Page 1

Så er det jul igen! Kære Venner

Endnu et år gør sig klar til arkiveringen i

Derudover prioriterer jeg

historiebøgerne. Det betyder også, at

selvfølgelig tiden med

julefreden er ved at lægge sig over

min dejlige familie højt.

Christiansborg efter det sædvanlige julestress.

Dette formår de at udnytte

Familiens hjemlige hygge kan skimtes i

og jeg har derfor i

horisonten.

efteråret været på flere

Det er nu ikke fordi, at Folketinget har ligget

ture til Odense, hvor jeg

på den lade side – hverken her i december,

måtte hjælpe min yngste

hvor arbejdspresset som altid er højt, eller i

datter Stine og hendes kæreste Mads med at

efteråret generelt.

flytte og male deres nye lejlighed. En tjans,

Personligt har det også, jeg fristes til at sige

jeg dog påtager mig med glæde!

som sædvanligt, været et meget travlt efterår. Jeg har fået fingrene i et utal af sager – klarest

I resten af dette julebrev vil jeg dog ikke

står naturligvis den seneste og måske også

trætte dig med malerteknikker, men i stedet

største – nemlig truslen om

fortælle om nogle af de vigtigste sager og

uddannelseslukningerne i Nykøbing F. – som

begivenheder, som jeg har beskæftiget mig i

vi dog heldigvis fik afværget.

løbet af efteråret.

Det hele har dog ikke kun været politik. Ved

Økonomisk krise

siden af folketingsarbejdet, er jeg gået i gang

Man skal have fulgt ualmindeligt lidt med, for

med at tage Fagbevægelsens Pædagogiske

ikke at have opdaget, at Danmark, efter flere

Grunduddannelse (FPG), der kvalificerer til at

års succesridt, nu bevæger sig imod en kraftig

undervise i fagbevægelsen. Efter snart tyve år

økonomisk krise.

som politisk aktiv og utallige oplæg bag mig,

Selvom regeringen forsøger at skjule den

er det vist på tide at jeg lærer, hvordan jeg

almindelige økonomiske krise bag den

egentligt bør undervise!

internationale finanskrise, er det vigtigt at

Lennart Damsbo-Andersen Enghavevej 35, 4892 Kettinge Tlf.: 54 87 36 17

www.damsbo-andersen.dk

Side 1 of 4

Folketinget, Christiansborg 1240 København K lennart.damsbo-andersen@ft.dk Tlf.: 33 37 40 45


holde kriserne adskilt. Finanskrisen og dens omfang var rigtignok svær at forudsige, men

UCSJs vanvidsbeslutning

den ”almindelige” økonomiske krise som vi

Jeg tror at det kom som et chok for de fleste,

nu siger goddag til, er i høj grad selvforskyldt

da UCSJs bestyrelse den 10. november

og noget, som både Socialdemokratiet såvel

besluttede at lukke Nykøbing F. som

som de økonomiske vismænd har forsøgt at

uddannelsesby – selvom uddannelsesmiljøet

råbe op om i flere år.

er meget værdsat af de studerende og har

Lars Løkke og Co. må ikke få lov til at tørre

høstet stor ros af selv Bertel Haarder.

krisen af på internationale forhold.

På trods af at beslutningen var det rene

Økonomien har nemlig længe været ved at

vanvid, mener jeg at den efterfølgende proces

overophede uden at regeringen har villet lytte

har været rigtig positiv. Den viste nemlig,

til fornuft. I stedet har man pumpet penge ud

hvor langt vi kan nå hernede, hvis vi står

til privat(over)forbrug… alt imens de

sammen og kæmper i fællesskab. Alle gode

offentlige institutioner har fået lov til at

kræfter blev sat i sving: pressen, de

forfalde.

studerende, lokalbefolkningen, lokalpolitikere, regionsrådspolitikerne og os herinde på Christiansborg. Sjældent er et lokalsamfund set så aktivt og så samlet! Herinde udfærdigede jeg, på vegne af Henrik Høegh, Rene Christensen, Flemming Bonne og mig selv, et brev til både Regionsrådet og undervisningsministeren. Her gjorde vi

Derfor kommer krisen nu. Den kan ikke

opmærksom på det ukloge i at lukke

længere undgås og derfor skal fokus nu være

uddannelserne i Nykøbing F. og appellerede

på at begrænse krisens skadevirkninger. Det

instanserne til at omstøde beslutningen.

kan gøres ved at bruge en ekstra sjat penge på

Desuden hev jeg Bertel ned i salen, hvor han

offentlige investeringer. Det kan forhindre

skulle forholde sig til regeringens

den stigende arbejdsløshed blandt

uddannelsespolitik ift. udkantsområder.

håndværkere og fungere som en

Debattens resultat var opløftende, idet han

saltvandsindsprøjtning for økonomien. Til

kom så tæt som han kunne på, at garantere at

gengæld vil vi tilbagerulle de rigestes

uddannelserne ville overleve i Nykøbing F.

skattelettelser. Lennart Damsbo-Andersen Enghavevej 35, 4892 Kettinge Tlf.: 54 87 36 17

www.damsbo-andersen.dk

Side 2 of 4

Folketinget, Christiansborg 1240 København K lennart.damsbo-andersen@ft.dk Tlf.: 33 37 40 45


end os gamle ”nisser”, ligesom de har et altid smittende engagement. Det minder én om det privilegium, men også ansvar, som man er blevet givet som folketingsmedlem og jeg håber, at jeg kan leve op til dette.

Flemming Bonne og jeg i folketingssalen, da Bertel Haarder skulle besvare mine spørgsmål.

I fællesskab fik alle os aktive kræfter fra Lolland-Falster også overtalt Regionsrådet til at udtale sig imod UCSJs beslutning og bestyrelsen har nu omstødt sin beslutning. Kampen er dog i skrivende stund ikke

Her står jeg sammen med Daniel foran en væg med Folketingets flotte logo tæt på mit kontor.

afsluttet, da man af uforklarlige årsager vil opsplitte pædagoguddannelsen og placere

Beslutningsforslag

halvdelen i Vordingborg og den anden i

I løbet af efteråret har jeg arbejdet en del med

Nykøbing F. Det skal vi have stoppet! Så

en række beslutningsforslag i Folketinget,

venner – vi skal op på barrikaderne igen!

som jeg er blevet ordfører på. Det drejer sig bl.a. om et forslag om afskaffelse af

Praktikanter

anlægsloftet, således at kommunerne kan

I løbet af efteråret har jeg haft glæden af

investere i de meget nedslidte offentlige

ungdommeligt besøg herinde, da jeg i to

bygninger, sikre bedre velfærdsydelser til

omgange har haft selskab af 9. klasses

borgerne og igen bestemme over egne penge.

praktikanter. Første gang var det Christina

Ifølge regeringen hæves investeringsniveauet

Maria Jensen fra Falster og Mie Hjortskov

massivt i kommunerne næste år. Desværre er

Andersen fra Nordsjælland, mens det anden

det en lodret løgn – faktisk bliver der netto

gang var Daniel Riegel Enemark fra Køge.

600 mio. mindre end i år, hvor der heller ikke

Besøgene er altid inspirerende, da de unge

var mange penge. Derfor er dette forslag

mennesker kommer med en helt anden

meget vigtigt, men chancerne for at det

indgangsvinkel til det politiske liv og arbejde

kommer igennem, er desværre ikke store…

Lennart Damsbo-Andersen Enghavevej 35, 4892 Kettinge Tlf.: 54 87 36 17

www.damsbo-andersen.dk

Side 3 of 4

Folketinget, Christiansborg 1240 København K lennart.damsbo-andersen@ft.dk Tlf.: 33 37 40 45


Jeg er også ordfører på et forslag om at

jeg faktisk, at det massive politiopbud skabte

afskaffe varighedsbegrænsningen på

langt større uro end det bidrog til vores

sygedagpenge. Denne er urimelig, idet den

sikkerhed!

rammer allerede udsatte personer ekstremt hårdt – og loven virker ikke! Derimod

Kontakt mig endeligt

udstiller den blot de borgerliges idéløshed når

Tilbage er blot endnu en gang at understrege,

det kommer til arbejdsmarkedspolitik – her

at hvis du har ris eller ros til mit arbejde, hvis

kender man kun til pisken!

der er nogle sager, som du mener at jeg bør

Derudover vil jeg nævne, at jeg er blevet

tage op eller hvis du ønsker at arrangere et

ansvarlig for udarbejdelsen af

besøg i Folketinget, er jeg aldrig længere end

Socialdemokraternes landdistriktspolitik.

et telefonopkald væk.

Dette er et spændende arbejde, som jeg ser

Jeg er valgt for at sætte Lolland-Falster på

meget frem til at komme i gang med, og hvor

landkortet og tale øernes sag og det bestræber

jeg tror, at der gemmer sig en stærk spillebane

jeg mig stadig på efter bedste evne!

for Socialdemokratiet. Du og din familie ønskes en glædelig jul og et rigtigt godt nytår!

Lyon I oktober måned var jeg på en kort studierejse til Lyon med boligudvalget. Her besøgte vi flere sociale boligbyggerier og fik set, hvor galt det kan gå, hvis samfundet ikke formår at bremse opbygningen af parallelsamfund. Men vi fik også bekræftet, at det ikke er med rå magtanvendelse fra samfundets side at man bedst bekæmper ghettodannelser. I stedet handler det om intelligente løsninger, dialog og gensidig respekt og tillid. Ellers ender man som det franske politi, der ikke tør bevæge sig

Med venlig hilsen

ind i bestemte boligområder, uden at klæde sig ud som skulle de starte 3. verdenskrig. Dette oplevede vi, da vi skulle besøge et indkøbscenter i et belastet område. Her tror Lennart Damsbo-Andersen Enghavevej 35, 4892 Kettinge Tlf.: 54 87 36 17

Lennart Damsbo-Andersen

www.damsbo-andersen.dk

Side 4 of 4

Folketinget, Christiansborg 1240 København K lennart.damsbo-andersen@ft.dk Tlf.: 33 37 40 45

Julehilsen 2008  

Julehilsen fra Lennart Damsbo-Andersen, 2008.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you