__MAIN_TEXT__

Page 19

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

OMRØRER MED KNÆKSNEGL Ved niveauforskel mellem fyrrum og lagerrum eller ved vandret opsætning af omrøreren, står der to forskellige knæksnegl til rådighed: Knæksneglen med transport opad, og knæksneglen med transport nedad.

Knæksnegl med transport opad max. 212

tilslutningspunkt KWB Multifire

Snegllængde SL = max. 1200

max. 300

(opsættes vandret)

Tilslutsningspunkt knæksnegl

35° - 45°

SL = åben

0 til max. 130

Omrørermidte

360° drejbar

Forbindelse KWB Multifire max. vinkel 230°

Fjederomrører –  85 Fladjernsomrører –  110

Knæksnegl med transport nedad Q2

R1 D7

R2

O

≤25°

D7

≤105° ≤115°

P1

F1

13

E1

N2

≤358

Q

Signaturforklaring D7

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter montering; kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

E1

Svingområde ved knæksnegl; max. vinkel til KWB Multifire 220°

F1

Frit drejbar

N2 Skaktdybde: 0°–25°:  45 cm, 26° – 35°:  50 cm, 36° – 45°:  60 cm O

Stigning ved træflis: 5°–45°, stigning ved træpiller: 0°–40°

P1

Omrørerskivens diameter: Fjederomrører:  85 cm, Fladjernsomrører:  110 cm. Omrørerens diameter: Fjerderomrører:  2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m (4,5 m kun ved træpiller), fladjernsomrører:  4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m

Q

Snegllængde (fra montagepunkt hovedstykket, faldskakt hen til brandlem): Til 15°:  12 m; 15° – 45°:  6 m

Q2 45°:  4,39 m, 15°:  11,60 m

R1 Snegllængde: Til 15°:  12 m; 15° – 25°:  6 m

R2 Åben snegllængde

19

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook