__MAIN_TEXT__

Page 10

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

cleanEFFICIENCY FORBRÆNDINGSTEKNOLOGI Lablet cleanEFFICIENCY kendetegner anlæg fra KWB, som tilstræber lave emissionsværdier, høj effektivitet og god økonomi og som er blevet optimeret til et perfekt sammenspil mellem konstruktions- og styringselementer. cleanEFFICIENCY er indbegrebet af teknologi pakken som er udviklet i KWB's forskningscenter, pakken indeholder effektivitetsstigning, emissionsforringelse og komfortmaksimering. KWB Multifire med cleanEFFICIENCY er synonymet for et moderne High-Tech biomasse anlæg, da der i dette anlæg er KWB's årelang Know-How som samtidig er blevet yderligere perfektioneret. Meget synlige og på det første blik usynlige såvel tekniske som geometriske tiltag, og en udarbejdelse af finhederne udgør forskellen til de traditionelle anlæg tydelig.

Dermed er cleanEFFICIENCY også vores svar på den stigende klimaforandring på grund af stigende miljøbelastninger. En fremtidsorienteret teknologi, som yder et bidrag til en nedsætning af miljøbelastningen med en såvel ensartet effektiv brændydelse og en høj virkningsgrad og maksimal komfort. cleanEFFICIENCY teknologien yder hermed sit bidrag hertil. Et synligt resultat er at emissionsgrænserne er under grænsværdierne og befinder sig på grænsen til det målbare. Dette gælder såvel i dellast som ved nominel ydelse.

Laveste emissionsværdier

Økonomisk

Høj effektiv

Perfektioneret totalsystem

FOR MILJØETS SKYLD KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

10

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook