__MAIN_TEXT__

Page 26

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRUM VED SIDEN AF FYRRUM Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW omrører med påfyldningssnegl Opridsning

Grundrids

Signaturforklaring A

Nød stop knap: Kedel ikke uden strøm, men forbrænding forstoppet varme tilførsel kører videre!

D5 Murgennembrud 80 × 80 cm

A1 Nød stop knap eller taste: Ved motoren D6

A2 Nød stop knap eller teste med nøgle: ved døren til lagerrummet. A3 Dørkontakt - nødstop: På dørkarmen til lagerrummet. A4

Nød stop taste + tænd taste + sluk taste: På betjeningsfelt ved påfyldningsskakt

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

D4

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Murgennembrud   10 cm; lukke efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

F

Ildslukker

H

Indstigningsluge: Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

SG Beskyttelsesgitter: Maskebredde 20 cm

26

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook