Page 1

Mentor

Numărul 3, Serie Nouă,

Revista trimestrială a organizației Mensa România

Ianuarie - Martie, 2013

Revista oamenilor inteligenți

1


Cuprins: Ședințe și hotărâri ale CD

p. 3

Anunțuri oficiale Mensa România

p. 4

Primăvara

p. 5

Ziua PI

p. 7

Iubirea

p. 9

Pilula culturală

p. 13

Constantin Bălăceanu-Stolnici

p. 15

UNLIMITEditions

p. 20

Jocuri logice

p. 28

Sakura – un simbol al primăverii

p. 29

Supliment Mentor: Extras din „Mensa World Journal”, Februarie 2013

p. 33

Supliment Mentor:extras din „Mensa World Journal‖, Martie 2013

p. 42

2


Ședințe și hotărâri ale CD Ședința CD 05 decembrie 2012:

Ședința CD 10 ianuarie 2013:

Ședința CD 6 februarie 2013:

Prezenți: 4 ; absenți: 3

Prezenți: 5 ; absenți: 2

S-au abordat următoarele subiecte:

S-au abordat următoarele subiecte:

1. Necesitatea identificării unor voluntari pentru a ocupa anumite posturi disponibile la acest moment, respectiv responsabili zonali pentru București și Timiș, Responsabil SIG

1. Bugetul Mensa Romania pentru anul 2013

Prezenți: 6 ; absenți: 1 S-au abordat următoarele subiecte: 1. Definitivarea acordului de confidențialitate al proctorilor 2. Stadiul în care se afla redactarea proiectului de constituție 3. S-a luat decizia ca eligibililor rezultați ca urmare a unei testări să le fie aduse la cunoștință în emailul de răspuns modul cum pot ei contacta responsabilul zonal Mensa.

Astfel, eligibili de-

cid singuri dacă doresc să contacteze organizația la nivel central sau responsabilul zonal, pentru o eventuală întâlnire sau alte informații.

2. Necesitatea unor Regulamente pentru fiecare funcție în parte 3. S-a aprobat propunerea Corinei Fodor pentru proiectul UNLIMITEditions 4. S-au aprobat un număr de 3 vouchere gratuite pentru fiecare testare Mensa. Voucherele vor fi acordate de către Responsabilul de testări, la propunerea echipei de organizatori a testării. Solicitarea unor vouchere suplimentare va fi supusa deciziei CD, ca urmare a propunerii echipei de organizatori a testării.

Ca urmare, membri locali nu Secretar,

vor avea acces la lista eligibililor

Larry Mureșan

din localitatea lor. 4. S-a analizat posibilitatea

2. Achiziția unor caiete de test în viitorul apropiat 3. Inițierea procedurilor necesare și cooptarea unor voluntari pentru a demara testări autorizate Mensa pentru copii cu vârsta intre 10-16 ani 4. Calendar testări 2013. S-a aprobat un calendar orientativ pentru acest an. Va fi creata o pagină speciala unde voluntarii vor putea să se autopropună pentru a participa sau chiar organiza unele dintre testările propuse. Este foarte importantă cooptarea de voluntari, deoarece în acest calendar ne propunem să acoperim și câteva locații complet noi în acest an. Cei care locuiesc sau au acces în diverse forme în aceste zone sunt rugați să se implice.

achiziționării unui server de către Mensa România. S-a votat în una-

Secretar,

nimitate pentru achiziție, rămâ-

Larry Mureșan

nând ca în luna decembrie să se facă o selecție de oferte. Secretar, Larry Mureșan

3


Anunțuri oficiale Mensa România

Se caută coordonator pen-

Se caută responsabil local

Se caută web developer

pentru București

tru Gifted Youth

Persoana se va ocupa de de-

Avem nevoie de cineva cu

mararea procesului de a face

ceva experiență și niște timp

Mensa accesibilă și copiilor.

liber pentru:

Responsabilități: ponsabilii

Gifted

Committee de la MIL - colaborarea cu CD pentru

- dezvoltarea unei metode de

înscriere/prelungire

- distribuirea pin-urilor Ar fi bine dacă persoana ca-

tem de newsletter

Youth

- distribuirea legitimațiilor membrilor din București

- implementarea unui sis-

- păstrarea legăturii cu res-

Responsabilități:

a

membership-ului

a stabili care sunt pașii de ur-

- alte nebunii la care ne

mat pentru înființarea progra-

vom gândi pe parcurs, împreu-

mului pentru copii în Mensa

re va ocupa această funcție ar avea și timp să participe la întâlniri și să țină legătura cu ceilalți membri Cei interesați sunt rugați să scrie la:

Romnânia Dacă vreți și puteți să pre-

Avem un server cu CentOS

luați această activitate, sunteți

și un site pentru exterior în

rugați să trimiteți un mail la

Wordpress. Nu-i musai să dezvoltăm în continuare pe wp.

presedinte@mensa-romania.ro

Dați un semn la: presedinte@mensa-romania.ro

4

presedinte@mensa-romania.ro


Primăvara

D

e mult timp aştep-

numele său Dragobete care s-a

tam

zi,

căsătorit împotriva dorinţei ei.

atmosferă

Pentru a-şi necăji nora, într-o zi

blândă cu soarele pe cer. Azi este o

rece de iarnă, i-a dat acesteia un

zi frumoasă, mirosul freziilor, zam-

ghem de lână neagră şi a trimis-o

bilelor sau ghioceilor începe să mă

la râu să-l spele, spunându-i să nu

înconjoare, drept urmare colţul bu-

se întoarcă până când lâna nu de-

zelor se împotriveşte gravitaţiei fără

vine albă. Fata a încercat să spele

cel mai mic efort. Îmi râde faţa,

lâna, dar chiar dacă degetele sale

mintea şi sufletul şi sper să vă pot

au început să sângereze, culoarea

transmite tuturor o picătură de cu-

lânii rămânea tot neagră. De di-

loare şi voie bună.

sperare, pentru că nu se putea în-

această

această

După vechiul calendar roman, 1 Martie era prima zi din an, în care se celebra sărbătoarea Matronalia. În această zi aveau loc serbările lui Marte – zeul forţelor naturii, al primăverii şi al agriculturii, ocrotitor al câmpului şi turmelor. Se pare că sărbătoarea romană a matronaliilor s-a

toarce acasă la soţul iubit, a început să plângă. Impresionat de durerea fetei, un bărbat (Mărţisor) i-a apărut în cale şi i-a dat o floare roşie, spunându-i să spele lâna cu ea. Mulţumindu-i, fata a pus floarea în apă, a spălat lâna şi a constatat cu uimire că lâna s-a albit. Fericită că a

suprapus în spațiul

reuşit să ducă

românesc

la bun sfârşit

peste echivalen-

această sarci-

tul local al aces-

nă grea, şi-a

teia, Baba Dochia

sau

Odochia,

îndreptat pa-

Baba

şii spre casă,

unul

dar nu a fost

dintre cele mai

primită bine,

importante simboluri ale mitologiei noastre. Wikipedia ne povesteşte despre Baba Dochia care a avut un fiu, pe

soacra sa, din contră, auzind povestea fetei aceasta a acuzat-o căMărţişor era iubitul ei. După

5

„Înfloresc grădinile, Ceru-i ca oglinda Prin livezi albinele Şi-au pornit colinda… Cântă ciocârliile Imn de veselie Fluturii cu miile joacă pe câmpie. Joacă fete şi băieţi Hora-n bătătură – Ah, de ce n-am zece vieţi Să te cânt, Natură!” (Cântec de primăvară, Şt. O. Iosif)


Mărțișorul (…) simbol al renașterii naturii aceasta întâmplare, Dochia a

studiu dedicat mărţişorului afir-

pornit împreună cu turma sa spre

ma:

munte, fiind convinsă că primă-

„Scopul purtării lui este să-ţi

vara venise deja, altfel de unde

apropii soarele, purtându-i cu tine

ar fi putut Mărţişor să aibă floa-

chipul. Printr-asta te faci prieten

rea? Pe parcursul călătoriei sale,

cu soarele şi-l faci binevoitor să-ţi

şi-a scos, rând pe rând, cele doi-

dea ce-i stă în putere, mai întâi

sprezece cojoace pe care le pur-

frumuseţe ca a lui, apoi veselie şi

ta, până a rămas fără nici unul.

sănătate,

Dar vremea s-a schimbat. Pe cât

şi curățenie de suflet. Ţăranii pun

de frumos fusese la începutul

copiilor mărțișoare ca să fie curaţi

zilei, pe atât de urât se făcuse

ca argintul şi să nu-i scuture fri-

acum. Ningea şi totul începuse

gurile, iar fetele zic că-l poartă ca

să îngheţe. Dochia a îngheţat

să nu le ardă soarele şi cine nu le

împreună

poartă are să se ofilească.‖

cu

oile

sale,

transformându-se, conform legendei, în stană de piatră. Rocile se pot observa şi astăzi pe muntele Ceahlău şi sunt o mărturie vie a acestui mit românesc.

cinste,

iubire

Și acum vă las să vă savurați primăvara așa cum merită! Zâmbete și mult soare în viața voastră zi de zi!

Mărțișorul, două culori și un simbol al renașterii naturii din jurul nostru și a speranței în su-

(Dana Diaconu)

flet. Culoarea roşie, dată de foc, sânge şi soare este atribuită vieţii, deci femeii, în timp ce culoarea albă, conferită de limpezimea apelor şi albul norilor este atribuită înţelepciunii bărbatului. Poetul George Coşbuc, într-un

6

Oaspeții primăverii Vasile Alecsandri „Înfloresc grădinile, Ceru-i ca oglinda Prin livezi albinele În fund, pe cer albastru, în zarea Şi-au pornit colinda… depărtată, Cântă ciocârliile La răsărit, sub soare, un negru Imn de veselie punct s-arată! Fluturii cu miile E cocostârcul tainic în lume călăjoacă pe câmpie. tor, Joacă fete şi băieţi Al primăverii dulce iubit prevestiHora-n bătătură – tor. Ah, de ce n-am zece El vine, se înalță, în cercuri line vieţi zboară Să te cânt, Natură!” Și, repede ca gândul, la cuibu-i se coboară; (Cântec de primăvară, Iar copilașii veseli, cu pieptul dezŞt. O. Iosif) golit, Aleargă, sar în cale si-i zic: Bineai sosit! În aer ciocârlia, pe casă rândunele, Pe crengile pădurii un roi de păsărele Cu-o lungă ciripire la soare sencălzesc Și pe deasupra bălții nagâții senvârtesc. Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeață! În lume-i veselie, amor, sperare, viață, Și cerul și pământul preschimbă sărutări Prin raze aurite și vesele cântări!


Ziua PI n data de 14 martie se ani-

Haiku-ul este cea mai scurtă for-

„ecou‖, acest proces de meditaţie,

versează ziua PI. Această

mă de poezie. De provenienţă nipo-

de reflecție, de căutare şi găsire a

dată este aleasă de ameri-

nă, este o lirică cu formă fixă: 3

unor straturi suprapuse de sensuri,

cani ca fiind reprezentativă numă-

strofe de câte 5/7/5 silabe. Haiku-ul

nu este un haiku. Indicația tăcerii,

rului PI prin faptul că la ei data se

clasic are ca temă natura în continuă

a golului, prin kireji este ceea ce

schimbare, ciclul anotimpurilor şi

conduce receptorul către acest pro-

amprenta pe care şi-o pun acestea

ces de meditație.

Î

asupra lumii înconjurătoare. De ace-

Primele asocieri ale poemului

ea, în haiku există un cuvânt sezoni-

cu grafica au fost făcute în Japo-

er, numit kigo, care indică direct

nia, după 1600, când haiku-ului i

sau indirect (asociativ) anotimpul în

se adăuga o imagine grafică

care se petrece „acţiunea‖ din po-

(caligrafie, desen în tuş, mai târziu

em.

chiar pictură), asocieri care se nu-

scrie sub forma 3/14. Cu toții cu-

Un alt element fundamental este

mesc haiga. Fotohaiku-ul este, evi-

noașteți această constantă infinită

pauza, cezura, kireji în japoneză,

dent, derivatul contemporan al

din matematică reprezentând cir-

care este cel puţin la fel de impor-

haiga-lei clasice. Există mai multe

cumferința unui cerc împărțită la

tantă ca versurile. Ea reprezintă go-

moduri de a asocia imaginea cu

diametrul său:

lul, tăcerea, locul prin care cititorul

versurile:

3.14159265358979323846264

sau ascultătorul poemului este che-

- imaginea poate repeta vizual

338327950288419716939937510

mat să intre în lumea de înţelesuri şi

poemul

semnificaţii propuse de autor, pen-

- îl poate completa interpretându-l

Pentru a sărbători această zi

tru a le descoperi sau chiar a le

- imaginea poate propune – prin

am ales o modalitate mai specială,

spori prin aport propriu. Haiku-ul

juxtapunere – un nou mesaj, su-

un foto-haiku. A compune şi a

nu

expli-

prapus celui din haiku dar por-

recepta un haiku înseamnă mult

cit și afirmativ până la capăt. Japo-

nind neapărat de la acesta. Legă-

mai mult decât a compune şi a citi

nezii vorbesc de „ecou‖, de felul în

turile între text și imagine la acest

poezie. Nimeni nu poate aborda

care sugestiile și trimiterile versuri-

ultim mod de asociere sunt subti-

serios haiku-ul fără să treacă

lor „lucrează‖ în continuare în re-

le și complexe, necesitând din

printr-o schimbare profundă de

ceptor (cititorul sau ascultătorul),

partea celui care receptează haiga

perspectivă şi trăire. Haiku-ul este

după ce poemul a fost citit. Un po-

-ua

filozofie, meditaţie, terapie, până

em, fie el și de 3 versuri cu cuvânt

re, disponibilitate mentală şi afec-

la urmă un (alt) mod de viață.

sezonier, care nu declanşează acest

tivă şi o adâncire meditativă.

este

niciodată

7

(fotohaiku-ul)

deschide-


La fel ca haiku-ul, fotografia

Și acum vă invit să vă alăturați

nu trebuie să fie declarativă, pe-

plimbării prin lumea ilustrată a lui

dagogică, moralizatoare, să îl în-

PI :) .

Vestitorii primăverii George Coșbuc

Dintr-alte țări, de soare pline, Pe unde-ați fost și voi străine, Veniți, dragi păsări, înapoi Veniți cu bine! De frunze și de cântec goi, Plâng codrii cei lipsiți de voi. În zarea cea de veci albastră Nu v-a prins dragostea sihastră De ceea ce-ați lăsat? Nu v-a fost dor De țară voastră? N-ați plâns văzând cum trece-n zbor Spre miazănoapte nor de nor?

vețe pe privitor ce trebuie să gân-

Vreau să mulțumesc doamnei

dească sau să simtă. O imagine

Ioana Dinescu, care mi-a furnizat

bună este o imagine neutră,

informațiile despre tehnica haiku și

în fața căreia privitorul are o tota-

cu care, în colaborare cu fotografii

lă libertate de „impresie‖. I se su-

Alina Corcoz și Flori Jianu, am cre-

gerează doar o direcție, o cale pe

at foto-haiku-ul aniversar.

care este liber să meargă… sau nu.

Să aveți o PrImăvară extraordinară! (Dana Diaconu)

8

Voi ați cântat cu glas fierbinte Naturii calde imnuri sfinte, Ori doine dragi, când v-ați adus De noi aminte! Străinilor voi nu le-ați spus Ca doine ca a noastre nu-s? Și-acum veniți cu drag în țară! Voi revedeți câmpia iară, Și cuiburile voastre-n crâng! E vară, vară! Aș vrea la suflet să vă strâng, Să râd de fericit, să plâng! Cu voi vin florile-n câmpie Și nopțile cu poezie Și vânturi line, calde ploi Și veselie. Voi toate le luați cu voi Și iar le-aduceți înapoi!


Iubirea

Z

ilele care preced și

Cât despre inima mea, acolo vei

re într-o clipă trăiesc o sută de

sărbătorii

fi mereu – numai tu. Te simt acolo

ani. Ce situaţie oribilă! Copleşit

de

într-un mod delicios. Dar Doamne,

de dragoste, simţind dragostea în

Dragobete, mi se par cele mai în-

ce se va alege de mine dacă tu îmi

fiecare por, trăind doar pentru

cărcate emoţional, de aceea m-am

întuneci raţiunea. Am o manie după

dragoste, simţindu-mă consumat

gândit să vă delectez cu emoţiile,

tine care, în această dimineaţă, mă

de emoţii şi prins într-o mie de pă-

sentimentele şi cuvintele folosite

sperie. Mă trezesc în fiecare dimi-

ienjenişuri. O, iubita mea Eva, tu n

de artişti pentru a exprima aceste

neaţă spunându-mi

-ai ştiut. Am luat portretul tău. El

urmează românești

trăiri, care au rezistat morţii şi

“Haide, merg la ea”.

stă acum în faţa mea şi îi vorbesc

timpului. Să vă aducă tuturor un

Apoi reuşesc să mă opresc o cli-

ca şi cum ai fii lângă mine. Te văd

strop de inspiraţie şi un cuvânt de

pă mişcat de simţul obligaţiilor.

la fel ca şi ieri, frumoasă, nespus

iubire către ai voştri dragi, pentru

E un conflict înfricoşător. Asta nu e

de frumoasă. Ieri de-a lungul în-

că a iubi înseamnă, poate, a lumi-

viaţă. N-am mai fost niciodată aşa.

tregii zile mi-am zis “ea e a mea!”

na partea cea mai frumoasă din

Ai devorat toată raţiunea mea. Mă

Îngerii nu sunt atât de fericiţi în

noi (Scrisori imaginare, Octavian

paradis cum am fost eu ieri.”

Paler).

De la Johann Wolfgang von Goethe pentru Charlotte von Stein

De la Honore Balzac pentru

„Scrisorile mele de dragoste ţi-

Eveline Hanska

au dezvăluit cât de îndrăgostit

„Îngerul meu iubit,

sunt. Nu mai cinez la Court, mă

Sunt aproape nebun după tine,

văd cu puţină lume şi îmi fac plim-

atât de nebun pe cât poate fi un

bările singur şi la fiecare loc fru-

îndrăgostit: nu pot scrie împreu-

mos îmi doresc să fii lângă mine.

nă nici două idei care să nu te

Nu mă pot abţine să nu te iubesc

conţină pe tine între ele. Nu mă

chiar mai mult decât îmi face bine;

mai pot gândi la nimic altceva în

voi simţi bucuria doar când te voi

afară de tine. În ciuda voin-

vedea din nou. Mă gândesc la tine

ţei mele imaginaţia îmi zboară

tot timpul, amintirea ta nu mă pă-

mereu la tine. Te mângâi, te-

răseşte niciodată. Tu eşti etalonul

sărut, îţi şoptesc, o mie de idei

simt aiurit şi fericit de cum încep să

pentru toate femeile pe care le

amoroase despre tine mă cople-

mă gândesc la tine. Mă învârtesc

văd, pentru toţi oamenii; prin

şesc în fiecare clipă.

nebuneşte într-un vis delicios în ca-

dragostea ta văd lumea. Şi acest

9


Marin Preda, Victor Hugo, Mozart, James Joyce lucru face ca lumea nu să arate

implicăm, omului bun îi face plăce-

tău… Vanitatea şi cochetăria ta

mai înceţoşată ci dimpotrivă –

re să aranjeze, să pună în ordine, să

distilată, neliniştile tale profunde,

dragostea ta o face să se vadă

împlinească ceea ce-i drept şi aduce

gândul tău puţin îngheţat, catego-

mai clară; văd mult mai clar

pacea.

ric şi fără ascunzişuri, atât de te-

acum cum sunt oamenii şi ce plănuiesc, ce îşi doresc, ce fac şi ce

Adio ţie cea pe care o iubesc de o mie de ori!”

mut de către amatorii de compromisuri.”

le face plăcere; dar nu-i mai invidiez pentru ce au, a mă compara cu ei e o plăcere secretă a mea,

De la Marin Preda pentru Aurora Cornu

De la Victor Hugo pentru Adele Foucher

căci eu deţin cea mai scumpă

„Dar iată ca o adiere de durere,

comoară şi sunt cel mai bogat,

de părere de rău, de mâhnire izvo-

Când două suflete, care se do-

mai norocos şi mai fericit dintre

răşte din inima mea. Te-am făcut să

resc unul pe celălalt, oricât de de-

suferi (nu ştiu unde, când şi de ce),

parte se aflau unul de celălalt, se

dar simt că acest lucru s-a întâm-

găsesc în sfârșit… o unire puterni-

plat şi mi-e greu să îndur as-

că și pură la fel ca sufletul în-

ta acum, singur, cu gândul la tine,

suși… începe pe pământ și conti-

scriindu-ţi întâia mea scrisoare de

nuă pentru totdeauna în ceruri.

„Iubita mea,

dragoste. (…) Te

toţi. Tu în gospodăria ta probabil că te simţi ca şi mine în afacerile mele, uneori nu observăm anumite lucruri pentru că pur şi simplu alegem să nu ne uităm la ele şi

iubesc de tot, cu părul tău, cu hai-

Această unire este dragostea, dra-

lucrurile ne atrag interesul doar

nele tale verzi, cu salopeta şi sanda-

gostea adevărată… o religie, a

în momentul în care vedem clar

lele tale ciudate. Iubesc cingătoarea

cărei credință este cel iubit, a că-

cum sunt legate între ele. Căci

ta ascunsă, copcile, oasele trupului

rei viață se naște din devoțiune și

nouă ne place întotdeauna să ne

tau… Totul, aspiraţiile tale, somnul

pasiune și pentru care cele mai

10


Valentine mari

sacrificii

sunt

cele

dulcii delicii.

Ha! Ha!… tocmai am prins trei

tratându-i cu răceală. Doream

– sunt delicioase! Încă îmi poți

să aud vocea ta, nu pe a lor.

Asta este dragostea ce tu mi-o

trimite răspuns la această scri-

Când sunt cu tine, las la o

inspiri… Sufletul tău e capabil

soare, dar trebuie să o expediezi

parte natura mea suspicioasă și

să iubească cu puritatea și pasi-

spre Linz Post restant, aceasta

disprețuitoare. Aș fi vrut să îți

unea îngerilor; dar poate el tre-

este cea mai sigură cale. Cum

buie să iubească numai un alt

nu știu încă dacă voi merge la

înger, gând care mă cutremură cu

Regensburg nu-ți pot transmite

deznădejde.

încă nimic definitiv, doar scrie

Al tău pentru totdeauna,

pe plic ca scrisoarea să fie reți-

Victor Hugo”

nută până va fi ridicată. Adio, draga și mult iubita

De la W. A. Mozart pentru Constanze

mea soție adorabilă; ai grijă de sănătatea ta și nici nu te gândi

„P.S. În timp ce-ți scriam ulti-

să pleci prin oraș. Să-mi scrii și

ma pagină a acestei scrisori de

să-mi spui cum te simți în noua noastră locuință.

simt capul pe umărul meu.

Adio, îți trimit un milion de săruturi…

Cred că voi merge în pat. Scriu chestia asta de jumătate de oră.

Iubitul tău soț”

Vrei să îmi scrii ceva? Sper că o vei face.

De la James Joyce pentru Nora Barnacle

Cum ar trebui să mă semnez? Nu am să mă semnez deloc, pen-

„Draga mea Nora,

tru că nu știu cum să mă sem-

Tocmai m-a lovit. Am venit la

nez…”

11 și jumătate. De atunci, stau

Iubirea în versuri bine aranja-

într-un scaun ca un prost. Nu

te, o ghicitoare cu răspunsul

dragoste, lacrimă după lacrimă

am putut să fac nimic. Nu aud

aruncat printre cuvinte, cu o pre-

cădeau pe hârtie. Dar trebuie să

nimic decât vocea ta. Sunt ca un

cizie matematică… totul creat

mă-nveselesc – prinde! Un stol

prost când te aud pe tine

de peniţa lui Edgar Allen Poe

de săruturi zboară în juru-mi,

spunându-mi „Dragule”. Am

pentru a sa iubită. Nu am vrut să

minunat, văd o mulțime imensă!

jignit

stric frumuseţea simetriei, de

doi

bărbați

11

astăzi,


aceea am îndrăznit să vă aduc textul origi-

un text, în care sunt convinsă că ați descoperit

nal, în engleză. Şi acum să urmărim jocul

pasajele boldite din scrisorile faimoase. “Haide, merg la ea”… cât doream să aud

literelor lui Poe.

vocea ta, nu pe a lor, spunând asta! Aș fi vrut să îți simt capul pe umărul meu şi prin dra-

Valentine

gostea ta să văd lumea. O lume în care strigai

For her this rhyme is penned, whose luminous eyes,

până la ceruri “ea e a mea!”, o lume în care

Brightly expressive as the twins of Leda,

ochii tăi arătau tuturor mândria de-a deţine

Shall find her own sweet name, that nestling lies

cea mai scumpă comoară. Doream să te as-

Upon the page, enwrapped from every reader.

cult şoptindu-mi… “sunt cel mai bogat, mai

Search narrowly the lines! they hold a treasure

norocos şi mai fericit dintre toţi”. Am primit

Devine - a talisman – an amulet That must be worn at heart. Search well the measure – The words - the syllables! Do not forget

în schimb tăcere în fiecare dimineaţă târzie şi seară devreme. Acum sunt eternitatea şi sunt totul, sunt

The trivialest point, or you may lose your labor

timpul ce ţi se scurge uşor din trup,

And yet there is in this no Gordian knot

sunt nimic, sunt lumea întreagă şi sunt ni-

Which one might not undo without a sabre,

meni, sunt ceea ce nu poţi înţelege. Cu fiecare

If one could merely comprehend the plot.

bătaie a inimii mele sunt siguranţa spiritului

Enwritten upon the leaf where now are peering

care se retrage. Un stol de săruturi zboară în

Eyes scintillating soul, there lie perdus

juru-mi, ştiind că în linia orizontului mă aş-

Three eloquent words oft uttered in the hearing

teaptă un suflet capabil să iubească cu puri-

Of poets, by poets – as the name is a poet‘s, too,

tatea și pasiunea îngerilor, un suflet care să-

Its letters, although naturally lying

mi spună în fiecare secundă “Te iubesc de

Like the knight Pinto-Mendez Ferdinando –

tot”.

Still form a synonym for Truth – Cease trying!

Să aveți zile extraordinare și să nu uitați să

You will not read the riddle, though you do the

iubiți! :).

best you can do. Răspunsul ghicitorii este Frances Sargent Osgood; sper că v-aţi dat seama de regula prin care se regăseşte literă după literă în fiecare vers. Și dacă am pornit pe drumul jocurilor, vă las spre final

12

(Dana Diaconu)


Pilula culturală

P

rivind de jur împrejur, e

mediei sau prin contact verbal,

fiind capabil a rămâne în stare la-

lesne de observat un fe-

printr-un proces numit persuasiunea

tentă perioade îndelungate de timp,

nomen ce mie mi se pare

prostului. Această boală face rava-

putându-se activa în contact direct

din ce în ce mai straniu. În fața blo-

gii prin aproape toate mediile socia-

cu mediile de dezinformare și dezu-

cului, în stația de tramvai, în me-

le afectând o mare parte din popula-

manizare audio-vizuală.

trou, oriunde te uiți tineri debuso-

ție. Cu toate acestea au existat anu-

lați, și nu numai, sunt îndoctrinați

mite persoane care au intuit perico-

spre acceptarea unor pseudovalori

lul și au plecat în vest pentru a-și

pentru care devin dispuși a-și dedi-

păstra integritatea sănătății. Cu toată

ca timpul și chiar însăși existența.

ferocitatea ei, există anumiți indi-

Până la urmă mass-media își joacă

vizi ce au o imunitate dobândită de-

rolul și chiar foarte bine aș putea

a lungul vieții sau înnăscută. Aceș-

spune, astfel încât, generației căreia

tia sunt oamenii de cultură ai Româ-

cartea, teatrul și cultura i se par a fi

niei.

deja mai mult decât redundante, chiar fosilizate, îi sunt inoculate credințe ale unor „personaje‖ funambulești. Ba chiar aș putea să le încadrez

în

genul

„horror‖

gândindu-mă la anumite parașute și saltimbanci semidocți.

În fața unui asemenea pericol, noua pilulă culturală se centrează în jurul unor mari personalități ale cinematografiei și teatrului românesc precum Victor Rebengiug, Florin Piersic, Maia Morgenstern, George Mihăiță, Mircea Diaconu, Dorel Vișan, precum și multe alte nume sonore, dar care vor rămâne surpri-

Speculând situația dată, alături de

ză până la lansare. Structura va fi

cel mai bun prieten, Roșu Tiberiu,

una clasică, unde fiecare capitol va

am continuat împreună cercetările

reprezenta o nouă personalitate in-

de imunizare națională. Menționez

tervievată.

că Tiberiu deja a lansat pe piață o pilulă culturală cu ceva timp în urmă, astfel încât nădăjduiesc că ex-

Deși mereu se vorbește, cu o re-

periența anterioară se va dovedi be-

gularitate aproape sadică, de cine

nefică în lupa împotriva cumplitei

știe ce boală nouă apărută de prin

boli. Până acum a fost dificil a înca-

junglele depărtate ale unei regiuni

dra noul virus descoperit, întrucât el

obscure, ironia face ca boala cea

se prezintă precum o mutație dintre

mai periculoasă ce amenință con-

virusul prostiei și cel al ignoranței,

temporaneitatea să își aibă obârșia

rezultatul fiind un genom cu totul

în înseși jungla socială. Este mai

nou, mult mai agresiv decât tot ce s-

agresivă decât orice altă bacterie

a cunoscut până acum. Pericolul cel

sau virus cunoscut omului până

mai mare stă în faptul că acesta cu-

acum. Se transmite prin căile mass-

prinde gazda într-un mod subtil,

13

Întrebat adesea cum s-a conturat toată aventura și cum m-am simțit, fără a sta pe gânduri răspund simplu: copleșit în fața unor asemenea oameni, iar efortul de a ne plimba mai mereu de la Iași la București pentru interviuri și costurile unui asemenea proiect par a fi de cele mai multe ori fade în comparație cu rezultatul finit. Speram ca și publicul să fie la fel de entuziast în parcurgerea lecturii, ce va fi disponibilă pe piață undeva în toamna acestui an.


Iconografie

Alături de meastrul Vișan. A jucat în producții precum:

De vorbă cu Mircea Diaconu

Moromeții (1987) - Tudor Bălosu

A jucat în producții precum:

Un bulgăre de humă (1989) - Ion Creangă

Profetul, aurul și ardelenii (1978)

Cel mai iubit dintre pământeni (1993) Gardianul 'Dumnezeu'

O scrisoare pierdută (spectacol TV, 1982)

Senatorul melcilor (1995) - senatorul Vârtosu

Buletin de București (1983)

Occident (2002) - Polițistul

Telefonul (1992)

Magnatul (2004) - Mircea Moraru

Filantropica (2002)

Model inspirativ: Victor Rebengiuc A jucat în producții precum: Pădurea spânzuraților (1964) Dimitrie Cantemir (1973) Profetul, aurul și ardelenii (1978) De ce trag clopotele, Mitică? (1981) Moromeții (1987) - Ilie Moromete Terminus paradis (1998) Nunta mută (2008)

(Ionuț Grecu) 14


Constantin Bălăceanu-Stolnici Motto: Secretul meu a fost muncă, disciplină şi maeştrii…

de Medicină din Bucureşti, obţinând în 1948 titlul de Doctor în Medicină şi Chirurgie, cu teza Consideraţii asupra complexului cerebelo-dento-olivar, realizată sub conducerea profesorului Ion T. Niculescu. În 1967 a fost confirmat Doctor în Ştiinţe Medicale de către IMF-Bucureşti şi Ministerul Învăţământului

Relatările istoriei metafizice

Î

ntr-o lume post-modernă, ce pendulează între inepţie şi spirit ludic, apar personaje parcă rupte din basme şi aruncate in timpul semiobscur. Realitatea cotidiană ne obturează perspectiva asupra frumosului, bunului simţ şi dramului de religiozitate ce-l mai păstram în geneza ADN-ului nostru, asemenea unei utopii transmise din generaţie în generaţie.

Operă: Cele Trei Săgeţi - studiu de istorie naţională, 1995 Saga baronilor du Mont. 900 de ani de istorie politică şi militară a Europei, 1995 Introducere în studiul kabbalei iudaice şi creştine, 1996 Cunoaştere şi ştiinţă, 1998 Saga Bălăcenilor, 2001 Kabbala, între gnoză şi magie, 2004 Antropogeneza şi geneza culturii (în colab. cu Ligia Apavaloae), 2006 Incursiune în antropogeneză (în colab. cu Cristiana Glavce, Florina Raicu, Ligia Apavaloae), 2006 Gandirea magică, geneză şi evoluţie (în colab. cu Magdalena Berescu)

Aşa s-a născut pe pământul României la data de 6 iulie 1923 cel ce va purta stema şi stigmatul familiei Bălăceanu, urmaş al unei istorii multiseculare, aureolat de-o sete de cunoaştere ce mai târziu îi va fi cartea de vizită şi uşa deschisă spre o europă realistă.

Tiberiu Roşu: Sonoritatea numelui Bălăceanu este atât de puternică încât a răsunat timp de aproape şapte secole, dăinuind până astăzi prin persoana domniei voastre. O seamă de personalităţi marcante pentru istoria României şi nu numai, au făcut parte din familia dumneavoastră. Care este persoana cea mai emblematică din marea familie a Bălăcenilor?

Rotind globul ocular în praful României contemporane, Constantin Bălăceanu Stolnici este şi va rămâne un mit în vastele domenii în care s-a implicat, iar nouă nu ne râmâne decât să urmăm calea bătătorită de personalitatea mitului Bălăceanu.

Constantin Bălăceanu Stolnici: Dragă Tiberiu, originea familiei mele este atestată, într-adevăr, de şapte secole cu începuturi care sunt transmise mai mult prin balade populare, prin tradiţie, decât prin documente.

Constantin Bălăceanu Stolnici a urmat Liceul "I.C. Brătianu" din Piteşti, unde a dat bacalaureatul în 1941. Între anii 1941-1947 urmează cursurile Facultăţii

15


Istoria familiei mele este o istorie tristă... marile proiecte, marile iniţiative pe care le-au avut anteriorii mei, nu prea au reuşit şi au plătit scump. Primul personaj care este cunoscut în familia noastră Cneazul de la Balaci, aşa cum o relatează istoria familiei mele, are o moarte tragică.

rea aceasta s-a opus, nu a mai făcut parte din comisia respectivă şi sunt zvonuri pe care le-a răspândit şi Karl Marx că ar fi fost asasinat de către ruşi pentru a se răzbuna, ceea ce,eu personal nu cred. Acestea sunt două personalităţi marcante din istoria noastră,dar mai este un personaj pitoresc, aş zice eu, el nu face parte din ascendenţa mea directă şi se numeşte Manole Bălăceanu. Influenţat de iluminismul francez din sec. al XVIIIlea s-a lansat într-o aventură socialistă, intrând în opoziţie cu dictatura vremii şi sfârşind în puşcărie. După cum spuneam este un personaj mai pitoresc, având o altfel de viaţă care, la vremea aceea, nu mai era conforma cu tradiţiile vechi ale aristocraţiei româneşti. Aceştia sunt pilonii stabili a ceea ce a însemnat intelectualitatea şi verticalitatea familiei Bălăceanu.

T.R.: Care erau atribuţiile lui în țările române? C.B.S.: Printre altele a fost însărcinat să conducă un convoi protocolar, cum am zice noi astăzi,în Serbia de pe vremea aceea, şi în cursul acelei expediţii a fost omorât. Vedeţi domnule Tiberiu, istoria familiei mele începe cu un asasinat. T.R.: Într-o ordine cronologică, puteţi enumera personajele emblematice din familia dumneavoastră?

T.R.: O dovadă a vechimii numelui de Bălăceanu şi,în acelaşi timp,a importanţei este reprezentată de blazonul familiei; cum a luat naştere blazonul şi ce simbolizează această “carte de vizită” a familiei dumneavoastră? Astăzi face parte doar dintr-o semnătură a trecutului sau o utilizaţi la acelaşi nivel istoric de pecete?

C.B.S.: Una din primele mari personalități a fost Aga Bălăceanu sec XVII-lea, deoarece împreună cu Şerban Cantacuzino au cultivat ideea să transfere Ţara Românească de sub tutela otomană, sub tutela habsburgică. Era exact momentul după eşecul asediului Vienei, unde habsburgii porniseră ofensiva lor mare pentru a se extinde şi au vrut să profite de acest lucru; rezultatul a fost o confruntare militară la Zărneşti, în care strămoşul meu a fost omorât. Capul lui a fost expus, după aceea la ordinul sultanului turc în cartierul istoric al Bucureştiului. Un alt personaj important este bunicul-bunicului meu, Banu Bălăceanu, care a avut două mari idei: prima ideea a fost una culturală să transforme Academia Domnească, care era grecofonă, într-un colegiu, o universitate care să fie românofonă, lucru care a fost destul de dificil. L-a avut asociat pe Iordache Golescu, într-o politică de presiune asupra elitelor universitare, care erau grecofone şi asupra lui Caragea Vodă care era tot grec, şi au obţinut până la urmă înfiinţarea colegiului Sf. Sava. A doua mare idee a fost să menţină, în cadrul politicii instaurate de ruşi, o oarecare independenţă a ţării, lucru care era compromis în special de articolul ce s-a adăugat după aceea, a regulamentului organic şi care anula practic autonomia Ţării Româneşti. În confrunta-

C.B.S.: Problema stemelor, căci termenul de stemă este mai corect decât cel de blazon, termenul blazon venind din limba germană. De fapt blazon era textul codificat prin care se descria stema de către herald, pe cale orală, a cărui venire era anunţată de trompete. În Ţările Române, nu exista sistemul heraldic organizat, precis, structurat cum a existat în vest. Iar stemele nu puteau să fie inventate sau confecţionate la întâmplare, ele trebuiau să fie primite, concesionate de către domnitorul sau regele ţinutului respectiv. T.R.: Trebuie să ţinem cont de problematica concesionării stemelor, deoarece românii nu prea aveau de la cine primi în dar stemele şi le confecţionau singuri. C.B.S.: Da, aşa este boierii români au avut steme făcute de ei, pentru a pecetlui documentele, mai ales că mare parte din populaţie era analfabetă şi trebuiau să-i recunoască după ceva. Aceste steme boiereşti sunt mai

16


puţin sistematice şi mai puţin reglementate, mai puţin anarhice cum spune Cernovodeanu în Heraldica Românească. În acest context stemele pe care le-am găsit, în legătură cu Bălăcenii cuprindeau trei săgeţi şi un leu. Sa spus că cele trei săgeţi sunt comemorative bătăliei de la Rovine, unde trei fraţi Bălăceni au murit în bătălie, iar leul este considerat ca fiind o rămăşiţă a unei întâmplări.

sionată de către curtea imperială de la Viena. T.R.: La ora actuală ataşaţi stema ca antet pe corespondenţă? C.B.S.: Înainte era mai greu, trebuia gravată, era necesar o hârtie specială, dar acum când trimit scrisori oficiale folosesc stema. T.R.: În anul 1952 aţi fost exlus de la catedra de medicină pe motive politice. Cum aţi suportat această lovitură dată de sistemului comunist? Prin ce mijloace v -aţi menţinut verticalitatea în acele vremuri ale hazardului intelectual?

T.R.: Sunt atestate istoric prin scrieri sau transmise pe cale orală? C.B.S.: Transmise pe cale orală prin balade, această baladă cu leul încă mai circulă, în care se povesteşte că la un moment dat un leu făcea mari pagube şi nimeni nu se încumeta să-l vâneze, atunci doi boieri, unul Bălăceanu şi celălalt Gurbeanu s-au lansat în aventura respectivă reuşind să omoare leul. Obştea le-a fost recunoscătoare, spunând ca Bălăceanu să aibă leul ca semn al familiei şi numele de Gurbea să fie dat câmpului respectiv, care ii poartă numele până astăzi.

C.B.S.: Dacă tot am vorbit de stemă să vă spun, domnule Tiberiu şi o anecdotă: când am fost dat afară din învăţământ, m-a chemat ministrul sănătăţii, deoarece acela a fost singurul an în care facultatea de medicină a aparţinut direct de ministrul sănătăţii. T.R.: Cine ministrul?

era

C.B.S.: Saragea. Mi-a spus că trebuie să mă dea afară pentru că port inelul cu pecetea Bălăcenilor, că-l port ostentativ şi că nu este cazul ca în faţa studenţilor să apar aşa. Ulterior şi-a cerut scuze pentru gestul extrem, dar a justificat că aşa au fost ordinele. Oricum mi-a părut rău că am fost scos din învăţământ, dar asta era regula jocului atunci, toţi cei care au făcut parte din aristocraţie, sau care se implicaseră în politica ţării erau sacrificaţi. Eu am scăpat relativ uşor, m-au scos din învăţământ,dar m-au lăsat în sistemul medical bucureştean.

T.R.: Stema familiei Bălăceanu este confecţionată de cei din familie sau concesionată? C.B.S.: Noi avem o stemă concesionată de către împăratul Leopold, dată lui Aga Bălăceanu,când l-a făcut conte al Sfântului Imperiu, în jurul anilor 1690 unde sunt prezente cele trei săgeţi, dar în locul leului sunt puse o armă şi un cap de turc tăiat, pentru că erau un fel de sintagmă simbolică a unei atitudinii antiotomane. Cei din Valahia nu au putut să-l poarte şi de aceea au rămas cu leul respectiv, deci stema pe care o avem noi este conce-

17


T.R.: De ce credeţi că nu v-au exclus de tot din sistem?

prima mare problemă cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi, este problema modelului de urmat. Nu mai există reperele morale date de către biserică, stat, lumea bună am putea spune, şi asta face ca tineretul să fie puţin mai liber. Un al doilea fenomen, revoluţia tineretului din ani 1970 despre care vorbeşte şi Mircea Eliade, dar el vorbeşte pozitiv, spunând că este o încercare de întoarcere la natură şi respingerea convenţiilor societăţii contemporane, dar totul a dus la un dezmăţ moral.

C.B.S.: Nu m-au exclus de tot deoarece aveau nevoie de mine pentru cercetarea ştiinţifică, pe care am făcuto marginal din punct de vedere instituţional, dar cu acces la toate manifestările ştiinţifice, fără a fi încadrat în institutul academiei. Mă bucur, totuşi că am putut practica medicina în sistemul medical bucureştean, începând în policlinică, după aceea în Institutul de Geriatrie. T.R.: Cercetare în domeniu aţi putut face? C.B.S.: În primă fază nu am făcut, dar m-am axat pe cercetare de ordin teoretic şi marele meu noroc a fost că atunci a început cibernetica şi am fost pionierul ciberneticii sistemului nervos în România, dar şi în Europa.

T.R.: Aţi pomenit de lipsa reperelor morale din cadrul instituțiilor statului, cu excepţia uneia în slujba căreia aţi practicat. C.B.S.: Da, aveţi dreptate, vina noastră a medicilor este reprezentată prin pilula anticoncepţională care a liberalizat viaţa sexuală. Aceste lucruri au dus la o dezorganizare a sistemului de valori morale ale societăţii şi în acest context a apărut această destrămare care se reflectă în special la nivelul familiei. Aţi văzut că familia modernă nu mai este familia veche, divorţurile sunt foarte frecvente, concubinajul este aproape o regulă.

T.R.: Presupun că peste graniţă nu aţi reuşit să plecaţi! C.B.S.: Ba da, din cauza ciberneticii m-au lăsat să particip la diferite evenimente. T.R.: Însoţit de securitate sau v-au lăsat “liber” ştiind că aveţi familia sub “privirea lor”? C.B.S.: Ei au riscat să mă lase liber, ştiind că aveam şapte persoane în ţară care depindeau de mine, părinţii mei, socrii, copiii nevestei mele din prima căsătorie şi toţi depindeau de mine. Domnule Tiberiu, nici pe mine nu m-a tentat, aşa cum a fost de obscură perioada, făceam cibernetică aici şi era interesant.

T.R.: Puteţi face o antiteză între dezvoltarea dumneavoastră şi cea a tinerilor din postmodernism? C.B.S.: Dezvoltarea mea a fost destul de riguroasă, eu am făcut liceul acasă cu meditatori sub supravegherea riguroasă a părinţilor, cu un program zilnic de muncă intelectuală cu excepţia duminicii care era liberă, în rest zi de zi lucru intelectual. Ca lectură suplimentară, mai exact ca obligaţie trebuia să citim cărţile din bibliotecă, o bibliotecă vastă ce era făcută de Banu Bălăceanu şi care a fost arsă de comunişti.

T.R.: Privind în societatea contemporană, “mândria ţării” sau mai bine spus tineretul postmodern, ce trece printr-o perioadă de declin psihologic, ne face să ne punem semne raţionale de întrebare. Această involuţie a generaţiei tinere nu poate duce la nimic benefic pentru societate şi implicit pentru verticalitatea dorită de ei. Cum percepeţi, într-o antiteză, tinerii paşoptişti şi cei actuali? Mai merg ei pe acelaşi drum iniţiatic al bunului simţ sau sunt forţaţi de împrejurări să-şi găsească modele în alternative oferite de sistem?

T.R.: Citeaţi numai cărţi în limba română, sau vă exersaţi şi cititul în limba franceză, ţinând cont de înclinaţia familiei dumneavoastră spre partea francofilă? C.B.S.: Citeam cărţi în franceză şi germană, dealtminteri germana a fost prima limbă pe care am învăţat s-o vorbesc; mama ne învăţa româneşte şi gu-

C.B.S.: În primul rând, domnule Tiberiu, nu sunt de acord cu termenul iniţiat deoarece acest termen presupune totuşi un nivel de cultură mai specială. Dar cred că

18


vernanta nemţeşte. Secretul meu a fost muncă, disciplină şi maeştrii, profesorii de la facultate care m-au format, muncă sistematică, cât de multă, pauze cât mai puţine. La tinerii din ziua de azi s-a substituit motivaţia, de -a avea o poziţie solidă în societate cu motivaţia de-a avea bani.

T.R.: Revenind la regrete, ce puteţi spune? C.B.S.: Singurul regret este că am apucat perioada comunistă, dacă n-o apucam probabil făceam o altă formă de medicină, o medicină mai elaborată. Sistemul comunist a schimbat mentalitatea valorilor. T.R.: Aţi avut ciraci?

T.R.: Pe lângă cursurile de limbă română, de limbi clasice, matematici, aţi studiat şi religia în particular?

C.B.S.: Cu regret spun că nu am avut în perioada comunistă, acum am oameni pe care i-am format, doctoranzi, colaboratori, oameni foarte buni.

C.B.S.: Am avut mare noroc pe plan religios, am fost catehizat de către preotul Vladimir Ghica, care era rudă cu tata, venea la noi în casă şi ne învăţa religia de pe poziţia unui om de mare cultură care ştie să vorbească omului simplu.

T.R.: Care este sfatul pe care îl daţi tinerilor ce doresc o aprofundare a tot ceea ce înseamnă patriotism? C.B.S.: Domnule Tiberiu folosiţi un cuvânt foarte periculos, termenul de patriotism, acest termen te poate duce foarte repede la termenul şovinism. Din punctul meu de vedere, patriotismul înseamnă să ai respect faţă de valorile culturale, tradiţionale ale poporului tău, limba, religia, tradiţiile şi o anumită matrice culturală. Patriotismul exagerat este absolut distructiv, noi suntem într-o criză generată nu de populaţie, dar generată de politicieni. Această tendinţă de distrugere a specificului naţional este venită din vest. Se încearcă o distrugere a tot ce înseamnă valori, au început cu bagatelizarea lui Mihai Eminescu, bagatelizarea lui Tudor Argezi şi o să bagatelizeze pe mulţi alţii. Tot sunteţi în domeniu teologic, noi am rezistat la toate dramele istoriei, în special în Transilvania, fapt care se atribuie credinţei ortodoxe. Nu vedeţi acum cei din apus fac pe grozavii, dar noi în evul mediu nu am ars nici-o vrăjitoare, nu am ars nici-un eretic, nu am avut inchiziţie, nam avut fenomenul galileic, şi acum tot ei ne dau lecţii. Sperăm că prin voi, o tânără generaţie, lucrurile se vor schimba în bine.

T.R.: Ştiu despre dumnealui că era preot român spiritual, nu va influenţat în acest mod, să vă îndoctrineze în ritul romano-catolic? C.B.S.: Nu, n-a făcut prozelitism, făcea cu noi cateheze şi ne explica pe înţelesul nostru. T.R.: Ce regrete are un om de calibrul dumneavoastră şi pe ce planuri? Dacă aţi putea să daţi timpul înapoi, sub tutela conştientului, ce aţi schimba în viaţa dumneavoastră? Care este bucuria supremă a omului de știință Constantin Bălăceanu Stolnici într-o viaţa atât de tumultoasă? C.B.S.: Chiar dacă am trecut prin multe greutăţi, sunt mulţumit de viaţa mea. Cred că totul s-a compensat, am fost dat afară din învăţământ şi m-am dus la policlinică unde mi-am cunoscut soţia. De fiecare dată când venea o năpastă asupra mea efectele tardive erau pozitive. T.R.: Cei mai mulţi care au avut drame similare cu cele ale dumneavoastră s-au afiliat alcoolului sau a altor principii de autodistrugere, nu aţi avut acces la aceste dorinţe boeme?

(Tiberiu Roșu)

C.B.S.: Da, există şi posibilitatea aceasta de derapaj, dar n-am apucat pe aceste căi. Am fumat puţin, dar mam lăsat. Este extraordinar de nociv tutunul şi am renunţat la timp.

19


UNLIMITEditions La începutul acestui an, MENSA România a demarat

MENSA:

printr-o

1. Corina FODOR: project leader

scrisoare

deschisă

un

nou

proiect,

UNLIMITEditions:

2. Cătălin BULBARIU: responsabil financiar

„Dragi Mensani, în contextual social și cultural al

3. Tudor SANDU : responsabil proces de înscriere

Mensa România veniți cu un bagaj în care ați adunat

4. Rudolph MIHAIU: responsabil PR

tot soiul de experințe din diverse medii sociale și cul-

5. Sabin SARMAS: responsabil activități

tural, veniți cu diverse ocupații și pasiuni, dornici de

6. Andrei NEAGU: responsabil publicitate – afișe pentru promovarea concursurilor; siglă;

implicare directă în anumite activități sau doar cu scopul de-a vă informa și de-a avea

Parteneri externi:

calitatea de membru. Indife-

1.Iulia MARIAN [ZEPE]:

rent pentru motivul pentru

afișe pentru promovarea concursurilor; sig-

care sunteți aici , știți că

lă;

Mensa românia este o orga-

2. ICR – stadiu de propunere pentru even-

nizație cu un potențial foarte

tuale expoziții

mare și care dorește nu doar

3. Cărturești – stadiu de propunere pentru

să vă mențină interesul, acti-

eventuale expoziții

vitatea și implicarea, ci și să

4. The Ark – stadiu de propunere pentru

sporească aceste lucruri. Ce-

eventuale expoziții

publicitate –

le ce urmează să vă fie introduse, încearcă să construias-

UNLIMITEditions nu este doar un motor

că un început de răspuns la

de (re)activare al Mensa din punct de vede-

întrebările „De ce să fiu în Mensa? Ce îmi oferă

re social și cultural, UNLIMITEditions oferă mem-

Mensa?”

brilor posibilitatea de a-și alege și de-a se implica în

În 15 ianuarie 2013 a pornit acest proiect, care constă

Atelierul preferat, sau chiar în toate, ori de-a urmări

într-o colecție de concursuri diferite ce se vor desfășu-

rezultatele Atelierelor. În oricare dintre cazuri, proiec-

ra de 7-8 / an, sub denumirea de Ateliere și vor ținti

tul ar trebui să se desfășoare ca un spectacol în sine.

diverse domenii, precum: fotografie, proză, teatru, pu-

Și eu zic, că sunt pe drumul cel bun! Primul atelier s-a

blicitatea, poezie, dezbateri, discursuri argumentative.

încheiat, cel de-al doilea urmează să intre în etapa de

Echipa UNLIMITEditions este formată din:

Judecata Mare, mai exact jurizarea materialelor înscrise. Atelierul de Fotografie Needitată ne-a oferit o experiență „delirantă‖, putând admira viziunea fiecă-

20


rui concurent asupra temei lansate, „Delirul‖. Membri

implice mai mult în viața organizației. Știu că este con-

juriului au fost:

siderată organizație elitist, însă nu putem fi buni la toate, adevărul e că aceste concursuri sunt pentru am-

1. Christian NASULEA - presedinte juriu (Bucuresti)

atori. Chiar dacă noi avem un IQ ridicat nu vor partic-

2. Laurentiu BARZA (Brasov)

ipa doar experți, iar câștigătorii primei ediții dovedesc

3. Corina FODOR (Bucuresti)

asta. Vă încurajez pe toți să participați la cât mai mul-

4. Andrei MARCU (Cluj / Oradea)

te concursuri UNLIMITEditions.”

5. Ionut GRECU (Iasi, coordonator Revista Mentor) Locul II: Captivitate, Dragos Feroiu Aceștia au avut dificila sarcină de-a alege câștigătorii:

Fotografia este făcută într-o fostă închisoare unde

Locul I: „Perspective”, Alex Voicu

erau „cazați” mai ales ereticii vremii. Pânza de pe

Pelicula de apă scoate la iveală faţa nevăzută

fereastra cu gratii mi-a sugerat delirul prizonierului care începe să aibă halucinații ale scrierilor care l-au adus acolo, sau, privind spre lumea de afară, vede ce ar putea scrie dacă ar fi liber. Poza nu este deloc editată la nivel de setări, este ceea ce a ieșit din

cameră,

am

făcut doar o mică rotație

și

puțin

crop. Impresiile sale despre concurs ni le-a descris astfel: Fotografia este una din marile mele pasiuni și am fost Întrebat fiind de experiența sa de participant la acest

foarte bucuros să văd că primul concurs din seria Un-

concurs, Alex Voicu ne-a transmis:

limitEditions este un concurs de fotografie. Am știut că

„Mă bucur că Mensa Romania are acum și alte activi-

trebuie să particip deși recunosc că tema „Delir” m-a

tăți în plus față de clasicele întâlniri. Sper că

speriat la început și nu am crezut că am deja sau că aș

următoarele ediții vor stimula membrii inactivi să se

putea face vreo fotografie care s-ar potrivi temei. Dar

21


uitându-mă prin colecție am găsit cele două fotografii

cărora le mulțumesc pentru mesaje, dar am fost curioa-

cu care am participat până la urmă la concurs și care,

să să aflu cum s-au simțit cei din juriu, așa că l-am ru-

atunci când le-am făcut, mi-au sugerat nebunie și iluz-

gat pe Ionuț Grecu să ne transmită câteva cuvinte. Iată

ie, deci și delirul era pe undeva pe aproape. Am fost

ce ne-a spus:

foarte surprins când am vazut rezultatele, nu mă aștep-

Arta fotografică este poate una din cele mai dificile de

tam să câștig, dar recunosc că m-am simțit bine. Mă

realizat din toate. Desigur că neinițiatul poate conside-

bucur că a avut așa succes concursul, au participat mai

ra „a face poze” o chestiune relativ simplă, de apăsare

mulți oameni decât m-aș fi așteptat și sper că și

a unui buton și nimic mai mult, dar numai odată cu

următoarele concursuri din serie să fie la fel de in-

parcurgerea drumului inițiatic, neofitul poate înțelege

teresante.”

cu adevărat de ce o fotografie poate face cât o mie de cuvinte. O fotografie poate exprima concepte, idei, sentimente, începând de la cele mai simple, până la

Locul III - Fight Fire with Fire, Teodor Beleanu

cele mai complexe cu putință, neexistând limite ale tră-

"Spectacol cu foc"

irii omenești ce nu pot fi exprimate folosindu-ne de această artă. Faptul că am fost contactat să fac parte din juriu, a fost o onoare deosebită pentru mine, dar și o provocare în același timp. Recunosc că până acum am studiat doar la nivel teoretic bazele fotografiei, o mai veche pasiune de-a mea, dar până acum nu am avut niciodată ocazia de a mă afla în postura celui ce face aprecieri într-un concurs aferent. Cred că acesta a fost și impulsul necesar pentru mine de a pune pe viitor acumulatori pe cameră și a porni din nou la vânătoarea unui cadru cât mai apropiat de perfecțiune. Din momentul acceptului de a face parte din juriu, trebuie să recunosc că am fost extrem de nerăbdător de a descoperi „delirul” participanților exprimat în cadre inedite. Tema a fost pe cât de poate de interesantă și provocatoare, mai ales prin faptul că se vroia expus un

Felicitări căștigătorilor și tuturor participanților la acest

concept abstract în concretul cadrului unei realități ce

Atelier! Le-am aflat părerile unora dintre câștigători,

permite privitorului să-i perceapă valențele sale neo-

22


bișnuite. Provocarea jurizării s-a dovedit a fi una pe

iectului le-am setat printre picături, în câteva ore, în

măsură, întrucât majoritatea participanților au reușit

timp ce eram la birou. Inițial m-am gândit la un con-

cu succes să transmită „delirul” în maniere inedite, la

curs foto, după care mi-am dat seama că nu este sufi-

care nu m-aș fi gândit vreodată, subtil sau flagrant. În

cient cât să se implice toți membrii organizației, pentru

final, în urma unui lung proces deliberativ câștigătorii

că nu toți sunt pasionați de fotografie, iar target-ul era

acestei secțiuni au fost cei pe care îi cunoașteți cu toții.

întreaga organizație, nu doar un procent, și atunci a

Acest proiect cred că a debutat cu dreptul, și cred că

apărut ideea unui colaj de concursuri. Pentru că am

este gura de aer de care aveam nevoie cu toții pentru a

avut șansa să cunosc și să vorbesc cu mai mulți men-

regăsi ceea ce ne unește, indiferent din ce colț al țării

sani, aveam deja niște informații legate de ce anume ar

facem parte. El prezintă premisele unor provocări inte-

mai fi interesați și pasionați, așa că m-am îndreptat și

ligente, fiecare atelier fiind cu totul diferit față de cele-

către literatură, discursuri, publicitate, iar lista de

lalte, reușind a crea o atmosferă plăcută.

opțiuni rămâne deschisă. Din calculele făcute de

Sunt absolut convins că și celelalte ateliere se vor ridi-

Cătălin, reieșea că putem organiza 7-8 concursuri pe

ca la măsura așteptărilor noastre, lansând aceleași

an și atunci am și întocmit o listă cu posibile «teme«

provocări inteligente membrilor organizației noastre,

de concursuri. Ideea este că la un concurs, foto, de ex-

iar dacă nu voi fi în juriu, cu siguranță voi încerca să

emplu, unii participă, iar ceilalți vizionează marfa și

gust provocarea de a mă regăsi printre participanți.

rezultatele, apoi, la un concurs de proză SF, alții scriu

Spre final, v-am lăsat cireașa de pe tort J Tot o membră

și ceilalti urmăresc marfa. Sunt niște activități la care

a juriului, dar și inițiatoarea și coordonatoarea acestui

membrii participă prin rotație, iar eu personal, văd

proiect mi-a acordat câteva minute, pentru care îi mul-

întregul proiect ca un spectacol în sine; un spectacol

țumesc! La ceas de seară am povestit despre ce-a fost și

amuzant, care să binedispună, un spectacol în care mă

ce va fi! Discuția cu Corina Fodor a început…

interesează cel mai tare să văd interpretări creative,

D.D.: De unde inspirația acestui proiect?

inteligente, personale și amuzante.

C.F.: UNLIMITEditions este un proiect care a luat

D.D.: Povestește-ne câte ceva despre organizare și ce a

naștere spontan la începutul anului 2013 (exces de en-

însemnat „să pui pe picioare‖ UNLIMITEditions?

ergie și forțe noi, numai bune de pus la treabă); a fost

C.F.: Una dintre cele mai provocatoare părți ale or-

o scânteie între un «dat cu pumnul în masă» sub în-

ganizării acestui proiect a fost aceea a alegerii unui

demnul și necesitatea [re]activării și implicării tuturor

nume, care să definească ideea în cel mai bun mod.

membrilor Mensa într-o activitate și o conversație de

Cred că alegerea numelui a durat cam cât planificarea

câteva minute cu Cătălin Bulbariu, omul cu «finanțele«

întregului proiect. După multe căutari, mi-a venit

și care îmi putea da o primă părere cu privire la feza-

ideea să îl numesc după jucăria aceea cilindrică și

bilitatea acestui proiect. Punctele principale ale pro-

opacă, în interiorul căreia se află fragmente de oglinzi

23


și tot felul de piese mici colorate și care, prin rotire,

înțeleg că anul viitor Atelierele vor atinge și alte dome-

formează diverse imagini simetrice; îmi plăcea ideea de

nii sau rămâneți conservatori… cum a început, așa va

transformare a conținutului unui obiect, în condițiile în

continua?

care exteriorul ramane neschimbat. Pentru că nu mai

C.F.: Îmi doresc să atingă și alte domenii, precum ma-

știam cum se numește obiectul, am luat la întrebat lu-

tematica sau fizica... programare, dar aici voi avea

mea pe care am găsit-o online și am ajuns la Florin

nevoie de o echipă mai mare care să se preocupe de

Oreviceanu (membru Mensa) și am aflat că se numește

niște teme pe măsură J Mă gândesc la tot felul de

Caleidoscop, nume care nu m-a încântat, așa că am

domenii, în principiu nu aș vrea să se repete concur-

continuat împreună căutarea, în aceeași idee de obiecte

surile!

sub un înveliș comun. Din schițări și reschițări am

D.D.: Cum ți s-a părut primul Atelier? Ați fost mulțu-

ajuns la UNLIMITEditions, care rezuma ideea unor

miți de numărul participanților, calitatea fotografiilor?

„ediții de concursuri” nelimitate în timp, pentru că noi

A fost grea jurizarea?

ne dorim ca acest proiect să nu se oprească la 8 con-

C.F.: Am fost foarte mulțumită de primul Atelier și m-a

cursuri și să continue cât se poate de mult.

bucurat nespus că lumea a participat și că unii dintre

Dupa ce au fost puse la punct detaliile proiectului, aces-

ei chiar au trimis două sau trei fotografii. Mulțumesc

ta a fost prezentat CD-ului, apoi convocată o ședință

fiecăruia dintre participanți pentru implicare și inter-

CD, în care s-a discutat pe larg subiectul și în final ap-

es. Fotografiile au fost foarte faine și nu a fost chiar

robat.

ușor de jurizat, dar am făcut clasamente și punctaje și

Ultimii pași înainte de a fi lansat, au fost de a pregăti o

nu au existat discuții, mai ales că în principiu, cu mici

serie de afișe care să expună proiectul și concursurile

excepții, toți am ales cam aceleași fotografii, chiar

din cadrul său (Andrei Neagu), un logo pentru proiect

dacă nu în aceeași ordine.

(Iulia Marian), crearea unei platforme online de

D.D.: Cum vezi viitorul UNLIMITEditions?

prezentare și pe care să fie încărcat materialul trimis la

C.F.: Ha ha... încă nu știu exact cum va fi viitorul UN-

concursuri (Tudor Sandu) și alegerea juriului pentru

LIMITEditions. Eu știu ce îmi doresc, însă nu știu și

primul concurs foto.

dacă rezultatul va fi cel dorit. În primul rând, aș vrea

Să punem la punct proiectul a durat cam o săptămână și

să lărgesc echipa pentru că, dacă vrem niște rezultate,

recunosc că a fost una cu mari emoții, chiar îmi dau

trebuie să depunem ceva efort... Proiectul are nevoie

seama că am fost un soi de kamikaze aumându-mi pre-

de mai multă promovare și mai multă vizibilitate. Pot

gătirea lui într-un timp atât de scurt, dar iată că a ieșit

spune că avem mare noroc cu Andrei Neagu, care a

bine, a fost lansat la timo și le mulțumesc tare celor ca-

făcut cele doua afișe pentru concursuri și care mie mi s

re au contribuit la bunul mers al lucrurilor.

-au părut foarte tari și cu Tudor Sandu, care se ocupă

D.D.: Spuneai că lista activităților rămâne deschisă. Să

de platform http://concurs.mensa-romania.ro și care

24


mi-a suportat toate sâcâielile generate de emoțiile și

Dacă

întrebați

în

ce

stadiu

se

află

entuziasmul primului concurs.

UNLIMITEditions, vă spun că abordează o temă veche

D.D.: Ați luat vreodată în calcul participarea și a celor

de când lumea, dar care mereu deschide apetitul pentru

din afara organizației Mensa România?

un discurs argumentativ: ‖Ce a fost mai întâi: oul sau

C.F.: Da. Există acest gând, doar că nu putem să facem

găina?”

acest lucru până nu vedem cum funcționează în interi-

Până la o nouă „relatare” din lumea Atelierelor, vă

or, în primul rând, până nu dovedește că este un pro-

doresc multă inspirație și dorință de implicare în

iect pe care ne putem baza. Cred că mai întâi trebuie să

UNLIMITEditions!

reușim să îi facem pe mensani să se implice mai tare și (Dana Diaconu)

apoi să ne extindem, cu atât mai mult cu cât, în acest moment, este un proiect dedicat mensanilor.

Primăvara

D.D.: Chiar dacă nu s-a terminat perioada de înscrieri

Nichita Stănescu

(n.r.: în momentul scrierii articolului) pentru atelierul 2, îi prevezi o reușită la fel de mare ca în cazul primuia?

Primejdii dulci alcătuind sub gene, mi te iveşti istovitor de dulce cu sânii bulbucaţi zvâcnind să culce pe ei sărutul lutului, alene.

C.F.: Ah, chiar am avut niște discutii legate de acest Atelier și nu știu ce să zic... pot doar să sper că da! Inițial am zis că primul concurs, cel de fotografie este unul pilot, la care vedem cum stă treaba, dar acum am senzația că fiecare concurs în parte este unul pilot,

Te stingi încet din mine, iară sub piept loveşte-n caldarâm o minge şi ziua pe trotuare se prelinge, lăsând în urmă-i iz de primăvară.

pentru că sunt teme și direcții diferite și nu prea știi la ce să te aștepți de la fiecare. D.D.: În final, un mesaj pentru mensani! C.F.: Îmi doresc ca toate concursurile acestea să fie

Alături de mocirlele uscate ies pomii toţi cu trunchiurile-n floare Hei... zi cu soare-n zare, spune-mi oare cam câte fete-s astăzi deflorate?

tratate într-un mod relaxat, oricare ar fi tema. Eu am încredere că cei „2%” găsesc rezolvare la orice provocare, în mod științific sau nu :P Am zis la un moment dat că nu ne intereseaza să primim marfă super documentată sau științifică, ci marfă produsă în mod inteligent. Îmi mențin părerea, ar trebui să ne simțim

Un orizont pierdut, cu buze roşii sărută-n creştet noaptea pe hotare Cocoarele revin din depărtare şi mor în primăvară ofticoşii...

bine în cadrul acestui proiect, să ne bucurăm de niște experiențe și viziuni diferite și interesante... so, KEEP CALM AND JOIN UNLIMITEditions!

25


Comunicarea – cum sǎ ȋl determini pe celǎlalt sǎ facǎ ce vrei tu Bunǎ ... ce o fii cȃnd citiți acest

Calsberg nu face principii. But

ȋn momentul acela va deveni reti-

seriously now: Cel ce reușește sǎ

cent la sugestiile voastre. Cu alte

Cum am menționat ȋn numǎrul

stǎpȃneascǎ acest principiu are

cuvinte: singurul mod de a influen-

precedent, cartea lui Dale Carnegie

ȋntreaga lume de partea lui, cel ce

ța oamenii este sǎ vorbești cu ei

nu reprezintǎ un set de trucuri pen-

nu reușește, merge pe un drum pus-

despre ce ȋși doresc ei și sǎ le

tru a manipula oamenii. Principiile

tiu.

arǎtați cum sǎ obținǎ acel ceva.

articol!

din aceastǎ carte funcționeazǎ doar

Urmǎtorul principiu prezintǎ o

Un exemplu simplu ar fii cel al

dacǎ sunt aplicate ȋntr-o manierǎ

caracteristicǎ de baza a condiției

unei familii a cǎrei fetițǎ era foarte

sincerǎ. Aceastǎ carte descrie un

umane. Este un fapt evident și prim-

slabǎ și nu vroia sǎ mǎnȃnce. Fetița

nou mod de viațǎ. Pentru a putea

ordial: „Nimeni nu face absolut ni-

ȋn schimb o imita pe mama ei ȋn tot

profita de informațiile din aceastǎ

mic dacǎ nu vrea‖. Sunǎ ciudat, nu-i

ce fǎcea. Așa cǎ ȋntr-o dimineațǎ

carte, sugerez cititorilor sǎ aplice

așa? Poți sǎ faci pe cineva sǎ vrea

mama

principiile descrise ȋn continuare,

sǎ facǎ ceva cu forța (ex.: sa forțezi

pregǎteascǎ micul dejun – nimic

atȃt ȋn viața personalǎ, cȃt și ȋn cea

un copil sǎ ȋnvețe sau sǎ forțezi an-

complicat, cereale cu lapte. Copilul

profesionalǎ. Aplicați-le din nou și

gajații sǎ munceascǎ amenințȃndu-i

a fost atȃt de mȃndru de el, cǎ a

din nou și observați diferența de

cu concedierea), dar astfel de acți-

mȃncat fǎrǎ rugǎminți. Acest prin-

atitudine a celor din jurul vostru.

uni au rezultate pe termen scurt și

cipiu este valid fie cǎ ai de a face

Dacǎ nu obtineți rezultatele sconta-

aproape ȋntotdeauna repercursiuni.

cu copii, adulți, maimuțe sau viței.

te, ȋntoarceți-vǎ la articol/carte,

Totuși ȋntrebarea rǎmȃne ―Cum te

Si dacǎ tot am menționat vițelul, aș

apoi aplicați principiul din nou.

pot face pe tine sǎ faci ce vreau eu-

dori sǎ dau un exemplu ȋn acest

Practice makes perfect. Luați ȋn

?‖. Mmmm, nope! Nimeni nu face

sens: tatǎl și fiul ȋncercau sǎ ducǎ

considerare și faptul cǎ nu toate

nimic dacǎ nu „ȋi iese ceva‖. Între-

vițelul ȋn grajd. Unul trǎgea, iar

principiile din aceastǎ carte sunt

barea este „Ce ȋți dorești tu?‖.

celǎlalt ȋl ȋmpingea pe vițel. Se

aplicabile absolut tuturor oamenilor

Odatǎ

la

gȃndeau doar la ce ȋși doreau ei: sǎ

(because people are not machines),

ȋntrebarea asta pot sǎ caut o modali-

ducǎ vițelul ȋn grajd. Evident vițelul

dar marea lor majoritate sunt apli-

tate prin care, ajutȃndu-te pe tine sǎ

nu se mișca, pentru cǎ și el se

cabile majoritǎții oamenilor.

ȋți atingi obiectivul, sǎ mi-l ating și

gȃndea la ce ȋși dorește el. Soția

Acest articol doresc sa ȋl dedic

eu pe al meu. Repet ce am spus și ȋn

bǎrbatului a venit și i-a oferit vițe-

unui singur principiu. Acesta este

articolul precedent: dacǎ nu sunteți

lului niște lapte, conducȃndu-l ȋn

probabil cel mai important princi-

sinceri și se simte falsitatea ȋn acțiu-

același timp ușor ȋn grajd <--

piu din aceastǎ carte - știu, știu,

nile și cuvintele voastre, interlocu-

duuhhhh, right?...dar totuși nu ȋți

ce

mi-am

rǎspuns

torul ȋși va ridica un zid defensiv și

26

a

lǎsat-o

pe

fetițǎ


este atȃt de simplu sǎ vezi asta cȃnd

bine, sǎ se joace, sǎ se distreze.

și nu vedem lucrurile și din per-

ești ȋn mijlocul acțiunii, cȃnd ești

Atunci cei doi au facut o listǎ cu

spectiva celuilalt? Ce se ȋntȃmplǎ

cuprins de frustratre, cȃnd ești agi-

toate lucrurile distractive pe care le

dacǎ nu reușim sǎ trezim entuziasm

tat, impacientat und so weiter, nu-i

va face bǎiatul la grǎdinițǎ și au

ȋn interlocutorul nostru? Exact, the

așa?

ȋnceput sǎ le punǎ ȋn aplicare. Cu

terrorists will win.

Nota personală: Keep it kool

grǎdinițǎ, soții, ȋmpreunǎ cu fiul lor

mon. Dacǎ din toatǎ seria de articole țineți minte un singur lucru, atunci tineți

seara dinainte de a merge la

minte

urmǎtoarea

frazǎ:

„Învațǎ sǎ vezi lucrurile și din perspectiva celuilalt.‖ Dupǎ ce ai reușit sǎ vezi lucru-

mai mare au ȋnceput sǎ picteze cu degetele pe masa din bucǎtǎrie. Au ȋnceput sǎ rȃdǎ și sǎ se distreze ȋn timp ce fǎceau asta. Nu a trecut mult pȃnǎ ce mezinul a ȋnceput sǎ le dea tȃrcoale și sǎ cearǎ și el sǎ picteze cu degetele. „O, nu, nu poți sǎ

rile din punctul celuilalt de vedere,

pictezi

urmǎtorul pas este sǎ stȃrnești entu-

„Trebuie sǎ mergi la grǎdinițǎ ca sǎ

ziasm ȋn acea persoanǎ. Sǎ ȋl faci sǎ

ȋnveți cum sǎ faci asta.‖ Dupǎ care i

ȋși doreascǎ cu adevǎrat sǎ facǎ ce-

-a explicat pe ȋnțelesul lui toate

ea ce ȋi sugerezi.

activitǎțile distractive pe care urma

ȋncǎ‖,

i-a

spus

tatǎl.

Principiul 3: Stȃrnește entuziasm ȋn cealaltǎ persoanǎ. Acest principiu poate fii aplicat eficient doar prin observație și exercițiu. Doar prin a fii sincer interesat de ce ȋși dorește celaltǎ persoanǎ. Efectele aplicǎrii acestui principiu sunt atȃt de evidente, atȃt ȋn viața personalǎ, cȃt și ȋn cea profesionalǎ, ȋncȃt schimbarea de atitudine a interlocutorilor voștrii ar putea sǎ vǎ surprindǎ. Acest principiu ȋncheie seria

Copilul cel mic al unei familii

sǎ le facǎ la grǎdinițǎ, punȃnd ȋn

denumitǎ

urma sǎ meargǎ ȋn cȃteva zile pen-

expunere tot entuziasmul de care

„Fundamental

tru prima datǎ la grǎdinițǎ. Evident,

dispunea. A doua zi, tatǎl l-a gǎsit

Handling People‖. Urmǎtoarea se-

copilul țipa și plȃngea cǎ el nu vrea

de dimineațǎ pe copil ȋmbrǎcat, dor-

rie de principii se numește „How to

sǎ meargǎ. Care a fost reacția

mind pe fotoliul din sufragerie. „Ce

make people like you‖. Interested?

tatǎlui? În fiecare searǎ l-a trimis ȋn

faci aici?‖, l-a ȋntrebat tatǎl. „Nu

camera lui spunȃndu-i cǎ nu are ce

vreau sǎ ȋntȃrzii la grǎdinițǎ.‖, a

face, va merge și cu asta basta. Oa-

rǎspuns bǎiatul entuziast. Deci tot

re l-a liniștit asta pe copil? Nu. A

entuziasmul pe care l-au avut mem-

Ne vedem ȋn numǎrul urmǎtor,

doua zi țipetele și plȃnsetele au luat

brii familiei cu o searǎ ȋnainte a tre-

Alex

-o de la capǎt. Asa cǎ ȋntr-o zi cei

zit entuziasmul copilului.

doi soți s-au gȃndit: oare ce ȋși do-

În concluzie, ce se ȋntȃmplǎ

rește copilul? La vȃrsta de 3 ani? Ei

dacǎ ne gȃndim doar la ce vrem noi

27

de

Dale

carnegie

Techniques

In


Jocuri logice Dacă

ce număr lipsește din suma de mai jos?

Ce număr lipsește? 387924, ?, 3724, 423, 32 Cum puteți demonstra că 7 este jumătatea lui 12?

Răspunsurile problemelor din numărul anterior: 1. figurile 4 și 5 sunt imposibil de parcurs în condițiile date 2. 2^6 – 63 = 1 3. Leonardo da Vinci Menționez că problemele nu îmi aparțin, sursa lor fiind diverse reviste, cărți sau medii online! Mult succes! (Dana Diaconu)

28


Sakura – un simbol al primăverii

P

e meleagurile noas-

poezie și cânt, japonezii moderni

relaționate cu sakura și/sau festi-

tre, venirea primăve-

obișnuiesc să servească picnicul sub

valul primăverii, Ohanami, din

rii este simbolizată

un cireș.), în sufletul omului de

perspectivă terminologică, factualo

de apariția ghiocelului, ca o primă

rând, semnificațiile pe care el înglo-

-istorică, estetico-poetică sau prag-

floare ce reușește să răsară din

bează momentul ohanami rămâne o

matică.

straturile de zăpadă. În extremita-

provocare de înțelegere și transfor-

tea estică a globului, mai exact, în

mare a propriului Eu.

În primul rând vom începe prin a face referire la semnificațiile ter-

Japonia, înflorirea prunilor, în

În eseul de față, ne-am propus să

februarie, și a cireșilor, în martie-

aducem în atenția publicului cunos-

Primul dintre acestea, sakura (桜),

aprilie, constituie două momente

cător sau mai puțin cunoscător, o

în cadrul ciclului anotimpurilor,

este cuvântul japonez care denu-

lume exotică, a profunzimii trăirilor

ce ne duc cu gândul la renașterea

mește floarea de cireș a unei spe-

pe care le poate surescita natura în

naturii. Diferența dintre simbolu-

cii de pom caracteristic acestei

interiorul individului ce trăiește, în

rile primăverii între aceste două

țări, ce a fost cultivat pentru inflo-

viața de zi cu zi, încătușat de o soci-

țări este dată, evident, de plasarea

rescența sa, iar fructele sale nu fi-

etate materialistă și foarte tehnolo-

geografică ce determină o flora și

ind comestibile. Dacă în extremita-

gizată; dar care mai păstrează, în

faună distinctă. Însă, cea mai pro-

tea vestică, aprecierea cireșului se

esența sa, capacitatea de a se retrage

eminentă diferențiere reiese din

datorează roadelor sale, în Japonia,

și medita la aspectele filosofice ale

percepția generală cu care este

valoarea sa rezidă din simbolistica

existenței sale. Fără a avea pretenția

păstrată tradiția și cultura locală

pe care o înglobează existența lor:

de a fi un articol științific, lucrarea

întrucât, în Japonia, propagarea la

aceste flori impresionează prin de-

se înscrie în rândul reflecțiilor per-

lectarea privirii cu o frumusețe

sonale pe care un amator de limbă și

marchează anotimpurile a rămas o

efemeră. Respectiva simbolistică

cultură japoneză le cunoaște pe par-

practică generală din cele mai

este de natură estică întrucât face

cursul periplului său prin lumea cu-

vechi timpuri, și nu a nostalgicilor

referire la idealul de Frumos con-

noașterii. De aceea, și structura ma-

după mult-uitatele tradiții. Chiar

templat în perspectiva volatilității

terialului se dorește a fi una simplă,

dacă au fost adaptate preocupări-

sale asemenea frumuseții feminine

pe modelul argumentativ (ipoteză-

lor

cazul

în fragedă adolescență, dar și de

demostrație), dar care își va extrage

Ohanami, în timp ce aristocrații

natură lirică fiind un simbol poetic

valoarea din complexitatea abordă-

foarte des utiliza în creația artistică

rilor de semnificație a conceptelor

japoneză indiferent că ne referim

nivel de mase a festivalelor ce

moderne

(ex.:

În

niponi se rezumau la a omagia frumusețea florilor de sakura prin

menilor de sakura

și Ohanami.

1. Perioadă din Istorie Japoniei, ce se situează între 794 și 1185, în care orașul Kyōto era capitala imperială. Importanța sa a constat în crearea cadrului de dezvoltare a culturii artistice, în special a poeziei și prozei. Referirile istorice o consideră a fi perioada literaturii clasice japoneze.

29


la cea clasică din perioada Heian1,

Dar înainte de toate, vom face

spirit, fapt ce s-a reflectat în evi-

fie că ne limităm la diferite orien-

apel, ca un al doilea punct, la carac-

dențierea predilecției spre medita-

tări poetice ce au promovat tipo-

teristicile socialo-culturale ale civi-

ție și neintervenție în cursul natu-

logii de poezie precum renga **

lizației japoneze ce, în această per-

rii. Pentru înțelegerea importanței

sau haiku ***. În plus, sakura

spectivă, pot explica mult mai bine

Ohanami este nevoie să ne întoar-

face parte, în mod esențial, din

Ohanami. Din punct de vedere al

cem la acestei trei filosofii spiritu-

patrimoniul cultural japonez în-

adeziunii spiritual-morale, japonezii

ale și la ceea ce ele au transmis

trucât scurta sa existență este ado-

au apreciat Shintō, Confucianismul

societății

rată de milioane de japonezi an de

și Budismul ca fiind modele spiritu-

Ohanami este: natură, transforma-

an, din moment ce acest exercițiu

al-etice viabile pentru societatea

re, meditație și armonie.

face parte din sărbătorile primă-

niponă astfel că au creat de-a lungul

verii. Ohanami **** sau festiva-

timpului un adevărat sincretism,

lul Privitului florilor de cireș tre-

după modelul roman, ce avea meni-

buie înțeles în idea că reprezintă

rea de a susține armonia socială și

una dintre moștenirile culturale

progresul național. Shintō este reli-

din vechiul calendar lunar, mult

gia originară a națiunii japoneze ce

mai atent la transformările vieții

valoriza aproprierea față de mediul

din natura înconjurătoare. Chiar

înconjurător și prioritiza legăturile

dacă evoluția timpului a schimbat

familiale, ale descendenței.; Confu-

felul în care japonezii meditează

cianismul este doctrina etică impor-

la această schimbare, cert este că

tată din Imperiul chinez prin secolul

ei continuă să păstreze vie impor-

V-VI întrucât punea un mare accent

tanța momentului și acest lucru se

pe menținerea armoniei în societate,

va observa și în ultimul punct pe

la fel cum Budismul, sub forma Zen

care îl voi aborda în această pre-

în Japonia, a atras atenția asupra

zentare.

renunțării la cerințele corpului în schimbul celor ce țin de minte și

japoneze

fiindcă

În al treilea rând, ne-am gândit să aducem în discuție și utilizarea sa ca un simbol poetic încă din cele mai vechi timpul tocmai pentru a demonstra logevitate acestui concept artistic. Printre primele sale utilizări regăsim literatura din perioada Heian, atât poezia cât și proza. Narațiuni lirice precum Genji

Monogatari

sau

Ise

Monogatari, adevărate monografii ale curții imperiale de la Kyōto, prezintă somptuozitate cu care erau sărbătorite primăverile în Japonia secolului X, elita întrecânduse în a-și exersa talentele de oratorie, compoziție și interpretare a

2. Un model de creație poetică, a cărui versuri se structurau pe numărul de silabe 5-7-5-7-7 și a stat la baza stilului haiku 3. Probabil una dintre cele mai tipologii de poezie japoneză, utilizată până în zilele noastre și care păstrează de la poezia renga modelul 5-7 -5. 4. お花見 este compus din două kanji-uri: hana 花 care înseamnă floare și mi 見 care este rădăcina verbului a vedea, la care a fost adăugat prefixul de politețe o お tocmai pentru că este vorba de un festival/ o sărbătoare din calendarul tradițional care celebrează un moment de transformare a naturii o dată cu venirea primăverii. Importanța sakura se poate observa și din Ohanami, unde sakura devine o reprezentare a tuturor florilor fiindcă particularul este definit prin termenul generale: denumirea este de o-hana-mi și nu de o-sakura-mi.

30


momentului sakura. Din punct de

conform eticii confucianiste, Japo-

partea nordică, Hokkaidō. Chiar

vedere estetic, acesta se explică în

nia și-a menținut instituția imperială

dacă rolul acestor statistici detalia-

literatură prin sintagma mono no

ca expresie statală a tradiționalis-

te stă în rațiunile turistice, frumu-

aware

captează

mului nipon. În ceea ce privește ra-

sețea sakura

impermanența vieții în cadrul ace-

portul cu noul, acceptarea sa a fost

națională ce continuă să impresio-

lui scurt moment de frumusețe pe

condiționată de o conviețuire cu ve-

neze prin forța sa

o care o oferă existența unei flori

chile practici recunoscute de tradiția

transmite ideea comuniunii omului

de cireș. Prezența unei flori de

locală. Faptul că, la ora actuală, Ja-

cu natura, idealul simplității budis-

sakura este limitată la aproxima-

ponia conservă în interiorul său o

te și armonia confucianistă.

tiv câteva zile, perioadă în care

îmbinare dintre vechi (cultura și ci-

japonezul, delectându-se cu fru-

vilizația

musețea lor, meditatea sa propria

(tehnologie și progres tehnic) este o

sa efemeritate. Prin extindere, pu-

realitate ce nu poate fi ignorată.

tem considera că Ohanami este o

Tocmai în virtutea acestui princi-

ocazie în care facem cunoștință

piul, Ohanami a ajuns un subiect al

cu scurgerea nemiloasă a timpului

prognozei meteorologice întrucât s-

și, implicit, a vieții umane, dar și

a simțit nevoia informării omului de

care ne permite ca prin meditație

rând cu privire la perioada prielnică

să ne împăcăm cu acest fapt.

pentru a privi florile de cireș în di-

care

tradițională)

și

nou

În ultimul rând, vom aborda și

ferite zone ale țării, respectiv în ora-

subiectul practicilor moderne ale

șele cele mai mari. Pentru anul

japonezului ce mai păstrează, într

acesta, s-a calculat 6 că se poate pri-

-o formă adaptată contemporanei-

vi sakura începând cu 22 martie în

tății, esența Ohanami așa cum era

zona sudică a Japoniei (24 martie în

ea reprezentată în epoca Heian.

Tōkyō și 28 martie în Ōsaka), par-

Chiar dacă nu mai există acea di-

curgând întreaga lună aprilie, până

ferențiere de clasă

5

pe verticală

rămâne o comoară expresivă ce

În loc de concluzie, îl vom lăsa pe Ariwara no Narihira, unui dintre cei șase mari poeți ai Japoniei, Rokkasen, pentru a ilustra într-o manieră lirică, trăirea surescitată de sakura: „If there would be / no cherry-blossoms at all / in the world, [one‘s] heart in spring / would be peaceful ‖ 7 , dar și pe Tō no Chūjō, unul dintre personajele din

Genji

Monogatari,

„Just

because they are scattered, / they are all the more dear [to us]—/ the cherry-blossoms, / [for] in this fleeting world / what will exist a long time ?”8,9.

în 1 mai, când sakura înflorește în

5. Societatea japoneză tradițională se ierarhiza în patru clase sociale fundamentale, recunoscute de autorități: shi care reprezentau samurai, no îi desemna pe agricultori, ko pe meșteșurarii, iar sho comercianți. (ordonare descendentă după importanța socială) 6. サクラーマップ 「さくら開花予想2013」(trad. aprox. Harta Sakura- pronosticul înfloririi 2013), disponibil la http:// sakura.weathermap.jp/, accesat în 10.03.2013. 7. 「Yo no naka ni taete sakura no nakariseba haru no kokoro wa nodokekaramashi」- varianta japoneză. 8. 「Chireba koso itodo sakura wa medetakere ukiyo ni nani ka hisashikarubeki」- varianta japoneză.

9. Paul Gordon Schalow, A poetics of courtly male friendship in Heian Japan, Honolulu, University of Hawai‗i Press, 2007, p. 124.

31


Bibliografie 1. Sugimoto, Yoshio, The Cambridge companion to modern Japanese culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 2. Brumann, Christoph, Cox, Rupert, (eds.), Making Japanese heritage, New York, Routledge, 2010. 3. Buckley, Sandra, (ed.), Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture, New York, Routledge, 2002. 4. Ellington, Lucien, Japan, Santa Barbara, ABC-CLIO, LLC, 2009. 5. Inouye, Charles Shirō, Evanescence and form : an introduction to Japanese culture, New York, Palgrave Macmillan, 2008. 6. Schalow, Paul Gordon, A poetics of courtly male friendship in Heian Japan, Honolulu, University of Hawai‗i Press, 2007.

(Nicoară Raluca)

32


Mentor - „revista oamenilor inteligenți”

Supliment Mentor:

extras din „Mensa World Journal‖, Februarie și Martie 2013

33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


Mensa Romania Președinte: Radu Jianu jianu.radu@gmail.com sau presedinte@mensaromania.ro

Consiliu Director:       

Radu Jianu (Președinte) Valeriu Gheorghe Mureșan (Secretar) mvaleriu2002@yahoo.com sau secretar@mensaromania.ro Cătălin Bulbariu (Trezorier) bulbariu_catalin@yahoo.com sau trezorier@mensaromania.ro Corina Fodor (Membru) cora_arh@yahoo.fr sau juridic@mensa-romania.ro Mihaiu Rudolph (Membru) mihaiurudolph@gmail.com sau pr@mensa-romania.ro Sabin Sarmaș (Membru) sarmas_s@yahoo.com sau responsabil.activitati@mensaromania.ro Mihai Belcea (Ex—Președinte) mihai.belcea@canrom.ro sau dezvoltare.regionala@mensa-romania.ro

Colaboratorii acestui număr:    

Dana Diaconu Nicoră Raluca Alexandru Pașa Ionuț Grecu

Revista „Mentor‖ reprezintă un punct cheie în ceea ce privește dezvoltarea organizației noastre, de aceea mulțumim colaboratorilor noștri care au făcut posibilă apariția unui nou număr al revistei „Mentor‖. - Ionuț Grecu -

Mensa România www.mensa-romania.ro Redacția: revista.mentor@yahoo.co.uk 50

Revista Mentor nr. 3  
Revista Mentor nr. 3  

Revista oamenilor inteligenţi

Advertisement