Page 1

Naam: __________________________________


‘Je mag niet’-borden of verbodsborden Ronde borden met een rode rand zijn ___________________________________. Ze vertellen dat je iets niet mag doen! 1) Verbind elk bord met de juiste uitleg. 2) Kleur de borden in de juiste kleur.

Het is verboden hier te fietsen

Het is verboden in deze straat te rijden

Het is verboden om hier te wandelen.

Het is verboden om een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.


‘Pas op’-borden of gevaarsborden Driehoekige borden zijn __________________________________________. Ze vertellen je dat er gevaar is! Pas dus goed op! 1) Zoek de uitleg die bij elk bord past. Zet het juiste cijfer bij elke zin. 2) Kleur de verkeersborden in de juiste kleur. 1

5

2

6

4

3

7

Pas op! Je nadert verkeerslichten! Pas op! Je nadert een overweg zonder slagbomen! Pas op! Je nadert een plaats waar veel kinderen komen. Pas op! Hier zijn werken in uitvoering! Pas op! Hier is een oversteekplaats voor voetgangers! Pas op! Je nadert een oversteekplaats voor fietsers! Pas op! De rijbaan is hier smaller! Pas op! Je nadert een vluchtheuvel!

8


‘Je moet’-borden of gebodsborden Ronde blauwe borden zijn __________________________________________. Je moet iets doen! 1) Schrijf bij elk bord wat je moet doen. 2) Kleur de borden in de juiste kleur.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


‘Hier is’-borden of aanwijzingsborden Rechthoekige blauwe borden zijn ________________________________________. Ze vertellen dat hier iets is. 1) Kleur het bolletje voor de juiste zin. 2) Kleur de borden in de juiste kleur.

o Hier loopt een agent o Hier stap je flink door o Hier kunnen voetgangers oversteken

o Hier mag niemand komen. o Hier eindigt het dorp o Hier eindigt een woonerf.

o Hier is een drukke straat o Hier is een dorp o Hier mag je op straat spelen en stappen. Maar let op! o Hier kan je parkeren o Hier is een plein o Pas hier goed op


Ken jij de verkeersborden? 1)

Er zijn 4 groepen verkeersborden. Weet jij nog de juiste namen? Je kan kiezen uit de onderstaande woorden. gevaarsborden – gebodsborden – aanwijzingsborden - verbodsborden

 Je moet – borden

___________________________________

 Je mag niet– borden

___________________________________

 Pas op – borden

___________________________________

 Kijk, hier is – borden

___________________________________

2) Elke groep heeft een verschillende vorm en kleur. Kan jij de onderstaande verkeersborden juist inkleuren? Weet je ook bij welke groep de horen? Duid aan.

o Gevaarsborden o Gebodsborden o Aanwijzingsborden o Verbodsborden

Het verkeer  

Bundeltje met de verkeersborden: gevaarsborden, verbodsborden, gebodsborden en aanwijzingsborden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you