__MAIN_TEXT__

Page 6

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

KWB BÆLTEBRÆNDER Den nye KWB bæltebrænder* er kernstykket i den nye KWB Multifire træflis- og træpille anlæg. På grund af sin fleksibilitet ved brændsel og den automatiske anpasning mellem skiftende brændelseskvaliteter er KWB Bæltebrænder* en sand alrounder, som foruden træflis og træpiller også kan bruges til landbrugsprodukter.

Optimeret geometri til brændseltilførsel jævn fordeling af brændsel sørger for høj forbrændingskvalitet. »» 194 991 225

Gear med strømbesparende inteligent stepmotor. testet teknologi fra bilindustien.

Selvrensende rister Ristene er af højlegeret støbejern, som er selvrensende. Dette er især en fordel ved brug af korn- og halmprodukter, da disse efterlader en del slagger. KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

6

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook