__MAIN_TEXT__

Page 19

KWB Easyfire|Transportsystemer

KNÆKSNEGL/SUGETRANSPORT Brændselstilførsel via KWB Pellet Big Bag og transporten til anlægget foregår via træpilleomrører plus i kombination sugetransport (Typ EF2 GS).

Meget høj udmader virkningsgrad Opstilling udenfor også muligt

≥ 20

Rekvirerbar i 4 forskellige størrelser

G

B1

Z

G

≥5

≥ 30

F

FD

D2 B1

KWB Pellet KWB Big Bag Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes Empa Compact varmetilførsel kører videre!

Brandbeskyttelsesmanchet80 transportslanger  6 cm, boring hhv  7 cm - lukkes efter montage60

P

≥ 60

B1

P

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ • Energispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

P

Studs til indblæsning af træpiller: 1 hhv. 2 indblæsnngsstudser (alt efter størrelse af KWB Big Bag’en) - Opsugning ikke nødvendigt.

Z

Mellemrum

D2 Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes F

Ildslukker FD

G

Fremførsel af slange • maximal totallængde: 25 m • maximale transporthøjde uden afsats: 3 m •m  aximale totaltransport med afsats: 5 m – senest efter 3 m indbygges afsats for højderegulering • pr afsats skal slangen være vandret min 1  meter • alle transportslangers bøjningsgrader min 40 cm

Hinweise

P

80 60

KWB Empa Compact

± 23°

Signatur A

P

≥ 60

A

B1

KWB Pellet Big Bag

100 200

≥5

≥ 30

D2

± 23°

K ≥5

F K

B1

Z D2

A

100 200

≥ 20

≥5

D2

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) er både til højre og venstre montering.

Alle mål i cm

19

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook