__MAIN_TEXT__

Page 34

KWB Easyfire|Bygningsmæssige betingelser

BYGNINGSMÆSSIGE BETINGELSER Henvisning Vær meget opmærksom på de lovmæssige reglementer i forhold til opsætning, opbygning og fyrrum inden der sættes et KWB anlæg op! Disse reglermenter fås hos leverandøren eller hos kommunen. En overholdese af dette er en forudsætning for såvel vores garanti og reklamationsydelse som for forsikringen. KWB overtager ikke garanti eller reklamationsretten overfor bygningskontrukitonerne. Den korrekte opbygning eller indretning af bygningen ligger ved bygherren eller ejeren af anlægget. Som biomasseanlægsejer er det muligt at søge diverse tilskud. Undersøg rettidigt om diverse muligheder og tidsfrister til disse tilskud. Bemærk målene og de tekniske data ved de viste opstillings eksempler. Uden at være komplet og uden fravigelse af de lovmæssige reglementer anbefaler vi følgende:

Montering af varmeanlægget Opstilling af fyret Dette sker udelukkende af skolet personale, som er skolet og uddannet af KWB eller KWB‘s kompetente partnere. Tilslutningen af fyret til skorten, vand og elektricitet bør ske af autoriserede og uddannede vvs og elinstallatøre, da dette efterfølgende skal kunne bevises i forhold til et muligt statslig tilskud.

Røgrørtilslutning til skorsten Såfremt der ikke er nogle regler for dette, anbefaler vi at der opsættes enten en trækstabilisator eller røglem i røgrøret eller skorstenen, men monteres på den måde at der ingen fare er for mennesker. Røgrøret skal være så kort som mulig hen mod skorstenen, let stigende og monteres med en vinkel under 45°. Røgrøret skal være varmeisolieret og udstyret med en lettilgængelig skorstensfejerlem. Skorstenstilsutningen skal være ca 20mm større end røgrørets diameter. Derved kan der laves en lydisolering mellem skorsten og røgrør. Die KWB-anlægget er udstyret seriemæssig med et træksugesystem.

Vandtilslutning n returløbsforhøjelse er integreret i KWB Easyfire – den dertil benyttede 2vejs ventil er med i leveringsomfanget og skal monteres af autoriseret vvs installatør. en. En returløbstemperatur ved træflis af mindst 55 °C, og ved træpiller mindst 50 °C, ellers er der korrosionsfare og derved frafalder garanti og reklamationsretten. Fra kedelstyringen kan der styres en returløbsforhøjelse. Ved anlæg op til 60 kW kan returløbsforhøjselsen også aktiveres med en termisk styreventil. Egnede returløbsventiler kan købes eller rekvieres hos KWB. Anlægget skal udstyres

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

34

med KWB‘s TRYKLØSE ventilsystem, (Weiche, Verteiler, Last­ausgleichspeicher, Pufferspeicher…) og sikret med en ekstra sikringsgruppe ihht ÖNORM EN 12828 oder EN 303) KWB anbefaler ved installation af et biomasseanlæg en opsætning af en intelligent buffer, som kan virke som bygningens energicentrum. Dette sparer på opvarmningsomkostningerne ved hjælp af et lavt brændelsesforbrug, forhøjer den årlige virkningsgrad, øger anlæggets økonomi og sørger for den perfekte drift og lave emissioner. Grunden er hertil er at anlægget er beregnet til den kolde årstid, men på trods af dette der alligevel sjældent vil være fuld drift på anlægget, og i overgangstidspunkterne af året driften går yderlige ned, ved hjælp af bufferen. Bufferen formindsker antallet af de hyppige optændinger som påvirker den negative brændselsforbrug og reducerer anlæggets levetid. Dette kan sammenlignes med stop and go i biltrafikken. Som regel er der ikke behov for en buffer ved et træflis eller træpille anlæg, men kan anbefales for at undgå de nævnte grunde. I nogen tilfælde er en buffertank dog at anbefale: • O verdimensionering: Hvis kedel effekten overskrider behovet med 50 % anbefales der en buffertank (dette er især aktuelt hvis der bliver udvidet i bygningerne eller ved lavenergihuse, f.eks en KWB Easyfire 15 kW og et varmebehov på  10 kW) ). Ved disse ligger den normale drift under den laveste modulationsgrad som kedlen har. Ved hælp af en buffer kan kedlen blive i det foretrukne driftsniveau. • Lavt forbrug om sommeren/i overgangstiden, f.eks kun opvarming af et badeværelse om sommeren/overgangstid, benyttelse af et par enkelte radiatorer i overgangstiden, varmtvandsbeholderen om sommeren. • H vis der ofte slukkes for varmen eller ved en passiv solarindgang. • Højvarmtvandsforbrug ved f.eks. hoteller, er brusere i sportanlæg og merfamilehuse. • Afhjælpning på spidsbelastede tidspunkter, som om morgenen. I produktionshaller og ved skoler som eksempel. • Suplering ved solaranlæg eller et styktræfyr • Flerkedelanlæg (Seriel tilsluttede kedler)­ Rådgivning ved vandtilslutninger, fås ved din installatør! Ved lynkoblinger er det vigtigt at være obs på sikre at delene som bliver brugt er helt lufttætte, ellers er der forhøjet risiko for korrisioner og derved frafalder garantien og reklamationsretten. Ved tilslutningen af gulvvarmen af pvc rør eller fjernvarmeledninger, skal disse sikres mod de høje temperaturer med en temperaturbegrænser for beskytte cirkulationspumpen på anlægget. Hvad angår vandet i anlægget glæder ÖNORM H 5195 T1 og T2 som skal overholdes for at undgå korrosion og for at undgå tabet af garanti og reklamationsretten.

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook