Page 1

A PREHISTORIA


A prehistoria â—?

.


. ●

.


. ●

,


, ●

n


1- Cando os alimentos escaseaba marchaban a otro lugar. 2- Os homes e as mulleres do paleolĂ­tico vivian agrupados en tribos pequenas. 3- As ferramentas que usaban era machadas, arpons e caĂąas... Se hacian con huesos, madera e pedra. 4- Para pintar las paredes utilizaban plumas, a sus mans e pinceis que hacian con el pelo de animales.


.

1-Hai uns 7.000 anos alguns os seres humanos comezaron a construir cercados para gardar animais: Cabras, Ovellas, Bois... Asi no ti単a que peseguirlos para ter comida. Desta maneira xurdiron os primeiros gandeiros.


2-Para coidaren o gando e os cultivos, .os homes e as mulleres necesitaban vivir preto das terras cultivadas e dos animais. Por iso, no Neolítico os grupos humanos convertéronse en sedentarios e xurdiron as primeiras aldeas ou poboados. . comezaron a ser Nesta época, algunhas persoas especialistas nun traballo: uns fixéronse agricultores, outros gandeiros e outros artesáns.


3-No Neolítico, as persoas construíron ferramentas de pedra cada vez máis elaboradas. Fabricaron aixadas para remover a terra, fouces para cortar as espigas e muíños de man para moer os grans. ● tecidos fabricábanse coa la dos animais, que se tecía en teares moi sinxelos. . ● cerámica fabricábase con barro modelado coas mans e cocido nunha fogueira. Así elabo- raban vasillas, pratos e cuncas para gardar a comida, cociñar, comer e beber neles.


4-As pinturas cambiaron con respecto ás do Paleolítico. Os artistas do Neolítico preferían representar escenas de caza e de grupos que bailaban ou apañaban plantas. Debuxaban as figuras de forma moi esquemática e pintábanas cunha soa cor. Na Península hai diversos exemplos desta arte na costa mediterránea.


1. Cando comezou o Neolítico na Península? Que aspectos cambiaron na vida dos seres humanos nesta etapa? Hace 7.000 años. Empezaron a ser espacialistas en nun traballo. 2. Por que dicimos que neste período apareceron os . primeiros artesáns? Construero mais ferramentas de pedra mais elaboradas. 3. Que diferenzas hai entre as pinturas do Paleolítico e as do Neolítico? Que los de paleolitico utilizan minerais eo os do neolitico usan pedras e rochas


1- Hai uns 6000 anos, na ultima etapa da prehistoria, os seres humanos aprenderon a fabricar obxectos de metal. Por iso coĂąecemos este perĂ­odo como idade dos metais.


â—?

2- Os metais non se encontraban en todas as partes. Por iso, algunhas persoas dedicĂĄronse a ir buscalos e a comerciar con eles. Asi, as aldeas que estaban situadas na zonas ricas en metais medraron e converteronse en pequenas cidades.


3- A roda permitiu trasladar mercadorias mais pesadas en carros. â—?

â—?

A vela fixo que os barcos se movesen por el vento. Os barco fixeronse mais grandes e podian levar persoas e mercaidorias. O arrado, arrastrado por animais, permitiu labrar grandes extesions e a maior velocidade.


â—?

4- As persoas viviron nesta epoca construiron monumentos con grandes pedras chamadas megaliticos. Por iso, estas construcions reciben o nome de monumentos megaliticos.


.1. Di catro características da Idade dos Metais. 2. Como apareceron as primeiras cidades? Que diferenzas había entre un poboado do Neolítico e unha cidade da Idade dos Metais? 3. Enumera algún invento desta época. Como cambiou a vida das persoas?

4. Que son os monumentos megalíticos? Define menhir, dolmen e crómlech


â—?

â—?

â—?

1- Na idade dos metais xa habia: metais, rodas, velas eo arrado. 2- Eran pequenas cidades. No neolitico as casas eran cabanas de barro e nas idades dos metais as casas eran de pedra.


3- A roda permitiu trasladar mercadorias mais pesadas en carros. .

A vela fixo que os barcos se movesen por el vento. Os barco fixeronse mais grandes e podian levar persoas e mercaidorias. O arrado, arrastrado por animais, permitiu labrar grandes extesions e a maior velocidade.


● ●

4A- O menhir e unha pedra cravada verticalmente no chan. B- O dolmen son pedras verticais cubertas cunha campa ou lousa. C- O crómlech son grandes pedras colocadas e forma de circulo.


. 1-Os primeiros asentamentos humanos de que se ten noticia en terras da actual Galicia corresponde á primeira etapa do paleolitico. Estes grupos humanos establecíanse en campamentos, como nas Gándaras de Budiño, ou en abrigos rochosos, como descubertos na Terra Chá.


2-A manifestacion máis salientes do periodo neolitico son os monumentos megaliticos de hai máis de 5000 anos. Neste período destacan os sepulcros en que enterraban varias persoas. Estes sepulcros ou mámoas facíanse cubrindo un dolmen ou anta con terra e pedras. En galicia hai varios miles de mámoas. Outros monumentos megaliticos son as pedrafitas, tamén chamadas menhires.


3- Os habitantes desde período criaban animais e cultivaban a terra, e os que vivían preto da costa tamén pescaban. Como Galicia era rica de minerais, extraíanos da terra e fabricaban armas, como puñais; ferramentas, como machadas; e xoias de ouro coas que se adornaban a os máis poderosos.


1. Desde cando está habitado o territorio que hoxe ocupa Galicia? En que zonas se instalaron os primeiros poboadores? Fai máis de 5000 anos. En Terra Chá 2. Explica. A Dolmen de dombate.b. Menhir e Gargantáns. Eran de pedras.

.

3. De que vivían os habitantes de Galicia na Idade dos Metais? Cales son os restos máis importantes desta época? En que zonas de Galicia podemos encontrar petróglifos? E castros? > Vivian criando animais >los monumentos e los sepulcros.

ETAPA DA PREHISTORIA  

UN LIBRO SOBRE LA PREHISTORIA

ETAPA DA PREHISTORIA  

UN LIBRO SOBRE LA PREHISTORIA

Advertisement