__MAIN_TEXT__

Page 1

Rekylen Danmarks Jægerforbund, Kreds 3, Midt - Østjylland

31. årgang

nr. 2 september 2016


Stilling Jagtforenings bestyrelse: Formand: Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 86 92 32 22 E-mail: formand@stilling-jagtforening.dk ryepeter@post4.tele.dk Næstformand: Kristian Lejbøl Møllevej 14, 8362 Hørning Tlf. 23 71 99 51 E-mail: naestformand@stilling-jagtforening.dk lejboel@mail.dk Kasserer og sekretær: Susanne Rye Laursen Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 40 36 59 98 E-mail: kasserer@stilling-jagtforening.dk susanne.laursen@pc.dk Bestyrelsesmedlemmer: Lars Hulsig Nielsen Chr. X’s vej 179, 8270 Højbjerg Tlf. 86 11 29 03/28 34 62 38 E-mail: hulsig@stofanet.dk Karl Bjerregaard Birkevej 9, 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 31 91 E-mail: vekab@mail.dk Dirk B. Andersen Vroldvej 143, 8660 Skanderborg Tlf. 22 89 50 91 E-mail: mettedirk@gmail.com Stefan Bjerregaard Eskebækparken 22, 1. th., 8660 Skanderborg Tlf. 60 65 80 91 E-mail: agffan-stefan@jubii.dk

“Rekylens” redaktion: Kaj Rye Petersen & Susanne Rye Laursen Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 86 92 32 22/ 40 36 59 98 E-mail: blad-sekretaer@stilling-jagtforening.dk Klubhus: “Jægerhuset”, Teglgraven 1, Stilling, 8660 Skanderborg “Rekylen”: Oplag: 400 stk. Trykt hos: Nybæk Grafisk, Kongerslev

Næste nr. udkommer 1. marts 2017 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 1. februar 2017. Rekylen nr. 2 september 2016 Indhold: Synspunkt Foreningsnyt Hundeudvalget Aktivitetsudvalget Riffeludvalget Kalender / program Jagthornudvalget Ungdomsudvalget Jagttegnsudvalget Jagtudvalget Flugtskydningsudvalget Videofilm

s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.

4 5 7 8 11 12 10 14 15 18 21 22

Forside: Flaghejsning ved jubilæum/ familiedag. Bagside: ”Øffe” – savet af Torben Møller. Stilling Jagtforenings hjemmeside: www.stilling-jagtforening.dk


En ny dejlig jagtsæson står for døren, man kan næsten ikke vente til det bliver 1. september og man igen kan komme på andejagt, selv jagthunden synes at se frem til de mange apporteringer af rigtige nyskudte vildænder, i stedet for de efterhånden lidt kedelige fugle af forskellig art fra fryseren enten derhjemme eller til hundetræning i jagtforeningen. Også i september bliver der for nogle jægere mulighed for jagt på de store hjorte. Kronhjort, dåhjort og sikahjort. For Kronhjortens vedkommende måske sidste gang hjorten må skydes i september. Vi må se hvad resultatet herom bliver når ministeren har bestemt sig. Hjortevildtgrupperne rundt om i landet har givet ind put sammen med mange af de andre parter, også Danmarks Jægerforbund har udtalt sig i sagen, de har dog ikke som de øvrige tilsluttet sig det arealkrav som vildtforvaltningsrådet har anbefalet. I år har Stilling Jagtforening 60 års jubilæum. Det fejrede vi lørdag den 4. juni i og ved Jægerhuset i Teglgraven. Vi var betænkt med rigtig godt sommervejr, som gjorde sit til at dagen blev en succes for de omkring 75 af vore medlemmer med deres familier som deltog. Dagen startede med flaghejsning og jagthornsblæsning. Der var efterfølgende bueskydning, fugleskydning, luftbøsseskydning, gevirværksted, demonstration af savning af dyr mm. med motorsav. Sav føreren Torben Møller frembragte i løbet af dagen et flot vildsvin som nu pryder inde i Jægerhuset. Før frokost blev en ny skudt sommerbuk hængt op, flået og parteret med fortælling undervejs for de mange børn. En del af kødet og hjerte og lever blev stegt og givet til smagsprøver. Vi ser i foreningen frem til vi om 10 år igen kan fejre et rundt jubilæum. Knæk og Bræk Kaj Rye Petersen Formand Stilling Jagtforening

4


Generalforsamling 2016 i Stilling Jagtforening Torsdag den 27. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 13. oktober 2016) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand (Kaj Rye er villig til genvalg) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( På valg: Karl Bjerregaard, Stefan Bjerregaard, Lars Hulsig, Kristian Lejbøl, Dirk B. Andersen).( Karl og Lars vælges kun for 1 år)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen og Niels Trolle) 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen suppleant )

11. Valg af udvalg 12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 13. oktober 2016.) 13. Eventuelt Der vil igen i år blive serveret et måltid mad, vi ved endnu ikke hvad. (samt 1 øl og 1 dram) på foreningens regning, spisningen starter 1 time før generalforsamlingen altså kl. 18.30, tilmelding til Kaj Rye på tlf. 86 92 32 22 senest den 13. oktober efter først til mølle princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset. På bestyrelsens vegne

5


Om Stilling Jagtforenings Hjemmeside Hjemmesiden er blevet en vigtigere kilde til information af foreningens medlemmer, nu da Rekylen kun udkommer 2 gange om året, i marts og september. På hjemmesiden vil indlæg med de nyeste informationer fra de enkelte udvalg kunne læses, og der vil være en opdateret kalender. Man vil på forsiden kunne se hvilke aktiviteter der er lige nu. Som noget nyt kan hele Rekylen downloades fra hjemmesiden som PDF fil, du kan da læse det, som sad du med bladet i hånden. Er der noget du gerne vil have med på hjemmesiden, indlæg eller billeder eller andet, kontakt da bestyrelsen, udvalget hvorunder det hører, eller formanden. Vi vil da sørge for det kommer med. Kik ind på Stilling Jagtforenings Hjemmeside www.stilling-jagtforening.dk eller følg os på Facebook - Stilling Jagtforening. Adresseændringer mv. Hvis du vil være sikker på at få Rekylen på den rigtige adresse, skal adresseoplysninger hos Danmarks Jægerforbunds være opdaterede/ korrekte da disse bliver brugt ved udsendelsen af Rekylen. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte foreningens kasserer. Mailing liste Vi vil gerne kunne kontakte vore medlemmer og fortælle om nyheder og arrangementer der ikke er kommet med i Rekylen, eller erindre om tidligere annoncerede der er aktuelle nu. Send derfor en mail til: kasserer@stillingjagtforening.dk, du vil da komme med på listen. Køb og salg På hjemmesiden har foreningen en køb og salg side, så ligger du inde med noget jagt udstyr du ikke bruger mere kan du evt. sælge det her, eller mangler du et eller andet kan du måske få det her.

6


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning, tlf.: 86 92 32 22/ 20 13 65 36, e-mail: ryepeter@post4.tele.dk

Harlevdysten Vores årlige venskabsdyst mellem Harlev Jagtforening & Stilling Jagtforening blev afholdt tirsdag den 24. maj hos Harlev Jagtforening. Dysten blev vundet af Harlev Jagtforening. Åben klasse blev vundet af Harlev og unghundene af Stilling ved Martin S. Nielsen med Odin. Resultat af dressurtræning 2016. Åben klasse: 1. Anders Sørensen med Tøsen 2. Kaj Rye med Morgan 3. Willi Kegel med Samson Unghundeklasse: 1. Ingvar Pedersen med Cicco 2. Anders Sørensen med Bob 3. Nicolaj Henningsen med Carlo 1. præmier var dummybags sponsoreret af Østjysk Våbenhandel. 2. præmier var håndlavede knive skænket af Willi Kegel. Sommer træningen er afsluttet, og august måneds apporteringstræning er godt i gang. Hundeudvalget vil gerne sige tak til alle hjælpere og hundeførere for den netop overståede sæson. Da vi gerne vil fastholde og udvikle gode træningsforløb for vore dejlige jagthunde, efterspørger vi ris, ros og gode idéer, som vi kan tage med i overvejelserne, når vi skal planlægge næste sæson. Er der nogle af jer som gerne vil hjælpe som træner eller hjælper, send os en mail eller ring. Venlig hilsen Stilling Jagtforenings Hundeudvalg. 7


Udvalget arrangerer klubaftener udflugter og lignende aktiviteter. Da der ikke er valgt nogen til udvalget varetages det af bestyrelsen.

Skydning ad libitum hos Anders lørdag den 27. august 2016 kl. 10.00-14.00. Stilling Jagtforening inviterer dig til lerdueskydning godt vejr og pølser på grill hos Anders Chr. Sørensen i Hasselager. Vore skydeinstruktører og skydevogn samt en del andre kastemaskiner vil forestå skydningen. Vi forventer op mod 10000 skud på de godt 2 timer skydningen varer. Husk høreværn. Under og efter skydningen sørger vi for, at eventuelt støv og krudtrøg kan skylles væk via det på traktoren installerede fadølsanlæg, der er også diverse vand til rådighed. Ca. kl. 12.00 er der gang i grillen med pølser og hygge. Adressen er: Hovedvejen 260, 8361 Hasselager, det er lige før grænsen til Hørning. Skydning: Medbring haglgevær. Patroner cal. 12 købes i Teltet. Den først kasse med 250 patroner koster 350 kr. Herefter koster 3 æsker af 25 stk. 100 kr. For deltagelse inkl. duer, pølser, øl og vand betales kr. 100 pr. person. Tilmelding til Kaj Rye på tlf. 20136536 eller mail. ryepeter@post4.tele.dk inden 23. august. Torsdag den 8. september 2016 kl. 19.00 i Jægerhuset. Vor jagttegnslærer Arnold M. Hansen vil fortælle lidt om, hvad der er af nyt i jagttegnsundervisningen. Herudover vil Arnold fortælle om transport af våben, midlertidige skydebaner, knivloven og transport af hunde. Du kan roligt møde op, idet Arnold mener de ”gamle jægere” opfører sig pænt, så der bliver ingen løftede pegefingre. Der vil kunne købes øl, vand, kaffe og kage.

8


Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 19.00 i Jægerhuset. Så er der igen lidt om mad og vildt, der bliver mulighed for både at se og smage hvorledes vildt kan tilberedes og eventuelt også laves til pølser. Der vil også blive skænket lidt drikkevarer hertil både vand, øl og vin. Man skal ikke spise for meget hjemmefra. Tilmelding senest 1. oktober til Kaj Rye på tlf. 86 92 32 22/20 13 65 36. Deltagerpris kr. 50,00. Tag gerne ægtefælle og måske nabo med. Torsdag den 3. november 2016 kl. 19.30 i Jægerhuset. Så vil Sanne og Kaj igen lade os spille med i 20 spil med 2 gevinster pr. spil. Sidste spil, pladen fuld vil igen i år være et helt rådyr. I pausen kan købes kaffe, kage, øl og vand samt amerikansk lotteri. Klubaften torsdag den 1. december 2016 kl. 19.30 i Jægerhuset. Der serveres gløgg og æbleskiver og konkurreres på kendskab til jagtsignaler når Stilling Jagtforenings Hornblæsere atter blæser for os. Som vanligt præmie til vinderen. Klubaften torsdag den 5. januar 2017, kl. 19.30 i Jægerhuset. Vi holder vor årlige køb og salg aften, kombineret med nogle nye DVD film. Vi prøver at få nogle gode varer, men kom med hvad i har til salg eller bytte. Kom og gør en god handel og få en hyggelig aften i Jægerhuset. Der vil være øl, vand, kaffe og kage til rimelige priser. Klubaften torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.00 i Jægerhuset. Der vil blive forsøgt at arrangere en aften på et lokalt bryggeri i Skanderborg eller omegn. Det bliver noget med rundvisning, smagsprøver og lidt at spise. Nærmere herom senere på hjemmesiden. Klubaften torsdag den 2. marts 2017, kl. 19.30 i Jægerhuset. Så er der trofæaften 2017. Kom med dine trofæer skudt i den just afsluttede jagtsæson i ind- eller udland. Der er som vanligt præmier til vinderne i de forskellige kategorier. Medbring også benene fra dine skudte krager, den der medbringer flest krageben, vinder Kragepokalen plus en kontant præmie.

9


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning, Tlf. 86 92 32 22. E-mail: jagthorn@stilling-jagtforening.dk Lars Balle, Iversvej 4, 8660 Skanderborg. Tlf. 86 52 32 92.

Har du lyst til at blæse jagthorn sammen med Stilling Jagtforenings Hornblæsere ? Så mød op i Jægerhuset, Teglgraven 1, Motorvejslommen, Stilling. Her mødes vi hver tirsdag fra sidst i august til juni kl.19.00. Vi vil meget gerne have nye blæsere med, så mød endelig op! Jagthorn kan eventuelt lånes i begyndelsen. Første gang tirsdag den 30. august. Vi deltager i Duelighedsprøven til marts 2017, med både grupper og solister. Har I et arrangement hvortil i ønsker Jagthornsblæsning ring endelig til os. Vi glæder os til, at høre fra Jer. p.u.v. Lars og Kaj.

10


Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro, tlf. 86 94 84 95 e-mail: riffel@stilling-jagtforening.dk Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, tlf. 86 52 31 91 John Balle Jensen, Firkløvervej 12, 8464 Galten, tlf. 23 64 14 02 Henning Jensen, Sabro Kirkevej 142, 8471 Sabro, tlf. 28 77 90 17 Dirk. B. Andersen, Vroldvej 143, 8660 Skanderborg, tlf. 22 89 50 91

Vinder af Hjortepokal skydningen den 19. marts 2016 blev Erik Sørensen Vinder af Bukkepokalskydningen den 8. maj 2016 blev Dirk Andersen Riffelskydning i Skibby/Harlev v. Aarhus Der skydes mandage fra 16.30. Se datoer nedenfor. Der kan skydes på 100 og 200 meter på pap med jagt og/eller trænings ammunition. Det koster 50,00 kr.- for hele aftenen, så kan man skyde så meget man lyster. Adressen er: Højbyhus 1A, 8462 Harlev J 01. august 08. august 15. august 22. august 29. august 05. september 12. september 19. september 26. september

Kl. 16.30-20.00 Kl. 16.30-20.00 Kl. 16.30-20.00 Kl. 16.30-20.00 Kl. 16.30-20.00 Kl. 16.30-solnedgang Kl. 16.30-solnedgang Kl. 16.30-solnedgang Kl. 16.30-solnedgang

P.u.v Gert Nielsen, tlf. 86 94 84 95

11


August 27 Skydning hos Anders 30 Start jagthorn

Hasselager Jægerhuset

10.00-14.00 19.00 ->

September 04 Andejagt 08 Nyt om jagttegn 14 Andejagt 18 Andejagt 28 Andejagt

Vester Mølle Jægerhuset Vester Mølle Vester Mølle Vester Mølle

05.30-09.00 19.00 -> 18.30-lukketid 05.30-09.00 18.30-lukketid

Oktober 06 Mad og vildt 08 Ande- og skovjagt 23 Andejagt 27 Spisning før generalforsamling 27 Generalforsamling

Jægerhuset Vester Mølle Vester Mølle Jægerhuset Jægerhuset

19.00 -> 06.00-13.30 15.30-lukketid 18.30-19.30 19.30 ->

November 03 Vildtbanko 12 Heldags skovjagt – Grøn jagt 27 Andejagt

Jægerhuset Jægerhuset Vester Mølle

19.30 -> 08.00-15.00 14.30-lukketid

December 01 Gløgg og hornmusik 03 Ande- og skovjagt 07 Start jagttegnsundervisning 11 Andejagt

Jægerhuset Vester Mølle Jægerhuset Vester Mølle

19.30 -> 07.00-13.30 19.00-21.45 14.30-lukketid

Januar 05 Køb/salg og film 07 Skovjagt 21 Skovjagt m. gule ærter

Jægerhuset Vester Mølle Vester Mølle

19.30 -> 09.00-13.30 09.00-12.30

12


Februar 02 Besøg på bryghus

Se hjemmesiden

19.00 ->

Marts 02 Trofæaften

Jægerhuset

19.30 ->

SKANDERBORG DYREHOSPITAL & LANDPRAKSIS Godk. af Den danske Dyrlægeforening

Hans Højgaard & Finn Sabroe Fagdyrlæger, vedr. Hunde, katte og kvæg

Ass. dyrlæger Merete Herholdt og Britt Ingvertsen.

OK-Benzin

     

Al kirurgisk og medicinsk beh.. af hunde , katte og andre smådyr Røntgen incl HD/Penn – Hip Scanning smådyr/hest Tandbehandling Hudundersøgelse og allergitest Laboratorieundersøgelser Rådgivning vedr. avl, fodring og sundhed

Konsultation efter tidsbestilling Sygebesøg efter aftale Telefonkonsultation bedst 8-9 Tidsbestilling 8-17 Salg af foder m.m 8-17

86 52 08 55 Danmarksvej 13 8660 Skanderborg

Døgnvagt (ring først) Fax 86 52 06 50

13


Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, Tlf. 23 71 99 51

Udvalget laver arrangementer specielt for ungjægere, dvs. jægere under 26 år, samt nye jægere som har fået jagttegn inden for de sidste 2 år. Hvis I har en ide, eller et ønske til et en aktivitet kan jeg kun opfordre foreningens ungjægere til at melde sig på banen. Ungdomsafdelingen er til for jer, og hvis I har nogle ønsker til aktiviteter, skal I bare komme frem med dem, så skal vi nok prøve at hjælpe jer med at realisere dem. I skal være meget velkomne i Ungdomsudvalget, hold jer ikke tilbage. Der vil også blive holdt nogle spændende klubaftener som jeg varmt kan anbefale. Dem kan I se nærmere om under Aktivitetsudvalget

14


Jagttegn ved Stilling Jagtforening 2016 / 17 Der undervises onsdag fra kl. 19.00 til 21.45, i Stilling Jagtforenings Klubhus ”Jægerhuset”, Teglgraven 1 Stilling, 8660 Skanderborg. Du skal ikke på forhånd bestille bøger mv. Holdet bestiller samlet og sparer portoen. Har du mulighed for at låne af en, så medbring det den 1. aften. Start onsdag den 7. december, hvor kurset gennemgås, og bøger bestilles. Onsdag den 14. december udleveres de bestilte bøger. Juleferie til onsdag den 4. januar 2017. Herefter undervises til og med april, hvor jagtprøverne begynder. Kurset omfatter teori, afstandsbedømmelse, våbenundervisning og Naturstyrelsens krav om våbenkursus. Kurset er forberedelse til jagtprøve, haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve. Eleverne vil få grundig, individuel undervisning i våbenbetjening og afstandsbedømmelse. Der indgår mindst 2 lørdags- / søndagsarrangementer på skydebanen. Der kan købes en app. til en del af hjemmearbejdet. Skydetræning til jagtprøven vil foregå under kyndig individuel vejledning. Efter gennemført kursus kan eleven gå til jagtprøve. Efter bestået jagtprøve kan eleven gå til haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve. Spørgsmål om kurset sendes til underviseren Arnold M. Hansen på mail: amh1950@gmail.com Kursuspris kr. 1.750,00 indbetales inden kursusstart på Stilling Jagtforenings konto reg.1551 konto 7177208 med oplysning om navn. Det inkluderer medlemskab i 2017 af Stilling Jagtforening, under Danmarks Jægerforbund. Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer, patroner m.m. Udgifter til jagtprøve, haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve er ikke inkluderet i kursusprisen.

15


Oplysninger om underviserens autorisation til at overdrage våben til folk uden jagttegn og til at underskrive våbenkursusbeviser, kan indhentes hos jagttegnsadministrationen på: jagttegn@nst.dk , eller tlf. 72 54 24 24 alle hverdage mellem kl. 9 og 12. Tilmelding med navn, adresse, tlf., mail til: Arnold på mail amh1950@gmail.com eller Kaj på mail formand@stilling-jagtforening.dk.

Hybenvænget 25 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22 - Svarer hele døgnet

16


Stemningsbilleder fra jubilĂŚum / familiedag den 4. juni 2016

17


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22 e-mail:jagt@stilling-jagtforening.dk Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 31 91 Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 22, 1. th., 8660 Skanderborg, Tlf. 60 65 80 91 Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, tlf. 23 71 99 51,0 e-mail: lejboel@mail.dk

Jagtudvalget står sammen med Skanderborg og Tåning Jagtforeninger for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. jagtaftalen fra 2015. Vi driver andejagter ved Skanderborg sø ud for Dyrehaven, Vester Mølle og Junges Skov, ved Døj sø, Sorte sø og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Dyrehaven, Junges Skov, Sølundskoven, Vester Mose og Vester Mølle Skoven. Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til jagterne. Se på hjemmesiden www.stilling-jagtforening.dk, her vil eventuelt nyt om jagterne fremgå. Vi har også tidligere i Jagtudvalget stået for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.

September 04 Andejagt 14 Andejagt 18 Andejagt 28 Andejagt

05.30-09.00 18.30-lukketid 05.30-09.00 18.30-lukketid

Oktober 8 Ande- og skovjagt 23 Andejagt

06.00-13.30 Stefan Bjerregaard 60658091 15.30-lukketid Kaj Rye 86923222/20136536

Karl Bjerregaard 86523191/50596240 Kaj Rye 86923222/20136536 Stefan Bjerregaard 60658091 Karl Bjerregaard 86523191/50596240

November 12 Skovjagt 08.00-15.00 Kaj Rye 86923222/20136536 Der er fælles morgenkaffe. Husk madpakke til frokost. Vi mødes og slutter ved Jægerhuset i Stilling. 27 Andejagt 14.30-lukketid Karl Bjerregaard 86523191/50596240 December 3 Ande- og skovjagt 11 Andejagt

07.00-13.30 Stefan Bjerregaard 60658091 14.30-lukketid Kaj Rye 86923222/20136536

Januar 7 Skovjagt 21 Skovjagt m. gule ærter

09.00-13.30 09.00-12.30

18

Karl Bjerregaard 86523191/50596240 Kaj Rye 86923222/20136536


Tilmelding til jagterne kan ske fra mandag til torsdag før jagten i tidsrummet fra kl. 18.00-20.00. De angivne datoer og klokkeslæt bedes respekteret. Bemærk mødested og slut på skovjagten den 12. november er i Teglgraven 1 i Stilling, alle andre på Vestermølle. Priserne for deltagelse i jagterne er: Andejagt Ande- og skovjagt Heldagsjagt Ræve-og kokkejagt

kr. 30,00 kr. 50,00 kr. 50.00 inkl. morgenkaffe kr. 30,00

Bemærk: Alle medlemmer af jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til jagterne. Ny jægere vil dog få fortrinsret. Gerne tilmelding med hund. Der skulle gerne være en hund for hver 3 jægere. Vi kan også tilmelde os jagterne i Hørning i Sandagerkær, ring til Kjeld Madsen på tlf. 86 92 10 87. Jagterne afvikles på følgende datoer: 9. oktober, 13. november, 4. december, 8. januar 2017, kl. 9.00. Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan stadig lejes for 100,00 pr. dag. Depositum kr. 500,00. Motoren overtages og afleveres med fuld tank. Henvendelse til Kaj Rye tlf. 86 92 32 22. På Jagtudvalgets vegne Knæk og Bræk

Fra bukkemorgenkaffe, bukkene skudt den 16. maj.

19


Jagtudvalgets forslag til parole ved foreningens fællesjagter:  Velkomst: Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.  Jagttegn: Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gås på kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag – og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.  Orientering om jagtdagens forløb: Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet. Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.  Hvad må der skydes: Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.  Signalering: Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om signaleringen.  Opførsel på post og mellem såterne: Det er jagtlederens pligt at instruere om hvordan man opfører sig på vej til en post (vær stille) og hvordan man forholder sig på posten (let på hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det god skik at lette på hatten (som tak) når man får anvist en post. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patroner er taget ud.  Skudafgivelse/sikkerhed: Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt at alle jægere og hunde kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15 meter, flyvende vildt max. 25 meter.  Etik: Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom på hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på jorden – det lægges.  Efter skuddet: Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Dette er vigtigt når hundeføreren skal sende hunden ud. Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette er vigtigt når hunden skal i arbejde.  Patroner: Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til jagtleder.

20


Udvalget består indtil videre af bestyrelsen

Stilling Jagtforenings skydevogn. Da bestyrelsen mener, at det er meget vigtigt at foreningens medlemmer har mulighed for at øve flugtskydning, har foreningen indkøbt en skydevogn, som kan lejes af foreningens medlemmer. Foreningens kasserer, Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98 står for udlejningen og interesserede kan kontakte hende. Du kan også sende en e-mail: skydevogn@stilling-jagtforening.dk eller susanne.laursen@pc.dk. Afhentning/aflevering: Skydevognen afhentes og afleveres ved Jægerhuset i Teglgraven. I lejeperioden er det lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt og ikke udsættes for unødig belastning. Lerduer: Stilling Jagtforening leverer alle lerduer. Der anvendes kun sorte lerduer. Pris pr. kasse med 200 stk. er 150 kr. Ved afhentning er magasinet tomt og ikke brugte duer refunderes ikke. Ved bestilling aftales hvor mange lerduer der forventes brugt, og disse modtages sammen med skydevognen. Hele kasser lerduer refunderes. Priser: Ved afhentning betales 500 kr. i depositum. Leje pr. aften 100 kr./pr. dag 200 kr. Ansvar: Skydevognen skal afleveres i samme stand om den er lejet i, er dette ikke tilfældet vil depositum blive helt eller delvist inddraget. Det er bestyrelsens håb, at skydevognen vil blive brugt flittigt og af mange af foreningens medlemmer.

21


Jagt: 1. 2. 3. 4.

Jagt på småvildt Salven Eftersøgsjagt Snefuglen

41. 42. 43. 44.

Honecker og Göring Storvildt Bjørne dvd Småvildtjagt

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Storvildt Jægeren Jagtlykke Svensk elgjagt 1-2 dvd Jagt på råvildt Jægernes Polen Svenske eventyr Højlandsfeber Riffeljagt Jagtfeber i New Zealand Bukkejagt Bøffel Masailand 1-2 The big four Helt på toppen i Norge De blå dage The Mac Nac Afrikanse eventyr Abnorme bukke Jagt for stående hønsehund dvd Fuldbrugsprøven Kunsten at ramme på Klapjagt Råvildt Bukkejagt Jagt i Polen Gordon Setteren Knæk og Bræk Eftersøgtjagt Jagtens Prøver

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Bukkejagt JD Bukkejagt 5 lande Trofæjagt i England dvd Gåsejagt dvd Bukkefeber dvd Jagten på medaljebukken dvd Vildsvinefeber 3 dvd Kapitale bukke i brunst dvd Vildsvinefeber 4 dvd Jagt i Danmark dvd Deathe By The Double Rifle dvd Sikajagt dvd Sibirisk buk og urfugl dvd Drømmetrofæer fra Ungarn dvd Vildsvinefeber 5 dvd Kapitale kornhjorte dvd Storvildt i Tanzania dvd Vildsvine Jagt og hunde DVD Lokkejagt på ræv dvd The Big Five 1 Blu-ray Hunting Ibex Blu-ray Hunting at Berleburg Blu-ray Hunting in Spain Blu-ray Lodges Safari Blu-ray Buffalo Hunt Australia Blu-ray Mixed Bag in Poland Blu-ray Adventure in Alaska Blu-ray

35. 36. 37. 38. 39. 40.

Sommerbukke In the Blood Limpopo 1-2 Vådeskud Vildtkendskab 1-2 Mit livs buk

Fiskeri: 1. Sportsfiskeren 2. Medefiskeri med flåd 3. Geddefiskeri 4. Laksefiskeri 5. How To Fish Rapala Lures

Filmene vil være til rådighed for udlån på klubaftnerne. 22


Randersvej 397, 8380 Trige Tlf. 86232201 mail@nkjagt.dk www.nystromkrabbe.dk

Vinderne i åben klasse fra forårets dressurtræning

23


Stilling Jagtforening v/ Kaj Rye Petersen HybenvÌnget 25 8362 Hørning

24

B

Profile for Danaweb

Rekylen september 2016  

Rekylen september 2016  

Profile for danabook