Page 1

ETXEBARRI ROCKS 2011 MAKETA LEHIAKETA CONCURSO DE MAQUETAS ETXEBARRI ROCKS 2011

1. EAEko adin guztietako taldeek edo bakarlariek parte hartu ahal izango dute.

2. Parte hartzeko ezinbestekoa da Sociedad General de Autoresen (SGAE) izena emanda EZ egotea. 3. Eskaerak “Rekesound Elkarteari� zuzendu behar zaizkio (Elizara sarbidea 2, 48450 Etxebarri). 4. Era berean Etxebarriko Udal Gazteria Zerbitzuan (Bekosolo parkea z/g Txalet horia; 48450 Etxebarri) eta Mugarri Gaztegunean (Elizara sarbidea z/g, 48450 Etxebarri) aurkeztu ahal izango dira. Gutun-azalean datu hauek aurkeztu beharko dira (epea: ekainaren 30a, 13:00): a. Audio-CD formatuko maketa, gehienez 3 abestiekin. b. Taldearen edo bakarlariaren biografia txiki bat jasotzen duen txostena. Curriculumean datu hauek agertu beharko dira: i. Taldearen edo bakarlariaren izena. ii. Jotzen duen/duten musika motaren eta horren gaineko deskribapena. iii. Kideen zerrenda (Izen-abizenak, jaiotze data eta bakoitzaren egin beharrekoa taldean). iv. Taldeko edo bakarlariaren arduradunaren datuak: 1. Izen-abizenak 2. Helbidea 3. NAN 4. Harremanetarako telefonoa / helbide elektronikoa v. Taldearen egungo argazkia. 5. Finala: Epaimahaiak 3 talde (gehi 3 ordezko) aukeratuko ditu. Hauek Etxebarrin (Bizkaia) irailaren 17an egingo den Gazteaktion 2011ko kartelean egongo dira. 6. Talde bakoitzak bere emanaldirako beharrezkoak dituen musika tresnak eduki beharko ditu. Antolakuntzak anplifikazio profesional bat (P.A.) mikrofoniarekin jarriko du taldearen esku. Backlineari dagokionez, talde edo bakarlari bakoitzak berea ekarri beharko du edo bestela beste finalistekin adostu ekipoa partekatu ahal izateko.

1


ETXEBARRI ROCKS 2011 MAKETA LEHIAKETA CONCURSO DE MAQUETAS ETXEBARRI ROCKS 2011

7. Sariak: a. Lehen saria: 500â‚Ź, garaikurra eta Rekesounden urteko jaialdian emanaldian. b. Bigarren saria: 200â‚Ź, garaikurra eta 2012an udalerrian burutuko diren jaien batean emanaldi posiblea. c. Hirugarren saria: Garaikurra eta 2012an udalerrian burutuko diren jaien batean emanaldi posiblea. 8. Taldeek edo bakarlariek; alde batetik, aurkeztutako abestiak beraienak eta jatorrizkoak direla bermatu beharko dute; eta, beste aldetik, antolakuntzari, hala behar izanez gero, euskarri desberdinetan erreprodukzioa burutzeko aukera eman. 9. Epaimahaia musika arloan esperientzia duten elkarteko 5 kidek osatuko dute.

10. Etxebarri Rocks 2011n izena emateak oinarri hauek eta epaimahaiaren erabakia guztiz onartzea suposatzen du.

11. Antolakuntzak beharrezkoak diren aldaketak egiteko eskubidea erreserbatzen du - INFO REKESOUND ELKARTEA REKESOUND.TALDEA@GMAIL.COM Oinarriak kontsultatzeko: www.etxebarri.net

Antolatzailea:

Laguntzailea:

Rekesound Elkartea

Gazteria Zerbitzua Etxebarri

2


ETXEBARRI ROCKS 2011 MAKETA LEHIAKETA CONCURSO DE MAQUETAS ETXEBARRI ROCKS 2011

1. Podrán participar todos aquellos grupos o solistas que lo deseen, procedentes de cualquier lugar de la CAV, sin restricción de edad. 2. Para poder participar, es obligatorio NO estar inscrito en la Sociedad General de Autores (SGAE).

3. Las solicitudes deberán ir dirigidas a “Rekesound Elkartea”: Acceso a la Iglesia Nº 2 Etxebarri 48450 (Bizkaia). 4. Pudiendo presentarse en persona en el Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia) en el servicio de juventud municipal (Parque Bekosolo s/n chalet amarillo 48450 Etxebarri) y en el Gaztegune Mugarri (Acceso a la Iglesia Nº 2 48450 Etxebarri) El/la/los/as participantes deberán presentar en un sobre los siguientes datos antes del 30 de junio a las 13:00 horas. a. Maqueta en formato Audio-CD con un máximo de 3 temas. b. Dossier con breve biografía del grupo o solista, currículum en el que deberán de aparecer descritos los siguientes puntos: i. Nombre del solista o grupo. ii. Estilo y descripción del tipo de música que interpreta iii. Relación de componentes (Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y función en el grupo/instrumento de todos los componentes del grupo). iv. Datos del responsable del grupo o solista, designado por el propio grupo o solista: 1. Nombre y apellidos 2. Domicilio completo 3. DNI 4. Teléfono de contacto / correo electrónico v. Fotografía actual de todo el grupo. 5. La Final: El jurado seleccionará 3 grupos (más 3 suplentes) que pasarán a formar parte del cartel del Gazteaktion 2011 que se celebrará el 17 de septiembre en Etxebarri (Bizkaia).

3


ETXEBARRI ROCKS 2011 MAKETA LEHIAKETA CONCURSO DE MAQUETAS ETXEBARRI ROCKS 2011

6. Cada grupo deberá de disponer de los instrumentos musicales necesarios para sus actuaciones, la organización se compromete a poner a disposición de los grupos un equipo de amplificación profesional (P.A.) con microfonía. Respecto al backline, cada grupo o solista deberá traer el suyo propio, o en su defecto, negociar con los demás finalistas para compartir equipo.

7. Premios: a. Primer premio: 500€, trofeo y actuación en el siguiente certamen de la fiesta anual de Rekesound. b. Segundo premio: 200€, trofeo y posible actuación en alguna de las fiestas municipales de 2012. c. Tercer premio: Trofeo y posible actuación en alguna de las fiestas municipales de 2012. 8. Los grupos o solistas asegurarán que todas las composiciones presentadas son suyas originales, y permitirán a la organización, en caso de que fuera necesario, la reproducción en diferentes medios. 9. El jurado estará compuesto por 5 miembros de la asociación, con experiencia en el ámbito musical.

10. La inscripción en el Etxebarri Rocks 2011 implica la aceptación total de las presentes bases y la decisión del jurado.

11. La organización se reserva el derecho a modificaciones del concurso. - INFO; REKESOUND ELKARTEA REKESOUND.TALDEA@GMAIL.COM Consultar bases: www.etxebarri.net Organiza:

Colabora:

Rekesound Elkartea

Gazteria Zerbitzua

4

CONCURSO DE MAQUETAS ETXEBARRI ROCKS 2011 MAKETA LEHIAKETA  

Ya está en las calles el primer concurso de maquetas Etxebarri Rocks 2011. Fecha límite de inscripción 30 de Junio. Organiza: Rekesound Elka...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you