Page 1

10

godina


Publikacija 10 godina Udruge za samozastupanje tiskana je uz financijsku podršku fondacije Otvoreno Društvo i Grada Zagreba.


sadr탑aj :


4

uvod

8

kontekst

16

2000. - 2002.

22

2003.

34

2004.

42

2005.

52

2006.

60

2007.

68

2008.

74

2009.

86

2010.

98

2011.

110

2012.

120

2013.

138

budućnost


...


uvod


……UVOD Dragi suradnici i prijatelji, ovom publikacijom želimo se osvrnuti na 10 godina rada Udruge za samozastupanje. U tih 10 godina nastojali smo učiniti sve što smo mogli kako bismo nekoliko temeljnih prava i sloboda građanina učinili dostupnima i samozastupnicima. Iako se gotovo samorazumljivim čini da u svakom demokratskom društvu svaki građanin ravnopravno uživa barem neke temeljne slobode i prava kao što su sloboda okupljanja i udruživanja, sloboda govora, sloboda kretanja, pravo glasa ili pravo na brak, većina ovih sloboda i prava još uvijek je uglavnom nedostupna ili vrlo teško dostupna osobama s intelektualnim teškoćama. U samom početku smo malo naivno vjerovali da je dovoljno samo ukazati na takvo stanje i da će to biti dovoljno za pokretanje procesa promjena. Danas znamo da procesi društvenih promjena, ma kako se one nužnim i opravdanima činile, nikad nisu ni brzi ni jednostavni. Naučili smo da često uopće nije jednostavno niti samo ukazati na te probleme. Naime, zbog činjenice da je najveći broj

UVOD

članova Udruge za samozastupanje lišeno poslovne sposobnosti, često su nam bile potrebne brojne dozvole i odobrenja da samozastupnici uopće dobiju pravo javno govoriti o kršenju temeljnih ljudskih prava i sloboda kojima su izloženi. Nažalost, nismo baš svaki put uspjeli prikupiti sve potrebne dozvole ali smo uvijek dali sve od sebe kako bi se glas samozastupnika unatoč svemu ipak čuo. Iz ovog aspekta borba za prava kao što su pravo na rad, pravo na život u zajednici, pravo na obrazovanje, pravo na izbor liječnika i načina liječenja, pravo na pristupačne informacije ili neka druga prava zapisana u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, može se činiti gotovo kao uzaludan posao. Možemo vam iskreno reći da je i nama samima ponekad tako izgledalo, ali nastojali smo ne padati u očaj i nastojali smo uvijek sačuvati nadu. Samozastupnici su željeli i još uvijek žele raditi, ići u školu, živjeti zajedno sa svim drugim ljudima, imati podršku koja će ih uvažavati i odnositi se prema njima s poštovanjem, a Udruga će im uvijek osigurati mogućnost i prostor da slobodno i bez straha izraze svoje stavove. U svom radu uvijek smo bili usmjerani na suradnju. Nastojali smo biti pouzdan partner svakoj organizaciji s kojom smo surađivali, a takav stav je prepoznat u nekoliko formalnih i neformalnih mreža i koalicija u kojima sudjelujemo. Tu svakako želimo izdvojiti Mrežu samozastupnika Hrvatske – neformalnu mrežu koji čini 11 grupa i dvije udruge

6


samozastupnika te, na međunarodnoj razini, članstvo u Inclusion Europe i European Platform of Self Advocates. Također, Udruga je jedna od osnivačica Platforme 112, trenutno najveće koalicije organizacija civilnog društva u Hrvatskoj koja okuplja više od 70 organizacija. Ovom prilikom želimo im svima zahvaliti na suradnji i podršci koju su nam pružili kada je najviše trebalo. Posebnu zahvalu u tom smislu moramo uputiti našim dugogodišnjim pouzdanim partnerima Udruzi za promicanje inkluzije i Open Society Foundation Mental Health Initiative. Nadamo se da ćemo i ubuduće zajednički raditi na promjenama koje će omogućiti barem malo više prava, poštovanja i dostojanstva za samozastupnike. Nekom od njih to će značiti mogućnost upisa u školu, nekom mogućnost zapošljavanja, nekom mogućnost da sklopi brak, nekom mogućnost da izađe iz institucije i dobije podršku za život u zajednici, a nekom tek mogućnost da slobodno i bez straha kaže NE kada mu se našto ne sviđa. Vjerujemo da se možete složiti s nama da su sve ovo stvari za koje se vrijedi nastaviti boriti.kontekstMožda bi na početku bilo dobro pokušati opisati širi društveni kontekst u Hrvatskoj. Ovaj kontekst temelj je za definiranje položaja svake društvene skupine pa tako i osoba s intelektualnim teškoćama.


Pravna dimenzija okoline Pravna dimenzija određuje kako zakonodavni okvir definira položaj određene društvene skupine, u ovom slučaju osoba s intelektualnim teškoćama. Vrijedi naglasiti kako je Hrvatska usvojila sve važnije međunarodne pravne dokumente koji uređuju prava i položaj osoba s invaliditetom uključujući Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Unatoč tome vrlo je malo stvarnih promjena u domaćem zakonodavstvu za koje bismo mogli ustvrditi da su posljedica usklađivanja postojećeg zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Znakovita je također i činjenica da je prilikom prevođenja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na hrvatski jezik došlo do krivog prevođenja članaka 12 i 19 koji govore o poslovnoj sposobnosi i pravu na život u zajednici. Ovi članci posebno su važni za osobe s intelektualnim teškoćama jer su upravo oni najviše ugroženi procesima lišavanja poslovne sposobnosti i institucionalizacije. Iako je članak 12 Konvencije naknadno ipak ispravljen, članak 19 i danas stoji u krivom prijevodu po kojem pravo na život u zajednici može značiti i život u instituciji.

KONTEKST

Zakon o socijalnoj skrbi osobama s intelektualnim teškoćama nudi vrlo siromašan opseg socijalnih usluga. Podrška u zapošljavanju ili pomoć u vođenju vlastitog kućanstva, kako bi se čovjeku omogućio samostalan život u zajednici, usluge su koje još uvijek nije moguće ostvariti. Čini se da je zakonodavstvo koje uređuje područje socijalne skrbi još uvijek sklonije penalizirati nego osigurati adekvatnu podršku osobama s intelektualnim teškoćama. Ipak na ovom mjestu vrijedi spomenuti činjenicu da je u prvoj polovini 2013. godine stvarno započeo proces deinstitucionalizacije u Hrvatskoj. U okviru projekta Ministarstva socijalne politike i mladih podržanog od Open Society Foundation Mental Health Initiative, Centar za rehabilitaciju Zagreb i Centar za rehabilitaciju Stančić krenuli su u proces transformacije s ciljem stvaranja službi koje će korisnicima pružati podršku u zajednici. Cilj projekta je da se u sljedećih 4-5 godina obje institucije transformiraju u službe koje bi ljudima pružale podršku u zajednici. Propisi iz oblasti školstva također otežavaju sudjelovanje najvećeg dijela osoba s intelektualnim teškoćama u redovitom obrazovnom procesu. Tako se već od najranije dobi djeca s intelektualnim teškoćama izdvajaju u specijalne škole i razrede, a mnoga su čak u potpunosti isključena iz procesa obrazovanja.

10


Obiteljsko zakonodavstvo omogućava nastavak vrlo rasprostranjene prakse potpunog lišavanja poslovne sposobnosti osoba s intelektualanim teškoćama. Prema službenim podacima u Hrvatskoj je oko 19000 osoba lišeno poslovne sposobnosti . Od toga je više od 16000 osoba u potpunosti lišeno poslovne sposobnosti. Na ovaj način nad životom osobe s intelektualnim teškoćama skrbnici i centri za socijalnu skrb stječu vrlo velike ovlasti, a sama osoba s intelektualnim teškoćama ostaje bez stvarnog utjecaja na vlastiti život. Iako ne možemo reći da radno zakonodavstvo izravno diskriminira osobe s intelektualnim teškoćama, svakako možemo utvrditi da im niti ne pridaje neku veću pažnju. Osobe s intelektualnim teškoćama koje su već prije ulaska u svijet rada lišene poslovne sposobnosti i uskraćene za mogućnost obrazovanja jednostavno nisu poželjne kao potencijalni zaposlenici, a radno zakonodavstvo ne nudi adekvatne pogodnosti koje bi kompenzirale ove nedostatke i učinile ove osobe “atraktivnijima” za zapošljavanje. Antidiskriminacijsko zakonodavsvo u Hrvatskoj sadrži paradoksalan članak po kojem mjere koje se poduzimaju s ciljem skrbi i zaštite unutar sustava socijalne skrbi i zadravstva ne potpadaju pod nadležnost Zakona o suzbijanju diskriminacije. Za kraj vrijedi spomenuti i jedan pozitivan primjer. Krajem 2012. godine usvojeni novi Zakon o registru birača omogućio je pravo glasa i osobama koje su u potpunosti lišene poslovne sposobnosti. Na taj način Hrvatska je postala jedna od tek 10 zemalja u Europi koje pravo glasa ne uvjetuju poslovnom sposobnošću osobe te je tako ispunila dio zahtjeva iz članka 29 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Sve u svemu, pravni okvir u Hrvatskoj pleše na tankoj granici između formalnog zadovoljavanja minimalne razine antidiskriminacijskih standarda i svakodnevne praktične nemogućnosti ostvarivanja temeljnih ljudskih prava za većinu osoba s intelektualnim teškoćama.


Društveno-politička dimenzija okoline Pod ovom dimenzijom podrazumjevamo položaj osoba s intelektualnim teškoćama u medijima te njihov politički utjecaj u društvu. Društveni odnos prema ovim osobama može se označiti kao dvosmislen te se više temelji na milosrđu nego na prihvaćanju njihove ravnopravnosti. Kao dokaz tome možemo navesti činjenicu da se u Hrvatskoj s uspjehom provode kampanje kojima se traže donacije i humanitarna pomoć, dok kampanje za zatvaranje institucija, uključivanje u društvo ili pravo na rad ostaju vrlo ograničenog dosega i ne pobuđuju veću pažnju javnosti ni političara. Što se tiče pristupačnosti okoline možemo reći da gotovo i ne postoje prilagodbe koje bi olakšale život osobama s intelektualnim teškoćama. Tako u Hrvatskoj gotovo da ne postoje materijali u lako razumljivom obliku, ne postoje zvučna objašnjenja i prilagodbe koji bi umanjili potrebu za čitanjem sadržaja, ne postoje prilagođeni udžbenici za đake s intelektualnim teškoćama. Društveni status očituje se i u mogućnostima pojedinca ili određene skupine da kontrolira ili utječe na svoj život. KONTEKST

Osobe s intelektualnim teškoćama nemaju ni zakonsku niti praktičnu mogućnost kontrole i utjecaja na vlastite živote. No u smislu političke participacije situacija je ipak nešto malo bolja premda je jasno da postoje još mnoge problematične točke. Iako smo već spomenuli kako su 2013. godine i osobe lišene poslovne sposobnosti kao posljednja društvena skupina dobile pravo glasa, potrebno je dodati i pojašnjenje ove činjenice. Naime ove osobe dobile su mogućnosti stvarno iskoristiti samo aktivno ali ne i posivno biračko pravo. Dakle mogu birati, ali ne i biti birani. Iako i ovo što je učinjeno predstavlja pozitivan iskorak u odnosu na prethodno stanje kada su ove osobe bile potupno isključene iz političkog života postoji još dosta prostora za napredak. Premda hrvatsko zakonodavstvo uz određena ograničenja ipak dopušta slobodu udruživanja i osobama lišenim poslovne sposobnosti, u Hrvatskoj postoje tek dvije udruge osoba s intelektualnim teškoćama. Jedna je upravo Udruga za samozastupanje, a druga je Udruga za samozastupanje Osijek. Ovako slabo organizirana ova skupina građana je redovito predstavljana i zastupana od svojih roditelja, skrbnika, defktologa, socijalnih radnika i drugih bolje organiziranih skupina. Ispada da je gotovo redovita pojava da osobe s intelektualnim teškoćama zastupaju svi osim njih samih.

12


Društveno politička snaga određene društvene skupine može se promatrati i kroz njeno pojavljivanje i utjecaj u medijima. Nažalost, i ova dimenzija potvrđuje da je položaj osoba s intelektualnim teškoćamu u Hrvatskoj nezavidan. Osobe s intelektualnim teškoćama medijima su zanimljive samo kada se dogode određene afere ili kada se za njih prikuplja humanitarna pomoć. Nemogućnost školovanja, zasnivanja bračnih i obiteljskih veza, zapošljavanja ili polulegalni postupci lišavanja poslovne sposobnosti kao svakodnevna praksa hrvatskim medijima nisu zanimljive. Sve u svemu, možemo konstatirati da su osobe s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj svedene na objekte sustava socijalne skrbi te da nema ni najmanje naznake poštivanja njihove osobnosti i subjektiviteta u društvenom i političkom životu.


Ekonomska dimenzija okoline U ekonomskoj dimenziji okoline razmotrit ćemo mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama da osiguraju svoju ekonomsku neovisnost i tako nastupe kao neovisni ekonomski akteri u odnosu s drugim ljudima. U modernom svijetu ovo su vrlo bitna obilježja svakog pojedinca. Mogućnost da zarađujemo, štedimo i slobodno raspolažemo svojim novcem ili imovinom preduvjet je za bilo kakvo smisleno sudjelovanje pojedinca u društvu. U tom smislu nije pretjerano reći da su osobe s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj u položaju bezizlazne ekonomske ovisnosti. Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jasno je da su upravo osobe s intelektualnim teškoćama među najteže zapošljivom populacijom te da postojeći mehanizmi ne osiguravaju adekvatnu mogućnost zapošljavanja ove skupine. U prilog ovoj tezi ide i broj korisnika usluga i novčanih pomoći u sustavu socijalne skrbi. Poznato je i da se osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima sugerira da im je bolje i sigurnije tražiti neki vid novčanih beneficija u sustavu socijalne skrbi, nego tražiti posao. Zbog ove činjenice mnogi su roditelji skloni KONTEKST

preuveličavati invaliditet svoga djeteta pa ga čak i podvrći lišavanju poslovne sposobnosti vjerujući da će im to olakšati dobivanje novčanih naknada ili uvećati njihov iznos. Jasno je dakle da je osobama s intelektualnim teškoćama ozbiljno ograničena mogućnost uobičajenog stjecanja novca. Ipak mnogi od njih dobivaju osobnu invalidninu ili neku drugu vrstu socijalne pomoći. Kakva je mogućnost njihovog raspolaganja tim sredstvima? Mnogi slučajevi svjedoče o tome da je osobama s intelektualnim teškoćama uskraćeno raspolaganje čak i minimalnim novčanim iznosima kao što je džeparac ili novac za svakodnevne potrebe. Umjesto njih, tim novcem raspolažu njihovi roditelj, skrbnici, osoblje koje im pruža skrb itd. Zbog nedostatka službi podrške u zajednici mnogi roditelji koji ne žele djecu poslati u instituciju prisiljeni su napustiti posao i brinuti se o svome djetetu. Kako život obitelji od samo jedne plaće u Hrvatskoj nije moguć, osobna invalidnina postaje značajnim dijelom obiteljskih prihoda. Na taj način ova naknada prestaje biti osobno pravo osobe s invaliditetom i postaje sredstvo za uzdržavanje cijele obitelji, kojim u pravilu raspolažu roditelji. Iz vlastitog iskustva poznato nam je da osobe s intelektualnim teškoćama najčešće ne znaju ni tko im isplaćuje tu naknadu, ni da naknada pripada njima (a ne njihovim roditeljima), niti im je poznat iznos te naknade. Sve u svemu, iako redovito ostvaruju naknadu u sustavu socijalne skrbi, zbog nemogućnosti da samostalno s njom raspolažu i upravljaju mnoge osobe s intelektualnim teškoćama uopće nemaju predstavu o svom pravu.

14


Jedan od uobičajenih načina dolaska do imovine je i naslijeđivanje. U Hrvatskoj su dosta česti slučajevi lišavanja naslijedstva osoba s intelektualnim teškoćama. Smještanje osobe u instituciju svakako je jedna od metoda kojoj se najčešće pribjegava kako bi se ozakonilo lišavanje osobe s intelektualnim teškoćama njenog nasljedstva. Skrbnik uz odobrenje centra za socijalnu skrb smjesti osobu u instituciju i potpuno zakonito preuzme upravljanje njenom imovinom. Mnogi slučajevi ukazuju na protuzakonite slučajeve lišavanja poslovne sposobnosti i smještavanja u institucije radi stjecanja i otuđenja imovine osoba s intelektualnim teškoćama. Nažalost, na prste se mogu izbrojati slučajevi ovakvih kršenja prava koji su dobili sudski epilog, a još je manje onih u kojima je sud zaštitio ili vratio otuđenu imovinu zakonitom vlasniku, a pronevjeritelje sankcionirao. U ovom pregledu nastojali smo ukazati na širi društveni kontekst u kojem se razvijala Udruga za samozastupanje. Nije nam nipošto bila namjera vršiti detaljnu zakonsku analizu kojim bismo poduprli svoje tvrdnje. Upravo zato nismo ni navodili sporne propise koji omogućuju ovakvu praksu. Svrha ovog pregleda je bila samo naznačiti probleme u okolini s kojima smo se u svojoj praksi susretali i na koje smo svojim radom nastojali utjecati. Kako je najveći dio ovih okolnosti lociran na široj društvenoj razini, jasno je da mnoge od ovih problema nismo uspjeli rješiti. Ipak kao svoj najveći uspjeh želimo istaknuti činjenicu da smo kroz svoj rad po prvi put samozastupnicima omogućili da se upoznaju s društvom u kojem žive i da otvoreno progovore o stvarima s kojima se ne slažu. U nastavku rada dat ćemo kronološki pregled rada i najznačajnijih postignuća Udruge za samozastupanje od njenih početaka, pa zaključno do rujna 2013. godine.


2000. ...


... 2002.


2000. godine pokreće se prva grupa za samozastupanje (eng. self advocacy) u Republici Hrvatskoj. U početku grupa nema čvrstu strukturu jer kroz nju prolaze sve osobe koje su kroz proces deinstitucionalizacije dobile priliku izaći iz institucija i započeti život u zajednici kroz program stanovanja uz podršku Udruge za promicanje inkluzije. Dugogodišnji život u institucijama ostavio je brojne tragova na ljudima. Poštivanje osobnog vlasništva, privatnosti, mogućnost nesmetanog razvijanja odnosa i kontakata s drugim ljudima, upravljanje

2000. - 2002.

svojim životom ili osobljem koje ti pruža podršku, donošenje vlastitih odluka i svakodnevnih izbora, stvari kojih gotovo da i nije bilo u institucijama. Stoga je cilj grupe u ovom razdoblju bio vratiti osobama povjerenje u sebe i svoje vrijednosti, potaknuti ih da osvjeste svoje slobode i odgovornosti te preuzmu kontrolu nad vlastitim životom. Sastanci samozastupnika održavaju se svakih desetak dana u prostorijama Udruge za promicanje inkluzije, edukativne su prirode te se kroz njih nastoji osnažiti članove za pružanje međusobne pomoći i samopomoći.

18

Prvi sastanci samozastupnika


“Važno mi je da sam odlučujem o svom životu je jer ja znam što mi treba i što želim.” “Osjećam se sretno ako nešto odlučim sam. Ako odlučim nešto dobro onda se osjećam još i bolje. Ako sam pogrešno odlučio onda razmišljam kako to mogu popraviti.”


2000. - 2002.

“Prije u instituciji ništa nisam mogla odlučivati sada je puno bolje jer mogu.” “Većinu odluka donosim sam i zato sam vrijedan kao i svi drugi ljudi. Ako mi je teško odlučiti mogu razgovarati s podrškom.” “Najvažnije mi je da sam odlučujem o nečemu što se tiče mene.”

20


Teme sastanaka uglavnom se odnose se na poticanje razvoja vještina samoodređenja kao što su: postavljanje ciljeva, vršenje izbora, vještine rješavanja problema, pregovaranja, samozastupanja, odlučivanja, razvijanje samosvijesti, a sve s ciljem da samozastupnici u najvećoj mogućoj mjeri počnu upravljati svojim životom. Nakon nekog vremena, formira se jezgra od dvadesetak samozastupnika koji aktivnije od ostalih sudjeluju na sastancima i pokazuju više interesa za aktivnosti grupe. Iako se sastanci grupe nazivaju sastanci samozastupnika, možda bi ipak bilo preciznije reći da se još uvijek radi o grupi za samoodređenje (eng. self determination).

Prvi sastanci samozastupnika


2003.


Projekti ...


Tokom 2003. godine dvadesetak najaktivnijih samozastupnika počinje se upoznavati i intenzivnije razgovarati o temeljnim ljudskim

“Samozastupanje znači da govoriš u svoje ime.

pravima kao i o pravnom sustavu i sustavu socijalne skrbi. Osnaženi samozastupnici, do tada 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

usmjereni na razvijanje vještina samoodređenja na individualnom nivou, prepoznaju snagu samozastupanja koje je više usmjereno na grupu i širu društvenu zajednicu. Uz podršku asistenata osvještavaju mogućnost zajedničkog društvenog angažmana u poboljšanju vlastitog položaja te se rađa ideja osnivanja prve udruge. Uskoro

Na samozastupanje dolazim da naučim o svojim pravima i da budem dobra samozastupnica.

započinju pripreme a, najintenzivnije se radi na upoznavanju s organizacijom i aspektima rada udruge, dužnostima i odgovornostima članstva i upravnih tijela udruge.

U kolovozu 2003. godine održava se osnivačka

Sviđaju mi se naši sastanci i izrada časopisa, brošura i putovanja na službeni put.

skupština, a 06. listopada iste godine Udruga je upisana u službeni registar udruga pri nadležnim tijelima. Udruga za samozastupanje tako postaje prva udruga u Hrvatskoj kojom upravljaju osobe s intelektualnim teškoćama. Za prvu predsjednicu Udruge za samozastupanje izabrana je Zdenka Petrović, koja se svojim aktivnim angažmanom i

Volim pričati o poslovnoj sposobnosti, o pravima i o izradi brošura.”

interesom nametnula kao lider tadašnje grupe.

Snježana Kanjir, self-advocate

24


OsnivaÄ?ka skupĹĄtina Udruge za samozastupanje


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Sove, Ratko Koletić (2003.), Prvi logotip Udruge za samozastupanje

26


Osnivanjem Udruge za samozastupanje po prvi puta u Hrvatskoj otvara se mogućnost za proces stjecanja subjektiviteta i legitimiteta ove grupe osoba u odnosu na ostale osobe i grupe u društvu. Stjecanje subjektiviteta odnosi se na činjenicu da one više nisu objekti zastupanja od strane drugih grupa (roditelja, skrbnika stručnjaka) nego same iznose i zastupaju vlastite stavove. Stjecanje legitimiteta odnosi se na pitanje u čije ime govore samozastupnici. Da li se samozastupnici izražavaju samo u ime članova svoje udruge ili oni imaju pravo govoriti u ime svih osoba s intelektualnim teškoćama. Udruga za samozastupanje je od samog početka težila biti reprezent interesa najšire populacije osoba s intelektualnim teškoćama, a ne samo članova naše udruge.


Jedna od važnijih akcija Udruge započeta tijekom 2003. godine, a dovršena je tijekom 2004., bila je prikupljanje životnih priča samozastupnika. Krajem godine desetak samozastupnika ispričalo je svoje životne priče koje su prikupljene i zabilježene te je uz 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

pomoć asistenata izrađena prva brošura Udruge za

28

samozastupanje: Životne priče. Ova brošura tiskana je 2004. godine. U pogledu osoblja i podrške samozastupnicima u ovom početnom razdoblju podršku samozastupnicima pružali su asistenti koji su ujedno zaposlenici i honorarni suradnici Udruge za promicanje inkluzije. Poteškoće na koje smo naišli prilikom registracije Udruge, a u velikoj mjeri nas prate i danas, odnose se na pravila oko registracije i rada udruga u hrvatskom zakonodavstvu. Iako hrvatsko zakonodavstvo formalno daje mogućnost uključivanja u udruge i osobama koje su lišene poslovne sposobnosti, njima je uskraćeno pravo na sudjelovanje u donošenju odluka i upravljanju udrugom.


Prva brošura Udruge za samozastupanje: Životne priče


30

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.


32

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.


2004.


Projekti Together we are stronger! / Zajedno smo jači!, IOD Budapest Same Rights, Same opportunities / Jednaka prava, jednake mogućnosti Upoznavanje s društveno političkim sustavom RH, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Plakat za kampanju Ja hoću, ja mogu, ja znam!

36


Tijekom 2004. godine Udruga podnosi svoje prve prijedloge projekata domaćim i inozemnim financijerima te pokreće svoje prve akcije javnog zagovaranja. Ukupno je podneseno devet prijedloga projekata od kojih su za financiranje odobrena tri, i to dva od strane Foundacije Otvoreno društvo i jedan od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koji je odobren krajem 2004. godine i njegova realizacije se odvijala se tijekom 2005 godine.

Prvim projektom Together we are stronger!/Zajedno smo jači! financiranim od strane Fondacije Otvoreno društvo, Inicijative za mentalno zdravlje osigurana su sredstva za druženje, zabavne aktivnosti te za izradu letaka o Udruzi za samozastupanje. Letak je podjeljen na stručnim skupovima i okruglim stolovima na kojima su sudjelovali samozastupnici. Do tada se sudjelovanje osoba s intelektualnim teškoćama moglo vidjeti samo na sastancima udruga roditelja ali i tada je ono bilo više formalne nego stvarne prirode. Stvarno sudjelovanje i izlaganje samozastupnika na stručnim skupovima bila je velika novost u Hrvatskoj pa možemo reći da su naši članovi odigrali pionirsku ulogu u ovom području.


Unutar ovog projekta također je organiziran okrugli stol sa samozastupnicima iz Bjelovara i Osijeka. Ova aktivnost svjedoči da je svijest o potrebi suradnje i povezivanja sa samozastupnicima iz drugih sredina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

prisutna praktično od samih početaka rada udruge.

38

Drugi projekt Same Rights, Same opportunities/ Jednaka prava, jednake mogućnosti također financiran od Fondacije Otvoreno društvo odnosio se na provedbu javne kampanje o problemu rada i zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama. Kampanja Ja hoću, ja mogu, ja znam! je po mnogim obilježjima i danas ostala najbolje medijski popraćena kampanja koju je organizirala Udruga za samozastupanje. Brojna pojavljivanja TV i radio reklama koje su izrađene u okviru ove kampanje te praćenje i prijenos završnog djeljenja letaka o pravu na rad ispred hrvatskog Sabora na tri nacionalne televizije i u udarnim večernjim vjestima, medijski je uspjeh koje nas je i same iznenadio. Kampanja je provedena u partnerstvu sa Udrugom za promicanje inkluzije. Preko 30 samozastupnika bilo je neposredno uključeno u sve aktivnosti ovog projekta te su sudjelovali završnoj akciji djeljenja letaka saborskim zastupnicima.


Letak za kampanju Ja hoću, ja mogu, ja znam!


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Kampanja Ja hoću, ja mogu, ja znam! Samozastupnik Fadil Špuren Braco ispred zgrade Vlade RH daje informativni letak premijeru Ivici Račanu.

40


Tijekom 2004 godine Udruga još uvijek nema zaposlenih. Prostor i sredstva za rad (računala, telefon, printer i sl.) također nisu naša već su nam ustupljeni korištenje. Članovi udruge uz podršku asistenta počinju osmišljavati ideje i pretvarati ih u konkretne projekte. Dolazi i do postepene profesionalizacije rada u Udruzi. U odnosu na poslove asistenata profesionalizacija se odnosila na edukaciju asistenata za pisanje projekata te na ulogu podrške samozastupnicima u organizaciji, pripremi i izvedbi javnih nastupa. U odnosu na poslove samozastupnika profesinalizacija se sastojala u pruzimanju konktenih projektnih zadataka i odgovornosti koje su imale sve karakteristike radnog mjesta. Ovi zadaci trebali su biti obavljeni profesionalno, kvalitetno, i u dogovorenom vremenskom roku.


2005.


Projekti Together stronger!, Open Society Institute Upoznavanje s društveno političkim sustavom Republike Hrvatske 2, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Razvoj mreže samozastupanja, Hrvatska banka za obnovu i razvoj


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

44

“Ne osjećam se dobro jer nemam puno prava – najviše me smeta što nemam poslovnu sposobnost.”


Skupština Udruge za samozastupanje

U 2005. godini počinje se širiti mreža donatora tako da, osim sredstava od Open Society Institute Mental Health Initiative, dobivamo sredstva i od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, ali i iz korporativnog sektora kao što su INA, Intercapital i Hrvatska banka za obnovu i razvoj.

Zasnivanje prvog radnog odnosa s asistentom na pola radnog vremena omogućava nam održavanje sastanaka samozastupanika članova Udruge pod nazivom velika grupa tri puta tjedno po sat vremena. Prvi tjedni sastanak odnosi se na teme vezane za svakodnevni život i podršku u zajednici. U dogovoru sa Udrugom za promicanje inkluzije, samozastupnici mogu pozvati određenu osobu koja im pruža podršku, te prema njoj zajednički nastupiti. Samozastupnici kroz ovaj vid solidariziranja spoznaju da ne moraju slijepo i pokorno slušati naputke osoblja, već da imaju mogućnost sami kreirati vlastiti život i podršku, o čemu tijekom života u institucijama nisu mogli niti sanjati.


Drugi tjedni sastanak edukativne je prirode i obuhvaća upoznavanje samozastupnika sa sustavom prava. Samozastupnici spoznaju pojmove ljudskih prava, poslovne sposobnosti, prava na život u zajednici, prava iz sustava socijalne skrbi, te pojedine 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

propise poput Ustava ili Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Treći tjedni sastanak prepušten je željama samozastupnika. Sami određuju temu i slobodno raspravljaju, donose zaključke ili zajednički djeluju. Tijekom 2005. godine započinje video aktivistički angažman članova Udruge za samozastupanje. U suradnji s Open Society Institute, Witness i Udrugom za promicanje inkluzije, Udruga se uključuje u projekt izrade filma Svjedočanstva: Pravo na život u zajednici. Članovi i jedan asistent Udruge prolaze edukaciju o rukovanju video kamerom i video aktivizmu. Film se u nekoliko navrata prikazuje na nacionalnim televizijskim mrežama u Hrvatskoj, brojnim međunarodnim seminarima te u Ujedinjenim narodima na svečanosti povodom usvajanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a članovi Udruge održavaju više od 50 prezentacija filma po školama, centrima za socijalnu skrb, festivalima dokumentarnog i alternativnog filma, konferencijama, okruglim stolovima, pa čak i u Hrvatskom Saboru. Seminar u Budimpešti

46


Sastanak samozastupnika


Potaknuti tragičnim događajem, otkrivanjem višegodišnjeg silovanja i seksualnog zlostavljanja osoba s intelektualnim teškoćama u jednoj instituciji, Udruga upućuje dopis predstavnicima vlasti, čime smo ishodili tematsku sjednicu Saborskog odbora 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o

48

položaju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u ponašanju u stacionarnim ustanovama socijalne skrbi. U ime Udruge ovoj sjednici prisustvuje predsjednica gđa. Zdenka Petrović i asistent Damjan Janjušević. Ovo je vjerojatno prva sjednica jednog saborskog odbora na kojoj je u svojstvu ravnopravnog govornika pozvana i jedna samozastupnica. Gđa. Petrović ispričala je priču o svom dugogodišnjem boravku u institucijama i zlostavljanjima kojima je tamo bila izložena te je od saborskih zastupnika zatražila da zatvore institucije i ljudima s intelektualnim teškoćama omoguće život u zajednici. Nažalost, donositelji odluka niti ovaj put nisu pristupili reformi sustava socijalne skrbi i omogućili osobama s intelektualnim teškoćama pravo na život u zajednici.


Donacija Interkapitala


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

50

Izrada Ustava Republike Hrvatske u lako razumljivom obliku

Posjet People First iz Walesa Europe in Action congres u Pragu


Ustav Republike Hrvatske u lako razumljivom obliku

Tijekom 2005. godine započinje međunarodna suradnja UZS. Predsjednica i asistent UZS borave na kongresu Europe in Action i godišnjoj skupštini Inclusion Europe u Pragu. Isto tako, samozastupnici iz najjače svjetske samozastupničke organizacije People First iz Walesa, posjećuju Udrugu i dijele s nama dragocjena iskustva o radu. U želji da se usmjerimo na izradu lako razumljivih materijala, obraćamo se Widgit Software Ltd i kao donaciju osiguravamo jedan primjerak softwarea za sličice koje se koriste za izradu lako razumljivih materijala. Prvi dokument koji izrađujemo u lako razumljivom obliku je Ustav Republike Hrvatske. Na taj način postajemo jedina udruga u Hrvatskoj koja od 2005. godine redovito izdaje lako razumljive brošure i distribuira ih samozastupnicima širom zemlje.


2006.


Projekti Osnovna djelatnost, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Ja sam ..., Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Oprema za rad, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Učim i uključujem se, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Upoznavanje s društveno političkim sustavom Republike Hrvatske 2, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Živjeti u zajednici, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Druženje samozastupnika, Grad Zagreb


U 2006. godini Udruga za samozastupanje dobiva dvije nove zaposlenice, i to jednu samozastupnicu i jednu asistenticu.

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Udruga u 2006. godini sredstva za rad u

54

potpunosti osigurava na domaćim natječajima. U suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije uključeni smo u projekt Zajednica za sve. Kroz ovaj projekt nastoji se izvršiti transformacija i deinstitucionalizacija najveće institucije u Hvatskoj – Centra za rehabilitaciju Stančić. Samozastupnici su i više nego zainteresirani da daju svoj doprinos zatvaranju Stančića jer je mnogo njih tamo provelo dio života. U više navrata samozastupnici borave u Stančiću i razgovaraju sa zaposlenicima i korisnicima. Gđa. Zdenka Petrović i gđa. Milica Čičić predstavljaju ovaj projekt na sjednici saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gdje gđa. Milica Čičić neposredno svjedoči o životu u Stančiću, gdje je provela više od trideset godina života. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je nakon dvije godine pregovaranja bez ikakvog objašnjenja odlučilo onemogućiti transformaciju Stančića.

Milica i Zdenka u Hrvatskom saboru


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Predstavljanje Udruge za samozastupanje u KlasiÄ?noj gimnaziji

56


Tijekom 2006. članovi Udruge prezentiraju rad udruge i lako razumljive brošure u brojnim školama, fakultetima i centrima za socijalnu skrb. Samozastupnici pokušavaju objasniti socijalnim radnicima u koliko velikoj mjeri utječu na njihov život, te kakve negativne posljedice imaju odluke o lišavanju poslovne sposobnosti i smještaj ljudi u institucije. Udruga se značajnije usmjerava na zaštitu ljudskih prava i uspostavlja suradnju s organizacijama koje štite ljudska prava. To nam omogućava da za svoje poruke zainteresiramo širi krug javnosti, ali i da u izvještajima nekih ljudskopravaških organizacija problemi samozastupnika po prvi put dobiju zasluženu pažnju. Najplodnija suradnja ostvaruje se sa Centrom za ljudska prava, koji je po svom organizacijskom obliku neovisna državna institucija. U 2006. godini pojačava se međunarodni angažman Udruge za samozastupanje. Postajemo članica Inclusion Europe, europske organizacije osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Predsjednica Udruge, gđa. Zdenka Petrović, izabrana je u članstvo Upravljačke grupe Europske Predstavljanje Udruge za samozastupanje u Centru za ljudska prava


platforme samozastupnika (EPSA) kao i za predstavnicu samozastupnika u Upravnom odboru Inclusion Europe. Gđa. Petrović također je izabrana da predstavlja europske samozastupnike na skupštini Inclusion Internationala u Mexicu. Započinjemo i s 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

radom na prvom zajedničkom projektu s Inclusion

58

Europe. Radi se o izradi country report-a za Hrvatsku, a samozastupnici su zaduženi za provedbu terenskog istraživanje i izradu izvještaja u lako razumljivom obliku. Osim toga Udruga se pridružuje i European Coalition for Community Living. Ponovo upozoravamo na problem zapošljavanja samozastupnika. Zbog lišenja poslovne sposobnosti samozastupnici ne mogu sklopiti ugovor o radu te ne postoji zakonska regulacija načina plaćanja samozastupnika angažiranih na provedbi projekata. Nije jasno ni da li samozastupnici koji ostvaruju pravo na uslugu smještaja imaju pravo zasnovati radni odnos. Unatoč činjenici da cijeli iznos plaće koji zarade istog trena uplate za pokrivanja troškove svoga smještaja i na taj način smanje iznos koji je za smještaj dužna podmiriti država, pojedini socijalni radnici prijete zaposlenim samozastupnicima da će im uskratiti pravo na smještaj te da će ostati na ulici.

ECCL seminar


Prezentacija Country Reporta

Country Report za Hrvatsku


2007.


Projekti Samozastupamo se i uÄ?imo zajedno, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Together against restrictions, Open Society Institute CARDS 2004, Udruga za promicanje inkluzije, Zagreb


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Brošura o pravima ljudi i poslovnoj sposobnosti

62 @


U 2007. godini održava se druga izborna skupština na kojoj je za predsjednicu udruge ponovo izabrana gđa. Zdenka Petrović. Tijekom godine ukazuju su se mnoge prilike da samozastupnici promoviraju Udrugu i stavove za koje se zalažemo, a za koje nemamo osigurana sredstva.

Samozastupnici sudjeluju u izradi nove brošure o poslovnoj sposobnosti u kojoj se ova za osobe s intelektualnim teškoćama izuzetno važna tema po prvi put opisuje na lako razumljiv način. Kroz projekt izrade hrvatskog country reporta koji radimo s Inclusion Europe, okupili smo grupe samozastupnika iz pet gradova za koje su u Zagrebu održana dva treninga na kojima je izrađen lako razumljivi upitnik te su samozastupnici podučeni tehnici intervjuiranja. Samozastupnici su u svojim gradovima intervjuirali svoje kolegice i kolege o tome kako vide svoja prava i podršku u zajednici. Dobiveni rezultati pokazali su da samozastupnici najviše pritužbi imaju na nemogućnost zapošljavanja, obrazovanja, adekvatne podrške u zajednici, raspolaganja novcem i poslovne sposobnosti. Izvještaj je prezentiran pred članovima Europskog parlamenta i predstavnicima komisije u Brusselu te u Zagrebu. Izvještaj je prezentiran i 2008. godine u Beču prilikom razgovora parlamentarnih


odbora EU i Republike Hrvatske o poglavlju o socijalnoj politici u procesu pristupanja. Nezainteresiranost službenih medija za probleme osoba s intelektualnim teškoćama potakla nas je na 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

registraciju internet domene www.samozastupanje.hr, a svoju prvu web stranicu izradili smo 2008. godine. Glasanje samozastupnika na parlamentarnim izborima

Iskorištavajući priliku održavanja parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, educiramo samozastupnike o važnosti sudjelovanja na izborima, kako se registirati za glasanje i kako ostvariti svoje biračko pravo. Protestirajući protiv nemogućnosti ostvarivanja biračkog prava osoba koje su lišene poslovne sposobnosti, izrađujemo nekoliko priopćenja koja se objavljuju u nekim tiskanim medijima. Zahvaljujući edukaciji, samozastupnici u značajnom broju po prvi puta pristupaju biralištima i ostvaruju svoje pravo glasa. Tijekom 2007. godine održavamo edukacije o radu i organiziranju grupe samozastupnika u Čakovcu i Karlovcu, te pomažemo u formiranju tamošnjih grupa. S obzirom da mnogi roditelji nisu spremni pustiti svoju djecu na takvu aktivnost, tvrdeći da njihova djeca imaju sva moguća prava, i sam ulazak u pojedinu roditeljsku udrugu te pokretanje grupe za samozastupanje unutar roditeljske udruge u ovom trenutku u Hrvatskoj veliki je uspjeh.

64


Trening izrade lako razumljivog upitnika i tehnika intervjuiranja


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Seminar Hrvatskog helsinĹĄkog odbora u Sarajevu

66

3. Libertas Film Festival u Dubrovniku

Edukacija u ÄŒakovcu


Kao partneri na CARDS projektu Udruge za promicanje inkluzije započinjemo s provođenjem edukacije o samozastupanju unutar srednje specijalne škole Zagorska u Zagrebu. Edukaciju provodimo za nastavno osoblje u školi, ali redovito održavamo i sastanke s učenicima završnih razreda koji su uključeni u program. Kroz 2007. godine samozastupnici održavaju brojne javne nastupe te prezentacije u centrima za socijalnu skrb, a uz podršku UNDP organiziramo prezentaciju filma Svjedočanstva: Pravo na život u zajednici na nekoliko filmskih festivala. Na međunarodnom planu, samozastupnici sudjeluju na Međunarodnom skupu o ljudskim pravima osoba s invliditetom u organizaciji Pravnog fakulteta u Sarajevu te Hrvatskog i Srbijanskog helsinškog odbora. Predsjednica UZS, gđa. Zdenka Petrović, na poziv predsjednice Inclusion International, sudjeluje i na sastanku UN o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Genevi.

Zdenka Petrović na sastanku UN-a o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Genevi.


2008.


Projekti Samozastupnici upoznaju Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Edukacija o samoodređenju, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Self-advocates Fighting for Quallity Community Based Services, OSI CARDS 2004, UPI Zagreb Advocating for the implementation of the CRPD, OSI


U 2008. zaposlili smo još jednu samozastupnicu. Ta mogućnost otvorena je kroz CARDS projekt koji provodimo kao partneri Udruzi za promicanje inkluzije. Održava se ukupno šest tjednih sastana ka od kojih tri održava mala, a tri velika grupa. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Samozastupnici na maloj grupi izravno sudjeluju u provedbi većine projektnih aktivnosti. Oni također rade pripremu sastanaka velike grupe koju čine svi članovi udruge. U maloj grupi su zaposlena dvije samozastupnice, a još troje ih radi prema dogovoru o provođenju radnih aktivnosti s Udrugom za promicanje inkluzije.

Tijekom 2008. godine u nekoliko navrata obraćamo se Gradu Zagrebu sa molbom da nam se odobri povlašteni najam nekog prostora u gradskom vlasništvu. Nažalost, na našu molbu koju smo prvi put poslali 2008. godine, a nakon toga je ponovili barem još pet puta, do danas nismo dobili nikakav odgovor. Aktivnost koja je najviše obilježila 2008. godinu je edukacija samozastupnika o nedavno usvojenoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Ova aktivnost provedena je kroz projekte koje su financirali Open Society Institute i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. U okviru projekta uspostavljena je suradnja s četiri grupe samozastupnika iz Bjelovara, Osijeka i Slavonskog

70


Brošura na temu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Udruga za samozastupanje na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu

72

Stjepen TenĹĄek vodi sastanak samozastupnika

Udruga za samozastupanje na KatoliÄ?ko - bogoslovnom fakultetu


Broda. Zagrebački samozastupnici izradili su brošuru na temu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (engl. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – UNCRPD) u lako razumljivom obliku te o tome održali predavanje samozastupnicima u navedenim gradovima. Promociju Konvencije samozastupnici su vršili putem javnih nastupa na radiju i u novinama. Također, radi uspješnijeg javnog zagovaranja Konvencije, u drugom dijelu projekta ostvarena je suradnja Udruge za samozastupanje s Udrugom za promicanje inkluzije, Centrom za ljudska prava te Uredom UNDP u Hrvatskoj. 2008. godine smo ostvarili i prvu suradnju sa Centrom za rehabilitaciju Zagreb. Uz pomoć i zalaganje g. Stjepena Tenšeka, koji je i sam već bio započeo s održavanjem sastanaka samozastupnika u Centru za rehabilitaciju Zagreb, stvoreni su preduvjeti da ovi samozastupnici počnu dolaziti i na sastanke u Udrugu za samozastupanje. Samozastupnici iz institucije na ovaj način dobili su priliku sasvim slobodno govoriti o svim temama, te se kritički osvrnuti na svoj boravak u instituciji. Neki od njih tu su priliku iskoristili da naprave značajne promjene u svom dotadašnjem životu. Da navedemo samo Nenadovu priču. Nenad, koji je u to vrijeme počeo posjećivati sastanke u UZS, učinio je pravu malu revoluciju kada je na svečanosti obilježavanja godišnjice rada institucije u kojoj je godinama bio smješten, pred visokim predstavnicima lokalne i državne vlasti te brojnim roditeljima ustao i izjavio da mu je dosta života u instituciji i da želi živjeti u zajednici. Nenad se izborio za izlazak iz institucije i danas živi u zajednici. Još uvijek je aktivan član UZS.

Nenad


2009.


Projekti Razvijamo vještine samoodređenja, Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti Osnovna djelatnost, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Učenjem do veće samostalnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Moja odluka – moj život, Grad Zagreb Core Grant 2009/10, OSI CARDS 2004, Udruga za promicanje inkluzije Training of Self advocacy Trainers in Parents Organisations, OSI Video Advocacy for Community Living, OSI •

Donacije: Erikson Nikola Tesla, ETAL


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Zdenka Petrović

76


Način rada i održavanja sastanaka tijekom 2009. godine ostaje nepromijenjen. Od ukupno šest tjednih sastanaka tri održava mala grupa, a tri velika grupa. U Udruzi je zaposleno tri asistenta i dvioje samozastupnika.

Tijekom 2009 održana je izvanredna izborna skupština UZS jer se dotadašnja predsjednica UZS, gđa. Zdenka Petrović odlučila povući s funkcije i započeti samostalan život u zajednici. Životna priča gđe. Petrović je stvarno nadahnjujuća pa ćemo je ovdje ukratko predstaviti. Za cijelo vrijeme svog mandata, uz rad u udruzi Zdenka je pohađala i večernju školu. Obrazovala se za zanimanje pomoćna kuharica. Zdenka se u školi iskazala kao dobra i savjesna učenica pa joj je po završetku školovanja ponuđeno zasnivanje radnog odnosa u hotelu u kojem je obavljala praksu. Nakon skoro četrdeset godina života u ustanovama socijalne skrbi te nešto manje od deset godina u programu stanovanja uz podršku Udruge za promicanje Inkluzije Zdenka je ostvarila veliki dio svog životnog sna da sama živi, radi i zarađuje. Gđa. Petrović je ostala povezana s UZS kroz članstvo u Upravnom odboru udruge, ali zbog profesionalnih dužnosti na novom radnom mjestu nije se više mogla zadržati na poziciji predsjednice.


Na održanim izborima gđa. Senada Halilčević izabrana je za predsjednicu Udruge za samozastupanje. Najznačajniji javni događaj koji smo organizirali 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

tijekom 2009. godine bila je prezentacija zajedničke deklaracije UZS, Udruge za promicanje inkluzije, Centra za ljudska prava i UNDP. Ova deklaracija nastala je u okviru zajedničkog projekta Samozastupnici zagovaraju Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Tijekom godine poslani su i brojni upiti državnim tijelima u vezi s provedbom Konvencije te neodgovarajućim prijevodima članaka 12 i 19. Iako od državnih tijela nismo dobili nikakve odgovore na naše upite, ipak je došlo do ispravka prijevoda članka 12 CRPD. Nažalost, članak 19 je i dalje ostao nepromjenjen pa unatoč činjenici da se sam članak 19. naziva Pravo na život u zajednici u hrvatskom prijevodu Konvencije se kaže da se životom u zajednici smatra i život u ustanovi za smještaj. Iako smo na ovom projektu okupili brojne značajne partnere, medijska promocija projekta i deklaracije je potpuno izostala, ali je deklaracija odaslana najznačajnijim državnim tjelima i dosnositeljima odluka. U okviru projekta održan je i okrugli stol.

78


Konferencija o UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

Samozastupnici u akciji


80

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Jen Cotton

Narativ - edukacija o storytellingu


Tijekom 2009 većina sredstava za rad UZS došla je od OSI. Ipak treba reći da je suradnja koja je dotada bila uglavnom s Mental Health Initiative (MHI) proširena i na Media Health Program (MHI). Upravo u suradnji s MHI tijekom 2009. i 2010. godine napravljeni su značajni iskoraci u medijskom i dizajnerskom pogledu. Prvi dio suradnje s Media Health Programom obuhvaćao je suradnju u okviru Parsons Fellow programa. Kroz ovaj program omogućen je dolazak studentice dizajna gđe. Jen Cotton koja nam je pomogla u oblikovanju novog vizualnog identiteta udruge. Gđa. Cotton nam je u okviru ove suradnje izradila logo, vizitke, plakat te smjernice za razvoj web stranice. U pogledu medija, tijekom 2009. godine kroz ostvarili smo suradnju s američkom organizacijom Narativ koja nam je održala edukaciju o metodi storytelling. Ovo nam je omogućilo da organiziramo grupe za pričanje i bilježenje video priča samozastupnika. Također kroz ovaj projekt omogućena nam je i nabava nove profesionalne video opreme. Projekt je imao i međunarodnu komponentu jer je ista video oprema nabavljena i organizacijama u Srbij, Makedoniji i na Kosovu. Za udruge iz ovih zemalja jedan od asisistenata udruge održao je edukaciju o video aktivizmu i korištenju video opreme.

Ja sam osoba s intelektualnim teškoćama i nemam ista prava kao ti. Pruži mi podršku za provedbu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.


U okviru Core granta i projekta Training of Self Advocay Trainers in Partner Organizations dobivenog od OSI MHI omogućeno nam je da nastavimo s održavanjem svih sastanaka u UZS te da značajnije pristupimo proširenju mreže samozastupanja u 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Hrvatskoj. Postoji suradnja sa 7 grupa samozastupnika širom Hrvatske. Inicirano je formiranje grupa samozastupnika u Zagrebu i Vinkovcima, a suradnja je nastavljena s grupama u Osijeku, Bjelovaru, Čakovcu, Slavonskom Brodu, Šibeniku. Sve navedene grupe rade unutar roditeljskih organizacija ili podružnica Udruge za promicanje inkluzije. U razvoju suradnje s ovim grupama u potpunosti smo poštovali njihove odluke i atonomiju. Ipak, u razgovorima s predstavnicima udruga unutar kojih su grupe samozastupnika djelovale, uvjek smo insistirali da se samozastupnicima omogući barem minimalna autonomija u njihovom radu. Također, u razgovorima sa samozastupnicima i njihovim asisitentima uvijek smo inistirali na tome da se prvenstveno trebaju baviti ljudskim pravima, a ne kreativno umjetničkim i sportskim aktivnostima. U pogledu međunarodne suradnje i utjecaja UZS se povezala s još desetak udruga za ljudska prava i izradila svoj prvi izvještaj nevladinog sektora o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za Ujedinjenje narode Universal Periodic Review (UPR). U UPR izvještaju upozorili smo na probleme institucionalizacije,

82


Susret sa samozastupnicima u Vukovaru

Susret sa samozastupnicima u Osijeku

Susret sa samozastupnicima u Bjelovaru


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Senada Halilčević

84


lišavanja poslovne sposobnosti, nemogućnost školovanja i zapošljavanja, krivog prijevoda te općenito neprovođenja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U međunarodnoj suradnji gđa. Senda Halilčević nastavila obnašati dužnosti člana upravne grupe EPSE kao i člana Upravnog odbora Inclusion Europe umjesto gđe. Zdenke Petrović. Gđa. Halilčević je predstavljala europske samozastupnike i održala izlaganje na okruglom stolu kojeg je povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Bruxelessu organizirala Evropska komisija.


2010.


Projects Core Grant, Ministry of Health and Social Welfare Let’s Get to Know Our Rights and Advocate for Ourselves, Ministry of Health and Social Welfare Core Grant 2010, Open Society Institute, Budapest Training, Association of Societies for Persons with Mental Retardation


U udruzi je zaposleno dvoje samozastupnika i četvero asistenata.

Početkom 2010. iznajmljujemo mali 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

poslovni prostor u neposrednom susjedstvu prostora u kome smo do tada djelovali. Kako se novi poslovni prostor ipak pokazao kao neadekvatan za normalan rad šestero zaposlenih, krajem godine otkazujemo najam i selimo se u

“Prava su ono što bi čovjek trebao imati od kad se rodi i nitko mu ne bi smio oduzeti.”

primjereniji prostor. Jednom tjedno na sat i pol vremena dobivamo na upotrebu prostoriju gradske četvrti Ban Keglević za održavanje sastanaka samozastupnika. Iako se radi tek o simboličnoj gesti, ipak nam je drago da su samozastupnici ušli u jedan javni prostor te da su bar nadležni u našoj gradskoj četvrti prepoznali rad i postojanje naše udruge. Nažalost, trajnije rješenje pitanja prostora koje očekujemo od gradskih vlasti još nije ni na vidiku. Osim najma novog poslovnog prostora, tijekom 2010. godine pomoću ušteđevine kupujemo od Udruge za promicanje Inkluzije polovni automobil koji smo do tada povremeno posuđivali.

“Za mene ljudsko pravo znači moći ostvariti sebe kroz odluke kao na primjer ( hoću li biti supruga, hoću li raditi itd.). “

88


Sastanak samozastupnika u prostoru mjesnog odbora Ban Keglević


90

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.


Edukacija u Savezu roditeljskih udruga

Edukacijom koju održavamo u Savezu roditeljskih udruga uspjevamo sklopiti osobne kontakte sa zaposlenicima nekolicine roditeljskih udruga, te ih prvom prilikom nakon edukacije pozivamo na suradnju u širenju mreže samozastupanja. Većina njih prihvaća naš prijedlog te se možemo pohvaliti sa čak deset udruga u različitim gradovima u Hrvatskoj u kojima djeluju i grupe samozastupnika. Samozastupničke grupe sada djeluju u Osijeku, Bjelovaru, Slavonskom Brodu, Čakovcu, Šibeniku, Rovinju, Rijeci, Splitu, Pločama i Vinkovcima. Nažalost, rukovodstvo roditeljskog saveza i dalje je uvjereno da se samozastupati mogu eventualno tek ljudi s manjim stupnjem teškoća, a u javnim nastupima iskazuju velike rezerve i skepsu prema UZS. Uspijevamo održati suradnju sa najvećom zagrebačkom institucijom za smještaj osoba s intelektualnim teškoćama - Centrom za rehabilitaciju Zagreb. Suradnja se sastoji u tome da se ljudima smještenim u toj instituciji barem jednom tjedno omogući dolazak na sastanke UZS. Činjenica je da 2010. godine institucija potpuno legalno može osobi koja u njoj živi zabraniti uključivanje u aktivnosti u zajednici. Zato smatramo da je postignuti dogovor o dolasku samozastupnika na sastanke važno spomenuti jer je na taj način ipak omogućeno nekolicini ljudi iz institucije da se uključe u rad udruge.


U suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije i Kućom ljudskih prava organizirali smo konferenciju za medije na kojoj iskazujemo neslaganje s javnom akcijom prikupljanja humanitarne pomoći za Centar 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

za rehabilitaciju Stančić. Osnovna poruka koferencije bila je da nema smisla prikupljati novac za održavanje institucija u kojima se ljudima krše ljudska prava ali da bi i sami vrlo rado podržali akciju prikupljanja donacija za deinstitucionalizaciju Stančića. Nakon te konferencije za medije na internet forumima je pokrenut pravi medijski linč protiv Udruge za samozastupanje i Udruge za promicanje inkluzije. Vrhunac svega bio je napad i razbijeno staklo na uredu Udruge za promicanje inkluzije. Staklo je razbijeno prilično velikim kamenom na koji je bila pričvršćena prijeteća poruka upućena predsjednici Udruge za promicanje inkluzije. Iako je ovaj slučaj zastrašivanja uredno prijavljen policiji, do današnjeg dana policija nas nije izvjestila o bilo kakvim rezultatima istrage. Drugi aktivistički angažman samozastupnika bio je na izradi i javnoj promociji izvještaja o stanju i položaju osoba s intelektualnim teškoćama u

92


Protivljenje javnoj akciji prikupljanja humanitarne pomoći za Centar za rehabilitaciju Stančić Konferencija za medije u Kući ljudskih prava


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Sudjelovanje u javnoj prezentaciji izvještaja Human Rights Watch-a o stanju i položaju osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj

94


Hrvatskoj koji je izradila organizacija Human Rights Watch. Na žalost, niti ovako velika i ugledna međunarodna organizacija kao što je HRW nije uspjela pridobiti pažnju hrvatskih medija kojih gotovo da uopće nije bilo na konferenciju za tisak i javnoj prezentaciji izvještaja. Ipak, HRW je organizirao i sastanke s donositeljima odluka na kojima im je djeljeno izvješće te izražena zabrinutost zbog katastrofalnog stanja u pogledu zaštite ljudskih prava u hrvatskim institucijama. Na ovim sastancima su sudjelovali i samozastupnici iz UZS. Međunarodne aktivnosti UZS održavane su i kroz sudjelovanje predsjednice UZS na Trećem sastanku država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom održanom u New Yorku (engl. Third States Parties meeting). Poziv na ovaj sastanak upućen nam je od International Disability Aliance, a gđa Halilčević je na njemu predstavljala osobe s intelektualnim teškoćama. Na ovom događaju prikazan je i film stories of Self Advocates. Još jedna aktivnost međunarodne suradnje odnosi se na ured WHO za Evropu. Nakon višegodišnjeg sudjelovanja u konzultacijama ovog tijela, državnih organa i predstavnika organizacija civilnog društva, WHO je tijekom ove godine izradio Deklaraciju kojom se traži zaštita djece i mladeži s intelektualnim teškoćama od insitucionalizacije. Deklaracija je ipak javno predstavljena u Bukureštu krajem godine, a na njenom predstavljanju govorila je i gđa. Halilčević.

Senada Halilčević na Trećem sastanku država potpisnica Konvencije

Senada Halilčević na sastanku WHO-a za Europu u Bukureštu


U 2010. smo napravili redizajn svoje web stranice. Web stranica UZS je jedina internetska stranica u Hrvatskoj koja pokušava približiti korištenje interneta osobama s intelektualnim teškoćama.

96


2011.


Projekti Glas samozastupnika – prilagođene informacije za osobe s intelektualnim teškoćama, Grad Zagreb Računalom do novih spoznaja, Grad Zagreb Širenje mreže samozastupanja u RH, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Community for All, Disability Rights Initiative of the Open Society Foundations Advocating for the Right of Access to Information for Persons with Intellectual Disabilities in Croatia, Foundation Open Society Institute Expanding of Self-advocacy Network in Croatia, Open Society Foundation, Mental Health Initiative


Početkom 2011. godine Udruga seli u primjereniji prostor kojeg smo unajmili od Udruge za promicanje inkluzije.

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

U 2011. godini najviše radimo na podizanju svijesti o potrebi osiguravanja pristupačnih informacija za osobe s intelektualnim teškoćama. Pristupačne inormacije neophodne su kako bi samozastupnici mogli donositi informirane odluke o vlastitom životu. Budući da u Hrvatskoj gotovo i ne postoje materijali u lako razumljivom obliku, Udruga pokreće lako razumljiv časopis pod nazivom Glas samozastupnika (engl. Voice of Self-Advocates). To je prvi časopis u Hrvatskoj pisan u lako razumljivom obliku za osobe s intelektualnim teškoćama. Od samog početka časopis je dostupan za besplatno preuzimanje na web stranici Udruge za samozastupanje (www.samozastupanje.hr). Udruga se kao partner uključuje u projekt Pathways 2 čiji je nositelj Inclusion Europe. Projekt Pathways 2 kreairan je kako bi pomogao u uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u programe obrazovanja za odrasle. U sklopu prethodnog projekta Pathways 1 razvijeni su europski standardi za izradu lako razumljivih (engl. easy to read) informacija za osobe s intelektualnim teškoćama te preporuke i smjernice za nastavnike u cjeloživotnom učenju o tome kako nastavne programe učiniti pristupačnima za osobe s intelektualnim teškoćama. Uključivanjem u projekt Pathways 2 Udruga za samozastupanje prevodi navedene

100


ÄŒasopis Udruge za samozastupanje Glas samozastupnika


Pathways 2 Brošure za izradu lako razumljivih informacija

2551-Training teachers-HR-04-COVER_Layout 2 22/11/12 11:14 Page1

Osposobljavanje nastavnika u cjeloživotnom učenju

Inclusion Europe Europska udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji

Smjernice za osposobljavanje osoba za pisanje lako razumljivih dokumenata

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

2551-Teaching easy-HR-04-COVER_Layout 2 22/11/12 11:03 Page1

osobnosti.

Inclusion Europe je neprofitna organizacija. Mi se borimo za prava i interese osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Naše članice su nacionalne organizacije iz 36 država. Osobe s intelektualnim teškoćama su građani svoje države. One imaju jednako pravo biti uključene u društvo, bez obzira na razinu svojeg invaliditeta. One žele prava, a ne povlastice. Osobe Uključivanje s intelektualnim teškoćama imaju mnoge teškoćama talente i sposobnosti. osoba s intelektualnim One također imajulako posebne potrebe. tekstova u pisanje razumljivih One trebaju različite usluge da bi imale podršku koja odgovara njihovim potrebama.

Ne pišite za nas bez nas

secretariat@inclusion-europe.org - www.inclusion-europe.org

Preporuke za nastavnike u cjeloživotno o tome kako učiniti njihove programe p

Inclusion Europe radi na tri glavna područja politika: • ljudska prava za osobe s intelektualnim teškoćama • uključivanje u društvo • sloboda od diskriminacije Inclusion Europe upravlja aktivnostima u mnogim europskim državama, uključujući projekte, konferencije, radne skupine i sastanke za razmjenu. UDRUGA ZA Reagira na prijedloge za europske politike SAMOZASTUPANJE i daje informacije o potrebama osoba s intelektualnim teškoćama. Inclusion Europe Inclusion Europe savjetuje Europsku komisiju i članove Europskog parlamenta o pitanjima koja se tiču invaliditeta.

Uz podršku Programa za cjeloživotno učenje Europske unije.

Inclusion Europe Galeries de la Toison d’Or - 29 Chaussée d’Ixelles - B-1050 Brisel - Belgija Tel. : +32-2-502 28 15 - Fax : +32-2-502 80 10

Europska udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji

Osobe s intelektualnim teškoćama su građani svoje države. One imaju jednako pravo biti uključene u društvo, bez obzira na razinu svojeg invaliditeta. One žele prava, a ne povlastice. Osobe s intelektualnim teškoćama imaju mnoge talente i sposobnosti. One također imaju posebne potrebe. One trebaju različite usluge da bi imale podršku koja odgovara njihovim potrebama.

Inclusion Europe upravlja aktivnostima u mnogim europskim državama, uključujući projekte, konferencije, radne skupine i sastanke za razmjenu. Reagira na prijedloge za europske politike i daje informacije o potrebama osoba s intelektualnim teškoćama. Inclusion Europe savjetuje Europsku komisiju i članove Europskog parlamenta o pitanjima koja se tiču invaliditeta.

ama.

Podučavanje mo

Inclusion Europe je neprofitna organizacija. Mi se borimo za prava i interese osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Naše članice su nacionalne organizacije iz 36 država.

Inclusion Europe radi na tri glavna područja politika: • ljudska prava za osobe s intelektualnim teškoćama • uključivanje u društvo • sloboda od diskriminacije

državama, za razmjenu.

Inclusion Europe

HR

Napisano u okviru projekta Stvaranje puteva do cjeloživotnog učenja za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

aliditeta. Uz podršku Programa za cjeloživotno učenje Europske unije.

UDRUGA

SAMOZ

UDRUGA ZA

SAMOZASTUPANJE

Inclusion Europe

gija

HR

102

Napisano u okviru projekta Stvaranje puteva do cjeloživotnog učenja za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

Inclusion Europe Galeries de la Toison d’Or - 29 Chaussée d’Ixelles - B-1050 Brisel - Belgija Tel. : +32-2-502 28 15 - Fax : +32-2-502 80 10 secretariat@inclusion-europe.org - www.inclusion-europe.org

HR

Napisano u okviru projekta Stvaranje p do cjeloživotnog učenja za odrasle oso


2551-Information for all-HR-05_Layout 2 22/11/12 11:19 Page1

Informacije za sve

materijale na hrvatski jezik te se osposobljavamo za izradu lako razumljivih materijala i za provođenje

Europski standardi za izradu lako razumljivih informacija

edukacija po standardima Inclusion Europe. Da bi samozastupnici stekli vještine potrebne za samostalniji život u zajednici, kroz sredstva ostvarena od Grada Zagreba Udruga im osigurava radionice svladavanja osnova rada na računalu i korištenja

ože biti lako

interneta na pristupačan način.

om učenju pristupačnima

Tjekom 2011. nastavljamo sa širenjem mreže hrvatskih samozastupnika te mrežu sada čini ukupno 11 grupa za samozastupanje iz svih dijelova Hrvatske. Udruga za samozastupanje ovim grupama pruža podršku kroz osiguravanje skromnih naknada za asistente koji sudjeluju u radu grupa te pružanjem edukacija o samozastupanju i samoodređenju. Izrađujemo lako razumljivu brošuru Što je

UDRUGA ZA

SAMOZASTUPANJE

Inclusion Europe

Napisano u okviru projekta Stvaranje puteva do cjeloživotnog učenja za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

diskriminacija i kako se od nje zaštititi. Provodimo tri edukacije o samoodređenju, samozastupanju i ljudskim pravima. Jedna edukacija namjenjena asistentima samozastupnika u Hrvatskoj, a druge dvije edukacije namjenjene su službama podrške u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama u Makedoniji i Moldaviji.

ZA

ZASTUPANJE

Inclusion Europe

puteva obe s intelektualnim teškoćama


Organizirali smo prvu konferenciju hrvatskih samozastupnika Ja i ti – mi smo jednaki. Živjeti kao svi drugi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

ljudi. Ključni govornici na konferenciji su samozastupnici iz mreže samozastupnika Hrvatske. Oni javno ukazuju na pobleme s kojima se svakodnevno susreću kao i na potrebu promjene stavova prema osobama s intelektualnim teškoćama. Na konferenciji samozastupnici imaju priliku izravno razgovarati s donositeljima odluka o nemogućnosti ostvarivanja nekih osnovnih ljudskih prava. Na kraju konferencije samozastupnici su javnosti uputili zajedničku izjavu kojom pozivaju na poštivanje i primjenju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

104


Prva konferencija hrvatskih samozastupnika Ja i ti – mi smo jednaki. Živjeti kao svi drugi ljudi.


106 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.


Platforma 112 Prosvjed ispred Sabora

Krajem 2011. sudjelujemo u osnivanju Platforme 112. Platforma 112 je osmišljena kao koalicija organizacija civilnog društva okupljena radi praćenja poštivanja ljudskih prava i vladavine prava u Hrvatskoj a posebno s obzirom na činjenicu završetka pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Unutar 112 zahtjeva koje je Platforma 112 isporučila predstavnicima vlasti i oporbe 14 zahtjeva se izravno odnosi na prava osoba s invaliditetom a te zahtjeve formulirali su članovi Udruge za samozastupanje.


108 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.


S ciljem zagovaranja prava na život u zajednici temeljem članka 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, početkom 2011. godine inicirali smo osnivanje Koalicije za život u zajednici (ENG. Colaition for Comunnity Living). Koalicija okuplja 7 udruga osoba s invaliditetom i Centar za ljudska prava. Udruga za samozastupanje je nositeljica prvog projekta koalicije - Zajednica za sve (engl. Community for All). Projekt je usmjeren na donositelje odluka na nacionalnoj i regionalnoj razini, a njime ukazujemo na potrebu izgradnje službi podrške u zajednici koje bi omogućile uključivanje osoba s invaliditetom u sva područja života na jednakim osnovama sa svim ostalim građanima. Na međunarodnom planu, dva najznačajnija događaja na kojima Udruga sudjeluje su prva konferencija europskih samozastupnika Čujte naše glasove (Hear our Voices) u Penicheu u Portugalu te okrugli stol u Europskom parlamentu na kojem predsjednica gđa. Senada Halilčević u ime europski samozastupnika prezentira stavove o poslovnoj sposobnosti.

Prva konferencija europskih samozastupnika Čujte naše glasove (Hear our Voices) u Penicheu u Portugalu


2012.


Projekti Dopustite da se predstavimo…, Grad Zagreb I ja postojim!, Grad Zagreb Together for Community Living, Disability Rights Initiative of the Open Society Foundations Let’s make it accessible, Foundation Open Society Institute, Public Health Program Core Grant Expanding of Self-Advocacy Network in Croatia, Foundation Open Society Institute Zagovaranje ljudskih prava učenjem kroz rad, u partnerstvu s GONG-om


2012. godine emitiran je dokumentarni film Mijenjam svijet: samozastupnica koji je snimljen u Udruzi za samozastupanje krajem 2011. Mreža hrvatskih samozastupnika širi se za još 2 grupe, te sada ukupno broji 13 grupa u sljedećim gradovima: Bjelovar, Grubišno Polje, Rijeka, Rovinj, Split, Šibenik, Ploče, Šibenik, Osijek, Slavonski Brod, Čakovec, Koprivnica i Zagreb. U grupama se provodi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

edukacija samozastupnika o temama kao što su pravo na život u zajednici, adekvatna podrška u zajednici, obrazovanje,

112

zapošljavanje, poslovna sposobnost i zaštita od diskriminacije.

Centar za rehabilitaciju Silver - Edukacija o samoodređenju i samozastupanju


Pathways 2 Edukacija za izradu lako razumljivih informacija

Zbog širenja mreže hrvatskih samozastupnika sa dvije nove grupe asistentima u novopridruženim grupama pružamo edukaciju o pokretanju grupe i pružanju podrške samozastupnicima. Edukaciju o samoodređenju i samozastupanju osoba s intelektualnim teškoćama održali smo i u Centru za rehabilitaciju Silver te organizaciji Poraka u Makedoniji. U sklopu projekta Pathways 2 održava se edukacija 9 osoba koje se osposobljavaju za izradu lako razumljivih informacija.


Druga konferencija hrvatskih samozastupnika Jednaka prava za sve ljude

U studijski posjet i edukaciju dolaze nam rumunjski samozastupnici iz organizacije Ceva de Spus koji tek započinju sa svojim radom. Organizirali smo i 2 godišnju konferenciju hrvatskih 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

samozastupnika Jednaka prava za sve ljude. Ova konferencija postaje središne mjesto okupljanja hrvatskih samozastupnika. Kroz projekt Pristupačne informacije za osobe s intelektualnim teškoćama nastavljamo izradu lako razumljivih informacija kroz izdavanje časopisa Glas samozastupnika. Kako bismo naglasili važnost informacija pristupačnih osobama s intelektualnim teškoćama organiziramo javnu tribinu na kojoj prisustvuju predstavnici relevantnih institucija. U svibnju 2012. na konferenciji Europa u Akciji u Briselu, europski samozastupnici izabiru predsjednicu Udruge za samozastupanje gđu. Senadu Halilčević za predsjednicu Europske platforme samozastupnika (EPSA), a ujedno i za potpredsjenicu Inclusion Europe. Europska platforma samozastupnika dio je Inclusion Europe, a čine ju organizacije samozastupnika iz različitih zemalja Europe.

114


Rumunjski samozastupnici iz organizacije Ceva de Spus u studijskom posjetu Udruzi za samozastupanje


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Priznanje Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta Udruzi za samozastupanje za doprinos radu i višegodišnju uspješnu suradnju

116


Sudjelujemo na 8. međunarodnom znanstvenom skupu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Istraživanje u edukacijskorehabilitacijskim znanostima (engl. Research in Education and Rehabilitation Sciences). Ujedno, povodom proslave 50. obljetnice fakulteta Udruga za samozastupanje prima priznanje za doprinos radu i višegodišnju uspješnu suradnju. Udruga postaje korisnik najpopularnije društvene mreže Facebook. Facebook nam omogućava da kroz komunikaciju s drugim korisnicima te dijeljenjem novosti, fotografija i drugih materijala promoviramo svoj rad. Putem ove društvene mreže Udruga se također povezuje s drugim organizacijama civilnog društva iz Hrvatske i inozemstva.


118 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.


Krajem 2012. godine ostvaruje se jedan od najvažnijih uspjeha Udruge za samozastupanje. U suradnji s udrugom GONG, drugim organizacijama civilnog društva te pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, bili smo izravno uključeni u donošenje novog Zakona o registru birača. Tim zakonom je biračko pravo osigurano i osobama lišenim poslovne sposobnosti - posljednjoj društvenoj skupini bez biračkog prava. Na ovaj način učinjen je korak prema omogućavanju osobama lišenim poslovne sposobnosti da ostvare pravo na sudjelovanje u javnom i političkom životu sukladno članku 29. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Konferencija za medije osobe s intelektualnim teškoćama ostvaruju pravo glasa


2013.


Projekti Čujte naše glasove!, Grad Zagreb Glas samozastupnika – jednostavno razumljiv glas, Grad Zagreb Upotreba novih medija u zagovaranju naših prava, Foundation Open Society Institute Širenje mreže samozastupanja u Hrvatskoj 2013/2014, Foundation Open Society Institute Zagovaranje ljudskih prava učenjem kroz rad, u partnerstvu s GONG-om


2013. godina započinje sudjelovanjem Udruge za samozastupanje u diskusiji usmjerenoj protiv ulaganja novčanih sredstava 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Europske unije u obnovu

122

i izgradnju institucija za osobe s invaliditetom. Podržavamo početak procesa transformacije institucija u pružatelje podrške u zajednici te održavamo sastanke s ljudima koji napuštaju institucije kako bi ih ohrabrili na život u zajednici.


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Nacionalna konferencija o cjeloživotnom učenju

124

Edukacija o izradi lako razumljivih informacija za samozastupnike, roditelje i stručnjake


U okviru projekta Pathways 2 izdajemo letak i brošuru “Informacije za sve”, dok ostale materijale na hrvatskom jeziku vezane za cjeloživotno obrazovanje osoba s intelektualnim teškoćama postavljamo na web stranicu Udruge za besplatno preuzimanje. Organiziramo Nacionalnu konferenciju o cjeloživotnom učenju na kojoj kao govornici sudjeluju i stručnjaci iz područja cjeloživotnog obrazovanja odraslih osoba. U nekoliko hrvatskih gradova provodimo model seminare i edukacije o izradi lako razumljivih informacija za samozastupnike, roditelje i stručnjake. U suradnji sa Centrom za obrazovanje odraslih Validus, u nekoliko navrata sudjelujemo u osposobljavanju budućih pružatelja inkluzivnih usluga o samoodređenju i samozastupanju. U studijski posjet i na edukaciju dolaze nam članovi i asistenti organizacija Sumero iz Bosne i Solem iz Makedonije. Ove organizacije educirane su o pokretanju i radu grupe samozastupnika.

Članovi i asistenti organizacija Sumero iz Bosne i Solem iz Makedonije u studijskom posjetu Udruzi za samozastupanje


Kao članica neformalne organizacije Koalicije za život u zajednici, Udruga sudjeluje na dva javna performansa. Na prvom performansu koji 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

je nazvan Dobrodošli u moje cipele svog gosta, glumca Nikšu Marinovića, lišavamo poslovne sposobnosti i dodjeljujemo mu skrbnicu za šetnju gradom. U drugom performansu koji održavamo u paviljonu parka na Zrinjevcu, sam paviljon pretvaramo u instituciju “Centar za InkLUZIJU” i unutra smještamo osobe s invaliditetom. Iako osobe koje su smještene u “Centru za InkLUZIJU” redovno dobivaju hranu i piće, nezadovoljne su životom bez slobode te dižu pobunu protiv života u instituciji. Teme deinstitucionalizacije i ostvarenja prava osoba s invaliditetom na život u zajednici zaokružuju se otvorenom raspravom na konferenciji Koalicije za život u zajednici na kojoj govori i predsjednica Udruge gđa. Senada Halilčević.

126


Javni performans u paviljonu parka na Zrinjevcu - “Centar za InkLUZIJU”


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Brošura Uzmi stvar u svoje ruke i izađi na izbore

UZMI STVAR U SVOJE RUKE I IZAÐI NA IZBORE Ostvarivanje prava glasa osoba s intelektualnim teškoćama Ova brošura je financirana sredstvima Europske unije. Za sadržaj brošure su isključivo odgovorni Udruga za samozastupanje i GONG te ne odražavaju stavove Europske unije. Europska unija se sastoji od 27 država članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajedno su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica. http://ec.europa.eu Za izradu brošure korištene su slike i simboli Widgit Software Tel: + 441223 425558 Web: www.widgit.com Slike i simboli korišteni u ovoj brošuri vlasništvo su Widgit Software i ne mogu se koristiti bez odobrenja vlasnika.

128


U suradnji s udrugom GONG, krećemo s edukacijom samozastupnika, ali i šire javnosti, o novostečenom pravu glasa. Prvi korak bila je izrada lako razumljive brošure i letka Uzmi stvar u svoje ruke i izađi na izbore koju smo distriburali u sve centre za socijalnu skrb i institucije za osobe s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj te u sve članice mreže samozastupnika Hrvatske. Nakon distribucije letka i brošure održali smo edukacijske radionice o pravu glasa u 12 lokalnih grupa za samozastupanje, a pet samozastupnika sudjeluje u snimanju televizijskog spota Naš glas, naša snaga koji se emitira u predizborno vrijeme.

Isječci iz televizijskog spota Naš glas, Naša snaga


130 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.


Na izbornoj skupštini samozastupnici su za predsjednika udruge s petogodišnjim mandatom izabrali Tomislava Ivaškovića.


Na međunarodnom planu predstavnici Udruge sudjeluju na edukaciji o zagovaranju ljudskih prava putem videoaktivizma u Istanbulu u organizaciji Open Society Foundations Public Health Program, Mental

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Health Initiative.

132


134 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.


Sudjelujemo i na konferenciji Europa u akciji (engl. Europe in Action): Starenje osoba s intelektualnim teťkoćama i njihove obitelji.


U suradnji s Inclusion Europe, Europskom platformom samozastupnika (European Platform of Self Advocates) i udrugom GONG organiziramo drugu Europsku konferenciju samozastupnika Čujte 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

naše glasove: Građani prije svega!

136

Konferencijom dajemo svoj doprinos obilježavanju 2013. godine – europske godine građana. Prvi dio konferencije se posvetili smo problematici uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u demokratske procese u zajednici. U tom smislu posebno smo se osvrnuli na pitanje poslovne sposobnosti i prava na slobodno udruživanje. Drugi dio konferencije sastoji se od sedam radionica koje će voditi samozastupnici, a koje obrađuju teme poput poslovne sposobnosti, prava na život u zajednici, nasilje nad osobama s invaliditetom, pravo na obitelj.


Druga Europska konferencija samozastupnika Čujte naše glasove: Građani prije svega!


budućnost ...


Snježana Kanjir … : “Trebamo napraviti brošuru o tome koja je uloga samozastupnika. To će biti priručnik za samozastupnike iz kojeg ćemo učiti kako se još bolje možemo boriti za svoja prava. Trebamo snimiti i video priče samozastupnika tako da drugi ljudi vide čime se bavimo i da se upoznaju s našim pravima. Na tome moramo raditi i sa samozastupnicima iz drugih

BUDUĆNOST

gradova. Trebat ćemo više surađivati i sa drugim organizacijama. Tako ćemo biti uspješniji oko izmjene zakona o poslovnoj sposobnosti.” Senada Halilčević … : “U budućnosti vidim Udrugu kao glavnu zagovaračku organizaciju za osobe s intelektualnim teškoćama. I dalje ćemo raditi na podizanju društvene svijesti o osobama s intelektualnim teškoćama kako bismo pokazali da imamo pravo sudjelovati u društvu ravnopravno s ostalima. Tada će poslodavci lakše zaposliti osobe s intelektualnim teškoćama.

140


Želim da nas druge organizacije prihvate kao stručnjake za izradu lako razumljivih materijala. Nadam se da će jednog dana u Hrvatskom saboru kao naš predstavnik sjediti i osoba s intelektualnim teškoćama. Još nam treba prostor koji će biti naš i dovoljno velik da možemo održavati sastanke, da se ne moramo više seliti i plaćati najam.” Nenad Sekušak … : “U budućnosti moramo omogućiti da se i osobe s intelektualnim teškoćama mogu cijeli život obrazovati. Za to nam trebaju lako razumljive knjige i podrška.” Tomislav Ivašković … : “I dalje ćemo raditi na tome da ljudi shvate da smo mi normalni i jednako vrijedni građani. Zalagat ćemo se i za pravo na osnivanje obitelji.”


Fadil Špuren Braco … : “Nadam se da ćemo imati puno projekata. Tako ćemo dobiti novce pa će Udruga biti jača, s više kompjutera i drugih materijala. Htio bih da imamo još više članova i da se povežemo sa samozastupnicima iz cijelog svijeta. Moramo se izboriti da svi imamo jednako pravo glasa u Udruzi.”

BUDUĆNOST

Romana Posavec … : “Udruga će se izboriti da se zatvore institucije i da se osobe s intelektualnim teškoćama mogu vjenčati kao i svi drugi ljudi.” Ivo Pala … : “Samozastupnici će i dalje pisati za časopis Glas samozastupnika i za brošure u lako razumljivom obliku. Dolaziti ću na sastanke dok ne ostarim.”

142


Marko Erceg … : “U budućnosti ću ja biti predsjednik Udruge.” Hrvoje Forner … : “I ubuduće ću pomagati samozastupnicima na kompjuterskim radionicama.”


Samozastupanje znaÄ?i govoriti u svoje ime i donositi odluke o vlastitom Ĺživotu.

Bleiweisova 15, 10 000 Zagreb telefon : 01 555 66 80 fax : 01 555 66 89 e-mail : kontakt@samozastupanje.hr

10 godina Udruge za samozastupanje  

10 godina Udruge za samozastupanje  

Profile for damyan
Advertisement