__MAIN_TEXT__

Page 22

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

FYRRUM VED SIDEN AF LAGERRUM Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW

Opridsning

Grundrids

Signarturforklaring A

Nød stop knap: Kedel ikke uden strøm, men forbrænding forstoppet varme tilførsel kører videre!

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

D4

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

22

F

Ildslukker

K

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook