__MAIN_TEXT__

Page 27

KWB Easyfire|Transportsystemer

Lagerrum ved siden af, ovenover eller under fyrrummet

B1 G

K X

F

≥ 10

100 200

A

≥ 60

K ≥ 10

P B1

100 200

≥ 20

X

KWB Empa Compact

Signatur Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

B1

Brandbeskyttelsesmanchet-transportslange  6 cm, boring hhv  7 cm, lukkes efter montage

F

Ildslukker

G

Slangeudførsel • maximal transportlængde: 25 m • maximal transporthøjde uden trin: 3 m • maximal transporthøjde med trin: 5 m – senest efter 3 meters højdedifference skal der monteres et trin • pr trin skal slangerne ligge min. 1 m vandret • alle transportslanger-bøjningsradius min. 40 cm

Hinweise

A

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Udførsel fra røgrør og skorsten i hht. tabellen „Tekniske data“ • Shuntventil med eksplosionsklappe monteres (udover RLU­drift se side 35)

P

Påfyldningsstudser (Indblæsnings- & udsugningsstuds): 2 hhv. 3 påfyldningsstudser (alt efter størrelse på KWB Træpilleboks)

X

Opstilingsrum tekstiltank: • Ud- og indlufning opstillingsrum af tekstiltank ≥400 cm² vorsehen • I opstillingsrummet til tekstiltanken må der ingen spidse og skarpe genstande være! • Tekstiltanken må ikke være i berøring med fugtige vægge. • UV-lys skal forhindres i tekstiltankens opstillingsrum (feks sæt UVfolie på vinduer). • Da der i løbet af årener kan ansamle sig en del træpillstøv, anbefaler KWB at rengøre en træpilleboks hver 3-5 år.

• Ind- og udluftning fyrrym ≥ 400 cm² tilstræbes. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med sugetransport (Typ EF2 GS) kan kun erhverves med venstre montage.

Alle mål i cm

27

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook