__MAIN_TEXT__

Page 18

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

OMRØRER MED TRANSPORTSNEGL

31

22

D7

20

18

Opridsning

4

Omrøreren kan fås alt efter behov fås i to variationer: Som fjederomrører (omrørerdiameter fra 2,5 til 4,0 m) og som fladjernsomrører (omrørerdiameter fra 4,0 til 5,5 m).

D7

P1

31 47

≥12

13

48

28

Grundrids

Omrører nedsænket i gulv

44 80

C1 80

25

56

40

Bliver transportsystemet nedsænket i gulvet, skal der planlægges en udsparring til gulvet, som vist på grafikken. Transportsneglen skal 22cm i gulvet. Bliver omrører lagt i gulvet skal der yderligere lægges 2 cm lydisolering i gulvet. Kanalen må ikke have direkte kontakt med gulvet.

Signaturforklaring C1

Skrå- og blindgulv skal være demonterbar 30 cm rundt om kanaler. P1

D7

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

18

Omrørerskivens diameter: Fjederomrører:  85 cm, fladjernsomrører:  110 cm. Omrørers diameter: Fjederomrører:  2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m (4,5 m KUN ved træpiller, fladjernsomrører:  4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m.

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook