinsfeldt retter hende med det samme.

med mine børn om i hverdagen. SĂĽ vi fĂĽr ting med, vi ikke lige bruger i det daglige,â&#x20AC;? fortĂŚller hun. â&#x20AC;&#x153;Mine børn ved for eksempel en masse om historie, men altid set fra andre landes perspektiv. Med fjernundervisningen fĂĽr de den danske vinkel pĂĽ fx Anden Verdenskrig.

â&#x20AC;&#x153;Jeg retter meget! Og pĂĽ et tidspunkt hĂŚnger det vel ved.

Det kan sagtens mĂŚrkes, at der er lĂŚrere i den anden ende

NĂĽr Stine som lige før siger, at hun â&#x20AC;&#x153;gør danishâ&#x20AC;?, sĂĽ retter

som tĂŚnker over, hvad man har brug for at vide om Dan-

jeg hende â&#x20AC;&#x201C; men det er ikke altid, hun gider høre pĂĽ det,â&#x20AC;?

mark, nĂĽr man bor i udlandet,â&#x20AC;? siger Susan Tinsfeldt.

fortĂŚller Susan.

â&#x20AC;&#x153;Det er rigtig sjovtâ&#x20AC;? Familien Borup har boet i Singapore i 10 ĂĽr og har ikke pla-

er ved at gøre sig klar til dagens tennisundervisning. Hans

ner om at rejse hjem. Alligevel holder forĂŚldrene fast i, at

mor, Helle, er i klubben for at hente tvillingerne Alexander

børnene skal lÌre at tale korrekt dansk. For 13-ürige Mar-

og Christian pĂĽ 7 ĂĽr, som netop er blevet fĂŚrdige med deres

cus sker det udelukkende gennem fjernundervisning â&#x20AC;&#x201C; og

trĂŚning.

han synes faktisk, det er sjovt, selv om han i forvejen har masser af lektier. Der er fuld gang i aktiviteterne pĂĽ The American Club i Singapore. Klokken er 18.00, og 13-ĂĽrige Marcus Borup

â&#x20AC;&#x153;Her er trĂŚning for børn og voksne, der er bibliotek, pub, restaurant, svømning, computerrum og mødelokaler â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ vi bruger meget af vores fritid her,â&#x20AC;? fortĂŚller Helle Borup, mens hun viser rundt. X DANES 2 2012

25


â&#x20AC;&#x153;Selv om vi har boet her i 10 ĂĽr, har vi ikke det, der hedder permanent residence permit. Hvis vi havde det, skulle børnene aftjene to ĂĽrs militĂŚrtjeneste, og det er vi ikke interesseret i. Derfor er vi udlĂŚndinge i Singapore, og vi kan ikke bilde vores børn andet ind. Vi er danskere, og derfor skal vores børn lĂŚre dansk sprog og kultur,â&#x20AC;? fortĂŚller hun. Tvillingerne modtager danskundervisning pĂĽ en nyoprettet sprogskole for danske børn i Singapore, men storebror Marcus er sĂĽ godt i gang med fjernundervisningen, at han skal fortsĂŚtte med det. Og sĂĽ skal han pĂĽ sommerskole i juli 2012 for tredje gang. â&#x20AC;&#x153;Det er rigtig sjovt! Man hygger sig og laver ting sammen med de andre danske børn, der kommer hjem. Jeg lĂŚrer ogsĂĽ mere dansk, nĂĽr jeg er sammen med mine danske vennerâ&#x20AC;? fortĂŚller han. Sommerskolen opfylder et yderligere behov, mener Helle Borup.

X

Det er hendes mand Peter Borups arbejde for et ship-

â&#x20AC;&#x153;Marcus ved jo godt, at han er anderledes. Og det ved

$ YÂ&#x2019; ' "  " $

de smĂĽ ogsĂĽ. Men gennem Sommerskolen har de nogen at

og der er ingen planer om at rykke videre. Alligevel er der

vĂŚre anderledes sammen med. De er ikke anderledes end

ingen tvivl om, at deres børn skal undervises i dansk.

de andre â&#x20AC;&#x201C; de er danskere pĂĽ samme mĂĽde. Det er rigtig

â&#x20AC;&#x153;Hvis vi boede i USA, ville vi falde bedre ind, og børnene

vigtigt,â&#x20AC;? mener hun.

ville gü i de lokale skoler. Men nu bor vi her, og sü er det anderledes. Vi ligner ikke de lokale, og børnene gür ikke i

Sjovt at lĂŚre om Danmark

den lokale skole. Der er jo ingen, der mistĂŚnker os for at

Marcus er ikke helt enig med sin mor angĂĽende mĂŚngden

vĂŚre singaporianere,â&#x20AC;? smiler hun og kigger pĂĽ de tre blonde

" >  "  

børn.

hvis familien boede i Danmark.

26

DANES 2 2012


â&#x20AC;&#x153;Alle børn herude kan lĂŚse, nĂĽr de er fem ĂĽr, og isĂŚr i de første ĂĽr er der rigtig mange lektier. Derfor er det ogsĂĽ nogle gange svĂŚrt at fĂĽ tid til fjernundervisningen, men sĂĽ tager vi et ryk i ferierne.â&#x20AC;? Marcus begynder at sidde lidt uroligt â&#x20AC;&#x201C; trĂŚningen nĂŚrmer sig â&#x20AC;&#x201C; men inden han gĂĽr, nĂĽr han at fortĂŚlle, at han faktisk synes, det er sjovt at lĂŚre dansk med fjernundervisningen, selv om han ikke altid gider. â&#x20AC;&#x153;Jeg lĂŚrer meget om dansk kultur og historie, og ogsĂĽ mange sjove ting om Danmark. Jeg forsøger at overtale mine forĂŚldre til, at jeg skal tage gymnasiet i Danmark, og det er de sĂĽ ved at tĂŚnke over. Jeg tror, at mine udfordringer kommer i skriftsproget. Jeg laver mange stavefejl, og jeg kan mĂŚrke, at der er mange ord, jeg kun kender pĂĽ engelsk,â&#x20AC;? fortĂŚller han. Hvad gør du sĂĽ? â&#x20AC;&#x153;Jeg kalder pĂĽ min far eller gĂĽr ind pĂĽ Google translate,â&#x20AC;? griner han. Netop det med at bruge computeren er et stort plus ved fjernundervisningen, mener Marcus. â&#x20AC;&#x153;Det er sjovere end at skulle skrive med blyant, og jeg  { !""  posten â&#x20AC;&#x201C; nu fĂĽr jeg hurtig respons, og det er fedt,â&#x20AC;? siger han.

Klassisk sort-hvidt sommerhus

BAGSVĂ&#x2020;RD KOSTSKOLE GYMNASIUM

TID TIL SPORT?

Sommerhus med perfekt beliggenhed i Munkerup mellem Dronningmølle og Gilleleje. 100 meter til havet. Beliggende pü blind vej. Har vÌret et fast holdepunkt de ür vi har boet i udlandet. Pris 2,95 millioner kroner. For mere info og billeder kontakt Hans Wittrup pü hhw@medpro.eu /+45 60 37 32 01 www.bagkost.dk

DANES 2 2012

27


B O G O M TA L E | T E K S T: S T E F F E N L A R S E N

Store børnebøger Der bliver udgivet masser af danske børnebøger. Men hvordan med de gode gamle â&#x20AC;&#x201C; og hvilke udgivelser af i dag kan gĂĽ hen og blive en klassiker i morgen? DANES har bedt Politikens faste børne- og ungdomsboganmelder, Steffen Larsen, give et bud. Ă&#x2026;ndeløs og kisteglad

Dengang i Brønshøj â&#x20AC;&#x153;I et hønsehus i en

â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2026;ret efter har vi alle

lille by boede der en

sammen fĂĽet fjern-

dreng â&#x20AC;Śâ&#x20AC;?

synâ&#x20AC;?

Lille Virgil er en

MĂĽnen over Bella

skumfødt klassiker fra

Bio fra 1988 er et af

ĂĽret 1967, hvor der

de smukkeste erin-

skete sĂĽ mange an-

dringsvĂŚrker, der er

dre gode ting. En ung

skrevet pĂĽ dansk. Her

skolelĂŚrer fra Hobro-

fortĂŚller Bjarne Reu-

kanten kigger sig om-

ter i jeg-form fra en

kring og ser et sceneri

forstad til København

af landligt liv â&#x20AC;&#x201C; idyl

pĂĽ tĂŚrsklen til det, der

ville mĂĽske vĂŚre for

er blevet kaldt â&#x20AC;&#x153;de gla-

meget sagt! â&#x20AC;&#x201C; og sĂĽ

de tressereâ&#x20AC;?. Om for-

skriver han om det.

ĂŚldre og skole og det

Og siden har børnebogens og erindringens og grinets ver-

andet køn. Tidsünden

den ikke vĂŚret helt den samme. Ole Lund Kirkegaard bliver

er intakt helt ned til scooterstøvler, fÌllessang og fjernsy-

aldrig belagt med støv. Dertil er det for sjovt.

nets triumferende indtogsmarch.

Lille Virgil fortĂŚller om livet pĂĽ landet, som det er blevet

MĂĽnen over Bella Bio er spĂŚndt ud mellem to gange

levet i tusind ĂĽr indtil fremskridtet ĂĽd det. Med sĂŚrlinge,

â&#x20AC;&#x153;vinterens knudeâ&#x20AC;?. Det er herfra, alt bliver godt og lyst. For-

rugbrødsskorper, dyr og dertil en høj og lun tolerance-

tĂŚlleren registrerer lyset, tonen og en lille, skĂŚv bemĂŚrk-

tĂŚrskel. Smeden ryger pibe. Det gjorde forfatteren ogsĂĽ.

ning. Sproget stepdanser af kĂŚrlighed til de medvirkende.

LÌreren er rødhüret. Købmanden spiller violin. Historien

IsĂŚr bedstemor. Hun er god til at spille poker. Dialogen er

  !  "  `" 

spĂŚndstig. Bjarne Reuter husker det hele. Og afvĂŚbnende

dejligt lydmalende ord: Puuuuh, Bøøøøøv, nøøj og hø-hø.

humor er hans vĂĽben. â&#x20AC;&#x153;Du har fĂĽet en ven for livet, siger

Ole Lund Kirkegaard er den danske Astrid Lindgren. Og sĂĽ

han. â&#x20AC;Ś Okay, siger jeg sĂĽ. â&#x20AC;&#x201C; Men lad det blive mellem os to.â&#x20AC;?

kan han tegne. Hans børn ser anderledes ud, men de vil det samme. Sjov i gaden og gadekÌret.

28

DANES 2 2012


Venner i vandkanten

Det er ikke sĂĽ meget det, der sker. Det er mĂĽden, det sker pĂĽ. Forfatteren er en dreven fortĂŚller af den minimalistiske â&#x20AC;&#x153;Vil du ikke haâ&#x20AC;&#x2122; en

skole, der tager emner som ensomhed, sjĂŚlekvaler og gule-

smĂĽkage til?â&#x20AC;?

rodskage op til behandling. Efter en omgang samvĂŚr med

Ved mosen bor tre

De tre moseterer er man løftet et niveau op. Det gÌlder

venner. Muldvarp er

ikke mindst for Heksens ĂĽr, der fortĂŚller den forfĂŚrdelige

en dominerende tu-

historie om den arrige heks SkĂŚlven â&#x20AC;&#x201C; ogsĂĽ fra Norge â&#x20AC;&#x201C; der

multant. Rotte er den

har et regnskab at gøre op med Nisse. Det gür over stok og

kreative og frygtsom-

sten med monstre i alle afskygninger. Rigtig uhyggeligt bli-

me. Og Nisse er en

ver det dog aldrig. Heldigvis!

egensindig, knarvorn

SĂĽ pludselig er det hele slut. Og i et â&#x20AC;&#x153;high noonâ&#x20AC;? af

tidligere

skibsnisse

høj klasse indser de medvirkende, hvor meget vold og

fra Norge. Jens Kov-

ufred og brĂŚndte gulerodskager, der kan komme ud

sted er økonom og pt.

af dumstolthed. Det er med til at skĂŚrpe klassikerrol-

ansat pĂĽ halv tid som

len, at en historie om umage venner, masser af monstre

seniorrĂĽdgiver

ved

og et fuldt ĂĽrs hekseri i vandkanten kan slutte sĂĽ for-

Fø devareøkonomisk

sonende meningsfuldt. Venlighed gĂĽr aldrig af mode.

Institut pĂĽ Københavns Universitet. Resten af tiden â&#x20AC;&#x2DC;legerâ&#x20AC;&#x2122;

'     '" " 

han med tegner Claus Rye Schierbeck. De gennemgĂĽr mu-

samarbejde mellem tegner og fortĂŚller. Claus Rye Schier-

" !  >" -

beck er en voldsom billedskaber med skarpladt farvekanon.

løbig blevet til tre billedbøger med livsklogt indhold. Og nu

 !"""  "! 

kommer Heksens ĂĽr, en fyldig oplĂŚsningsbog med betyde-

om dem omhyggeligt udfyldt af skraveringer med en kugle-

ligt klassikerpotentiale. Et rigtigt mosefund.

pen fra SuperBrugsen.

Danskerne pĂĽ Titanic Bogen Titanic â&#x20AC;&#x201C; De Danske FortĂŚllinger følger 12 danske

helt nye danske vinkler

passagerer og en dansk steward fra før afrejsen fra

pĂĽ forliset â&#x20AC;&#x201C; deriblandt

Southampton og videre over Atlanterhavet pĂĽ luksuslineren,

historier om danskere,

hvor drømmerejsen til ender som et mareridt. Blandt dem

som ikke var med pĂĽ

er lokomotivkonstruktøren Jacob, tjenestepigen Karla

Titanic, men for hvem

Efternavn, ølkusken Hans Peter Efternavn, landmanden

  " =

Hans Givard og frisøren Claus.

rende betydning.

Titanic â&#x20AC;&#x201C; De Danske FortĂŚllinger udkom pĂĽ 100 ĂĽrsdagen for forliset, den 15. april, og er baseret pĂĽ forfatterne,

{" $"%  

journalist Mette Hjermind McCall og museumsinspektør

pĂĽ www.forlagetviborg.

Jesper Hjerminds fascination og research gennem mere

dk og Facebook (søg-

end 20 ĂĽr.

ning: Titanic De Danske

Udgivelsen byder pü fotos, illustrationer og aldrig før

FortĂŚllinger).

offentliggjorte breve og bringer overraskende og hidtil ukendte fakta om de ombordvĂŚrende danskeres fortid, skĂŚbne og samtid. Der trĂŚkkes trĂĽde fra katastrofen til hele det danske samfund, og undervejs prĂŚsenteres lĂŚserne for DANES 2 2012

29


KLUMME: DU DANSKE SPROG

I TEKST: TANYA

K A ROLI CHRISTENSEN

Hvor er sproget pü vej hen? Forskerne ved Københavns Universitets Sprogforandringscentret stiller skarpt pü udvikling og tendenser i modersmület.

Om Tanya Karoli Christensen Lektor pü Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier i Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Forsker bl.a. i grammatiske paradigmer med udgangspunkt i dansk funktionel lingvistik.

Nu gør jeg det alligevel-agtigt Det er med sprog som med børn â&#x20AC;&#x201C; man ser bedst, hvor me-

isĂŚr unge menneskers sprog er et barometer for, hvordan

get de forandrer sig, hvis man er lidt pĂĽ afstand. Bedstefor-

samfundet ser ud. Verden er blevet mere kompleks, relatio-

ĂŚldre, der ikke har set deres barnebarn i et par mĂĽneder,

nerne globale og kommunikationsmidlerne allestedsnĂŚr-

mĂĽ udbryde: â&#x20AC;&#x153;Hvor er hun blevet stor!â&#x20AC;?. Udlandsdanske-

vĂŚrende. IsĂŚr de unge oplever at vĂŚre â&#x20AC;&#x2DC;pĂĽâ&#x20AC;&#x2122; hele tiden og

ren, der ikke har daglig omgang med sit modersmĂĽl, mĂĽ

at blive bedømt pü deres fremtrÌden og holdninger. Nür

tørt konstatere: â&#x20AC;&#x153;Hvor er det blevet ... anderledes!â&#x20AC;?

verden samtidig forandrer sig, sĂĽ gammelkendte katego-  $"      

Â&#x201A;   ! Â&#x20AC; -

benhavn med en kĂŚr veninde, som var hjemme pĂĽ visit ef-

â&#x20AC;&#x2122;nogetâ&#x20AC;&#x2122; er.

ter et par ĂĽr i Brasilien. Vi talte som altid hurtigt, levende og q  %

Unge som gamle vil vi gerne gøre os forstüelige pü bedst

en let misundelse over hendes ophold under varmere him-

mulig müde, sü vi gør vores yderste for at fange den rette

melstrøg, men kunne sü glad tilføje at det jo føltes helt som-

fĂŚlles forstĂĽelse, vel vidende at det ikke er sĂĽ ligetil. Derfor

meragtigt i byen denne dag. Og da overraskede hun mig ved

rammer vi vores beskrivelser ind med et -agtig(t), der skal

at indskyde: â&#x20AC;&#x153;Hvorfor siger alle i Danmark egentlig â&#x20AC;&#x2DC;agtigâ&#x20AC;&#x2122;

sikre, at de ikke tages sĂĽdan helt for givet. Et eksempel er

hele tidenâ&#x20AC;?? Godt spørgsmĂĽl, tĂŚnkte jeg dengang, og det er

nĂĽr vi kalder nogen for Lady Gaga-agtige eller hermione-

ikke blevet dĂĽrligere med tiden. Tendensen til at knytte et

typeagtige (hhv. popstjerne og den kvindelige heltinde fra

-agtig(t) til snart sagt hvad som helst er bare taget til.

%Â&#x2020;! Â&#x2DC; " "!

Jeg havde ikke noget fornuftigt svar parat til min veninde.

$'  # !""

der er velkendte for vores tilhørere, men som vi kun ønsker at de skal plukke nogle egenskaber ud fra og sammenligne

Lady Gaga-agtig

 " !"  $-

Siden er der gĂĽet 12 ĂĽr, og en karriere som sprogforsker

pede popdiva eller den nørdede magikerpige. Pü den müde

er kommet til. Nu ville jeg kunne fortĂŚlle min veninde at

bliver det ogsĂĽ en fĂŚlles test af referencerammerne â&#x20AC;&#x201C; for-

en del af svaret bestĂĽr i at sproget afspejler sin tid, og at

stĂĽr du, hvilke elementer ved Hermione, jeg peger pĂĽ? Og

30

DANES 2 2012


vendt indad: Har jeg selv fat i den rigtige karakteristik, sĂĽ

forandring â&#x20AC;&#x201C; til dels noget vi kender, til dels noget nyt og

den giver mening i netop denne sammenhĂŚng?

anderledes. Derfor er det ikke let at karakterisere noget prĂŚcist i vore dage. Det ved unge sprogbrugere med deres

Tysk indlĂĽn

 " $ ! " 

q   $ " ""  $  

'! =agtig, sĂĽdan, lidt og ligesom.

gennem lĂŚngere tid isĂŚr vĂŚret navne for ting (substanti-

Det er ikke kun danske unge, der har det sĂĽdan. Engelskta-

ver), der kunne blive -agtige og dermed fĂĽ en ny rolle at

lende unge bruger like, sort of og stuff like that pĂĽ lignende

spille i sproget (nemlig som adjektiver). PĂĽ Sprogforan-

mĂĽder og pĂĽ samme baggrund.

dringscentret ved Københavns Universitet har vi en af ver-

Der er mange der bliver lidt bekymret-bedstefar-agtige

 ' "$  -

ved al denne agtighed. De fortolker det som sløseri og unøj-

ser af sammensĂŚtninger som bryllupsagtig, markagtig og

agtighed (bemĂŚrkede du det gode, gamle -agtig der?). Selv

vaniljesmagsagtig. En nyere tendens er, at man ogsĂĽ kan

mener jeg, at den moderne brug af formen kan ses bĂĽde

lave hele sĂŚtninger om til adjektiver, der sĂĽ kan bruges til

som et spejl af det komplekse samfund vi lever i og som en

at beskrive en person eller en egenskab. Her fortĂŚller en

humoristisk kommentar til behovet for at kategorisere selv

ung mand for eksempel om den bedste mĂĽde at vĂŚre sĂŚlger

 %!; " 

pĂĽ: â&#x20AC;&#x153;Det er mere sĂĽdan hav en god dag, fedt du lukkede op

eksempler pĂĽ -agtig bliver nemlig leveret med et glimt i

og sĂĽdan-agtigtâ&#x20AC;?.

øjet: â&#x20AC;&#x153;Det her er et bud, og det kan aldrig passe helt til det vi taler om, men nu gør jeg det alligevelâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;?-agtigt!

Selv om det er helt moderne vilkĂĽr, der har givet -agtig sin stĂŚrke fremgang, er formen langt fra ny. Den blev lĂĽnt fra tysk allerede i 1400-tallet. Som sprogforskeren Peter

Anmeldelse af Thomas Oldrups novellesamling

Skautrup fastslĂĽr, blev den hurtigt meget udbredt. Dengang

Agtig: www.litteratursiden.dk

knyttede -agtig sig dog kun til enkeltord, isĂŚr substantiver

Mere information om emnet: Rita Therkelsens Om

og adjektiver, og dannede helt gÌngse ord som nøjagtig,

agtig. Syddansk Universitetsforlag, 2009

fabelagtig og barnagtig. I moderne tid er den sĂĽ blevet taget op igen og bliver anvendt utroligt bredt. Den er endda ved at ryste sig fri af funktionen som endelse. Jeg har fundet udtryk som en agtig kĂŚreste (i betydningen â&#x20AC;&#x153;en slags kĂŚresteâ&#x20AC;?) og en agtig drømmeverden eller den nybagte mors beskrivelse af sine veer som lidt agtigt menses-smerter (hun slap vist billigt!). Og sĂĽ kan dannelsen tilsyneladende bruges som en beskrivelse helt i sig selv: jeg vil sige det lyder sĂĽdan lidt â&#x20AC;Ś agtigt. Denne seneste udvikling er allerede opfanget og gengivet i kulturlivet pĂĽ forskellig vis. PĂĽ internettet huserer et band, der simpelthen bare kalder sig De Agtige. Og forfatteren Thomas Oldrup har udgivet en novellesamling med den korte og mangetydige titel Agtig. Den handler om,

BAGSVĂ&#x2020;RD KOSTSKOLE GYMNASIUM

TID TIL BIOTEK?

hvordan vi som mennesker ind i mellem har svĂŚrt ved at  " " "    Hverken mellemmenneskelige relationer, jobbeskrivelser eller bryllupper er, hvad de har vĂŚret. De kan skifte karakter over kort tid og over landegrĂŚnser. Og vi mĂĽ hele     " "    ! 

www.bagkost.dk

DANES 2 2012

31


Velkommen til 100 års

JUBILÆUMSFEST Rebildselskabet fylder 100 år, og det skal fejres. Det er en stor ære for os, at H. M. Dronningen har sagt ja tak til at deltage i festlighederne i Rebild Bakker. Vi byder på et spændende og alsidigt festprogram for både børn og voksne.

Sanger Marie Carmen Koppel

Saxofonist Michael Lington

Skuespiller Susse Wold

Tivoli-Garden fra København

Statsminister Helle Thorning Schmidt

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Flere andre spændende personer medvirker ved festen, og der arrangeres “Little Rebild” for børnene. Festprogrammet kører fra kl. 12:30 - 16:30. selskabet.dk abeet. t.dk dk Se mere på www.rebildselskabet.dk

Festprogram fra f kl. 14. 14.00. .00.. Rebildselskabet - Rebildvej 29 - 9520 Skørping - Tlf. 98391440

32

DANES 2 2012

w www.dreamcom.dk

Den 4. juli 2012


Status pü Ìndring af Indfødsretsloven Da regeringen i regeringsgrundlaget skrev, at det skal vÌre muligt at opnü dobbelt statsborgerskab i Danmark, besluttede den samtidig at Ìndre pointsystemet i udlÌndingelovgivningen. Dobbelt statsborgerskab og udlÌndingepolitik er omrüder med en vis indbyrdes afhÌngighed, og en Ìndring af den nuvÌrende lovgivning har en omfattende konsekvens for andre love og procedurer, samtidig med at konventioner skal overholdes. Denne proces er tidskrÌvende. Stor interesse fra udedanskere Büde dobbelt statsborgerskab og en Ìndring af pointsystemet har stor interesse for süvel brugere af statsborger.dk som medlemmer af Danes Worldwide. Derfor har vi gennem vinteren løbende haft kontakt med Justitsministeriet om Ìndring af Indfødsretsloven. Og som følge af den store interesse, für vi dagligt henvendelser om tidshorisonten. Da spørgsmület om accept af dobbelt statsborgerskab omtales direkte i regeringsgrundlaget, er der naturligvis fokus pü en Ìndring af reglerne herfor. Alligevel er det i øjeblikket ikke muligt at sÌtte en tidshorisont for processen. Det er i sagens natur heller ikke muligt at sige noget om lovtekstens indhold. Proceduren Lige nu er arbejdet med at samle information og erfaringer fra andre lande ved at vÌre afsluttet. Dette grundlag vil indgü i et notat, som de ansvarlige politikere skal bruge som grundlag for en politisk beslutning om indholdet af en lovÌndring. 

 Â&#x2122;" ' %" YÂ&#x161; " !  %' %" -

tÌller, hvad et manglende dobbelt statsborgerskab medfører af problemer for danskere i udlandet og for udlÌndinge i Danmark. 

`  "'"   " " $  ;'" "  %"$ "

loven, som partierne skal forhandle pü plads. Vis tülmodighed EmbedsmÌndene arbejder mülrettet pü at udrede omrüdet for dobbelt statsborgerskab, men pü nuvÌrende tidspunkt kan der ikke siges noget om det politiske indhold i beslutningen og tidshorisonten herfor. Skal processen püvirkes, er adressen nu hos de ansvarlige politikere. Danes Worldwide og Statsborger.dk har derfor intet svar pü de mange spørgsmül, vi dagligt modtager. Men vi tillader os at gÌtte pü, at en effektiv lovÌndring er i udsigt indenfor et par ür. Vi opfordrer fortsat danskere i udlandet og udlÌndige i Danmark til at afvente en konkret lovÌndring, før I kaster jer ud i at søge om statsborgerskab i jeres respektive lande, hvis I ønsker dobbelt statsborgerskab. Udarbejdet i samarbejde med statsborger.dk

Dobbelt statsborgerskab-undersøgelse En gruppe studerende fra Roskilde Universitet, der lĂŚser pĂĽ den internationale linje, er netop i gang med en meningsmĂĽlingsundersøgelse i forbindelse med et omfattende dobbelt statsborgerskab-projekt: PĂĽvirker statsborgerskab som koncept individets behov for at have et nationalt tilhørsforhold? Hvilke problemstillinger skaber den danske lovgivning om dobbelt statsborgerskab for danskere bosat i udlandet? Danes Worldwide hĂĽber foreningens medlemmer vil bidrage. Internetadressen til undersøgelsen er ikke (i skrivende stund) pĂĽ plads â&#x20AC;&#x201C; men kan tilsendes ved at sende en e-mail til studerende Anna J. Duelund Hansen, ajdh@ruc.dk. Undersøgelsen slutter den 6. maj.

DANES 2 2012

33


TE KS T: H EN RIK STANE K FOTOS : PRI VAT

Encountering Denmark As a Dane living abroad, you know what itâ&#x20AC;&#x2122;s like to settle in an unfamiliar country. How do those from other countries experience the encounter with Denmark and the Danes? We asked Aarhus residents Monisha Gambhir from India and Jazmin Ramirez Torres from Mexico. Monisha Gambhir, 37, welcomes us enthusiastically to a

Community in Aarhus (see the Quick Facts sidebar) were

newly constructed townhouse in a suburb of Aarhus and

'" "$ '|  !# 

offers us Indian chai tea. She arrived in Denmark two years

evening school culinary program, the other as a part time

ago when her husband Rajiv pursued a new career oppor-

interviewer at Lindberg International. In the latter job, she

tunity as an anesthesiologist at an Aarhus hospital. They

interviews customers in other countries on behalf of Lind-

brought along their son Kshitij, now 12.

'Â&#x153; #"  ]  Â&#x2039;'  $#  

Gambhir is a dietitian and was well established in her

Lindberg needed an interviewer for customers in India.

career as a nutrition expert in India when she left. Starting

She has just been promoted to manager of the customer in-

 "  #!"; # "# -

terview function.

tacts, I did not speak Danish, my husband was at work, and

â&#x20AC;?When I started teaching in the culinary program, I had

my son was at school. It made me quite depressed and did

not yet completed the Danish language course and felt very

 !' %"# #

anxious. But teaching was a good way to get started talking

By now, Monisha Gambhirâ&#x20AC;&#x2122;s educational credentials

to Danes, and the participants were very patient.â&#x20AC;?

have been recognized by the authorities in Denmark. The# # !  #!" ' 

% Â&#x153; #!" #"!  # "!$;

$"%  "'!# # International

have tea with my neighbors, but we arenâ&#x20AC;&#x2122;t close. When I

]  Â&#x2039;'    "%  '!

run into a course participant on the street, we say hi but Monisha Gambhir

thatâ&#x20AC;&#x2122;s it. Indians ask each other how things are going. As a foreigner, I sense that Danes donâ&#x20AC;&#x2122;t want to get too close to others.â&#x20AC;? Itâ&#x20AC;&#x2122;s not an ideal picture Nevertheless, Monisha Gambhir points to her divorced neighbor as one reason why she considers Denmark a modern society. â&#x20AC;&#x153;In advanced societies, divorce is possible. Couples stay together out of love, not because they must. A high divorce rate may of course indicate a low level of effort to stay together, but the partners are equal.â&#x20AC;? For Monisha Gambhir, organizations hiring foreigners show evidence of an international mindset. But things are not ideal. â&#x20AC;?Computers and diseases are the same all over the world, so IT specialists and physicians are very welcome, but it ! '  ""  %" Many accompanying wives are highly educated, however

34

DANES 2 2012


  ' " % $"% >' '$"# to learn Danish â&#x20AC;&#x201C; hinders their integration into society. As a consequence, they view the stay in Denmark as an enforced vacation and return to their countries of origin after two years. It ought to be public policy to enable husband and wife to work and live in Denmark for as long as they wish.â&#x20AC;? The Gambhirs have no plans to return to India. They purchased a home, and the son left the international school to attend regular school where he now has friends. Just as Danish parents must do when they are abroad, the Gambhirs have had to get used to a different educational system. â&#x20AC;?In India, the competition for admission to university is #  # # "%; mark, there are lower expectations and less homework. Itâ&#x20AC;&#x2122;s understandable; after all, kids have only one shot at childhood. But Iâ&#x20AC;&#x2122;m an ambitious person, and I attempt to pass it on to my son. I tell him heâ&#x20AC;&#x2122;ll be better equipped to compete

Jazmin Ramirez Torres

with others for jobs if he does math in his head as opposed to using a calculator.â&#x20AC;?

Sheâ&#x20AC;&#x2122;s from a town smack up against the border with the US. On the US side, English prevails. â&#x20AC;&#x153;We Mexicans must

Instant admission to a network of Danes

adapt. I had not expected to be able to get by with English

Jazmin Ramirez Torres loves Barry Fitzgerald â&#x20AC;&#x201C; and that

in Denmark, but everyone speaks English and some even

brought her to Denmark. They are engaged to be married,

speak Spanish, and the signs arenâ&#x20AC;&#x2122;t a problem since many

and four months ago she moved into his apartment in Aar-

words in Danish resemble words in English and Spanish â&#x20AC;&#x201C;

hus.

for instance â&#x20AC;&#x2DC;kantineâ&#x20AC;&#x2122;. But Iâ&#x20AC;&#x2122;m surprised itâ&#x20AC;&#x2122;s not possible to

Engineer Jazmin Ramirez, 33, tells us â&#x20AC;&#x153;I never imagined

get a visa for the purpose of learning Danish. Itâ&#x20AC;&#x2122;s common

moving to Denmark, but living in Mexico is too risky for

in other countries to get a language learning visa.â&#x20AC;? Jazmin

% # Â&#x153; '"   #  !$ 

Ramirez had a six-month visa to the US when she attended

and glasses in the car to keep him from being kidnapped.

English language courses there.

Denmark is a safe country. Itâ&#x20AC;&#x2122;s hard to believe, but I can go out by myself at night to use the bank machine.â&#x20AC;? Barry Fitzgerald is a Briton who has lived in Denmark for 18 years. Through him, Ramirez has gained immediate access to a network of Danes. Still, she says, â&#x20AC;&#x153;Danes are quite private. In Mexico, we kiss and hug quite freely, but Barryâ&#x20AC;&#x2122;s friends donâ&#x20AC;&#x2122;t like that. They say the kissing and hugging behavior is exclusively for people who know each other very well.â&#x20AC;? Another â&#x20AC;&#x2DC;ahaâ&#x20AC;&#x2122; moment is related to city buses. â&#x20AC;&#x153;People dutifully deduct from their prepaid transit cards even

&MPPINIM(ERQEVO# 0INIRPMPPIFMPMYKIJSVOYROV MROPQSQWJVMOQJYPHJSVWMOVMRK WEQXPIZ/EWXVYT 7IQIVITo[[[IMRIVLERWIRHO

though no one is watching. Iâ&#x20AC;&#x2122;ve sent pictures to Mexico to prove it. I saw a mother leave her child in a baby carriage outside a 7-Eleven. That was shocking â&#x20AC;&#x201C; in Mexico you couldnâ&#x20AC;&#x2122;t leave a dog aywhere without it being stolen. In Denmark, people get along peacefully.â&#x20AC;?

IQEMPNIWTIV$IMRIVLERWIRHO XIPIJSR

DANES 2 2012

35


International Community in Eastern

zations in Aarhus. International Community distrib-

Jutland

utes a weekly newsletter to publicize events and holds

The International Community networking initiative

 = <!%  

was established in 2008 by Aarhus Business Network

As of March 2012, International Community leads the

in close collaboration with organizations such as Ves-

central Jutland based â&#x20AC;&#x153;Settlement and Retention: Inter-

tas, Grundfos, Danisco, Arla, Bestseller, Aarhus Univer-

national Staffâ&#x20AC;? project aimed at raising the visibility of

sity, and the Aarhus Municipality â&#x20AC;&#x201C; in order to attract

the international workforce in the region and the na-

and keep international staff. International Community

tion. More information at:

counts just over 2.300 members, primarily internation-

www.internationalcommunity.dk.

al workers and their spouses and families plus â&#x20AC;&#x2DC;international Danesâ&#x20AC;&#x2122;. Membership â&#x20AC;&#x201C; which is free â&#x20AC;&#x201C; provides access to professional and social groups through events, meetings, and lectures held jointly with enterprises, educational institutions, and arts and culture organi-

36

DANES 2 2012


Tax Free biludlejning i Danmark Hent din bil i alle danske lufthavne og større byer. Vi har biler i alle størrelser. Ring og hør hvor lidt det koster.

Tlf +45 62 22 80 80 reservations@bookcar.dk Tekst: Ulrik Jacobsen Løsningen i DANES nr. 1 2012 var “LÆRERMØDE”. Vindere: Bodil Jensen Ambassaden Tehran c/o Udenigsministeriets Postafsendelse Asiatisk Plads 2 1448 København K

NOMADER

STIVER

FUGLE

BIORD

2

SÆRPRÆG

1

FLOD

BEHOLDER

SÅ TIDLIGT

2

NIVEAU

INSEKT

MALM

SPIDS

STAND

4

Paul O. Madsen 24 Fuller Court Madison WI 53704 USA Krydsordsløsning sendes til redaktion@danes.dk eller Danes Worldwide, Købmagergade 67, 2 th., 1150 København K. Denmark senest den 8. maj 2012.

BARER 6 TALORD

SMÅSNAKKET

DYR

IDENTISKE

TALORD MØDES

STEDORD

TRÆ 9

ORDNEDE PATINA 10

SKALDYR

KORT

8

HUSDEL

KORT

LØFTE

R A N K

7

SOLDATER OPFØRTE

KORRIGERE

PIGENAVN

EUROPÆERE

MATROSER

VÆSEN

3

IDET

ENTRER VÆRKTØJER

HANDLE VULKAN MOD

1

ERLAGDE

5

Vita Hagenaar Veluwemeer 23 NL - 3068 KM Rotterdam Holland

DOVEN

D R I K

TØDDEL

ROSTE POSTE

DANES 2 2012

37


TE KS T: Ă&#x2DC; IVIN D H O LT E RMA NN I LLU S T RAT I ON: O. K . J EN S EN

Mens vi venter pĂĽ dobbelt statsborgerskab â&#x20AC;Ś DANESâ&#x20AC;&#x2122; redaktion har stillet sig selv spørgsmĂĽlet: â&#x20AC;&#x153;Hvad er egentlig folketingpolitikernes personlige erfaringer omkring det at bo udenfor Danmarks grĂŚnser?â&#x20AC;? Regeringen fremsatte fornylig et lĂŚnge ventet lovforslag

Eva Kjer Hansen (f. 1964): EU-parlamentsmedlem,

med lempede krav til familiesammenføring. Justitsministe-

1994-1999.

riets embedsmĂŚnd arbejder aktuelt pĂĽ en stor rapport om

Preben Bang Henriksen (f. 1954): High school student i

dobbelt statsborgerskab i forbindelse med et forhĂĽbentligt

New York, 1973.

kommende lovforslag (se side xx). Men misforholdene om-

Henrik Høegh (f. 1952): Landbrugsuddannelse i Canada,

kring udedanskeres stemmeret stĂĽr desvĂŚrre stadig i stam-

1973.

pe. Det er den politiske situation pĂĽ mĂŚrkesagsomrĂĽdet.

Bertel Haarder (f. 1944): EU-parlamentsmedlem,

Hvad er danske folketingspolitikeres udgangspunkt, nĂĽr

1994-2001.

de inde pĂĽ Christiansborg skal forholde sig til deres lands-

Jacob Jensen (f. 1973): Udstationeret for dansk virksom-

mÌnds liv og situation udenfor hørbar rÌkkevidde?

hed i London, 2001-2002.

DANES har som det første medie (sü vidt vides) foreta-

Karsten Nonbo (f. 1952): Udvekslingsstudent ved

get en opgørelse over danske folketingspolitikeres konkrete

landbrug i Canada, 1975.

udlandserfaringer.

Mads Rørvig (f. 1985): Universitetsstudier i Massachusetts i USA, 2009.

Oversigten er baseret pĂĽ politikernes egne oplysninger pĂĽ

Ulla TørnÌs (f. 1962): Gymnasie- og universitetsstudier i

www.ft.dk og redigeret ned til udelukkende at omfatte for-

ChambĂŠry i Frankrig, 1981-1982 og 1984-1985.

"!" $ " 

 " " !" 

Socialdemokratiet (44 MF)

stedfortrĂŚderaktivitet og andre eventuelle ophold i udlandet

Sophie HĂŚstorp Andersen (f. 1974): High School i

end de i Folketingets cv-database opførte er ikke talt med.

Colorado i USA, 1990-1991. Kirsten Brosbøl (f. 1977): Universitetsstudier i Sussex i

Venstre (47 MF)

Storbritannien, 2002-2003.

Kim Andersen (f. 1957): Videreuddannelse i London, 1978.

Bjarne Corydon (f. 1973): Sekretariatsleder i EU-

Erling Bonnesen (f. 1955): Teknikeruddannelse i Malmø

Parlamentet i Bruxelles, 1996.

og Oslo, 1974-1978.

Henrik Dam Kristensen (f. 1956): EU-parlamentsmedlem,

Jakob Ellemann-Jensen (f. 1973): Den danske bataljon i

2004-2006.

Bosnien-Hercegovina, 1999-2000.

Jens Joel (1978): Sekretariatsleder i EU-Parlamentet i

Lykke Friis (f. 1969): Stipendieophold i EU-Parlamentet i

Bruxelles, 2006-2010.

1994 og mastergrad i London, 1992.

Jeppe Kofod (f. 1974): Universitetsstudier i Massachusetts i USA, 2006 til 2007. Lennart Damsbo-Andersen (f. 1956): High School i

I nĂŚste nummer af DANES interviewer vi folketings-

Missouri i USA, 1974-1975.

politikerne om deres personlige erfaringer med at bo

Flemming Møller Mortensen (f. 1953): Sygeplejerske i

i udlandet. Skriv til redaktion@danes.dk (senest 6.

Indien, 1992.

juni), hvis du har et spørgsmül i denne anledning til et

Maja Panduro (f. 1982): Underviser i Libanon,

eller samtlige medlemmer. Sü vil vi søge deres svar til

2009.

de indsendte spørgsmül.

Rasmus Prehn (f. 1973): Universitetsstudier i Leeds i Storbritannien, 1998-1999.

38

DANES 2 2012


Helle Thorning-Schmidt (f. 1966): Universitetsstudier i

Det Konservative Folkeparti (8 MF)

Brugge i Belgien, 1992-1993, sekretariatsleder i EU-Parla-

Tom Behnke (f. 1966): Rejsemontør i Tyskland, 1985.

mentet, 1994-1997 og EU-parlamentsmedlem samme sted,

Lene Espersen (f. 1965): College i Canada, 1982-1984.

1999-2004.

Mike Legarth (f. 1960): FN-deling i Cypern, 1981, og

Nicolai Wammen (f. 1971): High School i Massachusetts i

universitetsstudier i Paris, 2010-2011.

USA, 1987-1988.

Brian Mikkelsen (f. 1966): High School i Washington D.C., 1982-1983.

Dansk Folkeparti (22 MF)

Per Stig Møller (f. 1942): Universitetslektor i Paris,

Jørn Dohrmann (f. 1969): Rejsemontør i Schweiz,

1974-1976.

Tyskland og Australien, 1989-1994. Søren Espersen (f. 1953): Freelancejournalist i London,

Liberal Alliance (9 MF)

1989-1992.

Anders Samuelsen (f. 1967): EU-parlamentsmedlem,

Marie Krarup (f. 1965): Assisterende forsvarsattache pĂĽ

2004-2007.

ambassaden i Moskva, 1998-2001. {" " Â&#x160;QÂ&#x153;  Socialistisk Folkeparti (16 MF)

www.ft.dk/demokrati/partier/partioversigt

Jonas Dahl (f. 1978): High School i Seattle i USA, 1995-1996. Holger K. Nielsen (f. 1950): Universitetsstudier i Beograd, 1978. Radikale Venstre (17 MF)

En lille nisse rejste

Da gik han hen til havet,

Uffe ElbĂŚk (f. 1954): Konsulent i Toronto i Canada, 2009.

med ekstrapost fra land til land,

og stirrede i det klare vand

Â&#x160;  { `# Â&#x2013;Y[Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2DC;q "  ! 

Hans agt det var at hilse

Han smilte, thi nu havde

i Washington D.C. i USA, 1995.

pü verdens største mand.

han set den største mand.

1997-1998 og universitetsstudier i Cambridge UK,

Han kom til Stormogulen

(Fra Julius Christian Gersons

2006-2007.

og der hvor kĂŚmpekĂĽlen gror,

børnevise i 1845, Den største

Lone Loklindt (f. 1960): MBA-grad i Bruxelles, 1987-1988,

Men mellem alle kĂŚmper

mand.)

butiksindehaver i København og Stockholm fra 1993-

ham tyktes ingen stor.

Camilla Hersom (f. 1971): Praktikant i EU-Parlamentet i

2004, eksportchef i Paris, 1990-1992 samt produktchef i Bruxelles, 1988-1989. Â&#x160; Â&#x2014; " Â&#x2013;Y[Â?Â&#x161;Â&#x2DC;q !  BrĂźgge, Belgien, 2000-2001 og konsulent i EU-Parlamentet, 2002-2004. Lotte Rod (f. 1985): Gymnasiestuderende i Belfort i Frankrig, 2001-2002. Margrethe Vestager (f. 1968): Praktikant i EUParlamentet, 1991. Morten Ă&#x2DC;stergaard (f. 1976): High School i New Hampshire i USA, 1992-1993. Enhedslisten (12 MF) Nikolaj Villumsen (f. 1983): Praktikant i EU-Parlamentet i Bruxelles, 2008.

DANES 2 2012

39


Indkaldelse til generalforsamling Danes Worldwide holder ordinær generalforsamling

Dagsorden:

den 29. maj 2012 klokken 19.00

1. Bestyrelsens beretning

i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø

2. Fremlæggelse af regnskab 2011, budget for 2012 3. Orientering om stedfundne valg

Husk at tilmelde dig på www.danes.dk eller

4. Forslag indsendt i henhold til vedtægternes § 7, stk. 5

+45 3332 0913 – senest den 14. maj

5. Valg af revisor 6. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller: Lars Bernhard Jørgensen

Denne kupon skal være sekretariatet i hænde senest den 14. maj 2012. Afstemning: Bestyrelsens forslag til valg Bestyrelsen indstiller bestyrelsesmedlem Lars Bernhard Jørgensen til genvalg Bestyrelsen genindstiller valg af PwC (revision)

Ja

Navn ___________________________________

Ja

Nej

Nej Medlemsnr. __________________________

Evt. besked til sekretariatet: ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Send kuponen til Danes Worldwide, Købmagergade 67, DK-1150 København K – eller stem på www.danes.dk

GØR EN FORSKEL, HVOR DU BOR! 132 danskere i 59 lande repræsenterer på frivillig basis foreningen Danes Worldwide. Vi vil altid gerne udvide repræsentantkorpset og ser frem til at høre fra aktive danskere med mod på at skabe og dyrke netværket blandt udedanskere. Læs mere på www.danes.dk, skriv til pal@danes.dk eller ring på +45 3332 0913.

VELKOMMEN TIL NYE REPRÆSENTANTER FEBRUAR/MARTS 2012: Olli Fischer, Bogota i Colombia Oscar Wandel, Sologny i Frankrig Lene Hadsbjerg, Lagos i Nigeria

40

DANES 2 2012


AF I NGELIN E BO N D E, RE PRĂ&#x2020; S E NTA NT I T U NE S I E N

Dansk community i Tunesien pĂĽ familieudďŹ&#x201A;ugt En forĂĽrstur med buffet pĂĽ en af de store vingĂĽrde lokker mange danskere af huse. Som forholdsvis ny reprĂŚsentant for Tunesien arrangerede

fra den udmĂŚrkede buffet fĂĽr forsamlingen lejlighed til at

 " !! " !  Â&#x2021;-

kigge pĂĽ foldere og magasinet Danes, sĂŚrligt tilsendt i da-

las â&#x20AC;&#x201C; uden at vide, om der overhovedet ville vĂŚre opbak-

gens anledning fra hovedkontoret i København. Folderne

ning til det.

om sommerskolen og sprogundervisning for de mindste

Jeg havde stillet Domaine Atlas i udsigt, at â&#x20AC;&#x153;vi bliver 25-

børn bliver revet vÌk.

30 stykkerâ&#x20AC;? for at overbevise ejerne om at holde ĂĽbent pĂĽ en

â&#x20AC;&#x153;Vi hørte slet ikke fra vores datter de første uger, hun var

dag, hvor de normalt har lukket. Til min store lettelse holdt

pĂĽ sommerskole, sĂĽ til sidst mĂĽtte vi ligefrem ringe for at

antallet stik.

sikre os, at hun havde det godtâ&#x20AC;?, erklĂŚrer Charlotte Obi-

Der var bedstemødrene, som typisk kom hertil i 1970â&#x20AC;&#x2122;erne

dairo. Sonia, en af de unge mødre, nikker â&#x20AC;&#x201C; hun har selv

efter at have mødt deres mÌnd i Paris. Guiderne, der blev

vĂŚret pĂĽ sprogskole og taler varmt om det overfor Camilla

hĂŚngende pĂĽ trods af tilbageslaget for turismen, kom i mi-

Djedidi.

nibus fra turistbyen Sousse og medbragte to unge danske

OgsĂĽ presserende problemer bliver vendt under den liv-

  "  '  !  { -

lige snak, der hurtigt udfolder sig. Konsul Ingerlise Ennabli

lige forstĂŚder i Tunis kom de unge mĂŚnd fra FLSmidth,

forsøger at fü ørenlyd:

der skal bygge en cementfabrik i udkanten af Tunis og derfor bliver her halvandet ür, før de tager videre. Dertil kom diverse konsulenter, private erhvervsdrivende. En enkelt tunesisk Ìgtemand var ogsü med og nød vinen, sin cerut og samtalen med de tilstedevÌrende, der talte fransk eller tunesisk.

â&#x20AC;&#x153;Der er stadig ingen løsning pĂĽ visumproblemet. Man skal fortsat til Kairo for at fĂĽ visum.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Jo, men Udenrigsministeriet har tilkendegivet, at der snart bliver fundet en løsning,â&#x20AC;? lyder det. â&#x20AC;&#x153;Hvad med pasfornyelse?â&#x20AC;? rĂĽber en af de andre deltagere, mens diskussionen i den anden ende af bordet allerede handler om noget helt andet.

Fortsat til Kairo for at fü visum Ud over at prøvesmage forskellige typer vin og forsyne sig

Herefter opløser selskabet sig i to ivrigt samtalende grupper: En rykker ud i den skarpe sol (og skulle have taget X

DANES 2 2012

41


X solcreme pĂĽ) og en mere fornuftig gruppe bliver siddende i skyggen under halvtaget. PĂĽ ganske kort tid er bedstemødre, FLSmidthâ&#x20AC;&#x2122;ere og alle andre opslugt af at skabe nye netvĂŚrk og styrke forbindelsen til dem, de ikke har set lĂŚnge. Nu venter jeg spĂŚndt pĂĽ, hvor mange nye medlemmer Danes Worldwide fĂĽr som resultat af den vellykkede fami" !!" !##  !  " !!""  " % " gøre foreningen? Det tĂŚnker jeg lidt over. LĂŚs mere om den tunesiske vingĂĽrd her: domaineatlas.com

AF C H ARLOT TE H ICKE L, RE PRĂ&#x2020; S E NTA NT I PA RI S

Danske vikinger i Paris Mange danskere vĂŚlger at nyde deres otium i Frankrig, fortrinsvis i Sydfrankrig. Men af og til vĂŚlges Paris.Danes Worldwide har besøgt Klaus Ebbe og Grith Erichsen. â&#x20AC;&#x153;Da vi gik pĂĽ pension â&#x20AC;&#x201C; efter et travlt arbejdsliv â&#x20AC;&#x201C; realise-

Men de holder sig ikke kun til havnen. De er blevet faste gĂŚ-

rede vi vores drøm, købte en büd og kaldte den Mille. Vi har

ster i den danske koloni og var begge i ĂĽr stĂŚrkt involveret i

besejlet alle Europas kanaler, fra Stockholm i nord til Mid-

arbejdet omkring Frederikskirkens basar i november 2011.

delhavet i syd, og passeret mere end 3.000 sluser. Fra ok-

Hvert ĂĽr siger de: â&#x20AC;&#x153;I ĂĽr er det sidste ĂĽr. NĂŚste ĂĽr sejler vi

tober og otte mĂĽneder frem har vi de sidste seks ĂĽr ligget i Â&#x2020;  ` ""$" ; " "  'Â&#x20AC;"! Parret har kun det mest nødvendige med, idet de tager "  Klaus har sejlet i mange ĂĽr i MarinehjemmevĂŚrnet som skipper, og Grith er ogsĂĽ en habil sejler. Klaus nyder at male og reparere, og Grith elsker at hygge indendørs. â&#x20AC;&#x153;Jeg taler med de andre bĂĽdejere og har udført mange reparationer for dem, og vi har vĂŚret med til at organisere karneval to gange i havnen,â&#x20AC;? fortĂŚller Klaus. Grith tilføjer: â&#x20AC;&#x153;I ĂĽr har vi haft et lille juletrĂŚ stillet op pĂĽ rĂŚlingenâ&#x20AC;?. De har kabys ombord, men â&#x20AC;&#x153;vi gĂĽr meget ud og spiser, da man kan fĂĽ dejlige østers sent pĂĽ nattenâ&#x20AC;?. De er indbegrebet af seje danskere. Intet kan slĂĽ dem ud. 42

DANES 2 2012

Mille hjem til Danmark.â&#x20AC;? Men nu hvor Klaus er blevet valgt til kirkerĂĽdet i Frederikskirken i Paris, bliver det nok ikke lige med det samme.


TE KS T O G FOTO ( SID E 4 4 ): KI M HĂ&#x2DC;J G A A RD RA S M U S S EN

Ă&#x2DC;jenvidneberetning: Strandet i militĂŚrkup i Mali Onsdag den 21. marts var jeg pĂĽ vej mod et supermarked med min chauffør Abdramane, da vi i en stor rundkørsel pludselig blev mødt af folk, der kom løbende imod os, viftende med armene. Ingen kiggede bagud, de løb bare. Han drejede hurtigt ned ad en smal grusvej og kørte ind i et lokalt kvarter. â&#x20AC;&#x153;Hvad var dĂŠt?â&#x20AC;? spurgte jeg. Han svarede: â&#x20AC;&#x153;Hm.â&#x20AC;? PĂĽ det tidspunkt konkluderede jeg, at indkøbene kunne vente til dagen efter. â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2DC;h, min ven, jeg tror vi kører til mit hotel nu,â&#x20AC;? sagde Â&#x2021;' %  Â&#x153;=#$. Jeg tilbragte aftenen pĂĽ Azalai Grand Hotel i Bamako,  $" ] " '  '% !" ! ' =" % affyringer af tungere artilleri. â&#x20AC;&#x153;Rataataataa raaataataa... KAPOW .....rataataataa,â&#x20AC;? er Min umiddelbare reaktion var, at det mĂĽtte vĂŚre fyrvĂŚr-

$   ~  $ $"% 

keri. Da jeg tjekkede BBC Africa News, blev det dog klart,

men valgte, efter lang tid med musikvideoer, sang og dans

at der var mere alvorlige sager i gang i Mali. Men oplysnin-

 ~ !" gerne var meget sparsomme. Aftenen igennem hørtes skud i nÌrheden af hotellet,

Ballistiske overvejelser torsdag den 22. marts

men Malis tv-station, ORTM, viste sort skĂŚrm. Da jeg

Tidligt torsdag morgen var der nyt fra militĂŚret. Lederen

tĂŚndte fjernsynet igen omkring kl. 1 om natten â&#x20AC;&#x201C; da der

Capt. Sanogo lĂŚste pĂĽ kluntet fransk en meddelelse op til

var meget intenst skyderi â&#x20AC;&#x201C; kørte lokale musikvideoer nu

befolkningen.

henover skÌrmen i selskab med følgende besked:

Malis militĂŚr havde taget magten i Bamako og afsat den

â&#x20AC;&#x153;Dans un instant un message des Militairesâ&#x20AC;?

demokratisk valgte prĂŚsident Amadou Toumani TourĂŠâ&#x20AC;&#x2122;s

SĂĽ har de altsĂĽ taget magten fra den demokratisk valgte

â&#x20AC;&#x153;inkompetente regering,â&#x20AC;? som den blev kaldt. Baggrunden var utilfredshed i militĂŚret over afmagten mod Tuaregernes forsøg pĂĽ at bemĂŚgtige sig de nordlige egne af dette

Kim Højgaard Rasmussen er medlem

enorme vestafrikanske land. Morgenmaden og hotellets middelmĂĽdige buffet lignede

af Danes Worldwide

sig selv fra dagen før. Der var ost, brød, smør, lokalt produ-

og bor og arbejder i

ceret klisteryoghurt og en stor bunke La vache qui rit â&#x20AC;&#x201C; dis-

Ghana. I slutningen

se trekantede smøreoste, som har haft sü gigantisk succes

af marts drog han

over hele verden. Der var juice i kander og en korrekt cafĂŠ

pĂĽ forretningsrejse

au lait.

til Malis hovedstad Bamako.

AFP Photo / Habibou Kouyate: Soldater i Bamako den 21. marts 2012.

vel den bedste beskrivelse, jeg kan give pĂĽ tryk.

Jeg gik op til mit vÌrelse pü 2. sal og satte mig ved et lille skrivebord med udsyn over indkørslen til hotellet. Sü blev det hele pludselig voldsomt ubehageligt med X DANES 2 2012

43


X hysterisk rĂĽben ude pĂĽ gaden og nede pĂĽ hotellets parke-

soldaterne jo â&#x20AC;&#x2DC;bareâ&#x20AC;&#x2122; havde ledt efter ministre og andre folk

ringsplads. En kvindelig vagt i uniform løb foran bygningen

fra regeringen. Dem havde man ingen af pĂĽ hotellet, sĂĽ der

med vildt svingende arme, som øjensynligt betød, at man

var â&#x20AC;&#x153;slet ikke noget problemâ&#x20AC;?.

skulle komme vĂŚk fra vinduerne â&#x20AC;&#x201C; det var tydeligt, at det

Jeg sonderede terrĂŚnet, og da det hele sĂĽ roligt ud, satte

var et spørgsmül om liv og død. Hendes fagter var rettet

jeg mig ind i baren, hvor jeg blev tilbudt en kold Castel pĂĽ

mod den midterste del af bygningen, og mit vĂŚrelse var i

husets regning.

nÌrheden. Der lød heftig maskinpistolskydning meget tÌt

Kort efter blev receptionsomrĂĽdet uden varsel igen ind-

pü. Et par oprørssoldater pü vejen foran hotellet drejede

taget af en gruppe soldater. I sejrshumør snakkede de højt

deres maskinpistoler mod hotellet, systematisk fra side til

og fyldte meget og jonglerede rundt med deres maskinpi-

side, som om de havde tydelige mĂĽl i sigte. Der blev affyret

stoler.

lange skudsalver inde pĂĽ parkeringspladsen.

Mon de stadig var pĂĽ udkig efter nyligt afsatte ministre?

Nu kom en Toyota pick-up med soldater pĂĽ ladet su-

Jeg hĂĽbede inderligt, at deres fokus ikke var pĂĽ danske for-

sende ind gennem hotellets indkørsel. Der blev gestikuleret

retningsfolk, der sad og drak øl i et muslimsk land. Dette

ivrigt, løbet frem og tilbage og skudt i luften. Hele stemnin-

var ikke tilfÌldet. Lederen (ikke iført automatvüben) tiltal-

gen var meget â&#x20AC;&#x2DC;animeretâ&#x20AC;&#x2122;. Unge soldater, som med kort var-

te overtjeneren og undskyldte forstyrrelsen: â&#x20AC;&#x153;Det er bare,

sel har fĂĽet serveret en stor portion magt, og som svinger

fordi det er farligt at urinere ude i naturen.â&#x20AC;?

rundt med automatvĂĽben og ammunition i rigelige mĂŚngder, kan vĂŚre en farlig cocktail.

Om hans rÌsonnement skyldtes hensyn til miljøet eller snarere bekymring over at fü en kugle i ryggen var uklart.

Jeg regnede pĂĽ vinklerne mellem maskinpistolerne nede

Jeg gÌtter pü det sidste. Scenen med de toiletsøgende mili-

$   $ $ "  ! ~ %

tĂŚrfolk gentog sig en time senere, men derefter faldt der ro

over til sofaen. En vildfaren kugle skulle gennem vĂŚg og

over Azalai Grand Hotel.

loft for at ramme mig. Det føltes bedre, om ikke sikkert, at sidde dÊr. Fra tid til anden listede jeg hen til vinduet og kiggede forsigtigt ud pü de dramatiske scener. Der gik vel en times tid med løb pü trapperne, rüb i gangene, banken pü døre (heldigvis ikke min) og skud i luften.

Fredag den 23. marts Jeg vidste nu med sikkerhed, at jeg ikke ville kunne komme  ] % # !" ""Â&#x2019;ZÂ&#x161;Â&#x2019; allerede dagen før stod det klart, at det ville blive umuligt. Lufthavnen var lukket.

SĂĽ pludselig var det hele overstĂĽet, pick-upâ&#x20AC;&#x2122;en med soldater

Derfor begyndte jeg at udarbejde prognoser for konse-

susede vĂŚk og alt var stille. Jeg ventede endnu en lille times

kvenserne af mit forlÌngede besøg. Jeg forudsatte, at man

tid, før jeg sneg mig ned i receptionen. En tjener sagde,, at

ikke kunne regne med hotellets vaskeri, og mĂĽtte derfor

 '"  %  " !   ~ 'sluttede at gemme en ren skjorte til min eventuelle afrejse, og konstaterede, at indholdet af min deodorant var tilstrÌkkeligt til uøkonomisk brug. Det hele begyndte pü et tidspunkt at virke lidt surrealistisk. Man er i bund og grund fange pü et hotel, for der er ingen steder at tage hen midt i et kup. Man kan prøve, men det vil vÌre med risiko for liv og lemmer. 

~ !  "' $Q

middagstid gik jeg i gang med et par kolde pilsnere. Weekend i fangenskab Det blev lørdag, men dagen startede stort set som de foregående to, nemlig med intet som helst at foretage sig. Jeg  \="   var og i så fald mon var bekymrede. Det var der ikke tegn på. 44

DANES 2 2012
 Â&#x17E; 'Â&#x153; "Â&#x2C6;Â&#x2019;""-

! "" "" '%   var jo ikke meget nyt at fortĂŚlle hinanden. To kup pĂĽ samme dag? ] " Â&#x2019;ZÂ&#x2019;Y   = "  Chief Hu    . Nu var han altsĂĽ kommet dertil i sit travle program, hvor han ville spørge om jeg var ok, og om han kunne gøre noget. Tirsdag oprandt, og lufthavnen ĂĽbnede. Abdramane anAFP Photo / Issouf Sanogo: Soldater udsteder udgangsforbud pĂĽ tv-kanalen ORTM den 22. marts 2012.

kom som aftalt, og vi forlod endelig Grand Hotel. At fĂĽ billet ud af Mali var sĂĽ omstĂŚndeligt, at pladsen her "" "] !! %

Under morgenmaden nĂĽede et rygte om modkup frem

nationale luftfartsselskab Air Mali til Accra via Monrovia.

til mig via internettet fra min kusine i Danmark. De andre

~"  '"   !

hotelgĂŚster â&#x20AC;&#x201C; de to nigerianske damer, den hvide dame

kup i Liberia, men slap vel ud. Jeg landede i Accra samme

med det korte hĂĽr, franskmanden med de vilde rygter, ivo-

eftermiddag.

rianeren og endnu en franskmand med en engelsktalende kone â&#x20AC;&#x201C; var alle blevet pĂĽ hotellet. â&#x20AC;&#x2DC;UnderholdningsvĂŚrdienâ&#x20AC;&#x2122; !$$ ! "' !! 

Anbefalinger ved militĂŚrkup

lokalerne iført shorts, sandaler og resignerede ansigtsud-

Situationer kan udvikle sig helt uforudsigeligt, ogsĂĽ i

tryk.

2012. Denne Afrika-farers anbefalinger kan virke tri-

MÌrkeligt som man fungerer i uvante situationer. Jeg var rolig, men rastløs og lettere irriteret. Nyhedskanalerne rapporterede stadig om situationen i Mali, men akademiske analyser, prognoser og formodninger var allerede gennemgüet til bevidstløshed, sü man sendte de samme korte reportager fra mere og mere udmattede udsendte medarbejdere i Bamako. Nyheder omkring det kommende valg i Senegal og opfølgning pü begivenhederne i Toulouse kom i første rÌkke. Alle glemte Mali igen. Søndag morgen var Mali helt klart nedprioriteret og

vielle, men jeg har selv glemt dem mange gange: Â&#x2022; Â&#x20AC;  !  Â&#x2022; ]'  #  !   brug for. Â&#x2022; % "% % ! og kom vĂŚk fra vinduer. Â&#x2022; q "  ! " > tro ikke alt, hvad du hører. Â&#x2022; "" Â&#x17E;!Â&#x153;'" > â&#x20AC;&#x2DC;smartâ&#x20AC;&#x2122; og blive skudt af en fuld soldat.

kom nu ind efter prĂŚsidentvalget i Senegal.

. . . e lej ice

Taxfree billeje i Danmark

Tlf (+45) 62 21 81 44 mail: eh@taxfreecars.dk

il serv b e â&#x20AC;?! re d

e go tore g i l il me e s

B sam le d n al e â&#x20AC;&#x153; m m so

DANES 2 2012

45


Medlemsnyt Medlemmer flyttet til Canada Lis Ker, Salt Spring Island - B.C. Peder Krogh, Perth - Ontario Danmark Per Brandenborg, Gilleleje Thomas Rysgaard Christiansen, Lyngby Preben Gaffron-Poulsen, Blommenslyst Lisbet Hjerting, Nykøbing Falster Per Villendrup Jenster, Frederiksberg Henrik Meldgaard Jepsen, København Tine Toubro Kristensen, Slagelse Tove Lehmeier, Helsingør Lone Schjorterich Nielsen, Charlottenlund Helle Thorup, København SV Hans Traberg, København Frankrig Janne Grønborg Franck, Divonne les Bains Birgit Piccirillo, Paris Henning Poulsen, Le Pecq Grækenland Helle Olander Hansen, Vari - Athen Grønland Sven Dyre Vaa, Narsaq Italien Nicole Katy Punzi, Milano Kina Henrik Elschner Pedersen, Hong Kong Trine Skov, Hong Kong Malaysia Dorte Hessellund Iversen, Kuala Lumpur Schweiz Hanne og Ib Buchmann, Zug Susanne & Jakob Öhrström, Cham Singapore Kirsten Newbigging, Singapore Spanien Allan Høite, Granada Sverige H. Bruun de Neergaard, Limhamn Taiwan (R.O.C.) Kelly Ming-Ting Jensen, Taipei City USA Jens Risom, New Canaan - CT

Nye medlemmer Argentina Dorthe Fredsgaard Svendsen, Buenos Aires

46

DANES 2 2012

Bahrain Morten Løj, Al Qurayya Brasilien Erik Petersen, Rio de Janeiro Canada Lise Brandi-Hansen, Ottawa - Ontario Chile Line Boye Andersen, Santiago Danmark Crisplant A/S, Aarhus Tine Mette Gammeltoft, Hillerød Grundfos Management, Bjerringbro Ellen Hillingsø, Charlottenlund Jesper Kreiner, Nuuk Dorte Vistrup Madsen, Brøndby Kit Løvberg Madsen, Allerød Alis Martens, København Claus Nielsen, Sorø Else Rubin Nietsch, Horsens Andrea Ryder, Charlottenlund Kirsten Soren, København Lis Thomsen, Frederiksberg Vejle Rejser ApS, Vejle Teddy Zebitz, Ålsgårde Dominikanske Republik Helle Coles, Providenciales - Caicos Islands Flemming Richter Westergaard, Boca Chica Frankrig Ralf Egede Andersen, Cannes Helle Kristoffersen, Paris LES DANOIS, Tourrettes sur Loup Grønland Vejle Rejser, Nuuk Holland Inge Christensen, Bussum Knud Erik Kristiansen, Den Haag Indien VR Voyages and Travel Pvt. Ltd., Bangalore Italien Rikke Østergaard Petersen, Monterose (VT) Kina Helle Maj Bang, Beijing Pia Elers Caspersen, Beijing Randi Guan, Syzhou - Jiangsu Mikael Ravn, Beijing Kosovo Wolff-Michael Mors, Pristina Kuwait Lone Enghave Bach, Messila Luxembourg Carsten Stricker, Bertrange Nigeria Lene Hadsbjerg, Lagos

Norge Lise Vodsø, Søgne Oman Helle Thomassen Bonnesen, Muscat Schweiz Hans Peter Amweg, Buchs Christina Brodersen, Wädenswil Königlich Dänisches Konsulat, Zürich Nana Gottlob Levysohn, Zürich Sverige Ole Blicher Schmidt, Bromma Thailand Ole Blicher Jespersen, Nong Hoi - Chiang Mai Tunesien Jette Kaas Nielsen, Sousse Tyskland Christian Ove Hjort Lobel, Berlin Susanne Ritter-Olsen, Binzen - Baden-Würtenberg UK England Hanne Christensen Cowan, West Wickham - Kent Søren Kjærulff, Nottingham Pernille Kousgaard, Cheshire Mette Ræbild Nørgaard, Leeds Eva Lunderskov Papesch, London Jesper Svejstrup, St albans Anette Bornoe Watt, Kirkby Stephen - Cumbria UK Skotland Britta Steensbeck Bennetzen, Milltimber - Aberdeen USA Henrik Jensen, Sunnyvale - Californien Peter Rusbak Jensen, Bethlehem - Pensylvania Therese Moretto Jørgensen, Annapolis - Maryland Lotte Klastrup Newlin, Morristown - New Jersey Irene Hansen Savarese, Fort Lauderdale - Florida Anders Willumsen, San Juan Capistrano - Californien Christian Østrup, Kingwood - Texas Venezuela Steen Erik Hansen, Barcelona - Anzoategui Vietnam Lene Christensen, Ho Chi Minh City

Kontakt redaktion@danes.dk, hvis du ikke ønsker at blive nævnt i Medlemsnyt


Danes Worldwides traditionelle sommermøde med efterfølgende reception finder sted på Kronborg Slot Søndag den 29. juli 2012 kl. 15.00

Hvem kommer? Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, er årets hovedtaler. Underholdningen er et uddrag af ”Den svenske Nattergal”: En musikforestilling om H. C. Andersens stormende forelskelse i den unge svenske verdenssopran Jenny Lind. Anna Forsebo og Christian Steffensen står på scenen akkompagneret af Søren Pedersen. Årets Verdensdansker afsløres først på selve dagen. Minister for Børn og Under-

Tilmelding Køb din billet allerede nu på www.danes.dk Pris: 350,- kr. for voksne og 200,- kr. for børn.

visning, Christine Antorini


PRIORITY

Taler I dansk derhjemme? Det kan være svært for børn at holde fast i det danske sprog, når de bor i udlandet. De taler et andet sprog i skolen og måske et tredje blandt kammeraterne. Men selv om dagligsproget i hjemmet er dansk, er det ikke altid tilstrækkeligt til at opretholde og udbygge danskkundskaberne. Danes Worldwide tilbyder fjernundervisning i dansk sprog og kultur fra 0. – 9. klassetrin. Undervisningen varetages af danske lærere, som også giver råd og vejledning om den form for danskundervisning, der passer bedst til netop dit barn. Undervisningen er tilrettelagt, så børnene kan passe den ind ved siden af den almindelige skolegang. ’Timerne’ er skræddersyet til danske børn i udlandet og foregår online med brug af egenproducerede materialer på dvd. Det særlige indhold betyder, at børnene lettere kan glide ind i det danske uddannelsessystem, hvis det senere bliver aktuelt. Læs mere om Danes Worldwides fjernundervisning på www.danes.dk eller ring +45 3332 0913.

Danes Worldwides fjernundervisning støttes af Ministeriet for Børn og Undervisning og lever op til “Fælles mål for dansk.” Det er muligt at afslutte fjernundervisningen med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA).

DANES 2 2012  

Foreningen for danskere i udlandet - Danes Worldwides medlemsmagasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you