Corona Syndromet

Page 1

CHARLOTTE DANEFELD

CORONA SYNDROMET Konsekvenserne af frygtpolitik, splittelse i befolkningen og sundhedsfaglig vildledning Guide til fornuftbaseret forstĂĽelse


2 | Corona Syndromet


Corona Syndromet | 3

CHARLOTTE DANEFELD

CORONA SYNDROMET Konsekvenserne af frygtpolitik, splittelse i befolkningen og sundhedsfaglig vildledning Guide til fornuftbaseret forstĂĽelse


4 | Corona Syndromet

Corona Syndromet Af Charlotte Danefeld

Copyright © 2020 Charlotte Danefeld. All rights reserved. Tak, fordi du læser denne bog. Bogen er din, men ophavsretten er min, hvilket betyder, at det er forbudt at scanne, optage eller på anden vis kopiere, gengive eller distribuere uden min tilladelse. Dog er du velkommen til at gengive små bidder til brug i anmeldelser og andre ikke-kommercielle anvendelser, så længe det er tilladt i henhold til ophavsretsloven. Disclaimer: Denne publikation har til formål at inspirere til at søge viden omkring Coronakrisen. Forfatteren holdes ikke ansvarlig for tiltag eller ideer, som skulle følge af denne bog eller inspireres af denne. Alle refererede kilder er ikke ansvarlig for bogen i sin helhed, eller andre kilders udtalelser i bogen. Ej heller er forfatteren ansvarlig for disses udtalelser eller anden udtalelse i andre kilder eller medier. Skulle der være opstået fejl i denne publikation eller misfortolkninger, vil dette blive rettet i følgende udgaver. Bogcoach: Malene Bendtsen Assisterende redaktør: John Jensen Layout, grafik og omslag: Anders Heegaard, Nærkant Korrektur: Susanne Wich Fokusteam: Malue Montclairre, Maria Gjerulff, Maria Jensen, Martin Jensen, Michael Bøg-Petersen, Thomas Borgå, Christine Ender Hansen, Susanne Wich, John Jensen, Kevin Hansen, Joel Cyril Samuel Boukris, Gitte Jean Mallung, Frederik Malmqvist, Susanne Clausen, Helle Frydendall, Lorentz Jessen, Flemming Madsen, Suezanna Zenani, Camilla Bloch Hansen, Jonna Jepsen, Dorthe Palkinn Sigfusson Charlotte Danefeld danefeld.as 1.udgave december 2020 ISBN: 9788740412581


Corona Syndromet | 5

MED INTERVIEW AF OG BIDRAG FRA:

Speciallæge Klinisk immunologi Kim Varming

Speciallæge Almen medicin Claus Hancke

Direktør SMV Danmark Jakob Brandt

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet og IFN, Stockholm Christian Bjørnskov


6 | Corona Syndromet


Corona Syndromet | 7

“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way — in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only.” - Dickens.


8 | Corona Syndromet

Indholdsfortegnelse Forord Introduktion

10 12

Tema 1 Politisk spin og kommunikation Frygtens Politik Interview med speciallæge i almen medicin Claus Hancke Spin og retoriske virkemidler Konkrete teknikker ”Det er jo sådan at…” Overabstraktion, oversimplificering og overgeneralisering Udskamning Voksende mistillid til politikerne Så hvorfor magt, retorik og blind kurs frem overfor Corona? Guide: Hvad kan du så gøre nu?

17 20 23 25 26 28 29 33 36 41 43

Tema 2 De menneskelige konsekvenser Angst, frygt og andre psykiske konsekvenser Forsikringsgiganterne slår alarm Globale analyser og ekspertudsagn Frygt for konsekvenserne... Frygten for selve sygdommen og ens kære Rationel frygt vs. irrationel frygt De ældre og generelle sociale konsekvenser Guide til at håndtere sin frygt under Corona Vores børns virkelighed Interview med psykolog og lærer Susanne Wich Interview: En skolelærers synspunkt De unge og deres forsømte forår Interview med ungdommen Interview: Konsekvenserne for unge angstpatienter Guide til at tale med sine børn og unge Menneskerettigheder Proportionalitetsprincippet Epidemiloven og tvangsvaccination Juridiske eksperter går imod Epidemiloven

47 50 51 52 55 55 56 59 60 61 63 67 69 71 74 75 76 78 80 81


Corona Syndromet | 9

Tema 3 Sundhedsmæssige konsekvenser og perspektiver Interview med speciallæge i klinisk immunologi Kim Varming Er der overdødelighed? Millioner dør af nedlukningen Danskernes skæbnesvangre historier PCR testen kan ikke anvendes til Corona Verdens forskere står sammen imod restriktionerne Mundbind - ingen nævneværdig evidens Vaccination og immunforsvaret Beskyt risikogruppen Så hvad skal den sundhedsfaglige strategi være?

89 91 94 100 104 106 109 111 115 119 121

Tema 4 Erhvervsmæssige konsekvenser Interview med direktør for SMV Danmark Jakob Brandt Oplevelsesfabrikkens konkurs Udfordringer med hjælpepakker Tvangstest af medarbejdere i virksomhederne Operation Mink

127 132 134 135 136 136

Tema 5 Samfundsmæssige konsekvenser Forsigtighedsprincip og bredspektret håndtering Interview med Professor i økonomi Christian Bjørnskov Voksende statsgæld og værdien af et Corona liv Nye globale sundheds- og finanskriser i vente Splittelse og et helt folks identitetskrise Det sociale fællesskab udfordret Homo Sapiens Modstand i folket Forslag til at gå fællesskabets fremtid i møde

143 145 147 148 150 152 155 155 156 158

Dataregister

162


10 | Corona Syndromet

Forord Bogen er en invitation til at turde gå ind i snakken om Corona og restriktionernes konsekvenser for ikke at tabe flere menneskeliv på gulvet end vi forsøger at redde. Vi skal turde gå ind i snakken for at nå et skridt tilbage til fællesskabet, som er stærkt udfordret lige nu. Vi skal turde udfordre vores frygt og gå fornuften et skridt i møde. Tiden kalder på, at vi ruster os selv med kritisk tænkning og søger anden viden end den, der bliver præsenteret for os i vores automatiske nyhedsstrøm. Danmark er et dejligt land, og vi har altid kunnet stole på, at vores system og demokrati varetager prioriteringen af forholdene i vores liv og samfund hensigtsmæssigt og strategisk fornuftigt. Men både systemet og demokratiet vakler lige nu. Dels fordi vi står i ukendt farvand. Dels fordi man har ændret på magtstrukturen og dermed systemet som vi kender det. Men også fordi der faktisk ikke er sundhedsfagligt belæg for nogle af de beslutninger, der træffes. Vi bliver i tvivl om, hvad vi kan stole på, fordi dét skræmmebillede, vi bliver præsenteret for, ikke helt stemmer overens med vores virkelighed. Sidst men ikke mindst tvivler vi, fordi der er begået brud på såvel menneskerettighedskonventioner som grundlov undervejs - helt åbenlyst og bevidst. Så nu må og skal vi forholde os til dét, vi så længe har kunnet forlade os på ikke nødvendigvis at skulle forholde os til. Vi står i en historisk verdenskrise og virkeligheden kalder folket til debatten. Bogen er en invitation til at ruste dig med den side af videnskaben, der taler for en større åbning af samfundet. Den del af videnskaben, der drukner i dagens Coronatal. Den er også en guide til at hjælpe os selv og vores kære til forståelse. Hvordan taler vi eks. med vores børn om Corona, uden at gøre dem skamfulde og frygtsomme? Hvordan beskytter vi os selv for frygten og når ind til et fællesskab med hinanden igen? Videnskab er ikke kun videnskab. Videnskabelige studier iværksættes ofte af de, der ønsker at påvirke resultatet i deres interesses retning. Videnskab er først til fortolkning af videnskabsmænd, herefter lægevidenskabelige tidsskrifter, herefter sundhedsmyndigheder og i sidste ende politikere. Så hvor stor en del af sandheden kommer gennem tragten og når ud til os borgere? Vi får verden præsenteret som sort/hvid, men når vi ikke kan få virkeligheden vi oplever til at give mening, burde dét, vi kan stole på være sand/falsk videnskab. Men videnskaben er tilsyneladende én stor farvelade. Alligevel har vi en forpligtelse til at forstå - og også et behov for at få mening i galskaben. Ingen er i skrivende stund død under 50 år af Corona og er man under 70 år er risikoen helt nede på 0,08%. Det er fakta man kan forstå. Det er svært at acceptere, at der ikke findes en bedre plan, end at pålægge hele befolkningen de samme kollektive vilkår og restriktioner, at “passe på hinanden”, til stor skade for såvel samfund, erhverv, sundhed, psyke og fællesskab. Det er ikke alle, som reelt er i Corona fare. Alligevel kaldes til “samfundssind”. Man misbruger ordet og giver det følgeskab af “udskamning” og en god portion frygt, og konsekvensen bliver, at vi ofrer vores fællesskab på Coronaens alter, for vi kan ikke håndtere vores tilværelse rationelt, når vi er fyldt op af frygt.


Corona Syndromet | 11

Befolkningen deles op i forskellige lejre af “Corona-politiet”; “de der passer på hinanden” og “sølvpapirshattene”. Hvordan kommer vi nogensinde tilbage til hinanden og tilbage til fællesskabet? Det er ét af bogens vigtigste temaer, for vi kan ikke skabe fornuft, hvis ikke vi kan skabe forståelse. Konsekvenserne af frygtbilledet, ansvarspålæggelsen, udskamningen, splittelsen og den modløshed og apati, som bliver den konsekvente kollektive sindstilstand, kalder jeg Corona Syndromet. En apati så stærk at den overdøver vores fornuft. Vi er blevet et zombie-samfund, der lader os lulle ind i ønsketænkningen om, at når “mirakel-vaccinen” kommer, så bliver alt godt igen. Men hvad så med næste gang? Og bør man virkelig bygge et helt lands strategi på ønsketænkning og håb, frem for en målrettet indsats, der kan bruges en anden gang? Jeg har skrevet Corona Syndromet, fordi jeg i bund og grund er ligeså fortvivlet som dig. Jeg frygter ikke sygdommen. Jeg frygter den pseudo-virkelighed, jeg står op til hver morgen. Et mareridt jeg ikke kan slippe ud af. Og det værste er, at mine børn er med i mit mareridt. Hver dag fængslet ligesom jeg i regler og restriktioner, der ikke kan retfærdiggøre alt dét, vi giver afkald på, fordi skræmmebilledet ikke følger med virkeligheden. Jeg frygter for vores samfund, vores næstekærlighed, vores fællesskab, vores erhverv og alle de sundhedsmæssige konsekvenser restriktionerne medfører. Alt det som bogen her beskriver og giver dig et stort indblik i, så du kan sætte en grænse for, hvornår nok er nok for dig og dine kære. Jeg er selv gået konkurs. Mit livsværk og min succesvirksomhed skyllet i havnen af Coronabølgen. Men jeg betragter ikke min konsekvens som noget nævneværdigt i forhold til al den lidelse jeg ellers ser omkring mig og de generelle konsekvenser vi står i. Det slukkede lys i mine børns og forældres øjne. Modløsheden i folket. Dødstallet der stiger på andre kritiske sygdomsområder. Brancher der lukker ned. Splittelsen i folket. Det er ikke sikkert, du er enig i dét, jeg skriver eller synes jeg er en særlig dygtig formidler. Men jeg forsøger at vise en anden side af videnskaben og konsekvenserne fortalt i et sprog alle kan forstå. For vi har brug for at forstå, uanset hvad holdning vi har. Så derfor peger bogen ikke ud i et fjernt akademisk uforståeligt univers. Den peger ned i stuerne. Vi skriver verdenshistorie, men lad os skrive den imens det sker, i stedet for i bagklogskabens lys.

En stor tak til teamet bag bogen. Uden jer var det en umulig tidsramme. Det er en ubeskrivelig glæde at stå fælles front med jer. Og en kærlig tanke til mine elskede børn. Jeg håber, vi voksne snart kan præsentere en bedre verden for jer, end den vi byder jer nu. Kærlig hilsen mor.


12 | Corona Syndromet

Introduktion Vi ved mere om Corona virussen nu, end vi gjorde i foråret, hvor der var grund til restriktioner, fordi vi stod overfor en ukendt virus, som vi ikke havde en behandlingsstrategi for og vi ikke havde opbygget flokimmunitet overfor. Vi ved nu, at det primært er ældre folk med livsstilssygdomme, såsom overvægt, diabetes 2 og hjerte/kar sygdomme, som er i risikogruppen, som med så mange andre sygdomme. Alligevel skal hele befolkningen trækkes igennem en kollektiv indsats i afbøjningen af virusspredningen, uanset om man har ældrekontakt eller ej. Det er svært at forstå, hvorfor 38 kommuner i slutningen af 2020 nu igen må lukke helt ned, når man både har en bedre behandlingsstrategi og man også kender risikogruppen bedre. Det er svært at forstå, at man ikke har en strategi, der peger mere målrettet ind i at beskytte de få i risikozonen, og beskytte dem bedre. Vi er alle lige i lovens navn og Guds øjne, men det kontroversielle spørgsmål er - skal man forlænge et 82-årigt liv for enhver pris, når prisen vi betaler nu, er så høj som den er? Ingen under 50 år er i skrivende stund død af Corona i Danmark. Hvis du er under 70 år, så har du 0,08% risiko for at dø, har Statens Serum Institut opgjort i efteråret 2020. Corona er på Epidemilovens liste B sammen med almindelig influenza - og hvis du er i tvivl, så kan vi tage udgangspunkt i præciseringen fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm selv (uddybes senere i bogen):

”På dén baggrund finder Sundhedsstyrelsen, at den nye COVID-19 bedst kan sammenlignes med sygdomme opstillet på epidemilovens liste B, særligt influenza, præpandemisk alarmperiode”, mens det samtidig ikke kan indstilles at sygdommen opstilles på liste A, da sygdommens alvorlighed m.v. ikke kan berettige at COVID-19 betegnes som alment farlig”. (aktindsigt februar 2020). Søren Brostrøms ord taler for sig selv, og behøver ingen oversættelse, men to ting er interessante her. Sygdommen betegnes ikke som alment farlig og den en præpandemisk, altså ikke en pandemi. Og Corona er stadig på Epidemilovens liste B. Hvorfor får vi så præsenteret sygdommen, som om vi skal forstå det er noget nær det farligste, der er overgået vores samfund i nyere tid, og hvorfor siger man, det er en pandemi, hvis den kun er præpandemisk og sammenlignelig med almindelig influenza? Er der gået noget galt i oversættelsen fra styrelsen og ud til politikerne? Selve aktindsigten illustreres i bogen og i første tema ”Politisk kommunikation og spin” behandles problematikken. Så hvad er det politisk korrekte at gøre? Det kan der være mange meninger om. Man kan for eksempel spørge - hvis politik handler om at redde liv, hvorfor træffer man så ikke et politisk valg og forbyder rygning, så man redder 13.600 liv om året? Det er mange liv, i forhold til de knap 1000 vi har mistet til Corona i 2020. Man kunne iværksætte mange forskellige foranstaltninger i forhold til at koncentrere indsatsen omkring at beskytte risikogruppen, både forebyggende ved lov og her og nu under Coronaen. Hvis man forbød rygning redder man med stor sandsynlighed også de hundredetusinde rygere, der er i risikogruppen for Corona. Men dét er der jo selvfølgelig


Corona Syndromet | 13

ikke så mange stemmer i. Hvor mange yngre kræftpatienter kunne man ikke have reddet for de over 1000 milliarder, det koster samfundet at holde lukket og lukke branche efter branche ned? Penge er ikke bare penge. Penge redder liv og systemet har allerede sat tal på, hvor den økonomiske grænse går for at redde patienter med forskellige andre sygdomme. Andre patienters sygdomme, herunder kræft, beregner man typisk en halv million i medicinsk behandling for, pr. vundne kvalitetsleveår. Et Coronaliv på gennemsnitligt 82 år bruger man lige nu mellem 2,5 mio og 10 mio kr. i medicinsk behandling - bemærk forlænge, ikke redde. Og risikoen for at denne patient dør af andre sygdomme indenfor det første år, er selvsagt høj. Og selvfølgelig skal en Corona patient behandles uanset alder. Men spørgsmålet er, om det bedre kan betale sig, at åbne samfundet mere op (og spare en hulens masse penge på nedlukning) og acceptere at smitten spreder sig, så vi kan opnå mere flokimmunitet og at dét i den sidste ende ville styrke vores økonomi bedre, så vi har råd til at betale den ekstra høje pris for at medicinsk behandling af en Corona patient? Dette har landets førende økonomiske eksperter opgjort, hvilket bogen her kommer nærmere ind på i temaet ”samfundsmæssige konsekvenser”. Så hvad er fællesskab, solidaritet og samfundssind efterhånden? Det er tre meget værdiladede ord, men brugen og betydningen af ordene, har ændret sig en del over det sidste år. Det er svært at bevare fællesskabet, når frygt og udskamning betyder, at vi rykker mere og mere ud i hver vores ringhjørne. Solidaritet og samfundssind. Ord der er blevet proppet ned i halsen på os i 2020. Så meget så vi får kvalme ved tanken om, at vi skal holde ud et år mere indtil ”mirakel-vaccinen” befrier os og at vi kun er ”det gode menneske”, hvis vi viser solidaritet og samfundssind. Og i øvrigt kun sættes fri, hvis vi retter ind efter restriktionerne undervejs, og rækker armen frem, når vaccinen kommer. Nej vi kan ikke mere, vi er trætte nu. Så lad os her i bogen se på alle de ting, der skal hjælpe os med at sætte vores egen kritiske grænse for, hvornår nok er nok for os selv og vores elskede - for vi kan ikke holde til at leve sådan her i et helt år endnu. Vi skal passe på, vi ikke lader stå til.Tallene på konsekvenserne tikker kontinuerligt ind her i slutningen af 2020. Bogen præsenterer tal på dødelighed på andre områder, som følge af restriktionerne og al data i bogen er understøttet af valide kilder, forskere og eksperter. Tallene viser tydeligt, at flere vil dø, som følge af restriktionerne, end restriktionerne redder. Se omkring dig. Hvor er de døde? Din verden er blevet til en verden af ansigtsløse ikke-mennesker, vi ikke kan genkende bag masken, og ikke kan skabe den normale relation til på distancen. Vi er blevet børn af staten, der bærer symbolet på angsten og underkastelsen. De politiske narrativer fængsler, knebler og fastholder os, så vi retter ind af ren og skær frygt, frem for af fornuft og samfundssind. Bogen vil præsentere mange af de politiske vildledelser og give dig et indblik i, hvordan kommunikation kan få dig til at tro, at der er videnskabelig evidens for eksempelvis mundbindets beskyttende effekt, som der ingen påviselig effekt er for. Bogen vil også vise dig, at PCR testen ikke er anvendelig til diagnosticering af virus, som fortalt af Nobelprisvinder og udvikleren selv Kary Mullis.


14 | Corona Syndromet

Corona Syndromet tilbyder et rum til en mere nuanceret dialog. I alt det der sker omkring os, er det svært at skabe et rum for at italesætte eller vise, hvad vi er bekymrede for, fordi vi skal udøve fællesskabsånd, solidaritet og ride bølgen ud, indtil det hele er overstået i morgen. Vi er måske bange for at blive udskammet, hvis vi agerer usolidarisk. Men uanset hvad vi tænker og føler om vores uvirkelighed, har vi brug for at tale åbent om vores tvivl og være åbne for at forstå hinandens verden. Vi skal spørge os selv - er konsekvenserne proportionelt med det vi redder? Menneskeliv rives midt over, vores sundhed vil ramme bunden på mange parametre, som følge af restriktionerne og samfundsøkonomien styrtdykker og vil tage årevis at genoprette. Vi styrer imod afgrunden som hybris efter vores eget nemesis. Vi stod lige på tærsklen til en grøn omstillet verden. En investering i vores børns fremtid. Men nu kaster vi investeringen efter ”den gamle verden” i stedet. Det får katastrofale konsekvenser. Ledende eksperter, forskere, professorer, virologer og immunologer verden over står nu skulder ved skulder i deklarationer i kampen for at stoppe verdens nedlukning, fordi den proportionelt ikke er ansvarlig i forhold til alle konsekvenserne. Bogen vil præsentere deres data, statistikker, bekymringer og argumenter. Bogen vil også præsentere interviews med eksperter og helt almindelige danske borgere og give et billede af konsekvenserne for vores liv og menneskerettigheder, vores sundhed, vores erhverv og vores samfund. Alt sammen fortalt med videnskabens, forskernes, eksperternes og danskernes egne ord.

Så lad bogen her være en guide til dig: I kampen om at forstå og danne din egen mening på et bredere videnskabeligt og menneskeligt grundlag og ikke mindst at kunne give andre indblik i din viden. Til hvordan du kan agere for at overkomme frygten og bære fornuften med dig videre i virkeligheden vi står i, og vil komme til at stå i igen i kommende epidemier. Til at kunne perspektivere og udbygge din kritiske sans i forhold til politik, videnskab, samfund og medier. Vi er styret af ulogisk frygt. Lad os sammen ændre verden, startende med vores eget lille univers og perspektiv.