Biogas

Page 1

BIOGAS FOR MILJØET


OM OS

Hos Hybridfilter udvikler og leverer vi biologiske filtre til neutralisering af svovlbrintegasser. Vi har stor erfaring fra spildevandsbranchen og leverer til ca. 70 % af forsyningsselskaberne. Inden for biogas startede vores leveringer i 2016 og tog for alvor fart i 2018. Løsninger finder typisk anvendelse ifm. filtrering af afkastluft fra gaslagre, gylletanke samt udluftning/overtryk ved tankventiler, tanke/siloer, beholdere og fyldestationer. Dette som Passiv eller Aktiv med motor/ventilator for udsugning og skabelse af undertryk. Nyeste er filtrering af H2S ifm. opgraderingsanlÌg, efter scrubber og som politifilter.

HF-FLEXfilter serien, model BioMax, med kapacitet op til 4000 m3/t


TEKNIKKEN BAG Svovlbrinte er ikke blot en ubehagelig lugt. Hvis koncentrationen er høj nok, kan der være en sundhedsrisiko forbundet med den. Den udgør ikke kun en risiko for mennesker og miljø, men i høj grad også for materiel som beton, elektronik og metal/stål. Takket være dens dobbelte filterfunktion tillader hybridaktivt biofilter kun uskadelige og næsten umærkelige stoffer at passere igennem. Hybridfilter-systemet kombinerer fysiske og biologiske processer. Det er denne kombination, der giver den fremragende ydeevne af Hybridfilter. Biologisk: Specifikke mikroorganismer påføres på løst tekstureret PU-materiale. Imens udblæsningsluften passerer igennem, forsynes mikroorganismerne med næringsstoffer, således at biokulturen aktiveres og får mulighed for at vokse. Det resulterer i det, vi kender som biofilm eller biokultur, som giver et løbende antal af lugtfortærende mikroorganismer. Som et resultat af dette kan svovlbrinten effektivt nedbrydes, og ydeevnen af filtret bliver væsentligt forbedret. Fysisk: Tilbageholdelse og ophobning af gasmolekyler i filtrets aktive kulstof. Overfladerne har en katalytisk virkning, og specifikke kemiske stoffer har en beskyttende eller absorberende effekt. Afhængig af H2S-koncentration, luftmængde og dimensionering af filter til opgaven varierer levetiden mellem 6 måneder og 2-3 år. Sikkerhed Ved levering indeholder produktet udelukkende naturlige sporstoffer, næringsstoffer (ifølge BioStoffV. 27.01.1999) og mikroorganismer (risikogruppe 1) med passende fysiologiske evner, der ikke ligger til grund for loven om genteknologi (GenTG 16.12.1993 BGBI.I S. 2066). Derfor ifølge BioStoffV. indeholder produkterne ingen patogener med humane, dyreeller plantesygdomme (BioStoffV. 27.01.1999). For at udelukke en potentiel hygiejnisk eller medicinsk risiko ud over kvalitetskontrollen, der ledsager fermenteringsprocessen, testes hvert parti af produktet for fravær af patogener af et akkrediteret laboratorium. Hvis produktet anvendes som beregnet, er der ingen risiko for infektion (Infektionsschutzgesetz (IfSG) 01.01.2001, BGBI. I S. 1045). Dette gælder også for delvis oral indtagelse.


HF-FLEXFILTER - BIOMAX SERIE Som emissionsfilter i forbindelse med afkastluft til det omgivende miljø. Eksempelvis:  Efter opgraderingsanlæg  Efter scrubber (fx Biogasclean) for fjernelse af den sidste rest H2S (< 50 ppm og ned til < 3 ppm)  Afkastluft fra gaslagertanke (dobbelt membran)  Gylletanke, Passiv udluftning eller Aktiv med luftskifte via motor/ventilator  Diverse udsugninger af blandingsluft Hybridfiltermåtter til biologisk rensning af gassen består af kul, som giver overflade til biomassen/kulturen, der neutraliserer svovlbrinten. Biomassen arbejder ned til 5 grader Celsius, hvorefter det aktive kulstof træder til. De hybride filtermåtter giver næsten intet tryktab, da det ikke tager på i vægt eller suger fugt til sig. Den gennemsnitlige levetid for filtermåtterne er forbedret betragteligt gennem biologisk nedbrydelse af lugtgasserne. Afhængig af belastning og volumen af luftmængde varierer levetiden fra 1 til flere år.

HF-FLEXfilter, BioMax serien, giver følgende fordele:  Yderst effektiv lugtreduktion af svovlbrinte  Skadelige og lugtende gasser nedbrydes af det biologisk aktive filtermateriale  Optimeret fordeling af luftflow gennem hele filterarealet  Kan anvendes for enten aktiv eller passiv udluftning  80 mm biofiltermåtter kan doubles op til 160 mm pr. lag  Aktiv ventilation vha. ventilator/motor på luft-afkastsiden  Lang levetid via muligheden for fleksibelt filterareal  Hurtig og let filterudskiftning via frontlåge  Kompakt og robust design i PE-materiale  Bortskaffelse af brugt filtermateriale til forbrændingen  Standard rørtilslutning via DIN315


Eksempel på filtrering ifm. opgraderingsanlæg, afkast til miljø

Ammongas opgraderingsanlæg

Biogasclean scrubber

Hybridfilter -> HF-FLEXfilter, BioMax-1250/10 1200 m3/t og 10 filtermåtter a 80 mm Tilgang < 50 ppm og 900 m3/t Krav til emission af svovlbrinte < 3 ppm

HF-FLEXfilter er den nye generation i serien BioMax. Disse kan leveres i flere varianter - alle i materialet PEHD:  For 1200, 2500 og 4000 m3/t 

Med eller uden motor/ventilator på udløbssiden

Standard indløbs- og udløbsrør Ø315 men kan ændres efter aftale

Mulighed for montage af aftaphane for kondens på 1” aftapningsstuds Evt. frostsikring af denne

Med H2S HFmonitor IoT online får du alarm ved fx 3 ppm H2S


MULTIKAMMERFILTER Dette filter er skræddersyet til mindre luftmængder og moderate emissioner af svovlbrinte  Leveres uden eller med motor/ventilator tilslutning og fleksibel indstilling af hastighed på volumenstrøm med 5-trins regulator  Kan udvides efter behov, fx parallel eller serie

Passiv udluftning for volumenstrøm 200 m3/t Diameter: 616 mm

Til installation i slutningen af ventilationen

Der er lagt særlig vægt på at lette installationen samt udføre omhyggelig service ved skift af filtermåtterne

Installationshøjde: 346mm Samme model men til montage af motor/ventilator eller til klap-/modtryksventil Diameter: 616 mm

Til in-line installation Installationshøjde: 334 mm

Model som ovenfor men med den dobbelte kapacitet, 400 m3/t Diameter: 590 mm

Til in-line installation Installationshøjde: 596 mm

Brug af multikammerfiltre Multikammerfiltre med innovativ hybridteknologi kan bruges til både passiv og aktiv filtrering.

Ren luftstrøm

Ren luftstrøm

Anvendelsesområde: Filteret kan monteres parallelt eller i serie og kan udvides i overensstemmelse med H2S-koncentration og volumenstrøm.

Områder kan typisk være ifm. afkastluft fra gaslager, fortrængningsluft fra gylle- og opbevaringstanke samt fra beholdere med slagteriaffald.

U-filtreret luftstrøm


SENSORSYSTEM H2S HF-monitor sensorsystem hjælper med  Guide til filterskift  Viden om lugtemission  Overvågning af filtertilstand  Web-login fra PC eller mobil  Online monitorering på luft-afkastsiden  Alarm ved fx 3 ppm via mail eller skærmvisning  Måling 0-200 ppm eller 0-1000 ppm fx 2 gange dagligt  Batteridreven eller med klemrække for montage af fast strøm  Måling af svovlbrinte, temperatur, batterispænding og signalstyrke  Vi tilsigter et´ årligt skift af sensorenhed, hvis der tages få daglige målinger  Skal der foretages flere målinger, bliver sensor hurtigere slidt og skal derfor skiftes oftere

DATE H2S TEMP HUMID BATTERY SIGNAL 07/02/2019 09.03 0,33 3,4 94,6 91,17 07/02/2019 08.02 0,33 3,5 94,6 91,33 07/02/2019 07.02 0,22 3,4 94,5 91,33 07/02/2019 06.03 0,33 3,4 94,4 91,33 07/02/2019 05.02 0,44 3,6 94,3 91,65 07/02/2019 04.03 0,27 3,7 94,1 91,49 07/02/2019 03.02 0,17 4,19 94,1 91,65 07/02/2019 02.03 0,27 4,4 94,3 91,8 07/02/2019 01.02 0,55 4,3 94,2 91,96 07/02/2019 00.02 0,44 4,3 94 91,96 06/02/2019 23.02 0,38 4,19 93,4 92,12 06/02/2019 22.02 0,11 4,6 93,5 92,12 06/02/2019 21.03 0,55 4,9 93,4 92,28 06/02/2019 20.02 0,44 4,9 93,4 92,28 06/02/2019 19.03 0,33 4,8 93,5 92,28 06/02/2019 17.03 0,27 4,6 93,8 92,6 06/02/2019 16.02 0,33 4,19 94,1 92,6 06/02/2019 15.02 0,27 3,7 94,3 92,75 06/02/2019 14.03 0,33 3,1 94,5 92,75 06/02/2019 13.02 0,27 2,7 94,3 92,91 06/02/2019 12.03 0,49 2,3 94,3 92,91 06/02/2019 11.02 0,38 2,3 93,5 93,07

6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 6


FOR MILJØET

HybridFilter A/S Industrivej 8 ​8740 Brædstrup T: 86 57 17 00 E: info@hybridfilter.dk​