Page 1

DANES·1 MAGASINET FOR DANSKERE I UDLANDET

DANMARK SPOS TEN / FEBRUAR 2011

Tema: Uddannelse

Tilbage til Danmark – og hvad så?

Portræt af et medlem: Afrika, som Erik Nørgaard husker det. Side 8

Undervisningsminister Tina Nedergaard: Danmark har brug for internationale unge! Side 16

Ung - til - ung: Min skoledag. ”Jeg smører to nutellamadder...” Side 28


Leder

Valgår Vi skal have valg i Danmark i 2011, og det tegner til at blive et afgørende valg i nyere dansk historie. Fronterne er allerede nu trukket klart op mellem en blå og en rød blok. Økonomien bliver hovedemnet, men som ved de seneste valg til Folketinget vil også udlændingepolitikken indgå i valgkampen. Man kunne umiddelbart tro, at spørgsmålet om udlændinges retsstilling i Danmark ikke har nogen særlig betydning for Danes Worldwide, da vi jo primært er en interesseorganisation for danskere i udlandet. Men det står efterhånden klart, at den danske udlændingelovgivning udgør et vigtigt element i spørgsmålene om udedanskernes rettigheder. Det gælder for eksempel i spørgsmålet om muligheden for at opnå dobbelt statsborgerskab eller at kunne få sin udenlandske ægtefælle til Danmark. Befolkningen i Danmark udgør i dag 5,5 millioner indbyggere, og antallet af indvandrere og udlændinge er nu kommet op på 10 procent. Den gode nyhed er, at danskerne inden for de seneste 10 år er blevet mere tolerante over for de mange udlændinge, som nu bor i Danmark. Heroverfor står imidlertid, at der er partier i Folketinget, som til stadighed ønsker stramninger i udlændingenes muligheder for at få ophold i landet. Seneste eksempel er et oplæg om et sindrigt indrettet pointsystem, der skal begrænse adgangen til at bringe ens udenlandske ægtefælle til Danmark. Et nyt regelsæt, der – hvis det bliver gennemført – vil være til stor gene for mange danske i udlandet, og som vil være med til styrke indtrykket ude i verden af, at Danmark for alvor er ved at blive fremmedfjendsk. Danes Worldwide er gået aktivt ind i hele denne debat og vil nøje følge udviklingen omkring udedanskernes rettigheder og mangel på samme. Som noget nyt her i bladet vil der under overskriften ”Talerøret” fremover regelmæssigt blive redegjort for, hvad der sker inden for de områder, som gennem flere år har været foreningens mærkesager. Godt Nytår til alle! Christopher Bo Bramsen Formand for bestyrelsen

OM DANES WORLDWIDE Foreningen Danes Worldwide har siden 1919 været talerør for danskere i udlandet. Vi skaber kontakt mellem danskere i verden og forbedrer livs- og arbejdsvilkårene for jer, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet. Protektor: H.M. Dronningen Danes Worldwide Købmagergade 67, 2 1150 København K Danmark Tlf.: +45 33 32 09 13 www.danes.dk abc.danes.dk

Magasinet DANES/DANMARKSPOSTEN Ansvarshavende redaktør: Anne Marie Dalgaard Redaktør Marie Brynskov: redaktion@danes.dk Lay out Karen Leth Hancke: karen@danes.dk Annoncer Pál Jauernik: pal@danes.dk Korrektur: Ulla de Stricker

Tryk: AKA-print A/S Distribution: IRS ISSN 1904-5360 Årgang 92

Magasinet DANES/Danmarksposten udsendes til medlemmer af Danes Worldwide. Udkommer 6 gange årligt. Eftertryk af usigneret stof er tilladt med tydleig kildeangivelse. Piet Hein © Danmarksglobus & tekstlinje anvendt med venlig tilladelse af Piet Hein a/s, Middelfart Magasinet DANES trykkes på FSC-mærket papir for at skåne miljøet.


Indhold

8

18

Artikler

Tema:

Faste sider

5

12 Baggrund: Hjem til Danmark

3

Leder

7

Klumme: Du danske sprog

Danmarksposten fra 1920 byder velkommen til det nye år

8

Portræt af et medlem: Erik Nørgaard sender tankerne til Afrika

41

else Uddann

og hvad så?

13 Vores skolevalg: Tag hjem før gymnasiealderen

14 Nye tilbud fra DANES Undervisning

16 Interview med Tina Nedergaard 18 Vores skolevalg: Vær forberedt på lidt af hvert

22 Klumme: Skolen under lup

25 Spørgsmål til ekspertpanelet 28 Ung til Ung: Min skoledag

30 Talerøret: Din stemme i debatten 36 Politisk analyse: Festen er slut 38 Krydsord 39 Nyt fra repræsentanterne 42 Danes Worldwide Blog 44 Foreningsliv

BESTYRELSE Forretningsudvalget Formand, Christopher Bo Bramsen Direktør Carsten D. Nielsen Cand.oecon Kirsten Smedegaard Andersen Lektor Inge Gorm Hansen Adm. dir. Bent Pedersen Øvrig bestyrelse Adm.dir. Dorthe Arnoldi Direktør Birger Jürgensen Direktør Henrik B. Liisberg

Direktør Niels Lundorff, Polen Direktør Lars B. Jørgensen Direktør Jens Olesen, Brasilien Direktør Leif Rasmussen Afdelingschef Finn Rowold Ambassadør Freddy Svane, Indien Direktør Kurt Thyregod Direktør Jens M. Jensen, Spanien Direktør Hans M. Jebsen Direktør Bo Mads Andersen Direktør Michael M. Mørch

REGNSKAB Ulla Runge Bank: Danske Bank Holmens Kanal 2, DK-1090 København K s.w.i.f.t. DABADKKK IBAN-nr. DK 39 3000 -3121068958 Kontonummer 3001 3121 068958 CVR nr. 53035728

DANES 6 2010 3


Nationale og internationale skatteregler er under forandring. Forandrer du dig også? I perioder med uro på markedet kræver det nogle gange mere end den rette investeringsstrategi at bevare og øge sin formue. Har du tænkt over, at utilstrækkelig formueplanlægning fra et skattemæssigt synspunkt måske helt eller delvist kan koste dig afkastet på dine investeringer? God formueplanlægning kræver kendskab til og ekspertise i komplekse skatteregler på tværs af grænserne - ikke kun for at overholde gældende lovgivning, men også for at undgå at betale mere, end man har pligt til. Den ekspertise kan vi tilbyde. Vi er blevet kåret som den bedste bank i Norden og Baltikum inden for denne type serviceydelse.*

Besøg os på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77 for at aftale et møde.

Roberth Josefsson, Wealth Planning, International Private Banking

Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Potentielle investorer gøres opmærksom på, at der ikke kan gives nogen garanti for positive afkast på investeringer i finansielle instrumenter, og at sådanne investeringer kan medføre tab, uanset hvor kompetente de af banken udvalgte porteføljeforvaltere er. Historiske afkast skal ikke ses som en garanti for fremtidige resultater. Nordea Bank er underlagt tilsyn af CSSF (110, route d’Arlon L-2991 Luxembourg). Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tlf. +352 43 88 77 77 Zürich afdeling: tlf. +41 44 421 4 DANES 6 2010 42 42 www.nordeaprivatebanking.com *Euromoneys årlige kåring af den bedste udbyder af private banking-ydelser internationalt i 2010.


Foreningsliv

Magasinet DANES ønsker velkommen til 2011! Læs her, hvordan Danmarksposten åbnede det nye år i den allerførste udgave af bladet i 1920.

DANES 6 2010 5


Birkerød Gymnasium, HF, iB & kostskole

International Baccalaureate

Læs mere om os på hjemmesiden birke-gym.dk

Hos os kan du gennemføre gymnasium, HF eller International Baccalaureate (IB).

Vores kostskole danner rammen om et udviklingsorienteret, trygt og Tilmelding 15. marts · Tilmeldingsblanketter findes på www.grenaa-gym.dk internationalt miljø, der stimulerer dine muligheder for at få et godt eksamensresultat. på Grenaa Gymnasium: stx, hf, ib og Kostafdeling

Videotelefon - Digital fastnettelefon

Hallo...HALLO DANMARK/UDLAND

Gratis samtaler til fastnet i DK & 43 udlande + mobilnr. i 9. ACN’s digitale fastnet kommunikerer med alle fastnet- og mobilnumre. Et perfekt værktøj til kontakt med handelspartnere, venner og familie.

Vi arbejder systematisk på, at alles talenter kommer til fuld udfoldelse. Ansøgningsfrist 1. marts 2011 · mail@birke-gym.dk · +45 4516 8220

Kontakt Gyda Kongsted mobil: +45 20164526 gk@gydakongsted.dk

Billeje i Danmark? Lej en lille bil i 1 uge for kun kr. 1.975,inkl. moms, fri km, fuld forsikring samt lev. Kastrup. Se mere på www.einer-hansen.dk

Strandgrund med hus en times kørsel fra København. Sommerhuset ligger i Roneklint, i et smukt og dejligt sommerhusområde kun 10 min. fra Præstø, Sydsjællands smukkeste købstad. Grund: ca. 2000 m2, heraf ca. 430 m2 strandbred. Der må regnes med istandsættelse af huset. Pris kr. 2.195.000,karenmargrethe@dbmail.dk

Vi glæder os til at møde dig

e-mail: jesper@einer-hansen.dk telefon: +45 20 81 67 64

og Danmark e sine rødder rn og ung. nd ke at t ig være ba er det vigt eret verden trygge steder i verden at I en globalis t es m og dste stelever fra er et af de be se til 3.G. – ko as kl er nd gy gelever fra be Vi optager da . res rekvirere vo .G 3 l du også kan 6. klasse ti or hv k, .d st agko de på www.b Få mere at vi lsen Med venlig hi , Rektor brochurer. en ls ie N tt Jimmy Burne

6 DANES 6 2010

Bagsværd Kostskole & Gymnasium Aldershvilevej 138 2880 Bagsværd T +45 4498 0065 www.bagkost.dk

Vi glæder os til at møde dig!


Du danske sprog TEKST Hanne Ruus

dansk - en: hvor er [DET DANSKE

Helt anderledes forholder det sig med andre tobaksudtryk:

SPROG] på vej hen? Det spørgsmål har

Brugen af snus som nydelsesmiddel er så godt som ophørt,

ikke en snus, ryge cigaren og skod har ret forskellig skæbne.

vi stillet forskergruppen [SPROG I TID

alligevel lever udtrykket ikke en snus i bedste velgående

OG KONTEKST] fra - KØBENHAVNS

med betydningen ’slet ingen ting’; ryge cigaren forekom

UNIVERSITET. I hvert nummer af

for kort tid siden ofte med betydningen ’finde sig i noget ubehageligt’, men nu handler næsten alle eksempler man

magasinet DANES, s.d.- stiller de skarpt på

finder på Google om at ryge cigarer helt konkret. Skod

sproglige tendenser og hastige forandringer

forstærkende led fx skodtv, den betydning er næsten borte:

i MODERSMÅLET.

blev for nogle år siden brugt ganske meget som negativt Nu omtales noget skidt ikke som skodagtigt, men som ’totalt nederen.’ Nye udtryk og betydninger er der ikke officielle regler for – der er frit slag for alle dansktalende. Helt anderledes forholder det sig med ords og udtryks bøjning og stavning. Former som holdte i stedet for holdt og dragede i stedet for drog og utallige former med for i stedet for fore, fx forslog og forgik i stedet for foreslog og foregik. Eksempler fundet fra nettet den 5. jan. 2011: ” TB forslog, tildelingen går via fagudvalget”, ” Hvordan forgik din fødsel?”. Disse former falder uden for normerne for stavning og bøjning fremlagt i Retskrivningsordbogen og er altså at betragte

Hanne Ruus Professor, dr. phil., forsker i dansk sprog og tekst i fortid og nutid på Københavns Universitet, Institut for Nordiske studier og sprogvidenskab, hvor hun desuden underviser i dansk sprog og kommunikation.

som fejl. Hvis formerne bliver tilstrækkeligt almindelige, vil de være kandidater til at blive optaget i nye udgaver af Retskrivningsordbogen. I forskergruppen ’Sprog i tid og kontekst’ anser vi kommunikation for en forudsætning for sprog: Kun hvis man har noget på hjerte som andre skal indvies i, er der brug for at kunne tale eller skrive, og så skal der også

”Der er gang i humørpendulet” sagde en herre forleden til min logrende hund da vi var ude at gå. Det udtryk var nyt for mig, og jeg forstod det – helt uden at gøre mig umage. Sådan går det for os alle sammen hele tiden. Hvorfor forstod jeg humørpendulet øjeblikkeligt uden eftertanke? Jo, hundehaler bevæger sig frem og tilbage som penduler, humør kan være godt eller dårligt, og det er en accepteret

være nogen til at lytte og læse. Sprog foregår i tid mellem personer som befinder sig i bestemte sammenhænge og har bestemte biologiske karakteristika – deraf titlen Sprog i tid og kontekst. Vores forskningsinteresser er at kunne beskrive de processer der er i spil når man kommunikerer – både de lydlige og de bogstavelige og gestikken og den konkrete kontekst.

kendsgerning at hunde er glade når de logrer. Nye ord og

Ha’ en fortsat go’ dag! – sådan slutter en samtale tit i dagens

betydninger bringes på banen i et væk og føjer nyt til det vi

Danmark.

allerede kan og ved. Om de nye udtryk så slår an, vil tiden vise. Udtrykket høj cigarføring stammer fra Zentropas Erik Aalbæk Jensen og er kommet med i Den Danske Ordbog.

(Komma er sat efter reglerne i Retskrivningsordbogen,

Men en eftersøgning i avisdatabasen Infomedia tyder på at

uden startkomma, som det anbefales af Dansk Sprognævn,

dets popularitet er for nedadgående.

red.)

DANES 6 2010 7


Portræt af et medlem TEKST Magnus Boding Hansen FOTO Nanna Kreutzmann

Afrika uden filter Erik Nørgaard, medlem af Danes Worldwide i over et halvt århundrede, har skrevet bogen ”Afrika – som det var engang”. Den handler om ti danskere, der boede i Afrika i 50’erne. Dengang folk gav sig tid til at trænge ind bag facaden.

”Det er mobiltelefonernes skyld,” gentager Erik

”Den handler om, hvad en næstekærlig skandinav kunne

Nørgaard om sin nye bog ”Afrika -som det var engang”.

gøre i apartheidens Sydafrika,” forklarer han i sin stue i

”Det er derfor, folk ikke længere oplever det rigtige Afrika.

Fredensborghusene.

Det er det, der er pointen. Så det står på side ét.”

Vi er omgivet af bøger, spyd og tvillinge-trædukker fra

Den 78-årige præsident for Det Danske Afrika Selskab peger

Yoruba-folket i Nigeria og billeder af børnene: Arkitekten

på bogens første side.

Peter i Dubai, advokaten Vibeke i San Francisco og CNN’s

”De oplevelser, vi har haft, kan man ikke få i dag. Det

journalistprofil Kim Nørgaard i Johannesburg. Han er stolt

er blevet for nemt at komme frem og tilbage – man er i

af dem.

konstant kontakt via de elektroniske medier og kan derfor ikke komme på tilstrækkelig afstand fra omverdenen til at blive en del af dette herlige kontinent.” Derfor har han samlet ti af sine medlemmers historier, fra før iPhones og indre uro kom imellem dem og deres Afrika.

”De oplevelser, vi har haft, kan man ikke få i dag.” ”Pointen med mit apartheid-afsnit er at nuancere den myte,

De valgte eventyret

der trivedes i Danmark om, at alle de hvide var onde og de

En af dem er tømreren Knud E. Jensen, der er født i 1930.

sorte gode. Der var flere facetter.”

Han kunne efter endt udstationering i Uganda enten få et fly hjem eller pengene. Han valgte pengene og en 14.373 kilometer lang bumlet biltur gennem Congo, Centralafrika, Sahara, Algeriet og Tanger. Hans gamle Morris kostede ham næsten livet, da den brændte sammen midt i Sahara. Men så lærte han at skille og samle en bil. Han klarede sig. Tømrerens historie er den første, Erik Nørgaard fortæller, da han henter mig på Humlebæk Station – i en velholdt sølvgrå Peugeot 307, som ikke får motorproblemer. Turen til hans hjem i Fredensborghusene tager mindre end et kvarter, men før vi er fremme, er jeg ført dybt ind i et vildtfremmed Afrika med pygmæer, mystik og modige lykkeriddere. Han er levende. Ivrig og indsigtsfuld. Hvid under apartheid En anden af bogens historier er Erik Nørgaards egen.

Lavede dagpleje En af de oversete facetter var de hvide, der gjorde noget godt. Han selv, hans hvide sydafrikanske kone, Merna Mundell, og en gruppe skandinaver for eksempel. De lavede en dagpleje til et forsømt sort township. Det var svært. For reglerne for raceadskillelse forbød hvide at have ejendomme i sorte kvarterer, så de kunne ikke bare bygge en dagpleje. Derfor brugte de en dobbeltdækkerbus, der hentede børnene i deres kvarter i morgentusmørket, kørte rundt og passede dem og satte dem af igen om eftermiddagen. Det skrev de danske aviser ikke om. Byggede lidt af verden Erik Nørgaad fik som nyuddannet journalist fra University of Oregon i 1952 job på Haslev Folketidende. Men hans kald var at bygge verden, ikke at skrive i Danmark. Så han blev ...fortsættes side 11

8 DANES 6 2010


Erik Nørgaard, 78 år Præsident for Det Danske Afrika Selskab og forfatter til flere bøger. Uddannet journalist og civilingeniør og har boet 40 år i Afrika og USA. Bor i dag i Danes Worldwides Fredensborghuse med sin kone, Merna Mundell.

DANES 6 2010 9


Indtast sagsnummer, og se billeder af boligerne på nybolig.dk TEKST Info mangler FOTO Info mangler

Greve - Cottagevej 2

Solrød Strand - Kystvej 3

Områdets bedste udsigt?? Arkitekttegnet kvalitetsvilla med en helt vidunderlig beliggenhed og den flotteste udsigt til Køge Bugt, naturskønt strandareal med klitter og den lækreste sandbadestrand. Selv om villaen ligger i 2. række fra vandet er udsigten som fra en 1.række. Huset er direkte nabo til et stort, smukt og fredeligt strand-/engareal. Gedigen og tidløs ejendom med lofter til kip, gulvvarme og fuldmuret vægge. Der er mulighed for at indrette op til 3 værelser i huset og her er mulighed for at bygge til. Sag 225-2913. Udb/knt... 240.000/4.800.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 27.832/23.120

Tryllebo, en lidt falmet perle, kun 150 m fra stranden! Beliggende i "Hulvejskvarteret", et af de bedste strandkvarterer langs Køge Bugt. Lige så snart man bevæger sig ind på området, oplever man straks den smukke natur og den hyggelige atmosfære. Huset er, rent bygningsmæssigt, harmonisk bygget efter alle datidens normer og kvalitetsbegreber. Fra den 1.582 m² store grund er kun 150 m til stranden og fra huset er udsigten ligeledes en dejlig oplevelse hver eneste dag, hele året rundt. Sag 238-1167. Udb/knt... 240.000/4.795.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt............ 31.506/26.864

Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 13.103/11.258

122

830

1/1

1975

Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 15.877/14.929

142/104 1582

2/2

1938

Et lille udpluk af vores ejendomme uden bopælspligt ! 4

3

Karlslunde - Strandvangen 2

Karlslunde - Karlslunde Strandvej 8

NY PRIS! Topisoleret STRANDSIDEVILLA, kun 150 m til stranden! Kendetegnet ved kvalitet og luksus - og placeret på en stor syd- og vestvendt grund. OBS! Der er stort set kun fundamentet tilbage af det oprindelige hus fra 1936. Resten af huset er opført i 2000, med smukke facader af cedertræ, store lysgivende lav-energi glaspartier samt sort cementstenstag. Bred indkørsel til 59 kvm dobbelcarport heraf 24 kvm isoleret udhus. Haven er flot anlagt med flere solterrasser, stort græsareal samt smuk beplantning. Sag 238-1256. Udb/knt... 250.000/4.995.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 28.914/24.621

Skønt område, tæt på en super str., den hyggelige Mosede havn, kig til Mosede fortet. Gå aftentur i havnen el. langs stranden, og nyd det skønne område. tilbagetrukket fra strandvejen. Ejdo. er i 2002/2003 ombygget fra A-Z med bla. Sibirisk lærk, sorte glaseret teglsten, køkken m.m.. Badevær. er fra 2010. Ejd. er oprindeligt opf. i 1946/62. naturgasfyr samt brændeovn. Skønne terr., havedam med vandfald, hyggeligt drivhus i en meget velh. have på 771 kvm. Carport og værksted. Køber kan få en ny trappe ved køb. Sag 221-1827. Udb/knt... 175.000/3.500.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 20.766/17.108

Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 13.825/12.423

212

1210

2/4

1936

Alternativ finansiering: Pauselån® F1.......... 10.232/8.589

162

771

1/4

1946

Statsaut.ejd.mgl. Indehaver Mariann Trolledahl

Nybolig Mariann Trolledahl Hundige Strandvej 213 Waves, Over Bølgen 15B Københavnsvej 63 A Solrød Center 46 Solrød Strandvej 97 Valby Langgade 207 Vallensbæk Stations Torv 11-15 2670 Greve 2670 Greve 4000 Roskilde 2680 Solrød Strand 2680 Solrød Strand 2500 Valby 2665 Vallensbæk Strand Tlf. 4390 2122 Tlf. 4390 2122 Tlf. 4632 3322 Tlf. 5614 6122 Tlf. 5614 6122 Tlf. 3614 1516 Tlf. 4354 2122

10 DANES 6 2010


Portræt af et medlem

...fortsat fra side 8 civilingeniør og tog til Afrika. I Sydafrika mødte han sin kone, som byder på stempelkaffe og pindemadder af hvidt brød uden skorpe. Ægteparret har boet 20 år i Afrika og 20 i San Francisco og Alaska. Erik Nørgaard har sat en nål i Google Maps’ verdenskort ved alt det, han har bygget i sin tid i udlandet, som kan ses fra rummet: En bro i Namibia, et tv-tårn i Johannesburg, en havn i Mocamedes, Angola – der er mange nåle. I dag er han pensioneret. På morgener med sne klikker han skiene på uden for terrassedøren og kører ned af golfbanen: ”Jeg plejer at stå ni huller. Det er ikke så vigtigt, hvor hurtigt det går”

”Afrika – som det var engang” Pris: 239 kroner inklusiv forsendelse Kan bestilles på afrikaselskabet.dk

Vind årskort til Louisiana Fortæl os, hvorfor du er medlem af Danes Worldwide og deltag i lodtrækningen om 2 x årskort, der giver adgang til et helt års oplevelser på Louisiana for dig og din ledsager. Skriv dit svar til os på danes@danes.dk senest den 11. marts 2011.

DANES 6 2010 11


TEMA: Uddannelse TEKST Marie Brynskov

Vær forberedt på skolestart! Baggrund: Når familiens unge skal sluses ind i det danske uddannelsessystem, stilles der høje krav til dansk, og to forskellige karakterskalaer skal fusionere. Det behøver ikke at være et problem, hvis man er forberedt på det. Når beslutningen om at vende tilbage til Danmark

har eksisteret siden 2008, forklarer studievejleder Linda

er truffet, står flere i kø. Et af dem er, hvordan familiens

F. Maron fra International Optagelse og Vejledning på

unge igen bliver sluset ind i det danske uddannelsessystem.

Syddansk Universitet (SDU).

Skal de gå på danske uddannelser – eller fortsætte i

”De, der er rigtig skrappe til dansk og for eksempel har

det internationale spor på et IB-gymnasium eller en

Folkeskolens afgangseksamen i Dansk (FSA) kan få lavet

engelsksproget videregående uddannelse?

en såkaldt ’real-kompetence-vurdering’ på et af Danmarks

Svaret afhænger ikke kun af temperament, men også af,

mange VUC-centre, hvor man indsender dokumentation for,

hvor godt den unge er klædt på til at klare sig mundtligt

at man taler dansk på et højt niveau og beskriver, hvordan

og skriftligt på dansk. Mange udedanskere er nemlig

man har brugt sproget,” forklarer hun.

ikke opmærksomme på, at der stilles høje krav til dansk-

Ved at tage denne test slipper man for gebyret på 600 kr.

kundskaberne for at blive optaget på et dansk universitet.

Men man kommer ikke udenom at slå et smut om Danmark

”Vores medlemmer henvender sig ofte, fordi de ikke har

for at aflægge prøven.

været opmærksomme på sprogkravene og er kommet

Muligheden er ikke så brugt endnu, forklarer inspektor

for sent i gang med at lære deres børn dansk,” siger

Karin Rosenmejer fra Københavns VUC.

Solveig Engberg, der er lærer på Danes Worldwides

”Jeg tror, det er sket én gang. Det er lidt kildent lige præcis

fjernundervisning.

med dansk, fordi det ikke kun handler om at tale og skrive, men også om, hvorvidt man har arbejdet med dansk og for

Ingen vej udenom dansk på A-niveau

eksempel tekstanalyse,” siger hun.

Men skal i dag have dansk på højeste niveau, A-niveau, for

Studievejlederen på SDU uddyber, hvorfor gode

at komme ind på en videregående uddannelse. På enkelte

sprogkundskaber er alfa omega som studerende på en

uddannelser kræves ikke bare bestået A-niveau, men også en

videregående uddannelse.

særlig høj karakter i dansk.

”Kravet om dansk på A-niveau er for at sikre, at alle har

Det betyder, at ansøgere uden dansk på A-niveau skal

samme høje niveau på uddannelsen. Der skal læses utroligt

indstille sig på at bruge lidt tid og energi på at få det på

meget, og man skal skrive lange, akademiske opgaver på

plads, før ansøgningsskemaet til drømmeuddannelsen kan

mange tusinde ord,” siger Linda F. Maron.

sendes af sted. Lavere karakterer

”Kravet om dansk på A-niveau er for at sikre, at alle har samme høje niveau på

Udover sprogkundskaber skal man være opmærksom på, at

uddannelsen.”

altid rækker til drømmestudiet.

Man kan aflægge studieprøven, der består af en mundtlig

fra 03 til 12, mens IB-uddannelserne opererer med en

og skriftlig del og en lytteøvelse, på et dansk VUC-center eller sprogcenter. Prøven koster 600 kr. Det er også muligt at tage dansk som enkeltfag på HF, når man bor i Danmark. Men der er også en tredje, mindre kendt mulighed, der

der bruges en særlig omregningsmodel, når IB-karaktererne skal gøres op i danske karakterer. Og at gennemsnittet ikke De danske universiteter benytter den såkaldte 12-skala karakterskala fra 1-7. Men udedanskere klager ofte over, at de er dårligere stillet end danskere, fordi de mener, at topkarakteren 7 uddeles med mindre løs hånd end det danske 12-tal. ...fortsættes side 15

12 DANES 6 2010


TEMA: Uddannelse TEKST Stine Wind FOTO Privat

Tag hjem før gymnasiealderen lg koleva s s e r o V

Anne Sand, mor til to døtre i skolealderen, anbefaler andre familier at tage hjem før gymnasiestart, så det sociale ikke bliver for svært.

Familien Sands udstationering startede i 2002, da

fjernundervisning over nettet.

Peter Sand fik arbejde på den danske ambassade i Beijing. På det tidspunkt var de to døtre, Camilla og Rebecca,

Anbefaler efterskole

henholdsvis syv og fire år. Det blev til i alt otte år ude i

Den ældste datter, Camilla, afsluttede opholdet i udlandet

verden. De første fem i Beijing, Kina og de sidste tre i New

et år før resten af familien. Ifølge Anne Sand efterlader

Delhi, Indien.

New Delhi ikke mange udfoldelsesmuligheder for en 14-årig

En ting lå fast helt fra starten: Børnene skulle kunne

lyshåret pige, og derfor valgte Camilla selv at tage hjem til

både tale og skrive dansk. I Beijing var Anne Sand selv

Danmark på et efterskoleophold i Viborg. En beslutning,

initiativtager til at starte et program på skolen, hvor de

som hverken hun eller resten af familien har fortrudt –

ansatte en dansklærer til at undervise ca. 30 danske børn

tværtimod. Udover de faglige input gav efterskolen også et

i to timer om ugen. I Indien var der ingen dansklærer,

stort udbytte på det sociale plan, og Anne Sand betegner

til gengæld fulgte begge piger Danes Worldwides

det som en rigtig god måde at vænne sig til det danske ...fortsættes næste side

Familien Sand er vendt tilbage til Danmark efter 8 år ude i verden. Camilla (tv.) valgte efter mange overvejelser et dansk IB gymnasium, mens lillesøster Rebecca (th) blev sat et klassetrin tilbage da hun startede i dansk folkeskole.

DANES 6 2010 13


TEMA: Uddannelse ...fortsat fra forrige side ungdomsliv på og skabe en form for fodfæste i en ny kultur.

en klasse tilbage, selvom der rent fagligt ikke var tvivl om, at Rebecca burde følge ottende klassetrin. Argumentet var, at

Mange overvejelser

man er længere fremme i skoene herhjemme. Rebecca havde

I sommer startede Camilla så på en IB på Birkerød

mulighed for enten at vælge en dansk eller en engelsksproget

gymnasium. Og selvom sproget ikke var en barriere for, at

linje, men for hende stod det som en stor oplevelse at

hun kunne have taget en dansk gymnasial uddannelse, så

komme hjem og gå i dansk folkeskole. Derfor blev det den

faldt valget dog stadig på en international IB. Dels fordi

danske linje, selv om hun keder sig rent fagligt.

hun godt kunne lide den holistiske undervisningstilgang, som hun var vant til fra de internationale skoler i udlandet,

Gode råd til andre

dels fordi det internationale miljø trak i hende. Men det var

Anne Sand understreger, at tidspunktet for en

en beslutning, familien overvejede nøje. Deres indtryk er

hjemstationering har central betydning for børnenes faglige

nemlig, at en IB ikke bliver vægtet på samme måde som en

og sociale trivsel. Vil man have sine børn godt integreret i

dansk gymnasial uddannelse, når der søges ind på et dansk

det danske uddannelsessystem, vil hun anbefale at tage retur

universitet. Og det er netop målet efter endt IB for Camilla.

til Danmark ved gymnasiestart for at undgå, at det bliver for stor en omvæltning at starte på en videregående uddannelse

I dansk folkeskole

senere hen i Danmark .

Den yngste datter, Rebecca, afsluttede syvende klasse i

”Det er trods alt nogle meget beskyttede tilværelser, man lever

New Delhi og skulle i princippet hjem og starte i en ottende

på de internationale skoler, i hvert fald i Asien,” siger hun.

klasse. Men her anbefalede den danske skole, at hun blev sat

NYHEDER! Glæd dig, der er nye undervisningstilbud på vej Dansk til børn i før-skole-alderen Fra sommeren 2011 kan vi som noget nyt tilbyde kvalificeret sprogstimulering i dansk til børn i før-skole-alderen. Vi arbejder i øjeblikket sammen med en talepædagog, som er med til at udvikle undervisningsmaterialet. Før-skole-pakken henvender sig til de af jer forældre, som enten alene eller i grupper ønsker at sprogstimulere jeres børn. For at sikre, at forældrene får størst muligt udbytte af materialet, er der en forældrevejledning, som klæder jer på til arbejdet med sproget. For at imødekomme de forældre, som ikke taler dansk, findes vejledningen også på engelsk. Her kan man blandt andet finde eksempler på, hvad forældrene kan forvente af deres børns sprog på de forskellige alderstrin. Tak til Hans Kirks Fond for støtte til udvikling af Før-skole-pakken Lokal gruppeundervisning Fra efteråret 2011 lancerer vi vores nye gruppeundervisningsmateriale, der blot kræver en lokal lærer og en flok børn, der ønsker at vedligeholde deres danske. Materialet er til alle klassetrin fra 0.- 9. klasse og indeholder foruden opgaver til vores egne programmer også arbejde med grammatik samt et helt nyt system af grund- og arbejdsbøger. Den lokale lærer vil have mulighed for at hente inspiration til mere kreativ undervisning på vores undervisnings-site abc.danes.dk. Prisen på det nye materiale vil være lavere end de foregående år. DANES Undervisning tilbyder også test, så du får et overblik over dit barns sproglige niveau. Du er velkommen til at kontakte Danes Worldwides lærere for mere information på tlf. + 45 33 32 09 13.

14 DANES 6 2010


TEMA: Uddannelse ...fortsat fra side 12 En af dem er 19-årige Signe Dyrbye, der efter at have boet i

Problemer er overdrevne

Polen, Indien, Sverige og Belgien med sin familie i år vendte

På Birkerød Gymnasium, der er Danmarks største udbyder

tilbage til Danmark for at søge ind på psykologistudiet, der

af IB-uddannelser, er krisestemningen ikke slået igennem.

kræver et af landets højeste gennemsnit.

Her mærkes en stærkt stigende interesse for IB-uddannelser.

Med sig havde hun en IB-uddannelse og har derudover både

”Der er en ganske klar afsmitning af, at flere og flere danske

taget FSA i dansk på Danes Worldwides Sommerskole og

familier bliver internationaliseret,” siger rektor Anders

dansk på et højere niveau, end der kræves for at søge ind på

Kloppenborg, der også er formand for sammenslutningen af

universitetet. Alligevel opgiver hun nu psykologistudiet og

IB-uddannelser i Danmark.

bliver nok lærer i stedet. Den primære årsag er, at hendes

”De arbejder i udlandet eller har en udenlandsk ægtefælle.

karakter- gennemsnit ikke rækker til at blive optaget.

Verden skaber flere internationale kontakter på kryds og

”Man taler i Danmark meget om, at et er godt at være

tværs, og derfor er der behov for IB-skolerne,” fastslår

international. Men man føler sig ikke så velkommen, og man

rektoren.

kan få følelsen af, at det bliver gjort sværere for os, der har været i udlandet, end hvis man var blevet i Danmark. Man føler sig lidt hjælpeløs,” siger Signe Dyrbye. Også studievejleder Linda F. Maron fra SDU er skeptisk over for den måde, man omregner karaktererne. ”Det er meget sværere at få et godt gennemsnit med en

“Man føler sig lidt hjælpeløs” Han mener, at de negative historier er overdrevne. ”Vi oplever ikke den diskussion så påtrængende,” siger han

international udannelse, og det er jo ikke fair, ” siger hun.

og opfordrer til at tage det globale sigte.

Ny rapport maner problemer i jorden

anerkendt i modsætning til mange andre lande, hvor det

Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet har i samarbejde netop offentliggjort en rapport om IBuddannelserne. Den konkluderer, at der ikke er grund til at ændre måden, men i dag “oversætter” karaktererne. Selv om rapporten selv slår fast, at ud af dem, der søger ind på ynglingsstudiet for IB-ansøgere - medicinstudiet - bliver der optaget færre IB-ansøgere end “danske” studenter. “(...) Dette skyldes imidlertid, at eksamensresultaterne hos IB-studenterne, der søger medicin, er lavere end eksamensresultaterne hos de danske studenter, der søger medicin (...) Det er udtryk for, at det ikke alene er dimittender med de højeste resultater blandt IB-

”I Danmark har IB-uddannelserne et godt ry og bliver bredt virkelig kan være svært, for eksempel i England eller USA.” Selv om han overordnet er tilfreds med uddannelsernes status i Danmark, erkender han, at tingene stadig kan blive bedre. ”På det politiske plan er der nogle gange et skisma mellem det provinsielle og det globale, når det handler om at udmønte konkret politik efter skåltalerne,” siger rektor.

Læs hele rapporten ”Er der barrierer for ansøgere med en international Baccalaurete (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark” kan læses på danes. dk under ”Undervisning”.

studenterne, der søger ind på medicin, hvilket i højere grad er tilfældet for de danske studenter,” står der. Det største problem er altså ifølge rapporten, at ansøgere

Links:

med IB-uddannelser har ”en manglende realisme i forhold

minsu.dk

til de uddannelser, de søger ind på.” Med andre ord: Deres

vuc.dk

samlede resultater er ikke gode nok. De nye tal viser, at

iu.dk

blandt ansøgerne til medicinstudiet lå 58 procent af de danske studenter i top 15, mens det kun var tilfældet for 33 procent med IB-eksamen fra Danmark og 25 procent med en udenlandsk IB-eksamen.

DANES 6 2010 15


TEMA: Uddannelse TEKST Marie Brynskov FOTO Undervisningsministeriet

Velkommen hjem Interview: Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) sætter en tyk streg under, at Danmark har brug for de mange danske unge, der har boet og uddannet sig i udlandet. Hvad mener du generelt om, at danskerne bliver mere og mere globalt orienteret og lever og uddanner sig i udlandet? Jeg synes, det er rigtigt godt, for de vender tilbage til Danmark med nye kompetencer, det er super positivt. Omvendt tager Danmark jo også imod flere og flere ’udefra’, der kommer til Danmark for at uddanne sig og arbejde, så det giver inspiration begge veje. Det er en udveksling, der på længere sigt er med til at styrke verdensøkonomien. Hvad mener du, Danmark kan lære af andres landes uddannelsessystemer? Vi kan lære meget af udlandet. Det er svært at sige noget helt generelt, men ofte er det undervisningssystemer, der er meget effektive og meget fag-faglige. Den høje faglighed kan vi godt lære noget af i Danmark. For eksempel har jeg i mit udspil om folkeskolen hentet inspiration fra nogle af de lande, der klarer sig bedst: Canada, Finland og Singapore. Det er meget forskellige lande, men fælles for dem er, at de for eksempel stiller store krav til lærerne for at blive optaget på læreruddannelsen. Men vi skal ikke glemme, at udlandet også kan lære noget af os. Vi bliver for eksempel tit rost for, at vi skaber kreative unge med innovative evner. Vi kan også lære meget af USA og Tyskland. Bare sådan en ting som ro i klassen. Hvis der var ro i de danske klasselokaler, kunne Danmark ligge i toppen af PISAundersøgelserne ligesom Tyskland. Jeg har netop besøgt et tysk gymnasium i Sønderjylland, og der er altså meget, vi kan lære. Hvad kan Danmark bruge de unges internationale erfaringer til? Jamen, det er jo en kæmpe gevinst. Se på mig selv – jeg

16 DANES 6 2010

har en datter. Når hun engang skal i gymnasiet vil det jo være fantastisk, for eksempel i et fag som samfundsfag eller religion, hvis nogle af hendes klassekammerater kommer med en international baggrund og kan være med til at sætte det danske i perspektiv. De her internationale unge er ofte knalddygtige og har forældre, der har vist et mod ved at rejse ud i verden. Hvad vil du sige til de unge danskere i udlandet, der måske snart skal hjem og er usikre på, hvordan de vil blive taget imod? De er en kæmpe gevinst, og det er meget vigtigt for mig at understrege, at det aldrig må være sådan, at de ikke føler sig velkomne i Danmark. Og jeg står gerne selv til rådighed eller samarbejder med Danes Worldwide, hvis vi oplever, at det ikke er tilfældet. Langt de fleste lærere ude i de danske skoler vil tage imod disse unge med kyshånd. Men vi hører ikke desto mindre fra nogle af vores medlemmer, at de føler, at der i Danmark for eksempel bliver set lidt ned på deres IB-uddannelse fra udlandet? Jeg tror, at tiden arbejder for os. IB-uddannelserne er efterhånden udbredte, også i Danmark, og jo flere gode erfaringer, man får på de danske uddannelsesinstitutioner med studerende fra IB-uddannelserne, jo mindre skepsis vil der være. Jeg kan sige, at jeg bare i år har givet tilladelse til tre nye IB-skoler i Danmark. Dobbelt så mange havde ansøgt, så det viser, at der er en interesse og et marked. I ministeriet modarbejder vi i hvert fald på ingen måde IB-uddannelserne, for vi synes, det er meget vigtigt at bruge de ressourcer, man får i udlandet. Det underbygges også af det faktum, at 95 procent af de ansøgninger, vi får om meritoverførsler fra udlandet, bliver godkendt. Vi har sat et stort arbejde i gang med Videnskabsministeriet for at undersøge, om der var nogle uhensigtsmæssigheder med


TEMA: Uddannelse den måde, vi oversætter karaktererne på – men eksperterne har vurderet, at systemet fungerer godt. Hvad angår kravet til dansk, er det jo fordi, at undervisningen grundlæggende er på dansk og vi gerne vil sikre, at man som studerende kan følge med. Jeg tror, man skal se sådan på det, at ligesom man brugte lidt tid på forberedelse, da man rejste ud – så skal man også bruge lidt tid på at forberede sig, når man skal hjem igen. Hvad er dine visioner som undervisningsminister? Jeg er bekymret for det faglige niveau i Danmark. 15 procent af de unge får ikke en ungdomsuddannelse, når de stopper i folkeskolen. Det er slet ikke i orden, og der skal gøres noget ved det. Jeg vil gerne sætte mere fokus på elite og talent. Der har i mange år været stort fokus på de ’udsatte’ elever, men vi skal også styrke de talentfulde. Det er ikke det samme som at tage noget fra de ’svage ’ elever – ofte kan de stærke elever være med til at trække hele klassen fremad. Det er der skoler, der arbejder helt bevidst med gennem særlige forløb, konkurrencer med mere. Erfaringerne viser, at det skaber rollemodeller og løfter hele klassens niveau. Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) ser unge med et internationalt udsyn som en kæmpe gevinst for Danmark.

Opslagstavlen

Gode links til dig, der er på udkig efter drømmeuddannelsen:

studievalg.dk studieraadgiv.dk

Husk:

0.-10. klasse: Sidste frist for optagelse Husk at tilmelde jer på Den Koordinerede Danes Worldwides Tilmelding (KOT) på kvote fjernundervisning fra 2 er den 15. marts 2011 den 1. marts 2011

Studiejob i Danmark? Se frivilligjob.dk

DANES 6 2010 17


TEMA: Uddannelse TEKST Marie Brynskov FOTO Pelle Rink

Vær forberedt på lidt af hvert

Vor es s kol eva lg

12-årige Naja Bertolt Jensen har skiftet livet med snorkling, egen havskildpadde, gummibåd og leguan på en caribisk sydhavsø ud med den lokale kommuneskole i Sorø. Adressen Store Bøgeskov holder, hvad den lover. For enden af en tre kilometer snoet skovsti rejser et lille gult skovriderhus med stråtag sig af januartågen. Her er den foreløbige endestation for familien Bertolt Jensen, der efter 15 år på eventyr i hele verden kastede anker i Danmark i juli måned for at datteren, Naja, der kun har boet i Danmark tre uger af sit liv, kan nå at slå rødder i Danmark og skabe varige venskaber. I det land, hun mest kender fra barndommens lange sommerferier mellem hverdagen på Bali, øer i Caribien, Hviderusland eller på skibet i Spanien. Nu var tiden inde til at vende hjem, forklarer Rikke Bertolt, der blandt andet har arbejdet som ski- og vildmarksinstruktør, dykker og senest lysmester for sin mand, Claus, der er undervandsfotograf. ”Naja skal have mulighed for at vælge. Det kan sagtens være, hun senere vælger at bo ude i verden, men hun skal have noget at vælge imellem,” siger hun om datteren, der har gået på lokal skole på den lille caribiske ø Dominica. ”Vi er aldrig flygtet fra Danmark, det er projekterne, der har ledt os. Der har bare hele tiden været noget, der var sjovt eller vigtigt at gøre. Men det har været vigtigt for mig

Fordele og ulemper ved lokal skole At flytte på landet ved den lille landsby Gyrstinge på Midtsjælland var ensbetydende med at vælge en lokal kommuneskole. Et helt bevidst valg. ”Det er ligesom på Dominica, hvor vi valgte den lille lokale skole på grund af samværet og sammenholdet,” forklarer Claus Jensen. ”Jeg tror, det er sundest at begå sig i det lokale miljø, man er i. De andre ting skal man nok få samlet op på.” Også på Dominica valgte forældrene den internationale skole fra. ”Det var en meget principiel beslutning. Vi var godt klar over, at vi ikke skulle være der for evigt. Så det var vigtigst for os, at Naja havde venner og relationer og integrerede sig i lokalsamfundet.” Sideløbende med den lokale skole, der foregik på engelsk og creol-engelsk, har hun fulgt Danes Worldwides fjernundervisning i dansk, så hun nu er tosproget. ”Det har været en rigtig god støtte at have fjernskolen, fordi der både har været det danske sprog og de kulturbærende fag,” siger Rikke Bertolt.

at komme hjem på et tidspunkt og få et dansk fundament,” forklarer hun. Hold fast i det trygge Da den svære beslutning om at flytte til Danmark var taget, meldte det store spørgsmål sig: Hvor skal vi bo? Og hvor skal Naja gå i skole? Familien har altid levet klos op ad naturen, senest på deres skib og med havskildpadder, delfiner og hvaler lige uden for køkkenvinduet på Dominica, hvor familien lavede undervandsfilm om revenes forsvinden og truede havskildpadder.Derfor var det uden for diskussion, at familien skulle forblive tæt på naturen. ”Her er godt nok 40 grader koldere, men naturen er nu engang naturen. Før var det havet, nu er det skoven,” siger Rikke Bertolt, der råder andre, som er på vej hjem, til at vælge nogle rammer, der så vidt muligt ligner dem, man kommer fra.

18 DANES 6 2010

”Jeg tror, det er sundest at begå sig i det lokale miljø, man er i.” ”Det er en gave, at hun i dag har to sprog, hun taler rigtig godt. Det er bare ikke nok kun at have et sprog i dag – jo, måske hvis du skal bo og leve i Køge,” siger Claus Jensen. Mange nye ting at vænne sig til For 12-årige Naja har det været lidt af et kulturchok at starte på den lokale skole i Sorø. På Dominica var hun det eneste hvide barn i klassen, hun gik i skoleuniform og så sine klassekammerater blive slået af læreren. Men hun oplevede en tolerence og anerkendelse, som hun savner i sin nye skole. ”Folk derude er vildt flinke – jeg tror ikke, der findes andre steder, hvor folk er så flinke. Man får lov til at være den man


TEMA: Uddannelse er, og det er dejligt,” siger hun.

At forskellen på land og by måske også spiller ind, er

Hun har skullet lære af begå sig blandt danske teenagere,

familien bevidst om.

hvor tonen kan være – måske utilsigtet – rå.

”Hvis der havde været en international skole hernede,

”De siger, at folk er fejlfarver, og det bliver jeg meget ked

hvor jeg kan være så tæt på naturen, ville jeg helt sikkert

af, fordi jeg har været derude hele tiden (på Dominica,

gerne have gået på den. For der er man ikke anderledes.”

red.) og føler mig som en af dem. Så jeg bliver meget ked

...fortsættes næste side

af, at de kritiserer min kultur og mine venner og på en eller anden måde også mig,” forklarer Naja. Hun har heldigvis også oplevet, at mange af bemærkningerne bundede i uvidenhed og har selv været med til at ændre nogle af klassekammeraternes opfattelse af tingene. ”Der var én fra min klasse, der sagde grimme ting, men så viste jeg billeder af mine venner, og nu kan han bedre forstå, hvad jeg mener.”

Naja Bertolt Jensen har trods sine bare 12 år rejst i det meste af verden. Hun har sat en knappenål for hvert sted på det store landkort på værelset i Sorø.

DANES 6 2010 19


TEMA: Uddannelse ...fortsat fra forrige side Bedste råd: Vær dig selv Udover omgangstonen har hun skullet vænne sig til for

For eksempel, at det gik så hurtigt med at få nye venner

eksempel at følge et skoleskema.

i klassen. At være tættere på bedsteforældre, de to store

”På Dominica havde man ikke noget skema, man tog bare

brødre og små nevøer og niecer. Og at der nu står musik på

alle bøgerne med, for man vidste ikke, hvad man skulle lave.

skoleskemaet.Desværre bliver Najas nye skole nedlagt efter

Og man havde samme lærer til det hele.”

sommerferien. Det betyder, at hun igen skal skifte skole,

Hun skal også lige vænne sig til, at skoleuniformen er væk.

hvilket var en streg i regningen, da hun lige var nået at blive

“Jeg synes, det var dejligt med skoleuniform, for så skulle jeg

integreret i den første skole.Hun har et par råd til andre

ikke tænke så meget over, hvad man har på. Det skal man

unge, der er på vej hjem i dansk skole.

meget i Danmark, synes jeg,” siger Naja.

”Vær godt rustet – der kan ske lidt af hvert. Det kan være,

Nogle forestillinger har levet op til forventningerne – andre

at klassen er god, men at de har nogle andre tankegange.

ikke.

Uanset hvad bliver det en stor oplevelse. Man skal bare være

”Tit har jeg spekuleret på: Hvad er en kantine for noget? Og

sig selv, man skal ikke ændre sig, bare fordi folk siger noget.”

hvad laver man i sløjd? Nogle gange har man også lavet en forestilling om noget, hvor man bliver lidt skuffet. Men det går også den anden vej, at man bliver overrasket glad nogle gange.”

20 DANES 6 2010

12-årige Naja Bertolt Jensen fik vendt op og ned på sit liv, da hun flyttede til Danmark i sommer med sin familie efter et helt liv på eventyr. Leguanen Fred, hunden Karla og de fint indrammede skorpioner og insekter giver tryghed i den nye hverdag, der så småt tager form på trods af de mange forandringer.


Annonce

DANES Undervisning

Lær dansk hos Danes Worldwide Har du tænkt over, hvordan dit barn skal holde det danske ved lige, mens I bor i udlandet? Danes Worldwide tilbyder danskundervisning af børn fra 6-17 år. Undervisningen er støttte af Undervisningsministeriet. Fjernundervisning i dansk (0. - 9. klasse) Undervisningen er tilrettelagt, så dit barn samtidig kan gå i almindelig skole. Ved at følge vores undervisning, er du sikker på, at din barn problemfrit kan glide tilbage i det danske skolesystem, hvis det bliver aktuelt. Det er vores fire fuldtidsansatte lærere, der niveautester dit barn og personligt retter opgaverne. Seks gange årligt modtager I opgavepakker, der udover det sproglige også giver en grundig indføring i dansk kultur og traditioner, blandt andet med børneprogrammer fra danske tv-stationer. På vores undervisnings-site abc.danes.dk kan alle interesserede få en smagsprøve på vores egen-producerede programmer. Folkeskolens Afgangsprøve i dansk (FSA) Elever på fjernundervisningens 9. klassetrin har i forbindelse med vores årlige sommerskole mulighed for at aflægge Folkeskolens Afgangsprøve i dansk (FSA) med en censor beskikket af Undervisningsministeriet. Lokal gruppeundervisning (0.-9. klasse) Kan I finde en lokal lærer og en flok børn, der gerne vil vedligeholde deres danske? Så er vores gruppeundervisningsmateriale måske noget for jer. Materialet indeholder udover grundbog- og arbejdsbøger også opgaver til vores egne programmer. Og den lokale lærer har mulighed for at hente inspiration til mere kreativ undervisning på abc.danes.dk. Den Danske Sommerskole En vitaminindsprøjtning af dansk sprog og kultur. Som medlem af Danes Worldwide har du mulighed for at sende dit barn på den populære sommerskole, der afholdes tre uger i sommerferien. Her mødes 370 børn og unge med dansk baggrund hvert år på tre forskellige efterskoler i Danmark og får styrket det danske sprog og skabt venskaber for livet på tværs af landegrænser. Læs mere om priser og tilmelding på danes.dk eller kontakt Danes Worldwides skolesekretær Tina Andersen på tlf. + 45 33 32 09 13 eller danes@danes.dk

DANES 6 2010 21


olen

sk

under lup

Danes Worldwides lærere lægger den danske skole under forstørrelsesglasset og dissekerer debatten, dogmer og dilemmaer ud fra deres egne erfaringer fra klasseværelset. På Sommerskolen har jeg flere gange oplevet, at eleverne ikke har erfaring med par- og gruppearbejde, og at de ofte foretrækker opgaver, der skal løses på egen hånd. Eleverne kan desuden være svære at engagere i en diskussion, og man skal som lærer have nogle provokerende holdninger i baghånden for at få eleverne til at give udtryk Om Solveig Engberg

for egne meninger. Det er min oplevelse, at mange elever på Sommerskolen har brug for at føle sig trygge, før de giver

Lærer på Danes Worldwides fjernundervisning for 5.-7- klasse og Xklassen. Koordinator på Den Danske Sommerskole.

Forleden hørte jeg på Danmarks Radios P1 et interview med lektor Hanne Tange, der fortalte om sit seneste forskningsprojekt, der fokuserede på de danske og internationale studerendes tilgang til det gruppearbejde, som er hverdagskost på de fleste danske universiteter. Hendes forskningsresultater viste, at de studerende ikke skaber studie- og eksamensgrupper på tværs af kulturer, på trods af at de studerende har valgt at gå på en international uddannelse (IB) med internationale studerende. Ifølge Hanne Tange er de danske studerende bange for, at de får lavere karakterer, hvis de skal arbejde sammen med de internationale studerende. Og stillede derfor spørgsmålet: Kan man så kalde disse uddannelser internationale? Hvis Hanne Tanges scenarie er virkeligheden på de danske universiteter anno 2011, hvor godt er vores unge medlemmer af Danes Worldwide da rustet til et studium i Danmark? Er det nok at se ’dansk’ ud og tale sproget? Bliver de da anset for at være ’danske’ nok? Eller står de sammen med de udenlandske studerende og bliver nummer sjok, når der skal vælges grupper til eksamen på studiet, fordi de har en anden tilgang til gruppe- og projektarbejdsformen? Interviewet på P1 fik mig til at tænke på de mange unge mennesker, jeg har mødt på Den Danske Sommerskole gennem årene. Fagligt dygtige og videbegærlige unge mennesker, men også unge studerende, der via deres skolebaggrund i udlandet er uddannet til at honorere andre krav, værdier og normer, end de vil møde i en dansk uddannelsessammenhæng.

22 DANES 6 2010

udtryk for egne synspunkter i plenum. Det samme gør sig gældende i opgavebesvarelser gennem Danes Worldwides fjernundervisning. Her undskylder nogle elever ligefrem for at have en selvtændig mening. Det er heldigvis også min erfaring, at sommerskoleleverne i slutningen af opholdet bliver mere ’danske’ i deres tilgang til læring og samarbejdet med hinanden og lærerne. Den anden vej rundt oplever danske studerende udfordringer, når de tager udenlands for at studere. Ifølge Hanne Tange skal de danske studerende ikke længere væk end fx Belgien for at blive udfordret på deres ’danske’ tilgang til omgangsformer og væremåde over for deres undervisere. Der er pludselig lang vej fra Bøjden til Bruxelles, når man er vant til at være dus og på ’hej’ med sine lærere. De må hurtigt sande, at det ikke er alle steder, man sætter pris på kritisk stillingtagen og spørgsmål til professoren i plenum. Hvor ville det dog være dejligt, hvis de ’danske’ studerende var mere videbegærlige og havde overskud til at rumme studerende med en international baggrund i deres gruppe- og projektarbejde på de danske IB-uddannelser. Man kunne håbe på, at både de danske og de internationale studerende kunne lære af hinanden og på den måde blive klædt bedre på til at navigere i en international og globaliseret verden, hvor omstillingsparathed er ét af nøgleordene. Jeg håber, at eleverne fra fjernundervisningen og Link: Hanne Tange - ansat ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation ved Handelshøjskolen, Århus Universitet: http://www.asb.dk/staff.aspx?pid=10889&lang=da-dk


Tegnekonkurrence

Vindertegninger!

Oliver Adsetts Edberg Hansen BH Thora KjĂŚrgaard 2. u

Stort tillykke til vinderne af tegnekonkurrencen for 0.-2. klasse!

Jonathan Svendsen 1.klasse

DANES 6 2010 23


HERLUFSHOLM SKOLE TILBYDER:

• Grundskolen 6. kl. – 9. kl. • 10. klasse (forberedelse til gymnasiet) • Dansk studentereksamen (STX) • Pre IB & IB (International Baccalaureate) • International exam: Cambridge IGCSE, 8th Grade and 9th Grade

Herlufsholm

– en dansk skole med globalt udsyn HERLUFSHOLM ER EN TRADITIONSRIG DANSK SKOLE med mange elever, der har danske forældre, som

er bosiddende i udlandet. På Herlufsholm Skole tilbyder vi dit barnet højt fagligt niveau, et internationalt studiemiljø og et omfattende fritidsprogram – alt sammen i skolens enestående historiske og naturskønne rammer.

Herlufsholm er Danmarks største kostskole med fastboende lærere på elevgårdene til at sikre trygge rammer for kosteleverne. At være kostelev på Herlufsholm er spændende og udfordrende, og mange elever opbygger her vigtige netværk for resten af deres liv. Herlufsholms ambition er at udvikle den enkelte elevs potentiale, såvel fagligt, personligt som socialt.

NU OGSÅ INTERNATIONAL EXAM CAMBRIDGE IGCSE, 8TH GRADE AND 9TH GRADE

KONTAKT OS – og få svar på spørgsmål eller få tilsendt informationsmateriale om skolen. Det er også muligt at komme på besøg på skolen.

Klaus Eusebius Jakobsen Rektor

24 DANES 6 2010

HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS HERLUFSHOLM ALLÉ 170 DK - 4700 NÆSTVED FAX +45 55 75 35 14 REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK WWW.HERLUFSHOLM.DK TLF. +45 55 75 35 00


DANES Rådgivning

Ekspertpanelet Finn Madsen, revisor Fokus på personer, der flytter over landegrænser. Skattepartner i skatteafdelingen hos revisionsfirmaet BDO Scan Revision og 20 års erfaring i rådgivning af udedanskere.

Line Mørkbak, konsulent Fokus på kulturtræning for udstationerede familier og medarbejdere i danske virksomheder. Indehaver af Culture Crossing og medforfatter til bogen “Verden kalder”.

Helle Granhøj, konsulent Fokus på virksomhedens rolle i forbindelse med udstationering og hjemstationering. Hun har en HD(O) fra CBS med speciale i udstationeringer og er indehaver af Expat Management.

Mette Nayberg, psykolog Fokus på udedanske familiers trivsel. Hun er Cand. psych. fra Århus Universitet og til daglig direktør i Dansk Krisekorps, der tæller ca. 300 psykologer og Konsulentfirmaet Nayberg.

Thomas Færch, advokat Fokus på bolig- og privatretlig rådgivning. Advokat Thomas Færch er partner i a4 Advokatfirma. Henvendelser til eksperterne behandles fortroligt. Uddrag bringes kun med tilladelse. Svarene er vejledende.

Spørgsmål: Statsborgerskab Vores søn Mathias er født i Danmark i 1992, flyttede med os til Frankrig i 1997 og har boet i Frankrig siden. I 2007/2008

bevare sit danske statsborgerskab og dermed ikke gøre noget specielt i forbindelse med 21/22 års reglen?

tog han en 10. klasse på Sorø Akademi. Jeg er dansk og hans mor er fransk. Han overvejer at studere i Danmark fra sommeren 2011 efter sin franske studentereksamen. Kan han få SU som alle danske statsborgere?  Kan han altid

Med venlig hilsen Verner Hansen, Frankrig

Svar: Kære Verner Som dansk statsborger vil Mathias være berettiget til dansk SU under en videregående uddannelse på linje med alle andre danske statsborgere. I skal dog være opmærksomme på, at udenlandske studentereksaminer ikke altid giver direkte adgang til danske universiteter, så dette bør I undersøge nærmere ved den pågældende institution.

inde med informationer om jeres adresse fra dengang, vil det ikke være nødvendigt at ansøge om det såkaldte indfødsretsbevis. Anderledes ser det selvfølgelig ud, hvis han i fremtiden skulle ansøge om andre statsborgerskaber, hvorefter han (med de nuværende regler) fortaber sit danske statsborgerskab.

Ud fra din henvendelse antager jeg, at Mathias har boet i

Med venlig hilsen

Danmark i fem år, hvorfor den i praksis anerkendte grænse

Rasmus Kjærgaard Nielsen

på 12 måneder er opfyldt. Han har altså sikret sit danske

Juridisk medarbejder

statsborgerskab for fremtiden, og da Folkeregistret ligger

Danes Worldwide

Spørgsmål: Bevarelse af dansk statsborgerskab og social sikring Vi er en dansk familie, der har boet tre år i Sydney, og vi har netop besluttet at fortsætte her og søge om “permanent residency” (altså beholder vi vores danske statsborgerskab, det betyder udelukkende, at vi kan få lokal sygesikring, gratis skole osv.), samt at min arbejdsstatus skifter fra expat til en almindelig lokal kontrakt med det australske firma.Både vi to voksne samt vores to piger på otte og 12 år er født i Danmark. Nu er spørgsmålet: Er der en tidsfrist eller andet, der

gør, at vi på et tidspunkt vil få svært ved at “komme tilbage til Danmark” og opnå almindelige goder som sygesikring, gratis skolegang, pension osv., hvis vi bor i Australien i fem, ti eller 20 år? Og vil pigerne uden problemer kunne søge optagelse på danske skoler (gymnasier og videregående uddannelser) senere i livet – uanset om vi har boet i udlandet? Med venlig hilsen Rikke, Australien

...fortsættes side 26

DANES 6 2010 25


DANES Rådgivnng ...fortsat fra forrige side

Svar: Kære Rikke I jeres situation er der ikke grund til at frygte for jeres egne og jeres døtres rettigheder, hvis I skulle vælge at flytte tilbage til Danmark efter en årrække. Da I begge er danske statsborgere, og jeres piger er født i Danmark og allerede har boet der nogle år, vil I ikke miste jeres rettigheder som danskere, medmindre I skulle gå hen og søge om et andet statsborgerskab – eksempelvis australsk. Der gælder ikke i denne forbindelse en tidsfrist for, hvornår I skal komme tilbage til Danmark. Jeres piger vil derfor kunne flytte tilbage til Danmark i

at få adgang til danske universiteter med en australsk high school-uddannelse. I forbindelse med sidstnævnte vil det være værd at overveje de internationale IB-uddannelser. Endeligt vil jeres tid i Australien komme til at påvirke jeres adgang til dansk folkepension (medmindre I begge arbejder som udstationerede for en dansk virksomhed), da den fulde adgang hertil forudsætter 40 års bopæl i Danmark mellem det 15. år og pensionsalderen. Hvis I har opholdt jer i Danmark i en kortere periode end denne, vil I kunne tilkendes såkaldt brøkpension af det fulde beløb.

forbindelse med skolegang senere i livet og få adgang hertil på linje med andre danskere. Der kan imidlertid opstå problemer ifht. adgangsgivende kvalifikationer til de pågældende institutioner. Her tænker jeg på, at der muligvis kan være problemer med at få adgang til danske gymnasier uden en dansk afgangsprøve fra folkeskolen (som eksempelvis kan tages gennem Danes Worldwides fjernundervisning) eller til

Med venlig hilsen Rasmus Kjærgaard Nielsen Juridisk medarbejder Danes Worldwide

Spørgsmål: Folkepension i USA Jeg har været ansat i ØK (EAC) i 24 år og udstationeret i mange lande. Lige nu bor jeg i USA og er selvstændig virksomhedsejer. Får jeg folkepension, når den tid kommer? Og

Med venlig hilsen

hvad er aldersgrænsen for folkepension?

Niels M. Winther, USA

Svar: Kære Niels Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår du er født: -Hvis du er født den 31. december 1958 eller tidligere, kan du få folkepension, når du fylder 65 år. -Hvis du er født mellem den 1. januar 1959 og den 30. juni 1959, kan du få folkepension, når du fylder 65 1/2 år. -Hvis du er født mellem den 1. juli 1959 og den 31. december 1959, kan du få folkepension, når du fylder 66 år.

26 DANES 6 2010

-Hvis du er født mellem den 1. januar 1960 og den 30. juni 1960, kan du få folkepension, når du fylder 66 ½ år.-Hvis du er født den 1. juli 1960 eller senere, kan du få folkepension, når du fylder 67 år. Kravene for danskere bosiddende i udlandet, når de søger om dansk folkepension, er bl.a., at de skal have boet i Danmark i mindst 30 år mellem deres 15. år og pensionsalderen. Hertil kan medregnes perioder, hvor...


DANES Rådgivning ...man har været udstationeret for danske virksomheder eller den danske stat. Dette vil jeg umiddelbart antage ville gælde i din situation, for den periode, hvor du var ansat for ØK, men din tid som selvstændig vil naturligvis ikke kunne medregnes. I 2007 blev der imidlertid indgået en overenskomst om social sikring (herunder folkepension) for statsborgere af den ene stat bosiddende i den anden. Denne overenskomst har medført betydelige lempelser i adgangen til folkepension. Herefter forudsætter adgangen til dansk folkepension kun tre års ophold i Danmark efter det fyldte 15. år – men størrelsen af folkepensionen afhænger fortsat af din tid i Danmark (eller som udstationeret).Pensionen udregnes efter princippet om såkaldt brøkpension. Efter denne får du efter 40 års ophold i Danmark mellem det 15. år og pensionsalderen fuld pension (grundbeløb – 5.448 kr. om måneden). Ved kortere ophold nedsættes den til (x / 40) af den fulde pension.

Eksempel: Har du således boet i Danmark til du fyldte 25 år, hvorefter du flyttede til udlandet som udstationeret for en dansk virksomhed i 24 år, vil du samlet have optjent 34 års anciennitet. Dette berettiger til (34/40) gange den fulde pension, hvorfor du vil få udbetalt 4630,80 kr. om måneden. Som folkepensionist i USA er du ikke berettiget til tillægsydelser som pensionstillæg og ældrechecken, og din adgang til pensionen kan desuden begrænses, hvis du tjener mere end 277.700 kr. om året (2010-niveau) samtidigt med pensionen.

Med venlig hilsen Rasmus Kjærgaard Nielsen Juridisk medarbejder Danes Worldwide

DANES Rådgivning er: Eksperthjælp Danes Worldwide har samlet et hold eksperter, som kan hjælpe dig og din familie med de spørgsmål, der er forbundet med at flytte ud i verden. Læs på danes.dk, hvordan du stiller et spørgsmål til eksperterne. Tilbage til Danmark Information på danes.dk om reglerne i Danmark, hvis du planlægger at bosætte dig i landet igen.

Dansk-Fransk

Hvis du vil have en rod i Danmark

Advokatkontor Nice Max Ulrich Klinker info@klinker.fr

Mødestedet Vores online debatforum. Her kan du møde nogle af foreningens repræsentanter, som kan rådgive om praktiske spørgsmål. Medmindre selvfølgelig, at du vælger at finde din lokale repræsentant på danes.dk og tage direkte kontakt. I gruppen “Ung-til-Ung” kan familiens 13-18-årige udveksle erfaringer med an2 dre unge om at bo i udlandet og vende tilbage til Danmark.

Uden bopælspligt

Ålsgårde - Apperupvej I det gamle Apperup kvarter i Ålsgårde, sælges denne nyopførte villa som lavenergivilla med et anslået årligt varmeforbrug på ca. kr. 6.000,for alle 163 kvm.! Flot solrig grund med udsigt til skov. Indeh.: Entre med trappe til 1. sal, pænt gæstetoilet, meget lys og skøn stue med udgang til terrassen, lækkert køkken/alrum ligeledes med udgang til terrassen samt bryggers. 1. sal: Godt repos med plads til kontor, stort forældresoveværelse med fransk altan, to børneværelser Udb/knt... 200.000/3.995.000 samt lækkert brusebadeværelse. Sag Brt/nt............ 23.394/19.576 A7228. Alternativ finansiering:

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

163

844

2/3

2008

Pauselån® F1.......... 11.264/9.910

Nybolig Peter Leander

www.plant-et-trae.dk

Havnevej 23 3100 Hornbæk Tlf. 49702304

FERIELEJLIGHED I DRONNINGMØLLE SLOT BOR I I UDLANDET –MEN SAVNER EN FAST BASE NÅR I ER PÅ FAMILIE ELLER FORRETNINGSBESØG I DANMARK?

...uden at tiden skal gå med at slå græs og male mv? Så er vor gamle hjemmebase måske det rigtige for jer !

Her har vi tidligere nydt ferien i vor hyggelige ferielejlighed på ca. 85 m2 – 1. etage består af stue, spisestue og køkken i ét samt et dejligt badeværelse. På 2. etage er der 2 soveværelser, stor garderobe, plads til “kontor” og hems. Der er indlagt fast telefon og bredbånd. Herudover smukt haveanlæg, swimmingpoool, tennisbane, petangbane, grilplads, legeplads samt godt 100 meter ad privat sti til den skønneste strand. Lejligheden har eget cykelskur samt aflukket parkeringsplads. Og vi har folk til at passe det hele for os... Hvis det er vigtigt, så kan man være i København på ca. 35 min. Salgspris 1.845.000 kr – kan leveres helt eller delvist møbleret. Der er pt. en god lejekontrakt på lejligheden, der kan justeres efter købers behov. Henvendelse til ejeren via gerda@casalunga.com eller til ejendomsmægler Brix Westergaard, Hornbæk, tlf. +45 49760000 (sag nr. 77809) der medvirker ved handelen.

DANES 6 2010 27


Ung til Ung TEKST Christian Jauernik FOTO Nanna Kreutzmann, privat

kole

i...s g a d g i l e d n lt almi

En he

Dagen starter klokken 6.30, da mit vækkeur ringer. Jeg får mig med nød kæmpet op af sengen og slæbt mig ned ad trappen. Jeg smører to Nutella -madder på hvidt brød og spiser dem inde foran fjernsynet, hvor der vises morgen-tv. Der sidder jeg og halvsover, til klokken bliver halv otte. Jeg tjekker mit skema på nettet, da mit skema aldrig er fast, og pakker de bøger, jeg skal have med, samt computer og oplader. Min far når lige at give mig en tyver til frokost, inden han forsvinder ud af hoveddøren. Klokken er 7.50 hiver jeg min cykel frem fra garagen og kører til skole med musik i ørerne. Det tager cirka et kvarter,

måske lidt mere med al den sne. Klokken 8.15 ringer det ind. Vores samfundsfaglærer kommer lidt for sent og råber straks navne op. Der er et par elever i klassen, der bliver kaldt ved deres efternavn (inklusiv mig). Jeg gætter på, det er et ret afslappet forhold, vi har til læreren. Læreren viser nogle billeder på klassens smartboard og forklarer, hvad liberalisme er. Et ’modul’ varer 100 minutter, men efter cirka en time giver læreren os fem minutters pause. Et par af os drenge skynder os ned til kantinen, ikke for at købe mad, men for at spille bordfodbold. Det koster 5 kr., og vi regner med, vi kan nå et spil. Ti minutter efter banker vi på døren til klasseværelset, og vi får alle 50 procents fravær. Klokken 11.50- 12.20 er det blevet tid til frokost. Der er allerede en kæmpe kø i kantinen, og fodboldbordet er fuldstændig dækket af mennesker, der vil spille. Vi beslutter derfor at tage til ”Quick Stop”, et lille sted ved Hellerup station, hvor de sælger Kebab og Durum. Vi har været der et par gange, så manden bag disken kender os og giver os navne efter berømte fodboldspillere, han syntes, vi ligner. Jeg ligner åbenbart Paul Scholes. Klokken 15.50 når jeg lige at sige ”vi ses” til nogle fra klassen, inden jeg hopper op på min cykel og sprinter på arbejde. Jeg arbejder på en tankstation, hvor jeg gør rent og tømmer skraldespande. Desværre Christian Jauernik, 16 år Jeg bor i Gentofte og går i 1. g. på Øregaard Gymnasium. Min mor er irer, og min far er ungarer. I min fritid går jeg til fægtning og er sammen med mine venner.

28 DANES 6 2010


Ung til Ung har min chef andre planer med mig i dag. Jeg skal tømme en

lektier til i morgen. Øv! Skal lave nogle matematik-opgaver.

million dåser, der har overskredet udløbsdatoen. To hårde

Der er ikke andet for end at glemme alt om det, og i morgen

timer efter kan jeg endelig cykle hjem.

sætte mig på bagerste række og håbe, at jeg ikke bliver

Her har min far eller mor lavet mad, og jeg spiser alene,

opdaget!

fordi jeg skal skynde mig. Jeg går til fægtning og skal derfor være til træning kl. 19. Jeg hopper op på min trofaste cykel og cykler derudaf. Klokken 20.30 er træningen færdig. Bagefter tager en af mine venner og jeg over i 7-Eleven og køber en kop kaffe og en donut. Vi bliver der dog ikke særlig længe, for der er Champions-League fodbold i fjernsynet. Jeg cykler hjem og finder min far i sofaen med popcorn, klar til fodboldbraget. Efter kampen og highlights fra de andre kampe, er det blevet sent nok til, at jeg går i seng. Lige før, jeg går op på mit værelse, tjekker jeg dog lige på computeren, om jeg har

Søren Nikola i Horn drup, 1 8 år Går på HHX (H a n d elsgym i Slage lse. nasium )

Min dag i skole Fortalt til Christian Jauernik Min telefon vækker mig klokken 6.30, og jeg går ned

i grupper og giver en opgave, vi skal lave. Vi arbejder hårdt på den, og i sidste del af timen skal klassen mødes igen, og vi diskuterer, hvad vi har skrevet.

for at gå i bad, spise morgenmad og gøre mig klar til at gå i skole. Min lillebror går i skole tæt på, hvor jeg går på HHX,

Klokken ringer til pause, og jeg sætter hovedtelefonerne

så vi følges altid i bussen. Det tager mig ca. et kvarter at

i og lytter lidt til musik, samtidig med at jeg taler med mine

komme frem, men så er jeg også i god tid. Busturen går med,

kammerater om, hvad de skal lave i weekenden og alt muligt

at jeg lige når at hjælpe min lillebror med nogle lektier, han

andet. Normalt ville vi nok gå udenfor for at få noget frisk

ikke har lavet, inden vi skal af.

luft, men da det er så koldt, beslutter vi os for bare at blive indenfor.

Timen starter kl. 8. Jeg finder en god plads i klassen. Vi er 32 elever, så der kan være ret fyldt op herinde nogle

Efter skole tager jeg så bussen hjem igen, men da jeg

gange. Vores samfundsfagslærer træder ind af døren, og vi

endelig er fremme, har jeg ikke tid til bare at slappe af.

sætter os ned på vores pladser. Forholdet mellem vores lærer

Der er mange lektier, der skal laves og ikke meget tid at

og os elever er meget mere professionelt end i folkeskolen.

lave dem i, så jeg går straks i gang. To timer efter kan jeg

Læreren er meget mere distanceret og ikke ”en del af

endelig pakke bøgerne sammen og slappe af. Nogle af dem

klassen” som tidligere. Jeg kan rigtig godt lide samfundsfag.

fra min klasse har fritidsarbejde, men jeg tror, at det vil

Det er meget ens egne holdninger og personlige meninger,

blive meget svært at få tid til lektierne, hvis jeg lige pludselig

du skal tage stilling til, og vi diskuterer også nogle sociale

fik et arbejde. Jeg går også til klaver, hvor jeg får privat

problemstillinger i samfundet. Læreren råber elevernes

undervisning, så der er ikke sindssygt meget tid tilovers i

navne op, og de, der ikke er der, får fravær.

hverdagen. Jeg har gået til klaver i snart syv år nu og går normalt en gang i ugen, men nogle uger lidt ekstra, hvis der

Vi starter timen med at repetere, hvad vi lavede sidst,

er sammenspil. Hvis jeg nu ikke skal spille på klaver, er jeg

og så lidt tavleundervisning. Vores lærer deler os derefter op

sammen med mine venner eller ser frem til weekenden, hvor jeg nogle gange tager i byen med vennerne.

DANES 6 2010 29


Talerøret

e

– din s te mm

i de b at te n

I hvert nummer af magasinet DANES agerer bestyrelsesformand Christopher Bo Bramsen dit talerør i den danske debat, når det gælder dobbelt statsborgerskab, familiesammenføring og stemmeret.

Flere partier i Folketinget har igennem de seneste

Vi fornemmer en voksende forståelse blandt de

år gennemført en række stramninger i den danske

politikere, der hidtil har været imod princippet

udlændingepolitik, som også rammer danskere i udlandet.

om dobbelt statsborgerskab. Og vi planlægger

Det gælder ikke mindst reglerne om familiesammenføring,

at tage kontakt med integrationsministeren og

hvor der nu foreligger et VKO-oplæg til yderligere

Integrationsministeriet og foreslå konkrete ændringer i

stramning af reglerne om ægtefællesammenføring. Det

den danske indfødsretslovgivning, der vil kunne tilgodese

er et oplæg, der gennem et sindrigt pointsystem skal

udedanskernes behov.

gøre det vanskeligt at få udenlandske ægtefæller bragt til landet. Regler, som oprindeligt stilede imod at forhindre

Undersøgelse

indvandrere i at indgå proforma- eller tvangsægteskaber,

Danes Worldwide og Copenhagen Goodwill Ambassadors

men som nu også vil gøre det vanskeligt for mange

har desuden lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor

danskere i udlandet at flytte tilbage i Danmark med deres

3350 danskere i udlandet har svaret på, hvilke problemer,

udenlandske ægtefælle.

det skaber i deres liv, at de ikke har ret til dobbelt statsborgerskab. På side 31 kan du læse nogle eksempler

Danes Worldwide siger fra

på, hvordan den manglende ret til dobbelt statsborgerskab

I december måned 2010 deltog Danes Worldwide i en

skaber problemer for helt almindelige danskere, der har

demonstration på Christiansborg Slotsplads mod de nye

valgt at leve i udlandet.

forslag. Som formand var jeg på talerstolen for at råbe vagt i gevær og gøre politikerne opmærksomme på de

Stemmeret

urimeligheder for danske statsborgere i udlandet, det

Vi har også i starten af det nye år haft møder med

foreliggende oplæg vil kunne føre med sig. Vi er i kontakt

Justitsministeriet og Indenrigsministeriet i spørgsmålet

med flere politikere og vil i den kommende tid arbejde

om udedanskernes manglende stemmeret ved valg til

aktivt for, at en eventuel ny lovgivning på området tager

Folketinget og ved folkeafstemninger i Danmark. Som følge

højde for foreningens synspunkter.

af Grundlovens klare ordlyd om, at stemmeret kræver, at man bor i Danmark, møder vi ringe forståelse, både hos

Dobbelt statsborgerskab

polikere og hos embedsmændene, for at man kan udvide

Sammen med bestyrelsesmedlem i Danes Worldwide Jens

stemmeretten uden at ændre Grundloven.

Olesen fra Brasilien, der tillige repræsenterer gruppen af

Vi vil dog fortsætte med at pege på de løsninger, der skal til

Copenhagen Goodwill Ambassadors, har jeg i begyndelsen

for at udvide stemmeretten, så vi kan få dem vedtaget, når

af januar skrevet et brev til samtlige medlemmer af

tiden er inde.

regeringen og de 179 medlemmer af Folketinget og peget på, at tiden nu er inde til at modernisere de danske regler om dobbelt statsborgerskab, så det fremover bliver muligt for danskere i udlandet at opnå et statsborgerskab i deres opholdsland. UDEN at de forpligtes til samtidig at afgive deres danske statsborgerskab.

30 DANES 6 2010

Du kan læse brevet til Foketinget og hele talen fra demonstrationen på danes.dk under “rettigheder” Følg debatten! Husk, at du altid kan få et nyhedsoverblik over den aktuelle debat om rettigheder på danes.dk under ”rettigheder”


DANES Rettigheder TEKST Christiopher Bo Bramsen FOTO Niels Humano

Christopher Bo Bramsen Er uddannet cand. jur. og blev ansat i Udenrigsministeriet i 1970. Karrieren som diplomat sendte ham først til Washington og siden til EUrepræsentationen i Bruxelles. Han var Danmarks ambassadør i Beijing (1995-2001) og i Madrid (2001-2004). Christopher Bo Bramsen har været Danes Worldwides formand siden 2007.

Kærlighed uden grænser Christopher Bo Bramsen var den 8. december på talerstolen foran Christiansborg Slotsplads for at advare mod det nye point-system. Udover Danes Worldwde talte blandt andre eks-politikeren Gitte Seeberg, Margrethe Vestager (R) og Lars Kyhnau Hansen fra foreningen Ægteskab uden Grænser. Uddrag af talen “De mange tusinde danskere, der i dag bor i udlandet, er ofte glimrende repræsentanter for Danmark. Men når de før eller senere vender hjem til Danmark med deres udenlandske partner eller ægtefælle, så kommer de hjem til et land, der nærmest har lukket sig selv inde. Omgivet af en mur af forhindringer, der skal holde uønskede udlændinge ude. Her har man til stadighed skærpet reglerne, så det efterhånden er blevet meget vanskeligt at gennemskue, hvordan man kommer gennem nåleøjet og ind i det forjættede land. (...) De nye point-krav, der nu er stillet i udsigt om uddannelse, erhverv og dansk-kundskaber, gør mange blandede ægteskaber usikre på fremtiden. Skal ferierne hjemme fremover bruges til dansk-undervisning og flere visum-ophold? Hvad bliver det næste?”

DANES 6 2010 31


DANES Rettigheder

Hvorfor ikke dobbelt statsborgerskab, Danmark? Vi har stillet spørgsmålet: Hvorfor er det så vigtigt for dig at kunne få dobbelt statsborgerskab? Læs svarene fra nogle af vores medlemmer: Merete Ahern, 66-år, bosat i USA , North Carolina

Katja Boytler, 39 år, bosat i Frankrig

Jeg er en dansk kvinde, dansk statsborger, 66 år gammel og i

Jeg forlod Danmark i 1995 for at studere i udlandet. Jeg

godt 30 år gift med min amerikanske mand og bosat i USA.

var hjemme et år 1999-2000, hvor jeg arbejdede for IBM.

Når/hvis min mand dør før mig, vil jeg arvemæssigt blive anset for ikke at være i familie med ham: Vores møbler, gardiner, karklude og opsparing på kistebunden er ikke halvt mine, endsige helt mine, blot fordi det var vores. Jeg er arvemæssigt, ifølge amerikansk lov, at sidestille med en hvilken som helst uvedkommende kassedame nede på hjørnet. Jeg vil blive arvebeskattet. Min mand arver mig ubeskattet. Kun fordi JEG mangler et ligestillende Amerikansk Statsborgerskab. Stemmeret i “mine” to demokratier, Danmark og USA, har jeg ikke haft i 40 år grundet mit danske statsborgerskab: Danmark kræver fast bopæl, og USA kræver amerikansk statsborgerskab. Det er min mening, at danske statsborgere, der grundet dagens globale realiteter, bidrager til verdenssamfundet på deres egen måde, ikke bør straffes og/eller handikappes i forhold til statsborgere i de fleste andre vestlige kulturer. Danmark som stat kan simpelthen ikke være bekendt længere at stå så forankret i mudderet under den smukke danske andedam … som vi elsker. ............................................................................................ Giv os din historie! Har du problemer med dobbelt statsborgerskab, stemmeret eller familiesammenføring tæt inde på livet? Send din historie til redaktion@danes.dk, hvis vi må dele den med andre. Husk at oplyse alder, land, gerne profession og hvorvidt, vi må offentliggøre dit navn.

32 DANES 6 2010

Jeg har været bosat i forskellige lande i Europa og bor nu fast i Frankrig på syvende år. Jeg er samlevende med en franskmand, og vi har to børn på 7 og 4 år. I forbindelse med vores søns fødsel i 2003 lærte jeg, at da jeg er dansker (og ikke har fransk statsborgerskab, da jeg ikke ønsker at miste mit danske), fik min mand udleveret en familiebog ”livret de famille” som værende enlig far. Jeg var dog nævnt i marginen som værende barnets mor. Hvis jeg kunne søge om dobbelt statsborgerskab, vil det betyde, at vi ville få en familiebog, hvori vi var indskrevet på lige fod. Vi har fælles forældremyndighed. Vi er ikke gift, da vi aldrig har fået organiseret et bryllup, men det kan også blive nødvendigt, da jeg har lært, at jeg kan ikke forlade Frankrig alene med mine børn for at besøge familien i Danmark, da vi ikke har samme efternavn. Udover de private komplikationer, er jeg også temmelig frustreret over ikke at have stemmeret. Jeg har ikke et ord at skulle have sagt hverken i Danmark eller i Frankrig. Det betyder, at jeg ikke kan deltage i demokratiske stemmeafgivninger for at være med til at vælge og derved bare må lade stå til og tage til takke med, hvad der bliver besluttet hen over hovedet på mig. Jeg synes, det er temmelig trist, at man ikke kan opnå dobbelt statsborgerskab, da man efter min mening sagtens kan have stærke bånd til to lande. Et fødselsland og et land, der er valgt til, ligesom børn ved en adoption. Det er også trist, fordi jeg kan ikke vise franskmændene, at jeg er glad for at være her og gerne vil investere mig i Frankrig på lige fod med franskmændene.


BRUG FOR EN BIL? Book din bil online europcar.dk/udlandsdansker

IB

Danes_jan_190x118.indd 1

Reservation: +45 89 33 11 33 eller reservations@europcar.dk

International Baccalaureate

21/01/11 15.37

- den internationale studentereksamen

• internationalt anerkendt • giver adgang til universiteter over hele verden • undervisning på engelsk Du kan bo på skolens kostafdeling. Ring og rekvirer yderligere oplysninger om uddannelsen og kostskolen. Ansøgningsfrist 15. marts

Nyborg Gymnasium & Kostskole Skolebakken 13, DK-5800 Nyborg Tlf +45 65 31 02 17, fax +45 63 25 52 19 post@nyborg-gym.dk, www.nyborg-gym.dk

DANES 6 2010 33


Sorø Akademis Skole - her har kundskab altid været en tradition..!

• • • •

Ferie i Danmark Fredensborghusene ligger smukt som nabo til Fredensborg Golfklub, nær Esrum Sø, Gribskov, Fredensborg Slot og Fredenborgs hyggelige bymidte. I vores dejlige og rummelige selskabslokaler kan vi dække op til 120 personer. Medlemmer af Danes Worldwide kan benytte Fredensborghusenes gæsteværelser til favorabel pris. På alle værelser er der eget toilet og brusebad. Fredensborghusene har desuden et 1. klasses køkken. Medlemmer af Danes Worldwide kan – ved forudbestilling – spise med i restauranten til fordelagtige priser. Enkeltvær. pr. nat Ekstra opredning pr. nat

kr. 460,kr. 90,-

Dobbeltvær. pr. nat Morgenkomplet

Kostskole 10. klasse Gymnasium Sciencetalenter

Tradition og fornyelse, højt fagligt niveau, internationalt orienteret Kig indenfor på skolens hjemmeside, - eller kontakt os for yderligere information og besøg.

www.soroe-akademi.dk

kr. 660,kr. 70,-

Der er10 % rabat på værelsespriserne ved forevisning af medlemskort til Danes Worldwide Forlang brochure: Bakkedraget 43 · DK-3480 Fredensborg

Sorø Akademis Skole Akademigrunden 8, 4180 Sorø + 45 5786 5786

Tlf. +45 4848 1202 (mellem kl. 9-12) · Fax. +45 4848 3202 · fredensborghusene@post.tele.dk

Hotellejligheder i København

Taxfree billeje i Danmark

. . . e lej ice

Hotellejligheder

il serv b e ”! re

so

Konferencer

|

Health

Club

|

Café

Elegant overnatning med egen indgang

e god tore g i ill me e s

B sam le d n al e “ m m

|

Få din egen lejlighed og nyd privatlivets fred kombineret med eksklusive faciliteter og unik, personlig service. Charlottehaven tilbyder lejligheder af højeste kvalitet med bl.a. fuldt udstyret køkken, vaskemaskine og gratis internetforbindelse. Nyd også fri adgang til vores Health Club og smukke pool. Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores oase på Østerbro i København.

www.taxfreecars.dk Tlf (+45) 62 21 81 44 Fax (+45) 62 21 81 43 mail: eh@taxfreecars.dk

Kontakt salgs- og reservationschef, Christina Stage på tlf. +45 3527 1517 eller send en e-mail til sales@charlottehaven.com

Hjørringgade 12C | DK-2100 København Ø | Tel: +45 3527 1500 | www.charlottehaven.com

Danes_jan_93x118.indd 1

34 DANES 6 2010

94x114_Danmarksposten_CH_jan11.i1 1 21/01/11 15.40

24/01/11 13:01:39


Annonce

DANES Rådgivning

En udstationering kan blive dyr… hvis familien ikke trives

Når du som virksomhed sender dine medarbejdere ud i verden, følger der tit familiemedlemmer med, som skal stable et nyt liv på benene. Danes Worldwide hjælper udstationerede med lokalt netværk, rådgivning og undervisning til børnene – og klæder din virksomhed på med viden, så udstationeringen bliver en succes for alle parter.

Læs mere på danes.dk om eller ring til Danes Worldwide på tlf. +45 33 32 09 13 og hør, hvordan vi kan hjælpe.

DANES 6 2010 35


Politisk analyse TEKST Ove K. Pedersen FOTO CBS

Om Ove K. Pedersen Grundlægger af International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS). Adjungeret professor ved Aalborg Universitet og tidligere visiting scholar ved universiteterne i Stockholm, Harvard, Stanford og Sydney samt ved Dartmouth College. Medlem af flere videnskabelige rådgivende udvalg, offentlige råd og videnskabelig rådgiver for europæiske og nationale forskningsråd, samt ved videnskabelige tidsskrifter og private fonde.

Festen er slut

Ove K. Pedersen overtager denne plads fra Michael Kristiansen, som vi takker for de mange analyser.

De næste fem år vil bringe tankerne tilbage til “fattigfirserne.” Efterlønsreformen er kun den første i mange flere økonomiske reformer, forudser magasinet DANES’ nye politiske skribent. I 2011 skal der være valg. Enten til foråret som flere forventer, eller til november som Grundloven forlanger. Ligegyldigt hvornår det kommer, vil økonomisk politik blive det centrale valgtema. Danmark er i økonomisk krise, og valgkampen vil komme

sætte sig i gæld. I øjeblikket er underskuddet overkommeligt – forventeligt mellem 70 og 80 milliarder i 2011. Men det er farligt i en situation, hvor de finansielle markeder finkæmmer de europæiske landes kreditværdighed og herunder deres evne til at kontrollere de offentlige finanser.

til at dreje sig om, hvem der har skylden for krisen, og

Regeringens ansvar

hvem der har svar på, hvordan man kan komme ud af den.

Til sammen har de to kriser – delvist – samme årsag.

Foreløbigt har regeringen peget på, at den eksisterende

Hvilket bringer regeringen i søgelyset. Begge er regeringens

efterlønsordning har en del af skylden og er en del af

skyld, kan man sige, selvom sandheden selvfølgelig er mere

svaret. Selvom det skulle være rigtigt, er ét dog sikkert:

indviklet. Men selvom den internationale finanskrise 2008

En efterlønsreform er – og vil ikke blive – det eneste svar.

skubbede til læsset, er der ingen tvivl om, at den daværende

Dertil er krisen for omfattende og begrundet i mange andre

regering i perioden 2005-2007 selv skabte det. Og selvom

forhold, end at omkring 120.000 personer i dag er på

virksomhederne har ladet produktiviteten falde, og

efterløn.

lønstyringen ikke har været god nok, er der ingen tvivl om, at

Laver for lidt til for høj løn Frem for alt er Danmark i krise, fordi produktiviteten i dansk industri er faldet, og lønningerne er steget. Først har den gennemsnitlige årlige stigning i produktiviteten været to en halv gange mindre end for eksempel Sverige. Dernæst har lønomkostningerne i Danmark været 15-20 procent over Sverige og Tyskland. Samlet betyder det, at økonomien har tabt konkurrenceevne. Dernæst er Danmark i krise, fordi der er underskud på statens budgetter. Fra 2008 har staten været nødt til at

36 DANES 6 2010

fornemmelsen af gode tider lullede alle i søvn, virksomheder og arbejdsmarkedets parter inklusive. I den forstand er krisen selvforskyldt, og regeringens ansvar skal findes i det forhold, at regeringen i de to år gav slip på den stramme penge- og finanspolitik og pumpede betydelige beløb ud i økonomien ved en giftig cocktail af skattelettelser og skattestop samt en lav lånerente som kombineret med andre finanspolitiske lettelser samlet blandt andet betød, at budgetmålene for væksten i det offentlige forbrug blev overskredet frem til i dag.


Politisk analyse

Flere besparelser på vej Derfor er efterlønsreformen kun et lille del af, hvad der skal til for at bringe landet ud af krisen. Desuden kan en sådan reform først få konsekvenser for de offentlige finanser om fem år, selvom Danmark til den tid gerne skal være ude af produktivitetskrisen og at der til den tid også gerne skal være kontrol over de offentlige finanser. På den baggrund kan danskerne forvente sig flere og mere omfattende reformer. Spørgsmålet er, om disse vil blive en del af valgkampen, eller om vi må vente til efter valget og på en ny regering for at finde ud af, hvor omfattende de bliver. Hvor realistiske tør regering og opposition være i valgkampen? Ligegyldigt svaret og ligegyldigt fremtidens regeringssammensætning vil reformerne blive omfattende og få konsekvenser for en betydelig større del af befolkningen end efterlønsreformen. De vil føre til store besparelser på de offentlige budgetter med efterfølgende nedskæringer og omprioriteringer. De vil betyde stagnerende realløn og stigende lønspredning mellem den private og den offentlige sektor. De vil også føre til, at skattestoppet bliver ophævet helt eller delvist og til at al tale om skattelettelser vil forstumme. Endelig vil alle skulle arbejde længere hver uge og længere i livet i det hele taget. Det bliver nye tider. Festen er slut. I de næste fem år (mindst) vil dansk økonomi være underlagt betingelser, der bringer minderne fra 1980´erne tilbage. Velkommen i det nye årti!

DANES 6 2010 37


Krydsord TEKST Ulrik Jakobsen ILLUSTRATION Karen Leth Hancke

SKRIVELSE

SMÅ

MEN

LAVE

KORTSPIL

FRISERE

DRIK

1 VISSEN 2

ALMINDELIGE TIDSRUM

1 NØGEN KRIGSGUD

ANRETTET

PRALE

FUT

KORT

EPOKE

HAVE

4

5 TÆREDE

LAST

SLED KVINDEDRAGT BUGT

BUNDT 6

STEDORD KÆMPE

7

YTREDE

JOG

TRØJE

SKILLE

KENDEORD

TANKE

SØGE

SMERTE

AFSLAG

JEG

DRIK SNITTEDE DRENG

GAV RETMÆSSIGE

LØBE 9

8

OFFICER

Vindere af voksenkrydsordet, magasinet DANES nummer 6 Tak for alle de indsendte svar. Løsningen var ”Juleaften” Troels Schaldemose-Nielsen, Schrattenstein Gasse 50, A-2700 WR. Neustadt, Østrig Anne Mette Hertz, 5624 Bellevue Avenue, La Jolla CA 92037, USA Steen Skovgaard Larsen, ambassaden Dar El Salaam, Ghana Avenue, P.O. Box 9171, Tanzania Stort tillykke til alle vinderne!

38 DANES 6 2010

3

RYGE GRÆSK Ø

BEVAT- GAMLE SNAKKE TEDE NOGEN

2

JYSK BY

RANGORDNE

Vindere af børnekrydsordet: Tak for alle de indsendte svar. Løsningen var ”Julegave”. Emil Pedersen, 2 Cromwell Road, Canterbury, CT1 3LB, Kent, England Kristian Svane, Effengrube 2, 23552 Lübeck, Tyskland Rebecca Krogh, 4. klasse, Stockerstrasse 29, CH-8810 Horgen, Schweiz Stort tillykke til alle vinderne!


Nyt fra repræsentanterne

Dansk kultur blomstrer i Paris Af repræsentant Charlotte Hickel, Paris

I november 2010 var Uffe Ellemann-Jensen,

professor i skandinaviske sprog og kultur ved Sorbonne-

forhenværende udenrigsminister og mangeårig

universitetet i Paris og eminent oversætter, inviteret

toppolitiker, inviteret af foreningen France - Danemark til

til at holde foredrag på UNESCO om sin næste store

at præsentere sin nyeste bog ”Nu gik det lige så godt, men

oversættelse af Kirkegaards værk ”Enten eller”, der snart

så gik verden af lave.”

får den ære at udkomme i ”la Pléiade” – Gallimard-

Den danske ambassadør Anne Dorte Riggelsen

forlagets elegante serie. En oversættelse af H.C. Andersens

introducerede, og spørgsmålene nåede hele vejen rundt om

eventyr er tidligere udkommet i serien.

EU, globalisering og økonomisk krise. Uffe Ellemann-Jensen sammenlignede krisen med, hvad

Anna Karina i Danmarkshuset

han kaldte et ’tektonisk skift’: Ligesom en bevægelse af et

Endelig har den dansk-franske skuespiller Anna Karina,

kontinents plader kan udløse et jordskælv, eksempelvis en

født Hanne Blarke, kendt fra mange franske film under

tsunami, har finanskrisen pludselig afdækket Indiens og

”la nouvelle vague” (den nye bølge, red.) i 1960’erne og

Kinas økonomiske kraft.

som den franske instruktør Godards muse, redigeret

Uffe Ellemann-Jensens tese er, at den situation kræver et

og indspillet en moderniseret udgave af ”Den Grimme

skift i den danske velfærdspolitik, som Danmark slet ikke

Ælling” på musikvideo. I forbindelse med julestuen på

har været forberedt på.

Danmarkshuset i december var der lejlighed til at hilse på hende og købe hendes bog med dedikation.

H.C Andersen på flere måder Ligeledes i november var Regis Boyer, forhenværende

Vellykket julebasar Af repræsentant Kaj Worsøe, London

Dansk KFUK i London holdte i slutningen af november 2010 den årlige julebasar. Det blev igen en kæmpe succes med ca. 1900 betalende gæster. Der var salg af danske madvarer, slik, stearinlys og juledekorationer. Alt, hvad der hører en dansk jul til, fandtes på de mange boder. Omsætningen blev 54.000 £, og det forventes, at overskuddet bliver ca. 35.000 £, der kommer foreningens fremtidige arbejde til gode.

DANES 6 2010 39


Nyt fra repræsentanterne

Vagtskifte i Jerusalem Af Richard Östermann, Israel Der har været vagtskifte i Jerusalem for Danmarks

ambassade kunne finde frem til en ny dansk konsul.

honorære konsul. Efter 26 år på posten er den israelske

I sin takketale til Talbar sagde ambassadør Plesner, at han

forretningsmand Adin Talbar, 89, blevet afløst som

med hengivenhed, dygtighed og sin sjæl havde virket for

konsul af den 35 år yngre advokat Zvi Agmon ved en

Danmark.

sammenkomst i Jerusalem med Danmarks ambassadør,

Talbar, født i Berlin, indvandrede i 1935 som 14-årig med

Liselotte Plesner, som vært.

sin familie til det daværende Palæstina. Han var en stor

Ambassadør Plesner, der talte på hebraisk, takkede

sportsmand og vandt som 20-årig det nationale mesterskab

Talbar for hans mangeårige indsats og bød den nye konsul

i 800 meter løb.

velkommen som Talbars efterfølger.

Hans efterfølger som dansk konsul, advokat Agmon, er

Som følge af sin høje alder skulle Talbat forlængst have

stifter og leder af et sagførerfirma med ikke færre end 60

forladt sin stilling, men det varede flere år, før den danske

advokater i Jerusalem og Tel Aviv.

Danmarks ambassadør i Israel, Liselotte Plesner, flankeret af den afgående konsul i Jerusalem, Adin Talbar (t.v.) og den tiltrædende Zvi Agmon, med Jerusalems Gamle By i baggrunden Foto: Richard Östermann.

Send os dit bedste foto Vi har brug for et godt foto af dig til brug i magasinet DANES og på danes.dk. Send os det bedste, du ligger inde med, i så høj opløsning som muligt, til redaktion@danes.dk. Vi takker!

40 DANES 6 2010


Nyt fra repræsentanterne

Nyhed: Repræsentantmøde ved jul Den 21. december lykkedes det – trods juletravlhed og adskillige snelukkede, internationale lufthavne – at sætte Danes Worldwides repræsentanter stævne på sekretariatet i København for at ønske god jul og udveksle erfaringer fra året, der gik. De ti både garvede såvel som helt nye repræsentanter, der var mødt frem, tog forhåbentlig hjem med nye idéer til, hvordan man som repræsentant kan synliggøre Danes Worldwide i lokalområdet og udfylde repræsentantrollen på sin helt egen måde. Ikke mindst blev der sat ansigt på repræsentant-kollegerne ude i verden og på os her på sekretariatet i København. Vi vil gerne takke jer mange gange for ros såvel som ris, som vi vil holde helt tæt til øjet, når vi videreudvikler repræsentantområdet i 2011. Der vil fremover blive afholdt to årlige repræsentantmøder: Et i forbindelse med Kronborgmødet og et ved jul.

Ny arbejds- og netværksgruppe Af repræsentant Anne Mette Levin, Bremen I januar 2011 starter jeg en arbejdsgruppe, hvor vi

Facebook-gruppe

medfølgende vedhæng, som gerne vil i arbejde, kan støtte

Der er nu oprettet en Facebook-gruppe, som hedder “Dansk

hinanden i at komme videre med jobsøgning, udvikle vores

i Bremen.” Mit håb er derigennem at få kontakt til danskere

CV og blive bedre rustet til at få et job.

i Bremen, som ikke har kendskab til Danes Worldwide. Jeg

Mine egne intentioner om at arbejde med ansøgninger går

bruger også siden til at invitere medlemmer af netværket til

ofte i stå, når der dukker noget andet op. Så ryger mine

arrangementer, samt til at orientering om aktuelle kulturelle

papirer nederst i bunken af opgaver. Pludselig er der gået en

begivenheder.

måned, og jeg er ikke kommet videre...! Jeg er sikker på, at vi i fællesskab, hver især kan bidrage med input. Vi vil eventuelt også inddrage eksterne rådgivere

Husk også at besøge din Danes Worldwides Facebookgruppe!

efter behov, for eksempel en coach. Det finder vi ud af hen ad vejen.

DANES 6 2010 41


Nyt fra repræsentanterne

DANES Netværk

VI ER STOLTE OVER AT KUNNE LANCERE NY BLOG! danesworldwide.blogspot.com Bloggen griber fat om emner, der interesserer danskere, som enten står med det ene ben på vej ud i verden, allerede er derude eller er på vej hjem/hjemvendte. Med andre ord: Alle os som er “worldwide Danes”! Nu er bolden kastet - vi håber, I griber den og vil være med til at skabe en levende debat med kommentarer og indlæg. “Flersproget Drengene leger med Lego på vaerelset og legen foregår, som noget helt nyt på italiensk. Dansk har ellers altid vaeret vores faelles og deres indbyrdes sprog. Mange gange har jeg hørt, hvor flot det var, at jeg talte dansk med dem - men det har der ikke vaeret nogen saerlig udfordring. Det har ikke vaeret nogen tvang eller noget nogen af os, har skullet taenke videre over. Men nu bliver jeg muligvis overhalet indenom af det italienske...” Lise Transbøl Corey Repræsentant for Danes Worldwide i Schweiz “Lokal eller international skole? Det koster en formue hver eneste måned, dagene er lange, ferierne ligeså og børnene død trætte, når de endelig kommer hjem efter en dag på den internationale skole. Vi spørger tit os selv, om den internationale skole er pengene værd? Ind i mellem bliver jeg i tvivl. Mest fordi vores internationale skole ikke er helt så international som den giver udtryk for...” Anne Mette Levin Repræsentant for Danes Worldwide i Tyskland “Hvornår er tiden rigtig ? At rejse ud i sin tid, var nemt nok ! Det kunne ikke være anderledes, for os. Vi havde begge to rejst - altid. Da vi mødtes i sin tid var det en lettelse endelig at være sammen med en, der delte de samme drømme og ideer. Derfor lever vi et liv “på tur” og på vores vej er vi nu stoppet i Danmark. På mange måder er følelsen lige nu den samme, som da vi for 7 år siden valgte at bosætte os på Naturøen Dominica WI...” Rikke Bertolt Medlem af Danes Worldwide og netop hjemvendt til Danmark

42 DANES 6 2010


Nyt fra repræsentanterne

DANES Netværk er: Repræsentantkorpset Danes Worldwides over 120 lokale repræsentanter ude i verden, der kan svare på praktiske spørgsmål og guide til mere viden om blandt andet skoler, netværk og administration i lokalområdet. Hver repræsentant har en profil på vores hjemmeside danes.dk. Mødestedet på danes.dk Danes Worldwides nye online debatforum, hvor du kan møde andre i samme situation som dig selv. I gruppen “Ung til Ung” kan 13-18-årige kan finde hinanden og udveksle erfaringer om at bo i udlandet og vende hjem igen. Arrangementer Danes Worldwide holder hvert år en stor sommerfest på Kronborg Slot, hvor foreningens medlemmer mødes ansigt til ansigt. Vi skræddersyr også kurser om udstationering for virksomheder. På aktivitetskalenderen på danes.dk kan du læse om kommende arrangementer i hvert enkelt land. Her kan du også læse mere om, hvordan du bliver repræsentant.

Skriv til os! Artikler fra repræsentanter mailes til redaktion@danes.dk. Deadline for næste nummer: 4. marts 2011. Længde: Max 300 ord. Billedeopløsning: 300 dpi (jo større, jo bedre).

Har du lyst til at blive repræsentant og skabe kontakt mellem danskere, hvor du bor? Så skriv til pal@danes.dk eller ring på + 45 33 32 09 13 NYE REPRÆSENTANTER, DECEMBER OG JANUAR Ingeline Bonde (f.1956) Tunesien Sarah Kring Nielsen Quebec, Canada Martin Eriksen (f. 1968) Saskatchewan, Canada Ellen Chakir (f.1963) Marokko Peter Adam Frederik Greve Trampe (f. 1957) Beijing, Kina Lise Transbøl Corey (f.1969) Sydschweiz-Ticino Vi glæder os til samarbejdet og byder jer hjerteligt velkommen!

Bliv DANES Repræsentant! Repræsentantansvarlig Pál Jauernik.

DANES 6 2010 43


010

CH-8

n

llige

h-Mü

Züric

SPI CPH 76201 PRIORITY P

Succes Din succes er vores eneste mål. Der er ingen personlige bonusordninger – og det har der i øvrigt aldrig været. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich Tlf. +41 (0) 44 368 7373 • Fax +41 (0) 44 368 7379 info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr. 17616617. Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, www.finma.ch

110121_210x220_Danes_A122ann1DA.indd 1

22-12-2010 11:11:58

Magasinet DANES 1 2011  

Bladet for danskere i udlandet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you