Page 1

DANES·6 MAGASINET FOR DANSKERE I UDLANDET

PRIORITY

D

Respekt Kom, som du er. Vis os, hvad du vil. Vi tager en åben dialog, hvor vi siger tingene, som de er.

A

N

S

K

S

A

M

V

I

R

K

E

DECEMBER 2011

Tema:

Hjemstavnen Hjemstationering:

Danskeres internationale viden bliver derude

jyskebank.ch/hvorforjbpb Repræsentant:

Gadaffis død – Tunesiens kickstart? Interview:

JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking

Fodboldlandsholdets Dennis Rommedahl

Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich Tlf. +41 (0) 44 368 7373 • Fax +41 (0) 44 368 7379 info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch

Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr. 17616617. Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, www.finma.ch 111024_210x220_Danes_A126ann1DA.indd 1

14-10-2011 14:03:27


Foreningsliv

Gør en forskel i dit lokalområde! Royal Copenhagen tilbydeR 25% på alle vaReR i webshoppen i Resten af 2011 I vores webshop får du lige nu 25% rabat på alle dine køb. Vi pakker julegaven ind og sender til hele verden. Køber du for over 500 kroner, skal du ikke betale fragt.

Vi vil altid gerne udvide vores repræsentantkorps, så hvis du selv eller én du kender kunne tænke sig at være med til at skabe og dyrke netværk blandt udedanskere, så kontakt os. Danes Worldwide har i dag 130 repræsentanter fordelt over 57 lande. Læs mere på www.danes.dk, skriv til pal@danes.dk eller ring på +45 33 32 09 13. VELKOMMEN TIL NYE REPRÆSENTANTER AUGUST/SEPTEMBER: Kirsten Larsen, Gran Canaria (f. 1948) Gitte Lønstrup Dal Santo, Rom (f. 1976) Hanne Knudsen, Istanbul (f.1962) Janne Christiansen, Milano (f. 1959) Anette Due Rosenzweig, NY City (f. 1966) Annette Vestergaard Jensen, New Zealand (f. 1963)

Bliv medlem Ja tak, jeg vil gerne være medlem! Medlemskab kr. 595 pr. år (gælder husstanden)

Mine oplysninger: Navn

Kreditkort Kort-nr.

Medlemskab kr. 1.050 for 2 år Livsvarigt medlemskab Kr. 12.000

Vælg betalingsform

Adresse

Udløbsdato Kontrolcifre

Er din virksomhed interesseret i partnerskab? Vil du foretage din tilmelding online?

Fødselsdato (dd-mm-åååå)

Gå ind på www.danes.dk

Vedlagt i check Telefon

Kuponen sendes til

Tast følgende kode: DANES2011, når du handler. Tilbuddet gælder kun på www.royalcopenhagen.com

GaranTIen er underlaGT beTInGelser, se GaranTIbeTInGelserne på www.royalcopenhaGen.com

Danes Worldwide Købmagergade 67 DK - 1150 København K

Indbetalt via danes.dk

Indbetalt via bankoverførsel reg. nr.: 3001

E-mail

Konto: 3121068958 s.w.i.f.t. DABADKKK

Dato/Underskrift

IBAN-nr. DK 39 3000 - 3121068958


Indhold

Artikler 5 Til Oman – uden børn

Tema: Faste sider Hjemstavnen 9 Storm P.

Kan man rejse ud uden sine

Humoristen har gennem årene

børn? Familien Worsøe fortæller

bevaret sin popularitet fuldt

hvordan de gør

intakt – på trods af skyggesider

24 International sportsmand Landsholdspilleren Dennis

12 Danmark taber viden Hvor gode er danske virksom-

Rommedahl skiftede for nogle

heder egentlig til at tage imod

måneder siden klub fra græske

udstationeredes kompetencer,

Olympiakos til Brøndby IF.

når de vender hjem?

Men han regner med at bosætte sig i Holland om et par år 28 Sommerskolen Danes Worldwides undervis­ nings­afdeling har regnet og evalueret i anledning af forældres holdninger til Sommerskolen 2011

16 Ny bog: Lejlighedssange En historisk, morsom og seriøs bog om danske lejlighedssange? Ja! 18 Ny bog: Dyr i byen Findes der eksotiske dyr i og omkring Danmarks hovedstad? Ja! 20 Guide til december Jul & marked i Danmark?

OM DANES WORLDWIDE Foreningen Danes Worldwide har siden 1919 været talerør for danskere i udlandet. Vi skaber kontakt mellem danskere i verden og forbedrer livs- og arbejdsvilkårene for jer, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet. Protektor: H.M. Dronningen

Magasinet Danes Ansvarshavende redaktør: Anne Marie Dalgaard Redaktør: Øivind Holtermann (redaktion@danes.dk) Layout: Graphorama.dk Annoncer: Pál Jauernik (pal@danes.dk) Korrektur: Ulla de Stricker Forsidefoto: Sif Meincke

Danes Worldwide Købmagergade 67, 2 1150 Købenahvn K Danmark Tlf.: +45 33 32 09 13 danes@danes.dk www.danes.dk abc.danes.dk

Tryk: AKA Print A/S Distribution: IRS ISSN 1904-5360 Årgang 92

4 Leder 22 Sprogklumme Der er latin i sproget 30 Samfundsanalyse Den danske model 32 Ekspertpanelet Folkepension i udlandet? 33 Krydsord 34 Foreningsliv Julearrangement 35 Repræsentanterne Nyt fra Amsterdam, Tunis og Canada 40 Ung til ung Julen er langt fra det samme eventyr for en 6-, 12- og (snart) 18-årig 42 Blog

Magasinet Danes udsendes til medlemmer af Danes Worldwide. Udkommer 6 gange årligt. Eftertryk af usigneret stof er tilladt med tydelig kildeangivelse. Piet Hein © Danmarksglobus & tekstlinje anvendt med venlig tilladelse af Piet Hein a/s, Middelfart. Magasinet DANES trykkes på FSC-mærket papir for at skåne miljøet. Artikler i DANES udtrykker ikke nødvendigvis Danes Worldwides synspunkter.

DANES 5 2011 3

Danes-6-2011-indhold.indd 3

10/11/11 13.11


Leder

D

A

N

S

K

S

A

M

V

I

R

K

E

Christopher Bo Bramsen

Det var med stor sorg, jeg modtog meddelelsen om, at Christopher Bo Bramsen – Danes Worldwides bestyrelsesformand – er død. To år nåede vi at arbejde sammen, men på den forholdsvis korte tid lærte jeg et varmt, vidende og meget dynamisk menneske at kende.

Christopher var om nogen globalist, og begrebet “den globale dansker” betød meget for ham. Det kom til udtryk i hans

store engagement i Danes Worldwides mærkesager, og ikke mindst i arbejdet for, at danskere, der bor og arbejder i udlandet, skal kunne opnå dobbelt statsborgerskab og have stemmeret til de danske valg.

Den personlige interesse i disse emner skyldes uden tvivl, at Christopher i over halvdelen af sin 40 år lange karriere som

diplomat var udstationeret i USA, Belgien, Kina og Spanien.

De mange år i udlandet gav ham mulighed for at dyrke sin store interesse for international politik og kultur. Men også

interessen for dansk kunst og kultur var stor. Især Den Lille Havfrue havde en særlig plads i hans hjerte, og han skrev en spændende, personlig bog om hende. Christopher boede nærmest sammen med havfruen, da hun ekstraordinært var udstillet i Shanghai under EXPO 2010, hvor Christopher var leder af den danske pavillon. Det var den største danske kultursucces i udlandet i årevis, måske endda nogensinde. Christopher valgte en karriere i udenrigstjenesten, men kunne også være blevet forfatter eller musiker. Han spillede glimrende på saxofon – på hyggeplan i jazz-orkestret Rørvig All Stars og ved officielle lejligheder, fx under et officielt dansk besøg i Kina i 2000. Det var i øvrigt ved samme lejlighed, han fik daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen til at synge Marken er mejet sammen med en kinesisk sangerinde til stor begejstring for de tilstedeværende kinesere ved gallafrokosten.

I sin egenskab af bestyrelsesformand for Danes Worldwide var Christopher i vinter blevet valgt til præsident for ETTW

– Europeans Throughout The World – og sammen var vi i fuld gang med at forberede et seminar i København næste år, hvor netop dobbelt statsborgerskab og stemmeret for ude-europæere står højt på dagsordenen. Selvfølgelig opstår der uenigheder i et samarbejde, men de var aldrig uoverkommelige. Som som han sagde med sit velkendte lune: “Det er ligesom med et ægteskab – vi kan jo ikke blive skilt, hver gang vi ikke er enige.” Christopher havde et stærkt netværk blandt politikere, i centraladministrationen og i erhvervslivet, som ikke mindst kom Danes Worldwide til gode. Danes Worldwide har mistet sin afholdte og dybt engagerede bestyrelsesformand, og jeg personligt har mistet en loyal, visionær og dynamisk samarbejdspartner, som jeg vil savne.

Æret være hans minde!

Anne Marie Dalgaard Generalsekretær for Danes Worldwide

BESTYRELSE Forretningsudvalget Direktør Carsten Dencker Nielsen Cand.oecon Kirsten Smedegaard Andersen Lektor Inge Gorm Hansen Adm. dir. Bent Pedersen Øvrige bestyrelse Direktør Henrik B. Liisberg Direktør Niels Lundorff, Østrig Direktør Lars B. Jørgensen Direktør Jens Olesen, Brasilien

Danes-6-2011-indhold.indd 4

Afdelingschef Finn Rowold Ambassadør Freddy Svane, Indien Direktør Kurt Thyregod Direktør Jens M. Jensen, Spanien Fru Marianne Hostrup Richter Direktør Michael M. Mørch Generalsekretær Bodil Mørkøv Ullerup

REGNSKAB PriceWaterhouseCoopers Bank: Danske Bank Holmens Kanal 2, DK-1090 København K s.w.i.f.t. DABADKKK IBAN-nr. DK 39 3000 -3121068958 Kontonummer  3001 3121 068958 CVR nr. 53035728

10/11/11 13.11


Portræt TEKST: Marie Østergaard Knudsen FOTO: Privatfoto

Utroligt langt væk og meget tæt på Danes har skrevet om at rejse ud med børn, om at komme hjem med børn og om at være barn i udlandet. Men ikke om dem, der rejser ud uden deres børn. Marie Louise Worsøe har bosat sig i Oman i et år – og ladet sin mand sørge for familien. Marie Louise Worsøe kunne mærke det i maven. Hendes

glad for sit arbejde, Sidse på 13 år var faldet godt til i en

arbejdsgiver, COWI, tilbød hende en stilling i Oman. Sul-

ny skole og Julie på 16 år var på efterskole. Siden februar

tanatet i Mellemøsten. Udlængslen prikkede. Beslutningen

2011 har Marie Louise Worsøe derfor adresse i en lejlighed

var nærmest taget, før hun parkerede bilen hjemme i gara-

i Omans hovedstad Muscat. Alene. Om sin udlængsel siger

gen. Den stilling i Oman – den blev hendes, og så måtte der

hun selv:

findes en løsning med familien.

“Begge mine forældre havde været i udlandet. Min far

Og det blev uden. Argumenterne for at lade resten af fa-

har læst i Rom og min mor har været au pair flere steder.

milien blive hjemme var for store. Hendes mand, Lars, var

Det var der ikke så mange, der havde dengang. Det internationale har ligget som en mulighed og naturlighed gennem hele mit liv, selv om det mest har været gennem ferier. I stedet for et stereoanlæg i konfirmationsgave fik jeg fx en rejse til Grækenland. Jeg har været udvekslingsstudent som 15 årig, og vi har som familie brugt meget energi på rejser.” Slip børn fri Dårlig samvittighed er ikke det, der holder Marie Louise Worsøe vågen om natten. Da hendes piger var mindre, var hun på orlov i to år for at være tæt på, for at hjælpe med lektier og alle de andre ting, som forældre på orlov gør for deres familier. Den base er god at have i dag, hvor tingene er mere udfordrende. På spørgsmålet om, hvad hun tænker i forhold til sine børn, siger hun: “Jeg vil gerne, som så mange andre forældre, være et godt eksempel for mine to piger. For mig har en del af denne beslutning også været at vise dem, hvad man kan her i u Marie Louise Worsøe er jurist og udstationeret for COWI, som er rådgivende ingeniører på de nye Muscat International og Salalah Airports i Oman.

DANES 5 2011 5

Danes-6-2011-indhold.indd 5

10/11/11 13.11


Portræt

At arbejde i Oman indebærer adskillelse – men også ekstraordinære oplevelser for hele familien.

u livet – både som mor og som kvinde. Vise dem, at mulighe-

at hendes piger kan så meget og til, at børn i det hele taget

derne er mange, og verden ligger lige for.”

kan meget. Men når det så er sagt, forholder det sig jo heller

‘At give slip’ er et fænomen, der ikke er til at komme

ikke sådan, at hun har overladt sine børn til sig selv. De har

uden om i denne forbindelse. Mange forældre – og må-

jo deres far, og den nye familiekonstellation betyder nye –

ske især kvinder – har det svært med, at børnene vokser

sunde – roller til alle. Adspurgt slår Lars Worsøe Andersen

op og forlader dem. De kunne aldrig finde på at rejse væk,

fast, at han da ikke synes, det er dejligt at leve uden sin kone

før børnene selv flytter. Den problematik har Marie Louise

i et år. Måden, han siger det på, fortæller meget: Han sav-

Worsøe haft tæt inde på livet, selv om hun selv har et afkla-

ner sin kone, ja, men respekten for hende og hendes drøm

ret forhold til det. Hun fortæller:

opvejer det hele. Ingen forurettede miner her. Om sagen

“For mange år siden kom Julie hjem med en brochure

udtaler han:

fra foreningen Children’s International Summer Villages

“Da Marie Louise rejste, var Julie på efterskole. Hvis

(CISV) og gav udtryk for, at hun gerne ville med på sådan

man før skulle dele vores familie i to delmængder, tilhørte

en sommerlejr. Det fik hun selvfølgelig lov til, og i en alder

Julie og jeg én, Sidse og Marie Louise den anden. Pludselig

af 11 år var hun taget til Japan. Alene i fire uger. De inter-

var Sidse og jeg kastet i armene på hinanden. Den situation

nationale sommerlejre blev derefter en stor del af vores liv

har betydet, at hun og jeg har udviklet et forhold, vi ikke

– begge piger har været af sted flere gange, og selv kom jeg

ville have, hvis alt var forblevet status quo. Det er meget,

til at sidde i bestyrelsen for en af de danske afdelinger. Men

meget positivt.”

her oplevede jeg også at mange – særligt mødre – stod i

Afslutningsvis pointerer Lars Worsøe Andersen, at hele

vejen for deres børn. Børnene fik måske ikke engang mulig-

arrangementet også betyder, at familien har fået nogle helt

heden for at komme af sted, fordi forældrene havde svært

fantastiske oplevelser sammen. Lars og pigerne har ofte be-

ved at lade dem rejse.”

søgt Marie Louise i Oman, og hele familien har fået indblik i en venlig og spændende mellemøstlig kultur. Et indblik de

Nye fælles oplevelser

ikke ville være foruden.

Marie Louise Worsøe pointerer videre, at hun har tillid til,

6 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 6

10/11/11 13.11


Portræt TEKST: Marie Østergaard Knudsen FOTO: Privatfoto

Mine forældre er ikke skilt – min mor bor bare i Oman Den internationale dimension har altid været til at få øje på i Julies og Sidse liv. Ikke bare har de med deres forældre rejst over store dele af verden, de har også venner verden over gennem deres ophold i internationale sommerlejre. Nu er det hele garneret med en mor, der er flyttet et år til … Oman. “Jeg mangler to, Julie mangler kun et.”

dende mulighed. Selv forestiller jeg mig heller ikke, at jeg

vil blive i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i

To piger sidder ved en computer. De er ved at finde ud

af, hvordan man hurtigst sender billeder fra en computer

et engelsksproget land som USA eller Australien.”

til en anden. De er søstre. Det, de taler om, er kontinenter. Julie på 16 år mangler kun det arktiske kontinent, før

Normalt – og anderledes

hun har besøgt dem alle. Sidse på 14 år mangler også det

Ikke bare har familien rejst meget, alle har også været

arktiske kontinent, men hun har heller ikke besøgt Syd-

dybt involveret i foreningen CISV, Children’s Internatio-

amerika. To dage senere skal de af sted til det asiatiske

nal Summer Villages. Foreningen har som formål at skabe

kontinent. Til Oman. Der har de været før. Her bor deres

fred ved at samle børn fra hele verden. Om disse ophold

mor nemlig. Fra februar 2011 til februar 2012 har hun tak-

forklarer Julie:

ket ja til et arbejde i Omans hovedstad Muscat. Om den

“Opholdene betyder jo, at vi har venner over hele ver-

måde at være familie på udtaler Sidse:

den. Vi ser dem selvfølgelig ikke så tit, men vi skriver meget u

“Lige da hun sagde, at hun skulle af sted, syntes jeg, det

var underligt. Jeg blev i hvert fald overrasket. Måske også fordi jeg kunne høre, at det var en beslutning, der næsten allerede var taget. Men jeg synes, at jeg hurtigt har vænnet mig til, at hun ikke er her. Det bliver jo også hverdag.” Svært at forklare Det nye familieliv hos Worsøe kom ikke bag på venner og familie, men begge piger har ofte oplevet, at de over for venner måtte forklare sig en ekstra gang: Det handlede ikke om, at forældrene var blevet skilt, men om, at deres mors udlængsel og jobmulighed pludselig faldt sammen på den helt rigtige måde. Udlængslen har også bidt sig fast i pigerne. På nuværende tidspunkt allermest i Julie. Hun er nu i gang med IB-programmet på Birkerød Internationale Gymnasium, et valg hun selv har truffet. Al undervisning foregår på engelsk. Om sin mors arbejdsliv – og egne drømme om samme – siger Julie: “Jeg forstår hende godt. Det er jo en fantastisk spæn-

Julie og Sidse DANES 5 2011 7

Danes-6-2011-indhold.indd 7

10/11/11 13.11


u sammen. Personligt vil jeg sige, at aktiviteterne på lejrene Marie Louise Worsøe, født 1964, er jurist og MPA og udstationeret som claims manager for COWI, rådgi­ vende ingeniører på de nye Muscat International og Salalah Airports i Oman. Lars Worsøe Andersen, født 1962, er afdelingsdirektør i Danske Markets i Danske Bank. Sidse Worsøe Andersen, født 1997, går i 8. klasse på Ravnsholtskolen i Allerød. Næste år går hun på Oure efterskole og skal beslutte, om hun vil i gymnasiet eller på HTX. Sidse taler engelsk og noget fransk og var som 11-årig alene af sted på fire ugers CISV-lejr i Tyskland. Julie Worsøe Andersen, født 1995, går i Pre-IB (svarende til 1.g.) på Birkerød Internationale Gymnasium, hvor hun tager en International Baccalaureateuddannelse. Julie taler engelsk og fransk og var som 11-årig alene af sted på fire ugers CISV-lejr i Japan og har siden været tre uger i Columbia og 10 dage i Rumænien. Foreningen Children’s International Summer Villages blev stiftet efter anden verdenskrig ud fra den ide, at verden bliver et fredeligere sted, hvis børn vokser op med venner over hele verden og kendskab til og forståelse for forskellige måder at leve på. Se mere på www.cisv.com og CISV.dk

har udviklet mine evner til at samarbejde og organisere. Jeg kan bare sige, at nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft, har jeg haft på de lejre! Det har også været meget sundt for vores engelsk.” Pigerne drøfter videre, hvordan billederne skal sendes. De bliver enige om at sende dem via online-albummet Picasa. Lyset bliver tændt i en anden afdeling af dobbelthuset, hvor de bor. Sidse forklarer, at der bor deres moster og hendes mand. Eller rettere: Der bor mosterens mand alene. De er heller ikke skilt. Hans kone bor og arbejder bare i London. Det hele er helt normalt og alligevel anderledes.

8 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 8

10/11/11 13.11


TEMA: Hjemstavnen TEKST: Peter Borberg ILLUSTRATION: Storm P. (med venlig tilladelse af Storm P.Museet)

Storm P. for evigt Trods stærkt begrundet mistanke om nazisympati er Danmarks folkekære humorist, Robert Storm Petersen, mere end 60 år efter sin død fortsat uhyre populær. Magasinet DANES har været på opdagelse i et på en gang forunderligt og tåget univers og løfter sløret for humorens genialitet og en særegen danskhed. På en af humoristens tegninger møder en pjaltet vagabond

motivet i givet fald tænkes at være et andet, nemlig en pro-

en velbjærget borgermand. Dialogen lyder:

fessionel og kunstnerisk ambition om at slå igennem på det

“Jeg er ude at samle appetit til frokosten!”

tyske marked?

“Og jeg er ude at samle frokost til appetitten!”

På ejendommelig vis gik såvel forargelse som gisninger hurtigt i sig selv. Og Storm P. lever videre, endda i bedste

Storm P. havde et godt øje til samfundets svageste. Som

velgående. Han citeres dagligt – også gerne for noget, han u

kunstner sværmede han ofte for den mindrebemidlede lazaron, der med en humoristisk bemærkning piller autoriteterne ned og punkterer det konforme og opblæste for i stedet at forløse smerten. Hans humor var gennemtrængt af nænsomhed og sympati – og altid med den svage for øje.

Derfor var det også lidt af en bombe, der i det tidlige ef-

terår 2008 sprang i den danske kulturverden. Under forskningsarbejdet til et universitetsspeciale var musikhistorikeren Lasse Olufsen i Rigsarkivet stødt på en chokerende oplysning: Danmarks store og folkekære humorist Robert Storm Petersen (1882-1949) – bedre kendt som Storm P. – var fra 1937 og helt frem til 1944 medlem af foreningen Nordische Gesellschaft. Det var en forening, som åbenlyst agiterede for den nazistiske ideologi i foredrag, film og artikler, og som i en periode havde Heinrich Himmler i bestyrelsen. Storm P. var det medlem, som betalte den højeste kontingentsats! Vi tilgiver humorister Forargelsen var stor, da denne nyhed nåede frem, og der blussede straks en debat op om, hvorvidt historien overhovedet havde hold i virkeligheden. Kunne det virkelig passe, at netop Storm P. – manden, som blev kaldt “Danmarks Rigsklenodie” og som var skattet og elsket for at udtrykke frihedsidealer og sympati for samfundets svageste gennem sin kunst – aktivt støttede den nazistiske ideologi? Kunne

DANES 5 2011 9

Danes-6-2011-indhold.indd 9

10/11/11 13.11


TEMA: Hjemstavnen

mindes vi om, at vi har friheden til at se og forstå verden på

Nordische Gesellschaft Nordische Gesellschaft blev oprettet i 1921 i Lübeck med det formål at styrke Tysklands anstrengte forhold til de nordiske lande efter 1. Verdenskrig. I 1933 blev Nordische Geselleschaft lagt ind under topnazisten Alfred Rosenbergs udenrigspolitiske administration, og foreningen begyndte i stigende grad at dyrke den racistiske opfattelse af det ariske menneske. I Danmark vandt Nordische Gesellschaft tilslutning blandt flere kulturpersonligheder, fx kritikeren Svend Borberg og humoristen Storm P.

flere måder. Det er en af forklaringerne på, at vi bliver ved med at vende tilbage til Storm P. Vi kan simpelthen ikke undvære hans humor, der vender tingene på hovedet,” siger filosoffen. Multikunstner og dagligstuemenneske Det er der nu heller ingen fare for, at vi kommer til. Storm P. har nemlig efterladt en samlet produktion af helt enestående dimensioner. Cirka 60.000 tegninger, 150 malerier og hundredevis af historier. Læg dertil, at han var skuespiller på film, i kabaret og sågar på Det Kongelige Teater - en sand multikunstner. Men bag den let svungne signatur gemte sig et følsomt

u slet ikke har sagt – ligesom tegninger og tekster fortsat finder vej til avisernes spalter. Storm P.’s brand, der på vores

og kompliceret sind, der ind imellem følte sig bange og

hjemlige breddegader tåler sammenligning med H.C. An-

var dreng, var det meningen, Robert skulle følge i farens

dersens, synes usvækket. Det er trods alt nationens store

fodspor som slagter, og dermed også i det blodspor, der er

humorist – mange vil mene den største - der er tale om.

en uundgåelig del af slagterhvervet. Det stred mod dren-

fremmed for verden - og måske også for sig selv. Da han

En filosof har et bud på Storm P.’s usvækkede populari-

gens sarte natur at slå dyr ihjel, og i stedet slog han ind

tet: “Der er stor tilgivelse forbundet med at være humorist.

på kunsten. Talentet og kreativiteten var uudtømmelig og

Det skyldes blandt andet, at mange humorister hjælper os

eferlod os de vanvittige opfindelser, tegneserierne om ‘De

med at forfølge idealet om menneskelighed og frihed – for

tre mænd og nummermanden’ og ‘Peter & Ping’, de mange

eksempel Storm P. Derfor er vi også villige til at ‘glemme’

rablende historier og de filosofiske ‘Fluer’.

hans flirt med nazismen,” siger filosoffen og humorkende-

Han blev en både berømt og feteret mand i sin samtid.

ren John Engelbrecht. Han griber straks til en af Storm P.’s

Men det var samtidig en berømmelse, som voldte Storm P.

klassiske sprogperler: “Ingenting kommer af ingenting –

personlige kvaler. Dybest set var han nemlig et privat og

undtagen lommeuld”.

blufærdigt menneske med hang til melankoli og depres-

“De fleste kender den let moraliserende læresætning ‘in-

sioner, og med årerne trak han sig mere og mere væk fra

genting kommer af ingenting’, der udtrykker en dogmatisk,

offentlighedens søgelys. Mod slutningen af sit liv foretrak

firkantet og fastlåst måde at se verden på. Når Storm P.

han at sidde bag skrivebordet i sin store villa i det mon-

så kommer farende med tilføjelsen ‘undtagen lommeuld’,

dæne Frederiksberg. Bakkende på en pibe mens han teg-

10 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 10

10/11/11 13.11


Tre løver og ni hjerter

Storm P.-Museet har til huse på hjørnet af Frederiksberg Runddel ved indgangen til Frederiksberg Have – midt i det miljø, som udgjorde de trygge rammer om Storm P. i en stor del af hans liv. Museet viser alsidigheden i Storm P.’s kunst, og her er således rig mulighed for at gå på opdagelse i hans virke som maler, skuespiller, forfatter og pibesamler. Storm P.museet har ad flere omgange været udflugtsmål for Den Danske Sommerskole.

Ifølge filosoffen er en anden årsag til Storm P.’s vedblivende popularitet, at hans humor rammer en urkraft i den danske folkesjæl. “Storm P. havde det med at stille det store over for det små – vagabonden overfor borgermanden eller systemet. Der ligger en hjertelighed i det, vi som danskere gerne vil identificere os med. Husk på, at det danske rigsvåben tæller tre løver men til gengæld hele ni hjerter. Det ligger dybt i vores sindelag, at vi fremhæver det hjertelige,” siger John Engelbrecht og kommer i tanke om den norske digter Ibsen, der skriver ‘stærkest er den mand, som står alene’. Dertil siger Storm P.: “Ja, forudsat han er ædru”.

nede og skrev. For eksempel tegningen med vagabonden, der stilfærdigt konstaterer:

“Som barn mente man, at jeg ikke blev til noget videre –

men jeg narrede dem – jeg blev slet ikke til noget!” “Det interessante ved personen Storm P. er, at han udvikler sig til dette borgerlige dagligstuemenneske, der samtidig som kunstner bevarer en stor beundring for illusionen om det frie menneske – for vagabonden, der befinder sig i samfundets randområder. Storm P. var som mange andre kunstnere et komplekst menneske og på den måde meget

Peter Borberg (f. 1972) er uddannet mag.art. i dansk, journalist og tidligere underviser på Den Danske Sommerskole. Peter Borberg er desuden forfatter til bogen Humor – Alvorligt talt og børnebogen ELVIS – Drengen der blev kendt som Kongen.

gådefuld,” siger John Engelbrecht.

BioTek - Danmarks første femårige gymnasieforløb Bagsværd Kostskole & Gymnasium tilbyder i samarbejde med

Novozymes, DTU og KU en femårig gymnasial BioTek-uddannelse fra 8. klasse - 3.g. BioTek henvender sig til elever, der har talent inden for naturvidenskab og bioteknologi og indebærer bl.a., at elever allerede fra 9. klasse vil blive undervist på højeste faglige gymnasieniveau i en række science-fag heriblandt innovation, matematik, kemi, fysik og biologi.

Vi optager elever til BioTek skoleåret 2012/13 Med BioTek ruster vi dit barn til fremtidens globale arbejdsmarked samtidig med, at vi sikrer vores kostelever en tryg hverdag med plads til både studier, lektier og venner.

Vi tilbyder

• Faglig fordybelse og talentudvikling • Et internationalt studiemiljø • Lave klassekvotienter • Lektiehjælp hver dag • Et stærkt og dynamisk fællesskab • Tid til studier, lektier, fritid og venner

Bagsværd Kostskole & Gymnasium - Vi

glæder os til at se dig...

For information kontakt kostskoleinspektør, Søren Børgesen på tlf.: +45 20 26 09 14, e-mail: sb@bagkost.dk eller besøg os på www.bagkost.dk

DANES 5 2011 11

Danes-6-2011-indhold.indd 11

10/11/11 13.11


TEMA: Hjemstavnen TEKST: Johanne Duus Hornemann ILLUSTRATION: O K Jensen

Danskeres internationale viden bliver derude Det sværeste ved en udstationering er at vende hjem igen. Sådan lyder meldingen fra både medarbejdere og virksomheder. Det er ærgerligt, for det koster både penge, viden og markedsandele, når hjemstationeringen mislykkes. Hans Hansen er mellemleder i en stor dansk virksomhed.

ved Copenhagen Business School, er Danmark faktisk an-

Han har lederegenskaber, og målet er at stige i graderne

erkendt for landets evne til at begå sig internationalt. Det

inden for firmaets egne rækker. Han siger ja tak til en ud-

gælder både den offentlige og den private sektor. Historisk

stationering i Hong Kong og forestiller sig, at international

set er vi en søfartsnation med en lang tradition for interna-

erfaring er et skridt på vejen. Han får titel af direktør, mens

tional handel. Men paradoksalt nok er vi ikke særlig gode

han er af sted, og han har mange medarbejdere under sig.

til at bruge de internationale erfaringer på nationalt niveau,

Han er den, der har det overordnede ansvar, og det er op til

viser forskningen. I stedet arbejdes der parallelt.

ham at få tingene til at lykkes derude.

det internationale, men på den anden side er det en meget

Det går godt. Rigtig godt. Efter seks år er det dog på tide

“Vi har på den ene side en yderst professionel tilgang til

at vende hjem igen, synes familien. Børnene skal snart i

begrænset elite, der har adgang dertil, fordi der er opbyg-

skole, og den medfølgende ægtefælle har også en karriere

get to adskilte systemer, som i princippet fungerer helt uaf-

at tage sig af. Hans Hansen håber – og tager måske oven i

hængigt af hinanden – det nationale system og det interna-

købet for givet – at virksomheden vil honorere de erfarin-

tionale system,” siger Ove K. Pedersen.

ger og den viden, han vender hjem med. Men han bliver

“De, der arbejder med internationale forhold, har ofte

skuffet, for virksomheden har ikke andre ledige job at til-

helt andre arbejdsbetingelser end alle andre i samme or-

byde end en mellemlederstilling, som den han forlod. Altså

ganisation. De færdes i andre netværk, har andre arbejds-

et skridt ned ad karrierestigen. Han takker nej og forlader

rytmer og andre arbejdsopgaver, og der er også særskilte

virksomheden til stor ærgrelse for begge parter. Hans Han-

ledere, der er orienteret internationalt. Det internationale

sen mister sit job, og virksomheden mister en vidende og

system har dybest set ikke noget med det nationale system

internationalt erfaren medarbejder.

at gøre, og i praksis giver det en mur mellem de to systemer,

Historien en fiktiv, men kunne lige så godt være hentet

der gør det svært for tidligere udstationerede at komme til-

fra virkeligheden, for nogenlunde sådan lyder mange af

bage og blive en del af karrieresystemet i Danmark,” siger

de fortællinger om hjemstationering, som Danes er blevet

han.

præsenteret for. Men når hverken medarbejder eller virksomhed ønsker at ende i den situation, hvorfor går det så

Mangelfuld politik for hjemvendte

alligevel galt?

Helle Granhøj er indehaver af Expat Management, der rådgiver virksomheder om ud- og hjemstationering af medar-

To adskilte systemer

bejdere. Hendes erfaring er, at mens flere virksomheder er

Ifølge Ove K. Pedersen, professor i komparativ økonomi

grundige, når en medarbejder skal udstationeres, er langt

12 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 12

10/11/11 13.11


TEMA: Hjemstavnen

færre virksomheder opmærksomme på at lave egentlige politikker eller programmer for, hvordan man skal tage imod medarbejderen, og hvad man ønsker at bruge vedkommende til, når han eller hun vender hjem igen. “Mange virksomheder og medarbejdere tror fejlagtigt, at det går helt af sig selv at komme tilbage til Danmark og blive en integreret del af den arbejdsplads, medarbejderen forlod nogle år inden, men sådan forholder det sig meget sjældent. Medarbejderen har ændret sig og lært meget, og virksomheden har måske svært ved at forstå de egenskaber, medarbejderen har tilegnet sig i udlandet. Derfor skal der være mindst lige så meget opmærksomhed omkring hjemstationeringen, som der var i forbindelse med udstationeringen, hvis virksomheden skal drage fordel af medarbejderens nye internationale kompetencer,” siger hun.

“Internationalisering er helt afgørende for danske virksomheder i dag.

Det er langt fra alle hjemstationeringer, der får et uhel-

Det er en vigtig faktor at have en stab, der er internationalt skolet og har

digt udfald, men samtlige virksomheder og tidligere udsta-

opholdt sig ude i verden,” siger Peder J. Pedersen, professor i økonomi ved

tionerede, som Danes har talt med i forbindelse med denne

Aarhus Universitet.

artikel, kender til problematikken på den ene eller den anden måde. Flertallet anser hjemstationeringen som en reel udfordring. bundlinjen inden for den private sektor og sikrer Danmark Der er markedsandele på spil

mest indflydelse inden for den offentlige sektor.

Når det mislykkes, har det ikke kun konsekvenser for den

enkelte medarbejders karriere. Virksomhederne er ifølge

ste ende er det os alle sammen, der er taberne. Heldigvis

forskere og eksperter de største tabere, da de mister viden

er der kommet mere fokus på hjemstationering det seneste

og livsnødvendig internationalisering. Det kan koste dyrt i

par år, men der er stadig lang vej, hvis vi skal nedbryde mu-

markedsandele, hvis virksomhederne ikke formår at fast-

ren mellem de to verdener”, siger Lars Munck.

“Der er tale om et potentielt heftigt brain drain, og i sid-

holde de internationalt erfarne medarbejdere. “Internationalisering er helt afgørende for danske virksomheder i dag, og mobilitet er overordentlig vigtig i globaliseringsprocessen. For mange af de store virksomheder udgør eksport en væsentlig andel af deres indtjening, og skal eksporten fastholdes i den internationale konkurrence, er det en vigtig faktor at have en stab, der er internationalt skolet og har opholdt sig ude i verden,” siger Peder J. Pedersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. For et par år siden lavede DJØF en stor undersøgelse med titlen “Internationale kompetencer – danske behov, muligheder og karriere”. Undersøgelsen viser blandt andet, at 25 % af alle, der arbejder i udlandet, overvejer at blive ude – primært af karrieremæssige årsager. Tallene viser også, at 1/3 af de mest erfarne ledere og eksperter, der tager ud, ryger ned ad karrierestigen, når de kommer hjem. Det er grotesk, mener Lars Munck, arbejdsmarkedspolitisk chef i DJØF og ansvarlig for undersøgelsen, for man ved,

“74 % blandt de deltagende virksomheder har nedskrevne politikker møntet på praksis indenfor hjemstationering. Men desværre har kun 14 % deciderede strategier for håndtering af karriereforløb og fortsat medarbejdertilknytning,” konkluderer rapporten Global Relocation Trends 2011 udført af Brookfield Global Relocation Services. Virksomheden har afdelinger i Toronto, Chicago, London samt Singapore og undersøger hvert år udviklingen indenfor udstatione­ ringer blandt multinationale virksomheder. I år deltog 82 virksomheder, deriblandt APM Terminals, LEGO, Novo Nordisk og AkzoNobel.

at det lige netop er den persongruppe, der bidrager mest til

DANES 5 2011 13

Danes-6-2011-indhold.indd 13

10/11/11 13.11


TEMA: Hjemstavnen TEKST: Johanne Duus Hornemann Foto: Novo Nordisk

Vellykket hjemstationering lønner sig for virksomheder Det er ikke altid nemt for en tidligere udstationeret medarbejder og en virksomhed at finde lykkeligt sammen igen, når kontrakten ud­ løber. Men det kan sagtens lade sig gøre. Her fortæller en afdeling af Novo Nordisk hvordan. Da seks ud af 12 medarbejdere forlod Novo Nordisk Pro­­­

den største indsats skal lægges længe inden medarbejderen

duct Supply i forbindelse med endt udstationering i Brasili-

vender hjem,” siger Jannie Aasted Skov-Hansen. Hun er

en, vidste ledelsen, at noget var galt. Selvom Novo-koncer-

HR-Mobility Consultant i Novo Nordisk Product Supply og

nen har procedurer for, hvordan ud- og hjemstationeringen

blev ansat til at stå i spidsen for det program, som skulle

foregår, så var det ikke tilstrækkeligt her. Og med udsigten

sikre vellykket hjemstationering af enhedens danske med-

til, at der to år senere kom endnu 10 medarbejdere hjem

arbejdere i udlandet.

på samme tid, blev hjemstationeringen af medarbejdere i Product Supply tænkt helt forfra. På ganske få år er medar-

Løbende kontakt er nøgleordet

bejdertilfredsheden blandt afdelingens udsendte og hjem-

Det nye program går i al sin enkelhed ud på at følge og vej-

vendte steget med omkring 80 %, og to af de medarbejdere,

lede den udstationerede medarbejder og vedkommendes fa-

der i sin tid forlod Product Supply efter udstationeringen,

milie fra start til slut. I praksis betyder det, at medarbejderen

er tilmed vendt tilbage.

og vedkommendes eventuelle familie forberedes grundigt

“I virkeligheden er det ikke så svært at få hjemstatione-

på, hvad der venter dem derude. Der holdes jævnlige møder

ringen til at lykkes på en tilfredsstillende måde for alle par-

mellem medarbejder og virksomhed, og desuden knyttes

ter, uanset om medarbejder og virksomhed fortsætter sam-

den udsendte til en såkaldt Home-Anchor-Person, som er

arbejdet eller ej. Det skal bare prioriteres og have fokus, og

medarbejderens og familiens personlige holdepunkt under hele forløbet. De mødes mindst én gang om året, hvor de taler om udviklingsplaner, fremtidige karrieremuligheder, ægtefællens situation og den slags, og når der er seks måneder tilbage af kontrakten mødes medarbejder og virksomhed for at finde ud af, om ønsker og behov kan tilgodeses. Det er der som sådan ikke noget nyt i, erkender Jannie Aasted Skov-Hansen, heller ikke for Novo Nordisk, men forskellen er den, at det sker konsekvent og indgående, at det styres og overvåges centralt, og at ingen er i tvivl om, hvem der har ansvar for hvad. “Medarbejderne føler sig set og hørt, og det er afgørende, hvis hjemstationeringen skal lykkes,” siger hun. Det er ikke kun medarbejdernes tilfredshed, der er steget markant som følge af det nye program. Også virksom-

14 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 14

10/11/11 13.11


TEMA: Hjemstavnen

heden får et vigtigt output, forklarer Jannie Aasted Skov-

som i princippet kan kopieres og benyttes hvor som helst.

Hansen.

Og indtil videre har det været en god forretning for Novo

“For Novo Nordisk betyder det, at vi får fortalt de positi-

Nordisk. Det koster min stilling, som er tjent hurtigt hjem

ve historier om ud- og hjemstationering, så vi kan tiltrække

på at fastholde de medarbejdere, som virksomheden har

nye dygtige medarbejdere til udstationeringer. Desuden

investeret i. Det lykkes selvfølgelig ikke altid at gøre medar-

er det afgørende for en virksomhed som Novo Nordisk, at

bejderne tilfredse. Den perfekte proces, der imødekommer

vi har erfarne og internationalt orienterede medarbejdere

alles behov, findes nok ikke, men man kan nå rigtig langt,”

hjemme i hovedkvarteret,” siger hun.

siger Jannie Aasted Skov-Hansen.

“Umiddelbart er det et simpelt, men effektivt koncept,

TEKST: Johanne Duus Hornemann

Lykkelig arbejdsløs Anders Lassen var udstationeret for Carlsberg i ni år. I dag er han selvvalgt arbejdsløs, fordi samarbejdet med virksomheden gik fløjten, da han vendte hjem til Danmark. “Jeg er hverken sur eller bitter. Men det er da underligt tå-

mere nødvendigt at forberede medarbejderne på at komme

beligt, at et udstationeringsforløb reelt skal ødelægge ens

hjem end på at rejse ud.”

karriere i den pågældende virksomhed,” siger 48-årige An-

“Desuden har der ikke været samtaler undervejs, hvor

ders Lassen.

vi har kunnet afstemme forventninger og tale om, hvad der

For 10 år siden sagde han ja tak til at blive udstationeret

var af jobmuligheder i Danmark. Jeg spurgte til det flere

for Carlsberg. Først til Malawi og siden til Usbekistan. Han

gange og bad om en udmelding, men fik aldrig en dialog i

gik fra at være mellemleder i Danmark til at være salgs- og

gang.”

marketingdirektør, mens han var af sted, og resultaterne

“Jeg kan selvfølgelig ikke kræve at få et job i Danmark,

fejlede ikke noget – tværtimod. Men i august i år stoppede

der matcher den profil, jeg vender hjem med, og ingen skal

samarbejdet mellem Anders Lassen og Carlsberg. Hjemsta-

påduttes mig, men man kan da i det mindste have en åben

tioneringen var ingen succes.

dialog, hvor tingene bliver sagt ligeud. Jeg ville i hvert fald

Hvorfor arbejder du ikke for Carlsberg længere?

gerne vide, hvor jeg stod. Også selv om svaret var negativt.

“Jeg fik at vide, at der ikke var et job, som passede til min

Så havde jeg det at forholde mig til.”

profil, og de stillinger, jeg søgte, fik jeg ikke. Jeg kunne have

Anders Lassens ansættelse hos Carlsberg udløb den 1.

fået en mellemlederstilling igen, men efter 17 år i virksom-

august i år, og i dag er han en lykkelig arbejdsløs studeren-

heden – ni af dem med meget større ansvar, virkelige gode

de. Han er ved at færdiggøre sin MBA, Master of Business

resultater og store udfordringer – havde jeg ikke lyst til at

Administration, og efter nytår er han klar til at søge nye

gå flere skridt tilbage rent karrieremæssigt,” siger Anders

arbejdsmæssige udfordringer.

Lassen.

“Når jeg ser tilbage, havde jeg aldrig haft mulighed for

Hvordan var processen omkring din hjemstationering?

at udvikle mig så meget rent professionelt og menneskeligt,

“Den var mangelfuld. Da jeg blev sendt ud, var der en

hvis vi var blevet i Danmark, og jeg er taknemlig for de år,

grundig forberedelsesproces med kurser i kulturforståelse,

vi har haft ude. Jeg tror bestemt heller ikke, min tid i udlan-

sprogundervisning og den slags. Den øvelse var til gengæld

det har skadet min karriere som sådan. Men den har været

helt glemt, da vi skulle hjem, og jeg vil egentlig tro, at det er

skadelig for min karriere i Carlsberg,” siger han.

DANES 5 2011 15

Danes-6-2011-indhold.indd 15

10/11/11 13.11


Bogomtale TEKST: Øivind Holtermann

Om lidt er sangen klar… - er en ny bogudgivelse af de helt sjældne, som danske medier lynraskt har betegnet som “en grundbog” i genren danske lejlighedssange. Seriøst og levende fortalt, fra Kingo til vor tids rap. Det har taget fem år at indsamle materialet, men det var dét

holde og forny mange generationers muntre opfindsom-

værd: Udgivelsen Om lidt er sangen klar… bugner af kon-

hed, vil det blive til glæde for hele nationen.”

krete eksempler. Et kapitel er viet købesange og vandresan-

– Prinsgemalen Henrik i bogens forord.

ge, et andet Højskolesangbogen og bestillingssange, og et kapitel med “mestersange” rummer sange af en stor kreds af ukendte og kendte, bl.a. Halfdan Rasmussen, PH, Jesper Jensen, Poul Hammerich, Mette Madsen, Klaus Rifbjerg, Hans og Søren Kragh-Jacobsen, Bertel Haarder, Flemming Jensen, Kim Larsen, Jakob Morrild, Ida Bjørn Nielsen – og mange andre.

Bogen indeholder desuden samtaler om digterhåndvær-

ket med professionelle forfattere, Benny Andersen, Gunvor Reynberg, Carl Erik Sørensen, Henrik H. Lund og den unge rapper Oliver Ravn Andersen. De og mange andre har stillet deres private samling af sange til rådighed.

Sangenes melodier findes indsunget af Hans Dal på to

indlagte cd’er. Mange sange citeres, men findes i fuldt omfang på www.omlidtersangenklar.dk. “Frankrig, hvor jeg stammer fra, er som Danmark kendt for sin kærlighed til retorik og talekunst. Man holder også en tale ved en festlig middag i familiens skød til fødselsdag, barnedåb og bryllupsfest. Men det ligger fjernt at bryde ud i sang ved en sådan lejlighed. Det ville være utænkeligt, hvis nogen havde skrevet en ny tekst til en kendt og elsket melodi og omdelte den til fælles afsyngning. Da jeg ankom til Danmark, var det derfor med forundring, at jeg mødte den danske skik netop at skrive og i fælles kor synge en eller flere sange, som er digtet kun til den begivenhed, man er samlet for at fejre. Det forekom mig eksotisk og originalt, men jeg kom til at sætte pris på denne kærlige gestus, og i dag mener jeg, at sange og taler forlener festerne med en uundværlig charme. Vi i Kongehuset har altid været med til at holde denne

Teksten er forfattet af Ebbe Preisler, der for nylig skrev en prædiken-antologi i samarbejde med Johannes Møllehave. Ebbe Preisler har været selvstændig filmproducent af kort- og dokumentarfilm siden 1970 og har skrevet flere hundrede lejlighedssange og -taler. Illustrationerne står Klaus Albrectsen for – han har blandt andet været bladtegner på Politiken, Information og Ekstra Bladet. Og musikken er indsunget og indspillet af den klassisk uddannede guitarist, Hans Dal, der har undervist på teaterskolen, seminarier og konservatorier, og komponeret musik til tv’s julekalender, film, teater og senest salmer. Bogen er på 432 sider, og med i en imponerende badulje følger 2 cd’ere. Den kan bestilles hos forlaget på www.forlaget-vistoft.dk.

tradition i hævd, og hvis denne bog kan bidrage til at fast-

16 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 16

10/11/11 13.11


Danske Bank International S.A., R.C.S. Luxembourg, No. B. 14.101, Aut. 24859

“Tidligere spekulerede jeg over, hvem der skulle drage fordel af mit hårde arbejde og gode investeringer. Nu har jeg en plan for det.” John, 65, pensioneret læge, International Private Banking kunde

Kulturhistoriske perle i Tibirke til salg Stråtækt idyl med brostensbelagt gårdsplads ved Tibirke Lunde, tæt på Tisvilde Hegn. Huset er helårsisoleret, gennemgribende istandsat med øje for detaljerne og henvender sig til den kræsne, kvalitetsbevidste køber. Haven indeholder bl.a. gl. frugttræer og en del ældre rhododendron, der står langs bækken, som løber i baghaven. www.danbolig.dk Sagsnr. 371720 Henv.: tibirke@mail.dk

NU OGSÅ INTERNATIONAL EXAM CAMBRIDGE IGCSE, 8TH GRADE AND 9TH GRADE

Arveplanlægning. En løsning udover det sædvanlige.

Herlufsholm

John og hans kone Mona har gennem hele deres liv opbygget en formue, som skal føres videre til deres børn og fremtidige generationer. Med både aktiver og arvinger i flere lande søgte John og Mona råd hos os for at oprette en skræddersyet familiefond med et sikkert afkast. Vi hjalp dem med at opbygge en struktur, der bygger på familiens behov og situation, og som sikrer arvingernes økonomiske fremtid.

– en dansk skole med globalt udsyn HERLUFSHOLM er en traditionsrig dansk skole med mange elever, der har danske forældre, som er bosiddende i udlandet. På Herlufsholm Skole tilbyder vi dit barn et højt fagligt niveau, et internationalt studiemiljø og et omfattende fritidsprogram – alt sammen i skolens enestående historiske og naturskønne rammer.

BESØG OS på skolen eller på

Har du brug for hjælp til at sikre din arv og formue på tværs af landegrænser, så er Danske Bank International måske noget for dig. Få mere information og tag vores test på www.danskebank.lu

www.herlufsholm.dk

HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS WWW.HERLUFSHOLM.DK TLF. +45 55 75 35 00

DANES 5 2011 17

Danes-6-2011-indhold.indd 17

10/11/11 13.11


TEMA: Hjemstavnen TEKST: Steffen Larsen FOTO: Jens Frederiksen

CopenArken En lattermild byvandring til alle dyrene i rigets hovedstad. Byen er fuld af dyr. By-dyr. De er karakteriseret ved, at de

til at sætte by-dyrene ind i deres zoologiske sammenhæng,

er lavet af træ, ler, granit eller metal. Bøjet i neon. Malet.

men hun sporer også dyr i folkeeventyr, i talemåder, hos

Sprøjtet. Hugget. Og så videre. Overalt er der dyr i byens

digterne og hos Anders And. Der er glimrende registre til

rum, fra gavle til kloakdæksler. De taler til os, men det er

byvandringer og sjove lister over vejnavne og talemåder

ikke altid, vi hører dem

med dyr i. Det må have været et hestearbejde at lave denne

Bonnie Mürsch er jurist og tidligere forkvinde for For-

bog midt i rotteræset, omgivet af lutter rævepelse. Alt bliver

eningen til Hovedstadens Forskønnelse og Det Særlige

serveret fra en tilsyneladende uudtømmelig kilde af godt

Bygningssyn. Hun har fået den forrygende ide, at hun vil

humør og faktiske oplysninger. Egentlig behøver man ikke

dokumentere byens dyr. De er nemlig også truet.

andre bøger i familien om dyreverdenen end denne.

Seks år og adskillige fondsansøgninger senere ligger re-

Næppe en port, facade eller gavl er ladt ubeset. Natur-

sultatet nu tungt på sofabordet og hedder Noahs ark – en

ligvis er det centrale København godt repræsenteret ved

billedbog med rim og remser om dyr i by og bur – den nok

sit Rådhus og sine springvand, men der er også meget at

gladeste og mest dyrevenlige bog, der er kommet siden Mis

komme efter for dyredetektiver i alle aldre på Carlsberg-

med de blå øjne! Den er for børn, den er for voksne, den

grunden eller eksempelvis ved det tidligere Zoologisk Mu-

er for os alle sammen. Bonnie Mürsch benytter lejligheden

seum i Krystalgade. Hun har heldigvis husket tingatinga-

Kgs. Nytorv (C.F.Hetsch)

Colbjørnsensgade 6

Rungsted Plads (Henrik C. Andersen)

Ballerup (Ole Gjermandsen) Nyhavn 51

Dyrehavsbakken

Magstræde 16

Pilestræde 4

18 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 18

10/11/11 13.11


Amagerfælledvej 4

Vognmagergade 10

Krystalgade 25-27

gavlen i Sankelmarksgade på Vesterbro. Bogen holder sig ikke nøjeregnende til overborgmester Frank Jensens revir, men dukker også op i blandt andet Brede og Brøndby. Det tidligere omtalte hestearbejde gælder også den grafiske side af sagen. Bonnie Mürschs fortælleglæde er smittet af på layouteren, der glad har fyldt siderne med store og små fotografier, tegnede dyr, Rasmus Klump, spisesteder og firmalogoer. Noahs ark er en livgivende rodebutik. Jærven på Joakim Larsens Vej lokker. Det samme gør vildsvinet i Krystalgade. Ligesom pindsvinet fra Kristianiagade

Oehlenschlægersgade 44 (Vesterbro)

13 og fiskene i deres net et sted på Holger Danskes Vej på Frederiksberg. Find dem selv! Hestene fylder meget i bybilledet. Det samme gør hjorte og bjørne. Slangerne snor sig, men skægt nok har forfatterens årvågne øje ikke spottet en eneste rotte. Så København er noget særligt? Helt sikkert! Og Noahs ark er julegaven, du – stor eller lille – ikke vidste, du ønskede dig.

Hovedbanegården, forhallen

Steffen Larsen er Dagbladet Politikens anmelder af børne- og ungdomsbøger.

Bogen åbner for en anderledes oplevelse af København og potentielt mange andre byer i Danmark og i resten af verden. Hør Danmarks Radios interview med bogens forfatter på www.dr.dk/P1/Faglitteratur. Bogen forhandles bl.a. af www.saxo.dk og www.adlibris.dk

DANES 5 2011 19

Danes-6-2011-indhold.indd 19

10/11/11 13.11


Guide Tekst: Øivind Holtermann FOTOS: Aros og Tivoli

Til læsere der er i Danmark i julemåneden Julemarkeder

siana Contemporary udstiller museet den verdenskendte kine-

København

siske kunstner Ai Weiwei. Til 12. februar (www.louisiana.dk).

Jul i Tivoli 2012 Tivolis julebelysning, dekorerede boder og

Hammershøi på Ordrupgaard I anledning af at Or-

stier er en årlig begivenhed. I år er temaet russisk med bl.a.

drupgaard har erhvervet et nyt værk, Ungskov, Trørød,

en 21 meter høj Tivoli-variant af den berømte St. Basil Ka-

Sommer, af Vilhelm Hammershøi, viser museet en perle-

tedral på Den Røde Plads, en miniudgave af den transsibir-

række af kunstnerens interiør-, arkitektur- og landskabs-

ske togrejse gennem russiske landskaber præget af nisser,

billeder på en mindre særophængning. Til 22. januar.

englekor og flotte Fabergé æg samt den nye forlystelse, Det Sibirske Tårn. Tivolis restauranter er åbne, og forlystelser-

Aarhus

ne kører til 30. dec. (www.tivoli.dk).

Olafur Eliasson på ARoS For første gang i julemåneden

Christianias Julemarked Hvert år ved juletid omdannes

kan du nu fra toppen af ARoS opleve smilets bys jule-

Den Grå Hal til et julemarked, som minder om en øster-

pyntede gader gennem den dansk/islandske kunstner

landsk basar. En populær alternativ juleoplevelse blandt

Olafur Eliassons kunstværk Your rainbow panorama (www.aros.dk).

københavnere. Fri entré. Fra 8. december til 20. december (hverdage 12-20, weekend 10-20). Jul i Nyhavn Hyggelige restauranter langs kajen, julemad og juleboder. Åben hver dag 11-18, også søndag. Fredag og lørdag til kl. 20 (www.nyhavn.com). Aarhus Den Gamle By Jul i Den Gamle By er en rejse tilbage til den

Aalborg

uspolerede jul med juleudstillinger, butikker, markedsbo-

Lars Nørgård ‘Luksussyner’ er en retrospektiv udstilling,

der og arrangementer – dog lukket 24., 25., 31. december

hvor hele Lars Nørgårds palet af maleri, tegning og skulp-

og 1. januar (www.dengamleby.dk).

tur bliver præsenteret. De hundredvis af tegninger og cirka

Byens Julemarked Byens Julemarked er Jyllands stør-

40 malerier fylder både museets centralsal og dets skulp-

ste kunsthåndværkermarked og har til huse i det gamle ri-

tursal, og der udgives et større katalog samt en helt ny film

dehus i Århus midtby. Her kan du opleve 95 stande med

med fokus på kunstneren. Til 8. januar.

hjemmelavet, unikt dansk kunsthåndværk. Til og med den 21. december. Fri entré (www.byensjulemarked.dk).

Godt til ganen Torvehallerne På Israels Plads ved Nørreport Station, er

Odense

der for få måneder siden opført to søjlebårne torvehaller,

H.C. Andersen Julemarkedet Den gamle Bydel ved H.C.

som har forvandlet Israels Plads til én stor, levende mar-

Andersens Hus, Sortebrødre torv, Odense C. Det historiske

kedsplads (www.torvehallernekbh.dk).

område forvandles til én stor markedsplads som på H.C.

Nordiske fristelser Meyers Deli er et moderne nordisk

Andersens tid, med over 40 markedsboder, kor, hestevog-

cafeteria, en baristadrevet kaffebar og en specialforretning

ne, gøgl og underholdning. Fri entré.

med sjældne fødevarer fra hele verden – særligt fra de skandinaviske lande. Beliggende på Gl. Kongevej og Kgs.

Aalborg

Nytorv i Magasin (www.meyersdeli.dk).

Julemarkedet i Aalborg City Julemarked med julehyt-

Franske fristelser Letz Shop er en delikatesse- og vin-

ter, juletræer og lys. Julemarkedet holder åbent hver dag

butik på Østerbro, hvor du kan købe andebryst i skriver,

indtil 23. december.

kokken Daniel Letz’ egen berømte røgede laks, nybagte croissanter og fx specialiteter fra Alsace. Franskmanden

KunstudstilLinger

var den første kok i Danmark, som vandt en Michelinstjer-

København

ne (www.letzonline.dk).

Ai Weiwei på Louisiana Som en del af udstillingsserien Loui-

Italienske fristelser Det italienske ‘supermarked’ Super-

20 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 20

10/11/11 13.11


marco ligger på grænsen mellem Vesterbro og Sydhavnen

HJEMMESIDER

www.aok.dk

og forsyner private, restauranter og delikatesseforretnin-

www.kultunaut.dk

www.oplev.odense.dk

ger over hele landet med alt i italienske specialiteter. En tur

www.markedskalenderen.dk

www.visitaarhus.com

hertil kan i øvrigt (med fodgængerbroen over havneløbet)

www.guide.dk

www.wonderfulcopenhagen.dk

fint kombineres med en god gåtur rundt i hovedstadens

www.ibyen.dk

www.kulturlivnord.dk

nyere arkitektoniske miljøer langs Bryggen (www.supermarco.dk).

Tivoli

’’

Vores kunder værdsæter gennemsigtigheden og åbenheden i vores kommunikation, især i tider med store markedsudsving.

Göran Håkansson, Private Banker

Besøg os på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77 for at aftale et møde.

Making it possible Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Potentielle investorer gøres opmærksom på, at der ikke kan gives nogen garanti for positive afkast på investeringer i finansielle instrumenter, og at sådanne investeringer kan medføre tab, uanset hvor kompetente de af banken udvalgte porteføljeforvaltere er. Historiske afkast skal ikke ses som en garanti for fremtidige resultater. Nordea Bank er underlagt tilsyn af CSSF (110, route d’Arlon L-2991 Luxembourg). Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tlf. +352 43 88 77 77 Zürich afdeling: tlf. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com AD_TG_190x118_Danmarkposten_DAN.indd 1

12/09/2011 14:23

DANES 5 2011 21

Danes-6-2011-indhold.indd 21

10/11/11 13.12


KLUMME: Du danske sprog TEKST: Anne Mette Hansen FOTO: Københavns Universitet

dansk - en: hvor er [DET DANSKE SPROG] på vej hen? Det spørgsmål har vi stillet forskergruppen [SPROG I TID OG KONTEKST] fra KØBENHAVNS UNIVERSITET. I hvert nummer af magasinet DANES stiller de skarpt på sproglige tendenser og hastige forandringer i MODERSMÅLET. Er ‘arnamagnæansk’ et dansk ord?

trykte og håndskrevne bøger fra middelalderen og æl-

Svaret er ja. Arnamagnæansk er god latin og et eksempel

dre nyere tid. Især havde nordiske, og først og fremmest

på, hvorledes man kan danne adjektiver på dansk. Endelsen

islandske håndskrifter hans interesse. Ved sin død i 1730

-ansk eller -iansk, som er udviklet af den latinske endelse

testamenterede han sin betydelige bogsamling til Køben-

-anus, betyder “vedrørende en bestemt person, institution

havns Universitet, hvor håndskrifterne indgik som en sam-

eller lignende” og kan sættes bag på et stednavn eller et per-

let arnamagnæansk afdeling i universitetsbiblioteket (det

sonnavn. Fx kan man til Grundtvig danne grundtvigiansk.

havde dengang til huse på loftet over Trinitatis Kirke, ind-

På lignende måde er arnamagnæansk dannet fra Arnas

til det i 1861 flyttede til den nye bygning ved Fiolstræde).

Magnæus, som er den latiniserede form af det islandske

I 1956 oprettedes et universitetsinstitut med den særlige

navn Arní Magnússon. Tidligere var latin, hvad engelsk er

opgave at forske i de arnamagnæanske håndskrifter og

i dag, et fælles kommunikationssprog i Europa, og i lærde

gøre de gamle tekster tilgængelige i moderne udgaver. Det

kredse havde man derfor både en national og en latinsk

Arnamagnæanske Institut fik lokaler i Proviantgården på

form af sit navn; tænk på Ludvig Holbergs komediefigur

Slotsholmen ved siden af Rigsarkivet, og her opbevaredes

Erasmus Montanus, som jo på dansk hed Rasmus Berg.

håndskrifterne, indtil instituttet i 1976 flyttede til det nyopførte Humanistiske Fakultets bygninger på Amager. I 1965

Var Arní Magnússon dansk?

vedtog Folketinget at udlevere de håndskrifter, der kunne

Arní Magnússon (1663-1730) var islandsk filolog og histori-

bestemmes som islandsk kultureje, og samlingen blev delt

ker, men Island var dengang en del af det danske monarki,

mellem Island og Danmark. I 2009 blev håndskriftsamlin-

altså var han også dansk. Han voksede op i det lærde år-

gen optaget på Unescos liste over verdens umistelige tekst-

hundrede, det syttende, på en præstegård i det vestlige Is-

bærende kulturarv Memory of the World, og samme år blev

land, kom sent i rigtig skole, men fik undervisning hjemme

to nyanlagte gader ved Rigsarkivets nye bygninger på det

både i sprog og matematik: Som 6-årig begyndte han at

gamle jernbaneterræn i København navngivet henholdsvis

lære latin, og da kunne han allerede læse islandsk. Han var

Carsten Niebuhrs Gade og Arni Magnussons Gade efter de

10 år da han begyndte på græsk. Han blev student fra dom-

to dansk-udenlandske videnskabsmænd og samlere af kul-

kirkeskolen i Skálholt og rejste i sommeren 1683 til Køben-

turgenstande.

havn for at læse teologi ved universitetet, hvor han senere gjorde karriere som professor i bl.a. historie og geografi.

Hvad kan man læse i håndskrifterne? I de arnamagnæanske manuskripter kan man bl.a. studere

Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling

“den danske tunge”. Således betegnede man i vikingetiden

Arní Magnússon var hele livet ihærdig samler af både

(ca. 800-1050) og den tidlige middelalder alle Nordens

22 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 22

10/11/11 13.12


sprog, det vil sige oldislandsk (tidligere kaldt oldnordisk),

Middelalderens danske

gammelnorsk, fornsvensk og gammeldansk. Fra 1200-tal-

sprog var i høj grad

let kaldtes det nordiske sprog også “norrønt”. I Jyske Lov

iblandet ord og formularer

fra 1241 bruges betegnelsen “dansk” om det danske sprog;

på latin og tysk.

i lovens fortale står der nemlig, at Valdemar 2. lod bogen skrive og gav loven, som står “skriuen a danskæ” (skrevet på dansk). Jyske Lov blev i øvrigt også oversat til latin og nedertysk til brug for ikke-danskkyndige læsere. Ud over lovene, som er de ældste bevarede tekster på dansk i håndskrifter fra omkring 1300, findes i håndskriftsamlingen også nogle af de første oversættelser af udbredte religiøse tekster. Pater noster (fadervor) “paa worth maal” (på vort mål, dvs. sprog) findes i en håndbog for en latinskolelærer fra midten af 1400-tallet, og “credo po dansskæ” (trosbekendelsen på dansk) findes fra før reformationen i en dansk adelsdames bønnebog fra begyndelsen af 1500-tallet. Middelalderens danske sprog var i høj grad iblandet ord og formularer på latin og tysk. Dette blandingssprog kan man studere i håndbøger som fx lægebøger og andagtsbøger samt i en mængde såkaldte diplomer, som er dokumenter

Om Anne Mette Hansen Adjunkt, Københavns Universitet – Nordisk Forsk­ ningsinstitut. Forsker i bl.a. bønnebøger og encyklo­ pædiske tekster fra middelalderen og renæssancen og underviser bl.a. i de nordiske sprog, dansk sprog­ historie og håndskriftkundskab.

og breve af juridisk indhold, fx skøder og testamenter.

’’

Nordea er en stærk bank med en klar vision. Det gør banken til et rigtig godt valg for vores kunder.

Michèle Le Ret, Private Banker

Besøg os på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77 for at aftale et møde.

Making it possible Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Potentielle investorer gøres opmærksom på, at der ikke kan gives nogen garanti for positive afkast på investeringer i finansielle instrumenter, og at sådanne investeringer kan medføre tab, uanset hvor kompetente de af banken udvalgte porteføljeforvaltere er. Historiske afkast skal ikke ses som en garanti for fremtidige resultater. Nordea Bank er underlagt tilsyn af CSSF (110, route d’Arlon L-2991 Luxembourg). Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tlf. +352 43 88 77 77 Zürich afdeling: tlf. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com AD_SM_190x118_Danmarkposten_DAN.indd 1

12/09/2011 14:24

DANES 5 2011 23

Danes-6-2011-indhold.indd 23

10/11/11 13.12


Portræt TEKST: Ditte Blædel FOTO: Sif Meincke

“Jeg er dansker indeni” Efter femten år i udlandet er den 33-årige landsholdstjerne Dennis Rommedahl tilbage i dansk fodbold. Men kun for en tid. Om nogle år flytter han nok med sin familie igen til Holland. Han er lige kommet ud fra badet efter træningen på

klub fra græske Olympiakos til vestegnens Brøndby IF. Det

Brøndbys superligahold. Dennis Rommedahl er tilbage på

er helt nyt for Dennis Rommedahl at være i Danmark.

et dansk klubhold. Danskerne har ellers først og fremmest

“Jeg er jo dansker, men Danmark er stadig halvt udlan-

kendt ham som landsholdspiller med en helt enestående

det for mig. Min egen familie er hollandsk, og jeg har boet

karriere. Ikke mindre end 113 landskampe for Danmark er

i Holland det meste af mit voksne liv. Jeg flyttede jo dertil,

det blevet til, og sidste år blev han kåret som Årets Danske

da jeg var atten, og det var første gang, jeg boede for mig

Fodboldspiller. Han forlod allerede Danmark som 18-årig,

selv. Så på den måde er jeg opvokset i den hollandske livs-

men til stor overraskelse for de fleste skiftede han i sommers

stil, men den er jo heller ikke så forskellig fra den danske.”

Dennis Rommedahl har i sin lange karriere også oplevet vrede udbrud fra tilskuerrækkerne. Men ikke den 11. oktober, hvor Danmark med 2-1 over Portugal kvalificerede sig til EM 2012: Et Rommedahl-indlæg blev til et afgørende mål.

24 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 24

10/11/11 13.12


Dennis Rommedahl er udmærket klar over, at der er folk, der tænker at “nu er han i slutningen af sin karriere, og så kommer han hjem.” Men sådan er det ikke: “For når jeg en dag er færdig med fodbold i Danmark – om det så er to eller fire år – flytter jeg tilbage til Holland og bor der.” Hans kone og børn er hollændere, og det er ikke svært for ham at følge sin kones ønske om igen at bo i Holland, da hun har opgivet en masse ting på grund af hans karriere. Han mener, at det må være hendes tur, når han engang lægger støvlerne på hylden. Han vil selv gerne tilbage til Holland, fordi de fleste af hans venner er hollændere: Fodboldspillere og humor “Der er mange, der kalder mig hollænder, men jeg siger stadigvæk, at jeg er dansker. Det kan man ikke lave om på.

EM kvalifikationskampen i marts 2011 mellem Danmark og Norge endte

Det kan godt være, jeg snakker flydende hollandsk, og at

uafgjort. Rommedahl er med sine 113 landskampe Danmarks næstmest

jeg tænker på hollandsk nogle gange. Men jeg er dansker

erfarne landsholds­spiller. Peter Schmeichel forsvarede Danmark i alt 129

indeni.”

gange. Foto: Anders Kjærbye.

Det hollandske og det danske ligger dog ikke så langt fra

hinanden, understreger han, og tilføjer, at det er let for danskere at lære hollandsk. Der kan dog opstå misforståelser:

“Nogle gange har de lidt svært ved at forstå min humor,

for jeg oversætter noget fra dansk humor til hollandsk. Ok,

lemtiden, og hele familien blev først samlet for få uger si-

de forstår, hvad jeg siger, men det lyder ikke så sjovt, som

den. Børnene går nu på en skole med International Bac-

det gør på dansk.” Men, fortsætter Rommedahl, fodbold-

calaureate-undervisning, så de uden vanskeligheder kan

spillere har ofte den samme humor. Og den humor er der

skifte fra den skole til en anden, når familien slår sig ned i

måske ikke så stor forskel på i de forskellige lande:

Holland igen.

“Hvis man arbejder i en stor virksomhed, ville man må-

ske mærke forskelle mellem Danmark og Holland. Men

Ingen sygdom, tak

fodboldspillere er fodboldspillere, og det er ligegyldigt

Det har ikke været oplagt for Dennis Rommedahl at tale

hvor. Lad os kalde dem en flok idioter, der bare render

dansk til sine børn:

rundt,” siger han og griner.

“Nogle er bedre til det end andre. Jeg synes ikke, det er lige meget, men det har været svært, når man er meget væk.

Familie på farten

Når jeg er hjemme, vil jeg ikke bruge al min energi på at

Hele familien har altid været vant til at rykke rundt. For-

krydse mellem hollandsk og dansk. Nu har de jo så den for-

uden i hollandske klubber har Rommedahl spillet i England

del, at de også lærer engelsk.”

og Grækenland, som var familiens seneste station. Der var

Rommedahls hollandske kone har været i Danmark

situationen dog “ikke helt positiv.” Så han måtte se at finde

mange gange før og kan godt forstå dansk. Hun har tidli-

en god løsning, og det blev Brøndby. Afgørelsen blev truffet

gere gået på danskkurser. Men der er meget stor forskel

meget hurtigt, men for en hel familie er det ikke så ligetil at

mellem at forstå lidt af sproget og at komme til landet. Det

flytte fra et land til et andet:

er for eksempel svært at finde ud af, hvordan det alminde-

“Jeg synes ikke, det var rigtigt at smide hele familien ind

lige offentlige system fungerer i Danmark – selv for Rom-

på et hotel, og at børnene ikke havde skole. Så vi valgte at

medahl. Fodboldstjernen indrømmer, at hans kone nogle

gøre det sådan, at min kone blev i Grækenland, hvor bør-

gange siger til ham: “Hvorfor ved du ikke det, det er jo dit

nene kunne fortsætte deres skolegang.”

land?”

Dennis Rommedahl ledte så efter hus i Danmark i mel-

Men det er jo femten år siden, han forlod Danmark, og u

DANES 5 2011 25

Danes-6-2011-indhold.indd 25

10/11/11 13.12


Portræt

u sygesikringskort, læger, skoler og forsikringer ved han ikke noget om længere. “Jeg siger bare til min kone, at hun og børnene ikke må blive syge. Sådan er dét!”, siger han og griner igen. “Nej, okay, vi har været i statsamtet og fået opholdstilladelse og så videre, og på kommunen. Så nu får hun snart sit sundhedskort.” Men et er familielivet. Noget andet er, at Dennis Rommedahl, som andre landsholdspillere, altid har været i medierne. Positiv For Rommedahls vedkommende har der altid været høj søgang: Fra den heftigste kritik til den højeste ros med hensyn til hans spil på det danske landshold. Det tager han med den største sindsro. “Det hører jo med, når man er en offentlig person. Jeg har altid tænkt, at det godt kan være, de kritiserer mig. Men det er jo kun rent fodboldmæssigt. Hvis folk kendte mig som menneske, så ville de elske mig, som jeg altid siger,” siger han med glimt i øjet. Siden Rommedahl begyndte at spille superligakamp hver søndag i Danmark, og de fodboldinteresserede nu ikke

Rommedahl er landsholdets hurtigste fodboldspiller

kun ser ham til landskampe, er den danske medieinteresse

og har især én opgave: Præcise, målgivende indlæg fra

endnu større end tidligere. Men det var han godt klar over,

højre kant.

inden han tog hjem. Alligevel er det kommet bag på ham, hvor mange forskellige blade, der faktisk har opsøgt ham. Rommedahl er blevet interviewet af blade, han aldrig troede, han skulle give et interview til. Som for eksempel Danes, siger han med endnu et glimt i øjet. “Der er et helt andet forventningspres i Danmark end hvis jeg havde taget til Tyskland og spillet. Der havde jeg bare været en af de mange, der løber rundt dernede.” Medieinteressen vil sikkert ebbe ud, jo længere han er her, tilføjer han. Men han er faldet godt til og giver selv udtryk for, at ikke mindst dét er noget han har nemt ved: “Du kan sætte mig ned i et hus eller en lejlighed et eller andet sted, så skal jeg nok overleve, og jeg skal nok være glad og positiv. Jeg tilpasser mig let, tror jeg. Det handler vist om at acceptere, at både folk og ting er anderledes end det, du er vant til.”

Dennis Rommedahl Alder: 33 år Højde: 178 cm. Vægt: 73 kg. Klub: Brøndby IF (tidligere: Lyngby FC, PSV Eindhoven, RKC Waalwijk, Charlton Athletic, Ajax Amsterdam, NEC Nijmegen) Titler: 4 hollandske mesterskaber med PSV Einhoven (1997, 2000, 2001 og 2003) og hollandsk pokalmester med Ajax Amsterdam (2010). Slutrunder for Danmark: VM 2010 i Sydafrika, EM 2004 i Portugal, VM 2002 i Japan/Sydkorea og EM 2000 i Holland/Belgien. A-landskampe: 113 Mål: 21

26 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 26

10/11/11 13.12


IB IBaccalaureate nternational

International Baccalaureate

- den internationale

studentereksamen

• internationalt anerkendt • giver adgang til universiteter over hele verden • undervisning på engelsk

på Grenaa Gymnasium: stx, hf, ib og Kostafdeling

Tilmelding 15. marts · Tilmeldingsblanketter findes på www.grenaa-gym.dk

Du kan bo på skolens kostafdeling.

Billeje i Danmark?

Ring og rekvirer yderligere oplysninger om uddannelsen og kostskolen.

Lej en lille bil i 1 uge for kun kr. 1.975,inkl. moms, fri km, fuld forsikring samt lev. Kastrup.

Nyborg Gymnasium & Kostskole

Se mere på www.einer-hansen.dk

Skolebakken 13, DK-5800 Nyborg Tlf +45 65 31 02 17, fax +45 63 25 52 19 post@nyborg-gym.dk, www.nyborg-gym.dk

e-mail: jesper@einer-hansen.dk telefon: +45 20 81 67 64

Gjorslev Slot

er Søndre Sidefløj til leje pr. 1. februar 2012. Lejemålet er på godt 400m2 og indeholder meget smukke rum dekoreret af Løfner og Thorvaldsen. Husleje kr. 20.000 pr. måned inklusive el og varme. Se nærmere om boligen og godset på www.gjorslev.dk Henvendelse til godsejer Peter Henrik Tesdorpf på mail: pht@gjorslev.dk

DANES 5 2011 27

Danes-6-2011-indhold.indd 27

10/11/11 13.12


Undervisning TEKST: Carina Kjær Busk, lærer i foreningens undervisningsafdeling

Intet hvil på laurbær Sommerskolen 2011 er vel overstået, og i Danes Worldwide er vi allerede nu i fuld gang med at optage elever til næste års sommerskole. Men selv om vi i år kunne fejre 30 års jubilæum, er der ingen grund til at hvile på laurbærrene. Hvert år udfylder eleverne et evalueringsskema, så vi kan

skoleeleverne vil opleve et tæt fællesskab, der for manges

evaluere sommerskolen i elevhøjde. I år har vi valgt også at

vedkommende vil række langt ud i fremtiden.

udsende et spørgeskema til alle forældrene til børn, der var tre uger på sommerskole i år. Her er et lille udpluk af spør-

Plads til forbedring

geskemaundersøgelsen. Af besvarelserne kan vi se, at 36 %

96 % af forældrene mener, at danskundervisningen er af

af eleverne var med på sommerskolen for første gang i år,

stor eller afgørende betydning. Men er forældrene så til-

og dermed at lidt over 60 % har benyttet sommerskolens

fredse med undervisningen og de øvrige aktiviteter?

tilbud mere end et år.

I grafen nedenfor har vi stillet forældrenes udsagn om

Der er selvfølgelig en naturlig udskiftning i elevgruppen,

betydningen af undervisningen og de øvrige aktiviteter

eftersom der er elever, som bliver for gamle til at deltage,

overfor deres tilfredshed med disse ud fra værdierne 1 til 5,

elever som flytter hjem til Danmark samt elever som ikke

hvor karakteren 5 er højest.

ønsker at deltage mere end et år. Det kan virke overvældende, at der er over 60 % gen-

Betydningen af de enkelte elementer i sommer­

gangere. Men hele 96 % af eleverne svarer “ja” til spørgs-

skolen og tilfredsheden med disse

målet “Var det let at finde en kammerat?”. Den høje andel

Af grafen kan man læse, at sommerskolen mere end opfyl-

bekræfter os i, at eleverne er åbne over for at møde nye

der forældrenes forventninger til sports- og kreative akti-

ansigter og gode til at falde til. Det er en meget væsentlig

viteter, ture og ekskursioner og rammerne for det sociale

del af sommerskolens ånd og konkrete tilbud, at sommer-

mellem børnene. Over en bred kam leverer vi så at sige

Betydningen af de enkelte elementer i sommerskolen og tilfredsheden med disse.

28 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 28

10/11/11 13.12


mere, end forældrene egentlig forventede. Også forældrenes evaluering af danskundervisningen ligger højt – men netop der er der faktisk plads til forbedringer. Gode ideer Med spørgeskemaet har vi ønsket at få feedback, således at vi kan tilpasse sommerskolen efter de ønsker og forventninger, forældrene og eleverne har. Vi har fået mange gode forslag.

Nogle forældre ønsker for eksempel en bedre evaluering

af, hvad eleverne har lært på sommerskolen, så forældrene

tarer i datamaterialet, end vi kan trække frem her. I den

bedre kan se, hvor eleverne står rent fagligt.

kommende tid gransker vi besvarelserne nøje og forsøger

derefter at implementere flere af de mange gode forslag i

Hos de mange, som også lærer deres børn dansk gennem

Danes Worldwides Fjernundervisning, er der ønske om et

sommerskolen 2012. Så vi hviler ikke på laurbærrene.

tættere samarbejde mellem disse to undervisningstilbud. Det har også været interessant at konstatere ud fra de

Tak til alle de deltagende forældre!

mange besvarelser, at det sociale aspekt vægtes meget højt. At være sammen med ligesindede børn i fælles rammer og lære om og opleve dansk kultur på tæt hold – uden for familiens daglige rammer – er meget væsentligt i valget af sommerskoleopholdet. Analysearbejdet er omfattende, og der er naturligvis

Fra de i alt 372 deltagende børns forældre modtog vi 257 besvarelser, hvilket svarer til en flot svarprocent på 69 %. Forældrene har besvaret 16 spørgsmål og med engagement givet os både kritik og roser.

mange flere forslag til forbedringer og rosende kommen-

DANES 5 2011 29

Danes-6-2011-indhold.indd 29

10/11/11 13.12


Samfundsanalyse TEKST: Ove K. Pedersen FOTO: CBS

Ove K. Pedersen Professor, cand.scient. pol og journalist. Grundlægger af International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS). Skrev i 2011 bogen Konkurrencestaten om den danske udvikling fra velfærdsstat til konkurrencestat.

Hvad er det, som forandrer et samfund? I DANES udreder professor Ove K. Pedersen de store linjer, der tilsammen tegner staten Danmark

Den danske model Valget er ovre. Og nu ved vi, at der ikke bare skete et skifte i regering, men også i måden, hvorpå politik drives. Valget er ovre. Og nu ved vi, at der ikke bare skete et skifte i

kedet og derved har lagt grund til etablering af lands-

regering, men også i måden, hvorpå politik drives.

dækkende erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser

Flere eksempler er til hånde. Men det vigtigste er nok,

samt en række velfærdsforlig (tillægspension, efterud-

at den danske model er på vej tilbage. Dermed kan de sid-

dannelse, barsel m.v.).

ste 10 år i dansk politik vise sig at være en parentes i den

• Det er overenskomstaftaler mellem arbejdsmarke-

lange historie fra 1890’erne og til slutningen af 1990’erne,

dets organisationer, der skaber stabilitet på arbejdsmar-

hvor samarbejdet mellem lovgivere (partierne) og de so-

kedet og sikrer, at parterne selv holder konfliktniveauet

ciale parter (arbejdsmarkedsorganisationerne) har været et

nede og beskytter fredspligten, dvs. pligten til ikke at gå

af de vigtigste omdrejningspunkter for politik og politiske

i strejke eller foretage lockout i overenskomstperioden.

processer i Danmark.

• Det er koordinationen af et stort antal politikker (uddannelses-, arbejdsmarkeds-, social- og beskæftigel-

Hvad er den danske model?

sespolitikker), der gør det muligt at skabe reformpakker

med vægt på vækst og velfærd. Den koordination gør det

Der er givet mange svar, men her er fem ting, som indgår

i dem alle:

også muligt at styre de offentlige indtægter og udgifter

• Det er det politiske samarbejde over midten, der har

ved et generelt system for økonomistyring, der inddra-

skabt forudsætninger for politisk stabilitet og dermed betingelser for, at virksomheder og husholdninger kan investere under forudsætning om forudsigelighed.

ger stat og kommuner plus de store organisationer. • Det er trepartssamarbejdet og koordinationen af velfærdspolitikker, der inden for rammerne af statens

• Det er trepartssamarbejdet mellem politiske partier og

økonomistyring hidtil har gjort det muligt at tilpasse

arbejdsmarkedets organisationer, der er forudsætning

den danske velfærdsstat til udfordringerne fra de euro-

for styring og kontrol af lønudviklingen på arbejdsmar-

pæiske og globale markeder.

30 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 30

10/11/11 13.12


nyeFterSkole I AArhuS

Disse og flere eksempler betyder, at Danmark i dag udmærker sig ved noget helt særligt, vi ikke finder i mange andre lande og slet ikke uden for Norden. Nemlig et samarbejde be økonomisk vækst (V) til forudsætning for social velfærd

Efterskole-delen er ny, men vi har en 100 år lang tradition for at undervise unge i et super rart, hjemligt miljø.

(V) og social velfærd til forudsætning for økonomisk vækst.

Se mere på sansestormerne.dk

mellem politikere og organisationer med det formål at ska-

Denne ligning (V-V-V) udgør den danske model, som indebærer, at den offentlige sektor ses som en forudsætning for den private sektors konkurrencedygtighed og ikke som i andre lande som en omkostningsbyrde. Det betyder også, at der er en meget lang tradition for, at de politiske institutioner sammen med arbejdsmarkedets parter er opmærksomme på forudsætningerne for at gøre økonomien konkurrencedygtig og er villige til at gennemføre økonomiske og politiske reformer med samme formål. Der er derfor mange politikere og forskere, der vil give samme forklaring på, hvorfor Danmark, en lille åben økonomi med verdens (relativt set) største velfærd og højeste beskatningsgrad, i lange perioder har haft en økonomisk vækst, der på mange måder svarer til USA’s. Svaret vil være – den danske model. Den sikrer, at reformvilligheden er stor, og at reformer gennemføres, når de er aftalt, fordi de er blevet til gennem forhandlinger med alle parter, der har indflydelse på dansk økonomi. Den sikrer, at regering og arbejdsmarkedets parter kan aflaste hinanden, således at parterne kan forhandle sig frem til løsninger, som regeringen ikke kan finde flertal til, og således at regeringen kan lægge rammer for parterne, som de ikke kan unddrage sig. Samarbejdet og arbejdsdelingen udgør den danske model og har vist sig vigtig for et land, der nødvendigvis må tilpasse sig udefra kommende krav.

Og vi har set det flere gange: I 1987, hvor Schlüter-

regeringen underskrev Hensigtserklæringen med parterne om at holde lønomkostningerne i ro og opbygge en ordning for tillægspensioner (ATP). I 90´erne, hvor parterne indskrev flere og flere velfærdsordninger i deres overenskomster og dermed aflastede velfærdsstaten. Sidst har vi set det i Hovedoverenskomst 2010, hvor parterne sikrede den danske flexicurity-model i en situation, hvor regeringen kun ønskede at gøre det delvist. Og nu er vi der måske igen. Til næste år vil overenskomstforhandlingerne, der starter til foråret blive efterfulgt af trepartsforhandlinger over sommeren. Her vil den danske model blive genoplivet, forhåbentlig med det resul-

> > > > >

Design & Stuff Basketball Mad & Gastronomi Idræt- & Friluftsliv International

sansestormerne.dk

Tretommervej 33 • 8240 Risskov • Tlf 8617 8511

Sorø Akademis Skole - her har kundskab altid været en tradition..!

• • • •

Kostskole 10. klasse Gymnasium Sciencetalenter

Tradition og fornyelse, højt fagligt niveau, internationalt orienteret Kig indenfor på skolens hjemmeside, - eller kontakt os for yderligere information og besøg.

www.soroe-akademi.dk Sorø Akademis Skole Akademigrunden 8, 4180 Sorø + 45 5786 5786

tat, at vækst og velfærd igen bliver spændt for den danske model.

DANES 5 2011 31

Danes-6-2011-indhold.indd 31

10/11/11 13.12


DANES Rådgivning

Torsten Geelan, studievejleder Svarer på spørgsmål om uddannelse og universitetslivet i Danmark og i udlandet.

Finn Madsen, revisor Fokus på personer, der flytter over landegrænser. Skattepartner hos revisionsfirmaet BDO Scan Revision med 20 års erfaring i rådgivning af udedanskere.

Helle Granhøj, konsulent Fokus på virksomhedens rolle i forbindelse med udstationering og hjemstationering. Hun har en HD(O) fra CBS med speciale i udstationeringer og er indehaver af Expat Management.

Mette Nayberg, psykolog Fokus på udedanske familiers trivsel. Hun er Cand. psych. fra Århus Universitet og til daglig direktør i Dansk Krisekorps, der tæller ca. 300 psykologer og konsulent­firmaet Nayberg.

Thomas Færch, advokat Fokus på bolig- og privatretligrådgivning. Advokat Thomas Færch er partner i NORDIA Advokatfirma.

Spørgsmål: Er jeg berettiget til dansk folkepension

Er jeg berettiget til at få udbetalt dansk folkepension? Hvor

efter en årrække i Tyskland?

skal jeg i så fald henvende mig for at få ansøgningsformu-

Jeg er født i 1942 og var indtil mit 20. år bosat i Danmark.

laren?

Jeg bor nu i Hamborg.

Venlig hilsen Ruth Henriques

Svar: For personer bosiddende i et EU- og EØS-land gæl-

– Samlet har optjent ret til pension fra et EU-/EØS-land

der det, at man er berettiget til dansk folkepension (eller i

eller Schweiz i mindst tre år (med mindst ét af disse år op-

hvert fald en andel heraf), hvis man:

tjent i Danmark).

– Har fast bopæl i det pågældende land (og altså ikke blot bor der midlertidigt)

Derudover skal man naturligvis have nået pensionsalderen,

– Er statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz

hvilket for dit vedkommende vil være 65 år.

32 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 32

10/11/11 13.12


Optjeningen af retten til dansk folkepension beregnes fra

til Pensionsstyrelsen: Landemærket 11, 1119 København K

ansøgerens fyldte 15. år og kræver, at man har boet her i lan-

(tlf.: 33955000 / fax: 33915654 / e-mail: penst@penst.dk).

det. Ud fra hvad du skriver, vil jeg umiddelbart mene, at du

Når du udfylder ansøgningen (eller indsamler informatio-

er berettiget til 5/40 af den fulde månedlige folkepensions-

ner til de tyske myndigheder), skal du sørge for at fremskaf-

ydelse på 5.552 kr. (2011-niveau) – altså 694 kr. om måne-

fe så præcise informationer som muligt om eksempelvis tid-

den. Dette tal vil afhænge af datoen for din udflytning og din

ligere adresser i Danmark – altså ned til den præcise dato

fødselsdato og vil derfor kunne afvige fra det angivne tal.

for din fraflytning mv.

Proceduren for ansøgning vil afhænge af, om du er beret-

Jeg håber, at du fik svar på dine spørgsmål. Hvis du har

tiget til pension fra dit bopælsland. Hvis dette er tilfældet,

kommentarer eller vil have noget uddybet, står jeg naturlig-

skal du henvende dig til den tyske pensionsstyrelse, som vil

vis fortsat til rådighed.

hjælpe dig med at indsamle de relevante oplysninger og herefter vil indsende din ansøgning til Pensionsstyrelsen i Dan-

Med venlig hilsen

mark. Hvis du ikke modtager pension fra dit bopælsland,

Rasmus Kjærgaard Nielsen

skal du selv indsende din ansøgning om dansk folkepension

Juridisk medarbejder, Danes Worldwide

DANES JUL 2011 Tekst: Ulrik Jacobsen DIGTE

Løsningen på sidste

PARAGRAFRYTTER

SKEER

“KIRKEORGEL”. Tillykke til de heldige

1

TALORD

I BUND

KANTER

Vindere: 2

Yuh M M Schabacker-Koppel LEGETØJ

Lake Forest, IL 60045 USA

NEDSLIDER

FORMÅR

HUGGE

GRINE

BUSK FJOLS

UNDSKYLDT

Summerhays, 12. Cobham, Surrey, KT11 2 HQ

Krydsordsløsning sendes til

FORDÆRVET

Worldwide, Købmagergade 67, 2. th., 1150 København K, Denmark senest den 10. januar 2012.

JORDEGODS VENDTE

BESTEMME

KEJSER

IDET

BINDEORD

ENERGI

SJOV

LØFTE FORTÆLLER

redaktion@danes.dk eller Danes

4

VÆRKTØJ

BEVÆGER

PRIVATE

SNARE

UK

BIJOB

3

BEKENDT

PAPEGØJE

CH-8304 Wallisellen Erik Trautmann,

DANMARK

LILLE

1411 Lake Rd.

Schweiz

FANGER

BIDRAG

vindere (præmien vil blive sendt direkte).

Bodenackerstrasse 21

GARN

KOMPOSITION

måneds krydsord var

Rita Stalder

ODIN

HANK

NYVASKEDE

OVERPRIS

SLUTTE

5

6

DÆKSEL

BITTER SKIMTER

7

HALSE FUT

STRYGE BELØBER SIG TIL 8

FORNØJE

DANES 5 2011 33

Danes-6-2011-indhold.indd 33

10/11/11 13.12


Foreningsliv TEKST OG FOTO: Marianne Hostrup Richter

Jul i Fredensborghusene Igen i år kan beboerne i Fredensborghusene glæde sig over at være en del af et fællesskab med mange års traditioner for at markere højtiden som en rar afslutning på kalenderåret. At gå på jagt i kælderen for at undersøge ‘julekassernes’ indhold er hvert år forbundet med en særlig spænding. Fra den 1. søndag i advent bliver der julepyntet inden døre i bebyggelsens center. Udendørs juletræ og guirlander til at lyse op i vintermørket er en varm velkomst i hverdagen til glæde for de mange brugere af det vigtige samlingssted, beboerrestauranten.

En særlig begivenhed er den årlige julemiddag, hvor alle

Fredensborghusenes faciliteter kan komme til deres ret. De festklædte beboere og deres gæster mødes ‘under koglen’ til en velkomstdrink, hvorefter restauratøren byder på en treretters menu. Gæsterne sidder ved smukt dækkede runde borde i den store festsal, mens vor pianist sørger for julestemningen som inspiration til vor efterfølgende fællessang fra særskilt udarbejdede salmehæfter vedlagt hver kuvert. Der er tradition for, at mange beboere og deres gæster tilmelder sig festmiddagen, hvilket er en værdifuld kilde til udbygning af vort fællesskab. I juletiden har gæsteværelserne altid god belægning, og gæsterne kan i år glæde sig over de mange nyrenoverede værelser.

Hvid jul fik vi – på godt og ondt – sidste år. Mange trod-

sede vejrliget og kæmpede sig vej gennem snemasserne til restauranten. Ligeledes havde spadsereture i det sneklædte landskab i vore smukke omgivelser høj prioritet. Vi kan i år kun afvente vejrgudernes råden, og hver især håbe at få sit ønske opfyldt! Beboerudvalget ønsker hermed alle God Jul og et lyst Nyt År.

Dansk vinter, Jørn Utzons unikke arkitektur og Fredensborg­ husenes usædvanlige rammer.

34 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 34

10/11/11 13.12


Nyt fra repræsentanterne Af Michael Nord, repræsentant i Amsterdam

Den Danske Model – på afveje i Holland Hollands nuværende regering, dannet sidste år, er afhængig af støtte fra Frihedspartiet, ledet af den kontroversielle Geert Wilders. Hollandske journalister og politikere kalder denne regerings parlamentariske grundlag for “den danske model”. Danes Worldwides repræsentant i Amsterdam, Michael Nord, beretter her om baggrunden og konsekvenserne. Hvornår hørte du første gang betegnelsen ‘den danske

Hvor udbredt er denne unikke tolkning af begrebet egent-

model’ brugt som synonym for den hollandske regerings

lig i Holland?

afhængighed af Frihedspartiet?

Jeg tror ikke, den almindelige hollænder lægger stor

Da partilederne fra de liberale og kristendemokraterne

vægt på, at samarbejdet kaldes for den danske model. Det

ikke kunne skaffe flertal efter parlamentsvalget i juni 2010,

er mere i politiske og intellektuelle kredse, at ordet finder

indledte de samtaler med Geert Wilders, hvis Frihedsparti

sin anvendelse. Og som dansker skal man tit forklare sig

(PVV) var blevet det tredjestørste parti. Ideen var at danne

og svare på spørgsmål om den tidligere regeringskonstel-

en koalition, hvor de to gamle partier satte sig på magten,

lation i Danmark og ikke mindst om de mange stramninger

og PVV lagde stemmer til. Det var første gang i hollandsk

på indvandrerområdet. Især indførelse af grænsekontrol

historie, at et nyt højreparti fik indflydelse på regerings-

kunne få hollændere op i det røde felt. Men de har jo også i

sammensætningen.

årevis levet i et samfund sammen med Belgien og Luxem-

bourg uden nationale grænser.

Et par dage efter tog medierne fat i deres analyse af situ-

ationen, og da der tidligere havde været sammenligninger med DF i Danmark og PVV i Nederlandene, kom ordet ‘den

Hvordan har andre danskere i Holland det med denne

danske model’ i overskrifterne. Men det fik hurtigt en an-

særlige hollandske tolkning?

den betydning end den, vi danskere kender: I Holland har

man ikke aftaler mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Så

blive stillet til ansvar for, at Wilders nu støtter regeringen.

den danske model er, set med hollandske øjne, den måde

På den anden side kan vi jo ikke gøre fra eller til. Mange

regeringen er sammensat på, og udtrykket referer altså til

danskere i Holland har bevaret deres danske statsborger-

den tidligere danske VK-regering støttet af DF.

skab og har derfor hverken stemmeret her eller hjemme i

Det er klart, at danskere hernede ikke altid er glade for at

Danmark. Men vi må heller ikke glemme, at mange hollænKan du nævne eksempler på kontroverser omkring Fri-

dere har stemt på ham og PVV, således at det som sagt er

hedspartiet og internationale konsekvenser af selvsamme?

det tredjestørste parti i det hollandske parlament.

Det er klart, at Wilders sommetider rabiate udtalelser om indvandring og især ‘islamisering af Europa’ vækker opmærksomhed. Hans film Fitna, hvor man hører, at sider rives ud af koranen, vakte stor forargelse langt ud over de

Den danske model er den betegnelse, der anvendes,

hollandske grænser. Konsekvensen af disse udtalelser og

når frivillige aftaler indgået mellem arbejdsgivere og

denne holdning er, at han altid har et hold livvagter om-

arbejdstagere spiller en særlig central rolle for et lands

kring sin person, og at han sjældent sover det samme sted

arbejdsmarked.

to nætter i træk.

DANES 5 2011 35

Danes-6-2011-indhold.indd 35

10/11/11 13.12


Nyt fra repræsentanterne Af Ingeline Bonde, repræsentant i Tunis

Situationen i Tunesien – og perspektiverne Over 90 % af Tunesiens 4,1 million potentielle vælgere stemte den 23. oktober – kun ni måneder efter, at en folkelig opstand tvang præsident Ben Ali på porten. Men alverdens journalister på vej mod valget i Tunesien drog i stedet til nabolandet Libyen: Gadaffis pludselige død var ‘en bedre historie’ end regionens første frie valg siden 1956. Ingeline Bonde, repræsentant i Tunesien, opridser her valgets foreløbige resultat og de politiske og økonomiske perspektiver i Tunesien. Det tunesiske valgs sejrherre blev som bekendt det islami-

mer to i Tunis-valgkredsen, Yosra Ghannouchi (partistifter

ske parti Ennadha, hvis navn bedst kan oversættes til re-

Rashid Ghannouchis datter) var meget synlig i engelskspro-

næssance. At netop dette parti, med 90 ud af den grund-

gede medier, og også en pæn andel andre kvinder i Ennadha

lovgivende forsamlings i alt 217 pladser, vandt valget, var

var aktive op til valget. 42 af de i alt 49 valgte kvinder til den

utænkeligt tilbage i januar, da Ben Ali flygtede ud af Tu-

grundlovgivende forsamling er medlemmer af Ennadha.

nesien.

I 1980’erne stod Ennadha bag en række terroraktioner i

Hamskifte

Tunesien (som de endnu ikke har lagt afstand til), for krav

Mere kritiske vælgere har dog helt fra valgkampens start

om indførelse af sharialovgivning samt uforsonlig mod-

været skeptiske overfor Ennadhas hamskifte, og mange –

stand mod Israel.

især kvindelige vælgere – er stadig forfærdede over, at net-

Ennadha hævder nu at være moderat, inspireret af det

op Ennadha blev det største parti. Partiet har ikke udeluk-

tyrkiske regeringsparti AKP, og mange vælgere opfatter par-

ket genindførelse af polygami, og på Facebook cirkulerer

tiet som sympatisk, fordi det blev forfulgt under diktatoren

der nu som konsekvens heraf skræmmebilleder om konse-

Ben Ali. Ennadha opstillede en kvinde uden slør som num-

kvenserne ved en eventuel genindførelse af polygami: En brudgom og fire brude som kagepynt til bryllupskagen og annoncer for hotelværelser med fempersoners senge. Tunesien afskaffede polygami ved selvstændigheden i 1956,

Oktobervalgets sejrherre – det islamiske parti Ennadha – overvejer at genindføre

har indført fri abort og har det højeste antal udearbejdende kvinder i de arabiske lande.

flerkoneri, som Tunesien afskaffede ved selvstændigheden i 1956.

Øvrige vindere – og taberne Valgets næststørste parti blev det nationalistisk og arabisk orienterede Congrès Pour la République, ledet af Moncef Marzouki. Marzouki har i årtier levet i eksil i Frankrig og befinder sig ideologisk til venstre. Congrès har erklæret sig villig til at samarbejde med Ennadha. Ligeså har det socialdemokratiske

36 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 36

10/11/11 13.13


hvor de havde arbejdet. Et Libyen uden Gaddafi kan blive en hårdt tiltrængt økonomisk håndsrækning, for det libyske overgangsråd har lovet tunesere ubegrænset arbejds-, opholds- og ejendomsret i Libyen. Det har også erklæret, at det vil foretrække tunesere til at arbejdet med at genopbygge Libyen. Det kan blive Tunesiens kickstart af en økonomi i alvorlig krise, fordi turisterne bliver væk, og produktionen er faldet pga. strejker (arbejderne ville have en ny ledelse, højere løn og ordnede arbejdsforhold). Netop forværringen af den enkeltes økonomiske og sociale vilkår var et gennemgående argument for ikke at stemme. Andre argumenter var, at de politiske partier var utroværdige og bare ude på at rage til sig. Denne skepsis er fuldt forståelig på baggrund af, at landets to eneste præsidenter siden uafTo søstre der har stemt – og en nabo der må vente endnu

hængigheden fra Frankrig i 1956 har undertrykt og forfulgt

en time.

samtlige modstandere, de ikke fik manøvreret over på deres side.

Ettakatol, ledet af fagforeningsformanden Moustapha Ben

Frem til næste runde

Jaafar, der er interesseret i posten som midlertidig præsi-

Som helhed har tuneserne dog udvist en imponerende for-

dent. De tre partier råder tilsammen over 141 af den grund-

ståelse af, at demokrati tager tid, og at et regimeskifte vil

lovgivende forsamlings i alt 217 pladser.

have omkostninger på kort sigt. Af hensyn til landets fort-

Valgets tabere blev de partier, der fra starten har lagt

satte stabilitet vil det dog være rigtig nyttigt, hvis den nye

afstand til islamiske Ennadha, samt de mange forskellige

midlertidige regering koncentrerer sig om den økonomiske

partier ledet af tidligere højtplacerede personer under Ben

og sociale situation og overlader de ideologiske kampe til

Alis styre. Det store spørgsmål for dem er selvfølgelig, om

den grundlovgivende forsamling. Så kan vælgerne også

de vælger at tilslutte sig samarbejdet med Ennadha eller at

vurdere, om Ennadha er blevet det moderate parti, det

blive en del af den opposition, som de verdsligt-orienterede

hævder at være - eller om de skal stemme anderledes ved

tunesere håber vil vinde Tunesiens næste valg - parlament-

det næste demokratiske valg. Tiden vil vise, hvordan frem-

og præsidentvalget om senest et år.

tiden udvikler sig for det arabiske forår, hvis dønninger

bredte sig fra Tunesien til Egypten og Libyen, og videre til

Den grundlovgivende forsamling, heraf 18 udlandstune-

sere, mødes første gang d. 9. november (efter tryk af bla-

Bahrain, Yemen og Syrien.

det, red.), hvor der skal udpeges en midlertidig præsident og en midlertidig regering samt udarbejdes et forslag til en ny forfatning. I princippet er alle aftaler indgået af den nu afgående regering til diskussion, fordi den hidtidige midlertidige regering ikke har hvilet på et folkeligt mandat. Først efter udpegelsen af den nye regering vil alle de vigtige aftaler med udlandet om økonomisk støtte fra EU, IMF og G20 kunne blive underskrevet – og det haster. Gadaffis død – Tunesiens kickstart? Siden januar er arbejdsløsheden eksploderet, fattigdommen vokset, og den økonomiske vækst kommet ned på omkring 0 %. Tunesien huser 1 million libyske flygtninge, den store eksport af sundhedsydelser til Libyen er faldet væk,

Min tandlæge, der er valgtilforordnet i et arbejderkvarter, hvor

og 30.000 tunesere har måttet vende tilbage fra Libyen,

alle de kvindelige vælgere var tilslørede.

DANES 5 2011 37

Danes-6-2011-indhold.indd 37

10/11/11 13.13


Nyt fra repræsentanterne TEKST: Rolf Buschardt Christensen, repræsentant i Ontario (Ottawa)

Poul B. Christensen Poul B. Christensen, New Westminster, British Columbia, Canada, døde den 2. august 2011. Han blev 90 år. I løbet af sit lange liv var Poul B. Christensen særdeles aktiv

vandt to Danmarksmesterskaber. I 1944 blev han gift med

i mange organisationer. I 1960’erne var han medstifter og

Dyveke Buschardt i Sakskøbing.

den første formand for The Danish Community Centre of

Mod slutningen af besættelsen blev Poul B. brandmand

Vancouver.

og derefter aktiv i modstandsbevægelsen. Han hjalp med at

Poul B. var (blandt meget andet) også med til at stifte

køre børnene til hospitalet, da den Franske Skole på Fre-

den nationale paraplyorganisation Forbundet af Danske

deriksberg ved et uheld blev bombet af RAF i marts 1945. I

Foreninger i Canada, og han var derigennem dirigent for

maj og juni 1945 holdt han vagt over internerede danskere,

19 følgende generalforsamlinger, holdt i forskellige byer

der havde samarbejdet med besættelsesmagten.

tværs over Canada i forbindelse med de årlige dansk-canadiske konferencer. Han var ligeledes formand for forbun-

Tiden efter besættelsen var fyldt med glæde og forhåbnin-

dets Pacific Region fra 1981 til 2006.

ger. Danmarks økonomi kom dog ikke rigtig i gang. Poul B.

Fra 1983 til 1987 var han formand for Den Danske Lu-

og hans hustru tænkte ofte på at tage til Amerika, men der

therske Kirke i Vancouver, og fra 1993 til 1997 var han

var mere eller mindre lukket for indvandringen af danskere

formand for Dania Home. Gennem 50 år var han medlem

til USA og Canada indtil 1948, da USA og Canada så gav

af og siden district president for The Danish Brotherhood

forret til flygtninge og statsløse personer i opsamlingslejre

in America, hvor han stod for The National Convention i

rundt om i Europa.

Vancouver med delegerede fra hele USA. Man kan trygt

Kun Sydafrika og Australien var mere end villige til at

sige, at det lå i hans blod at være aktiv i foreningsverdenen.

modtage immigranter fra Danmark lige efter krigen. Siden

Poul B. Christensen var i sin ungdom en ivrig roer og

Australien lå så langt væk, besluttede Poul B. og Dyveke i

DANES Netværk er:

Facebook Vores Facebook-side er en nem, hurtig og fleksibel måde at komme i kontakt med andre på – hvad enten man fx vil starte en debat, kommentere en situation eller dele sine tanker og ideer. På vores blog fortæller tre danskere både stort og småt om livet som udedansker.

Repræsentantkorpset Danes Worldwide har over 130 lokale repræsentanter ude i verden, der kan svare på praktiske spørgsmål og guide til mere viden om blandt andet skoler, netværk og administration i lokalområdet. Hver repræsentant har en profil på vores hjemmeside danes.dk. Danes Worldwide har to online debatfora, hvor du kan møde andre udedanskere: www.facebook.com/danesworldwide og danesworldwide.blogspot.com.

Arrangementer Danes Worldwide holder hvert år en stor sommerfest på Kronborg Slot, hvor foreningens medlemmer mødes ansigt til ansigt. Vi skræddersyr også kurser om udstationering for virksomheder. På aktivitetskalenderen på danes.dk kan du læse om kommende arrangementer i hvert enkelt land. Her kan du også læse mere om, hvordan du bliver repræsentant.

38 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 38

10/11/11 13.13


1947 at tage til Sydafrika. De vendte tilbage til Danmark i

1950.

i Vancouver, hvorefter deltagerne blev indbudt til frokost

Poul B.’s forretninger blev i 1956 hårdt ramt af Suez-kri-

i kirkens undersal. Flere talere roste Poul B.’s indsats for

sen, hvor benzinen i Danmark blev rationeret. I marts 1957

danskere og danskheden og endte alle med ordene: Ære

sejlede familien fra København og ankom til Vancouver i

være hans minde!

Bisættelsen fandt sted den 12. august i den danske kirke

Canada den 23. april. Det var den rette beslutning. Vancouver var en smuk by med et maritimt klima, en forretningsvenlig regering samt en befolkning, der bød immigranter velkommen. Dette var et sted, hvor Poul B. og hans kone kunne opbygge deres egen forretning og være aktive i for-

INTERNATIONAL KLASSE

eningslivet. Poul B. arbejdede først for Moore Business Forms og derefter for et par andre firmaer. I 1968 startede han og Dyveke firmaet C. Stockforms Ltd., som solgte formularer og blanketter. Ingen kan være i tvivl om, at Poul B. var stolt af sin danske herkomst. Hjemme talte familien konsekvent kun dansk, og de danske traditioner blev holdt i hævd. Den danske indflydelse var så stærk, at efter High School tilbragte begge Poul B.’s sønner (af egen fri vilje og for egne midler) flere år i Danmark. For Poul B. var det ikke et spørgsmål om at vælge mellem Danmark og Canada. Han elskede Danmark som sin moder og elskede Canada som sin kone. Poul B. efterlader Dyveke, som han var gift med i 67 år, sine sønner Rolf (Ottawa) og Jarl (New Westminster) samt sin broder John i Danmark.

Har du international klasse? Det har vi... til dig. Vi lærer på engelsk i mange fag. Vi lærer sammen med skoler i andre lande. Vi rejser ud i den engelsksprogede verden for at forundres. International klasse er for unge, som ønsker en faglig udfordring og brænder for sprog og internationale forhold. Læs meget mere på www.lynghoj.dk. Lynghøj Efterskole Støvring nær Aalborg

DANES 5 2011 39

Danes-6-2011-indhold.indd 39

10/11/11 13.13


Ung til ung TEKST: Christian Jauernik FOTO: Privatfoto

Jul gennem tiderne Jeg husker det, som var det i går. Det var den 24. december.

og jeg mener INTET, der slår følelsen af glæde, når man

Juleaften. Juletræet stod og glimtede for enden af bordet,

som seksårig slår øjnene op og tænker “det er juledag!”.

hvor hele familien sad og nød den klassiske middag med

Jeg stormer gennem huset ned til træet, mens jeg skriger

flæskesteg, brune kartofler og rødkål. Jeg var seks år, og

af glæde. Min et år ældre søster udstråler præcis samme

lige meget hvor godt maden smagte, eller hvor glade alle i

ekstase, mens mine forældre ser lykkelige ud – dog ikke på

familien var, så havde jeg kun én ting i tankerne: De strå-

helt samme niveau som hos os børn.

lende gaver nydeligt placeret under det overpyntede juletræ. Jeg husker ærlig talt ikke ikke meget fra den dag, men

Julen og mig

jeg har helt sikkert talt sekunderne, indtil jeg kunne åbne

Pakkerne bliver fordelt og gavepapir fjernet hurtigere end

gaverne – som julemanden jo personligt havde leveret ...

pengene i Grækenlands statskasse. Mine forældre siger tu-

Desværre for mig følger vores familie ikke den danske

sind tak for min gave – en klump ler, der vist nok skulle

tradition med at åbne gaverne om aftenen den 24. Jeg

forestille en edderkop – og giver mig et kram. Det handler

skulle vente helt til næste morgen for at kunne løbe hen til

ikke om dem, det handler om mig. Cirka sådan var min jul

juletræet og flå gavepapiret fra pakkerne. Natten til juledag

som seksårig. Helt idyllisk var gaverne det absolutte højde-

var måske den hårdeste nat i hele mit liv, men det byggede

punkt og min glæde i fokus.

bare forventningerne op til næste morgen. Der er INTET,

Nogle af mine venner og jeg har før snakket om, hvad vi gav vores forældre i gave i den alder. Det ender næsten altid med latter. Men der er ingen tvivl om, at julen var den usammenligneligt mest trygge og glædelige dag på hele året. Hvis vi nu springer yderligere seks år frem, til jeg var 12 år gammel, ser billedet lidt anderledes ud. Middagen er stadig lige overvældende, juletræet er stadig lige overpyntet (som var det designet af Disney …) og familien er stadig samlet rundt om bordet. Men det er, som om noget har ændret sig. Måske fordi en lille smule af julemagien er forsvundet, eller måske fordi det ikke længere er julemanden, der kommer med gaverne. Det år havde jeg rent faktisk også købt gaver til familien, da der snart ikke var mere plads på hylderne til alle de kreative ting, jeg havde lavet til dem. Gaverne er dog ikke det, jeg har brugt mest tid på, så min mor får blomster, min far noget chokolade og min søster et hestemagasin – altsammen nøje udvalgt fra den lokale tankstation. Samtidig modtager jeg computerspil, cd’er og tøj. Rart at give gaver – men … Når jeg ser tilbage på den tid, var julen afslappende og alt andet end hektisk. Fem år senere, julen 2010, er tingene

“Der er INTET, der slår følelsen af glæde, når man som seksårig

igen anderledes: Julen er ikke længere noget, der begynder

slår øjnene op og tænker ‘det er juledag!’”

juledag. Næ, den begynder i starten af november! Da er ju-

40 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 40

10/11/11 13.13


“Noget har ændret sig – måske fordi det ikke længere er julemanden, der kommer med gaverne …” lesalget begyndt overalt, boder sælger æbleskiver og butik-

skal gøre mig klog på, er min jul i år 2017, hvor jeg er 23 år:

ker sælger julepynt – i den begyndende bidende kulde jeg

Vil jeg stadig spise julemiddag sammen med familien eller

savner mindre og mindre for hvert år, der går.

er jeg så træt af hele julekonceptet, at jeg slet ikke gider

Jeg skal tænke på at købe gaver til min familie, der ikke

holde jul? Består middagen af en pizza nr. 14 fra den lo-

længere bare består af mine forældre og min søster. Nej, nu

kale pizzamand eller holder jeg på det tidspunkt jul hos en

skal jeg også give gaver til min tante, min onkel, min fætter

eventuel kærestes familie? Ingen ved det. Men det sjove er,

og hans kæreste.

at ingen af de nævnte steder vil genere mig (okay, måske er

Jeg bliver til gengæld aldrig træt af flæskesteg og brune

juleaften hos pizzamanden alligevel ikke helt ideel…). Hvad

kartofler, og det føles faktisk virkelig godt, når man giver

har ændret sig mest i forhold til jeg var seks år? Trygheden.

folk en gave, man har købt med omtanke. Om det er bedre

Dengang jeg var seks år, skulle alt være PRÆCIS ens hvert

end at modtage gaver? Jeg er ligeglad med, hvad folk plejer

år: Samme mad, samme gæster, samme pynt på juletræet.

at sige – at få gaver er nu en gang bedst! Som konklusion

Uden at lyde for filosofisk, så er jeg nok blevet mere selv-

er der ingen tvivl: Juleaften, juledag og juleferien er super

stændig og åben for nye ting. Min dalende entusiasme for

fed. Men at blive mødt af julepynt allerede i slutningen af

julen skyldes ikke manglende interesse for gaver eller fami-

oktober er lige at give den for meget bas.

lien (bemærk rækkefølgen!), men simpelthen fordi jeg ikke har brug for den samme traditionelle jul mere.

Julen i år 2017

Vi kører alle rundt i flyvende biler, og Dødens Gab nummer

ter mig til bords med familien for at nyde den altid fantasti-

245 har lige haft premiere… Hvad ved jeg. Hvad jeg dog

ske flæskesteg og de brune kartofler.

Det ændrer dog ikke på, at jeg i år højst sandsynligt sæt-

DANES 5 2011 41

Danes-6-2011-indhold.indd 41

10/11/11 13.13


Nyt fra bloggerne (danesworldwide.blogspot.com)

TIRSDAG DEN 18. OKTOBER 2011 Skoleuniform - JA tak!

Første erfaring med fjernundervisning

Jeg var noget spændt på, hvad mine piger ville synes om

Vi modtog i sidste uge vores første pakke fra Danes World-

deres skole-uniform her i England. På den internationale

wide Fjernundervisning. Pakken bestod af en dvd med intro-

skole, som de sidst gik på, var det frivilligt om man ville gå

duktion og film rettet mod de forskellige klassetrin. Dvd’en

i skolens uniform. Det ønskede de absolut ikke. Nu SKAL

har vi set sammen, og det har været både hyggeligt og lære-

de bære uniform, og der har mærkeligt nok, ikke været det

rigt. Jeg havde ikke helt forstået, at der var flere dimensio-

mindste ballade over de nye klæder.

ner i undervisningen - Ikke kun stavning, grammatik og læs-

De 2 piger synes faktisk efter nogle uger, at det er dejligt

ning, men også fokus på dansk kultur, samfund og historie.

at have uniform. Ingen ballade hver morgen, over hvad de

Ældste søn på 11 år er straks gået i gang med de tilknyttede

nu skal have på i dag. Men det vigtigste er, at der ingen dril-

opgaver, som skal udfyldes på nettet, Yngstemanden på 8

lerier er på den konto, og ingen kommentarer om påklæd-

år var først lidt muggen over at skulle et klassetrin ned i

ning i løbet af skoledagen. På min ældste datters skole, er

det danske system, men meget glad for, at hans yndlings-

makeup og smykker endda bandlyst i skoletiden indtil de er

program “Lille Nørd” var en del af hans første LEKTIER!

16 år. Sikke en lettelse, når man ikke er begyndt at gå med

Vi har alle tre været i gang med at nærstudere de andre ele-

makeup endnu.

ver i klasserne, og drengene er ret fascinerede af pludselig

Så borset fra kvaliteten af tøjet, som er polyester, så er

at have klassekammerater i hele verden. Nu skal vi så lige

jeg yderst tilfreds med skoleuniform.

finde en rytme, for hvornår lektierne laves. Men de synes det er sjovt og spændende, så jeg tror ikke, det bliver svært

Indsendt af Anne-Mette Levin kl. 3:46 AM

at få dem i gang. Indsendt af Lise Transboel Corey kl. 2:28 AM

Ny Facebook-side Som nogle læsere måske allerede har bemærket, har Danes Worldwide fået ny side på Facebook. Hvor der før var tale om en lukket gruppe, er den nye side nu åben, så alle kan blive medlemmer blot ved at klikke på “Synes godt om”knappen.

Næsten 700 har allerede tilmeldt sig, og vi håber, at endnu flere vil bruge den

nye side til at udveksle ideer, informationer, synspunkter og oplevelser. Hvis du vil være med til at udbrede kendskabet til Danes Worldwide, så slå gerne information om siden op på din væg. Samtidig vil sekretariatet gerne takke de mange, som allerede har tilmeldt sig. Facebook er en nem og hurtig måde at komme i kontakt med foreningens medlemmer såvel som andre udedanskere. www.facebook.com/danesworldwide

42 DANES 5 2011

Danes-6-2011-indhold.indd 42

10/11/11 13.13


Foreningsliv

Gør en forskel i dit lokalområde! Royal Copenhagen tilbydeR 25% på alle vaReR i webshoppen i Resten af 2011 I vores webshop får du lige nu 25% rabat på alle dine køb. Vi pakker julegaven ind og sender til hele verden. Køber du for over 500 kroner, skal du ikke betale fragt.

Vi vil altid gerne udvide vores repræsentantkorps, så hvis du selv eller én du kender kunne tænke sig at være med til at skabe og dyrke netværk blandt udedanskere, så kontakt os. Danes Worldwide har i dag 130 repræsentanter fordelt over 57 lande. Læs mere på www.danes.dk, skriv til pal@danes.dk eller ring på +45 33 32 09 13. VELKOMMEN TIL NYE REPRÆSENTANTER AUGUST/SEPTEMBER: Kirsten Larsen, Gran Canaria (f. 1948) Gitte Lønstrup Dal Santo, Rom (f. 1976) Hanne Knudsen, Istanbul (f.1962) Janne Christiansen, Milano (f. 1959) Anette Due Rosenzweig, NY City (f. 1966) Annette Vestergaard Jensen, New Zealand (f. 1963)

Bliv medlem Ja tak, jeg vil gerne være medlem! Medlemskab kr. 595 pr. år (gælder husstanden)

Mine oplysninger: Navn

Kreditkort Kort-nr.

Medlemskab kr. 1.050 for 2 år Livsvarigt medlemskab Kr. 12.000

Vælg betalingsform

Adresse

Udløbsdato Kontrolcifre

Er din virksomhed interesseret i partnerskab? Vil du foretage din tilmelding online?

Fødselsdato (dd-mm-åååå)

Gå ind på www.danes.dk

Vedlagt i check Telefon

Kuponen sendes til

Tast følgende kode: DANES2011, når du handler. Tilbuddet gælder kun på www.royalcopenhagen.com

GaranTIen er underlaGT beTInGelser, se GaranTIbeTInGelserne på www.royalcopenhaGen.com

Danes Worldwide Købmagergade 67 DK - 1150 København K

Indbetalt via danes.dk

Indbetalt via bankoverførsel reg. nr.: 3001

E-mail

Konto: 3121068958 s.w.i.f.t. DABADKKK

Dato/Underskrift

IBAN-nr. DK 39 3000 - 3121068958


DANES·6 MAGASINET FOR DANSKERE I UDLANDET

PRIORITY

D

Respekt Kom, som du er. Vis os, hvad du vil. Vi tager en åben dialog, hvor vi siger tingene, som de er.

A

N

S

K

S

A

M

V

I

R

K

E

DECEMBER 2011

Tema:

Hjemstavnen Hjemstationering:

Danskeres internationale viden bliver derude

jyskebank.ch/hvorforjbpb Repræsentant:

Gadaffis død – Tunesiens kickstart? Interview:

JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking

Fodboldlandsholdets Dennis Rommedahl

Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich Tlf. +41 (0) 44 368 7373 • Fax +41 (0) 44 368 7379 info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch

Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr. 17616617. Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, www.finma.ch 111024_210x220_Danes_A126ann1DA.indd 1

14-10-2011 14:03:27

DANES  

Magazine dedicated Danes living abroad

DANES  

Magazine dedicated Danes living abroad

Advertisement