__MAIN_TEXT__

Page 3

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

KWB betyder Kraft und Wärme aus Biomasse (Kraft og varme af biomasse) og er et synonym for innovatiove biomasseanlæg. Derfor blev f.eks det første træflisanlæg med fuldautomatisk varmevekslerrengøring udviklet og der er søgt talrige patenter. I 2006 blev der, ved hovedsædet i Østrig, bygget det største private forsknings- og udviklingscenter for biomasse i Europa. Hvad står så i vejen for et partnerskab?

97 % af vore kunder anbefaler KWB

Sikkerhed ved hjælp af præmieret service

Iflg en aktuel kundeanalyse anbefaler 97 % af vores kunder vores produkter og firmaet KWB. Tilfredse kunder er den højeste annerkendelse et firma kan få – et uvurdeligt tillidsbevis!

Tilgængelighed, fleksibilitæt og kundenærhed er udfordringerne i kundeservice som skal være tilstede. KWB's egen kundeservice opfylder disse kriterier og er også gang på gang blevet præmieret på grund af dette.

Mærkbar gavn ved hjælp af produktudvikling

Tidsbesparende ved hjælp af let komfort

Ved vidererudvikling af KWB's produktlinie ligger kendetegnet for den tydelige og mærkbare gavn af funktionssikkerheden for partnerer og kunder. Dette forudsætter et kvalitativt værdifuldt, robust HighTech produkt.

På grund af tætte partnerskaber med installatører og planlægningsbureauer strømmer værdifulde erfaringer ind i produktudviklingen og garanterer størstmulig montage- og betjeningskomfort som hjælper til at gennemføre det mest vigtigste, nemlig: Tidsbesparelse.

97% Anbefalingsrate iflg kundeanalyse 2013

3

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook