Page 1

DANES·3

Magasinet DAN E S · 3 · 2 0 1 1

MAGASINET FOR DANSKERE I UDLANDET

JUNI 2011

Jyske Bank er en dansk bank med danske rødder. Det vil du mærke, når du møder os – gennem en uformel tone og en passende balance mellem alvor og uhøjtidelighed.

Tema: Netværk

jyskebank.ch/hvorforjbpb

Vejen til nye venskaber og nogen at dele historierne med JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich Tlf. +41 (0) 44 368 7373 • Fax +41 (0) 44 368 7379 info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch

Min barndom i udlandet Barndommen set med voksenbriller. Side 6

Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr. 17616617. Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, www.finma.ch 110421_210x220_Danes_A127ann1DA.indd 1 Danes3_omslag.indd 1

30-03-2011 10:04:35

Kunst og provokation i Berlin Danskere netværker på Heike Arndts galleri. Side 14

Ung til Ung Fristaden Christiania - et særligt dansk påfund? Side 26

25/05/11 09.27


Leder

Foreningsliv

HOLGER DANSKER

Fra Facebook til Fredensborg Netværk er er meget brugt ord i 00’erne og dækker over stort set alt lige fra aftenskolekurser til forretningsnetværk for erhvervsledere til de sociale medier på internettet: Facebook, Twitter, LinkedIn – fortsæt selv ... I Danes Worldwide er vi meget begejstrede for de sociale medier (ligesom de andre 663 millioner brugere af for eksempel Facebook) – netværk, der gør det lettere og sjovere at være dansker i udlandet. Vi bliver glade, når vi kan se, at brugerne på vores Facebookgruppe benytter hinanden til at få gode råd om livet i udlandet og som hjemvendte. Vores blog danesworldwide.blogspot.com har nu været besøgt over 5.000 gange, hvilket viser en stor interesse for at høre om andres erfaringer og måske lette på låget til sine egne. Men et virtuelt netværk erstatter aldrig det personlige møde. Særligt når man bor i udlandet uden det helt store – ja, netværk. Vores 120 repræsentanter verden over gør en stor indsats for at få danskere og deres familier til at mødes under mange og forskelligartede former såsom bogklubber, spiseklubber, julebasarer og fastelavnsfester. Fælles for alle netværk er, at det er en enkeltperson, der har taget det første skridt. Ligesom kunstneren Heike Arndt i Berlin, der en gang om måneden slår dørene op til ‘Scandinavian meeting point’, hvor skandinaver og andre interesserede kan nyde den gode kunst og hinandens selskab på galleriet i et inspirerende miljø og skabe uformelle kontakter, der kan være guld værd i en ny by. I vores egne Fredensborghuse er udgangspunktet den internationale ‘bagage’, som beboerne har med sig. Mange har klaret sig selv og arbejdet hårdt i mange år, ofte med mange skiftende baser, og har nu behov for at dele historierne og anekdoterne fra fortiden med andre, der forstår dem. Det er også netværk.

Ny tegneserie I dag siger vi goddag til tegneserien Holger Dansker, der foruden Holger tæller hans hustru Yrsa samt Bølle, en godmodig vovse af ubestemmelig herkomst. Hr. og fru Holger Dansker bor et eller andet sted i udlandet, hvor de konstant må justere deres danskhed i forhold til de fremmede omgivelser. Det er tegneren Werner Wejp-Olsen, der lægger streg til Holger Dansker fra sin bopæl i Californien. Rubrikken om nye medlemmer, flyttede medlemmer og fødselsdage udgår Navne og adresser på nye medlemmer og medlemmer, der flytter, udgår desværre, indtil vi har haft mulighed for at indhente medlemmernes samtykke til offentliggørelse af navne, hvilket er et dansk lovkrav. Vi beklager dybt dette skridt. Vi ser os desværre også nødsaget til at udelade rubrikken fødselsdage af samme årsag. Send os din e-mailadresse Fra 1. marts 2011 vil medlemskontingentet blive opkrævet elektronisk. Husk derfor at oplyse os din e-mailadresse, hvis du ikke allerede har gjort det.

Anne Marie Dalgaard Generalsekretær

Bliv medlem Ja tak, jeg vil gerne være medlem!

OM DANES WORLDWIDE Foreningen Danes Worldwide har siden 1919 været talerør for danskere i udlandet. Vi skaber kontakt mellem danskere i verden og forbedrer livs- og arbejdsvilkårene for jer, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet. Protektor: H.M. Dronningen

Magasinet DANES Ansvarshavende redaktør: Anne Marie Dalgaard Redaktør: Marie Brynskov: redaktion@danes.dk Layout: Karen Leth Hancke: karen@danes.dk Annoncer: Pál Jauernik: pal@danes.dk Korrektur: Ulla de Stricker

Danes Worldwide Købmagergade 67, 2 1150 København K Danmark Tlf.: +45 33 32 09 13 danes@danes.dk www.danes.dk abc.danes.dk

Tryk: AKA-print A/S Distribution: IRS ISSN 1904-5360 Årgang 92

Danes3_omslag.indd 2

Magasinet DANES udsendes til medlemmer af Danes Worldwide. Udkommer 6 gange årligt. Eftertryk af usigneret stof er tilladt med tydelig kildeangivelse. Piet Hein © Danmarksglobus & tekstlinje anvendt med venlig tilladelse af Piet Hein a/s, Middelfart Magasinet DANES trykkes på FSC-mærket papir for at skåne miljøet.

Medlemskab kr. 595 pr. år (gælder husstanden)

Mine oplysninger: Navn

Kreditkort Kort-nr.

Medlemskab kr. 1.050 for 2 år Livsvarigt medlemskab Kr. 12.000

Vælg betalingsform

Adresse

Udløbsdato Kontrolcifre

Er din virksomhed interesseret i partnerskab? Vil du foretage din tilmelding online?

Fødselsdato (dd-mm-åååå)

Gå ind på www.danes.dk

Vedlagt i check Telefon

Kuponen sendes til Danes Worldwide Købmagergade 67 DK - 1150 København K

Indbetalt via danes.dk

Indbetalt via bankoverførsel reg. nr.: 3001

E-mail

Konto: 3121068958 s.w.i.f.t. DABADKKK

Dato/Underskrift

IBAN-nr. DK 39 3000 - 3121068958

25/05/11 09.27


Indhold

Artikler

Tema:

Faste sider

6

14 Netværkets kunst

2

Leder

5

Klumme: Du danske sprog

Min barndom i udlandet

Netværk

Jacob Fenger og Louise Kirk

Kunstneren Heike Arndt

Mogensen tilbragte de fleste

samler danskere i Berlin.

barneår i udlandet. I dag har

Reportage fra en netværksaften.

den ene fast base i Danmark - den anden er på vej ud igen med sine egne børn.

10

18 Fredensborghusene -

24 Skolen under lup Selvstændighed på skoleskemaet

et trygt netværk Eventyret fortsætter i trygge

Kronborgmøde 2011

rammer for danskere, der er

Årets taler: “Religion er ikke

vendt hjem.

længere tabu.”

36

DANES Netværk Nyt fra repræsentanterne i hele verden og vores faste bloggere.

26 Ung til Ung: Christiania “Jeg troede ikke, man bare kunne gå ind”

29 Ekspertpanelet: Må min mand bo i Danmark?

30 Samfundsanalyse København: Global, men ikke global nok

32 Talerøret: Nyt om dobbelt statsborgerskab

35 Krydsord 42 Foreningsliv BESTYRELSE Forretningsudvalget Formand, Christopher Bo Bramsen Direktør Carsten D. Nielsen Cand.oecon Kirsten Smedegaard Andersen Lektor Inge Gorm Hansen Adm. dir. Bent Pedersen Øvrige bestyrelse Adm.dir. Dorthe Arnoldi Direktør Birger Jürgensen Direktør Henrik B. Liisberg

Direktør Niels Lundorff, Østrig Direktør Lars B. Jørgensen Direktør Jens Olesen, Brasilien Direktør Leif Rasmussen Afdelingschef Finn Rowold Ambassadør Freddy Svane, Indien Direktør Kurt Thyregod Direktør Jens M. Jensen, Spanien Direktør Hans M. Jebsen Fru Marianne Hostrup Richter Direktør Michael M. Mørch

REGNSKAB Ulla Runge Bank: Danske Bank Holmens Kanal 2, DK-1090 København K s.w.i.f.t. DABADKKK IBAN-nr. DK 39 3000 -3121068958 Kontonummer 3001 3121 068958 CVR nr. 53035728

DANES 3 2011 3

DANES3_indhold.indd 3

25/05/11 09.28


Nationale og internationale skatteregler er under forandring. Forandrer du dig også? I perioder med uro på markedet kræver det nogle gange mere end den rette investeringsstrategi at bevare og øge sin formue. Har du tænkt over, at utilstrækkelig formueplanlægning fra et skattemæssigt synspunkt måske helt eller delvist kan koste dig afkastet på dine investeringer? God formueplanlægning kræver kendskab til og ekspertise i komplekse skatteregler på tværs af grænserne - ikke kun for at overholde gældende lovgivning, men også for at undgå at betale mere, end man har pligt til. Den ekspertise kan vi tilbyde. Vi er blevet kåret som den bedste bank i Norden og Baltikum inden for denne type serviceydelse.*

Besøg os på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77 for at aftale et møde.

Roberth Josefsson, Wealth Planning, International Private Banking

Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Potentielle investorer gøres opmærksom på, at der ikke kan gives nogen garanti for positive afkast på investeringer i finansielle instrumenter, og at sådanne investeringer kan medføre tab, uanset hvor kompetente de af banken udvalgte porteføljeforvaltere er. Historiske afkast skal ikke ses som en garanti for fremtidige resultater. Nordea Bank er underlagt tilsyn af CSSF (110, route d’Arlon L-2991 Luxembourg). Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tlf. +352 43 88 77 77 Zürich afdeling: tlf. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com *Euromoneys årlige kåring af den bedste udbyder af private banking-ydelser internationalt i 2010.

AD_Tax_Danes_Dan.indd 1

DANES3_indhold.indd 4

22/09/2010 12:05

25/05/11 09.28


KLUMME: Du Danske Sprog TEKST Dorthe Duncker FOTO Privat

dansk - en: hvor er [DET DANSKE SPROG] på vej hen? Det spørgsmål har vi stillet forskergruppen [SPROG I TID OG KONTEKST] fra KØBENHAVNS UNIVERSITET. I hvert nummer af magasinet DANES stiller de skarpt på sproglige tendenser og hastige forandringer i MODERSMÅLET. Om Dorthe Duncker Lektor, ph.d., ansat siden 1994 i dansk sprog på Københavns Universitet. Forsker i dansk sprog, digital tekst, modellering af dynamikken i sproglige praksisformer og normdannelse.

Det er der da ikke noget der hedder! ”Er der noget der hedder ukoncentration?” spørger

Vi laver nye ord hver eneste dag, ord som ingen før har

en lærerstuderende i et debatforum på nettet. Hun sidder og

hverken hørt eller sagt, og det ville derfor være en helt

slås med dette ene ord til en opgave hun snart skal aflevere.

umulig opgave for ordbogsforfatterne hvis de skulle

Den første der svarer hende, mener at ordet findes: Når man

registrere alle de ord som dansktalende siger og skriver,

skriver ukoncentration i Word, så kommer der ikke nogen

plus alle dem man kunne finde på at lave.

rød streg under, og derfor findes ordet. En tredje bruger mener ikke at der er noget der hedder ukoncentration. Det står nemlig ikke i Retskrivningsordbogen, og Words

tilsyneladende ikke er dannet efter de principper man

stavekontrol kan man ikke regne med.

plejer at anvende når man laver danske ord som starter

Den lærerstuderende insisterer og vil vide hvad det så

står efter u’et. Ubehagelig er det modsatte af behagelig,

hedder, hvis det ikke hedder ukoncentration.

ubleget det modsatte af bleget, uciviliseret det modsatte

En fjerde bruger tror nok at det hedder ’distracted’ på

af civiliseret osv. Hvis man tænker lidt efter, så opdager

engelsk, men er ikke sikker på at der findes et godt dansk ord

man at alle u-ordene er tillægsord. Men koncentration er

som betyder det samme. Bruger nummer 3 vender tilbage og

et navneord, og derfor bliver ukoncentration påfaldende,

siger at distracted betyder ukoncentreret, og at det ikke er det

mens ukoncentreret er ganske upåfaldende fordi

samme som ukoncentration, ”som altså ikke findes”.

koncentreret er et tillægsord.

Bruger nummer to har spurgt sin dansklærer og har fået at vide at der er noget der hedder ukoncentreret, men at læreren ikke mener der er noget der hedder ukoncentration, ”så jeg ved snart ikke,” skriver hun. ”Det ved jeg heller ikke,” slutter seminaristen, ”men nu står det der”. Hun har nemlig i mellemtiden skrevet det i sin

tes er ute 21

Det der er ”galt” med ukoncentration, er at det

med u-, og som altså skal betyde det modsatte af det der

Denne overbevisning holder lige indtil man kommer i tanke om uvilje, unåde, ulykke, uheld … Men dem kan der da ikke være noget galt med, for det er gamle ord som faktisk står i ordbøgerne. Eller hva’? I Ordbog over det danske Sprog kan man i bind 25 fra

opgave og har afleveret den.

1950 læse at ”til nye og af øjeblikket skabte dannelser”

Hvem har ret her? Hvad vil det sige at et ord findes?

nydannelserne har et ”kunstlet præg”. Ordbogen giver

Det findes vel netop hvis det ”står der”. Ja, det gør det da

en række eksempler hentet hos danske forfattere bl.a.

bestemt, men spørgsmålet er nok snarere hvor ”der” er. Hvis

upædagogik, ubeviser og umand. De står der altså. Så

det står i Retskrivningsordbogen, så findes det, vil mange

måske har den lærerstuderende alligevel ikke helt uret.

sikkert mene. Men hvad så med ord som ikke står dér, eller i andre ordbøger for den sags skyld, findes de ikke?

med navneord er u- ”nu kun lidet brugt”, og at

(Klummen er skrevet uden startkomma som anbefalet af dansk sprognævn, red.) DANES 3 2011 5

12:05

DANES3_indhold.indd 5

25/05/11 09.28


Min barndom i udlandet TEKST Freelancejournalist Marie Østergaard Knudsen FOTO Privat

I Danes Worldwide taler vi ofte med forældre om, hvad deres børn har fået ud af at bo i Singapore, Rom eller Australien. Men sjældent med børnene selv – som voksne. Dem, der har tilbragt hele eller dele af deres barndom i udlandet. De kan om nogen sige, hvilke udfordringer og kompetencer, der følger med et liv som barn abroad.

“Ansvaret for min barndom bærer jeg alene” Tilpasningsevne, selvtillid og en lav bekymringstærskel er nogle af de kompetencer, Jacob Fenger har fået af at bo mange steder på jordkloden som barn. Diffus barndomserindring er en anden konsekvens. Forleden dag, da Jacob Fenger svømmede en tur i

God til at passe ind

svømmehallen i DGI-byen i København, tænkte han ved

Jacob Fenger blev født i Paris og boede efterfølgende

sig selv, at hvis han havde gjort en forskel i livet, så var det,

med sine forældre og tre brødre i det daværende Persien

at hele dette område med DGI-byen og Den Hvide Kødby i

(i dag Iran), i Pakistan, i Liberia og igen i Paris. Hans far

hovedstaden ikke blev forvandlet til boligslum.

arbejdede som rådgiver og ekspert i udviklingsprojekter

Som 14-årig kom Jacob Fenger i 1976 til Danmark

og tog midt i det hele til USA med sin familie for at

for at gå på Sorø Akademi, og to år senere flyttede

videreuddanne sig.

han ind til København, hvor han blev en aktiv del

Alle de mange skift satte naturligt sine spor. En udpræget

af det politiske undergrundsmiljø. Han kæmpede

grad af tilpasningsevne er et godt bud, hvis Jacob Fenger

mod fupmoderniseringer og mod den daværende

skal komme med et eksempel på en kompetence, han fik

overborgmester Egon Weidekamps planer om at bygge

med sig. En evne han i høj grad bruger i dag i sit arbejde

intetsigende boligkarreer på det nu kreative område ved

som journalistisk rådgiver.

Den Hvide Kødby og DGI-Byen i København.

“Jeg oplever, at jeg er god til at træde ind i en gruppe og

“Efter en barndom med utroligt mange skoleskift og

fungere godt sammen med dem. Min evne til at gøre mig

flytninger trængte jeg i den grad til at være en del af ét

vellidt blandt mennesker er høj. Jeg er god til så at sige at

miljø, ét sted. Det politiske miljø i København i slutningen

finde min plads. Bagsiden af den medalje er muligvis, at

af 1970’erne var utroligt spændende. Jeg blev uddannet

jeg som barn altid sørgede for ikke at komme til at skille

maskinarbejder og arbejdede som sådan i flere år.

mig ud. Aldrig have mærkeligt tøj på – aldrig have sære

Dengang havde jeg også et ønske om at blive journalist

holdninger. Når du tilpas mange gange har stået over for

– dengang kunne man kun blive det i Århus. Men alene

en gruppe nye klassekammerater, så ved du, hvordan du

tanken om at skulle flytte fra København var skræmmende.

undgår at gøre dig sårbar.”

Det tog mig ti år at tage mig sammen til det,” fortæller han om den periode af sit liv.

Ingen barndomsvenner Det er ikke uden problemer at skifte venner så ofte, som

6 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 6

25/05/11 09.28


Om Jacob Fenger Født 1960 på et engelsk militærhospital i Paris Boet med sine forældre i henholdsvis Persien, Danmark, Liberia, Pakistan, USA og Paris. Kom til Sorø Akademi som kostskoleelev som 14-årig. Student i 1978, herefter uddannet maskinarbejder. Uddannet journalist i 1993 og bl.a. været redaktør på Dags Dato og tilrettelægger på DR Dokumentar. Indehaver af virksomheden InZoom siden 2005.

Jakob Fenger gjorde, da han var barn. Han har knyttet sig til mange mennesker og oplevet, at han måtte sige farvel til dem igen. Han vil ikke sige, at hans liv havde været anderledes, hvis han var vokset op på en villavej i Rødovre, men fraværet af venner over en lang årrække er et savn. “Min erindring er ikke særlig veludviklet. Jeg tror, det er en reaktion på de mange skift. Jeg husker simpelthen ikke særlig meget, og jeg har ingen kontakt med barndomsvenner. På mange måder bærer jeg ansvaret for min barndom alene – der er ingen at dele den med.”

Efter en barndom med utrolig mange skoleskift og flytninger trængte jeg i den grad til at være en del af ét miljø, ét sted. Jacob Fenger

Vil ikke fanges Når han ser tilbage på sit arbejdsliv, tegner der sig et mønster. Fra 1999 til 2005 var han redaktør på TV2’s program Dags Dato og senere tilrettelægger ved DR Dokumentar blot for at nævne nogle af tjanserne. I 2005 sprang han så ud som selvstændig. “Jeg har aldrig været et sted ret meget længere end 4-5 år. Jeg tror, at dét fænomen er et ekko af min opvækst. Jeg kan lide, at jeg ikke ved, hvad morgendagen bringer, og tanken om at føle sig fanget ét sted, tiltaler mig ikke i dag,” siger han. Jacob Fenger har aldrig gjort et stort nummer ud af, at hans opvækst har været anderledes end andres. Da han og hans brødre var små, var der ifølge ham ikke så mange bekymringer om børn og deres opvækstvilkår som nu. Børnene var bare med. For Jacob Fenger var værdierne inde i familien på mange måder også de bærende.

Omvendt vil Jacob Fenger sige, at hans opvækst har givet

“Min mor styrede hjemmet. Lige meget, hvor vi var,

ham en tyrkertro på, at tingene nok skal gå. Hans far var

skabte hun en god genkendelighed, der gjorde hverdagene

ikke udsendt af et stort firma, der automatisk udløste et

almindelige. Eksempelvis drak vi altid te klokken 15.

luksusliv i et isoleret compound. Da hans far studerede på

Min far er gammel modstandsmand og på alle disse

Harvard i USA, levede familien af genbrug og boede i en

destinationer ude i verden arbejdede han med projekter,

lille lejlighed.

der interesserede ham meget. Hjemme i Danmark var han

“Mine forældre kunne lide de udfordringer, der fulgte

med til at starte Mellemfolkeligt Samvirke. Der har som

med et liv i en anden kultur. Vi oplevede tit at stå i helt

barn og ung været masser af kroge at hænge fast i.”

særlige situationer, som vi bare måtte klare. Telefoner der

På sælsom vis går livet i ring. Jacob Fengers egne børn

ikke duede, biler, der punkterede ude i ingenting, telte,

er vokset op i Brønshøj. Stort set på den samme adresse.

der skulle sættes op på ufremkommelige steder. Da jeg

Jacob Fenger har ikke haft behov for at flytte rundt med

blev selvstændig for et par år siden, bekymrede det mine

dem. Nu oplever han derimod, at hans 16-årige søn har

omgivelser mere, end det bekymrede mig,” forklarer Jacob

udlængsel og drømmer om at komme til udlandet for at bo

Fenger.

og studere. DANES 3 2011 7

DANES3_indhold.indd 7

25/05/11 09.28


Min barndom i udlandet TEKST Freelancejournalist Marie Østergaard Knudsen FOTO Privat

Tænk, hvis vi ikke skulle af sted! Selvtillid, åbenhed og udsyn er noget af det, Louise Kirk Mogensen har fået med i bagagen efter en opvækst i Filippinernes hovedstad, Manila. Nu står hun selv på tærsklen til at flytte familien med til Panama i Mellemamerika og er glad for at kunne give sine børn dét, hun selv har fået: Et internationalt perspektiv. Da Louise Kirk Mogensen som barn gik rundt sammen

den. Børnene bar ikke skoleuniform, og indiske børn med

med sin mor i Manilas gader i begyndelsen af 1980’erne,

sarier og jøder med kalot var en almindelig del af hendes

anede hun det allerede svagt: At hun ville have et arbejde,

hverdag.

hvor hun kunne hjælpe andre. Og gerne alle de fattige

Somrene tilbragte familien på Mols, hvor hendes mormor

mennesker, hun så omkring sig. En mulighed var at blive

havde sommerhus. For at de kunne holde det danske sprog

sygeplejerske, arbejde for Læger Uden Grænser og komme

ved lige og få indblik i en dansk hverdag havde hendes

tilbage til Filippinerne.

mor arrangeret det sådan, at hun og hendes bror kunne

Næsten alting gik i opfyldelse. Hun blev sygeplejerske,

gå to uger i Mols Folkeskole før og efter sommerferien.

og hun kom tilbage til landet med de svale briser og det

Danmark var familiens hjemland, og da Louise Kirk

smukke sprog. Hun kom dog ikke tilbage til landet for at

Mogensen var 13 år, tog hendes forældre hende med rundt

arbejde, men hun kom mange gange – sammen med sin

på en lang række danske kostskoler. Men på det tidspunkt

mand. Det var også der, han friede til hende.

kunne hun aldrig forestille sig at flytte fra Filippinerne.

Om sin barndom fortæller Louise Kirk Mogensen:

To år senere så verden anderledes ud:

“Jeg er født og opvokset på Filippinerne. Da mine forældre

“Pludselig en dag, da jeg var fyldt femten år, annoncerede

var unge, ville de gerne bosætte sig i et andet land. Min far

jeg over for mine forældre, at jeg ville til Danmark på

kunne tiltræde en stilling som honorærkonsul i Manila, og

kostskole. Dengang – som teenager – blev det pludselig

det tog de imod. At det skulle blive til 34 år i Manila tror

vigtigt for mig at ligne de andre. Dét gjorde jeg ikke i

jeg ikke, de på dét tidspunkt havde regnet med. Men det

Manila – hverken på gaden eller i skolen. Jeg var hvid og

blev det. Og de har været meget glade for det.”

høj – og som 15-årig har du ikke lyst til at skille dig ud. “

Mest synd for de andre I dag ser hun forskelligheden som en fordel. Hun

Pludselig en dag, da jeg var fyldt femten år, annoncerede jeg over for mine forældre, at jeg ville til Danmark på kostskole.

Louise Kirk Mogensen

uddannede sig til sygeplejerske, arbejdede som sådan nogle år og videreuddannede sig til sundhedsplejerske. I dag trives hun med sit arbejde som sundhedsplejerske på det multikulturelle Amager i København. Mangel på fælles kulturel historie er en af de bekymringer, som forældre kan have, når de udsætter deres børn for en opvækst i en fremmed kultur og efterfølgende vender tilbage til Danmark. Louise Kirk Mogensen har aldrig set det som et

Ville være som de andre

problem – nærmest tværtimod.

Louise Kirk Mogensen gik på den internationale skole i

“Sådan har jeg aldrig tænkt på det. Omvendt følte jeg i

Manila sammen med 2500 andre børn. Asiaterne var i

stedet en stor selvtillid i og med, jeg havde set så meget

overtal, men der var også mange andre børn fra hele ver 8 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 8

25/05/11 09.28


Om Louise Kirk Mogensen Født 1973 i Manila. Elev på Bagsværd Kostskole 1988-92. Student 1992 og uddannet sygeplejerske og efterfølgende sundhedsplejerske .

af verden – været på nogle af verdens smukkeste strande, spadseret rundt i de farverige markeder i Manila. Måske havde jeg en lille smule ondt af dem, der ikke havde oplevet det, jeg havde. Alt det, jeg ikke havde – eksempelvis den danske kultur – havde jeg en tryg formodning om, at jeg nok skulle indhente. “ Selvfølgelig skal vi rejse I dag er Louise Kirk Mogensen og hendes mand forældre til to piger på 4 og 5 år. Hele familien er nu ved at pakke hjemmet på Christianshavn i København sammen. De skal ikke til Filippinerne, men lige så langt væk. Fra 1. juni skal de bo i Panama i Mellemamerika. Beslutningen er ikke ny. Overhovedet ikke. Lige så længe Louise Kirk Mogensen har kendt sin mand, har det ligget i kortene, at de skulle ud. “Jeg tror faktisk ikke, at jeg kunne være sammen med en mand, der ikke lige som mig gerne ville ud. Eller i hvert fald var interesseret i at rejse. Jeg glæder mig også til at give mine børn det, som jeg selv har fået. Når jeg ser på nyhederne i Danmark – igen og igen eksempelvis hører om Lene Espersens ferierejser, bredde på fortovene og farlige hunderacer – er jeg meget glad for vores beslutning. Glad for at jeg med vores ophold i Mellemamerika kommer til at give mine børn et nyt og for mig at se større perspektiv på

Jeg forstår ikke, hvordan folk overhovedet kan overskue ikke at skulle af sted. Alle – også børn – har godt af at komme ud af deres trygge skal.

Louise Kirk Mogensen

Kedeligt at have samme klasse Louise Kirk Mogensens ældste datter skal starte i skole efter sommerferien. I mange danske familier er netop dét et tidspunkt, hvor der er panik. Tankerne kredser om spørgsmål: Skal vi blive boende her? Skal vi flytte? Hvor skal vores børn vokse op? Den panik kender Mogensen-familien slet ikke. “Jeg forstår ikke, hvordan folk overhovedet kan overskue ikke at skulle af sted. Alle – også børn – har godt af at komme ud af deres trygge skal. Det bekymrer mig heller ikke, at mine børn kommer til at opleve et skoleskift. I Manila skiftede vi klasse hvert år. Tanken om at skulle være sammen med de samme børn i ni år, som tilfældet er i dag i Danmark, synes jeg lyder kedeligt og en smule skræmmende. Får du rollen som klassens klovn, kan du jo have den i alt for mange år. “

mange ting.”

DANES 3 2011 9

DANES3_indhold.indd 9

25/05/11 09.28


Kronborgmøde 2011

R

TEKST Marie Brynskov FOTO Jens Dresling/POLFOTO

ELIGIONgere tabu n er ikke læ

Allerede da interviewaftalen skal på plads, står det klart, at Erik Norman Svendsen er en travl mand. Han har lige en barnedåb, der skal overstås, får han sagt i en bisætning. Barnedåben, der løber af stablen er solrig forårsdag i april, er ikke en hvilken som helst dåb og ender med at samle 1,1 millioner danskere foran tv-skærmen – en helt almindelig torsdag midt i normal arbejdstid, vel at mærke. Selv om 70-årige Erik Norman Svendsen fratrådte stillingen som biskop i Københavns Stift i 2009, er han stadig den kongelige families faste præst og hjælpepræst i Garnisons Kirke, Amalienborgs sognekirke. ”Det passer mig storartet stadigvæk at være præst i byen, da det at være præst i høj grad er en del af min identitet,” fastslår Erik Norman Svendsen, der i sit travle program heldigvis også har afsat tid til at holde årets tale på Danes Worldwides Kronborgmøde den 31. juli. Hvad tror du, Kongehuset betyder for danskerne, ikke mindst i udlandet? ”Kongehuset er vores største nationale samlingssymbol. Det oplever man ikke mindst blandt danskere i udlandet, der for eksempel mødes på Dronningens fødselsdag. Læg mærke til, at ved tvillingedåben for nylig gik kronprinsparret ind sammen med deres fire børn, mens begge kirkens kor sang I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme. Jeg er sikker på, at H.C. Andersens sang gik rent hjem blandt danskere i udlandet.” Hvilken kontakt har du haft med danskere i udlandet, da du var biskop?

Globaliseringen har gjort, at danskerne i dag diskuterer tro og religion tværs over middagsbordet, siger årets taler til Kronborgmødet 2011, Erik Norman Svendsen. ”Noget af det mest interessante har været mine besøg i de danske sømands- og udlandskirker, som Københavns biskop har tilsyn med. Jeg besøgte i gennemsnit to-tre menigheder om året. Jeg glemmer heller ikke et fantastisk

Folkekirken har også været igennem en reel fornyelse af gudstjenesteliv, salmesang, forkyndelsesformer og sociale Erik Norman Svendsen aktiviteter. besøg hos de danske emigrantmenigheder i Argentina. Overalt bliver man hjerteligt modtaget og møder mennesker, som trods mange år i udlandet har bevaret kærligheden og forbindelsen til Danmark.” Men verden ændrer sig jo også. Hvilken rolle bør den danske folkekirke spille anno 2011? ”Først og fremmest fungerer folkekirken i 2011 som den instans, der samler nationen. Den danske folkekirke skal fortsat være den danske nationalkirke. Sådan fungerer den i udlandet, og sådan fungerer den stadig herhjemme. Det indebærer for eksempel, at store folkelige begivenheder fejres i folkekirken, for eksempel 50-året for Danmarks befrielse eller 150-året for Grundloven. Folkekirken er også den selvfølgelige ramme om nationale mindegudstjenester, for eksempel efter 11. september 2011 eller tsunamien i 2005. Selv om medlemstallet daler år for

10 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 10

25/05/11 09.28


Den kongelige tvillingedåb, forestået af Erik Norman Svendsen. Kronprinsparrets datter er døbt Josephine Sophia Ivalo Mathilda, og deres søn er døbt Vincent Frederik Minik Alexander.

år som følge af sekulariseringen og indvandringen af folk

I København er der for eksempel fire kirker, der nu har

med anden kulturel og religiøs baggrund, er folkekirken

åbent om natten flere gange om ugen.”

stadig majoritetskirke med særligt ansvar for at samle danskere i glæde og sorg.”

Mange danskere gifter sig i dag med udlændinge, der har en anden religiøs baggrund i bagagen.

Hvordan tror du, at danskere, der har været

Hvad betyder globaliseringen for danskernes syn

væk fra Danmark i for eksempel 30 år, vil kunne

på tro og religion?

mærke, at kirkens rolle har forandret sig, når de kommer tilbage?

”Jeg tror, vi er blevet mere opmærksomme på, at religion fylder meget både i mange menneskers liv og i det

”Kirken er blevet mere marginaliseret i mange menneskers

offentlige rum. Religion og tro var i flere generationer

bevidsthed. Den folkekirkelige selvfølgelighed er ikke

næsten tabu i danske hjem og ikke noget, man snakkede

den samme som for 30 år siden. Men det forhindrer

om ved middagsbordet. I dag er man mere bevidst både

ikke folkekirken i at fungere som folkets kirke med

om tilslutning og afstandtagen til kirke og kristendom.

bredt vingefang, der også har plads til dem, som ikke

I den forbindelse har Islams åbenlyse tilstedeværelse i

er engagerede medlemmer. Folkekirken har også været

Danmark utvivlsomt fået mange danskere til mere seriøst

igennem en reel fornyelse af gudstjenesteliv, salmesang,

og åbent at spørge efter deres egne religiøse rødder.”

forkyndelsesformer og sociale aktiviteter. Vi har fået nye ritualer og gudstjenesteformer, ikke mindst for børn og

Du kan læse mere om Kronborgmødet og tilmelde

unge, ny salmebog, nye måder at samle mennesker på.

dig på side 13 DANES 3 2011 11

DANES3_indhold.indd 11

25/05/11 09.28


mest bil(leje) for pengene...

ng

ni lap

20 1

Du er garanteret god kvalitet og service ...

Herlufsholm

fs

a Ren

NU OGSÅ INTERNATIONAL EXAM CAMBRIDGE IGCSE, 8TH GRADE AND 9TH GRADE

– en dansk skole med globalt udsyn HERLUFSHOLM er en traditionsrig dansk

Gode priser og kvalitet Bestil online ... døgnet rundt Du får en ny bil - kun kørt få kilometer. Over 25% af bilerne er grønne.

service@DanskAutoRent.dk

www.DanskAutoRent.dk

skole med mange elever, der har danske forældre, som er bosiddende i udlandet. På Herlufsholm Skole tilbyder vi dit barn et højt fagligt niveau, et internationalt studiemiljø og et omfattende fritidsprogram – alt sammen i skolens enestående historiske og naturskønne rammer.

BESØG OS på skolen eller på www.herlufsholm.dk

HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS WWW.HERLUFSHOLM.DK TLF. +45 55 75 35 00

BioTek - Danmarks første femårige gymnasieforløb! Bagsværd Kostskole & Gymnasium løfter den faglige overligger. I samarbejde med Novozymes, DTU og KU tilbyder vi fra august 2011 en femårig gymnasial BioTek-uddannelse for elever, der har talent inden for naturvidenskab og bioteknologi. På BioTek bliver eleverne undervist på højeste niveau i en række science-fag heriblandt matematik, biologi, fysik, kemi og engelsk. Undervisningen indebærer bl.a., at BioTek-elever i 9. klasse vil blive undervist på det, der i dag svarer til 1.g niveau.

Vi tilbyder

• Faglig fordybelse og videreudvikling af talent • Lave klassekvotienter • Lektiehjælp hver dag • Et stærkt og dynamisk fællesskab blandt ligesindede • Et internationalt miljø • Tid til studier, lektier, fritid og venner

Om BK

På Bagsværd Kostskole og Gymnasium danner og uddanner vi børn og unge. Vores mål er, at den enkelte elevs talent udvikles, og at eleven bliver fagligt og socialt velfunderet. Vi ønsker at ruste vores elever til fremtidens globale arbejdsmarked samtidig med, at vi undervejs i uddannelsesforløbet sikrer vores kostelever en sammenhængende og tryg hverdag med plads til både studier, lektier og venner.

Bagsværd Kostskole & Gymnasium

Tag en bid V af i kgulænde på den saut sedsdkrigaobsetnil nde ... måde!

- Vi glæder os til at se dig...

Aldershvilevej 138 , DK - 2880 Bagsværd, Telefon + 45 44 98 00 65, www.bagkost.dk Kontakt kostskoleinspektør, Søren Børgesen, Mobil: +45 20 26 09 14, E-mail: sb@bagkost.dk

DANES3_indhold.indd 12

25/05/11 09.28


Vil du møde andre danskere med internationale erfaringer i bagagen? Vil du lægge øre til årets tale og gudstjeneste af Erik Norman Svendsen, tidligere biskop i Københavns Stift? Og være med til at kåre Årets Verdensdansker 2011? Vil du lytte til Syddansk Universitets Symfoniorkester spille værker af blandt andre Carl Nielsen i Kronborg Slots Riddersal og efterfølgende gå om bord i en indbydende dansk sommerbuffet? … Og har du ikke noget imod, at alt dette foregår med udsigt til Øresund i Kronborg Slots historiske omgivelser?

Så kom til sommermøde på

Kronborg Slot Søndag den 31. juli 2011 kl. 15.00 Tilmeldingen er åben på www.danes.dk.

Prisen for deltagelse er 350 kr. pr. person. Børn 200 kr. Alt billetsalg foregår via vores hjemmeside www.danes.dk fra den 1. april 2011. Her kan du også læse det foreløbige program. Ønsker du at deltage i gudstjenesten i den stemningsfulde Kronborg Slotskirke, starter arrangementet kl. 14.00.

Vi glæder os til at se dig! Beløbet tilbagebetales ikke, hvis man har købt billetten og melder afbud efter den 15.7.2011 Der vil i år ikke være et særskilt børnearrangement.

Om musikken: Underholdningen leveres af musikere fra Syddansk Universitets Symfoniorkester, der består af universitetsog konservatoriestuderende og byder på et repertoire, der spænder lige fra skandinavisk musik til værker i ny tango-stil. Orkestret dirigeres af Saul Zaks, der er født og opvokset i Argentina og Israel og i mange år har været lærer på Det Jyske Musikkonservatorium.

DANES3_indhold.indd 13

25/05/11 09.28


TEMA: Netværk TEKST freelancejournalist Mathias Irminger Sonne FOTO Christian T. Jørgensen

Netværkets kunst Hvor finder danskere hinanden i metropolen Berlin? Blandet andet hos kunstneren Heike Arndt, der hver måned åbner sit galleri for det succesfulde ’Scandinavian Meeting point’. Her mødes en broget flok fra hele norden for at netværke, nedbryde grænser og nyde kunsten. Om Heike Arndt:

Når det atter er første onsdag i måneden, ved en række skandinaver i Berlin udmærket, hvad de skal få

Født i 1963 i DDR, opvokset i Østberlin,

aftenen til at gå med. I den livlige bydel Friedrichshain

uddannet keramiker i 1979. Flygtede i 1985

lægger den dansk-tyske kunstner Heike Arndt nemlig hver

fra Hamborg til Danmark for at bo med sin

måned lokaler til ’Scandinavian Meeting point’. Denne onsdag er en af gæsterne Martin Langvad, der er direktør i en cementfabrik. Han kalder de skandinaviske aftener for ”vildt hyggelige” og tilføjer med et grin: ”Jeg er altid nysgerrig efter at høre, hvordan andre

kæreste. Siden 1987 har hun haft galleri i Kettinge på Lolland, senere også værksted i Beijing indtil 2009. Lever i dag mellem gallerierne på Lolland, i Berlin og i Finale Ligure, Italien.

danskere klarer sig i Berlin.” Mere målrettet går kunstneren Martin Tangø til værks:

14 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 14

25/05/11 09.28


Hvordan bruger globale danskere hinanden ude i verden og hjemme igen? Bliv inspireret her.

”Det er dobbelt-op,” siger han og kigger rundt på billederne i den aktuelle udstilling. ”Herligt selskab og masser af muligheder for at netværke – og så er der altid noget nyt på væggene.” Passioneret lobbyisme Galleriets ejer og kvinden bag det skandinaviske mødested lægger heller ikke skjul på nødvendigheden af at skabe netværk. ”Galleriets fornemste opgave er at være platform for at udbrede ny og god kunst fra Tyskland. Ikke mindst til det danske marked,” siger Heike Arndt, der betegner sig selv som ”en god portion tysker, overvejende europæer og en hel del dansker.” Hun er født og opvokset i DDR, men draget af kærligheden flygtede hun fra det kommunistiske regime til Danmark

Kunstneren Heike Arndt har selv en interessant historie bag sig. Den

i 1985. At Scandinavian Meeting point også er en slags

første onsdag i hver måned inviterer hun skandinaver til at komme og

lobbyisme er ingen hemmelighed.

dele deres egne i et uformelt netværk i Berlin.

”Drevet af passion” tilføjer Heike Arndt ivrigt. ”I kunstverdenen er de små gallerier tvunget til at skabe alliancer for at konkurrere med de etablerede gallerier. Vi får ingen støtte, men så er vi til gengæld dejligt uafhængige af mæcenernes gunst. Men for de fleste af gæsterne ved Meeting point’et er kunsten blot en bonusoplevelse,” siger Heike Arndt. Hold fast i de skandinaviske værdier Heike Arndt lægger stor vægt på, at mødestedet ikke kun er for danskere. ”Vi skandinaver minder meget mere om hinanden, end vi går og tror. Men faktisk er her åbent for alle, selvfølgelig også for tyskere. Mødestedet foregår bare på skandinaviske præmisser og inden for vores værdirammer” siger Heike Arndt og peger på et meget nøgent fotografi af en kvinde af kunsteren Heike Ruschmeyer. ”Nogle var bekymrede for, at de noget vovede fotografier ville vække forargelse her i Tyskland, men det kan jeg altså ikke tage mig af.” Selv om Skandinavien kun er en plet på verdenskortet, har vi med vores politiske kultur utroligt meget at byde på, mener Heike Arndt. ”På verdensmarkedet kan vi selvfølgelig ikke konkurrere på produktion, men vi kan sælge os selv på vores stærke demokratiske tradition, som har gjort os fabelagtige til networking, samarbejde og videndeling.

... fortsættes side 17

DANES3_indhold.indd 15

”Det er værdier, som vi for alt i verden skal holde fast i, mener kunstneren, der tidligere har boet en årrække i Kina og nu deler sit liv mellem Danmark, Berlin og Italien. ”Derfor synes jeg, at det er trist, når danskere kommer ud i verden og bare føjer sig. For eksempel i Kina har jeg oplevet et stort expatmiljø, hvor der ikke er berøring med det omgivende samfund, og hvor selv skandinaverne lægger deres etiske standpunkter i garderoben. ’Business kommer før etik’, siger de, men jeg tror, det er at skyde sig selv i foden: Stå fast på dine skandinaviske frihedsværdier, ellers vil det hævne sig, når vinden vender en dag.”

Det er uformelt og hyggeligt, og det gør, at folk tør vise sig selv og fortælle, hvad de står for. Heike Arndt Heike Arndt stritter med tommel-, pege- og langefinger, når hun nævner begreberne åbenhed, respekt og frihed som en nærmest hellig treenighed. ”I DDR har jeg oplevet at leve bag en mur, og i Skandinavien oplever jeg for tiden desværre tegn på mere lukkethed – det må vi ud af.”

DANES 3 2011 15

25/05/11 09.28


Hotellejligheder i København

BRUG FOR EN BIL?

Book din bil online europcar.dk/udlandsdansker

Hotellejligheder

|

Konferencer

|

Health

Club

|

Café

Mere plads end på de fleste hoteller Få din egen lejlighed og nyd privatlivets fred kombineret med eksklusive faciliteter og unik, personlig service. Charlottehaven tilbyder hotellejligheder af højeste kvalitet med bl.a. fuldt udstyret køkken, vaskemaskine, altan og gårdhave samt gratis parkering og Internet. Prøv vores Executive 77 m2 lejlighed med to soveværelser - ideel når hele familien rejser samlet. Kontakt vores salgs- og reservationschef, Christina Stage på tlf. +45 3527 1517 eller på e-mail cs@charlottehaven.com

Reservation: +45 89 33 11 33 eller reservations@europcar.dk

Billeje i Danmark?

Danes_maj_94x118.indd 1

Hjørringgade 12C | DK-2100 København Ø | Tel: +45 3527 1500 | www.charlottehaven.com

93,5x118_Danmarksposten_CH_maj111 1

03-05-2011 07:16:22

Panoramaudsigt over Kattegat

29/04/11 13.34

Lej en lille bil i 1 uge for kun kr. 1.975,inkl. moms, fri km, fuld forsikring samt lev. Kastrup. Se mere på www.einer-hansen.dk

e-mail: jesper@einer-hansen.dk telefon: +45 20 81 67 64

Dansk kulturarv til salg: fredet skovridergård For natur- og kulturelskere Stor velholdt skovridergård (bolig 450 kvm., udlænger 190 kvm.) med 6 tdl. park og folde. Ejendommen grænser op til fredskov. Naturskønt beliggende i ”De Lollandske Alper”. 1 ¾ time fra København. Velegnet som fristed og samlingssted for hele familien. Ingen bopælspligt. Pris 6,8 mill.

1ste række til vandet. Perfekt fritidshus også til helårsbrug. Ingen bopælspligt. Uhindret udsigt over Kattegat fra Hesselø til Kullen. Badestrand og eget badehus. Beliggenheden i særklasse på en af Nordkystens bedste adresser og Rågelejes absolut smukkeste og højtbeliggende grunde. 186 dejlige kvadratmeter er tegnet af Arkitekt Jørgen Groth. Stor stue med pejs samt stort køkkenalrum med brændeovn. 3 soveværelser hvoraf der er seperat forældre afdeling med eget badeværelse. Herudover et gæste badeværelse. Endvidere er der et dejligt stort anneks eller børneafdeling. Ny dobbelt garage⁄udhus på 35m2. 2

Grund: 2617 m · Byggeår: 1972 · Kontant: 8.500.000,- dkk (1,1 meuro) · Udbetalin: 600.000,- dkk Yderligere oplysninger: steen@s-boge.com · Telefon: +45 3685 8530

Islands Brygge 8. sal Uden bopælspligt Lejlighed 63 kvm Enestående udsigt, 2 altaner Tel.: + 33 450 412 986

Gilleleje 150 kvm + 35 kvm annex, højkvalitet uden bopælspligt. Naturgrund nær strand og havn ved Gilbjergskoven. 5,5 mill. Tel: +45 6220 6677

i / s ejnar jensen ejendomskontor

v/ Ole Roug Jacobsen · 4700 Næstved · Tlf.: 55 54 19 55 · www.ejendomskontoret-oj.dk

16 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 16

25/05/11 09.28


TEMA: Netværk

... fortsat fra side 15

De rigtige rammer Ved Scandinavian Meetingpoint er der sjældent et decideret program. Tværtimod udgør galleriet blot rammerne, som de fremmødte selv må putte noget ind i. Det er en styrke, mener Heike Arndt, der selv har næse for at møde mennesker i øjenhøjde. ”Det er uformelt og hyggeligt, og det gør, at folk tør vise sig selv og fortælle, hvad de står for.” Hun bakkes op af Neel Windekilde, der som nyudklækket lærer underviser danske børn i Berlin og kommer til Scandinavian Meeting point af ’absolut sociale årsager’, som hun formulerer det. ”Trods friheden virker det tilsyneladende inspirerende at være her,” fortsætter Heike Arndt og slår stolt ud med armen mod sofagruppen midt i galleriet, hvor fire danskere diskuterer mulighederne for at lave en dansk højskole i Berlin. ”Men vigtigst er måske, at det er et åbent mødested og ikke en klub,” mener Heike Arndt.

Vi skandinaver minder meget mere om hinanden, end vi går og tror. Men faktisk er her åbent for alle, selvfølgelig også for tyskere. Mødestedet foregår bare på skandinaviske præmisser og inden for vores værdirammer.

”I hverdagen diskuterer vi en hel masse, vi får meget ansvar og møder mange spændende mennesker” siger Troels Jürgensen, der studerer marketingøkonomi på Århus Erhvervsakademi og nu tager en frivillig tjans på fire måneder i galleriet i Berlin. Netværkeren Heike Arndt samler konkluderende op på praktikantens udmelding: ”Min drøm er at skabe satellit-praktikpladser, hvor praktikanterne følger det enkelte kunstprojekt hele vejen, så de lærer hele processen at kende – også på

Heike Arndt

internationalt niveau. Det vil ikke bare muliggøre en lang

”Derfor tager vi heller ikke entré, vi laver ikke dyre

det vil også lære de unge mennesker det allervigtigste: At

arrangementer, og der serveres drikkevarer til indkøbspris.

netværke.”

række projekter i en kunstverden uden de store midler,

Så er penge i hvert fald ikke er et kriterium for, hvem der kommer her. Det er vigtigt i en by som Berlin, hvor der er mange unge studenter og kunstnere fra Skandinavien, som

Om Scandinavian Meeting point

klarer sig igennem med begrænsede midler.”

Første onsdag hver måned i Galleri Heike Arndt DK, Voigtstrasse 12, Berlin-Friedrichshain.

Lærer fra sig til de unge Bag bardisken vækker den beskrivelse genklang. Her står

Info:

nemlig Heike Arndts danske praktikanter, der ser ud til at

www.heike-arndt.dk/meetingpointde.htm

hygge sig, selvom de er på arbejde.

Læs om DANES Netværk på side 36

DANES 3 2011 17

DANES3_indhold.indd 17

25/05/11 09.28


TEMA: Netværk TEKST Marie Brynskov FOTO Bjørn Stig Hansen

Eventyret fortsætter i trygge rammer Mange år i udlandet farver sindet og tankesættet. Beboerne i Danes Worldwides Fredensborghuse har både trangen til frihed og tryghed til fælles. Begge dele er der plads til i det frivillige, men stærke netværk beboerne imellem. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at vi

”Det er interessante mennesker, der bor her,” siger

var trådt ind i en lille sydfransk gårdhave med lyserøde

ægteparret.

pelargonier i potter og parasollen slået op som en stor sol

”Folk har oplevet en masse, er stadig meget aktive og rejser

over det lille havebord med kold hvidvin i glassene.

spændende steder hen i deres ferier, blandt andet for at

Men selv om solen varmer den lille gårdhave op til

besøge børn og børnebørn,” fortæller Anne-Lise Andersen.

kogepunktet, er det bare april måned i Danmark, bøgetræerne strutter lysegrønt, og adressen er Bakkedraget, Fredensborg, Nordsjælland. Den deler Anne-Lise, 68, og Bo Andersen, 69, med mange andre medlemmer af Danes Worldwide i alderen 60+, der har valgt at tilbringe seniorlivet i bebyggelsen ’Fredensborghusene’, tegnet i starten af tresserne af den verdenskendte danske arkitekt Jørn Utzon til danskere

Når vi bliver ældre, er der nogen til at se efter os, og det er meget trygt.

Anne-Lise Andersen

hjemvendt fra udlandet. Det danske eventyr

Parret spiser i restauranten to til tre dage om ugen og er

”Vi er så taknemmelige for at bo her. Hver aften vi går i

glade for, at der også er plads til privatliv. Ofte mødes

seng, siger vi til hinanden: Hvor er vi heldige,” siger Anne-

venneparrene privat til en drink først og bliver hængende

Lise Andersen, der om et par år kan fejre guldbryllup med

til kaffe bagefter.

Bo Andersen, der oprindeligt er oberstløjtnant. Parret har

”Men man aftaler det altid først, man kommer ikke bare

boet i Fredensborghusene siden 2007, ”og vi skal bæres ud

masende ind hos hinanden,” siger Bo Andersen.

herfra,” siger de i kor.

For et par år siden blev Anne-Lise Andersen pludselig

I 1996 overtog parret et nødlidende hotel i Nice, som de

ramt af hjerteproblemer, og det tætte netværk i hverdagen

renoverede og døbte La petite Siréne (Den Lille Havfrue,

fik pludselig en helt anden betydning.

red.) På væggene hang – naturligvis – H.C. Andersens

”Det bedste ved at bo her er trygheden. Når vi bliver ældre,

papirklip, danske kokke bød på skandinavisk frokostbuffet,

er der nogen til at se efter os, og det er meget trygt,” siger

og familien Andersens gode venner, de tre voksne børn og

Anne-Lise Andersen.

8 børnebørn var flittige logerende på hotellets værelser. Men på trods af det gode liv i syden var parret ikke i tvivl, da de fik tilbudt et 130 kvadratmeter stort gårdhavehus med golfbane i ’fodenden’ og en lysegrøn bøgeskov som nærmeste nabo: Det var tid til at komme hjem.

Et forandret Danmark Netop ønsket om en tryg base i Danmark efter mange år i udlandet er den vigtigste grund til, at Fredensborghusene er så populære, fortæller administrator gennem syv år, Anton Frank.

18 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 18

25/05/11 09.28


TEKST Info mangler FOTO Info mangler

Bo og Anne-Lise Andersen boede i over ti år i Sydfrankrig, hvor de blandt andet drev hotellet La petite Siréne i Nice. Siden 2007 har de boet i Fredensborghusene, hvor tempoet er lavere, men det tætte netværk mellem beboerne stærkt.

En del af dem har en uforståenhed over for, hvordan det danske samfund er skruet sammen i dag, og det kan de vende med hinanden. Administrator Anton Frank

de vende med hinanden,” siger Anton Frank, der selv har været officer i Søværnet i 32 år og har set sin del af verden. Frivilligt fælleskab Han viser energisk bygningerne frem, som i løbet af de seneste 8 år er blevet renoveret for ca. 30 millioner kroner. På bagvæggen hænger et kolossalt ægte tæppe fra Iran, der i 1964 blev givet som gave til Danes Worldwide (tidl. Dansk Samvirke, red.) af Jørgen Saxild og hustru, der oprindeligt havde fået det som gave af shahen af Persien. Sådan stikker historien konstant hovedet frem i

”At der er en helt særlig aura omkring byen Fredensborg, fordi dronningen har sin sommerresidens her – og også Kronprinsen indtil for nylig – har selvfølgelig en indflydelse, særligt når man har boet i udlandet. Men det er først og fremmest fælleskabet, der tiltrækker,” siger han. Beboernes internationale baggrund giver en særlig dimension til fællesskabet, som for øvrigt er helt frivilligt, siger han. ”En stor del af dem har en uforståenhed over for, hvordan det danske samfund er skruet sammen i dag, og det kan ... fortsættes side 20

DANES3_indhold.indd 19

Fredensborghusenes fælleslokaler, der til daglig bruges til ’bevægelse til musik’, fester, bridge, koncerter, jule- og påskearrangementer og meget mere. Det er beboerudvalget, der sørger for, at nye beboere bliver budt velkommen. ”Beboerudvalget ser det som en vigtig mission, at overgangen til dette ’kollektiv’ går godt. Det er vigtigt, at man bliver introduceret til hinanden fra starten,” siger Anton Frank, som understreger, at der skal sættes citationstegn om ordet ’kollektiv’. DANES 3 2011 19

25/05/11 09.28


... fortsat fra side 19

Christen Mærsk er en af initiativtagerne bag Fredensborghusenes Venner - en støtteforening, der danner netværk med kommende beboere, som nyder godt af foreningens sociale arrangementer.

”Det er vigtigt, at man selv kan vælge, når man bor her.

byggestil med klyngehuse og gårdhavehuse, hvor beboerne

Det er individualister og store personligheder, der er vant

kunne nyde samværet og alligevel være sig selv,” fortæller

til at klare sig selv.”

han. ”Fra mine vinduer kan jeg se monumentale mure, men

En gammel drøm

ingen mennesker – selv om vi bor dør om dør. Da jeg

I en anden flanke af boligkomplekset bor Christen Mærsk,

flyttede ind for en halv snes år siden, kendte jeg i forvejen

85, der har boet mange år i Sydspanien, hvor han var

fire-fem beboere eller familier, som jeg havde truffet i

Danes Worldwides lokale repræsentant. Den tidligere

udlandet. Naboerne er spændende mennesker, som har

reklamemand har også lange ophold i USA og Sydamerika

oplevet en masse i andre lande. Det er vi nok præget af alle

bag sig.

sammen. Vi har mange fælles erfaringer.”

”Lige siden Fredensborghusene blev bygget har det været en drøm for mig at komme til at bo her. Jeg havde for mange år siden truffet Jørn Utzon og var fascineret af hans

Køge

Idémand bag ’vennerne’ Christen Mærsk er en af initiativtagerne til

Aarslev

Grenaa

Nyd et lækkert ophold i det danske sommerland - med udsigt til strand og vand på Hotel Hvide Hus i Køge, på Helnan Marina Hotel i Grenaa lige ud til Kattegat og med fri adgang til wellness område eller på Helnan Aarslev Hotel helt tæt på Århus og alligevel ude midt i naturen, centralt for udflugter til alle de jyske oplevelser. Pris pr. uge / 7 nætter inkl. morgenbuffet hele juni, juli og august:

Enkelt- eller dobbeltværelse Familieværelse op til 2 voksne og 2 børn (3-12 år)

Helnan Marina Hotel - Grenaa tlf. 86 32 25 00 - marina@helnan.dk

Sommer i Danmark

4.165,kr. 4.865,-

kr.

Hotel Hvide Hus - Køge tlf. 56 65 36 90 - hhh-koge@helnan.dk

Helnan Aarslev Hotel - Brabrand tlf. 86 26 05 77 - aarslev@helnan.dk

www.helnan.info

20 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 20

25/05/11 09.28


TEMA: Netværk støtteforeningen Fredensborghusenes Venner, der

andengenerations-beboer i Fredensborghusene kender

blandt andet som formål har ”at yde tilskud til at bevare

hun om nogen stedets ånd og sjæl – og den udvikling, det

Fredensborghusenes ud- og indvendige fællesarealer.”

har gennemgået.

Foreningen har også katalogiseret og fotograferet de gaver

”I dag er der flere, der er i starten af 60’erne og stadig

og etnografica, som medlemmer af Danes Worldwide i

er erhvervsaktive, når de flytter herop,” siger Marianne

årenes løb har skænket foreningen og som nu pynter i

Hostrup Richter, der har læst fransk og jura på

restauranten, i Utzon-salen og i den store festsal: Saxild-

universitetet og siden har arbejdet som blandt andet chef-

salen.

og direktionssekretær.

Fredensborghusenes Venner har i dag omkring 200

Hendes forældre boede i Fredensborghusene i næsten 25

medlemmer, hvoraf langt de fleste bor i udlandet og

år. Faren som administrator fra 1983-1993. Som voksen

står på venteliste til en bolig. Mange af dem deltager i

boede Marianne Hostrup Richter fem år i et fredet hus i

’Vennernes’ halvårlige koncerter eller foredrag og lærer

Fredensborghusenes ’indkørsel’ og var derfor mere end

på den måde nogle af de kommende naboer at kende. På

stedkendt, da hun selv flyttede ind i 2002.

den måde kan man sige, at vi også bidrager til at skabe

”Fredensborghusene er en lille perle her i Nordsjælland,

et fundament for det netværk, der er her,” siger Christen

der relaterer sig til mit tidligere liv, og det er et unikt

Mærsk.

byggeri. Jeg er meget bevidst om, at det er mere end ualmindelig heldigt at få lov at bo her,” siger hun.

Netværk hjælper igennem vinteren

Barndommen tilbragte hun i England og Sverige, indtil

Selv har han altid haft en stor omgangskreds og et travlt

hun som 13-årig vendte tilbage til Danmark – men kun

liv. Men det nære netværk i dagligdagen har vægtig

for i de næste ti år at rejse verden rundt med sin far for at

betydning.

udbrede kendskabet til dansk kunsthåndværk, herunder familiefirmaet Georg Jensen Sølvsmedie. Senere rejste hun selv ud, i første omgang til Frankrig og senere Belgien.

Man lærer af andre

Vi hjælper hinanden. Hvis nogen er syge, har vi en slags telefonkæde, hvor vi ringer rundt og hører, hvordan det går.

I dag deler hun sit gårdhavehus smed hunden Duke, mens den 33-årige søn har bosat sig i Spanien. Selv mangler hun hverken venner, bekendte eller indhold i hverdagen, som er delt mellem sommerhuset på Anholt og huset i

Christen Mærsk

Fredensborg. Men hun sætter alligevel stor pris på de forskellige netværk i dagligdagen, der blandt andet tæller de andre hundeluftere, der defilerer forbi på den store

grønne plæne, der om vinteren forvandler sig til skibakke. ”Jeg har altid lært, at man skal være åben over for ”Jeg har fået en dejlig omgangskreds heroppe. Man finder

andre nationaliteter og kulturer og lytte og lære af

hurtigt ud af, at der er nogen, man sympatiserer med, fordi

andres erfaringer,” siger Marianne Hostrup Richter, der

man har en fælles baggrund, interesser og bekendte.”

som medlem af beboerudvalget gør en særlig indsats

Som for mange af de andre beboere er tryghed kodeordet.

for at styrke netværket blandt beboerne. Et netværk,

”Institutionens administrator interesserer sig for os. Vi

der er stærkere i dag end tidligere, blandt andet på

hjælper hinanden. Hvis nogen er syge, har vi en slags

grund af kulturelle og sociale tiltag og ikke mindst

telefonkæde, hvor vi ringer rundt og hører, hvordan det

beboerrestauranten, hvor man sammen kan sidde

går. Og min genbo er vældig flink til at skovle sne,” siger

og ’ordne verdenssituationen’ over et glas vin og den

Christen Mærsk som eksempel på, hvordan netværket også

efterfølgende kaffe, mener hun.

kan bruges helt lavpraktisk.

”Jeg tror også, at omgangstonen er lidt mere fri i dag, fordi det er et yngre klientel, og det hele er mere uformelt.

Som at komme hjem

I gamle dage skulle man jo klæde om til jakke og slips

At stedets historie trækker lange tråde bagud er

før middagen, ” siger Marianne Hostrup Richter – og

Marianne Hostrup Richter, 65, et levende bevis på. Som

konstaterer i samme åndedrag, at det dog stadig er et brud

... fortsættes side 22

DANES3_indhold.indd 21

DANES 3 2011 21

25/05/11 09.28


e Munk

... fortsat fra side 21 TEKST Info mangler FOTO Info mangler

Marianne Hostrup Richter har boet i Fredensborghusene siden 2002. Her har hun fundet sin base sammen med hunden Duke.

på de uskrevne regler at møde op i shorts i restauranten. “Man klæder om. Sådan er det,” smiler hun. Hun er ikke i tvivl om, at fællesnævneren for beboerne er ønsket om at finde ro. En fast base. ”For mange af os, der har boet længe i udlandet, bliver Danmark en slags bastion – en redningspakke, når familien er spredt i hele verden. Der er mange heroppe, der for eksempel har børn i udlandet. Mange har boet i tjenesteboliger og ikke haft deres eget. Det er her,

Jeg har altid lært, at man skal være åben over for andre nationaliteter og kulturer og lytte og lære af andres erfaringer.

Vil du have højt til himlen, nyde den storslåede natur og være nabo til Nationalpark Thy

Ørum - Ørum Kirkevej 3

Hv3876

Helt fantastisk charmerende og hyggelig ejendom, opført 1880 og gennemgribende moderniseret i 1990 m/et boligareal på 151 m². Udbygningerne fremstår for størstedelens vedkommende i den orginale stand m/et utal af muligheder. Beliggende på 2.195 m² stor og velanlagt grund hvor ejeren har formået på smukkeste vis at få huset, haven og naturen til at gå op i en højere enhed.

Et fantastisk sted hvor naturen, stilheden, lyset og dette hyggelige hus giver overskud til et aktivt liv! 151 m2 Grund 2.195 m2

2 etager

1 vær. + 1. sal

Opf. 1880/1990

Marianne Hostrup Richter

Dansk-Fransk

Advokatkontor Nice Max Ulrich Klinker info@klinker.fr

Birthe Christensen

Torben Lyngs Niels Kjelstrup Kontant pris/Udbetaling ................750.000/40.000 Brutto/Netto ........................................4.972/4.218

22 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 22

25/05/11 09.28


TEMA: Netværk

man finder hvile, og her, man finder fællesskabet, når man

Om Fredensborghusene

kommer hjem. ”

Fredensborghuse blev bygget i 1962-63 af arkitekt Jørn Utzon

Selv har hun ingen planer om at slippe sit faste

på initiativ af den daværende formand for Danes Worldwide,

holdepunkt.

Jørgen Saxild. Idéen var at skabe en række boliger for

”Man ved, hvad man har at holde sig til resten af livet, og

hjemvendte danskere. Utzon var inspireret af kinesisk byggestil,

man kan overskue det,” siger hun og tilføjer:

og Fredensborghusene er en videreudvikling af husene i

”Når man har været ude, har man samtidig brug for luft

Den Forbudte By i Beijing. Komplekset ligger i naturskønne

under vingerne. Det har man her.”

omgivelser og består af 30 rækkehuse, 47 vinkelbyggede gårdhuse og et fælleshus med restaurant, selskabslokaler og ni gæsteværelser. Hver beboer forpligter sig til at benytte restauranten mindst 12 gange om måneden. Et udlandsophold og et medlemskab af Danes Worldwide er en betingelse for at komme på venteliste til husene, der er på mellem 73,3 og 129,5 m.

Arkitekten Jørn Utzon var inspireret af den kinesiske byggestil, da han i 1962-1963 tegnede det berømte byggeri Fredensborghusene.

DANES 3 2011 23

DANES3_indhold.indd 23

25/05/11 09.28


DANES Undervisning

Lærergruppen Solveig Engberg Undervisning af 5. -7. klasse samt X-klassen. Koordinator for Den Danske Sommerskole (barsel).

Carina Kjær Busk Undervisning af 0. - 4. klassetrin. Ansvarlig for undervisnings-dvd´er og indhold på abc.danes.dk. Desuden ansvarsområder inden for gruppeundervisning.

Emil Rolsted Undervisning af 8. - 10. klassetrin samt X-klassen. Ansvarshavende for Folkeskolens Afgangsprøve.

Stine Balch Sørensen Koordinering af Den Danske Sommerskole, ansvarlig for udvikling og koordination af gruppeundervisning. Desuden lærer for 3. til 5. klasse - herunder rådgivning af forældre i forbindelse med en udstationering.

Danes Worldwides lærere lægger det danske skolesystem under forstørrelsesglasset med afsæt i egne erfaringer fra klasseværelset.

Selvstændighed på skoleskemaet Når eleverne på Danes Worldwides fjernundervisning til juli skal sidde og svede over digte, noveller og kortfilm til folkeskolens afgangsprøve, skal de kunne demonstrere, at de kan tænke selv, skriver lærer Emil Rolsted.

Folkeskolen afslutter ni års skolegang med en

Det var den lokale degn, der ofte forestod undervisningen

afgangsprøve. Hvem har ikke frygtet at dumpe til en

med pædagogiske talenter, der kunne få lektor

eksamen? Det kan man heldigvis ikke i folkeskolen.

Blomme i Scherfigs Det forsømte forår til en ligne en

Selvfølgelig kan man få både et 00 eller -3. Det er der også

rundkredspædagog fra 1970’ erne. Det var udenadslære

nogen, der gør, men de dumper ikke. Hvad skulle der også

– som det for øvrigt også er i Scherfigs 1930’ er-skole.

ske med en dumpet 9. klasse – skulle eleverne så tage 9.

Reformanten af ’den sorte skole’ var digterpræsten N.F.S.

klasse igen?

Grundtvig, der på sin tid var stærkt provokerende. Hans

Der er dog også dybereliggende pædagogiske tanker og traditioner bag afgangsprøven. I 1814 blev det lovpligtigt, at alle børn i Danmark skulle undervises. Vi havde tabt storheden med vores nationale bankerot i 1813 og mistet Norge i 1814 – tilmed til svenskerne! I det hele taget gik det ikke ret godt i Danmark, og som bekendt skal

menneskesyn var, at vi dels skulle være mennesker, før vi kunne blive kristne – altså hele mennesker – men han mente også, at vi ikke bare skulle fylde viden og udenadslære ind i børnene. De skulle høre det levende ord, som det så smukt hedder i Grundvig-Koldske høj-, fri- og efterskoler.

hvad udad tabes indad vindes. Blandt andet derfor skulle

Der er sket meget, siden Grundtvig blev begravet i

børnene uddannes.

1872. Mange skolelove har set dagens lys – måske for

24 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 24

25/05/11 09.28


sk

olen

under lup

mange. Et grundlæggende træk, der stadig holdes fast i,

Word med stavekontrol. Det er ikke udenadslære, der er

er, at eleverne ikke bare skal have fyldt viden i hovedet,

i højsæde hér. Grundtanken er, at de skal have mulighed

de skal kunne demonstrere selvstændighed gennem

for at indhente hjælp fra de midler, de bruger i deres

overvejelser af fagligt stof med inddragelse af viden

dagligdag. De skal vise, at de kan bruge det danske sprog

om dansk kultur og litteratur. Når eleverne hos Danes

og sammentænke det med de overvejelser, de har gjort sig

Worldwide til folkeskolens afgangsprøve i juli skal sidde

ved at læse og høre dansk.

og svede over digte, noveller, kortfilm og deslige, skal de kunne demonstrere, at de kan tænke selv. De skal kunne

De skal til afgangsprøve i dansk, og ingen kan

analysere, fortolke og perspektivere på egen hånd.

dumpe. Hvorfor så have en afgangsprøve, hvis den ikke er til noget, underforstået: alle kan bestå den? Dels er

Det er ikke udenadslære, der er i højsæde her. Grundtanken er, at de skal have mulighed for at indhente hjælp fra de midler, de bruger i deres dagligdag. Lærer Emil Rolsted

den beviset på, at eleverne i den danske folkeskole har gennemgået dansk på et højt fagligt niveau. Dels er den også en prøve i, hvordan det er at gå til eksamen i Danmark. På de gymnasiale uddannelser foregår eksaminerne i høj grad på samme måde. Derudover vil mange gymnasieskoler og nogle universiteter kræve en afgangsprøve i dansk efter 9. klasse som bevis på en grundlæggende viden om danskfaget og en evne til at kunne formidle tanker og viden på dansk.

De må benytte de hjælpemidler, som normalt bruges i undervisningen; ordbog til diktaten, deres egen computer til den skriftlige prøve i stil – og selvfølgelig

Husk, at du nu kan tilmelde dig fjernundervisning i dansk for 6-17-årige for skoleåret 2011/2012 på danes.dk/fjernundervisning DANES Undervisning: Fjernundervisning for 6-17-årige Danes Worldwide tilbyder fjernundervisning i dansk fra børnehaveklasse til 10. klasse. Undervisningen er støttet af Undervisningsministeriet og tilrettelagt, så dit barn kan passe den ind ved siden af sin almindelige skole- uanset hvor I bor i verden. Fjernundervisningen kvalificerer i dansk sprog og kultur, så dit barn lettere kan glide ind i det danske uddannelsessystem, hvis det bliver aktuelt.

Sommerskolen er et tre ugers sprog-og kulturophold i Danmark for udedanske børn i alderen 9 til 17 år. Eleverne bor på en af vores tre skoler og kan her specialisere sig i skoledansk og hverdagsdansk. Elever, der følger vores fjernundervisning i 9. og 10. klasse, kan på Sommerskolen aflægge Folkeskolens Afgangsprøve i dansk (FSA) Gruppeundervisning Hvis I er en gruppe danskere i jeres lokalområde, som har tænkt på at samle jeres børn til danskundervisning, kan Danes Worldwide levere materialet i en undervisningspakke.

Den Danske Sommerskole

DANES 3 2011 25

DANES3_indhold.indd 25

25/05/11 09.28


Ung til ung TEKST Christian Jauernik FOTO Michael Walser

Fristaden Christiania ”Jeg troede ikke, man bare kunne gå ind”

Ville en fristad som Christiania kunne gro frem i Schweiz, eller er det et særligt dansk fænomen? Vores Ung-til-ung-skribent har interviewet 19-årige Michael Walser fra Zürich om hans oplevelser i det københavnske minisamfund, han har besøgt til en eksamensopgave. Michael har besøgt Christiania tre gange, to gange med sommerskolen og en gang med sine forældre. Han havde hørt meget om Christiania, før han besøgte det første gang, og forventede, at Christiania ville være beskidt og ikke bare lige at komme ind og se. Han blev dog hurtigt klar over, at Christiania

hovedstad. Den første gang Michael var på Christiania, var der en guide, der viste ham rundt og fortalte alt, der var værd at vide om Christiania. ”Men den bedste oplevelse, jeg har haft, var, da jeg talte med forskellige christianitter,” siger han.

var meget federe, end han havde troet. Han var imponeret

Smukt og hyggeligt

over, at de kunne have deres helt eget liv, og han var overrasket

Anden gang, han besøgte Christiania, faldt han i snak med en

over, at man kunne have sådan en fristad midt i Danmarks 26 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 26

25/05/11 09.28


gammel svensk dame. ”Hun havde boet på Christiania i over tredive år, altså havde hun været der næsten helt fra begyndelsen, og hun havde en masse gode historier at fortælle,” siger Michael. Han er overordnet set meget glad for Christiania og mener, at det er et rigtig flot og hyggeligt sted med en smuk sø i midten, og han går klart ind for en bevarelse af Christiania. ”Vi er heldige at have sådant et sted i Danmark,” siger han. På Christiania blev han hurtigt imponeret af christianitternes livsstil og væremåde. Nogle andre gode ting, han kunne nævne, var den frihed, man har på Christiania, at man virkelig interesserer sig for sine naboer, og at man lever tæt sammen.

Staten i Schweiz ville aldrig acceptere et sted som Christiania Michael Walser Ikke kun ren idyl Dog erkender han, at ikke alt fungerer helt optimalt og nævner den store ballade omkring hash som en af svaghederne ved fristaden. Han har dog heldigvis aldrig følt sig utryg, mens han har været der. Der er ingen tvivl om at Christiania er et helt unikt sted, men ville det fungere i Schweiz, hvor han bor? ”Jeg tror ikke, det ville være muligt på grund af flere ting. Først og fremmest har man ikke den plads, som man har været så heldig at have i København til sådan et sted. Staten i Schweiz ville heller aldrig acceptere et sted som Christiania,” siger han. Tag derud og oplev selv! Et sted som fristaden er særligt dansk, mener han, og synes godt, at man i Schweiz kan lære noget af danskerne. ”Jeg synes, danskerne er mere åbne for sådan en slags ting som Christiania og giver folk en chance,” siger han. Det kan

Navn? Michael Walser

der godt mangle der, hvor han bor.

Alder? 19 år

Han vil klart anbefale folk at tage til Christiania, fordi

Hvor? Har boet i Zürich, Schweiz, hele sit liv, hvor han går på

det er så anderledes end det, man er vant til, og han har

gymnasiet. Har været elev på Den Danske Sommerskole to

allerede planlagt med nogle af sine venner at tage derud

gange.

igen. ”Men lad os nu se om Christiania stadig findes, når vi besøger København igen,” siger han med et smil på læben.

DANES 3 2011 27

DANES3_indhold.indd 27

25/05/11 09.28


Ebba Mærsk Tanger, Marokko

Den 19. maj 2010 sejlede Ebba Mærsk fra terminalen i Tanger med en last på 15.011 TEU, det største antal containere, der nogensinde har været lastet på et skib.

Torst studi Svare om u unive og i u

www.maersk.com

Med vores historie og globale rækkevidde kender vi kloden som få. Vi tror på, at bæredygtighed giver fordele for både miljøet og forretningen, og vi handler derefter. A.P. Møller - Mærsk Gruppen omfatter Maersk Line, Maersk Oil og andre selskaber inden for shipping, energi, logistik og detailhandel – med 120.000 ansatte i 130 lande.

28 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 28

25/05/11 09.28


DANES Rådgivning

Ekspertpanelet Torsten Geelan, studievejleder Svarer på spørgsmål om uddannelse og universitetslivet i Danmark og i udlandet.

Finn Madsen, revisor Fokus på personer, der flytter over landegrænser. Skattepartner hos revisionsfirmaet BDO Scan Revision med 20 års erfaring i rådgivning af udedanskere.

Line Mørkbak, konsulent Fokus på kulturtræning for udstationerede familier og medarbejdere i danske virksomheder. Indehaver af Culture Crossing og medforfatter til bogen Verden kalder.

Helle Granhøj, konsulent Fokus på virksomhedens rolle i forbindelse med udstationering og hjemstationering. Hun har en HD(O) fra CBS med speciale i udstationeringer og er indehaver af Expat Management.

Mette Nayberg, psykolog Fokus på udedanske familiers trivsel. Hun er Cand. psych. fra Århus Universitet og til daglig direktør i Dansk Krisekorps, der tæller ca. 300 psykologer og konsulentfirmaet Nayberg.

Thomas Færch, advokat Fokus på bolig- og privatretligrådgivning. Advokat Thomas Færch er partner i NORDIA Advokatfirma.

Spørgsmål: Må min mand bosætte sig i Danmark sammen med mig? Jeg er dansk statsborger. Min mand er engelsk statsborger

Vi har tidligere boet i Danmark sammen, og min mand

og forventer at blive amerikansk statsborger inden for de

har dansk CPR-nummer.

næste par måneder. Må min mand stadig bosætte sig i Danmark sammen med mig (og vores børn, som er danske og engelske statsborgere)?

På forhånd tak for hjælpen, Venlig hilsen Annie Wilson

Svar: Din mands dobbelte statsborgerskab vil ikke umiddelbart komme til at give ham problemer i forhold til at kunne bosætte sig i Danmark. Den danske lovgivning søger ganske vist, at begrænse hvor mange danskere, der får dobbelt statsborgerskab, men han vil ikke være ringere stillet af den grund. Som britisk statsborger er han samtidig EU-borger og nyder heraf en del fordele, som en person, der eksempelvis ‘kun’ er amerikansk statsborger

Driver selvstændig erhvervsvirksomhed

Leverer en tjenesteydelse i Danmark

Er pensionist

Er udstationeret

Er studerende ved en institution, der er godkendt

ikke vil have.

eller finansieret af det offentlige, forudsat at han kan

Som EU-borger har din mand uden videre ret til at

forsørge sig selv under sit ophold

opholde sig i Danmark i op til 3 måneder, hvilket udvides til 6 måneder, hvis han er arbejdssøgende. Hvis han ønsker at opholde sig her i landet udover 6 måneder, vil han skulle ansøge om et såkaldt registreringsbevis, som egentlig bare fungerer som et bevis for, at han har ret til at opholde sig i Danmark efter EU-reglerne. For at få et

Råder over tilstrækkelige indtægter eller midler til, at han ikke kan antages at ville være en byrde for det offentlige

Falder han under en af de ovenstående grupper, og har han fået sit registreringsbevis, vil han have lov til frit at

sådant bevis skal han falde ind under en eller flere af de

opholde sig her i landet med dig og jeres børn.

følgende grupper:

Med venlig hilsen Rasmus Kjærgaard Nielsen

Har lønnet arbejde

DANES Rådgivning er: Eksperthjælp Danes Worldwide har samlet et hold eksperter, som kan hjælpe dig og din familie med de spørgsmål, der er forbundet med at flytte ud i verden. Læs på danes.dk, hvordan du stiller et spørgsmål til eksperterne. Tilbage til Danmark Information på danes.dk om reglerne i Danmark, hvis du planlægger at bosætte dig i landet igen.

Juridisk medarbejder Danes Worldwide Sådan fungerer rådgivningen: Har du et spørgsmål til en af vores eksperter, går du ind på danes.dk/ raadgivning og finder den ønskede ekspert. Herefter sender du dit spørgsmål elektronisk. Alle henvendelser behandles fortroligt og indlæg bringes kun i bladet med udtrykkeligt samtykke. Svarene er vejledende. Du kan læse mere på www.danes.dk/raadgivning.

DANES 3 2011 29

DANES3_indhold.indd 29

25/05/11 09.28


Samfundsanalyse TEKST Ove K. Pedersen FOTO CBS

Ove K. Pedersen Professor, cand.scient.pol og journalist. Grundlægger af International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS). Har i 2011 udgivet bogen Konkurrencestaten om den danske udvikling fra velfærdsstat til konkurrencestat.

Hvad er det, der forandrer et samfund? I hvert nummer af DANES udreder professor Ove K. Pedersen de store linjer, der tilsammen tegner staten Danmark.

København:

Global – men ikke global nok Danskerne strømmer til København, hvor der er vækst og jobmuligheder, men byen mangler stadig at indhente Stockholm, Berlin og London for at kunne kalde sig en ægte globaliseret hovedstad. København vokser som aldrig før. Siden 2008 er befolkningen i København og på Frederiksberg vokset med små 50.000. I 2010 og 2011 ventes væksten at være rekordstor: 2, 1 procent pr. år. Væksten består i lige dele tilvandring (5.000 i 2010) og fødselsoverskud (4.800) og har resulteret i, at Københavns Kommune i 2011 udvider ni eksisterende skoler med plads til 1.750 flere elever og i 2011 bygger to nye folkeskoler. Københavnerne bliver også yngre. Fra 2007-2009 fik København 1.700 flere børn i alderen 0-6, mens stigningen på landsplan var på 100. Udviklingen ligner på den måde, hvad der sker med globens andre store byer. Der er også tale om et historisk skifte. Hvor de store byer – også København – i 1970’erne forfaldt, og byernes befolkninger blev ældre, er trenden nu vendt. Hvad er der sket? Svarene er selvfølgelig mange, men det korteste er det klareste – globalisering. Byerne er igen knudepunkter i verdensøkonomien. Første gang var fra 1880’ erne til 1. verdenskrig. Anden gang er fra begyndelsen af 1990’ erne til i dag. Begge gange accelererede den globale samhandel, urbaniseringsgraden øgedes, og akkurat som dengang udgør verdens store

hinanden. Globaliseret i 90’ erne Det samme gælder København. I dag er byens topografi ændret. Det skete i første omgang, fordi serviceerhvervene vandt dominans i forhold til industri og landbrug og fordi finanskapitalen vandt dominans i forhold til manufakturkapitalen. Nye videnstunge virksomheder flyttede ind i forladte industribygninger og nutidens store banker byggede hovedsæder i de gamle havneområder. Midt i 90’erne fik også politikerne øje på Københavns nye muligheder. Der blev investeret i lufthavne, broer, motorveje og metro, der blev bygget nye universiteter og campusområder, der blev opført nye kulturinstitutioner og etableret nye byområder. Samtidig blev underholdning til en industri, og sammen med musik og restauranter satte oplevelsesøkonomien spor i byen: der blev bygget multianlæg for sport og musik, der blev åbnet nye restauranter, cafeer og spillesteder. Til de nye byområder flyttede nye typer virksomheder, de fleste inden for service, innovation og vidensudvikling.

byer nu koncentrerede økonomier, hvor virksomheder opnår konkurrencefordele ved at ligge geografisk tæt ved 30 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 30

25/05/11 09.28


Danske Bank International S.A., R.C.S. Luxembourg, No. B. 14.101, Aut. 24859

Er bagefter Stockholm og Berlin I dag er København suget ind i globaliseringens dynamik. Den konkurrerer med nærliggende byer om veluddannet arbejdskraft og fremmed kapital – især med Stockholm og Helsingfors. Den konkurrerer også om forskere og

“Tidligere spekulerede jeg over, hvem der skulle drage fordel af mit hårde arbejde og gode investeringer. Nu har jeg en plan for det.” John, 65, pensioneret læge, International Private Banking kunde

studerende – især med London og Berlin. Samlet klarer København sig godt, men ikke godt nok.

Hvis den økonomiske vækst i tiåret 1995-2005 havde været lige så stor som i Stockholm, havde dansk BNP i dag været 100 milliarder Professor Ove K. Pedersen højere. Den økonomiske vækst er større i Stockholm, der kommer relativt flere studerende til Berlin, og de finansielle institutioner samler sig hellere i London. Københavns lave konkurrenceevne har betydning for hele den danske økonomi. Over halvdelen af Danmarks BNP skabes nu i hovedstadsområdet og hver gang, der skabes 100 jobs i København, følger der 20 nye jobs med i resten af landet. Men det er ikke nok. Hvis den økonomiske vækst i tiåret 1995-2005 havde været lige så stor som i Stockholm, havde dansk BNP i dag været 100 milliarder højere. Bystyret er vågnet I 2010 var den økonomiske vækst i København omkring 2 procent. I 2020 skal den være på 5 procent baseret på 20.000 nye arbejdspladser i den private sektor. Det siger bystyret, som til formålet har igangsat en ny erhvervspolitik, som lægger vægt på at trække nye

Arveplanlægning. En løsning udover det sædvanlige. John og hans kone Mona har gennem hele deres liv opbygget en formue, som skal føres videre til deres børn og fremtidige generationer. Med både aktiver og arvinger i flere lande søgte John og Mona råd hos os for at oprette en skræddersyet familiefond med et sikkert afkast. Vi hjalp dem med at opbygge en struktur, der bygger på familiens behov og situation, og som sikrer arvingernes økonomiske fremtid. Har du brug for hjælp til at sikre din arv og formue på tværs af landegrænser, så er Danske Bank International måske noget for dig. Få mere information og tag vores test på www.danskebank.lu

virksomheder til, internationalisere universiteterne, koordinere den kollektive trafik i hele regionen og udnytte den nye Femern-forbindelse til Tyskland. Efter bystyrets mening er den danske økonomi blevet afhængig af jobskabelsen i København. Befolkningstilvæksten kunne tyde på, at den har ret. DANES 3 2011 31

DANES3_indhold.indd 31

25/05/11 09.28


Talerøret – din stemme i de ba

tten

Christopher Bo Bramsen Danes Worldwides formand siden 2007. Blev ansat i Udenrigsministeriet i 1970 og har været udsendt; først til Washington, siden til EU-repræsentationen i Bruxelles. Danmarks ambassadør i Beijing (1995-2001) og i Madrid (2001-2004).

I hvert nummer af DANES er formand Christopher Bo Bramsen dit talerør i den danske debat, når det gælder vores mærkesager: Dobbelt statsborgerskab, familiesammenføring og stemmeret. Nyt om dobbelt statsborgerskab Den 28. april drøftede folketinget et beslutningsforslag

mulighed for at få et fremmed statsborgerskab uden at

(B.82) om dobbelt statsborgerskab fremsat af Det

skulle frasige sig deres danske. I notatet er beskrevet to

Radikale Venstre. Forslaget gik ud på at pålægge

eksempler (Mahler-sagen og Lene Vestergaard Hau), som

regeringen snarest muligt at fremsætte de nødvendige

eksemplificerer de problemer, mange danske i udlandet

lovforslag, der sikrer, at udlændinge, som søger dansk

står overfor, når det gælder deres danske statsborgerskab.

indfødsret, selv får mulighed for at bestemme, om de vil

Begge sager blev kommenteret under debatten den 28.

opretholde deres oprindelige statsborgerskab.

april på Christiansborg.

Ligeledes skal det være muligt for danske statsborgere,

I notatet er der en række gode argumenter for at bringe

som søger statsborgerskab i et andet land, at opretholde

den gamle danske modstand mod dobbelt statsborgerskab

det danske statsborgerskab. Tilsvarende forslag har

til ophør, herunder

tidligere været drøftet i folketinget, og det må konstateres, at partiernes grundholdninger, som blev lagt frem den 28. april, ikke har ændret sig i forhold til tidligere. Det betød, at de radikale, enhedslisten, liberal alliance og SF kunne støtte forslaget, mens Dansk Folkeparti, Venstre, de konservative og socialdemokraterne ikke fandt tiden inde til at opgive den principielle modstand mod dobbelt statsborgerskab. Ingen saglige argumenter Debatten i folketingssalen, der varede halvanden time, var imidlertid interessant, da den viste, at der ikke længere synes at være væsentlige argumenter af praktisk eller retlig karakter mod dobbelt statsborgerskab, som ikke kan løses i de konkrete tilfælde. Tilbage står de mere følelsesladede sider af sagen, herunder især hvor vanskeligt det er at skulle afskrive sig sit danske statsborgerskab. Politikerne må afskrive sig myten om hundrede procents loyalitet over for ét land. Danes Worldwide fremlagde dagen inden debatten i folketinget om dobbelt statsborgerskab, som især argumenterer for, at danskere ude skal have

•at kun meget få lande i verden går ind for hundrede procents loyalitet til ét land •at der ikke længere består nogen nordisk enighed om at begrænse dobbelt statsborgerskab •at der i Danmark og i andre lande allerede findes tusinder af danskere, der er dobbelte statsborgere •at de fleste udlændinge i Danmark med dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse opnår en status, der reelt svarer til dobbelt statsborgerskab •at der ikke findes muligheder for at bevare den danske indførdsret for danskere i udlandet, som ønsker et fremmed statsborgerskab •at Danmark dermed er et af de få lande i verden, som diskriminerer mod sine egne statsborgere (i udlandet). Det er nu op til folketingets 179 medlemmer at indse, at der ikke er noget til hinder for at få moderniseret den danske indfødsretslovgivning. Læs notatet på www.danes.dk/dokumentation

32 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 32

25/05/11 09.28


Brev fra et medlem

”Jeg vil ikke opgive mine rødder” Ja, hvad er det at være dansker? Er det noget specielt? Hvad er der specielt ved udedanskere? Adskiller vi os fra andre nationaliteter? Er vi selvtilfredse – bedrevidende? Er vi stolte – eller tilpasningsvillige? Man kan stille mange sådanne spørgsmål – ikke

omstændighederne blive ”i morgen,” hvis jeg da

mindst som udedansker og måske først, når man er

ville. Men så ville jeg omgående miste mit danske

kommet lidt op i årene.

statsborgerskab (!) da vi jo som hovedregel ikke

Selvfølgelig er der ikke entydige svar, og det har

anerkender dobbelt statsborgerskab. Det er ikke noget

naturligvis noget med blandt andet alder, erfaringer og

alternativ for mig personligt – jeg ville opgive en del af

køn at gøre.

min identitet og mine rødder. Jeg kender dog eksempler på dygtige danskere, der her har måttet tage det tyske

Selv er jeg dansker med ”heart and mind”, selv om

statsborgerskab for at kunne blive for eksempel tysk notar

jeg har levet mere end halvdelen af mit liv i udlandet. Jeg

– og dermed har måttet opgive det danske.

har hele mit liv arbejdet for danske interesser – erhverv, eksport, kultur, sport – og har altid gerne forsøgt at udbrede ”danske værdier”. Men hvad er det ? Jeg tror, vi har en særlig urgammel og sund identitet, der har at gøre med vores traditioner, vores kultur (højskole og jantelov iberegnet), vores skolegang og uddannelse, vores ældgamle og for det meste vellidte kongehus, og vores velfungerende samfund og demokrati. Som et lille, relativt homogent land har vi klaret os godt, selv om man af og til kan spore en vis dansk selvtilfredshed – mest hos dem, der bor hjemme.

Det er for mig utåleligt, at man i dansk politik ikke kan blive enige om nogle passende regler for dobbelt statsborgerskab og stemmeret for udedanskere og udedanske familier. Rolf Hagemann, medlem af Danes Worldwide

Når alt dette er sagt, vender jeg tilbage til min egen situation:

Det er en meget pinlig og kritisabel situation, der ikke kan accepteres i en globaliseret verden og i et

Stemmeretten og muligheden for dobbelt statsborgerskab.

moderne EU. Et demokratisk ’deficit’, som vi kun deler

I mine mange års virke for udenrigstjenesten havde jeg

med ganske få andre lande, som vi sammenligner os

stemmeret i Danmark, uanset hvor i verden, jeg befandt

med. Det er for mig utåleligt, at man i dansk politik ikke

mig. Da jeg trak mig tilbage fra tjenesten og bosatte mig

kan blive enige om nogle passende regler for dobbelt

i Berlin med min tyske kone, mistede jeg omgående min

statsborgerskab og stemmeret for udedanskere og

stemmeret! Jeg modtager dansk pension og betaler

udedanske familier – det er åbenbart juridisk muligt at

skat af den i Danmark, samtidig med at jeg har arbejdet

lave sådanne regler uden at skulle ændre Grundloven.

videre for danske interesser som konsulent, Goodwill ambassador for Copenhagen og Danes Worldwide

Jeg tilslutter mig ethvert tiltag og Danes Worldwides

repræsentant i Berlin.

initiativer over for politikere og Folketing med henblik på at få ændret (og moderniseret) de uacceptable forhold.

Jeg har heller ikke stemmeret i Tyskland, da jeg ikke er tysk statsborger. Det kunne jeg efter

Venlig hilsen Rolf Hagemann, Berlin DANES 3 2011 33

DANES3_indhold.indd 33

25/05/11 09.28


0

1. række til Sejerøbugten!

Taxfree billeje i Danmark

... e e j lle vic

i b e

ser ! e er god tore” g i e l Bil samm le de s n al me om “ s www.taxfreecars.dk

3

Tlf (+45) 62 21 81 44 Fax (+45) 62 21 81 43 mail: eh@taxfreecars.dk

EDC Vesterholm & Co.

Danes_jan_93x118.indd 1

edc.dk

Veddinge Bakker - Skelbakken 43 SKØNT FRITIDSHUS I 2 PLAN, beliggende på kuperet naturgrund og med flere terrasser og "gryder". 180 graders udsigt fra næsten alle rum. Endv. integreret garage. Sag 20-8025. Udb/knt... 345.000/6.885.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 43.353/33.491 Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 27.467/21.421

235

2427

2/3

1970

Nybolig Poul Erik Sandberg Grundtvigsvej 9 4500 Nykøbing Sj. 2 Tlf. 59911248

21/01/11 15.40

sammen med Nykredit

Kysthus med den absolut bedste beliggenhed!

Læs mere på www.benniksgaardhotel.dk

Modelfotos!

Nyhed Sejrsvej 143, 1., Rinkenæs, Gråsten Beliggende som endebolig, og med en enestående udsigt til golfbanen og Flensborg Fjord, finder du denne lækre og yderst gennemførte bolig. Holdt i lyse farver og gode materialer hele vejen igennem. Mulighed for helårs- eller fritidsbrug!

Pris/Udb. 2.495.000/125.000 Brt./Nt. 16.625/13.870 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Rentetilpasning 12.497/11.811 Bolig 116 m² Rum/Vær. 3/2 Opf. 2005 Kontakt 74644514 Sag 63601151

Rømø er med sin utrolige smukke beliggenhed midt i Vadehavet et sted helt for sig. Rømø byder på et væld af aktiviteter, men det er den helt unikke natur, der er altoverskyggende. Dette KYSTHUS er beliggende helt ud til vandkanten med ugeneret panoramaudsigt over Vadehavet. Huset er opført i 3 niveauer, hvor niveau 0 er parkering og indgangsparti samt 2 depotrum. Niveau 1 indeholder opholdsafdeling, 2 værelser samt badeværelse. Niveau 2 har ligeledes 2 værelser, badeværelse og udg. til den fantastiske tagterrasse. Sag 29801110. Udb/knt......200.000/4.695.000 Bolig m² Grund vær. Opført m² Brt/nt............... 27.628/22.054 Alternativ finansiering: Pauselån® F1........... 14.562/11.860

Stationsvej 2 6360 Tinglev 74644514/40463040 Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Rømø - Hollænderstrædet 44

147

89

4

2009

Nybolig Skærbæk & Rømø KOM GODT VIDERE

Storegade 38A 6780 Skærbæk Tlf. 7475 2488

34 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 34

25/05/11 09.28


Krydsord TEKST Ulrik Jacobsen ILLUSTRATION Karen Leth Hancke

ANLØBE STÆRKT STAND

BARBERE

DAMP

ENSARTEDE

DYR

1

UDBASUNERER

2 SKJOLD

FINDES

TIDSRUM MODSTAN- OPSLAG PJALT DER

3

ENG. Ø FORDÆRVEDE

VELBESLÅET

GRINE

TILTALE

DYR OVERPRIS AFRIKANER

FUGL HÅB

4

MATERIALE

5 FORSTÅ

LIAN

HÆLDE HÆVE TEENAGER

SE EFTER SMADRE

FIN

6

UMODERNE KIGGET NEDBØR INDIANER

AVENUE 7

BLOMST

PINE

ISOLERET

SLUGT ROGN BINDEORD

GRÆSK TEGN MOD BUNDEN

8

..? ELLER GRIBE ..?

PAPIRSTYKKE

TALORD

9 TALORD

KØRT

Løsningen på sidste måneds krydsord var ”BONDEDRENG” Tillykke til de heldige vindere! Præmien vil blive sendt direkte. Vindere: Kjeld Schaumann Johansen 6 Hamilton Drive, Lexington, VA 24450 U.S.A.

Jette og Gert Risfeldt 20338, Kouterstraat 61, B-3071 Erps-Kwerps Belgien

Marianne Lorentzen 32, Av. Père Damien B-1150 Bruxelles Belgien

Løsningen på krydsordet sendes til danes@danes.dk eller Danes Worldwide, Købmagergade 67, 2. th., 1150 København K, DK senest den 20. juni 2011. DANES 3 2011 35

DANES3_indhold.indd 35

25/05/11 09.28


DANES Netværk

Blogpanelet Rikke Bertolt, Danmark Har boet og rejst 15 år i udlandet med mand og datteren, der nu er 12 år - og har nu base i en grøn bøgeskov i Sorø. Interesserer sig for, hvad der driver os til at rejse ud, hvorfor og hvornår vi rejser ‘hjem’, og i det hele taget hvad der får os til at flytte os i livet.

Lise Transboel Corey, Schweiz Født i 1969, bosat i den italienske del af Schweiz med sin irske mand. Har to drenge fra 2000 og 2003. Er aktiv lokalt som moderator for flere internetfora for udlændinge i Ticino og gennem sin egen blog www.lacastagna.ch

Anne Mette Levin, Tyskland 44 år, gift og har 2 piger på 8 og 13 år. Har boet i Schweiz og Frankrig og er nu bosat i Bremen. Er for tiden hjemmegående og styrer blandt andet et stort dansk netværk i Bremen. Anne Mette fokuserer på emnerne: At være ‘vedhæng’ i udlandet, børn og unges skolegang i udlandet og kultur.

God debatskik Indlæggene på bloggen er udtryk for skribenternes egne holdninger. Vi værdsætter en fri debat, men forbeholder os ret til at slette eventuelt stødende indlæg. Venlig hilsen redaktionen

Her kan du læse lidt af, hvad vores bloggere delte med os andre fra den store og lille verden siden sidst. Læs mere og byd ind med dine egne tanker på danesworldwide.blogspot.com FREDAG DEN 22. APRIL 2011 ¨Gaette¨ brev Jeg prøver jo på bedste vis at videregive de danske traditioner til drengene, også selv om det ikke altid er lige let. De har f.eks i mange år vaeret overbeviste om at det hed ¨gaette¨breve, for det var jo det det handlede om. Ordet gaek er ikke eet jeg bruger eller de nogensinde hører. I år har traditionen fået et endnu mere besynderligt twist. Brevet er blevet sendt til morfar (altså hvis du laeser med, så gaetter du det aldrig vel?!!) i allersidste øjeblik, som vedhaeftet foto på email - så han ikke har tid til at gaette det og skrevet så småt, at han ikke kan laese det - eller det er i hvertfald planen (NB. det er brevet der er lille, ikke chokoladeaegget der er stort). Hermed danske traditioner ganske opdaterede for af 2. generations danskere i udlandet, som udover maerkelige traditioner også kaemper med dansk stavning og tastaturer uden ae, ø og å. Indsendt af Lise Transboel Corey FREDAG DEN 8. APRIL 2011 Vi har overlevet ! Tiden flyver afsted og foråret er kommet til Bøgeskoven, hvor vi bor. Lige nu viser Danmark sig fra sin mest magiske side. Lyset ændrer sig og pludselig kan vi sidde udenfor i læ og sol og drikke vores kaffe. De blå anemoner blomstrer side om side med vintergækkerne og de hvide anemoner er ved at overtage det hele. Om få dage vil de skabe et tæppe af hvidt i hele skovbunden......... Jeg havde helt glemt hvor magisk det egentlig er - foråret. Jeg har ikke set krokus i 15 år, - og erantis er faktisk også en fin lille blomst, når den fylder en hel grøftekant, som ellers var dækket af sne indtil for ganske nyligt. Jeg tror at vi har overlevet vores første vinter i Danmark !! Indsendt af Rikke Bertolt

36 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 36

25/05/11 09.28


DANES Netværk

Goddag og farvel Når vi lever i udlandet mere eller mindre som ’nomader’, så møder vi mange nye mennesker, og vi tager afsked med lige så mange. Det kan være svært. Af repræsentant Connie Thomsen, Budapest Der er altid nogle nye på vej ind i fællesskabet og altid

Jeg foretrækker at have lært disse skønne mennesker

nogle på vej videre ud i verden eller hjem til Danmark. Vi

at kende og leve med, at de rejser fra mig igen. For

bliver til stadighed bekræftet i, at tiden ikke står stille, og

alternativet havde været, at jeg slet ikke havde oplevet og

sommetider kan det være svært at følge med. Det sidste

kendt dem, og så ville jeg være gået glip af disse berigende

kan mange nikke genkendende til, men netop det med at

personligheder. Jeg vil savne dem alle, og jeg vil huske

skulle sige goddag og farvel hele tiden kan for mange være

dem og glædeligt kunne genfortælle historier fra vores

opslidende.

oplevelser. Det er da ikke så galt, er det?

Det er et tema, vi i Budapest drøfter en del i øjeblikket. Der er mange danske familier, der rejser fra byen inden for de næste måneder. Familier, der har været en integreret del af den danske gruppe. Især dem med små børn synes, at forandringen er hård. Deres små poder

Der kommer også nye familier, og dem glæder vi os til at hilse på og byde velkommen i vores fællesskab i denne skønne by. Jo, livet går videre, og vi skal bare huske at værdsætte og glæde os over det.

mister gode kammerater, og det gør ondt i et moderhjerte. Mit bedste bud på at overleve dette ”goddag og farvel liv” er, at vi lever i nuet. Og med en positiv livsindstilling kan et farvel være lige så livsbekræftende som et goddag.

DANES Netværk er: Repræsentantkorpset Danes Worldwide har over 120 lokale repræsentanter ude i verden, der kan svare på praktiske spørgsmål og guide til mere viden om blandt andet skoler, netværk og administration i lokalområdet. Hver repræsentant har en profil på vores hjemmeside danes.dk. Mødestedet på danes.dk og danesworldwide.blogspot.dk Danes Worldwide har et nyt online debatforum, hvor du kan møde andre i samme situation som dig selv. I gruppen ‘Ung til Ung’ kan

13-18-årige kan finde hinanden og udveksle erfaringer om at bo i udlandet og vende hjem igen. Du kan også blogge med vores repræsentanter og blande dig i debatten på vores blog. Arrangementer Danes Worldwide holder hvert år en stor sommerfest på Kronborg Slot, hvor foreningens medlemmer mødes ansigt til ansigt. Vi skræddersyr også kurser om udstationering for virksomheder. På aktivitetskalenderen på danes.dk kan du læse om kommende arrangementer i hvert enkelt land. Her kan du også læse mere om, hvordan du bliver repræsentant.

DANES 3 2011 37

DANES3_indhold.indd 37

25/05/11 09.28


DANES Netværk

Ny butik åbner vinduet til Danes Worldwide Af repræsentant Halina Berthelsen, Andorra Som repræsentant i Andorra har jeg sammen med to andre medlemmer af Danes Worldwide, Inge og Hans Bittmann, der netop er udnævnt til årets danskere i Andorra for deres sociale engagement, taget initiativ til at danne den velgørende forening CARISMA, som har til formål at hjælpe lokale socialt udsatte familier. Med 12 frivillige fra forskellige nationer og et generøst tilbud fra kommunen om et stort gratis lokale, driver vi en genbrugsbutik, som modtager bøger, tøj, møbler og dekorationer. Hele overskuddet går dels til at give arbejde

andre NGO-foreninger, som arbejder med socialt udsatte familier og blandt andet yder støtte til voldsramte kvinder og børn. Vi har fået en fin modtagelse og støtte hos den lokale befolkning og en positiv omtale i landets tv og aviser. Efter kun tre måneder har vi indsamlet 5.000 euro til det velgørende arbejde i landet. Vi håber, at vi kan få flere danskere i Andorra til at give os en hjælpende hånd. På grund af den positive omtale, vi får i lokale og danske medier, håber vi også, at de vil høre om Danes Worldwide og få lyst til at melde sig ind i foreningen. Foto: Fra avisen Diari d’ Andorra

til en ung arbejdsløs i kommunen, dels til

Skriv til os! Artikler fra repræsentanter mailes til redaktion@danes.dk Længde: Max 300 ord. Billedopløsning: 300 dpi (jo større, jo bedre.) Tidsfrist for næste nummer: 17. juni 2011 38 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 38

25/05/11 09.28


Nyt fra repræsentanterne

Repræsentant tog imod danske gymnasieelever Illegal indvandring, tapas og H.C. Andersen var nogle af emnerne på det program, som den lokale repræsentant i Málaga havde strikket sammen til 34 danske gymnasieelever på studietur. Af repræsentant Jens M. Jensen, Málaga

34 elever fra Borup Gymnasium i alderen 17-19 år havde som et led i deres samfundsfaglige studielinje valgt at rejse til Spanien for at undersøge forholdene omkring illegal indvandring nærmere. “Eleverne tog kontakt til mig igennem Danes Worldwide,” fortæller foreningens repræsentant i Sydspanien, Jens M. Jensen. “Og jeg ville selvfølgelig gerne hjælpe dem med at strikke et program for deres ophold sammen. Illegal indvandring er jo desværre en del af hverdagen i vort område, og jeg vurderede, at det ville være mest spændende for eleverne at tale med en lokalpolitiker om sagen. Advokat og byråds-

Danes Worldwides repræsentant i Málaga, Jens M. Jensen (t.h.) sammen med eleverne fra Borup Gymnasium under sydens sol.

medlem Javier García León, der i øvrigt også er medlem af Danes Worldwide, var frisk på idéen, og holdt et meget interessant foredrag, hvortil der efterfølgende blev stillet

spørgsmål,” fortæller Jens M. Jensen, der også selv fik

mange spørgsmål”.

nogle spørgsmål om at være immigrant i Spanien.

Det handler om mennesker Advokaten sagde bl.a.: “Når man taler om immigration, leder tankerne som regel hen på illegal indvandring, eller immigration fra fattige lande, men uanset de økonomisk svære tider, vi oplever nu, skal man altid tænke på, at det er mennesker, det handler om”. Javier García León kunne også fortælle eleverne fra Borup, at antallet af immigranter, der ankommer til de andalusiske kyster, er faldet med hele 40 procent det sidste år, dels på grund af krisen, der betyder færre jobmuligheder til immigranterne, og dels på grund af øget overvågning på ankomststederne. “Javier havde sat sig godt ind i stoffet, så han kunne besvare de yderst velforberedte elever på deres mange

Imponerende elever Under opholdet, som også bragte dem en tur til Sevilla, boede eleverne på hotel i Málaga, og her havde Jens M. Jensen arrangeret en spændende dag. Under byvandringen i Málaga viste hanrundt og fortalte om byen og dens historie. Det blev også til et besøg ved statuen af H. C. Andersen, og fortællingen om digterens besøg i 1862 var selvfølgelig på programmet. “Inden vi skiltes, spiste vi tapas på legendariske Lo Güeno. Jeg var virkelig imponeret over de unge. De var meget interesserede og velinformerede. Man mærkede tydeligt, at det ikke kun handlede om at få en uges ferie. Turen havde et formål – og det skal munde ud i en rapport om emnet illegal indvandring,” slutter Jens M. Jensen fra Danes Worldwide. (Artiklen har været bragt i La Danesa)

DANES 3 2011 39

DANES3_indhold.indd 39

25/05/11 09.28


Nyt fra repræsentanterne

Interview med den danske ambassadør i Paris Af repræsentant Charlotte Hickel, Paris

kolleger, der både kan og vil. Der samarbejdes på kryds og tværs”.

Jeg skulle møde ambassadør Anne Dorte Riggelsen. Troede jeg. Men til min store overraskelse kom i stedet

Danskerne er meget aktive

en stor hund mig i møde. Ambassadøren selv inviterede

Om danskerne i Paris siger hun, at ”der er et dansk

smilende på kaffe i sofahjørnet.

samfund gemt i Paris.”

”Det er en fransk golden retriever. Den er lige fyldt et

Hun beundrer de mange aktive danskere, ikke blot ved

år, hedder Frida og er meget velopdragen,” siger hun og

Frederikskirken og Danmarkshuset, men også ved Det

fortæller, at hun lader gæsten møde Frida som ”symbol på

danske Studenterhus i Cité Universitaire.

den ånd, der hersker på ambassaden med aktivitet, men i

”Alle har været rigtig gode til at svinge kasketterne, så

en uformel og fri atmosfære”.

franskmændene tror, at antallet af danskere i Paris er

Beundrer fransk debatkultur Anne Dorte Riggelsen er jurist fra Københavns Universitet og blev udnævnt til dansk ambassadør i Paris forrige år efter flere år i Udenrigsministeriet. Hun var udsendt som ambassadesekretær allerede i 19901992 ved den franske ambassade og kender derfor ikke blot Danmark godt, men også Frankrig. Ved det franske samfund vil hun fremhæve ét træk, som hun sætter pris på: Debatkulturen. I Frankrig diskuteres åbent og fordomsfrit – også det, som gør ondt. Hun understreger, at det ”på ambassaden er en fornøjelse

på størrelse med indbyggerantallet i Aarhus, mens det i virkeligheden er som Tønders.” Men, siger hun: ”Frankrig er langt fra kun at være Paris. Også i provinsen er danskerne aktive i foreninger, hvor dygtige konsuler har et tæt forhold til de forskellige danskere.” Ambassadøren slutter denne hyggelige passiar med at sige: ”Sagerne står i kø uden for min dør. Vi er allerede i fuld gang med at forberede EU-formandskabet i 2012.” En opgave, den danske ambassadør i Paris, som den europæiske dansker hun er, åbenlyst glæder sig til.

at være chef for så mange dygtige medarbejdere og

VELKOMMEN TIL NYE REPRÆSENTANTER MARTS/APRIL: Lars Christian Matthiesen, Edmonds, USA Connie Meyer, Moskva, Rusland (f. 1943) Christian Boesen, Valencia, Spanien (f. 1974) Randi Melis Hansen, Sardinien, Italien (f. 1949) Har du lyst til at blive repræsentant og skabe kontakt mellem danskere, hvor du bor? Så skriv til pal@danes.dk eller ring på + 45 33 32 09 13.

40 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 40

25/05/11 09.28


Sommerkonkurrence Vind 3 eksemplarer af ny bog med danske dessertklassikere Send os opskriften på din yndlingsdessert – fra Danmark eller udlandet – og du deltager i lodtrækningen om dessertbogen Sweet on Denmark af forfatter Birthe Jensen (bosat i Australien). Vinderne bliver offentliggjort her i bladet, ligesom vi udvælger og trykker en af de vindende opskrifter. Send svaret til redaktion@danes.dk senest den 18. juli 2011

Bogen byder på mere end 50 opskrifter på traditionelle danske kager, bl.a. spandauer, snegl, Sarah Bernhardt, Othellolagkage og Napoleonshat, og nogle af de medvirkende Michelin-kokkes egne indbydende opskrifter som æblekage, chokolade, is- og sorbetdesserter.

Kokkene er bl.a. Claus Meyer fra Meyers, Francis Cardenau fra Le Sommelier, Erwin Lauterbach fra Saison og Jakob de Neergaard fra Søllerød Kro. Forord af Ole Henriksen. Udgivet på forlaget Images Publishing.

n DANES 3 2011 41

DANES3_indhold.indd 41

25/05/11 09.28


Foreningsliv

Hvad er Danes Worldwide? Danes Worldwide er en almennyttig forening, stiftet i 1919, hvis overordnede mål er at gøre det så let som muligt for danskere at bo og arbejde i udlandet - og vende hjem igen. Vi tilbyder rågivning, netværk og danskundervisning til danske børn i udlandet - og klæder danske beslutningstagere på med viden om forholdene for de mellem 200.000 og 300.000 danskere, der bor i udlandet. Foreningen har ca. 5.000 medlemmer fordelt i 123 lande (2011).

Brev fra et medlem

’Nyt fra Fredensborghusene’ overdrager denne gang spaltepladsen til Gitte Gammelgaard, der har sendt os et brev, hvor hun beskriver sit første møde med Fredensborghusene og dets beboere. Denne gang er noget særligt. Denne gang er ikke et

aftensmad, fordi restauranten havde ferielukket, senere til

midlertidigt ophold, siger vi – og få tror os, fordi vi er

drinks hos naboer, og ikke mindst blev vi budt velkommen

flyttet så mange gange: Pakistan, Burma, Thailand, Indien,

med blomster af en beboerkomité.

Bangladesh, Vietnam, og efter hjemkomst til Danmark for 16 år siden endnu flere gange. En af fordelene ved at have flyttet så meget er, at man bliver tvunget til at skille sig af med ting. Det hele bliver mere enkelt, og børnene bliver glade for at arve ting, vi ikke mere har brug for. Vi på vores side glæder os over at gense dem, når vi besøger dem. At flytte ind i Fredensborghusene kræver tilpasning. Bygningerne er fredet, og det begrænser ens

Foto: Bjørn Stig Hansen

egne ideer om indretning. For at undgå frustrationer er det

Restauranten er et centrum,

derfor vigtigt at have nogle realistiske forventninger. Dem

hvor man helt uforpligtet kan vælge at dele sit måltid

kan man skaffe sig gennem information ved at blive medlem

sammen med andre eller vælge at være sig selv. Uanset

af Fredensborghusenes Venner og ikke mindst fra den

hvad er det en fornøjelse at sidde og lytte til den summen

udmærkede DVD, der er udarbejdet til formålet. På denne

af stemmer fra folk, der hygger sig sammen og nyde den

måde får man mulighed for at besøge stedet og møde nogle

smukke udsigt, når der er lys til det.

af de mennesker, der bor heroppe.

Samtidig har det været en positiv overraskelse at finde et dynamisk miljø, hvor man stræber efter at forbedre tingene

Lad det være sagt med det samme: Vi forelskede os

inden for de rammer, der nu er sat. Der er bestemt ikke

i dette unikke byggeri og hele konceptet om et fællesskab,

stilstand.

hvor du samtidig har mulighed for at have et privatliv. Vi har derfor glædet os meget til at flytte ind og er blevet

Måske ligger der en værdi i at beslutte og vide,

modtaget med stor venlighed og gæstfrihed af både

at her bliver vi, og at alle de nye oplevelser, vi har haft

administration og beboere. Vi har følt os velkomne helt

i kraft af vores mange forskellige hjem i både udland og

fra begyndelsen. På indflytningsdagen blev vi inviteret til

indland, ikke behøver at blive mindre af at blive bofast, men

middag hos en betænksom genbo, der ville sikre, at vi fik

tværtimod berigende på en anden måde!

42 DANES 3 2011

DANES3_indhold.indd 42

25/05/11 09.28


Leder

Foreningsliv

HOLGER DANSKER

Fra Facebook til Fredensborg Netværk er er meget brugt ord i 00’erne og dækker over stort set alt lige fra aftenskolekurser til forretningsnetværk for erhvervsledere til de sociale medier på internettet: Facebook, Twitter, LinkedIn – fortsæt selv ... I Danes Worldwide er vi meget begejstrede for de sociale medier (ligesom de andre 663 millioner brugere af for eksempel Facebook) – netværk, der gør det lettere og sjovere at være dansker i udlandet. Vi bliver glade, når vi kan se, at brugerne på vores Facebookgruppe benytter hinanden til at få gode råd om livet i udlandet og som hjemvendte. Vores blog danesworldwide.blogspot.com har nu været besøgt over 5.000 gange, hvilket viser en stor interesse for at høre om andres erfaringer og måske lette på låget til sine egne. Men et virtuelt netværk erstatter aldrig det personlige møde. Særligt når man bor i udlandet uden det helt store – ja, netværk. Vores 120 repræsentanter verden over gør en stor indsats for at få danskere og deres familier til at mødes under mange og forskelligartede former såsom bogklubber, spiseklubber, julebasarer og fastelavnsfester. Fælles for alle netværk er, at det er en enkeltperson, der har taget det første skridt. Ligesom kunstneren Heike Arndt i Berlin, der en gang om måneden slår dørene op til ‘Scandinavian meeting point’, hvor skandinaver og andre interesserede kan nyde den gode kunst og hinandens selskab på galleriet i et inspirerende miljø og skabe uformelle kontakter, der kan være guld værd i en ny by. I vores egne Fredensborghuse er udgangspunktet den internationale ‘bagage’, som beboerne har med sig. Mange har klaret sig selv og arbejdet hårdt i mange år, ofte med mange skiftende baser, og har nu behov for at dele historierne og anekdoterne fra fortiden med andre, der forstår dem. Det er også netværk.

Ny tegneserie I dag siger vi goddag til tegneserien Holger Dansker, der foruden Holger tæller hans hustru Yrsa samt Bølle, en godmodig vovse af ubestemmelig herkomst. Hr. og fru Holger Dansker bor et eller andet sted i udlandet, hvor de konstant må justere deres danskhed i forhold til de fremmede omgivelser. Det er tegneren Werner Wejp-Olsen, der lægger streg til Holger Dansker fra sin bopæl i Californien. Rubrikken om nye medlemmer, flyttede medlemmer og fødselsdage udgår Navne og adresser på nye medlemmer og medlemmer, der flytter, udgår desværre, indtil vi har haft mulighed for at indhente medlemmernes samtykke til offentliggørelse af navne, hvilket er et dansk lovkrav. Vi beklager dybt dette skridt. Vi ser os desværre også nødsaget til at udelade rubrikken fødselsdage af samme årsag. Send os din e-mailadresse Fra 1. marts 2011 vil medlemskontingentet blive opkrævet elektronisk. Husk derfor at oplyse os din e-mailadresse, hvis du ikke allerede har gjort det.

Anne Marie Dalgaard Generalsekretær

Bliv medlem Ja tak, jeg vil gerne være medlem!

OM DANES WORLDWIDE Foreningen Danes Worldwide har siden 1919 været talerør for danskere i udlandet. Vi skaber kontakt mellem danskere i verden og forbedrer livs- og arbejdsvilkårene for jer, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet. Protektor: H.M. Dronningen

Magasinet DANES Ansvarshavende redaktør: Anne Marie Dalgaard Redaktør: Marie Brynskov: redaktion@danes.dk Layout: Karen Leth Hancke: karen@danes.dk Annoncer: Pál Jauernik: pal@danes.dk Korrektur: Ulla de Stricker

Danes Worldwide Købmagergade 67, 2 1150 København K Danmark Tlf.: +45 33 32 09 13 danes@danes.dk www.danes.dk abc.danes.dk

Tryk: AKA-print A/S Distribution: IRS ISSN 1904-5360 Årgang 92

Danes3_omslag.indd 2

Magasinet DANES udsendes til medlemmer af Danes Worldwide. Udkommer 6 gange årligt. Eftertryk af usigneret stof er tilladt med tydelig kildeangivelse. Piet Hein © Danmarksglobus & tekstlinje anvendt med venlig tilladelse af Piet Hein a/s, Middelfart Magasinet DANES trykkes på FSC-mærket papir for at skåne miljøet.

Medlemskab kr. 595 pr. år (gælder husstanden)

Mine oplysninger: Navn

Kreditkort Kort-nr.

Medlemskab kr. 1.050 for 2 år Livsvarigt medlemskab Kr. 12.000

Vælg betalingsform

Adresse

Udløbsdato Kontrolcifre

Er din virksomhed interesseret i partnerskab? Vil du foretage din tilmelding online?

Fødselsdato (dd-mm-åååå)

Gå ind på www.danes.dk

Vedlagt i check Telefon

Kuponen sendes til Danes Worldwide Købmagergade 67 DK - 1150 København K

Indbetalt via danes.dk

Indbetalt via bankoverførsel reg. nr.: 3001

E-mail

Konto: 3121068958 s.w.i.f.t. DABADKKK

Dato/Underskrift

IBAN-nr. DK 39 3000 - 3121068958

25/05/11 09.27


DANES·3

Magasinet DAN E S · 3 · 2 0 1 1

MAGASINET FOR DANSKERE I UDLANDET

JUNI 2011

Jyske Bank er en dansk bank med danske rødder. Det vil du mærke, når du møder os – gennem en uformel tone og en passende balance mellem alvor og uhøjtidelighed.

Tema: Netværk

jyskebank.ch/hvorforjbpb

Vejen til nye venskaber og nogen at dele historierne med JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich Tlf. +41 (0) 44 368 7373 • Fax +41 (0) 44 368 7379 info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch

Min barndom i udlandet Barndommen set med voksenbriller. Side 6

Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr. 17616617. Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, www.finma.ch 110421_210x220_Danes_A127ann1DA.indd 1 Danes3_omslag.indd 1

30-03-2011 10:04:35

Kunst og provokation i Berlin Danskere netværker på Heike Arndts galleri. Side 14

Ung til Ung Fristaden Christiania - et særligt dansk påfund? Side 26

25/05/11 09.27

DANES 3  

Bladet til alle udedanskere - udgivet af foreningen Danes Worldwide

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you