Page 1

Брой 6, месец Април 2014 г.

Издания на клуб “Млад журналист” при ОДК.

Дайте идеал на младите, идеал, който да задоволи тяхното сърце, идеал на човещина, идеал на правда и красота” Асен Златаров Дойде ред на нашия нов брой. Отново "професионалният" ни ученически екип от редактори започва да мисли с какво да запълни страничките на "Аура". Постарахме се да подберем най-интереснисните събития, които се случиха в училище през изминалия месец, и да ви разкажем за тях. Месец февруари е Златаровият месец. Именно по тази причина училището организира различни мероприятия, за да почете патронния празник. В следващите страници ще може да прочетете за спортните срещи, които се състояха в шабленската спортна зала, за оспорваните футболни мачове, за спортния "двубой" между класовете. За учениците, които обичат да четат, бе организирано литературно четене. Около час, посветен на книгите, всеки можеше да прочете откъс от любимата си творба. В читалище "Зора" се проведе и концерт - минути на песни, танци и забава. Естествено, не всичко е само

На 13 февруари 2014 година в сградата на УПК се проведе Ден на професиите. От 10:30 часа започна представянето на учебно-тренировъчната фирма на учениците от 11 клас и дейността на групата от 12 клас. Силно впечатление ни направиха мислите на изявени личности, които в коридора към стаята оформяха своеобразна алея на мъдростта. Идеята беше гимназистите от 11 и 12 клас разяснят на своите гости, присъстващите ученици от 7 и 8 клас, на които предстои да направят избора си за специалност, защо са предпочели професията „Сътрудник в бизнес услуги”. Сред мотивите си поставиха работата в екип, опита и уменията, които са необходими и за по-нататъшното им развитие. Създадената от тях УТФ- „BioFuture” им дава възможност да приложат на практика всичко научено до този момент. В часа на професиите участваха и техните предшественици от випуск 2013, които също създадоха своя фирма и спечелиха 3 първи места на панаира на УТФ в Пловдив през 2012 година. “ Бъдете уверени в себе си и в своите умения!”- пожелаха им те. А учениците от 12 клас показаха какви правила е необходимо да се спазват на интервю за работа. Десислава Андронова представи своя бизнес план, който й предстои да защити на държавния изпит по професионална подготовка. Час по-късно, от 11:30 часа, учениците от 10, 11, 12 клас, които са предпочели професията „Готвач”, също показаха

забавление. За учениците, които завършват осми клас, е изключително важно да изберат подходящо гимназиално образование. Затова беше организиран Ден на професиите, за който може да прочетете по-нататък. Златаровци безспорно са много талантливи. Доказателство за това са наградите на Луиза и Нанси на Националния конкурс "Любовта в нас", а Йорданка Трифонова – „България в картини и слово“. Наскоро и учебният срок приключи - за едни успешно, за други не толкова. Но да се надяваме, че вторият срок ще бъде още по-успешен за всички и учениците ще откриват, развиват и използват своите таланти, за да представят по най-добрия начин училището ни. Деси Андронова

своите умения. Уютната обстановка, която беше създадена, предразположи гостите и всички останаха доволни от видяното. Момичетата направиха кулинарен коктейл, който впечатли присъстващите, а момчета представиха атрактивен начин за приготвянето на палачинки, към който гостите също не останаха безразлични. Оригиналните вариантите за сервиране говореха за богато въображение и творческо мислене на учениците. На Доротея Йорданова от 11 клас и Калоян Соленков от 10 клас зададох въпроса, защо се насочиха към тази професия. Доротея: „ Избрах тази професия, защото ми харесваше . Когато започнах да я изучавам, се убедих, че тя дава знание и различни възможности за изява. Обичам след приготвянето на дадено ястие със старание и придобитите умения да го аранжирам. Убедена съм, че познанията, които получавам, ми отварят вратите към успеха.“ Калоян: „ Професията Готвач има широко приложение. Тук получаваме добра теоретична подготовка, учителите са добри, практиката също и накрая на учебния процес излизаме с документ. До този момент мога да кажа, че знанията ни са приложими в ежедневието и ще ни бъдат полезни в бъдеще.“ Всички присъстващи си тръгнаха с кулинарни изненади от предварително подготвения кетъринг. И двете мероприятия оставиха приятно впечатление у присъстващите.

Отмина и първата половина на учебната година. Редно е в края й да направим равносметка както за постиженията, така и за проблемите. Относно успехите и неуспехите през 1-вия учебен срок поговорих с г-н Йордан Михайлов директор на нашето училище. Средният успех на учениците 5-12 клас е Добър 4.14. С най-голям брой отсъствия са учениците от прогимназиалния етап - 931, следвани от гимназистите- 544. На въпроса ми какви са причините за ниския успех и множеството отсъствия, г-н Михайлов отговори, че те са комплексни. Незаинтересоваността на учениците към учебния процес, слабият контрол от страна на родителите и пропуските в знанията са причина за слабите резултати. Въпреки това Педагогическият съвет предвижда мерки за мотивация на учениците. Сред тях са използването на разнообразни форми, които да стимулират и развиват творческото мислене на учениците, както и техния

интелектуален потенциал - презентации, работа в екип и други. Предвиждането на консултации и целодневната организация на учебния процес за учениците от 1-8 клас са други начини, които ПС използва, за да мотивира учениците да разкриват възможностите си. На въпроса ми дали училищният вестник „Аура” ще излезе и на хартиен носител, г-н Михайлов отговори, че училищното ръководство ще направи всичко възможно това да се случи, тъй като обществеността проявява интерес към дейностите на училището. Новост в училището е и изграждането на „Електронно училище”. Г-н Михайлов поясни, че класният ръководител има важна роля в системата - той въвежда програмата, преподавателите, учениците и родителите им и може да нанася оценки, отсъствия, домашни, както и да управлява електронния клас. Влизането в системата се осъществява чрез код за достъп, което позволява на учениците да комуникират със съучениците си в сигурна среда. Освен това имат възможност да проверяват задачите, поставяни им от учителите и да ползват електронни библиотеки. Родителите могат да проверяват единствено електронния бележник на своето дете. Там се съдържа цялата информация за ученика. В момента тази процедура се прилага единствено по предмета английски език, но е възможно да влезе в сила за всички предмети при решение на ПС. Луиза Карамилева


На 14 февруари 2014г. в читалище „Зора” се състоя тържество по случай патронния празник на СОУ „Асен Златаров”. Концертът се проведе с изпълнения на ученици от нашето училище. Откриха го децата от 5-ти клас с химн. Заместникдиректорката ни поздрави за празника. След това се радвахме на първокласниците, които танцуваха и рецитираха. Децата от трети и четвърти клас ни представиха английски песни и стихотворения. Второкласниците се изявиха с танц на песента „Оранжева песничка”. След това момичетата от единадесети клас ни очароваха с добрия си избор на българска песен, която изпълниха много добре. Третокласникът Ефрем пя народна песен, под чийто ритъм се изви право хоро. Танцов състав „Бърборино” танцува два танца – Тракийско настроение и Добруджански ритми. Концертът закриха с хора учениците от група „Жива вода”. Залата изпращаше изпълнителите с бурни аплодисменти. Всеки от нас си помечта в следващия концерт да участва и да се радва на възторжена публика. Саня Цонкова

На 12 февруари 2014г., сряда в фоайето на нашето училище СОУ''Асен Златаров''съучениците ни Добриела Петрова ХIIклас, Ива Георгиева VI клас и Елена Дафова IVклас показаха художествените и кулинарните си умения пред всички нас. Идеята да направим такъв конкурс е на преподавателя ни по изобразително изкуство - Душко Дуков. Всички ние с голям интерес наблюдавахме как рисуват съучениците ни. Добриела Петрова се изяви с автопортрет, Ива Георгиева рисува пейзаж, а Елена Дафова ни направи интересни и вкусни сандвичи. Смятам, че наистина всички се представиха чудесно. В Златаровите дни 11.02. бе определен за литературно четене, в което се включиха всички класове. Начален курс четоха книжки, подходящи за тях, в детския отдел на библиотеката. Срещата с литературата бе разнообразена с викторини, награди, и драматизации. Децата от среден курс също проведоха своите часове, посветени на книгата. Сред предпочетените автори бяха: Йордан Радичков, Егзюпери и Елин Пелин. По-големите ученици, от 8-12 клас, четоха произведения от български поети и писатели в Зеления образователен център. Всички участници бяха подготвили откъс от разказ или любимо стихотворение, които прочетоха на останалите. Подобни мероприятия ни сплотяват и ни карат да се замислим за силата и въздействието на книгата. Четенето завърши с традиционния подарък от библиотеката - вълнуващ текст. Очакваме следващото литературно четене през април. Камелия Спасова

Зорница Трифонова


На 22.02.2014г. в Пленарната зала на Община Варна се проведе церемонията по награждаването на лауреатите на Седемнадесетия националния конкурс ”Любовта в нас”, в който аз и моята съученичка Нанси се класирахме на първо и второ място в раздел „Компютърна презентация” в трета възрастова група. Тържественият концерт събра множество талантливи деца на една сцена, което много ни впечатли. Песните и танците

спомогнаха за доброто настроение на наградените. Харизматичните таланти оставиха у нас приятни спомени от красотата на изпълненията си. Както за мен, така и за Нанси, награждаването беше един от найемоционалните моменти, които сме преживели защото почувствахме, че трудът и усилията ни са оценени. Усещането да излезеш на сцената като победител е изключително вълнуващо.

Пожелавам на всеки човек да изпита такава емоция и призовавам всички ученици да не се отказват, да бъдат упорити, защото скромните усилия водят до скромни резултати. И на последно място, но не и по значимост- да вярват във възможностите си, защото това е ключът към успеха. Искам от страниците на вестника и да благодаря на г-жа Йорданка Атанасова за всеотдайността и търпението, с което

Стига да искаме, винаги можем да изпълним целите си и да достигнем върха. Положеният труд винаги е възнаграден. За пореден път се уверихме в истината, стояща зад тези думи. Нашата съученичка- Йорданка Трифонова от X клас - спечели второ място на Националния конкурс „ България в картини и слово” , организиран от ОДК Търговище и посветен на Трети март- националния празник на България. В конкурса участваха 690 творби на ученици от 22 области, разпределени в три направления - литературно творчество, идеен проект- мултимедийна презентация или видеоклип и рисунки. В раздел „Идеен проект-

Мултимедийна презентация“, в който Йорданка се класира, участниците бяха 84. Целта на конкурса беше учениците да изразят своето отношение към значими културни, исторически и природни забележителности и събития в родината ни. Идеята на ораганизаторите е да се провокират творческият потенциал и родолюбивите нагласи на учениците, както и да се подобрят уменията им за популяризиране на обекти от района, където живеят. Гордеем се с нашата съученичка и й пожелаваме още много победи в конкурси и състезания.

На 22.03.2014г. ученици на нашето училище се върнаха със заслужени победи в националния конкурс “ Водата извор на живот– Чиста вода за здравословен свят” и национална конференция по философия. Първият екип се класира на третомясто, след като показаха проекта си, свързан с опазването на воодите. Ученичките от девети и единадесети клас се завърнаха с грамоти, представяйки есетата и презентациите си по различни философски теми. Повече подробности относно постиженията ни ще публикуваме в следващия брой.


Както всяка година седмицата преди патронния празник беше определена като Златарови дни, в които се провеждаха различни мероприятия. Първият ден, 10.02., беше посветен на спорта. Включиха се ученици от трите училищни степени. В състезанието „ Бързи, смели, сръчни“ участваха всички деца от 3 и 4 клас. Надпреварата между отборите премина със силни вълнения, стигащи до сълзи. Публиката / учениците от 5 клас/ с аплодисменти подкрепяше малките спортисти. Отборът на 3 клас показа по-добра работа в екип и победи. Към спортния празник се присъединиха децата от Клуба по тенис на маса. Участниците бяха разделени в две категории – момичета и момчета. Турнирът беше много оспорван. На финала от момчетата на първо място се класира Димитър Павлов – 5а клас, на второ Яни

Всеки ден гледам как всички деца от училище си играят на телефоните. Това се случва дори в междучасията, когато сме заедно. Във всеки коридор може да се види дете, втренчило поглед в телефон, или таблет. В погледа му се чете напрежение, или по устните му пробягва усмивка. Ръцете се плъзгат по клавиатурата, а наоколо- закачки, смях, но заплененият от мобилните мрежи не е част от детската суматоха. От игрите, той се прехвърля винаги във фейсбук, скайп и други. Не разбирам маниакалното желание на учениците да продължат да „щракат” постоянно на телефоните си и да не могат да

 гр.Шабла ул. Добруджа №2  www.sou-asenzlatarov.webnode.com  sou_asenzlatarov@mail.bg

Георгиев – 8 клас, а на трето – Калоян Димитров от 5а клас. От момичетата първо място зае Елена Дафова – 4 клас, второ място – Симона Атанасова – 4 клас. Участниците бяха наградени с дипломи от председателя на Управителния съвет – Милена Тодорова. Големите ученици предпочетоха футбола. Предварително бяха изиграни мачове между класовете. Финалният мач беше между сборен отбор от 7 и 8 клас срещу 12 клас. Един от футболистите, Траян от 7 клас, сподели: „ Още в началото на мача бяхме убедени, чеще победим. И действително завършихме 12:4. Мисля, че играта бе спортсменска, премина без грубости и нарушения.“ Голмайстор на турнира с 8 гола бе Павел Данев – 8 клас, следван от Мишел Евгениев – 12 клас. Независимо от резултатите най-важно е, че спортувахме. АУРА

спрат. Но си казвам, че те са в плен на телефона си и неговите приложения. Добре, това се разбира, но когато се приберат вкъщи, те отново вперват поглед в компютъра. А можем да заменим технологиите с разходки, разговори и спортзанимания, проверени през годините. Прилагали са ги много преди нас и са постигали отмора и здраве. Защо вече не се срещаме очи в очи като преди? Ето пролетта е навън. Алеите в парка и спортните игрища ни чакат. Следващата седмица е ваканционна. Нека се възползваме от свободните дни и се срещаме навън! Саня Цонкова

Редколегия: учениците от клуб “Млад журналист” - ОДК Шабла (Николета Баркова, Лина Христова, Йоана Кънчева, Христина Христакиева,Десислава Никова, Луиза Карамилева, Десислава Георгиева, младша група) Графичен дизайн: Десислава Георгиева и Луиза Карамилева

Aura6  
Aura6  
Advertisement