__MAIN_TEXT__

Page 35

KWB Easyfire|Bygningsmæssige betingelser

Elektriske tilslutninger af KWB Easyfire Den komplette interne kabelering bliver lavet hos KWB, dvs er færdig monteret med et strømstik af montagepersonalet. Lokalt skal kabeleringen fra kedlen til strømforsyningen laves af en installatør, det samme gælder for en mulig seriel forbindelse af anlæggene, og monteringen og forbindelse af rumfølere og varmekredse. Eltilslutning i fyrrum: Den komplette interne kabelering i anlægget foretages af montagefolkene. Den eksterne kabelering skal foretages af en autoriseret elinstallatør. En stikkontakt til en CO melder skal være tilrådighed. Følgende skal være installeret inden opsætningen af anlægget: • 1 faset tilslutning 230V, 3 polet CEE-stikdåse (L/N/PE), afledningssikring 13A, Typ C • N ødknap „Nød-stop“ (230 VAC, Kabeltykkelse 1,5 mm2) • Ved brug af KWB Comfort SMS: Stikdåse 230 VAC

• Buskabel: CAT.5e, S/FTP; 4 × 2 × AWG 24, længde maximal 850 m, ved jordkabler: CAT.5e, 4 × 2 × 0,5 mm². • Kabelering i eget rør (ikke sammen med 230 / 400 VAC). •Forbindelser i lige linie (ingen bøjninger, ikke i ring). • Ved brug af kedelbetjeningen i et rum, skal en tom sokkel med bus-kabel CAT.5e monteres (ikke mulig i kombination med KWB Comfort SMS). • Maximal 2 digitale fjernbetjeninger efter at en varmekredsudvideselsmodul eller en anlægsbasisplatine bliver tilsluttet strømforsyningen. Ethvert varmekredsmodul skal være forsynet med et netkabel 230 V 50 Hz til selve varmekredsmodulet, lige som digitale fjernbetjeninger, pumper og blandings stelmotorer skal være forsynet med strøm. • Pr varmekreds kan der monteres en analog fjernbetjening uanset busstikket. Forkablingen følger som ved en rumføler.

Udgange: Kontakter med max 2 A omkoblingsstrøm, 230 VAC • Fejl: Fejlmeddelse med summelyd (feks ved fjernalamering via telefonopkald) - Fejl 1: Åbner med visning af fejl/alamer - Fejl 2: Lukker ved visning af fejl/alarmer • Udgangsydelse (følgende optioner er valgfrie): Lukker, konfigurerbar til - Kedeldriftstilstandviser (Modulationsgrad mellem nominel ydelse og dellast) - Kedel sekvenskreds ved anfordring af kedel nummer to. - Udmader med krav til en fælles omrørermotor. • Røgsuger - Lukker med styring af en ekstern røgsuger - Den eksterne røgsuger bliver styret af kedlen via ekstern 1 (potential) Indgange: 24 V DC strømforsyning med tilslutning af potentiale kontakter. • Ekstern 1: Til at starte kedlen med (ved benyttelse af en røgsuger). Hvis denne ikke bruges, skal den kobles fra. • Ekstern 2: Multifunktionsindgang - Varme skal stå på 2:For at kunne aktivere den anden kedeltemperatur eller kontakten til den eksterne styring (driftstiden skal minimum være 30 min). - Fjernstyring i ferien (det er ikke muligt samtidig med et eksternt anlæg) • Nød-stop: Tilslutning af nødstopknappen (Nød-stop) ihht gældende prTRVB H 118

Bussystem – betjeninger

>>

* ihht ÖNORM EN 13501 *1 Ildsted med forbrændingsblæser tilsluttet til et udluftningssystem. Forbindelsen mellem luftskakt og forbindelsen til skorstenen er en bestanddel af ildstedet. 2 * ildsted med forbrændingsblæser tilsuttet til en skorsten. Forbindelsen udefra og til skorstenen er bestanddel af ildstedet.

35

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook