KWB PowerFire Træflis- og træpilleanlæg 130-300 kW

Page 1

KWB POWERFIRE Træpille og træflisanlæg Biokedlen

Teknik og planlægning

gyldig fra Marts 2014

KWB POWERFIRE

Træflis- og træpilleanlæg 130–300 kW Rolig kraftpakke til sikker opvarming


Værdifuld partnerskab

F

lere end 2.000 installatøre og mere end 60.000 kunder og har skænket os deres tillid, idet de har bestemt sig for et partnerskab med KWB. Dette ”værdifulde gode” er en fast

bestanddel i vores firmafilosofi og basis for vores forretningsforbindelser. Derudover står såvel respekt, pålidelighed og ansvarsbevisthed for vores omverden og kommenende generationer i midtpunktet hos KWB. Dette står jeg indefor med mit navn og bliver også symboliseret med vores logo: Livstræet.

Indhold Indledning 2 Forord og indhold 3 Firmaet KWB 4-5 KWB Powerfire: Rolig kraftpakke til sikker opvarming 6-7 Vore fordele – dine fordele 8-9 Enkel betjening Transportsystemer og opsætningsmuligheder 10-11 KWB omrører 12 Transportsystem til type TDS 130–150 kW 13 Transportsystem til type TDS 240–300 kW 14 Transportsystem til skubgulv 15-24 Opsætningseksempler Montering og tilslutning 25-30 Opsætnings- og tilslutningsmål Tekniske data 31-32 Tabellarisk oversigt 33-37 Bygningsmæssige betingelser 38 Bedste karakter med KWB Powerfire 39 Garanti og Serviceydelser

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

2

Erwin Stubenschrott Geschäftsführung KWB


KWB betyder Kraft und Wärme aus Biomasse (Kraft og varme af biomasse) og er et synonym for innovatiove biomasseanlæg. Derfor blev f.eks det første træflisanlæg med fuldautomatisk varmevekslerrengøring udviklet og der er søgt talrige patenter. I 2006 blev der, ved hovedsædet i Østrig, bygget det største private forsknings- og udviklingscenter for biomasse i Europa. Hvad står i så i vejen for et partnerskab?

97 % af vore kunder anbefaler KWB

Sikkerhed ved hjælp af præmieret service

Iflg en aktuel kundeanalyse anbefaler 97 % af vores kunder vores produkter og firmaet KWB. tilfredse kunder er den højeste annerkendelse et firma kan få – et uvurdeligt tillidsbevis!

Tilgængelighed, fleksibilitæt og kundenærhed er udfordringerne i kundeservice som skal være tilstede. KWB‘s egen kundeservice opfylder disse kriterier og er også gang på gang blevet præmieret på grund af dette.

Mærkbar gavn ved hjælp af produktudvikling

Tidsbesparende ved hjælp af let komfort

Ved vidrerudvikling af KWB‘s produktlinie ligger kendetegnet for den tydelige og mærkbare gavn af funktionssikkerheden for partnerer og kunder. Et kvalitativt værdifuldt, robust High-Tech produkt bliver forudsat.

På grund af tætte partnerskaber med installatører og planlægningsbureauer strømmer værdifulde erfaringer ind i produktudviklingen og garanterer størstmulig montage- og betjeningskomfort som hjælper til at gennemføre det mest vigtigste, nemlig: Tidsbesparelse

3

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE|Hackgut- und Pelletheizung

ROLIG KRAFTPAKKE På grund af de særlige egenskaber egner sig KWB Powerfire til varmeforsyning til såvel små lokale varmeværker, industribygninger som til fleretagebygninger og parcelhuskvartere. Ved indsatsen af brændsel er KWB Powerfire yderst fleksibel. Den store brændselsfleksibilitet er imponerende.

bredbåndslambdasonde nøjagtig iltmåling, høj virkningsgrad

Zyklonbrændkammer innovativ, optimeret strømningsteknik, effektiv flyvestøvopsamling, lave emissioner

Perfekt forbrænding Ved den drejbare rist med regulerbar primærluft tilførsel, Abbrandregelung og zyklonbrændkammer.

Rolig og strømbesparende Ved hjælp af det inteligente koncept af de mekaniske systemer, let gangbare transportteknik og indsats af kvalitets driftteknik.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Drejbar rist system

robust, rolig brændeflade, optimal forbrændings betingelse, selvrensende.

4

Røggascirkulation nødvendig ved TDS 130/300 ved brændsel med vandindhold 20% (Træpiller og tørt træflis)


KWB POWERFIRE|Træflis- træpilleanlæg

Varmeveksler kompakt byggestil, høj effektiv, og sikker flyveaskeafsikring.

Styring KWB Comfort 3 2-knapsbetjening med drejehjul, overskuelig grafisk display

Højeffektive retarder Sørger for en optimal varmevekslerrengøring, lave røggastemperaturer og konstant høj virkningsgrad.

Røggascirkulation

Askeudskub integreret fyldstandsovervågning; askning i container (240 l) fås som option

5

for at opnå en optimal virkningsgrad, lave emission, garanteret konstant anlægsbeskyttelse ved tørt brændsel.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Rolig kraftpakke til sikker opvarmning

VORE FORDELE KWB POWERFIRE INNOVATIONER

Effektiv ved hjælp af høj anlægsvirkningsgrad

Enkel montage

Med de indbyggede specialfjedre i varmevekslern, sørges der for en optimal varmeveksling og lave afgastemperaturer.

Med den modulare opsætning kan anlæg af denne klasse monteret ualmindeligt godt og kan hurtigt monteres.

Ren takket være perfekt forbrænding

Ren takket være partikelfilter

Cyklon-Efterbrænding sørger for en perfekt hvirvling af forbrændingsgasserne og sørger for fuldstændig forbrænding.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Med den ekstra cyklon støvsuger forhindres at selv de mindste støvemissioner bliver dannet. derved bliver støvgrænsen underskredet.

6


KWB POWERFIRE|Rolig kraftpakke til sikker opvarmning

DINE FORDELE ROLIG KRAFTPAKKE TIL SIKKER OPVARMNING

Enkel i drift

Enkel service

Den eksterne askeudskub, med en 240 liters beholder, muligør lange tømningsintervaller.

Servicesstilling udkørbar og sikrer dermed langfristet service nemhed og korte driftspauser.

Høj brændselsfleksibilitet

Udtegnet anlægsefficiens

Egnet fra tørt og småt stykket brændsel til grovstykket askerige træflis sortimenter med forhøjet vandindhold. .

Højeste brændselsudnyttelse, lav strømforbrug og høje anlægs virkningsgrade for optimal økonomi.

7

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE|Styring

ENKEL BETJENING KWB Comfort 3 Mikroprocessorstyring KWB Comfort 3 er et modular opbygget system og tjener til betjening og styring af KWB biomasseanlæg Alle indstillinger foretages via to knaps betjeningen, med drejehjulet, let overskueligt på det innovative grafikdisplay. Med den logisk opbyggede menuføring, kan man nemt ændre parametre for kedlen, varmekredse, varmtvand og buffertanken. Styringen regulerer og anpasser kedelydelsen til varmebehovet fuldstændig automatisk og trinløs. En optimal forbrændning, lave

emissioner og god økonomi bliver sikret ved hjælp at dette styringskonzept. Med denne microprocessorstyring styres alt fra parcelhuse til mini kombi anlæg. Udvidelsesmulighed som modul kan KWB Comfort 3 supleres op til 32 varmekredse, 16 buffertank og 16 varmtvandsbeholdere. ­ Ligeledes er det muligt at tilknytte flere digitale (ekstra tilbehør) og analoge fjernbetjeninger, så anlægget kan betjenes med disse.

Die Regelungsplattform besteht aus folgenden ­Komponenten: Basisplatine Indeholder samtlige ind- og udgange fra kedelstyreringen inkl sensorik og klemliste til eksterne elementer. Derudover indeholder basisplatinen også styringen til brugsvandsbeholderen og en buffer tank med to temperaturfølere

Kedelbetjeningsapperat På dette modul styres og betjenes kedlen og dets varmemanegement.

Varmekredsudvidelsesmodul Styring af max 2 varmekredse, ein brugsvandsbeholder og en buffertank (med 2 følere) pr modul. Betjening og overvågning foretages over kedel displayet eller valgfrit på den digitalte fjernbetjening (ekstra tilbehør)

Analog fjernbetjening Enkel betjening af en varmekreds med rumføler, bestående af drejehjul til den ønskede rumtemperatur til +/- 5 °C og 4 valg muligheder af varmeprogram: automatisk, natsænkning, frostfrit eller normal drift.

Digital fjernbetjening Gør det muligt at betjene en eller flere varmekrede med rumfølere, og at konfigurere og overvåge varmekreds, brugsvandsbeholder og buffertank inde fra stuen eller huset.

KWB Comfort Solar Med styringen KWB Comfort Solar bliver solaranlægget styret, så den gratis solenergi bliver tilført anlægget på den mest optimale måde. Solarstyringen tegner sig foruden funktionalitet og design også for den logiske og enkle betjening. Forbrugeren får en komfortabel instatllationsassiste tilrådighed.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

8


KWB POWERFIRE|Styring

KWB Comfort SMS Med egen mobiltelefon kan man tjekke den aktuelle driftsstatus på anlægget og styre anlægget aktivt fra telefonen. (f.eks. ferieprogram, partyfunktion). Foruden tænd og slukfunktionen af anlægget, kan der også kontrolleres den akutelle driftstilstand, ændres på indstillingerne på varmekredse, brugsvandbeholder, buffertank. Derudover bliver der sendt information om en

mulig fejlmelding (alarm) på anlægget til mobiltelefonen. Givne kommandoer bliver bekræftet med en retur sms. For at forenke brugen, har KWB lavet nogel sms kommandoer, som KWB Comfort sender til den enkelte mobiltelefon. KWB Comfort SMS findes i sprogene, tysk, engelsk, italiensk, fransk, spansk og slovensk.

KWB Comfort Visio KWB Comfort Visio er et yderligere modul til KWB Comfort Serien, som kan visiualisere, fjernstyre og betjene KWB varmeanlæg fra en PC.

ændres på den samme. Derudover disponerer KWB Comfort Visio over et omfangsrigt alarmanagementsystem, som består af såvel alarmstatistikker og alarmprotokal, som af omfangsrige hjælpesystemer til de pågældende alarmer.

Arkivering Revolutionær er konzeptionen af KWB Comfort Visio med henblik på projektering og opstart: Tilslut, opstart og anlægget kører - KWB Comfort Visio tilpasser sig automatisk varmesystemet. KWB Comfort Visio findes i sprogene tysk og engelsk.

Overvågning og kontrol Med KWB Comfort Visio bliver kedlens, varmekredsenes, brugsvandsbeholder og buffertankens driftsværdier vist. Samtlige af anlæggets konfigurationsparametre bliver vist på visiualiseringsoverfladen og kan

Ved brug af en computer på selve stedet kan de talrige datainformationer og dataanalyse som KWB Comfort Visio blive benyttet og bearbejdet.

Fjernsupport Adgang til anlægget kan opnås fra overalt ved hjælp af et modem. Dermed kan anlægget overvåges og konttrolleres, og ved behov ændres på indstillingerne. Dette muliggør også at lave service på anlægget ved hjælp af fjernsupport.

Modem

Seriell od. TCP/IP

Modem

Tel

n e fo

ne

tz

f Tele

Zugriff auf den Visualisierungs-PC mittels eigener Software.

Möglichkeit 1: Visualisierungs-PC in der Nähe der Anlage

onn

et z

Modem

Visualisierung

Modem

Möglichkeit 2: Kein PC in der Nähe der Anlage

KWB Comfort InterCom KWB Comfort InterCom ist eine Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen der Regelung KWB Comfort und Fremdsystemen.

delse eller med analog modemforbindelse. Alle kedeldriftsparameter som også enkelte alarmer kan udlæses fra KWB Comfort styringen. Derudover kan der ændres forskellige parametre af fremmede systemer med KWB Comfort styringen.

Dataudveksling sker via seriel forbindelser, netforbin-

9

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Transportsystem

KWB OMRØRER

STABIL OG LANG LEVETID KWB transportsystem som omrører (omrørerdiameter: 2,5 til 5,5 m) og transportsnegl på massiv, dobbelt lagret trægulv bliver kundespecifikt hvad længde og diameter angår tilpasset de lokale forhold. Lagerrum kan være kvadratisk, rektangulære eller runde og kan befinde sig ovenover fyrrummet, på samme højde eller ligge under fyrrummet.

stabil og lang levetid

komfortabel og individuel

L ang levetid og høj slidmodstand af transporstneglen ved hjælpe af rustfristålvindinger i transportområdet, og servicefri, doppelt isloeret tunglastmotor i karform.

L avt strømforbrug forårsaget gennem lav mekanisk modstand.

I ngen "flyden" af transportsneglen i kanalen ved hjælp af optimeret kanalform. I ngen overfyldning af transportsneglen på grund af progresiv stigende transportsneglvindinger, assymetrisk åbning og modkørende transportsnegle.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Optimal tømning af brændelsrummet gennem større omrørerdiameterbei, gennem ensartet tryk på fladjernsomrøer på hele diameteren.

10

Fuldstændig udnyttelse af lagerrummets volumen med forskellige knæksneglsvariationer. Længden på transportsneglen laves efter kundeønske.


KWB POWERFIRE|Transportsystem

Bred brændsels fleksibilitet Transportsystemet er egnet til træflis af klasse A1, A2 og B1 korning til P16B, P45A ihht EN14961-4 såvel som til transport af træpiller i kvalitetstrin A1 og A2 ihht EN14961-2.

Tunglastmotor

Kanal med transportsnegl

Robust, vedligeholdesesfri, doppelt isoleret tunglastmotor.

Optimeret kanalformingen "flyden" af transportsneglenchnecke

11

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Transportsystem

TYPE TDS 130–150 kW Gulvomrører Gulvomrøreren er alt efter behov leveringsdygtig i to forskellige udformninger: Som fjeder omrører (omførerdiameter fra 2,5 til 4,0 m) og som fladjernsomrører (fra 4,0 til 5,5 m omrørerdiameter). Gulvomrøreren er kun brugbar ved træflis op til 150 kW og ved træflis op til 300 kW.

22

31

4

D7

20

18

Oprids

Aussparungen für den Boden (wenn das Fördersystem im Boden eingelassen wird.)

Grundrids

P1

≥12

C1 80

25

13

47

44 80

40 56

31

48

28

D7

Knæksnegl Ved niveauforskelle mellem lagerrum og fyrru, eller ved en vandret opstilling af omrøreren, har man to knæksnegl varianter til rådighed: Knæksneglen med levering opad? (kun muligt ved træpiller og op til 150 kW kedelydelse) og en knæksnegl med levering nedad (muligt op til 150 kW ved brug af træflis og op til 300 kW ved brug af træpiller)

Knæksnegl med levering nedad Oprids

Grundris R1 D7

E1 O

≤25°

P1

R2 ≤115°

F1

N2

≤358

Q

D7

≤105°

13

Q2

Signatur C1 Skrå- eller blindgulv skal være demonterbar 30 cm rundt om kanalen! Murgennembrud 56×60 cm: Lukkes efter montagen, kanal skal D7 lyddæmpes. E1 F1

Svingområde (Forbindelse til brandlem) Q

Frit drejbar

R1 Snegllængde: op til 15°: ≤  12 m; 15°–25°: ≤  6 m

Stigning: 0°–≤  45°

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Snegllængde (fra tilslutningspunkt: Endestykket faldskakten til brandlem): 130–150 kW: op til 15°: ≤ 12 m; 15°–45°: ≤ 6 m; 240–300 kW: op til 15°: ≤ 10 m; 15°–40°: ≤ 5 m

Q2 45°: ≤  4,39 m, 15°: ≤  11,60 m

N2 Skaktdybde: 0°–25°: ≥ 45 cm, 26°–35°: ≥ 50 cm, 36°–45°: ≥ 60 cm O

Omrørerskivens diameter: fjederomrøer:  85 cm, fladjernsomrører:  110 cm. P1 Omrørers diameter: fjederomrører:  2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m (4,5 m kun ved træpiller), fladjernsomrører:  4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m

R2 Fleksibel snegllængde

12

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe


KWB POWERFIRE| Transportsystem

TYP TDS 240–300 kW Gulvomrører For at dække KWB Powerfire 240-300 kW's behov, blev der udvikle en egen sneglkanal med egen transporsnegl, som udtegner sig med sin robusthed og slidstyrke. I kombination med KWB omrører er en omrørerdiameter fra 2,5 til 5,5 m realiserbar.

Oprids Planlæg nedsænkningen nøjagtig og vær obs på den nøjagtige mål på rummet! Fravigende naturmål og planlægningsfejl kan ved opsætningen af udmaderen føre til massive problemer og meromkostninger!

D2

30

4

N3

≤20°

≥86

≥125

26

>88*

Udsparinger til gulvet (hvis transportsystemet bliver montoret i gulvet)

Grundrids ≥12*

63

50

D2

13

43

E1

50

P1

43 17

73

≤105°

C1

≤115°

50

Knæksnegl med levering ned ad 240-300kW med træflis brug Oprids Grundrids

R

D2

E1

R2

Q3

>65*

≤115° ≤20°

O1

P1 F1

D2

N5

N4

>65*

≤105°

13

Q4

* Planen Sie zusätzlich ≥ 25 cm Abstand zur hinteren Wand ein, wenn das Fördersystem schräg (NICHT fluchtend zur Anlage) eingebaut wird! Planen Sie ausreichende Öffnungen und Freiräume in Wände und Decken ein – Einbringung, Montage und Wartung sind andernfalls nicht möglich!

Signatur C1 D2 E1 F1 N3 N4 N5 O1

skråbund skal være demonterbar 30 cm rundt om kanalen! Murgennembrud 100×80 cm: lukkes efter montering, kanal lydisoleres Svingområde (Forbindelse til brandlem) Frit drejbar Skaktdybde: ≥ 93 cm 0°: ≤ 82 cm, 40°: ≤  720 cm Skaktdybde: 87 cm (abhängig von der Steigung) Stigning: 0°– ≤  40°

Diameter på omrørers dækskive: fjederomrører:  85 cm, fladjrernsømrører:  110 cm. Omrørers diameter: fjederomrører:  2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, P1 4,0 m (4,5 m kun ved træpiller), fladjernsomrører:  4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe

Snegllængde (fra tilslutningspunkt: Endestykke faldskakt til brandlem): 0°–20°: 20°–40°: Q3 0°–20°: 20°–40°:

0–8 m (0,75 kW Motor) 0–5 m (0,75 kW Motor) 8–12 m (1,5 kW Motor) 5– ≤ 12 m (1,5 kW Motor)

Indskrænkning: Samme motor til transport- og knæksnegl Til 1,5 kW -Motor styring 1,5 kW bruges (Art.-Nr. 13-1000655)! Q4 949 cm (ved snegllængde 12 m, 40°) R

Snegllængde: 0–6 m (0,75 kW Motor) 6– ≤ 10 m (1,5 kW Motor)

R2 Åben snegllængde

13

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Transportsystem

TYPE TDS 240–300 kW med skrabeanlæg Transportsystem til 240 –300 kW Der KWB gulvet bliver i forbindelse med træflis og træpille anlæg ideelt brugt hos KWB Powerfire. Derved kan det komplette lagerrumsvolumen bliver optimalt udnyttet. Gennemtænkt teknik og robust opbygning af skrabere på tværs og knæksnegle sørger for optimal brændselstranport til anlægget.

Tværsnit X1

Grundrids

X1

60

S2 >170–>250

111

~630–~1230 600–1200

L2

X: −45

V1 >285

X: 0,00 Y

X: −45

X1

>200

X: 0,00

Q1: >50

Y

X: 0,00

Murgennembrud 50×50 cm: Lukkes efter montering, kanalen lydisoleres

L2 Loftsåbning (anbefales) S2

Bredde ved 1 skrabeelement: 170–270 cm, bredde ved 2 skubbeelement: 335–535 cm

Q1

Tværskaktbredde (2 Tværtransportsnegl:  70 cm, 1 Tværtransportsnegl:  50 cm)

V1 Variation 1 (direkte levering): niveau fyrrum: −124 cm V2 Variation 2 (med knæksnegl): Individuel plan X

Niveau

D

>50

Signatur D

V2

Mål Bredde af skubelementer

alle længder i [cm] ant. skubelementer:

150

200

250

1

2

1

2

1

2

lagerrumsbredde:

170

335

220

435

270

535

påfyldningsbredde:

170

250

220

250

250

250

tillad lagtykkelse af træflis i lagerrum* nominel længde 6 m:

1490

980

750

nominel længde 8 m:

980

700

530

X1 Tværsnit

nominel længde10 m:

740

530

390

Y

nominel længde 12 m:

580

410

310

Afkast kant

* Maksimal lagtykkelse ved normal træflis M25! Ved træflis med højvandindholde og/eller høj andel af hårdtræ skal lagtykkelsen reduceres betydeligt - jeres KWB partner står gerne tilrådighed med råd! Overskridelse af værdierne kan medføre skader! Ved mellem værdier er altid at gå ud fra den laveste værdi. Alle data til skrabeanlæg og lagtykkelsen er retningsgivende -nøjagtige og individuel planlægning fra KWB er nødvendige! Udførsel fyr- og lagerrum skal udføres ihht retningslinierne TRVB H118 som er beskrevet i kapitlet „Bygnings rammebetingelser“!

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

14

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe


KWB POWERFIRE|Opstillingseksempel

TYP 130–300 kW med transportsystem fra et lagerrum liggende ved siden af fyrrummet og askebeholder eksternt beliggende Opstillingseksempel 130–150 kW transport og ekstern askecontainer Oprids D1

78

P

C

E

Grundrids D1

≥370

P

Z K W

F

A P H

T

120* 200

Opstillingseksempel 240–300 kW med transport og ekstern askecontainer Oprids P

93

D2

C

E

Signatur A

ød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – N varmetransport kører videre!

C

Gulv:Udluftning bagud

D1 Murgennembrud 60×65 cm: Lukkes efter montering, kanal lydisoleres. D2 Murgennembrud 100×80 cm: Lukkes efter montering. Kanal lydisoleres. E

Transportkanalen nedsænket i gulvet

F

Ildslukker

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

Skorsten: Udførslel af røgrør og skorsten ihht „tekniske data“

P

Alternativ position af askebeholder

T

Vindue: Ind- og udluftning: 5 cm² pr kW

W Serviceområde Z

Energisparknap: Indbygning af ekspansionplan

* A nbefalet dørbredde. Mindste dørbredde til monteringen af anlægget i demonteret tilstand er 1×2 m (mod merpris). EI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-lC efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum efter TRVB H118 retningslinierne som er beskrevet i kapitel "bygnings rammebetingelser".

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe

15

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Opstillingseksempel

TYPE 240–300 kW Med transportsystem af ved siden af liggende lagerrum og asketransport til ekstern askecontainer Opstillingseksempel 240–300 kW med transport og ekstern askecontainer Oprids D2 ≥3°

H

Grundrids A F

C

140 200

E

S1

H

W

Z K T

D2

Signatur A

Nød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – varmetransport kører videre!

C

Gulv: Udluftning bagud anbefales

D2

urgennembrud 100×80 cm: Lukkes efter montering, kanalen lydisoM leres

T

E

Transportkanal: Nedsænket i gulvet

W Serviceområde

F

Ildslukker

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

Skorsten: Udførslse af røgrør og skorsten ihht tabellen "tekniske data"

S1 Buffertank: Som driftsbuffer: ≥ 6000 l. Opvarmning: ≥ 8000 l

Z

Vindue: Ind- og udluftning: 5 cm² pr kW

Energispareknap: Indbygges med eksplosionsklap

REI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-C efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum ihht TRVB H118 retningslinier som er beskrevet i kapitel „Bygnings rammebetingelser“! Et gulv – som er vist på tegningen – er nødvendigt i lagerrummet.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

16

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe


KWB POWERFIRE| Opstillingseksempel

TYPE 130–150 kW Med transportsystem fra ved siden af liggende lagerrum og påfyldningssnegl Opstillingsmodel 130–150 kW med transportsystem og påfyldningssnegl Oprids G I

≥ 65

J

≥40

≥110

≥40

≥ 100

D6

≥25

≤30°

D3

H

C

Grundrids

D1

E

F A A2

M

120* 200

A3

K Z

W

D1

≤300

M A1 G

A4

D6

J

D3 T

Signatur A

Nød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – varmetransport kører videre!

A1 Nød stop knap: Ved motoren A2 Nød stop knap eller tast med nøgle: Ved døren til brændselsrummet A3 Türkontakt-slutkontakt: På dørrammen til brændselsrummet

E

Transportkanal: nedsænket i gulvet

F

Ildslukker

G

Beskyttelsegitter: Masketætning: 15×15 cm, styrke: ≥ 1 cm

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

I

Mellemlager (Påfyldningssnegle over 8 m skal bruge 2 mellemlager)

A4

Nød stop knap + tænd og sluk knap: Ved betjeningen af påfyldningsskakt

J

Påfyldningssnegl

C

Gulv: Udluftning bagud

K

Skorsten: Udførsel af røgrør og skorsten ihht tabellen "tekniske data"

Murgennembrud 60×65 cm: lukkes efter montage, lyd isoleres'

M

Motor: skal befinde sig udenfor lagerrummet

T

Vindue: Ud- og indluftning: 5 cm² pr kW

D1 D3 D6

Murgennembrud  10 cm: lukkes efter montage, lyd isoleres Murgennembrud ≥ 80×80 cm: lukkes efter montag, lyd isoleres

W Serviceområde Z

Energispareknap: Indbygning med eklosionsklap

* A nbefalet dørbredde. Mindste dørbredde til monteringen af anlægget i demonteret tilstand er 1×2 m (mod merpris). EI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-lC efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum efter TRVB H118 retningslinierne som er beskrevet i kapitel "bygnings rammebetingelser".

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe

17

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Opstillingseksempel

TYPE 130–150 kW med transportsystem fra udenfor liggende lagerrum og knæksnegl med aflevering nedad Opstillingseksempel 130–150 kW

N1

Oprids

Q

N

D

C

O

E

Grundrids

K Z

120* 200

W

F ø 250–550

A

R

Ü

D

T

Signatur A

ød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – N varmetransport kører videre!

C

Gulv: Udluftning bagud anbefales

D1

urgennembrud 100×80 cm: Lukkes efter montering, kanalen lydisoM leres

E F

N1 Fyldmængde (affhængig af bredde, længe og brændsel) O

Stigning: 0°– ≤ 45°

Q

45°: ≤  439 cm, 15°: ≤  1.160 cm

R

Snegllængde: ≤  1200 cm

Transportkanal : Nedsænket i gulvet

T

Vindue: Ind- og udluftning: 5 cm² pr kW

Ildslukker

U

Afleveringssted: Serviceområde planlægges

K

Skorsten: Udførsel af røgrør og skorsten ihht tabellen „tekniske data“

W Serviceområde

N

Højdedifferencer: til 25°: ≥ 45 cm, 26°–35°: ≥ 50 cm, 36°–45°: ≥ 60 cm

Z

Energisparekanp: Indbygning af ekslosionsklap

* A nbefalet dørbredde. Mindste dørbredde til monteringen af anlægget i demonteret tilstand er 1×2 m (mod merpris). EI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-lC efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum efter TRVB H118 retningslinierne som er beskrevet i kapitel "bygnings rammebetingelser". Planlæg ved lange anlægsdele at der er tilstrækkelig plads til montering. (Demontage og service). I givenfald er åbning i loft og eller gulv nødvendig.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

18

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe


KWB POWERFIRE| Opstillingseksempel

TYPE TDS 130–150 kW med transportsystem af ovenover liggende lagerrum Opsætningseksempel 130–150 kW Oprids

D1 L1

≤20°

C

E

Grundrids

D1 Z K

W

F

A H

120* 200

T

Signatur A

Nød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – varmetransport kører videre!

K

C

Gulv: Udluftning bagud anbefales

L1

D1 Mauerdurchbruch 60×65 cm: lukkes efter montage, lyd isoleres E

Transportkanal: nedsænkes i gulvet

F

Ildslukker

T

Skorsten: Udførsel af røgrør og skorsten ihht tabellen „tekniske data“ Loftsgennembrud 30×30 cm: lukkes efter montering. kanal lydisoleres Vindue: Ind-og udluftning: 5 cm² pr kW

W Serviceområde Z

Energispareknap: Indbygning med ekslosionsklap

* A nbefalet dørbredde. Mindste dørbredde til monteringen af anlægget i demonteret tilstand er 1×2 m (mod merpris). EI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-lC efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum efter TRVB H118 retningslinierne som er beskrevet i kapitel "bygnings rammebetingelser".

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe

19

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Opstillingseksempel

TYP TDS 130–150 kW Specialløsning: Doppeltanlæg med én omrører Opstillingseksempel 130–150 kW Oprids D1 H

C

E

Grundrids

S

≥70

T

H

D1

F W

A

≥70

120* 200

Z

K

Z

K

W

Signatur A

Nød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – varmetransport kører videre!

C

Gulv: Udluftning bagud anbefales

D1

urgennembrud 60×65 cm: Lukkes efter montering, kanalen lydisoM leres

E

Transportkanal : Nedsænket i gulvet

W Serviceområde

F

Ildslukker

Z

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

Skorsten: Udførsel af røgrør og skorsten ihht tabellen „tekniske data“

S T

Buffertank: Som driftsbuffer: ≥ 6000 l. Opvarmning: ≥ 8000 l Vindue: Ind- og udluftning: 5 cm² pr kW Energisparekanp: Indbygning af ekslosionsklap

* A nbefalet dørbredde. Mindste dørbredde til monteringen af anlægget i demonteret tilstand er 1×2 m (mod merpris). EI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-lC efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum efter TRVB H118 retningslinierne som er beskrevet i kapitel "bygnings rammebetingelser".

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

20

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe


KWB POWERFIRE| Opstillingseksempel

TYPE TDS 240–300 kW med transportsystem af ved siden ad liggende lagerrum og cyklon støvsuger Opstillingseksempel 240–300 kW Oprids ≥3°

D2 H

E

A

F

140 200

Grundrids

C

S1

H

W

Z K

Y

T

D2

Signatur A

Nød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – varmetransport kører videre!

C

Gulv: Udluftning bagud anbefales

D2 Murgennembrud 100x80 cm: lukkes efter montage, lyd isoleres E

Transportkanal: nedsænkes i gulvet

F

Ildslukker

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

S1 T

Buffertank: Som driftsbuffer: ≥ 6000 l. Opvarmning: ≥ 8000 l Vindue: Ind- og udluftning: 5 cm² pr kW

W Serviceområde Y

Afkast kant

Z

Energisparekanp: Indbygning af ekslosionsklap

Vægten af cyklonen (inkl. askekanal, -motor, -snegl): 346 kg EI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-lC efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum efter TRVB H118 retningslinierne som er beskrevet i kapitel "bygnings rammebetingelser".

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe

21

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Opstillingseksempel

TYPE 240–300 kW med skrabegulv Opsætningseksempel 240 –300 kW

Påfyldning lagerrum enkel og hurtig

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

22


KWB POWERFIRE| Opstillingseksempel

TYPE 240–300 kW Oprids

med skrabeguvl

N1

Opstillingseksempel 240 –300 kW med skrabegulv

X: −45 X: 0,00

D5 Y1

X: −124

335–535 >250

Grundrids 60

Tværsnit X1

140 200

X1

F A

X: −45

~630–~1230 600–1200

L2

111

W

X: 0,00 Z K

Y

X: −45

X1

>200

X: 0,00

>50

Y

X: 0,00

D5

X: −124

>50

Signatur A

Nød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – varmetransport kører videre!

D5 Murgennembrud 50×50 cm: lukkes efter montage, lyd isoleres

N1 Fyldhøjde (afhængig af bredde, længde og brændsel) W Serviceområde X

Niveau

F

Ildslukker

X1 Tværsnit

K

Skorsten: Udførsel af røgrør og skorsten ihht tabellen „tekniske data“

Y

L2 Loftsåbning (anbefales)

Afkastkant

Y1 Visning af afdækning af tværtransporten Z

Enegispareknap: Indbygning af ekslosionsklap

REI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-C efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum efter TRVB H118 retningslinierne som er beskrevet i kapitel "bygnings rammebetingelser". Alle mål til gulv og fyldhøjde er ca mål - nøjagtigt bliver lavet af KWB

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe

23

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE|Einbaubeispiele

TYP 240–300 kW Doppelkedelanlæg med skrabegulv Opstillingseksempel 240–300 kW Grundrids

335–535 >250

60

140 200

F A

>540

L2

W 600–1200

~630–~1230

W

≥70

X: 0,00

Z

Y

W1

>200

>70

Y

K

≥70

≥70

X: −45

X: 0,00

D4

V

Signatur A D4

Nød stop knap: Keddel IKKE uden strøm, men forbrænding stoppes – varmetransport kører videre!

V

Niveau er variabel (alt efter udførsel af knæksneglen)

W Serviceområde

Murgennembrud 70×50 cm: Lukkes efter montering, kanalen lydisoleres

W1 Monteringsområde og skakt til knæksneglen

F

Ildslukker

X

Niveau

K

Skorsten: Udførsel af røgrør og skorsten ihht tabellen „tekniske data“

Y

Afkastkant

Z

Energisparekanp: Indbygning af ekslosionsklap

L2 Loftsåbning (anbefales)

REI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-C efter ÖNORM EN 13501, E30 efter ÖNORM EN 13501 Udførsel af fyr- og lagerrum efter TRVB H118 retningslinierne som er beskrevet i kapitel "bygnings rammebetingelser". Alle mål til gulv og fyldhøjde er ca mål - nøjagtigt bliver lavet af KWB

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

24

Alle Maße in cm | D: Breite x Höhe


H: ≥220

P

168

≤25° 81

240 l

OPSTILLINGSMÅL

120* 200

208

KWB POWERFIRE|Opstillingsmål

TDS≥170 150

≥120

≤25° ≥70

120*105 200

≥70 ≥120

≥170

≥435

164 164

≥320

149149 ≥70 ≥70

W W

≥30 10 5° ≥100 ≥100 ≥30 ≥30 ° 5 11

40

40

A3

T

120* 200

≥290 ≥340

≥70

120* 200

≥435

≥100

164

149

≥340

≥290

W

≥220

83 ≥100

TT

120* 200

≥435

≥485 ≥435

11

≥485

≥320

120* 200

≤25° 81

240 l

105

120* 200

4

≥70 ≥70

A4

≥30 ≥30

Alle Distanzangaben sind Mindestmaße und gelten nur für die abgebildeten Einbauvarianten! Achten tion – der Platzbedarf für Reduzierstücke und Bögen kann die Mindestabstände beeinflussen! Die ges

W

F90 nach ÖNORM B 3800, REI90 nach ÖNORM EN 13501 T30 nach ÖNORM W B 3800, EI2 30-C nach ÖNORM EN 13501 G30 nach ÖNORM B 3800 E30 nach ÖNORM EN 13501 Alle Maße in cm

≥290 ≥290

P

TT

Alternativ-Position Türbereich: Gültig für alle Ausführungen. Die Türe muss im eingezeichneten Bereich liegen – abweich Ist die Tür nicht direkt vor der Anlage, erhöt sich der Platzbedarf vor der Anlage auf ≥220 cm. Wartungsbereich ≥170 164 ≥100 164 ≥220 Türabmessung. Die Mindest-Türmaße Empfohlene für die≥100 Montage in zerlegtem Zustand betragen 1×

149 149

≥30 10 5°

208

W

≥70

W

A2

≥30 ≥100

164

149

120* 200 120* 200

Opstilling A4: Intern askebeholder Raumhöhe: Bei Raumhöhen unter 280 cm müssen geeignete Hebe-Werkzeuge (elektrische Ameise, R

H P T W *

≥70 ≥70

≥100

149

≥170

164

40 40

H: ≥220

≥70

T

150 ≥220

≥290

TTDS

≥70

(med svingomårde af transportsystemet og murgennembrud)

168

≥435 ≥485

≥435

0 geeignete Hebe-Werkzeuge (elektrische Ameise, Rad-Frontlader ...) von KundInnen beigestellt werden. 0 müssen Raumhöhe: Bei Raumhöhen unter 280 4cm Alternativ-Position Türbereich: Gültig für alle Ausführungen. Die Türe muss im eingezeichneten Bereich liegen – abweichend nur über KWB-Anfrage! Ist die Tür nicht direkt vor der Anlage, erhöt sich der Platzbedarf vor der Anlage auf ≥220 cm. H Raumhöhe: Bei Raumhöhen unter 280 cm müssen geeignete Hebe-Werkzeuge (elektrische Ameise, R 40 40 Wartungsbereich P Alternativ-Position Empfohlene Türabmessung. Die Mindest-Türmaße für die Montage in zerlegtem Zustand betragen Aufpreis). T 1×2 m (gegen Türbereich: Gültig für alle Ausführungen. Die Türe muss im eingezeichneten Bereich liegen – abweich T Ist die Tür nicht direkt vor der Anlage, erhöt sich der Platzbedarf vor der Anlage auf ≥220 cm. Rumhøjde:T Under 280 cm skal egnede løfteværktøjer (elektrisk Amei Mindsteafstand i rum af askebeholder indbygningsvariationer (cm) H ≥170 auch auf die Rauchrohr-Führung ≥100 164 Alle Distanzangaben Mindestmaße und gelten nur für die abgebildeten Einbauvarianten! Achten Platzbedarf und KaminposiW Sie beim Wartungsbereich se, Rad-Frontlader ...) sind bestilles af kunder. askebholder position tion – der Platzbedarf für Reduzierstücke und Bögen kann die Mindestabstände beeinflussen! Die gesamte Verkleidung muss jederzeit demontierbar bleiben. * Empfohlene Türabmessung. Die Mindest-Türmaße für die Montage ≥30 in zerlegtem Zustand betragen 1× ≥100 164 P Alternativ-Position venste højre foran intern 1valgfri ≥30 05 F90 nachGælder ÖNORMalle B 3800, nach ÖNORM EN sig 13501 Alle Distanzangaben sind nur für die abgebildeten Einbauvarianten! Achten ° Udførsel: A1 A2 Mindestmaße A3 und geltenA4 Dørområde: typer.REI90 Døren skal befinde i det viste område 120* T30 nach ÖNORM B 3800, EI2 30-C nach ÖNORM EN 13501 tion – W der Platzbedarf für Reduzierstücke und Bögen kann die Mindestabstände beeinflussen! Die ges T afvigelser kun med KWB's kendskab. Er døren ikke direkte ud for anlægget, Rumbredde(B) 340 320 290 290 370 200 G30 nach ÖNORM B 3800 120* pladsbehovet sig med ≥220 cm. udvider E30 nach ÖNORM EN 13501 Rumbredde (L) F90 nach 435ÖNORM B 435 485ÖNORM EN 435 485 3800, REI90 nach 13501 200 5° 3800, EI2 30-C220 nach ÖNORM220 EN 13501 11 220 W Serviceområde Rumbredde (H) T30 nach 220ÖNORM B 220 W Alle Maße in cm G30 nach ÖNORM B 3800 E30 nach ÖNORM EN 13501

Mindsteafstand i rum

≥320

149

≥340

149

≥120

≥70

Signatur

83 ≥100

H P T W *

Maße in cm * Anbefalet dørbredde. ≥170 Mindste mål af dørbredden til opstilling i monteret tilstand er 1×2 m (gegen Aufpreis). Alle105 REI90 efter ÖNORM EN 13501; EI2 30-C efter ÖNORM ≥435 EN 13501; E30 efter ÖNORM EN 13501 ≥435 Alle afstandsangivelser er mindstemål og gælder kun til de viste opstillingsmuligheder! Bemærk ved pladsberegningen også røgrør- og skorstensføring 40 40- behovet for reduceringsstykker og buer kan reducere mindstemålene. Den komplette beklædning kan til en hver tid demonteres. .

≥70

≥340

1

≥435

Opstilling A2: ekstern askebeholder venstre

30

≥290

81

240 l ≥120 ≥70

81

≥70

≤25°

30

≥30

≥70

≥170

≥100

83 ≥100

H: ≥220

W W

120* 200

164

≥340

149 ≥435

≥170

≥170

≥30

149

≥170

120* 200

120* 120* 200 200

TOpstilling A3: Ekskern askebolder foran

≥100

149

T

≥290

149

168

81

W

≥30

40 40

A1 164

≥100

164

P

120* 200

T T

≥30

208

208

240 l

168

W

Opstilling A1: Ekstern askebeholder til venstre T

≥100

Opstilling: Set fra højre

H: ≥220

For en opstilling i formonteret tilstand, forlanges der en dørvidde på min P 1,2 m. Dørhøjden skal være 2 m. For at 120* kunne garantere en hurtig og problemløs montage er det 200 nødvendigt at informere KWB om dørmålene. På grund af vægten anbefales det at opstillingen af askebeholderen ≤25° foregår med palleløfter eller pallevogn.

164

T

H: ≥220

T

≥70

Type TDS 130–150 kW

≥70

TDS 150

25

Alle mål i cm

zeichneten Bereich liegen – abweichend nur über KWB-Anfrage!

0

be-Werkzeuge (elektrische Ameise, Rad-Frontlader ...) von KundInnen beigestellt werden.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Opstillingsmål

OPSTILLINGSMÅL Type TDS 240–300 kW

T

H: ≥240 224

96

240 l

≤25°

Opstilling A3: Ekstern askebeholder foran

A1

≥50

≥125

Opstilliing A1: Ekstern askebeholder venstre

P

168

Til monteringen er en minimal dørbredde på 1,4 m nødvendig. Dørhøjden skal være min 2 m. Monteringsmål ned gennem loftet 1,40 x 2,2 m. For at sikre en hurtig og uproblematisk montage er det nødvendigt at dørmålene angivet af KWB overholdes og ændres disse at KWB informeres løbende om dette. På grund af askebeholderens vægt bliver der anbefalet en løfteanrordning hvis tilgangen til fyrrummet er over en trappe.

16

Opstilling: Visning fra højre

T

≥110

202

≥30*

140 200

≥225

≥487

≥285

165

165

W

≥70

≥175

≥70

W

≥360

≥30* 140 200

≥537

Opstilling A4: Ekstern lille askebeholder 66 l foran

≥50

T

202

≥130

A2

≥13

T 103

≥50

Opstilling A2: Ekstern askebeholder højre Murgennembrud til transportsystemets svingområde (FS) 50 50

202

≥30*

105

11

50

≥116

≥70

W

≥285 ≥70

≥507

≥285

140 200

≥175

≥165

°

≥165

W

A4

≥110

≥50* 140 200

A3

≥110

202

50

Signatur

≥428

Mindsteafstand i rum

H

Rumhøjde: Under 280 cm skal egnede løfteredskaber være stillet tilrådighed ((elektrische Ameise, Rad-Frontlader ...) af kunden.

P

Alternativ-Position

T

Dørområde: Gælder alle typer. Døren skal befinde sig i det viste område afvigelser kun med KWB's kendskab. Er døren ikke direkte ud for anlægget, udvider pladsbehovet sig med ≥225 cm.

Raum-Mindestabmessungen der Aschebehälter-Einbauvarianten (cm) Aschebehälter-Position

W Serviceområde

Ausführung:

links

rechts

vorne

vorne (66 l)

A1

A2

A3

A4

beliebig

Raumbreite (B)

360

285

285

285

370

Raumlänge (L)

487

507

537

428

560

Raumhöhe (H)

240

240

240

240

240

* Bliver transportsystemet indbygget skråt (svingområde: -105° til +115°), skal der planlægges med ≥20 cm afstand til den bagerste væg! Vær obs på motor og gear positionen. und Motorposition. Mål ved loftsgennembrud: 1,4 x 2,2 m. REI90 ihht ÖNORM EN 13501; EI2 30-C ihht ÖNORM EN 13501, E30 ihht ÖNORM EN 13501 Alle afstandsangivelser er mindstemål og gælder kun til de viste opstillingsmuligheder! Bemærk ved pladsberegningen også røgrør- og skorstensføring - behovet for reduceringsstykker og buer kan reducere mindstemålene. Den komplette beklædning kan til en hver tid demonteres.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

26

Alle Maße in cm


KWB POWERFIRE| Opstillingsmål

OPSTILLINGSMÅL Type TDS 240–300 kW med cyklon støvsuger Opstillingseksempel standardudførsel med cyklon støvsuger højre Oprids

Grundrids 50 50

T

≥130 ≥50*

96

≥383

≤25°

240 l

202

W

°

°

75

≥168

140 200

105

≥165

168

224

201

PZ H: ≥260

P

≥50

≥8

≥225

≥557

≥70

≥6

50 50

Opstillingseksempel cyklon støvsuger venstre Grundrids 50 50

≥130 ≥124

≥6

≥365

W

90

°

≥165

T

140 200

11

≥175

≥130

≥70

202

50

50

≥507

Signatur H

Rumhøjde: Under 280 cm skal egnede løfteredskaber være stillet tilrådighed ((elektrische Ameise, Rad-Frontlader ...) af kunden.

P

Alternativ-Position

PZ Position 240 l askebeholder til cyklon støvsuger

T

Dørområde: Gælder alle typer. Døren skal befinde sig i det viste område afvigelser kun med KWB's kendskab. Er døren ikke direkte ud for anlægget, udvider pladsbehovet sig med ≥225 cm.

W Serviceområde

* Bliver transportsystemet indbygget skråt (svingområde: -105° til +115°), skal der planlægges med ≥20 cm afstand til den bagerste væg! Vær obs på motor og gear positionen. und Motorposition. Mål ved loftsgennembrud: 1,4 x 2,2 m. REI90 ihht ÖNORM EN 13501; EI2 30-C ihht ÖNORM EN 13501, E30 ihht ÖNORM EN 13501 Alle afstandsangivelser er mindstemål og gælder kun til de viste opstillingsmuligheder! Bemærk ved pladsberegningen også røgrør- og skorstensføring - behovet for reduceringsstykker og buer kan reducere mindstemålene. Den komplette beklædning kan til en hver tid demonteres. Mindstemål af askebeholder som er vist på grafikken. Individuel planlægning kan aftales nærmere med KWB.

Alle Maße in cm

27

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


20

V1 76

14

35

V2

20

R2

179,5

C: 63

B F3

143

135

Grundrids

Freiraum Mindestabstand von Installationen und Verrohrungen inkl. Isolierung zur ≥138 Anlage. Die gesamte Verkleidung muss jederzeit demontierbar bleiben.

≥114

189

F2

C 94

149

F3 N

6

Ablauf thermische Ablaufsicherung ¾“ (Innengewinde) ≥100 Brandschutzklappe 20 Fördersystem-Achse Fördersystem-Anschluss Kessel-Füllung und38 -Entleerung ¾“ (Innengewinde) – Bereich Wärmetauscher (vorne über der Brennraumtüre) Kessel-Füllung und -Entleerung ¾“ (Innengewinde) – Bereich FlammF3 rohr Kessel-Füllung und -Entleerung ¾" (Innengewinde) – Bereich Brennergehäuse (vorne unter der Brennraumtüre) Notlösch-Einrichtung

20

55

A B C F F1

O R1 R2 S V V1 V2 Z *

F2

30

Rauchrohr Rücklauf DN 50, PN 6 Rücklauf DN 80, PN 6 Sicherheits-Temperatur-Begrenzer Sensor für Vorlauf-Temperatur Vorlauf DN 50, PN 6 Vorlauf DN 80, PN 6 Zulauf thermische Ablaufsicherung ¾" (Innengewinde) Fördersystem-Anschluss: Abstand gültig, wenn das Fördersystem horizontal und vertikal mit 0° eingebaut wird. Wird das Fördersystem g schwenkt (‑105° bis +115°) und/oder geneigt (≤25°), muss der Absta zum Mauerwerk um ≥20 cm erhöht werden. Alle Maße in cm. Alle Darstellungen sind ohne externe Ascheaustragung dargestellt.

76 177

Signatur A

Afløb termiske afløbsikring ¾" (indvendig gevind)

B

Brandlem

C

Transportsystem-akse

F

Transportsystem-tilslutning

N

Nødsluknings-indretning

R1 Returløb DN 50, PN 6 V1 Fremløb DN 50, PN 6

Kedel påfylning og tømning ¾" (indvendig gevind) – område brændF3 kammer (foran nedenunder brændkammerlugen)

Z

Tilløb termisk afløbssikring ¾" (indvendig gevind)

* Bliver transportsystemet indbygget skråt (svingområde: -105° til +115°), skal der planlægges med ≥20 cm afstand til den bagerste væg! Vær obs på motor og gear positionen. und Motorposition. Mål ved loftsgennembrud: 1,4 x 2,2 m. REI90 ihht ÖNORM EN 13501; EI2 30-C ihht ÖNORM EN 13501, E30 ihht ÖNORM EN 13501 Alle afstandsangivelser er mindstemål og gælder kun til de viste opstillingsmuligheder! Bemærk ved pladsberegningen også røgrør- og skorstensføring - behovet for reduceringsstykker og buer kan reducere mindstemålene. Den komplette beklædning kan til en hver tid demonteres.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

28

208

ø 30 7

39

86

3

F: 86

124

162

37 48

O: 0°=138

≥63

F: ≥55

O: 90°=198

R1

C

F: 86

A: 94 Z: 80

N

42 R1 208

253

20 86 09

V1

≥80

8

46

26

Tværsnit

A: 82 Z: 68

7,5

11

SV

28,5

Type TDS 130 –150177kW

F2

16

81 ≥29*

30

94

C: 102

98

149

OPSTILLINGSMÅL Oprids

26

F1

17

C

F3

187

F3

67

55

63

41

KWB POWERFIRE| Opstillingsmål

38

43

20

16

≥100

Alle Maße in cm


170

28 16

≥82*

26

67

F3

OPSTILLINGSMÅL 98 165

F1

C: 102

187

63

41

KWB POWERFIRE| Opstillingsmål

81 ≥29*

30

F2 Type TDS 240–300 kW SV

14

A: 94 Z: 80

35

V2

R2

≥94*

R2 N 224

F: ≥60*

8

B F2

F3

43

43

86

F2

30

Grundrids

Rauchrohr Rücklauf DN 50, PN 6 280* Rücklauf DN28 80, PN 6 170 ≥82* Sicherheits-Temperatur-Begrenzer Sensor für Vorlauf-Temperatur Vorlauf DN 50, PN 6 Vorlauf DN 80, PN 6 Zulauf thermische Ablaufsicherung ¾" (Innengewinde) Fördersystem-Anschluss: Abstand gültig, wenn dasF3Fördersystem horizontal und vertikal mit 0° eingebaut wird. Wird das Fördersystem geF1 der Abstand schwenkt (‑105° bis +115°) und/oder geneigt (≤25°), muss zum Mauerwerk um ≥20 cm erhöht werden. Alle Maße in cm. Alle81 Darstellungen sind ohne externe Ascheaustragung dargestellt.

165

Flamm-

≥29*

SV

30

C: 102

Brenner-

98 181

26

67

41

16

O R1 R2 S V V1 V2 Z *

63

Wärme-

50

40

179,5

C: 63

F: 86

O: 0°=138

7

208

F1

135

olierung zur ar bleiben.

296

16

ø 30

86 09

V2

28,5

20

26

O: 90°=198

16

Tværsnit

17

Oprids

F2 215

Signatur A

Tilløb termisk afløbssikring ¾" (indvendig gevind)

B

Brandlem

C

Transportsystem-akse

F

Transportsystem-tilslutning

R2 Returløb DN 50, PN 6

F1

Kedel tømning ¾" (indvendig gevind) – varmevekslerområde (ovenover brændkammerlågen)

S

Sikkerheds temperatur begrænsningsføler

F2 Kedel-tømning ¾" (indvendig gevind – flammerørsområde

V

Sikkerheds temperatur fremløbsføler

Kedel-fyldning og tømning ¾" (indvendig gevind) – brændkammeromF3 råde (nedenunder brændkammerlågen)

V2 Fremløb DN 80, PN 6

N

Z

Nødsluknings-indretning

O

Røgrør

R1 Returløb DN 50, PN 6

Tilløb termisk afløbssikring ¾" (indvendig gevind)

* Bliver transportsystemet indbygget skråt (svingområde: -105° til +115°), skal der planlægges med ≥20 cm afstand til den bagerste væg! Vær obs på motor og gear positionen. Alt er vist uden den eksterne askebeholder! Alle afstandsangivelser er mindstemål og gælder kun til de viste opstillingsmuligheder! Bemærk ved pladsberegningen også røgrør- og skorstensføring - behovet for reduceringsstykker og buer kan reducere mindstemålene. Den komplette beklædning kan til en hver tid demonteres.

Alle Maße in cm

29

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Opstillingsmål

TILSLUTNINGSMÅL

219 252

224

208

F: 86

F2

30

135

276

30

312 215

107 43

130

55

170 16

10,5

R 43

43

F: 86

F2

R2

C: 63

224 208 179,5 166

166

179,5

219

28,5

28,5

V2

C: 63

135

16

35

ø 30

17

87

V2 R2

252

A: 94 Z: 80

14

17 ø 30

35

16

A: 94 Z: 80

93 14

16

16

Type TDS 240 –300 kW

165

41

26

289 107

81

10,5

F2

36

16

98 181

165

55

86

30

F2

26

67

F3

SV

17

327

16

55,5 63

C: 102

11

30

25

170

F1

SV

98 181

F1

360 °

130

F3

124

16

162

107

67

41

97

43

107

215

Signatur A

Afløb termisk afløbssikring ¾" (indvendig gevind)

C

Transportsystem-akse

F

Transportsystem-tilslutning

F1

Kedel-tømning ¾" (indvendig gevind) – varmeveksler område (ovenover brændkammerlugen)

R

R2 Returløb DN 80, PN 6

F2 Kedel-tømning ¾" (indvendig gevind) – flammerørs område F3

Serviceluge

S

Sikkerheds temperatur begrænsningsføler

V

Fremløbstemperatur føler

V2 Fremløb DN 80, PN 6

Kedel-påfyldning og tømning ¾" (indvendig gevind) – brændkammerhus (foran under brændkammerlugen)

Z

Tilløb termisk afløbssikring ¾" (indvendig gevind)

Alle Darstellungen sind ohne externe Ascheaustragung dargestellt. Alle Distanzangaben sind Mindestmaße und gelten nur für die abgebildeten Einbauvarianten! Achten Sie beim Platzbedarf auch auf die Rauchrohr-Führung und Kaminposition – der Platzbedarf für Reduzierstücke und Bögen kann die Mindestabstände beeinflussen! Die gesamte Verkleidung muss jederzeit demontierbar bleiben.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

30

Alle Maße in cm


KWB POWERFIRE|Tekniske data

TEKNISKE DATA TDS

TDS 130

Einheit

TDS 150

Pellets

Hackgut

Pellets

Hackgut

TDS 2007 Pellets Hackgut

TDS 240

TDS 300

Pellets

Hackgut

Pellets

Hackgut

Nennleistung

kW

130

130

150

150

199

199

245

245

300

300

Teillast

kW

39,0

39,0

45,0

45,0

59,7

59,7

73,5

73,5

73,5

73,5

Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung

%

91,9

91,0

91,5

90,4

93,7

93,9

93,3

93,2

92,9

92,8

Kesselwirkungsgrad bei Teillast

%

91,6

90,6

93,6

92,9

91,6

91,8

91,3

92,8

91,3

92,7

Brennstoffwärmeleistung bei Nennleistung

kW

141,5

142,9

163,9

165,9

212,4

211,9

262,6

262,9

322,9

323,3

Brennstoffwärmeleistung bei Teillast

kW

42,6

43,0

48,1

48,4

65,2

65,0

80,5

79,2

80,5

79,3

5

3

5

5

4

4

5

5

5

4

l

295 DN 50 PN 6

295 DN 50 PN 6

295 DN 50 PN 6

295 DN 50 PN 6

610 DN 80 PN 6

610 DN 80 PN 6

610 DN 80 PN 6

610 DN 80 PN 6

610 DN 80 PN 6

610 DN 80 PN 6

Zoll mm

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05 10

Kesselklasse gemäß EN 303-5:2012 Wasserseite Wasserinhalt Wasseranschluss Durchmesser Vor-/Rücklauf (Flansch) Thermische Ablaufsicherung: Wasseranschluss (Innengewinde)

Thermische Ablaufsicherung: Temperatur 1

°C

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Thermische Ablaufsicherung: Druck 1

bar

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kessel-Befüllung und -Entleerung am Brenner (Innengewinde)

Zoll mm

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

Kessel-Entleerung am Flammrohr (Innengewinde)

Zoll mm

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

Kessel-Entleerung am Wärmetauscher (Innengewinde)

Zoll mm

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

3/4 19,05

Wasserseitiger Widerstand bei 20 K 2

Kesseleintrittstemperatur ≤M30

mbar Pa mbar Pa °C

26 2600 78 7800 55−70

26 2600 78 7800 55−70

28 2800 112 11200 55−70

28 2800 112 11200 55−70

15 1450 58 5750 55−70

15 1450 58 5750 55−70

22 2200 88 8800 55−70

22 2200 88 8800 55−70

32 3200 129 12900 55−70

32 3200 129 12900 55−70

Kesseleintrittstemperatur >M30

°C

65−70

65−70

65−70

65−70

65−70

Betriebstemperatur

°C

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Maximale zulässige Temperatur

°C

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Maximaler Betriebsdruck

bar

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Wasserseitiger Widerstand bei 10 K 2

Abgasseite (für Kaminberechnung) °C

900−1200 900−1200 900−1200 900−1200 900−1200 900−1200 900−1200 900−1200 900−1200 900−1200

Druck im Feuerraum

mbar

Förderdruck bei Nennleistung / Teillast

mbar

-0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15           160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Temperatur im Feuerraum

Saugzug vorhanden

Abgastemperatur Nennleistung / Teillast

°C

Abgasanschluss: Anschlusshöhe kesselseitig

mm

1.615

1.615

1.615

1.615

Abgasanschluss: Anschlusshöhe, Variante oben

mm

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

Abgasanschluss: Anschlusshöhe, Variante rechts Rohrmitte, 0−90° schwenkbar)

mm

1.380

1.380

1.380

1.380

1.380

1.380

Abgasanschluss: Durchmesser

mm

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300

°

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

mm

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

Steigung des Abgasrohrs Kamindurchmesser (Richtwerte) Kaminausführung: feuchteunempfindlich

M10 3

kg/s

0,084

Abgasmassenstrom bei Teillast 3

kg/s

0,025

Abgasvolumen bei Nennleistung 3

Nm³/h

234

Nm³/h

70

Abgasmassenstrom bei Nennleistung

Abgasvolumen bei Teillast

3

M30 M45 0,098 0,107 0,029 0,032 277 308 83 93

M10 0,108 0,031 300 87

M30 M45 0,137 0,157 0,038 0,044 388 455 130 180

M10 0,134 0,041 376 115

M30 M45 0,140 0,164 0,046 0,050 398 475 131 145

M10 0,160 0,048 446 133

M30 M45 0,176 0,192 0,055 0,060 499 555 155 173

M10 0,193 0,048 538 133

 M30 M45 0,215 0,234 0,055 0,060 607 674 155 173

Brennstoff nach EN 14961-2 / 14961-4 Maximaler Wassergehalt

M10

M45

M10

M45

M10

M45

M10

M45

M10

M45

Maximale Brennstoffgröße

D08

P45A

D08

P45A

D08

P45A

D08

P45A

D08

P45A

kg/kgFS

0,084

0,222

0,098

0,323

0,082

0,223

0,082

0,217

0,082

0,209

Wassergehalt bei Typenprüfung (Frischsubstanz) 4

31

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Tekniske data

TDS

TDS 130

Einheit

Pellets

TDS 150

Hackgut

Pellets

Hackgut

TDS 2007 Pellets Hackgut

Pellets

Hackgut

Pellets

Hackgut

TDS 240

TDS 300

Asche Aschebehältervolumen Flugasche

l

23

23

23

23

2× 20

2× 20

2× 20

2× 20

2× 20

2× 20

Aschebehältervolumen Rostasche

l

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Aschebehälter Rostasche gefüllt

kg

Automatische Ascheaustragung

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

Volumen Asche-Container (optional) Gewicht Asche-Container gefüllt

l

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

kg

~265

~265

~265

~265

~265

~265

~265

~265

~265

~265

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

400 VAC 50 Hz 16 A

Elektrische Anlage Anschluss: 5-polig Geräte- und Hauptschalter: vorhanden

Anschlussleistung Kessel

W

3.010

3.010

3.010

3.010

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Anschlussleistung gesamt inklusive Fördersystem

W

4.510

4.510

4.510

4.510

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Hilfstrombedarf im Prüfbetrieb bei Nennleistung 5

kWel/MWth

2

3,1

2,88

3,93

1,53

3,11

1,86

3,03

2,15

3,22

Hilfstrombedarf im Prüfbetrieb bei Teillast 5

kWel/MWth

3,4

5

3,68

5,42

2,19

3,71

2,24

3,18

2,24

3,18

W

260

390

456

600

320

590

470

720

620

910

W

130

190

141

206

130

220

160

230

160

230

W

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Hilfstrombedarf bei Nennleistung 5 Hilfstrombedarf bei Teillast

5

Standby-Leistung Gewichte Wärmetauscher inkl. Reinigungsgitter

kg

725

725

725

725

900

900

900

900

900

900

Brennergehäuse inkl. Schamott

kg

796

796

796

796

866

866

866

866

866

866

Flammrohr inkl. Schamott

kg

965

965

965

965

965

965

Stokerkanal

kg

113

113

113

113

137

137

137

137

137

137

Gesamtgewicht ohne Wasserinhalt

kg

1.634

1.634

1.634

1.634

2.868

2.868

2.868

2.868

2.868

2.868

Montagekiste

kg

174

174

174

174

288

288

288

288

288

288

Gewicht der Transportverpackungen (jeweils)

kg

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Schallemissionen

6

Normalbetriebsgeräusch bei Nennlast

dB(A)

60

60

60

60

63

63

63

63

63

63

Betriebsspitzen bei Nennlast

dB(A)

68

68

68

68

65

65

65

65

65

65

28.1.2014 1 … lt. EN 303-5; höhere Temperatur bzw. geringere Mindest-Vordruckniveaus auf Anfrage möglich. 2 … Der wasserseitige Widerstand ist jeweils angegeben und ermittelt an der Kesselschnittstelle (Flansch Rücklauf/Vorlauf). 3 … bezogen auf feuchtes Abgas. 4 … Hackgut: Erbringung der Nennleistung bis M30, darüber Abminderung der Leistungsabgabe. 5 … Messwerte zum Hilfsstrombedarf mit KWB-Rührwerksförderung inklusive Standardkanal (NICHT mit Schubboden). 6 … Die Schallmessungen wurden im Normalbetrieb mit Hackgut durchgeführt: Leq(A) in 1 m Abstand nach ISO 11202:1995. Weitere Schallreduzierung nur bauseits möglich. 7 .. Erhältlich nur im Vereinigten Königreich (UK) mg/Nm³ … Milligramm pro Normkubikmeter (Nm³… unter 1013 Hektopascal bei 0 °C)

Informationer til de hydrauliske anfordringer kann downloades på www.kwb.at eller www.kwbheizung.de.

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

32


KWB POWERFIRE|Bygnings rammebetingelser

BYGNINGS RAMMEBETINGELSER Vær obs på de lokale retningslinier i forhold til de gældende søge-, bygge og opførselstilladelser, inden et KWB anlæg opstilles! Disse kan også fås oplyst hos vvs installatøren eller ved myndighederne. Vær meget opmærksom på de lovmæssige reglementer i forhold til opsætning, opbygning og fyrrum inden der sættes et KWB anlæg op! Disse reglermenter fås hos leverandøren eller hos kommunen. En overholdese af dette er en forudsætning for såvel vores garanti og reklamationsydelse som for forsikringen. KWB overtager ikke garanti eller reklamationsretten overfor bygningskontrukitonerne. Den korrekte opbygning eller indretning af bygningen ligger ved bygherren eller ejeren af anlægget. Som biomasseanlægsejer er det muligt at søge diverse tilskud. Undersøg rettidigt om diverse muligheder og tidsfrister til disse tilskud. Bemærk målene og de tekniske data ved de viste opstillings eksempler. Uden at være komplet og uden fravigelse af de lovmæssige reglementer anbefaler vi følgende:

verandøren. Døre, vægge og vinduer skal kunne modstå trykket. KWB biomassekedlen er udstyret med alle mulige brandbeskyttelsesmidler. Brandbeskyttelsemidlet i fyrrummet skal noteres med notisskilt: „slukning brændselsrum“. Ved lagring af mere end 50 op til 200 m3 træflis skal der til anlæg op til 400 kW monteres et ekstra HFI relæ. Brændslet skal holdes adskilt fra andre brandbare materialer.

Skorsten På grund af den høje virkningsgrad skal skorstenen kunne tåle fugt.

Montering af anlægget

Fyrrum Gulv af beton, råt eller med fliser, små ujævnheder kan udlignes med hhv anlæggets justerbare ben eller med at lægge noget under. Alle materialer til gulv, væg og lofter skal være brandfaste REI90*; Fyrrymsdøre skal kunne åbnes i flugtretning, udad, og kunne lukkes selvstændig(EI230-C*), forbindelsesdør til lagerrum som brandhæmmenden dør (EI2-30-C*) som også kan lukkes selvstændig. Vindue i fyrrum må ikke kunne åbnes E30*; Udluftnininger på 5 cm2 pr kW nominel ydelse fra anlægget, min 750 cm2. Der skal være en udluftning i gulv og loftshøjde, og med direkte adgang ud i det fri. En ildslukker skal installeres udenfor fyrrummet (6 kg fyldmængde EN3). Fyrrummet , vandledninger og fjernvarmerør skal være frostsikret. Ingen lagring af brændbare materialer i fyrrummet, og i umiddelbar nærhed af anlægget, mellembeholder og laggerrummet; ingen direkte forbindelse med brændbare gasser og flydende materialier er tilladt.

Brændselsrum/lagerrum Der gælder de samme regler som ved fyrrummet. Midt i brændselsrummet bliver omrøreren monteret med forankringsskruer midt på gulvet i rummet. Som niveauregulering skal der monteres et gulv på højde med udmaderen. Murgennembruddet til sneglen skal være brandsikker forskallet. Bliver brændselsrummet opfyldt med pumpevogn, skal brændselserummet være lufttæt, men yderelige monteres der et udluftningssystem til overtrykket. Filtrering af transportluften er opgaven fra brændsels-

Bliver udelukkende udført af skolet og uddannet personale fra KWB eller KWB partnere. Anlægget bliver leveret komplet monteret eller i moduler, alt efter aftale. På grund af anlæggets vægt anbefales der at der er en farbar undergrund på vej ind til fyrrummet. derlich, wenn der Dauerheizleistungsbedarf nicht kontinuierlich über der kleinsten Kesselleistung (siehe techn. Daten) liegt und ein durchgehender Leistungsbetrieb von mindestens 60 min mit durchschnittlichem Modulationsgrad von 50 % (z. B. Sommerbetrieb, Übergangszeit) nicht eingehalten werden kann. Ebenfalls bei Doppelbiomasse­-Kessel­anlagen oder Einbindung eines Stückholzkessels. Damit es bei Ab­schaltung aller Wärmeverbraucher nicht zum Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen gegen Überhitzung kommt, muss entweder eine gestaffelte Verbraucherabschaltung erfolgen oder für ausreichenden Nachlauf von Verbraucherkreisen mit ausreichender Last gesorgt werden. Auch in Fällen von Solareinbindung ist je nach Anlagenkonzept ein Pufferspeicher erforderlich. Beratung speziell durch Ihren Installateur/Heizungsbauer oder Planer!

>>

* efter ÖNORM EN 13501

33

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE| Bygnings rammebetingelser

Elektriske tilslutninger af KWB Multifire Den komplette interne kabelering bliver lavet hos KWB, dvs er færdig monteret med et strømstik af montagepersonalet. Lokalt skal kabeleringen fra kedlen til strømforsyningen laves af en installatør, det samme gælder for en mulig seriel forbindelse af anlæggene, og monteringen og forbindelse af rumfølere og varmekredse. Eltilslutning i fyrrum: • 5 polet CEE-stikdåse (L1/L2/L3/N/PE), med HFI relæ og overspændingsafleder ved fordelerkassen (anbefales som lynafleder), 400 VAC afledningssikring 13A, Typ C • N ødknap „Nød-stop“ (230 VAC, Kabeltykkelse 1,5 mm2) • Ved brug af KWB Comfort SMS: Stikdåse 230 VAC • Ved benyttelse af translportmoduler: pr modul 1 CEEstikdåse 5-polet (L1/L2/L3/N/PE), 400 VAC

Udgange: Kontakter med max 2 A omkoblingsstrøm, 230 VAC • Fejl: Fejlmeddelse med summelyd (feks ved fjernalamering via telefonopkald) - Fejl 1: Åbner med visning af fejl/alamer - Fejl 2: Lukker ved visning af fejl/alarmer • Udgangsydelse (følgende optioner er valgfrie): Lukker, konfigurerbar til - Kedeldriftstilstandviser (Modulationsgrad mellem nominel ydelse og dellast) - Kedel sekvenskreds ved anfordring af kedel nummer to. - Udmader med krav til en fælles omrørermotor. • Røgsuger - Lukker med styring af en ekstern røgsuger - Den eksterne røgsuger bliver styret af kedlen via ekstern 1 (potential)

Indgange: 24 V DC strømforsyning med tilslutning af potentiale kontakter. • Ekstern 1: Til at starte kedlen med (ved benyttelse af en røgsuger). Hvis denne ikke bruges, skal den kobles fra. • Ekstern 2: Multifunktionsindgang - Varme skal stå på 2:For at kunne aktivere den anden kedeltemperatur eller kontakten til den eksterne styring (driftstiden skal minimum være 30 min). - Fjernstyring i ferien (det er ikke muligt samtidig med et eksternt anlæg) • Nød-stop: Tilslutning af nødstopknappen (Nød-stop) ihht gældende prTRVB H 118

KWB Power Converter For at KWB Multifire varmeanlæg kan benyttes i et 230 V elnet, skal der bruges en KWB Power Converter. KWB Power Converter er kun egnet til et anlæg med en transportmotor. KWB Power Converter er lavet stikfærdig ab

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

34

fabrik, og skal kun tilsluttes til strømforsyningen ved installationen. Bestående af: • Elkassse til vægmontering • 3 Frequenzomformer ( til hoved driftsmotoren, varmevekslerrensningsmotor og transportsystemmotor)


KWB POWERFIRE| Bygnings rammebetingelser

* efter ÖNORM EN 13501

Bufferdimensionering - standard (uden hensyn til spidsbelastninger eller til kedelrækkefølgen ved flerkedel anlæg) Optimal: Mindst:

Buffervolumen = 1,5 Liter * KW * K Buffervolumen = 1,0 Liter * KW * K

KW … Kedlens nominelle ydelse [KW] K … Temperaturdifference mellem bufferstart og slut (t Max - t Min) i Kelvin [K]

35

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB POWERFIRE|Bauliche Rahmenbedingungen

Empfohlene Kenngrößen für Kesselkreispumpen, Regelventile bzw. Rücklaufmischer Styringsventil eller returløbsstyring

Kedelydelse [kW]

min  Frem-, returløb

Kvs [m3/h]

130

DN50

44

150

DN50

44

200*

DN80

63

240

DN80

63

300

DN80

63

* Erhältlich nur im Vereinigten Königreich (UK)

Kedelpumper-kernestørrelser

Bussystem – betingelser • Buskabel: CAT.5e, S/FTP; 4 × 2 × AWG 24, længde maximal 850 m, ved jordkabler: CAT.5e, 4 × 2 × 0,5 mm². • Kabelering i eget rør (ikke sammen med 230 / 400 VAC). • Forbindelser i lige linie (ingen bøjninger, ikke i ring). • Ved brug af kedelbetjeningen i et rum, skal en tom sokkel med bus-kabel CAT.5e monteres (ikke mulig i kombination med KWB Comfort SMS). • Maximal 2 digitale fjernbetjeninger efter at en varmekredsudvideselsmodul eller en anlægsbasisplatine bliver tilsluttet strømforsyningen. Ethvert varmekredsmodul skal være forsynet med et netkabel 230 V 50 Hz til selve varmekredsmodulet, lige som digitale fjernbetjeninger, pumper og blandings stelmotorer skal være forsynet med strøm. • Pr varmekreds kan der monteres en analog fjernbetjening uanset busstikket. Forkablingen følger som ved en rumføler.

DFBG 2

DFBG 4

AFBG 1

AFBG 3

DFBG 1

DFBG 3

DFBG 5

AFBG 2

HKM 1

HKM 2

HKM 3

HKM 4-16

Legende:

Platine

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

KBG Kedelbetjeningsapparat DFBG Digital fjernbetjening AFBG Analog fjernbetjening HKM Varmekreds udvidelsesmodul Datakabal med 24 V DC strømforsyning Bus RS 485 2-polet analog ledning til føler Leitung für

KBG

36


KWB POWERFIRE|Bauliche Rahmenbedingungen

Vand modstand TDS 150 28.000

28

26.000

26

26.000

26

24.000

24

24.000

22

22.000

20

20.000

20

1.) læses fra højre mod venstre til snitpunktet af spredningen

18.000 16.000

18 16

15

14.000

14

12.000 10.000

2.) læses nedad – til snitpunktet af modstanden

8.000

12

10

10 8

7.800

6.000

3.800

4.000

2.600

2.000

3.) læses nedad – til vol strøm

7,4

0 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

24

20.000

20

1.) læses fra højre mod venstre til snitpunktet ved spredning

18.000 16.000

18 16

15

14.000

14

12.000

12

10.000 8.000

6

6.000

4

4.000

2

2.000

0

0

14,0

11.200

2.) læses nedad – til modstandspunktet

10

6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

4

3.) læses nedad – til vol strøm

8,57

2.800

10 8

5.000

Vol.-Strom [m3/h]

10,0

12,0

2 0 14,0

Vol.-Strom [m3/h]

TDS 200*

TDS 240 28.000

28

26.000

26

26.000

26

24.000

24

24.000

24

22

22.000

20

20.000

20

1.) læses fra højre mod venstre til snitpunktet til spredning

18.000 16.000

18 16

15

14.000 12.000

14

2.) læses nedad – til modstands snitpunkt.

10.000

12

10

10

8.000

8

5.750

6.000 4.000

1.450

2.000

2.550

3.) læses nedad – til vol strøm

X

0 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0 24,0

26,0

28,0

vand modstand [Pa]

28

vand spredning [°C]

28.000

22.000

vand modstand [Pa]

22

20

20

1.) læses fra venstre mod højre til sprednings snitpunkt

18.000 16.000

8.000

4.000

2

2.000

0

0

12

10

2.) læses nedad – til modstandens snitpunkt

10.000

4

16 14

12.000

6.000

18

15

14.000

6

30,0

22

20

20.000

10

9.600

8

vand spredning [°C]

vand modstand [Pa]

22.000

vand modstand [Pa]

28

vand spredning [°C]

28.000

vand spredning [°C]

TDS 130

6

3.800

4

2.100

3.) læses nedad – mod vol strøm

13,71 0,0

5,0

Vol strøm [m3/h]

10,0

15,0

20,0

2 0 25,0

30,0

Vol.-Strom [m3/h]

* Fås kun i Storbritannien (UK)

TDS 300 28.000

28

26.000

26

24.000

24

1.) læses fra højre mod venstre til sprednings snitpunkt

20

20.000

22 20

18.000

18

16.000

15

14.000

2.) læses nedad –til modstandens snitpunkt

12.000 10.000

16

16.100

14 12

10

10

8.000

8

6.600

6.000

vand spredning [°C]

vand modstand [Pa]

22.000

6

4.000

4

2.000

12,86

0 0,0

5,0

10,0

3.500 3.) læses nedad – mod vol strøm 15,0

20,0

2 0 25,0

30,0

Vol.-Strom [m3/h]

varmtvands modstand

Warmwasserseitige Spreizung

Potentiel (vand modstand)

Potenziell (Warmwasser-seitige Spreizung)

37

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


Optimal indstillet:

Max Schmalzbauer er stolt af driftsværdierne og ydelsen af hans nye anlæg.

BEDSTE RESULTATER MED KWB POWERFIRE

Den årligt udgivne beretning over data fra de biomasse anlæg som får tilskud fra fristaten Bayern, belyser driftsøkonomien og de tekniske status på anlægget. Varmeanlægget Kallmünz modtager de bedste resultater med et KWB Powerfire (300 kW) ved rentabilitet og teknik . I den nylig udgivne C.A.R.M.E.N. e. V. årsberetning for 2011 opnår anlægget i Kallmünz 23 procent lavere driftsomkostninger som gennemsnittet af de 126 andre varmeanlæg i Bayern. Denne besparelse på økonimien resultere blandt andet i gennemsnitslig høj driftseffektivitet og anlægget har et lavt strømforbrug. Derved lå KWB anlæggets virkningsgraden på årsbasis i år 2011 på 88 procent, og de andre 126 anlæg i Bayern lå kun på 80 procent. Behovet af ekstraenergi i Kallmünz går endda under midelværdien ved de andre varmeanlæg som er 40 procent. Et beundrings-

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg

38

værdigt resultat!

Enorm besparelse Alene på grund af den høje effektivitet sparer forbrugeren omkring rundt regnet Euro  4.800 (ca 36000 kr). Anlæggets lave strømforbrug sænker driftsomkostningerne med yderelige Euro 1.200 (ca 9000 kr) pr år (ved 17,7 ct/kWh netto), summasumarum, sammenlignet med de andre anlæg, opnås en reducering i omkostningerne på totalt på ca Euro 6.000 (ca 45.000 kr). Set over en benyttelse over 20 år generer anlæggget ialt Euro 120.000 (ca 900.00 kr) mere end gennemsnittet af de opførte anlæg i CARMEN-årsberetning. „Den gode økonomi ved vores anlæg sørger for et værdifuldt spillerum et kommende moderniseringer, fanger brændselspriser effektivt og sørger derved for en tydelig bedre økonomi for anlæggets ejer“, konkluderer KWB Deutschland forretningsfører Andreas Lingner.


GARANTI OG SIKKERHED

FRA REKLAMATIONSRET TIL FULD GARANTI

Vore standard

Lovmæssig reklamationsret

8 JAHRE

15 JAHRE

Garanti på varmeveksler

Reservedels garanti

Vore tillægsydelser

Serviceaftale

Garantipas

Fuld service

3 års garanti

6 års garanti

10 års garanti

Årlig påmindelse

På alle reserve/sliddele

Kalkulerbare omkostninger

Besparelse i forhold til enkelt service

Service ved udskiftning af reserve/slidel i forbindelse med service, gratis

"All inklusive" pakke

39

KWB POWERFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB DIE BIOMASSEHEIZUNG

TP Powerfire 2014 . Index 0

Stand: Januar 2014, Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Impressum: KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH Industriestraße 235, A-8321 St. Margarethen/Raab Tel.: +43 3115 6116-0 Fax: +43 3115 6116-4 Email: office@kwb.at Web: www.kwb.at © Fotos: KWB, Toni Muhr www.tonimuhr.at, Karl Schrotter, 1000ideen.at/Kasca

*21-2001119*