Page 1

glasilo ObÄ?ine Mokronog - Trebelno, december 2011, leto V

SreÄ?no 2012 !

18


2

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Občina Mokronog-Trebelno v koraku s časom Zaradi spremenjenih navad, želja in pričakovanj občank in občanov na področju spremljanja novic in drugih lokalnih informacij, se je občinska uprava Občine Mokronog-Trebelno, v sodelovanju z našim uredništvom, odločila za vzpostavitev novega spletnega medija občine Mokronog-Trebelno. Spletni medij občine Mokronog-Trebelno je tako vsem občankam in občanom s spletnim dostopom nudil najbolj sveže lokalne novice, obvestila, komentarje, napovedi dogodkov in vse druge informacije, ki bodo obogatene tudi z multimedijskimi vsebinami in jih bo možno brezplačno prebirati oziroma si jih ogledovati kadarkoli. Spletni medij občine Mokronog-Trebelno je dostopen na portalu mojaobčina.si, kjer je poleg vseh novic in drugih aktualnih objav na voljo tudi najbolj sveža lokalna vremenska napoved, lokalna ponudba prostih delovnih mest, napovednik dogodkov in številne druge lokalne vsebine. Vse navedene vsebine pa lahko občani in občanke spremljate tudi na mobilnem portalu na naslovu m.mojaobcina.si/mokronog-trebelno. Prek spletnega portala boste občanke in občani prejemali ažurne informacije tudi o delovanju nekaterih zavodov, društev in drugih organizacij v občini Mokronog-Trebelno. Novi spletni portal bo imel lokalno vsebino, a bo imel za razliko od tiskanega glasila prednosti, kot so: dnevno sveže informacije, 24 urni vsakodnevni dostop do informacij, koledarja in napovednika dogodkov, večdnevno lokalno vremensko napoved, dodatne multimedijske avdio in video vsebine, možnost ocenjevanja in komentiranja vseh vsebin, možnost pregledovanja arhivskih vsebin, večji doseg bralcev in obiskovalcev itd. Vsi obiskovalci spletnega portala se bodo lahko tudi naročili na prejemanje brezplačnih tedenskih e-novic. Novi spletni portal je pričel z delovanjem v mesecu septembru in je dostopen na spletnem naslovu: www. mojaobcina.si/mokronog-trebelno. Vsi tisti, ki bi želeli sodelovati in soustvarjati vsebine na spletu, se že lahko prijavite prek spletnega obrazca na naslovu: www.mojaobcina.si/ mokronog-trebelno.  Občinska uprava in Uredništvo

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO Pod Gradom 2 SI-8230 Mokronog Tel: 07/ 34-98-260 Fax: 07/34-98-269 Spletna stran: www.mokronog-trebelno.si OBČINSKI SVET Tomaž BRZIN, Puščava 4, 8230 Mokronog, 041/454-142, ZinniBrzin@gmail.com Peter DEU, Stari trg 3, 8230 Mokronog, 041/620-074, gostisce.deu@siol.net Franc DRAGAN, Cerovec pri Trebelnem 3, 8231 Trebelno, 031/611-301, dragan.franc@siol.net Rafael ERŽEN, Velika Strmica 3, 8231 Trebelno,

Dober dan!

Rekonstrukcija ceste v Ornuški vasi bo zaključena do konca letošnjega leta. Zasluge za to imajo tudi dobre vremenske razmere. Za spomladi prihodnje leto bo ostala le položitev zaporne plasti asfalta. Ob zaključevanju del pa je treba povedati, da občini ni uspelo pridobiti obcestnih površin, na katere bi lahko izven voznih pasov umestili avtobusna postajališča z nadstrešnicami. Osebno mi je zelo žal, da bo tudi po celoviti obnovi, avtobus še vedno ustavljal na cesti, potniki pa bodo vanj vstopali (ali izstopali) z ali na neurejene obcestne površine še naprej. Križišče, obnovljen odsek ceste s pločnikom in vsa potrebna ostala infrastruktura (odvodnjavanje, kanalizacijski vod za meteorno in fekalno kanalizacijo, javna razsvetljava, optični kabel) bodo izboljšali življenjski standard domačinov, predvsem pa zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu, preurejeno križišče pri gasilskem domu pa bo omogočilo lažji in hitrejši izvoz gasilskemu vozilu. Občini Šentrupert in Mokronog-Trebelno se pogovarjata o ustanovitvi skupnega javnega zavoda s katerim bi skupaj spodbujali razvoj turizma, turistične dejavnosti, kulture in športa ter trajnostni razvoj podeželja. Zavod bi na območju Občine Mokronog-Trebelno upravljal Športni park Mokronog, kulturno dvorano v Mokronogu in večnamenski dom na Trebelnem, ter skrbel tudi za ureditev Strelovega turna. Po naši oceni obstajata samo dve možnosti za upravljanje s športno dvorano, to je, da ustanovimo javni zavod ali pa da se upravljanje prenese na osnovno šolo. Na predlog svetnikov, bomo pripravili temeljito analizo alternativnih možnosti za upravljanje s Športnim parkom Mokronog, ki obsega tako športno dvorano, kot tudi zunanje športne površine ob njej: ustanovite režijskega obrata, prenos upravljanja na OŠ Mokronog ali podelitev upravljanja izbranemu zasebnemu koncesionarju. Obnova vodovoda Mokronog in gradnja vodohrana Beli Grič, se je začela pred devetimi meseci; namesto marca prihodnje leto, je bil tehnični pregled opravljen 8. decembra letos. Uporabno dovoljenje pričakujemo v roku tridesetih dni. Ob tem lahko povem, da sem vesel, da je ta velik projekt na področju vodooskrbe v občini, uspel, da ga bomo

041/802-283 Alojz KOCJAN, Gorenje Laknice 40, 8230 Mokronog, 041/732-985, monter.kocjan@siol.net Milica KOROŠEC, Češnjice pri Trebelnem 37, 8231 Trebelno, 041/455-033, milicakorosec@gmail.com Marko KOSTREVC, Trebelno 2, 8231 Trebelno, marko.kostrevc@gmail.com Stanislav RAJER, Slepšek 21, 8230 Mokronog, 041/217-705, stane.rajer@siol.net Marjan STARIČ, Ornuška vas 12, 8231 Trebelno, 041/760-156, marjan.staric@renault.com Gregor ŠKOPORC, Hrastovica 35, 8230 Mokronog, 040/439-837, gregor.seki@gmail.com Elizabeta ŽLAJPAH, Stari trg 29, 8230 Mokronog, 041/319-578, zlajpah.elizabeta@zd-tr.si

UPRAVA Mojca Pekolj, direktorica E-pošta: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si SPREJEMNA PISARNA: Jožica Samide 07/34 98 260 SPLOŠNA SLUŽBA in GOSPODARSTVO: Marija Sitar  PRAVNA SLUŽBA: Saša Hahn FINANCE IN KMETIJSTVO: Marijana Jereb KOMUNALA IN INFRASTRUKTURA: Davorin FINK OKOLJE IN PROSTOR: Mateja Podgoršek 07/34 98 264 DRUŽBENE DEJAVNOSTI: Mateja Vrabec


3

leto V., številka 18, december 2011 uspešno pripeljali do konca še pred rokom in s tem zagotovili kakovostno oskrbo s pitno vodo več kot 1200 našim občanom. V višje ležečih zaselkih kot so Beli Grič, Škarpa in Hrastovica, pa ob izpadu električne energije v prihodnje, no bo več težav s pitno vodo, saj smo z novim vodohranom in hidro postajo poskrbeli za ustrezen pritisk v sistemu in zadostno zalogo te življenjske tekočine. Koželjevo hišo v spodnjem delu Mokronoga smo porušili, da bi uredili križišče državnih cest Trebnje-Mokronog, Mokronog-Zbure in Mokronog-Boštanj. Junija podpisani sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije križišča med prometnim ministrstvom in občino določa, da se bo delež vložka občine upošteval pri nadaljevanju projekta. V rebalansu državnega proračuna 2012 naj bi bila sicer zagotovljena sredstva za izdelavo investicijskega programa in tudi del sredstev, na osnovi katerih bo možno izpeljati razpis za izbiro izvajalca del. Po zdajšnjih zagotovitvah direkcije naj bi bila večina projektnih del opravljenih v letu 2013. »Upam, da se bodo stvari v našem gospodarstvu in posledično v državi čim prej uredile do te mere, da bodo dolgo načrtovani projekti, med katerimi je tudi naše križišče, prešli v fazo uresničevanja. Na Direkciji za ceste se zavedajo pomena ureditve prometno zelo obremenjenega križišča in Florijanske ceste v Mokronogu, zato je ta projekt ostal v načrtu obnove državnih cest. Sodelovanje med direkcijo in občino je korektno. Upam pa, da bodo odgovorni na direkciji naredili vse, da ta skupni projekt v resnici začnemo urejati prihodnje leto.« 15. decembra bo Mokronog vendarle dobil še eno trgovino. Skoraj leto in pol smo imeli na celotnem območju občine, poleg manjše trgovinice v Češnjicah le eno trgovino z živili. To je Kmetijska zadruga. Končno pa bo v Mokronogu začela delovati konkurenca. Pekarna Blatnik postaja z odprtjem trgovine pri nas del občine Mokronog-Trebelno. In mi se tega veselimo. Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Mokronog-Trebelno! Veliko sreče, zdravja in miru, pa topline in zadovoljstva! Veliko novega in vzpodbudnega, doseženega in osvojenega! Pa prijeten Božič, čestitke ob Dnevu samostojnosti ter vse dobro v prihajajočem delu. Naj bo leto 2012 spremljano s srečo, zdravjem in uspehi. Tisto pa, kar se ne bo uresničilo, naj ostane v duhu upanja, vztrajnosti in poguma za prihodnje leto! Anton MAVER, župan

Zimska služba 2011/2012 Občina Mokronog-Trebelno vsako leto poskrbi, da se izvaja zimska služba na vseh kategoriziranih občinskih cestah. Poleg tega pa imajo izvajalci navodila, da ustrezno izvajajo zimsko službo tudi na nekategoriziranih poteh, kjer je to bistvenega pomena, da občani lahko pridejo v službo oziroma normalno opravljajo svoja dnevna opravila. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. V občini Mokronog-Trebelno se zimska služba izvaja ločeno glede na lokalne ceste in javne poti ter obsega predvsem pluženje snega in posipavanje proti poledici. Zimsko službo na lokalnih cestah izvaja po koncesijski pogodbi CGP – Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto d. d., zimsko službo na javnih poteh pa izvajajo lokalni izvajalci. Izvajalec so obvezani, da bodo s pluženjem pričeli, ko zapade 10 cm snega. Skupaj s pluženjem bodo izvajalci opravili tudi posipavanje proti poledici. Dodatno imamo ob nevarnejših, izpostavljenih klancih nameščene zabojnike s soljo, s katero lahko občani omenjene nevarne odseke sami ustrezno posujejo. V občini Mokronog-Trebelno si bomo še naprej prizadevali, da bi v zimskih razmerah na cestah v naši občini bilo čim manj nevšečnosti, uporabnike cest pa prosimo za razumevanje in prilagoditev potreb vožnje zimskim razmeram. PREGLEDNA KARTA ZIMSKE SLUŽBE 2011/2012

Sklop 1: Izvajanje zimske službe na območju naselij Dolenje Laknice, Gorenje Laknice, Priča, Srednje Laknice, Sveti Vrh, Bruna vas, Čužnja vas, Jerenga, Mirna vas, Maline in Trebelno (Izvajelc: Težka gradbena mehanizacija Toni Grabnar s. p., tel. št.: 041/642-501)

Srečno in zdravo Vam želi Uredništvo Odseva

Sklop 2: Izvajanje zimske službe na območju naselij Bitnja vas, Bogneča vas, Cerovec, Češnjice, Jagodnik, Lahko, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Štatenberk. (Izvajelc: Gradbena mehanizacija Primož Pugelj s. p., tel. št.: 041/726626). Sklop 3: Izvajanje zimske službe na območju naselij Brezovica in Zabukovje. (Izvajelc: Tesarstvo in krovstvo, Jože Grlica s.p., tel. št.: 041/636-752)

Sklop 4: Izvajanje zimske službe na območju naselij Škarpa, Hrastovica, Most Beli grič, Gorenja vas, Križni Vrh, Mokronog, Ostrožnik, Vrh, Žempoh in Log. (Izvajelc: Janez Bregant, Kmetijstvo in dopolnilna dejavnost na kmetiji, tel. št.: 041/609264) Sklop 5: Izvajanje zimske službe na območju naselij Preloge, Pugled, Ribjek, Slepšek (Izvajelc: Jože Grlica, tel. št.: 041/636-752); Martinja vas in Puščava (Izvajelc: Janez Bregant, tel. št.: 041/609-264) Sklop 6: Izvajanje zimske službe na območju naselij Cikava, Drečji Vrh in Mirna vas (Izvajelc: Kralovš, Transporti in gradbena mehanizacija d.o.o., tel. št.:031/250-321)


4

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

7. redna seja Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno je bila v sredo, 19. oktobra 2011. Na dnevnem redu je bilo 15 točk. Prisotnih je bilo 10 članic in članov Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, en član je bil opravičeno odsoten. 1. Občinski svet je obravnaval predlog Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Mokronog-Trebelno. Predstavljena so bila ključna določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, iz katere izhajajo zahteve po prenovi obstoječih sistemov JR ter roki teh prilagoditev. Članicam in članom je bilo opisano dejansko stanje obstoječega sistema v občini in način upravljanja z njim ter priložnost javnega razpisa za nepovratna sredstva za energetsko učinkovito prenovo JR, namero večjega števila občin (konzorcij občin) po skupni prijavi na razpis in ključne zahteve tega razpisa. Izpostavljen je bil pogoj razpisa, da ima občina (konzorcij občin) urejeno opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja JR, kot dokazilo pa tudi Odlok. Članici in člani Občinskega sveta so soglasno sprejeli Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Mokronog-Trebelno, v prvi obravnavi, s pripombami. 2. V letu 2010, po lokalnih volitvah, je prišlo do novega kandidiranja vseh odborov in komisij pri Občinskem svetu. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskemu svetu je izvedla kandidiranje in predlagala kandidate tudi za Uredniški odbor glasila ODSEV. Zaradi manjših zapletov, ki so nastali na seji Občinskega sveta je bila sprejeta odločitev, da se potrdi glavnega in odgovornega urednika, njegove namestnice, štiri člane uredniškega odbora ter lektorico. Občinski svet je opravil obe obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila ODSEV in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila ODSEV. To pomeni, da uredniški odbor šteje šest članov ter glavnega in odgovornega urednika/-co, njegovega namestnika/-co. 3. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je sprejel Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Mokronog-Trebelno v najem, ki bo nadomestil dosedanji Pravilnik o načinu oddajanja zemljišč last Občine Trebnje v najem iz leta 2005, ki na območju Občine Mokronog-Trebelno velja do sprejema novega splošnega akta. 4. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je soglašal, da se Janezu Stariču dodeli bivalna enota na naslovu Cikava 2, Trebelno, brez plačila najemnine za čas, dokler je prisotna socialna ogroženost. Gospodu Stariču je konec leta 2007 pogorel dom. 5. Vrtec Mokronožci obiskuje 96 otrok, in sicer so razvrščeni v 5 oddelkov (4 redni oddelki in 1 dodatni). Po podatkih OŠ Mokronog, Vrtca Mokronožci je bilo na čakalni list uvrščenih skupaj 12 otrok, od tega sta samo dva iz občine Mokronog-Trebelno, ki sta izpolnjevala kriterije za vpis, trije so bili iz drugih občin, sedem otrok pa z začetkom šolskega leta ni izpolnjevalo kriterije za vpis (starost 11 mesecev). Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je dal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mokronožci pri OŠ Mokronog v šolskem letu 2011/2012, kot izhaja iz predloga OŠ Mokronog, Vrtca Mokronožci, št. 173, prejetega 7. 7. 2011 in 8. 9. 2011. V primeru, da se med letom pojavi potreba po spremembi sistemizacije delovnih mest glede na število vpisanih otrok in da ta sprememba ne vpliva na število zaposlenih, se na podlagi obrazloženega predloga OŠ Mokronog, Vrtca Mokronožci, pooblašča župana za izdajo soglasja za spremembo vrste

oddelka in k morebitni zaposlitvi. 6. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je dal soglasje k prodaji osnovnih sredstev Zdravstvenega doma Trebnje, kot izhaja iz dopisa prejetega 7. 9. 2011. Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje je posredoval Občini Mokronog-Trebelno, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje, dopis, s katerim je zaprosil za soglasje k prodaji osnovnih sredstev. Predlagana vozila, namenjena prodaji, bo nadomestil z novimi, saj so osnovna sredstva odpisana in nimajo sedanje vrednosti. 7. Pri točki Premoženjsko pravne zadeve je odločal o dveh gradivih, in sicer: Odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnin parc. št. 713, 715/2, 717/2, 726, 728, 735 in 813 k.o. Jelševec in Odločanje o pravnem poslu menjave ukinjene poti parc. št. 1478/2 z novonastalo potjo parc. št. 971/2, 947/7 in 947/4 k.o. 1417 Ornuška vas. 8. Za članico skupščine Komunala Trebnje d.o.o. je Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno imenoval direktorico Občinske uprave Mokronog-Trebelno, Mojco Pekolj. 9. Na podlagi odstopne izjave je Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno razrešil kot člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Jožeta UHANA in imenoval g. Boštjana MATKA kot nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

8. redna seja Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno je bila v sredo, 29. novembra 2011. Na dnevnem redu je bilo 14 točk. Prisotnih je bilo vseh 11 članic in članov Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno. 1. Osrednja točka dnevnega reda je bil Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj turizma, kulture in športa Mirnske doline – 1. obravnava. Občini Šentrupert in Mokronog-Trebelno sta kot ustanoviteljici javnega zavoda v svojih strateških dokumentih opredelili, da bosta spodbujali razvoj turizma na svojem območju, razvijali zdrav način življenja svojih občanov skozi telesne aktivnosti in spodbujali stabilno pridelavo varne, kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti in čim višje stopnje samooskrbe, uresničevali načela varstva okolja in ohranjanja narave, spodbujali vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in drugih umetnosti, spodbujali kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in vzpostavljali skupen kulturni prostor Mirnske doline. Poleg tega bosta spodbujali in zagotavljali pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, vzdrževali lokalno pomembne javne športne objekte, spremljali in analizirali naloge v športu ter izvajali letne programe. Za izvajanje vseh teh dejavnosti in nalog pa potrebujeta organizacijsko obliko javnega zavoda, ki bo lahko v okviru svojih pristojnosti, ki jih opredeljuje ustanovitveni akt, izvajal naloge na področju turizma, kulture ter športa kot tudi zdravega in ekološko sprejemljivega načina pridelovanja hrane, skrbi za oskrbno samozadostnost in enakomernega ter trajnostnega razvoja podeželja. Sprejeta sta bila naslednja SKLEPA: a) Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj turizma, kulture in športa Mirnske doline v 1. obravnavi. b) Občinska uprava do 2. obravnave Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj turizma, kulture


5

leto V., številka 18, december 2011 in športa Mirnske doline na seji Občinskega sveta prouči in pripravi finančno konstrukcijo ustanovitve režijskega obrata, javnega zavoda, možnost prevzema obveznosti preko osnovne šole in preko s. p. 2. Članice in člani so soglasno sprejeli Spremembe Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog-Trebelno. Poštna banka Slovenije je Občini predstavila ponudbo o sodelovanju pri izplačilu enkratnega denarnega prispevka za novorojenčka. Spremembe predvidevajo, da se starši ob oddaji vloge odločijo, ali želijo nakazilo na svoj račun in pri tem dobijo višino, kot jo zagotavlja občina, ali pa želijo nakazilo na račun otroka in pri tem banka doda svoj prispevek. Glede na to, da spremembe finančno ne bremenijo staršev, le-ti pa se še vedno lahko sami odločijo o načinu nakazila, se predlaga, da se odlok spremeni v delu, da dopušča obe možnosti. 3. Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno. S spremenjenim določilom se bistveno skrajšuje postopek dodeljevanja sredstev turističnim društvom in se uskladi z veljavno zakonodajo. 4. Soglasno je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno. V letu 2010 se je v času javnega razpisa izkazalo, da sprejeti pravilnik omogoča prijavo tudi zasebnikom, ki izvajajo programe na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, zato je bila strokovna komisija s področja socialnega in zdravstvenega varstva mnenja, da se s spremembo pravilnika sofinanciranje le-tem omeji. Razlog je ta, da zasebniki lahko s svojimi programi posegajo v programe javnih zavodov oz. društev. Prav tako je komisija predlagala, da se v pravilnik doda pogoj za prijavo, in sicer, da izvajalci na področju izvajanja programov in projektov, delujejo že najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa. Hkrati se natančneje opredeljuje aktivno članstvo v Občina Mokronog-Trebelno na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,23/2007 popr., 41/2007-popr.), Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 (Ur. list RS št. 6/11), 6. člena Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno (Ur. list RS, št. 23/08 in 104/2009 in 97/2011) in Letnega programa socialnega varstva za leto 2012 objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2012 1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, telefon 07/34 98 260, faks: 07/34 98 269. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih področij: 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI, in sicer: – programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; – programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;

društvu. V nadaljevanju se pravilnik uskladi z že sprejetimi določili pravilnika. 5. Sprejet je bil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno. Veljavni Pravilnik o štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno ne daje študentom, ki se vključujejo v študij po bolonjskem sistemu, možnost kandidature na razpis za dodelitev štipendije, zato se s spremembo pravilnika omogoča le-tem enakovredno kandidaturo kot študentom, ki končujejo izobraževanje po starem sistemu. Prav tako se je v tem času ukinil tudi učni uspeh v osnovnih in srednjih šolah, zato se s tem pravilnikom usklajuje tudi način vrednotenja učnega uspeha. 6. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je soglasno sprejel in potrdil Letni program športa za leto 2012, Letni program socialnega varstva za leto 2012 in Letni izvedbeni program kulture za leto 2012. 7. Sprejet je bil Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2012, ki znaša (0,002068534) 0,002068 €/ m2. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje. Na Občino Mokronog-Trebelno so vaščani naselja Mirna vas naslovili prošnjo po pomoči družini Slak iz Mirne vasi. V dopisu so obrazložili, da njuna vaščana sin Anton Slak in oče Karol Slak živita v zelo slabih življenjskih razmerah. Glede na izredne okoliščine, v katerih sta se znašla občana, je Občinski svet sprejel SKLEP: Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno izdaja soglasje za izplačilo izredne občinske denarne pomoči Antonu Slaku, Mirna vas 16, Trebelno v višjem znesku, kot je opredeljeno v Odloku o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog-Trebelno, za nakup strešne kritine za hišo, do višine 1.500 €. Direktorica občinske uprave: Mojca Pekolj

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam; – programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. 2. PROGRAMI ZA DELO Z ZASVOJENIMI, in sicer: – programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija); – preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti. 3. PREVENTIVNI PROGRAMI, in sicer: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; – preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; – preventivni programi za družine; – drugi programi, ki so predlagani na podlagi ana-

liziranih potreb in izraženih socialnih težavah. 4. PROGRAMI, KI SO V POSEBNEM INTERESU OBČINE, in sicer: – medobčinski projekt »Zdrave občine«; – letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine Mokronog-Trebelno, – programi, ki jih za takšne določi župan s posebnim sklepom. 3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: – javni socialno varstveni zavodi; – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti; – humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva; – organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov; – invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov občine; – druga društva, ki izvajajo občinske programe na




6 

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno področju socialnega in zdravstvenega varstva ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane občine, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva. V primeru, da nimajo ustrezne šifre podrazreda, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt, iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva. ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež ali podružnico v občini Mokronog-Trebelno oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine (invalidske in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije – upošteva se število članov iz občine oz. delež virov financiranja vseh občin oziroma maksimalna višina sofinanciranja, opredeljena v letnem programu); aktivno vključevanje občanov je natančneje opredeljeno v pravilniku, – registrirane in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva, opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, – prijavljajo program ali projekt socialnega in zdravstvenega varstva, ki je predmet javnega razpisa, in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo . ..), – na področju izvajanja programov in projektov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno leto pred objavo razpisa, – za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00), Odloka o proračunu občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 6/11), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 104/2009) in Letnega programa športa za leto 2012, Občina Mokronog-Trebelno objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2012 1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, telefon 07/34 98 260, faks: 07/34 98 269. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 sofinancirala naslednje programe: 1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN

upravljanju oziroma kapitalu. Prijavitelji lahko na posameznem področju prijavijo največ tri različne programe naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu občine. 4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: Izbrani izvajalci bodo izbrani na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje in izbor programov in projektov socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mokronog-Trebelno, ki so sestavni del Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno ter usmeritev v Letnem programu socialnega varstva za leto 2012. 5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je 8.000 EUR, in sicer za programe na posameznih področjih: 1. programi na področju humanitarne dejavnosti v višini 800 EUR, 2. programi za delo z zasvojenimi v višini 200 EUR, 3. preventivni programi v višini 2.000 EUR in 4. programi, ki so v posebnem interesu občine v višini 5.000 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 7. Prevzem razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba Mateja Vrabec, ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: http://www.mokronog-trebelno. si/, do roka za oddajo vlog. 8. Rok in način predložitve vlog: Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 30. 1. 2012 do 15.00 ure, ŠTUDENTOV 1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok – interesna športna vzgoja predšolskih otrok 1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 1.3. Športna vzgoja mladine – interesna športna vzgoja mladine –športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 2. ŠPORTNA REKREACIJA 3. KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT – kakovostni šport –vrhunski šport 4. ŠPORT INVALIDOV 5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – športne prireditve

in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »VLOGA NA JR SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO 2012, PODROČJE: ________________ (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: preventivni programi)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih z javnega razpisa. Komisija predlog posreduje županu, ki izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Hkrati s sklepom o izboru se pozove prejemnika k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Zoper izdan sklep ni pritožbe v upravnem postopku, je pa dopustna tožba na Upravno sodišče RS v Ljubljani, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve sklepa pisno ali ustno na zapisnik pri Upravnem sodišču. Predmet tožbe pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov in projektov socialnega in zdravstvenega varstva. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. 10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Vrabec, telefon 07/ 34 98 266, fax: 07/34 98 269, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si . Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton MAVER

– delovanje športnih društev in športne zveze –športni objekti 6. OBRATOVANJE IN UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA – Uporaba objekta 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: – registrirana športna društva, –zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, –javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, –javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje: –imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (upošteva se število članov iz občine oziroma maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu), –imajo zagotovljene materialne (športna oprema


7

leto V., številka 18, december 2011 in rekviziti), prostorske pogoje (sklenjene najemne pogodbe), ustrezno usposobljene strokovne delavce in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, –prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa, in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje športnih organizacij, zavoda za šport ...), –imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa, –so registrirani in delujejo najmanj eno leto, oziroma v kolikor ne delujejo najmanj eno leto, o sofinanciranju programov odloča za to pristojna komisija. V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Mokronog-Trebelno in je namenjen občanom občine Mokronog-Trebelno, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v občini Mokronog-Trebelno, je za izvajalca tega programa lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, izpolnjuje pa ostale pogoje. 5. Merila in kriteriji za izbor: Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 104/2009) ter v Letnega programa športa Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa, predvidoma znaša 18.000 EUR, in sicer za posamezna področja: (glej preglednico spodaj) 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena Zap. št. I. 1.1.

sredstva porabljena: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba Mateja Vrabec, ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog: Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 30. 1. 2012 do 15. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »VLOGA NA JR ŠPORT 2012, PODROČJE: ________________ (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: športna rekreacija)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 10. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo 1. 2. 2012 v sejni sobi Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog in ne bo javno. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. 11. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

NAMEN ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV Športna vzgoja predšolskih otrok

ZNESEK V € DELEŽ V % 5.580

31,00

600

600

1.2.

Športna vzgoja šoloobveznih otrok

3.250

2.500

1.3.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport Športna vzgoja mladine

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

750

1.730

600

1.130

II.

Interesna športna vzgoja mladine Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ŠPORTNA REKREACIJA

1.000

5,56

III.

KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT

1.500

8,33

Kakovostni šport

1.500

0

Vrhunski šport IV.

ŠPORT INVALIDOV

50

0,28

V.

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu Športne prireditve

3.600

20,00

500

1.800

Delovanje športnih društev in športne zveze

1.300

0

6.270

34,83

6.000

VI.

Športni objekti OBRATOVANJE IN UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA Uporaba športnih objektov v občini Uporaba športnih objektov izven občine SKUPAJ

270

18.000 €

100 %

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Komisija predlog posreduje županu, ki izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Hkrati s sklepom o izboru se pozove prejemnika k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Zoper izdan sklep ni pritožbe v upravnem postopku, je pa dopustna tožba na Upravno sodišče RS v Ljubljani, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve sklepa pisno ali ustno na zapisnik pri Upravnem sodišču. Predmet tožbe pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. 12. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Vrabec, telefon 07/ 34 98 266, fax: 07/34 98 269, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si . Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton MAVER Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 13/08 in 97/11) in Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 6/11) objavlja Občina Mokronog-Trebelno JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2012 1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2012, z naslednjimi vsebinami: • izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja, • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, • aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka. 2. Upravičenci po tem razpisu: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje: • so registrirana po zakonu o društvih, • imajo sedež v občini Mokronog-Trebelno, • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, • izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni, • aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa, • izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika, • za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali 


8 

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev, znaša 8.000,00 €. 4. Merila za dodeljevanje sredstev: I. Redna dejavnost: Višina razpoložljivih sredstev je do 60 % kvote proračunske postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost. Višina točke se določi za vsako proračunsko leto posebej. 1. Redna dejavnost društva – redna dejavnost društva: •dejavnost društva 20 točk – za vsakega člana, ki je plačal članarino •do 50 članov 5 točk •od 51 do 100 članov 10 točk • od 101 in več članov 15 točk – za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva 10 točk 2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti – organizacija samostojne prireditve v občini, 50 točk – sodelovanje na turistični prireditvi na območju občine, 20 točk – sodelovanje na turistični prireditvi izven območja občine, 35 točk – organizacija pohoda, 20 točk – ohranjanje starih običajev (priprava jedi, postavitev simbolov … ), 20 točk – izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena 10 točk – organizacija in izvedba izobraževanja članov društva (predavanja, …). 20 točk 3. Strokovno izpopolnjevanje članov društva Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo v društvih na področju turizma, se prizna sofinanciranje s strani občine. Prizna se: • prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno izpopolnjevanje 20 točk/udeleženca/6 ur II. Projekti: Višina razpoložljivih sredstev je do 40 % kvote proračunske postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost. Projekt se strokovno in finančno ovrednoti na razpisnem obrazcu. Prispele vloge obravnava komisija in pripravi predlog izbire programov in možni obseg sofinanciranja. Upravičeni projekti za sofinanciranje so: • izdaja promocijskega materiala (zloženka, spominek …), • projekti, kot npr. označitev pešpoti, postavitev informativnih tabel, vzdrževanje le-teh …), • čistilne akcije in urejanje okolja na področju celotne občine, • organizacija pohodov z več udeleženci, • organizacija dobrodelne prireditve z več udeleženci. 5. Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 30. 1. 2012 Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov turističnih društev«, skupaj z »izjavo prijavitelja na javni razpis

Občine Mokronog-Trebelno v letu 2012«, ki ga dobijo v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog ali na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno http://www.mokronog-trebelno. si/. Kontaktna oseba: Marija Sitar, tel. št. 07/34-98-270. 6. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«. 7. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. 8. Rok za obveščanje o izidu razpisa: Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom župana. 9. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v občinskem glasilu ODSEV in na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. Številka: 320-0007/2011 Datum: 07. 12. 2011

Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007, 56/2008, 94/2010, 4/2010 in 20/2011) ter v skladu z Odlokom o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 (Ur. list RS št. 6/11), Pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08), Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. list RS, št. 93/05, 43/10) in Letnim programom kulture v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2012, Občina Mokronog-Trebelno objavlja JAVNI RAZPIS za izbor kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Občina MokronogTrebelno 1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, telefon 07/34 98 260, faks: 07/34 98 269. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: 1/1 javni kulturni programi, 1/2 javne kulturne prireditve, 1/3 založništvo, 1/4 nakup opreme in osnovnih sredstev. Občina bo sofinancirala tudi javne kulturne prireditve, ki so v interesu Občine Mokronog-Trebelno, in presegajo meje ljubiteljske kulturne dejavnosti. 3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: – društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti

na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – se prijavijo na javni razpis oz. javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, – izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt, – imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno), – delujejo na področju kulture najmanj eno leto, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, – so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno, – za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno, – izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev, – za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in nastopov na javnih prireditvah. Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov za partnerstvo. Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost. Projekti s področja nakup opreme in osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov, število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oz. sekcij izvajalca. Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08). Enaka merila veljajo tudi za javne kulturne prireditve, ki so v interesu Občine Mokronog-Trebelno in presegajo meje ljubiteljske kulturne dejavnosti. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa,


leto V., številka 18, december 2011 je 20.000 EUR, in sicer okvirno za posamezne sklope: 1/1 javni kulturni programi: 2.600 € 1/2 javne kulturne prireditve: 12.000 € 1/3 založništvo: 5.100 € 1/4 nakup opreme in osnovnih sredstev: 300,00 €. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba Mateja Vrabec, ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog: Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 30. 1. 2012 do 15. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »VLOGA NA JR KULTUR A 2012, PODROČJE: ________________ (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: založništvo)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Vrabec, telefon 07/ 34 98 266, fax: 07/34 98 269, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si . Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton MAVER

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč Odškodnine za spremembo namembnosti bodo po žepu udarile večino investitorjev. Pri gradnji hiše lahko doseže nekaj tisoč evrov. 18. junija letošnjega leta je pričel veljati Zakon o cela ne bo več uporabljala za kmetijsko pridelavo. Če navedem primer: investitor bi rad na zespremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Zakon med drugim ponovno uvaja mljišču, velikem 700 m2, z boniteto 45 zgradil plačilo nadomestila za spremembo namembnosti stanovanjsko stavbo. Namenska raba zemljišča kmetijskega zemljišča v primeru gradnje, ki smo je stavbno zemljišče, dejanska raba zemljišča ga že imeli, a ga je država leta 2003 ukinila. pa je njiva. Investitor je pred izdajo gradbenega Nadomestilo oziroma odškodnina se odmeri dovoljenja dolžan plačati odškodnino zaradi za gradnjo objekta na kmetijskem zemljišču, spremembe namembnosti v višini 6.300 EUR zaradi česar se to zemljišče ne bo več uporabljalo (izračun: boniteta 45 x 0,20 x velikost zemljišča za kmetijsko pridelavo. Kaj se šteje za kmetijsko 700 m2 = 6.300 EUR). zemljišče za namen določanja odškodnine, določa Novela zakona pa pri odmeri odškodnine novela zakona in sicer so to taka zemljišča, ki so določa tudi izjeme in sicer v primeru gradnje s prostorskimi akti določena ali kot kmetijska ze- kmetijskih objektov. V tem primeru je predpisamljišča ali kot zemljišča, določena za nekmetijsko na odškodnina v višini 10%. V primeru, da želi namensko rabo, a so glede na evidenco dejanske investitor na isti parceli zgraditi kmetijski objekt rabe uvrščena med njive in vrtove, travniške po- in stanovanjsko hišo, se odškodnina odmeri za vršine, trajne nasade in druge kmetijske površine. celotno parcelo v višini 100% - v tem primeru Odškodnina se tako odmeri v primeru gradnje izjema ne velja. Izjema je določena le za kmetijski objektov na zemljiščih, ki so po namenski rabi objekt, ne pa tudi za stanovanjsko hišo, za katero kmetijska zemljišča ter tudi na zemljiščih, ki so se predpostavlja, da se zaradi nje spremeni napo namenski rabi sicer stavbna zemljišča, kar po- membnost na celotni zemljiški parceli. meni, da je njihova namenska raba nekmetijska, S spremembo zakona se je prav gotovo gradnja vendar so po dejanski rabi kmetijske površine. za marsikaterega investitorja občutno podražila. Plačilo odškodnine je pogoj za pridobitev Prav gotovo so zelo prizadete družine, ki so že gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta, npr. kupile zemljišče za gradnjo, zdaj pa bodo morale stanovanjsko hišo. Po uradni dolžnosti jo ob- poleg vseh ostalih stroškov (dokumentacija, računa pristojna upravna enota, ki tudi izda komunalni prispevek, soglasja,…) plačati še več gradbeno dovoljenje. Ne plača pa se je v primeru tisoč evrov za omenjeno odškodnino. Do odmere rekonstrukcije ali odstranitve objekta ter v pri- odškodnine namreč pride v fazi pridobivanja meru gradnje nezahtevnih objektov po predpisu, gradbenega dovoljenja, torej je njena odmera ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost (npr. vezana na spremembo dejanske rabe zemljišča, drvarnice, ute, garaže,….). ne pa na spremembo namenske rabe. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti Bolj nazorno bom pojasnila s primerom: lase odmeri na kvadratni meter na podlagi bonitete stnik kmetijskega zemljišča v velikosti 1.500 m2 kmetijskega zemljišča. Boniteta je nekakšna vre- z boniteto 50 na občini poda vlogo za spremembo dnost, ki je pripisana kmetijskemu zemljišču in je namenske rabe zemljišča – iz kmetijskega v stavbključna za izračun odškodnine. Giblje pa se od 1 no zemljišče. V fazi spremembe prostorskega za najmanj dragocena do 100 za najbolj dragocena akta se namenska raba tega zemljišča spremeni kmetijska zemljišč in se vodi v zemljiškem kata- v stavbno zemljišče. Dejanska raba tega zemljišča stru. Odškodnina se odmeri na naslednji način: se v tem postopku ne spremeni in je v evidencah – odškodnina/m2 = boniteta zemljišča od 1 do še vedno navedena dejanska raba kmetijska, npr. njiva. Lastnik tega kmetijskega zemljišča, ki se 20 x 0,05 EUR, – odškodnina/m2 = boniteta zemljišča od 21 do mu je s spremembo namembnosti zelo dvignila vrednost, ne bo plačal nič, bodo pa odškodnino 40 x 0,18 EUR, – odškodnina/m2 = boniteta zemljišča od 41 do plačali morebitni kupci zemljišča, če bodo želeli postaviti hišo in to v višini 15.000 EUR, razen, 60 x 0,20 EUR, – odškodnina/m2 = boniteta zemljišča od 61 do če se ne bodo odločili parcele razdeliti v postopku 75 x 0,22 EUR, parcelacije, kar bi bilo v tem primeru dobro storiti – odškodnina/m2 = boniteta zemljišča od 76 do glede na to, da se odškodnina odmeri od celotne 100 x 0,25 EUR. zemljiške parcele. Iz navedenega je razvidno, da se odškodnina Namen uvedbe odškodnin, kot navaja zakonogiblje od petih centov do 25 EUR na m2. dajalec, je zaščititi najkakovostnejša kmetijska Odškodnina se plača od celotne zemljiške par- zemljišča pred pozidavo. Vendar se tu postavlja cele glede na boniteto zemljišča. To pomeni, da vprašanje - Kaj nam bo »ohranjanje« kmetijskih se odškodnina plača v primeru gradnje objekta površin, če jih nihče ne obdeluje? Kdo bo na kmena zemljiški parceli, katere vsaj del je po dejanski tih še hotel živeti oziroma si zgraditi hišo, če bodo rabi kmetijska površina (če je zemljišče ocenjeno stroški že pred začetkom gradnje tako visoki? z več kot 0 bonitetnimi točkami), neodvisno od Dejstvo je, da bo višina odškodnin zaradi tega, kje bo objekt lociran. V primeru, da je del spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča zemljišča po dejanski rabi pozidano zemljišče, se zelo negativno vplivala na investicije v objekte odškodnina plača tudi za ta del zemljišča, seveda na nepozidanih zemljiščih, tako poslovne kot če je ocenjeno z bonitetnimi točkami več kot 0. Z individualne stanovanjske objekte. Na koncu novelo zakona se namreč postavlja domneva, da bomo imeli več kmetijskih površin kot sedaj, se s postavitvijo objekta spremeni namembnost obdelanih pa manj. na celotni zemljiški parceli, torej se zemljiška parJerneja Dragan

9


10

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Daljnovod 2x400 kW Beričevo-Krško 30. novembra je bila na Vrhku pri Tržišču slovesna otvoritev gradnje daljnovoda, ki bo potekal preko devetih slovenskih občin (tudi naše) in sodi v sam vrh nujno potrebnih daljnovodov za slovenski elektroenergetski sistem. Z izgradnjo dobrih 80 km dolgega daljnovoda bomo dobili najkrajšo in najoptimalnejšo pot za prenos električne energije iz Posavja v osrednji del države in povečali  varnost in zanesljivost delovanja celotnega slovenskega elektroenergetskega omrežja. Namesto razkošne slavnostne otvoritve in pogostitve se je ELES odločil, da 3.000 € donira za zdravljenje osemletnega Mihe Ermana iz Šentjanža. Svoj dober glas k tej humani gesti so priložili tudi pevci KUD Emil Adamič iz Mokronoga, ki so se odrekli honorarju. 

Mlečna voda

Voda v vseh vaseh doline Radulje je ZDRAVSTVENO USTREZNA in je kljub mlečnemu videzu varna za pitje Jeseni leta 2009 se je v vaseh doline Radulje izgradilo novo vodovodno omrežje. Tri vasi, ki so bile do tedaj oskrbovane preko vaških vodovodov in v katerih je bila voda oporečna, so se priklopile na javni vodovod. V upanju, da bo voda iz javnega vodovoda kakovostna in zdrava, so se na novo vodovodno omrežje priklopila skoraj vsa gospodinjstva. Vendar so se kmalu pojavili dvomi v zdravstveno ustreznost vode. Iz pip je namreč pritekla voda mlečnega videza. Sprva so se pojavili pomisleki glede pretiranega kloriranja, vendar so analize vode vedno pokazale, da je doziranje klora v mejah normale. V začetku so delavci Komunale večkrat prezračili sistem, ker se je predvidevalo, da je možna napaka v sistemu, vendar se je po naknadnih pregledih sistema pokazalo, da je v vodi drobno razpršen zrak, ki prihaja direktno iz vrtine. Tega ne bi bilo, če bi voda pritekla iz vodohrana, kjer bi se umirila in zbistrila. Za naš sistem vodovoda je projektant predvidel tlačno povratni sistem. Ker pa je skupna dnevna poraba vode tolikšna, da črpalka skoraj neprestano obratuje, se naš sistem ne napaja z vodo iz vodohrana, ampak z vodo direktno iz vrtine.

Ker Komunala Trebnje ni izdala soglasja za pridobitev uporabnega dovoljenja vodovodnega sistema, je Občina Mirna Peč meseca avgusta letošnjega leta sklicala sestanek s predstavniki trebanjske in novomeške komunale, predstavniki naše občine ter projektantom. Dogovorili so se, da se s strani Zavoda za zdravstveno varstvo ponovno pridobi analizo o ustreznosti vode. Predlagane so bile tudi možne rešitve za odpravo prisotnosti zraka v vodi. Ena od predlaganih rešitev je, da se v sistem vključi še druga, do sedaj neaktivna vrtina ali pa izgradnja vzporednega cevovoda od vodohrana do črpališča, ki bi bila po mnenju predstavnikov naše občine tudi najbolj ustrezna. To pa bi pomenilo finančno obremenitev za obe občini, zato se morata o tem dogovoriti oba župana. Zavod za zdravstveno varstvo je konec meseca avgusta letošnjega leta opravil pregled pitne vode in odvzel vzorce za analizo. Vizualni pregled vode je pokazal, da je v vodi drobno razpršen zrak, ki daje vodi videz motnosti oz. mlečni videz. Vonj in okus vode sta bila čista in brez posebnosti, zračni mehurčki pa so se v 2 dcl vode izločili po 30 sekundah - voda je postala bistra. Iz poročila zavoda je razvidno, da so odvzeti vzorci vode zdravstveno ustrezni oz. da je voda varna za pitje. Sporna motnost oz. mlečni videz vode pa je odraz visoke prezračenosti s kisikom in drugimi zračnimi plini, ki ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov. Jerneja Dragan

Ločevanje komunalne embalaže na izvoru Da bi prišli iz družbe, ki odlaga odpadke, v družbo, ki reciklira, smo v aprilu 2010 uvedli nov sistem ločenega zbiranja in odvoza komunalne embalaže. Ločevanje komunalne embalaže je dolžnost vsakega posameznika, če želimo ohraniti zdravo in čisto okolje, kar bo v prihodnosti zagotovo največja vrednota. Količina zbrane komunalne embalaže se je po uvedbi sistema od vrat do vrat povečala, saj smo v letu 2010 zbrali 551 ton več embalaže kot v letu 2009. Tudi v letošnjem letu smo že zbrali več embalaže kot v letu 2010, za kar moramo pohvaliti vse povzročitelje, ki uspešno ločujete in se zavedate, da je potrebno snovni tok embalaže iz odlagališča preusmeriti v reciklažo. Zbrana količina komunalne embalaže ni optimalna, saj se še vedno preveč embalaže pojavlja med mešanimi komunalnimi odpadki in nato kot surovina konča na odlagališču, kar ni prav. Da bomo še povečali količine ločeno zbranih frakcij, bomo poostrili nadzor in nepravilno ločene odpadke pustili pri povzročitelju, o tem pa obvestili inšpektorja, ki bo sankcioniral povzročitelja z globo za prekršek.

Z ločevanjem bomo ohranjali dragocene naravne surovine!


11

leto V., številka 18, december 2011 Komunala Trebnje

Ločeno zbiranje odpadkov BIOLOŠKI ODPADKI

V RJAVI ZABOJNIK LAHKO ODLAGAMO ZELENE VRTNE ODPADKE: gnilo sadje, cvetje, plevel, staro zemljo lončnic, rože, pokošeno travo, listje, odpadno vejevje in grmičevje, vso neuporabljeno zelenjavo, druge lesene odpadke (žagovina, lesni sekanci, lubje, plevel, ohlajen lesni pepel). KUHINJSKE ODPADKE: jajčne lupine, kavne usedline, čajne filter vrečke, kuhane ostanke hrane, ostanke hrane iz pločevink, zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst, pokvarjene prehrambne izdelke, onesnažene papirne vrečke od sadja in zelenjave.

V RJAVI ZABOJNIK NE SMEMO ODLAGATI Kosti, olj in maščob, tekočih ostankov hrane, plevela, ki semeni, cigaretnih ogorkov, zdravil, iztrebkov malih živali, kamenja, keramike tekstila, vrečk iz sesalcev, nevarnih odpadkov, plenic in ostalih higienskih odpadkov, materialov, ki se v naravi ne razgradijo (kovine, plastike, stekla, itd.).

STEKLO V ZABOJNIK ZA STEKLO LAHKO ODLAGAMO Kozarce od prehrambenih izdelkov, vse vrste praznih steklenic, razbite kozarce in steklenice, drugo stekleno embalažo (od zdravil, kozmetike, itd.).

V ZABOJNIK ZA STEKLO NE SMEMO ODLAGATI Ravnega okenskega stekla, avtomobilskega stekla, žarnic, sijalk (svetlobnih cevi), ogledal, pleksi stekla, porcelana, kristala, itd.

EMBALAŽA V ZABOJNIK ZA EMBALAŽO ALI RUMENO VREČO LAHKO ODLAGAMO PLASTIČNO EMBALAŽO: plastenke pijač in živil, plastenke pralnih in čistilnih sredstev, jogurtove lončke in drugo embalažo (namazi, skuta, …), nakupovalne in gospodinjske vrečke, ovojne folije, plastično embalažo živil, ovitek od čokolade KOVINSKO EMBALAŽO: pločevinke pijač in živil, kovinske posodice živil, kovinske pokrovčke s kozarcev za vlaganje, konzerve SESTAVLJENO EMBALAŽO: tetrapak (mleka, sokov, omak, vrečke čipsa, itd.)

V ZABOJNIK ZA EMBALAŽO ALI RUMENO VREČO NE SMEMO ODLAGATI Plastične, kartonske in kovinske embalaže nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motorna olja, barve, laki, pesticidi, kisline, sredstva za zaščito rastlin, itd.), oblačil.

PAPIR V ZABOJNIK ZA PAPIR LAHKO ODLAGAMO Kartonske škatle in embalažo od prehrambenih izdelkov, papirnate vrečke, pisarniški papir, revije, prospekte, kataloge, časopise, zvezke, knjige, pisalni papir, kuverte, lepenko, ovojni papir, itd.

V ZABOJNIK ZA PAPIR NE SMEMO ODLAGATI Samokopirnega plastificiranega papirja, higienskega papirja, kot so papirnate brisače, sestavljene embalaže ( tetrapaka od mleka sokov, omak, vrečke od čipsa, itd.).

PREOSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV (mešani komunalni) V ZABOJNIK ZA PREOSTANEK NE SMEMO V ZABOJNIK ZA PREOSTANEK LAHKO ODLAGAMO ODLAGATI Smeti od pometanja, napolnjene vrečke od sesalnikov, razbite krožnike, Embalaže nevarnih snovi, papirja, papirne in skodelice, kristalne kozarce, higienski material (vatirane palčke, plenice, kartonske embalaže, sestavljene embalaže, vložke, vate, …), iztrebke malih živali, cigaretne ogorke, žvečilni gumi, plastične embalaže, kovinske embalaže, izrabljene kuhinjske krpe in gobice, kosti, onesnažene vrečke od mesa iz steklene embalaže, biološko razgradljivih skrinje, ohlajen pepel, lepilne trakove, keramiko, porcelan, lase, plastificiran odpadkov, odpadnih in neuporabljenih zdravil, papir, razbita ogledala, fotografije, stare čevlje, usnje, šiviljske odpadke, odpadne elektronike, jedilnega olja, nevarnih kasete, filme, pluto, žarnice, itd. odpadkov.

ODPADKE LAHKO ODDATE TUDI NA ZBIRNO SORTIRNEM CENTRU Globoko Od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro Ob sobotah med 8. in 12. uro KOSOVNI ODPADKI Kopalniška oprema , pohištvo, preproge, oblazinjeno pohištvo in vzmetnice, svetila in senčila, les (vrata, stoli), itd.

Gradbeni odpadki, nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, avtomobilske pnevmatike, itd.

NEVARNI ODPADKI SO: akumulatorji, baterije, barve, topila, kemikalije, kisline, zdravila, črnila, kartuše, čistila, termometri, itd.


12

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE Goliev trg 5, 8210 Trebnje t: 07 34 82 252, f: 07 34 82 270, www.upravneenote.gov.si/trebnje/, e: ue.trebnje@gov.si

Obvestilo vsem imetnikom orožnih listov

Potek veljavnosti orožnih listov za lov in šport v letu 2012 Upravna enota Trebnje obvešča imetnike orožnih listov, da v letu 2012 poteče veljavnost večini orožnih listov izdanih za lov in šport. Zato državljane, ki imajo stalno prebivališče na območju Upravne enote Trebnje pozivamo, da v izogib morebitnim zapletom pri nošenju orožja, preverijo veljavnost svojih orožnih listov ter vlogo za podaljšanje vložijo vsaj mesec dni pred datumom poteka veljavnosti orožne listine. V postopku podaljšanja oziroma zamenjave orožne listine pristojnemu organu ni potrebno preverjati vseh pogojev iz drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/2005 Zoro- UPB1 in 85/2009), obvezno pa mora upravni organ preveriti morebitne zadržke javnega reda in zanesljivost prosilca. V kolikor ne bo ugotovljenih zadržkov in bo imetnik izpolnjeval vse zakonske pogoje, mu bo izdan nov orožni list. Vlogi za podaljšanje oziroma za zamenjavo orožnega lista je potrebno predložiti predhodno izdan orožni list in fotografijo v velikosti 35 x 45 mm v črnobeli ali barvni tehniki ter plačati upravno takso po Zakonu o upravnih taksah, ki znaša: po tar.št. 1 v znesku 4,21 EUR in po tar.št. 17 tč.1e v znesku 25,21 EUR, in sicer ne glede na število kosov orožja, ki je vpisano v potekli orožni list in ima status registrirano ter tiskovino v višini 13,10 EUR, skupaj 42,52 EUR.

Varno in srečno v novo leto Policija se vsako leto znova srečuje s pojavi množičnega metanja petard in uporabo drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem ko je metanje petard nekaterim posameznikom in skupinam zabava, je za večino državljanov neprijetno dejanje. Neprevidna in nepremišljena uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje.

Policisti Policijske postaje Trebnje bomo storili vse, da bi omejili nezakonito uporabo in zmanjšali možnost poškodb. Dosledno bomo ukrepali proti vsem, ki bodo metali petarde oziroma uporabljali druge pirotehnične izdelke, kjer to ni dovoljeno (v šolah, v bližini šol, vrtcev, zdravstvenih domov, bolnišnic, domov za ostarele, športnih objektov, cerkvenih objektov in na drugih krajih, kjer se zbira večje število ljudi). Zavedati se moramo, da je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov problem vseh, zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posledice takega početja ter s svojim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjšanju posledic. Uporaba pirotehnični sredstev je po zakonu dovoljenja od 26. 12. 2011 do 2. 1. 2012. Zima je za udeležence cestnega prometa poseben letni čas. Nizke temperature, led in sneg niso značilnost ostalih letnih časov, pozimi pa lahko ti dejavniki povzročijo veliko neprijetnost v cestnem prometu (zasneženo vozišče, snežno ploskev, poledico), zato vse voznike opozarjamo na uporabo zimskih pnevmatik, ki so obvezne v času od 15. novembra 2011 do 15. marca 2012, (globa za neopremljeno vozilo s predpisano zimsko opremo znaša 120 EUR). Prav tako opozarjamo, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu ali drugih snovi, ki bi vplivale na vozne lastnosti vozila. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost (globa za neočiščeno vozilo je 200 EUR). V zimskem času, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša in čas zaznavanja nevarnosti daljši, so pešci ena izmed varnostno najbolj izpostavljenih kategorij prometnih udeležencev. Pešci v cestnem prometu naj nosijo svetla oblačila, kresničko ali izdelke z odsevnimi trakovi (predpisana globa za pešca, ki ni označen, je 40 EUR). Varno, srečno in zdravo leto, ki že trka na vrata!

Spoštovani občani in občanke Občine Mokronog-Trebelno! Volitev je konec. Zahvaljujem se vam za vašo podporo, ki mi je omogočila ponoven mandat v Državnem zboru Republike Slovenije. Čeprav se volitve na nivoju države niso iztekle po mojem pričakovanju in pričakovanju večine vas, sem vseeno prepričan, da bo morala država funkcionirati bolje, kot do sedaj. Slovenci smo trden narod in bomo uspešno prebrodili tudi to ekonomsko in politično krizo. Po vseh svojih močeh se bom trudil opravičiti vaše zaupanje. Poslanec Zvonko Lah

Naj vam božični čas prinese toplino in notranji mir, leto 2012 pa čim več novih doživetij. Hkrati vam izrekam iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti. Predsednik OO SDS Mokronog-Trebelno Alojz Gregorčič

Janez Šenica, vodja policijskega okoliša

Zdaj prihaja spet med nas božični mir in zimski čas. Naj v srcih vaših bo veselo, nad vrata obesimo omelo, da začutimo bližino sosedov, znancev spet toplino.

Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, polno malih presenečenj in presenetljivih radosti, drobnih nepričakovanih daril, ganljivih in čudovitih objemov in zašepetanih zahval! Lepe božične praznike in srečno v novem letu vam želim občinski svetnik Franc Dragan


13

leto V., številka 18, december 2011

Likovne ustvarjalnice v Mokronogu Letos smo se v likovnih ustvarjalnicah, ki potekajo v prostorih Društva upokojencev Mokronog-Trebelno drugo leto, lotili kar zahtevne naloge, in sicer izdelave mozaika. Seveda smo se spoprijeli tudi z drugimi tehnikami oblikovanja iz gline. V poletnih mesecih, ko se je naša ustvarjalnica preselila na Križni vrh, smo se poizkusili tudi v slikanju in risanju in sploh ustvarjanju na vseh področjih. Ker so potekale v juliju in avgustu na Križnem vrhu tudi »Škratove igralnice« in ustvarjalnice za odrasle, je bilo pogosto zelo živahno. Najmlajši so nam pripravili tudi dve gledališki predstavi, po pravljici, ki so jo sestavili sami. Ob pomoči starejših so se poizkusili tudi v šivanju, pletenju, izdelavi mask in kostumov in še marsikaj.

Drugi spet pa so slikali krajino, tihožitja, se poizkusili na lončarskem vretenu, jahanju, vrtenju hula-hupa in pojev, pa tudi na lončarskem vretenu. Z likovnimi ustvarjalnicami za vse generacije nadaljujemo. Srečujemo se vsak petek popoldan od 17. ure naprej v prostorih DU Mokronog. Če vas mika, da se bi nam pridružili, nas pokličite na tel. 041 694 360. Več o dogajanju v škratkovih igralnicah, ki jih bomo zagotovo ponovili (če ne prej, pa drugo poletje), lahko izveste na http:// skratkoveigralnice.co.cc. Vse ustvarjalnice so bile za občane Mokronoga in Trebelnega brezplačne. Pri izvedbi nas je podprl CIK Trebnje in Občina Mokronog-Trebelno.

Nikoli ni prepozno za nova znanja Učenje in druženje ali pa druženje in učenje, vseeno je, kaj je na prvem mestu. Pomembno je, da se z vstopom v tretje življenjsko obdobje, ko prenehamo z aktivnim delom ne izključimo iz okolja, ne zapremo v svoj svet in prostore, temveč k bogatemu znanju, ki ga imamo dodamo nova znanja in veščine. In Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) nudi prav to. S svojim bogatim programom izobražuje, ljudi povezuje in skrbi za druženje. V naše vrste se vključujejo upokojenci, starejši brezposelni, starejši zaposleni, ki se pripravljajo na upokojitev, starejši v tretjem življenjskem obdobju. Ni pomembna izobrazba, pa tudi leta niso pomembna, pomembna je le želja po novih spoznanjih in znanjih, krepitvi vezi, večji samozavesti, boljši povezanosti, druženju. UTŽO, ki deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, pokriva občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebelno, k nam pa prihajajo tudi iz drugih občin. Naše aktivnosti potekajo na delavnicah, ki so vedno ob torkih dopoldne, v prostorih CIK Trebnje ter študijskih krožkih, ki potekajo pa različnih krajih naštetih občin. Ponudba krožkov je iz leta v leto bogatejša. V njih se učimo tisto, kar nas zanima, tisto, česar ne znamo, pa

bi radi znali. Na delavnicah (predavanjih) pa člani UTŽO pridobivamo novih znanj, vedenj, odgovore na vprašanja, kako izboljšati kvaliteto svojega življenja. Z izboljšanjem kakovosti našega življenja se poveča naše zadovoljstvo. In za nas je to pomembno. Daje nam novo življenjsko radost, boljše počutje, pozitivno naravnanost in lažje vključevanje v svet okoli nas. Vsebino delavnic smo razdelili na štiri tematska področja: splošne teme, potopisna razvajanja, socialno zdravstvene teme in popotne malhe. Po tem zaporedju si tudi sledijo v mesecu. Ustaljeni ritem »zmotijo« počastitve kulturnega praznika ter osmega marca in materinskega dneva. Enkrat mesečno se odpravimo na strokovno ekskurzijo (popotna malha) po Sloveniji, na koncu študijskega leta pa tudi v tujino. Številno članstvo, ki iz leta v leto narašča je garancija, da je v naših vrstah lepo, da vsak lahko najde nekaj zase. Naša vrata so široko odprta vsem, ki želijo svoj vsakdanjik spremeniti, dopolniti, obogatiti, ki želijo narediti nekaj zase, za svojo osebnostno rast, ki se želijo o problemih pogovoriti s svojimi vrstniki, izmenjati izkušnje… Silva Mežnar

KUD Emil Adamič vabi v svoje vrste KUD deluje v Mokronogu že več kot pol stoletja. Včasih je bolj živahno, včasih manj. Včasih bolj, včasih manj uspešno. Včasih z več, včasih z manj članstva. Pomnimo leta, ko je delovala uspešna igralska skupina, mešani in moški pevski zbor, folklorna skupina, zabavni ansambel pa še kaj. Zadnje desetletje delujeta dve sekciji, moški pevski zbor in lutkarska skupina Mokre tačke, ki vsako leto postavi na oder po eno predstavo, nastopa na medobčinskih in regijskih srečanjih in tekmovanjih, gostuje tudi po drugih odrih in sodeluje pri raznih kulturnih dogodkih v občini in drugje. Moški pevski zbor pripravi nekaj dogodkov doma in sodeluje na medobčinskih pevskih revijah. Potrebuje pa sveže in mlade glasove, kot Sahara dežja.  Največja kulturna prireditev v organizaciji KUD je mednarodni festival ustnih harmonik »(ah), TE ORGLICE«, za katerega nekateri povprečneži pravijo, da je prezahteven za povprečnega poslušalca. Kako pa naj, lepo prosim! povprečnež zleze iz povprečja, če mu ne ponudiš višje stopničke?!!? Tudi to, rast kakovosti pri izvajalcih in poslušalcih, je naloga, smisel in cilj kulturnega društva. Na prireditvi Apel podobo na ogled postavi, ki jo je društvo organiziralo 13. novembra v mokronoški dvorani, so se pogovarjali tudi o teh problemih. Ker pa je Odsev šel v oblikovanje že prej, bomo o dogodku poročali v naslednji številki.


14

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Nova razstava v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je v sodelovanju z Muzejem naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine pripravila razstavo Naivne in marginalne umetnosti Srbije. Na otvoritvi, 1. decembra, so spregovorili Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje, Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje, dr. Aleksandra Stanković, svetovalka na Veleposlaništvu Republike Srbije, in Ivana Jovanović, kustosinja v Muzeju naivne i marginalne umetnosti, Jagodina. Glasbeni program sta pripravili Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto in Glasbena šola Trebnje. Razstavo je odprl Anton Maver, župan Občine Mokronog-Trebelno. V otvoritvenem govoru je izpostavil pomembnost sodelovanja. »… čeprav se ustvarjalci naive in marginalne umetnosti borijo proti t.i. večinskemu svetu, ki jih ponavadi napačno sodi, in so pri tem izrazito individualistični, sledijo samostojnemu stilu, …. Na skupnih nastopih in skupnih razstavah

Mokre tačke razveseljujejo Lutkovna skupina Mokre tačke je nastopala na podelitvi potrdil o opravljenem izobraževanju v okviru projekta Reggio Emilia, ki je potekalo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Predavatelji in strokovni delavci vrtcev iz vse Slovenije so z velikim navdušenjem sprejeli humoren nastop škratov Mokronožcev, ki so jih oživele Bojana Gregorčič, Andreja Oštir

Pomoč prizadetim kmetijam Na pobudo KGZS o zbiranju krme za zmanjšanje posledic neurja s točo, ki je bila v juliju na področju Bizeljskega, smo se odzvali tudi na KGZS OE NM OI Trebnje. V sredo, 16. novembra 2011, smo na prizadeto območje Bizeljskega poslali kamion zbrane krme. Med krmo so prevladovale bale travne silaže. Bilo je tudi nekaj bal sena in slame ter nekaj žita. Vsem, ki ste krmo darovali, se Vam v imenu prizadetih po neurju s točo najlepše zahvaljujemo. KGZS OE NM OI Trebnje Anton Kukenberger

potrjujejo dejstvo, da je samo sodelovanje tista pot in tista prava pot do uspeha. In niti sodelovanja, ki jih s podobnimi institucijami kot je naša, zunaj naše dežele pod Alpami pridno plete Center za izobraževanje in kulturo Trebnje in z njim Galerija likovnih samorastnikov so zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje deležni spoznavanja tujih avtorjev, njihovih del in načina razmišljanja, hkrati pa bo del naše bogate zbirke našel pot v tujino, kot smo danes slišali, in s seboj ponesel ime te doline, Galerije Trebnje, k nam pa privabil še več ljubiteljev tovrstne umetnosti, ki ima po vsem svetu številne oboževalce…« Vljudno vabljeni na ogled razstave vse do 19. februarja 2012. Andrejka Vabič Nose Informacije: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 07 / 34 82 106, galerija@ciktrebnje.si

in Polona Kralj Zupančič. Imeniten nastop je navdušil vse gledalce in ponudbe za nastop so kar deževale. Tako se je celotna ekipa škratov Mokronožcev (Bojana Gregorčič, Andreja Oštir, Polonca Bartolj in Polona Kralj Zupančič) odpravila na Primorsko, kjer je nastopala na 60-letnici otroškega varstva na Škofijah. Škratje so svojo nalogo imenitno opravili in nasmejali polno dvorano Zadružnega doma v Škofijah.


leto V., številka 18, december 2011

Krajevna knjižnica Mokronog v letu 2011 obiskovalcu posebej. V oktobru nas je znana slovenska klimatologinja in redna profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani dr. Lučka Kajfež Bogataj opozorila na vzroke in posledice podnebnih sprememb. »S skrbnim ravnanjem z našim podnebjem in preudarnimi ukrepi bi se še lahko izognili najhujšemu,« meni Kajfeževa. V novembru pa nas je obiskal dr. Drago Karl Ocvirk, ki je že od leta 2007 misijonar Drago Karl Ocvirk Lučka Kajfež Bogataj na Salomonih otokih. Čas, ki ga preživi V tam, namenja tudi poglobljenemu preučevanju domorodskih verovanj, običajev in kulture, od leta 2009 pa si prizadeva za izgradnjo izobraževalnega središča za mladino. V romanu Raj … z napako : Salomonovi otoki iz prve roke nam avtor pripoveduje o doživetjih in vtisih življenja z domačini, ki še vedno živijo po navadah in postavah svojih prednikov. V četrtek, 15. decembra, smo v lutkovni pravljici Snežinka Tinka v plesni šoli uživali s pravljičarko Tatjano Uduč. Vesna Kravcar Viki Grošelj Upamo, da si boste obiskovalci mokronoške knjižnice iztekajoče se leto 2011 zapomnili tudi po kakovomokronoški knjižnici smo bili tudi v iztekajočem se letu dejavni stnih in zanimivih knjižničnih dogodkih ali vsaj po tisti knjigi, na mnogih področjih, saj smo na strokovnih večerih obravnavali ki se vas je v tem letu najbolj dotaknila. različne aktualne in vsebinsko pestre tematike. Že v januarju smo Irena Zadel se z dolgoletnim tabornikom Denisom Šturmom učili preživetja Knjižnica Pavla Golie Trebnje v naravi, na različne načine smo netili ogenj in spoznali opremo, ki je nujna za preživljanje časa ob pustolovščinah v naravi. V marcu je avtorica kratke ilustrirane zgodbe Na drugi strani Olga Pirih predstavila svoje literarno ustvarjanje, ob tem pa razstavila svoja likovna dela, ki so izdelana v tehniki olje na platnu. Po avtoričinih besedah unikatne in posebne ilustracije Novo leto je kot bel list v knjigi tisočletja. nastajajo tudi po več let. Sredi aprila je v mokronoški knjižnici Leon Palčar predstavil Popišite ga s čim lepšimi spomini in željami. svojo pustolovščino, ko je s kolesom obiskal Etiopijo z njenimi Naj se vam v novem letu izpolnijo vse sanje . plemeni in otroki, ki za turisti veselo mečejo kamenje, Kenijo z Če morda ste pozabili nanje, obupnimi cestami, Ugando, kjer človek doživi pragozd in ekvator, ne obupajte in se vrnite vanje. ter Ruando, kjer še vedno »diši« po genocidu! Dolgi in včasih zelo naporni kilometri so pustili močan pečat v Leonovem življenju. SREČNO 2012! V maju nas je obiskal znan slovenski alpinist Viki Grošelj. PredKolektiv Knjižnice Pavla Golie Trebnje stavil je svojo zadnjo knjigo Gola gora – Nanga Parbat. Doživeto predavanje ljubitelja gora, ki si za svoj največji alpinistični dosežek v karieri šteje uspešno vodeno reševalno akcijo Tomaža Humarja, ki je omenjeno goro pokušal osvojiti že leta 2005, obiskovalce ni pustilo ravnodušne. V juniju smo nagradili in pohvalili redne obiskovalce pravljičnih uric, ki so se skupaj s pravljičarjem in pisateljem Francijem Rogačem veselili, si izmišljali pravljice, oponašali živali in ob koncu prejeli simbolična darila knjižnice. Avtorica Vesna Kravcar o svoji Šepetalki pravi: »Šepetalka … lahko bi jo opisala kot skrinjo zakladov, iz katere jemljemo dragocenosti in jih skrbno ter z občutkom dajemo v svet, zavite v svilo skrivnosti, ki od nekdaj privlači vse iskalce drugačnega, mističnega doživljanja sveta«. Predstavitev je potekala v sproščenem vzdušju, ob lepih mislih in pesmih, ki jih je avtorica namenila vsakemu

15


16

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Spoznajte ju

Uspešna in nadarjena dr. Mitja Muhič in dr. Franci Sinur Razveseljiva novica o dveh uspešnih sokrajanih je pripeljala do tega da ju predstavimo tudi bralcem Odseva. Mitja Muhič in Franci Sinur sta imela podelitev doktorskih priznanj 27. oktobra 2011. Mitja je svojo mladost preživel v Češnjicah pri Trebelnem. Rodil se je leta 1979. Tega leta se je zgodilo tudi nekaj prelomnih svetovnih dogodkov. Mati Tereza je prejela Nobelovo nagrado, Sony je predstavi Walkmana, Frank Rudy pa je oblikoval prvi tekaški copat z zračno blazino imenovan Nike Tailwind. Mitja na posrečen način uspe združevati duhovitost in inteligentnost. Zase pravi, da je sposoben reševati zahtevne tehnične in razvojne probleme, kjer poskuša določiti prioritete in v skladu z njimi doseči kvalitetno-optimalno rešitev z različnih zornih kotov. Je avtor in soavtor več deset izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov na konferencah. Njegov najboljši izvirni znanstveni članek pa je bil objavljen v mednarodni znanstveni reviji International Journal of Materials Research (Max-Planck-Institut Stuttgart). Franci je nekoliko mlajši, rojen leta 1982. V njegovem letu so odkrili prstane okrog Neptuna, Barney Clark je prvi dobil umetno srce - operiral ga je Dr. William de Vries, na nemškem trgu so se prvič pojavile zgoščenke in Organizacija združenih narodov je prvič proslavila mednarodni dan miru. Skupaj z bratoma in sestro je svoje mladostne dneve preživljal v Čužnji vasi. Franci je skromen in nasmejanega obraza, ki ga nikoli ne pozabiš. S tovrstno kombinacijo in svojim neprecenljivim znanjem razgalja in rešuje probleme na področju gradbeništva, predvsem mostov. Za diplomsko delo je prejel fakultetno Prešernovo nagrado in Trimovo nagrado. Aktivno je sodeloval na dveh evropskih projektih, in sicer na projektu PROHITECH (Earthquake protection of historical buildings by reversible mixed technologies) in projektu OPTISTRAIGHT (Optimisation and improvement of the flame straightening process). Aktivno je bil udeležen tudi pri pripravi priročnika Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po evrokod standardih in pri pripravi knjige Design of plated structures. Deloval je tudi na strokovnem področju pri pripravi revizijskih poročil zahtevnih inženirskih objektov. Prav tako je objavil več svojih znanstvenih in strokovnih člankov v mednarodnih revijah. Zakaj sta se odločila za srednjo šolo / študij strojništva oz. gradbeništva? Ali sta se kdaj udeleževala šolskih tekmovanj? Franci: Dejansko nisem imel neke vizije, da bi šel študirat gradbeništvo. Na začetku sem imel celo drugačne želje. Po pogovoru s starejšimi in starši pa smo prišli do zaključka, da nekateri poklici ne ponujajo perspektive, zato sem se potem odločil za srednjo gradbeno šolo. V osnovni šoli sem se udeleževal tekmovanj iz fizike, matematike in kemije ter bil pri tem zelo uspešen s srebrnimi priznanji. To pot sem nadaljeval tudi v srednji šoli, kjer sem sodeloval na državnih tekmovanjih v gradbeni mehaniki in dvakrat zasedel 2. mesto. Odločitev za študij na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je bila logična posledica. Mitja: Ko sem bil še otrok sem spremljal očetova potovanja in ga ob vrnitvi pogosto pričakal na letališču. Letala, avtomobili so bila moja strast in vedel sem, da bom pristal v strojništvu. Na začetku še nisem vedel,

katera smer v tej znanosti me bolj privlači, ampak v teku srednje šole sem se osredotočil na mehaniko in tudi zasedel 1. mesto na državnem tekmovanju iz mehanike strojništva. V osnovni šoli sem se prav tako udeleževal tekmovanj iz matematike in osvojil Vegova priznanja. Želje po dodatnem raziskovanju vama ni primanjkovalo. Pripeljala vaju je tudi do statusa mladega raziskovalca po zaključenem dodiplomskemu študiju? Mitja: V 2. letniku sem konstruiral podajalne naprave vetrovnika v laboratoriju za nelinearno mehaniko in potem v 4. letniku dodiplomskega študija dobil priznanje za tretjega najboljšega študenta. Rad sem raziskoval. Po diplomi sem se za eno leto zaposlil v Hidroinženiringu d.o.o. in ugotovil, da bom malo težje uspešno zaključil podiplomski študij, če bom zraven še redno zaposlen. Ponudili so mi mesto mladega raziskovalca v okviru TKC Tehnološko konzultantskega centra. Priliko sem seveda izkoristil in se popolnoma posvetil delu mladega raziskovalca iz gospodarstva ter deloval na področju raziskovanja orodij za tlačno litje lahkih kovin z vidika termomehanskih obremenitev in utrujanja. Franci: Jaz pa sem v času dodiplomskega študija že projektiral in si nabiral prepotrebne izkušnje v projektivnem biroju Spina d.o.o. iz Novega mesta, kjer sem bil aktivno udeležen pri snovanju in dimenzioniranju večjih industrijskih objektov za podjetja, kot so Krka, Revoz, Adria in Trimo. Prav na sestanku v Trimu sem takrat srečal svojega profesorja Beg Darka, ki je bil moj mentor pri diplomi in kasneje tudi na doktorskem študiju. Povabil me je k dodatnemu raziskovanju v okviru fakultete in to je bila odločilna točka, da sem se dokončno odločil in postal mladi raziskovalec. Imam obenem že opravljen tudi strokovni izpit za odgovornega projektanta in v okviru svojega podjetja projektiram manjše stvari. Sedaj sem kot asistent zaposlen na fakulteti in časa mi vse bolj primanjkuje. Kaj točno sta raziskovala v svoji doktorski nalogi in kako lahko vajina dognanja vplivajo na vsakodnevno delo v sferi gradbeništva oziroma strojništva? Mitja: Moja doktorska disertacija se je glasila Termomehanski popis razpok na orodjih za tlačno litje zaradi utrujanja. Najlažje bom temo predstavil na primeru. Avto teži k temu, da je čim lažji, zaradi ekologije, manjše porabe itd. Avtomobili pa so pretežno iz jekla, ampak jeklo je zelo težko. Se pravi, boljše je, če so aluminijasti. Aluminijaste ali pa magnezijeve izdelke pa najlažje in produktivno proizvajamo s tlačnim litjem. Pri tem procesu je največja težava, da so orodja (kalupi v katere brizgaš tekočo talino) izpostavljena velikim dinamičnim termomehanskim obremenitvam in neugodnim kemičnim pogojem. Termomehanske obremenitve povzročajo velike koncentracije lokalnih napetosti in posledično nastanek površinskih razpok. Naloga predstavlja nov pristop popisovanja velikosti in rasti poškodb – razpok zaradi temperaturnega utrujanja na orodjih za tlačno litje z opazovanjem in merjenjem posledičnih napak – poškodb na ulitkih iz aluminijeve zlitine v dejanskem procesu proizvodnje tlačnega litja. Raziskava je pokazala, da so poškodbe – razpoke večje in se pojavijo prej, če je orodje izdelano iz materiala z nižjo trdoto. Razpoke na orodjih so pogostejše in večje bližje dolivku zaradi višjih temperatur in večjega pretoka taline ter na mestih spremembe geometrije (ostri prehodi z majhnimi radiji), kjer so prisotne velike koncentracije lokalnih napetosti. Franci: Jaz lahko rečem, da gre za čisto vsakdanji primer pri mostovih. Raziskoval sem vzdolžno ojačane polnostenske nosilce pri interakciji velikih upogibnih in strižnih obremenitev. Posebnost polnostenskih nosilcev je ta, da je njihov vertikalni del izredno tanek in ko pride do uklona, nosilnost pade. Lahko se formira poseben model, kjer dobimo še postkritično nosilnost in to je specifičnost teh nosilcev. Osredotočal sem se na dejansko obnašanje v interakciji kadar je tak


17

leto V., številka 18, december 2011

Franci Sinur in Mitja Muhič na svečani podelitvi doktorskih priznanj v prostorih Univerze v Ljubljani.

nosilec na vmesni podpori, kjer imamo delovanje upogiba in striga. Razvil sem nov model nosilnosti in upam, da bo prišel v uporabo po celotni Evropi. Ti nosilci so še dodatno ojačani s profili izven ravnine in predlagal sem nov način projektiranja togih prečnih ojačitev, ki temelji le na upogibni togosti teh ojačitev. Za današnjo družbo je to zelo pomembno s stališča varnosti konstrukcije. Katerih pohvale sta se ob doktorski pridobitvi najbolj razveselila? Franci: Poleg pohval družine sem bil najbolj vesel priznanja in pohval članov strokovne komisije, ki so svetovno priznani na svojem področju raziskovanja in sicer prof. dr. Ulrike Kuhlmann iz Stuttgart University in prof. dr. Laszlo Dunai iz Budapest University of Technology and Economics. Njuna pohvala k delu mi zelo veliko pomeni. Mitja: Pri meni je isto. Najbolj sem se razveselil pohval znanstvene in strokovne javnosti. To je tisto pravo, ki ti daje nov zagon in potrditev, da si na pravi poti. Franci, ti imaš danes tudi izkušnje s študenti, saj vodiš predavanja in vaje. Kakšna je ta izkušnja in kakšni so današnji študenti? Franci: Do dobra to delo še spoznavam, vendar mi je izredno zanimivo. Mi daje zagon in vedno znova sem poln energije. Čeprav, ko jih učim se mi zdi, da si kdaj mislijo: »Pa kaj nam ta govori?« Kot da je vse ena znanstvena fantastika, vendar ni. Zelo rad imam to delo. Všeč mi je, da študentje sami pridejo do mene in me vprašajo, če jim kaj ni razumljivo oz. hočejo še dodatne informacije. Iz leta v leto se povečuje tudi odstotek deklet, ki se odločijo za ta študij. Mitja, ali je ta odstotek višji tudi na fakulteti za strojništvo? Mitja: Ne vem, jaz nisem nikoli poučeval. Čeprav so nekatere mlade raziskovalce tudi za to porabili. Franci: Načeloma sama politika poučevanja tega ne dopušča. Dejansko ti delo kot mladi raziskovalec vzame preveč časa. Smo pa občasno pomagali pri literaturi, nadomeščali smo kakšne vaje in predavanja, vendar to ni bila naša glavna obremenitev. Če hočeš biti dober preda-

vatelj, se moraš temu stoodstotno posvetiti. Franci, leta 2007 si prejel tudi Trimovo priznanje za svoje diplomsko delo. Ali je bil to morda povod za nadaljnjo sodelovanje pri kakšnem njihovem projektu? Franci: Res je. Prijavil sem svoje diplomsko delo in za to dobil Trimovo nagrado. Že v srednji šoli so mi ponudili možnost štipendiranja, ampak sem to ponudbo zavrnil. Nekako nisem čutil želje, da bi se po končanem študiju ustalil pri njih, ker je v meni rasla velika želja po dodatnem in raznolikem raziskovanju. Sicer pa kot katedra na fakulteti še dandanes sodelujemo z njimi, ampak na manjših projektih. Mitja, trenutno si zaposlen v TPV na oddelku za razvoj in raziskovanje. Kako poteka tvoj delovni dan? Mitja: Delujem na področju virtualnega vrednotenja simulacij predvsem crash testov. Dejansko računalniško izvedem crash test. Med aktivnostjo konstruiranja se izvaja proces virtualnega vrednotenja in načrtovanja produkta (na primer sedež). Potem pa glede na vse rezultate s sodelavci oblikujemo optimalen dizajn glede na funkcijo, tehnologijo in ceno. Kam – v katero smer gre razvoj v gradbeništvu oziroma strojništvu? Kaj bo v prihodnosti zelo pomembno in kako bo to posledično vplivalo na življenje ljudi? Franci: K optimizaciji. Za končni izdelek moramo porabiti manj stroškov, medtem ko se v proces samega razvoja vloži več denarja. Pri mojemu raziskovanju mostov, ki premeščajo 150 ali 300 metrov med dvema podporama je že res da ne moremo govoriti o nekakšni veliki optimizaciji, ker je v ospredju varnost. To se venomer spreminja – spreminja se okolje, promet itd., tako da bo to vedno odprt prostor razprave in razvoja. Nikoli ne bomo prišli do nekega končnega izdelka in rekli to je to. Mitja: Preprosti ljudje morda mislijo npr., dajmo neko stvar narediti močno, da bo prenesla vse obremenitve, vendar je to celo nevarno, saj se zaradi tega lahko poruši kje drugje. Dodana vrednost pri obeh sferah raziskovanja je v tem, da iščemo inteligentne rešitve v gradnji in strojništvu. Dodatna izobraževanja izven meja so nuja? Franci: Seveda! Že na fakulteti delujemo v več mednarodnih projektih in smo del projektnih skupin s cele Evrope. Naša »meka« je Stuttgart. Ravno od aprila do septembra sem bil tam zaposlen na Intitute für Konstruktion und Entfurf. Deloval sem na projektu ''Tragverhalten von Blechen mit Längssteifen unter Interaktion von Biegemoment und Querkraft'' (Strukturno obnašanje plošč z vzdolžnimi ojačitvami in interakcija upogibnega momenta strižne sile), ki ga financira Nemška raziskovalna fundacija DFG (Deutsche Forschungs-gemeinschaft). Mitja: Se strinjam s Francijem. Brez tega enostavno ne gre. Jaz redno obiskujem seminarje in izobraževanja na Dunaju s področja programov, ki jih uporabljam pri svojem delu. Sodeloval sem tudi na znanstvenih in strokovnih konferencah, kjer sem imel več predstavitev. Kaj počneta ob prostem času? Franci: Meni sedaj več časa vzame tudi skrb in vzgoja sina Jaka. Tako da prosti čas namenjam družini. Sicer pa se rad ukvarjam s športom. Včasih sem treniral triatlon. Rad tudi potujem. Mitja: Jaz pa se posvečam glasbi. Nekoč sem igral na sintesajzer. Sedaj igram na pianino. Kaj bi sporočila našim mladim bralcem in bodočim študentom? Mitja: Rad bi vzbudil raziskovalni duh in zanimanje tudi pri sokrajanih. Lahko bi rekel, da bi mi bilo v veselje, če bi se še kdo odločil za znanstveno raziskovalno pot. Več kot bomo znali, bolj kvalitetno bomo lahko živeli. Franci: Mislim, da je vlaganje v sebe in pridobivanje znanja zelo pomembno. Formalna izobrazba oziroma študij je ena izmed možnosti in dobra odločitev, če si ju želiš iz pravih razlogov. Izbrani poklic te mora zanimati, drugače nima smisla. Mislim, da je vsak lahko uspešen v svojem delu, če je marljiv in s srcem pri stvari.  Simona Korošec


18

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Razstava kruha Članice DPŽ Tavžentroža smo 24. novembra organizirale 1. društveno ocenjevanje kruha iz različnih vrst žit. Kruh, kot pomembno vsakdanje živilo ima na podeželju še kako živo tradicijo peke v krušni peči. Na ocenjevanje smo prinesle različne vrste kruha: pšenični, rženi, kruh iz drugih krušnih žit, mešani kruh, kruh posebnih vrst in praznični kruh. Komisija za ocenjevanje  v sestavi Valerije Pureber, Anice Pajer in Verščaj Beti (predsednica), so ocenile vseh 59 vzorcev k r u h a . Z l ato priznanje je prejelo 34 članic, 22 srebrno, 3 pa bronsta priznanja. Iz krajevnih odborov Mokronog in Trebelno so priznanja prejele naslednje članice: Zlata priznanja: Anica Sinur, Milka Grabnar, Marija Lamovšek, Jožefa Grabnar, Bernarda Brajer in Vida Miklič (dve zlati priznanji), Cvetka Mejak, Lojzka Sinur, Majda Lenarčič in Milena Cvetan. Srebrna priznanja: Jožica Repše, Milena Grabnar, Mili Kos, Majda Lenarčič, Ivica Kocjan Anderlič in Lojzka Bregant. Bronasto priznanje pa je prejela Ivanka Popit Tavžentrožce smo ocenjeni kruh postavile na ogled širši javnosti  v trebanjski Baragovi galeriji.

Skrb za spominska obeležja in podmladek V programu združenja borcev za vrednote NOB je tudi skrb za spomenike in spominska obeležja. Na območju občine Mokronog-Trebelno je 12 obeležij, za katere skrbi tukajšnja osnovna organizacija. V tem letu je bil po načrtih stroke urejen partizanski spomenik na pokopališču Sv. Vrh nad Mokronogom. Pri tem je sodeloval Zavod za spomeniško varstvo, domača občina je poseg sofinancirala, v dveh prostovoljnih delovnih akcijah pa so sodelovali tudi člani organizacije. Dela so bila »uradno« zaključena s komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve, 1. novembra. Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril župan Anton Maver, kulturni program pa so prispevali mokronoški pevci in recitatorji osnovne šole. OO borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno je odprta organizacije za vse, ki v sebi nosijo in spoštujejo vrednote pridobljene v vseh treh vojnah. Razveseljivo je, da se je v zadnjem obdobju v organizacijo vključilo kar nekaj mladih, ki bodo skrbeli, da bodo ideje, za katere so darovali življenja partizani in drugi svobodomiselni ljudje, živele naprej in bogatile slovenski narod. OO borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno želi vsem vesele, zdrave in srečne božične in novoletne praznike ter veliko uspehov v prihajajočem letu. Mirko Hrovat, predsednik IO OO

Srečno in zdravo v letu 2012 !

Štatenberški gasilci zaključujejo delavno leto Iztekajočega leta 2011 se bodo gasilci iz PGD Štatenberk spominjali predvsem po treh pomembnih stvareh - po ureditvi dvorišča pred gasilskim domom, ki poteka v sklopu rekonstrukcije ceste skozi Ornuško vas, ureditvi nove fasade in nabavi novega vozila GVV1. Fasada gasilskega doma PGD Štatenberk bo končno obliko dobila predvidoma prihodnje leto, ko bo končana rekonstrukcija ceste, že sedaj pa so štatenberški gasilci postorili mnogo, med drugim namestili tudi nova garažna vrata. Nujno potrebna obnova gasilskega doma za društvo predstavlja velik finančni zalogaj, ki ga je delno pomagala rešiti občina, ostalo je prispevalo društvo, velik pa je tudi prispevek članov društva ter njihovih simpatizerjev in podpornikov, ki so opravili nešteto ur prostovoljnega dela. Drugi veliki projekt letošnjega in tudi prihodnjega leta je nabava novega vozila GVV1, ki bo prvo vozilo v zgodovini društva z vodo. S pomočjo prostovoljnih prispevkov so štatenberški gasilci vozilo že kupili, čaka pa jih še nadgradnja vozila, ki je predvidena za prihodnje leto, ko bo novo vozilo tudi prevzeto. V društvu upajo, da se bo to zgodilo že 7. julija, ko se bo ob 85-obletnici obstoja društva odvila tradicionalna letna prireditev, z njo pa tudi že tradicionalno pokalno gasilsko tekmovanje za pokal občine Mokronog-Trebelno. V PGD Štatenberk se je v letošnjem letu veliko dogajalo tudi na področju operative. Društvo je sodelovalo na rednih usposabljanjih, čistilni akciji in na velikem številu tekmovanj, tudi na občinskem in regijskem tekmovanju, preko katerega so se na državno

tekmovanje, ki bo na sporedu prihodnje let, uvrstile tri desetine. Ob zaključku delavnega in uspešnega leta se PGD Štatenberk iskreno zahvaljuje vsem darovalcem finančnih sredstev za nakup novega vozila, svojim članom in podpornikom za opravljeno

delo pri obnovi gasilskega doma, operativnim članom za delo v operativi, vsem prijateljem in simpatizerjem pa za podporo in pomoč pri realizaciji zastavljenih projektov. Vsem omenjenim in ostalim občanom občine Mokronog-Trebelno PGD Štatenberk želi zdravo, srečno in uspešno novo leto 2012. Z gasilskim pozdravom, »na pomoč«. Miran Zore


19

leto V., številka 18, december 2011

Srečanje krvodajalcev Območno združenje Rdečega križa Trebnje je pripravilo 25. novembra na Veliki Loki srečanje krvodajalcev. Vabljeni so bili dobitniki plaket in priznanj, ki so petindvajsetkrat in več darovali kri. In teh je bilo v dveh letih kar 175. Povabilu se je odzval tudi predsednik Rdečega križa Slovenije g. Franc Košir in župani, podžupani ter predstavniki vseh štirih občin. Največkrat in to že 90 krat sta darovala kri ga. Nada Ribič iz Jagodnika in g. Marjan Novak iz Dečje vasi, 80x krat pa sta darovala kri g. Vidrih Ignac iz Gor. Zabukovja in g. Marjan Novak iz Mokronoga. Iskrena hvala in iskrene čestitke vsem krvodajalcem za dolgoletno darovanje krvi za tiste, ki to najdragocenejše zdravilo potrebujejo . OZRK Trebnje

Praznovali bodo 130-letnico Letošnjo jesen so izkoristili tudi mokronoški gasilci in pred 130-letnico, ki jo bodo slavili naslednje leto, obnovili svoj dom. Dobil je novo fasado, poskrbeli so tudi za hidroizolacijo, zračni kanal in drenažo.

Pojdiva s knjigo v svet Ustvarjalne delavnice so program Društva za zdravje in sožitje v družinah  Trebnje, v okviru projekta Zdrava občina in občina medčloveških odnosov. Program v mesecu oktobru izvajamo že nekaj let in pri tem obiščemo otroke v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Letos smo delavnice izvajali na Trebelnem, v Šentrupertu, na Mirni, v Dobrniču, Nemški vasi in v Šentlovrencu. Rdeča nit letošnjega srečanja je bila Pojdiva s knjigo v svet. Na to temo  smo  izvajalke delavnic otrokom ponudile lutkovno predstavo v obliki mini teatra Nekoč je bila. Preko predstave smo otroke popeljale v domišljijski svet, ki so ga podoživljali tudi v delavnicah. Otroci in njihovi starši so se lahko udeležili glasbene animacije, likovne, družabne in raziskovalne  delavnice, kjer so izdelovali lutke, avtomobil na lastni pogon, preigravali igrice za najmlajše in malo starejše ter izdelali svojo prstno lutko. Starši so se z otroki ob delu veliko pogovarjali, izmenjavali so mnenja s soudeleženci in mentorji delavnic. Skupaj smo stkali prijetno, prijateljsko vzdušje, polno veselja in pozitivne energije. Kljub obilici priprav in vložene energije smo ustvarjalke domov odhajale polne lepih vtisov, saj so nam zadovoljni obrazi otrok in hvaležni starši polepšali delavno popoldne. Vzgojiteljice in učiteljice OŠ Mokronog

Borut Dvornik na Top Ten listi

Beremo in pišemo skupaj Na podružnični šoli Trebelno je potekal brezplačni program Beremo in pišemo skupaj, ki ga je v okviru projekta Dvig ravni pismenosti, izvajal Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Delavnic smo se udeleževale mame z otroki, starimi od 6 do 9 let. V programu smo spoznale načine za spodbujanje otrok pri pripovedovanju, obnavljanju prebranega, spoznali smo tudi različne tehnike branja in razumevanja prebranega, otroci so se naučili izražati svoje vtise in mnenja o prebranem. Med drugim smo oblikovali tudi različna pisna sporočila, izdelovali voščilnice ter si ob zaključku programa v Ljubljani ogledali zanimivo lutkovno predstavo Sapramiška. Udeležene smo pod vodstvom simpatičnih mentoric Mateje in Polone preživeli veliko lepih ter ustvarjalnih uric, ter pridobile veliko novega porabnega znanja. (M.H.)

Mokronajzar (nikakor Mokronožan) Borut Dvornik, športnik, ki je letos v ekipi Slovana na prvenstvu v Lignanu v Italiji osvojil naslov evropskega veteranskega klubskega prvaka v rokometu, dolgoletni oblikovalec krajevnega glasila Mokronajzar tudi v elitni družbi oblikovalcev. Novembra je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal že 22. sejem pohištva Ambient Ljubljana. Gre za največjo mednarodno razstavo pohištva i n n ot r a nj e opreme v Sloveniji. Letos se je predstavilo 297 podjetij iz 19 držav. Kot vsako leto, so za najboljše kreativne dosežke s področja oblikovanja podelili nagrade in priznanja Najboljših deset – Top Ten. V tej elitni družbi je pristal tudi Mokronajzar Borut Dvornik, ki je oblikoval družino stikal Pure. s.p.


20

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Franc Žibert in njegovih osemdeset To je France, ki se letom ne da, koso še vedno mladostno vrti, ko sredi brežine kleno stoji. V zidan’co krene, ko žeja ga muči. Se malce spočije – potem nadaljuje, kot urni kazalci. Nikdar se ne ustavi, letom in viharjem življenjskim kljubuje, načrte nove in nove snuje. Tako je Lučka Dreža v imenu sovaščanov opisala klenega in spoštovanega devetdesetletnika Franca Žiberta. Za praznik so mu voščili tudi župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, predsednica KO RK Mokronog Irena Hočevar in predstavnik Društva upokojencev Mokronog, Valko Oštir. Zapisala Mateja Vrabec

Ko pride jesen Ne tista, ki obarva naravo in ljudem postreže s svojimi darovi, ampak tista, ki nam z gubami poriše obraz, upogne postavo in upočasni korak. Ja, to je naša jesen, ki prinaša mraz, ki je naša skrb, kako in kje se bo nadaljevalo življenje starostnikov. Mnogi se iz svojih okolij preselijo v domove za ostarele. Nekdanji utrip življenja se upočasni, mnoge navade se morajo spremeniti. Ne vsem. Nekateri najdejo v novem domu druge stvari, ki jih zamotijo, jim zapolnijo čas v novem okolju, vključijo se v razne delavnice in krožke znotraj doma, ki jih redno obiskujejo. Njihova dejavnost jih ohranja pri kondiciji. Medsebojni pogovori, nova prijateljstva so iskre, ki ogrevajo njihovo novo sredino, mnoge že deset in več let. Tudi bralne urice so ena tistih poti, ki stanovalce druži, povezuje z zunanjim svetom in ustanovo. kot je Knjižnica Pavla Golie. Skozi zgodbe, črtice in pesmi se vračajo v preteklost, brskajo v sebi za lepimi spomini, tudi sami napišejo pesem ali spis. Letos in že lani smo prebirali dela Anice Zidar in Staneta Pečka. Staneta in Anice, pa tudi pokojnega Videčnika se stanovalci v domu v Trebnjem spominjajo s spoštovanjem. Za Staneta pravijo: »Ja, gospod Peček je velik kulturnik, njegove zgodbe iz mokronoških logov so kot balzam, ki nam teši domotožje. Anica, ja, Anica je nekaj

posebnega. Ona nas je združila v literarno sekcijo Mokronožice. Videčnik je bil učitelj, ravnatelj, zborovodja. Mnogo lepih stvari so naredili in še delajo za nas. Ja, vsa čast jim gre! Mi v domu pa premlevamo spomine, čakamo obiske in ure, ko imamo razne delavnice. Tudi domov gremo na obisk, pa se od nekdanjega doma radi vračamo nazaj v naš sedanji dom. Tu nam nič ne manjka. Mnogi od osebja so dobri, zlatega denarja vredni ljudje.« Ob urah branja razpletajo še svoje zgodbe, iščejo čas, ki izginja, podajajo se na poti, bližnjice, ki jih je že davno preraslo grmovje. Letošnje bralne urice so bile namenjene bralni znački. Kar 23 stanovalcev je dobilo priznanje, menim, da je to lep uspeh knjižničark Pavla Golie, osebja doma in prostovoljk, ki so izvajale program. Iz občine Mokronog-Trebelno je v trebanjskem domu 21 občanov. So različnega zdravja in let, toda vseeno nekatere skrbi, kako bo naprej. Za njih pravijo je že, toda kaj bo z mladimi, premlevajo v sebi. Obiski sorodnikov, znancev in prostovoljcev jim polepšajo marsikatero urico, privoščimo in namenimo jim čim več tako izpolnjenih želja. Pozdravljajo vse občane, griče in gor'ce, v mislih pobožajo znani obraz, v duhu segajo v prijateljsko dlan. Ponosni so na svojo občino in na vse to, kar se v občini dogaja. Ob koncu pa pravijo: »Ah, bo že, da bi bili le zdravi in bi se imeli radi med seboj!« Prostovoljka Pavlina Hrovat

Naj prazniki zadišijo malo drugače Novo leto je čas, da se spomnimo in smo hvaležni za izkušnje v iztekajočem se letu ter se hkrati veselimo novih priložnosti, možnosti in simboličnemu začetku. Na nas je, da se odločimo ali bomo praznovali v razkošju obilice hrane, ki je po večini nezdrava, ali pa bomo goste in svoje najdražje pogostili z nečim novim, z nečim drugačnim, z nečim zdravim. In ker v tokratni številki pišemo o kruhu, vam bomo predstavili recept za polnozrnate žemljice in čičerikin namaz, ki jih bo vesel vsak obiskovalec ali družinski član. Za žemljice potrebujemo: 1 kg moke (ajdova, koruzna, ječmenova, pirina, bela in črna pšenična),7 dag sadnih muslijev, 5 dag kuhane mešanice ajdove in prosene kaše, 5 dag mešanice semen (sončnice, lan, bučnice, sezam), pol kocke kocko kvasa, malo soli, malo olja, kisa, žlička sladkorja, malo pecilnega praška, topla voda. Ajdovo in proseno kašo skuhamo. Sadne muslije poparimo z

vrelo vodo in pustimo, da nabreknejo. Naredimo kvasec in ko naraste, ga stresemo v sredino moke, dodamo malo olja, vodo ter kis. Dodamo muslije, kuhana žita ter semena. Zamesimo in pustimo vzhajati. Nato oblikujemo žemljice in ponovno vzhajamo. Pečemo v ogreti pečici približno 30 minut. Za čičerikin namaz potrebujemo 20 dag suhe čičerke, 1 velika rdeča čebula, 2 stroka česna, žlica gorčice, sladka rdeča paprika v prahu, drobnjak, lovorjev list, listi bazilike, poper, sol. Čičeriko namočimo (najbolje čez noč), dodamo lovorov list ter jo v vodi kuhamo do mehkega, približno 60 minut. Proti koncu solimo. Odlijemo vodo, malo jo prihranimo, stresemo v multipraktik, dodamo prepraženo čebulo in česen ter ostale sestavine. Če je pregosto, dolijemo še malo vode v kateri se je kuhala čičerika. Damo v posodo, pokrijemo in ohladimo v hladilniku. Dober tek! Milena Hvastija


21

leto V., številka 18, december 2011

Iskreno se zahvaljujem občini Mokronog-Trebelno in vsem občanom, ki so mi pomagali pri gradnji strehe na mojem domu.

računovodstvo ZA vas računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje na enem mestu ZA Računovodstvo Adriana Zavrl s.p. Most 5, Mokronog GSM 051 681 420

Banka Koper d.d., Pristaniška 14, 6502 Koper

Slak Anton Mirna vas 16 8231 Trebelno

STOPIMO SKUPAJ V NOVO LETO! Razmišljate o zamenjavi banke? Iščete takšno, ki vam bo prisluhnila in se odzvala na vaše pobude? Morda vas zanimajo najsodobnejše poti bančnega poslovanja? Ali želite preprosto nekaj več? V Banki Koper vas bomo pričakali s posebnimi paketi dobrodošlice, ki združujejo prednosti izbranih bančnih storitev. Za vse, ki iščete priložnost za donosno naložbo, smo pripravili nov razpis 5-ka depozita. Če pa razmišljate o nakupu, gradnji ali obnovi vašega doma, pa smo prepričani, da je stanovanjski kredit Končno doma pravi odgovor. Vsekakor pa so vam ob odprtju osebnega računa pri Banki Koper na voljo številne najsodobnejše bančne storitve, vključno s prvo spletno Banka IN, ki omogoča poslovanje z e-računi, tudi preko Mobilne Banke IN, in poslovanje z banko ob asistenci osebnega bančnika. Vabimo vas, da skupaj vstopimo v novo leto. Potrudili se bomo, da opravičimo vaše zaupanje. V vsakem primeru pa vam že zdaj želimo vse dobro in voščimo »Srečno 2012!«.


22

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Pomen uporabe vitaminov pri živalih Vitamini so snovi, ki so nujno potrebni za življenje in učinkujejo že v razmeroma majhnih količinah. Bistveni so za normalno delovanje telesa: uravnavajo presnovo, rast, razmnoževanje in vplivajo na razvoj tkiv in organov. Živali dobijo vitamine oz. njihove izhodiščne snovi-provitamine s hrano, nekateri pa lahko nastanejo tudi v živalskem telesu, vendar v omejenih ali nezadostnih količinah.( Sončni žarki oz. ultravijolična svetloba pospešijo nastajanje vit.D v koži, črevesne bakterije proizvajajo vit.K in biotin). Vitamine delimo na tiste, ki so topni v vodi, to so vitamin C in vitamini skupine B, slednji se hitro izločijo preko kože in ledvic, zato je potrebno te vitamine redno vnašati v organizem, saj njihove zaloge zadostujejo le za krajši čas. V drugi skupino spadajo vitamini: A, D, E in K, ki pa so topni v maščobah, zato se presnavljajo počasneje in njihove zaloge zadostujejo ob uravnoteženi prehrani in redni vitaminizaciji za dalj časa. Učinkovanje pomembnejših vrst vitaminov: Vitamin A: pomemben za normalno spolno dejavnost in razmnoževanje (aktivnost jajčnikov, razvoj zarodkov, kvaliteto semena plemenjakov)… Vitamin D: je edini vitamin, ki ga telo lahko proizvede samo ob prisotnosti sončne svetlobe. Živali, ki nimajo urejenih izpustov in pašnikov velikokrat trpijo za pomanjkanjem vit.D, ki je nujno potreben za normalno rast in mineralizacijo kosti in zob. Pomanjkanje vit.D pri mladih živalih se klinično kaže kot rahitis in v zaostanku telesne rasti. Pri starejših živalih pa se kaže kot kostolomnica (osteomalacija) in oslabelost mišic. Vitamin E: je antioksidant, ki ščiti celice pred stanji kot so staranje, rak, artritis, srčno-žilna obolenja, okužbe (infekcije) in izboljšuje plodnost. Vitamin C:je najpomembnejši antioksidant, ki varuje organizem pred reaktivnimi prostimi radikali in izboljšuje delovanje imunskega sistema Vitamini pri malih živalih (hišnih ljubljenčkih) so nujno potrebni mag. Iztok Rep, dr. vet. med.: 051 616 703 Alenka Štirn, dr. vet. med.: 031 696 073 Aleš Koncilja, dr. vet. med.: 031 306 558 DEŽURSTVO (24 ur/dan): 051 616 703 Ambulanta za male živali je odprta:

PON–PET: 8-10 in 14-16 | SOB: 7-9 Telefon/faks: 07 348 1000 | E-mail: veterina.rep@siol.net

za optimalno telesno rast in razvoj skeleta. Povečane potrebe so v času brejosti in laktacije, večji telesni aktivnosti: dresura, lov, razstave, potovanja…Potrebni so za boljšo prožnost kože, gostejšo, bolj čvrsto in lesketajočo dlako. Pri velikih (proizvodnih) živalih so vitamini prav tako zelo pomembni za telesno rast in razvoj (pitanci, nesnice, plemenske živali). Pri pitancih lahko dosežemo večji prirast, boljšo ješčnost in izkoristek krme. Pri plemenskih živalih in molznicah pa lahko z uporabo vitaminov izboljšamo plodnost, vplivamo na zmanjšanje somatskih celic v mleku in zaostalih posteljic po porodu, zmanjšamo pogostnost mastitisov, šepavosti in kostolomnice. Z redno preventivo-vitaminizacijo živali, vsaj dva do trikrat na leto (pri rejnih živalih pred začetkom zime in začetkom pomladi oz. pred izgonom na pašo), dosežemo boljšo ješčnost živali, večji izkoristek hranilnih snovi in posledično večjo telesno odpornost in zaščito živali pred okužbami. Zato svetujemo, da v času od pozne jeseni, do začetka pomladi, to je v obdobju nizkih temperatur in povečane vlage v okolju, ko obstaja večja nevarnost za okužbo dihal in prebavil (pojav plučnic in drisk), ki jih povzročajo mikroorganizmi (virusi, bakterije…)živali pravočasno zaščitimo. Najboljša zaščita živali pred okužbami je dobra naravna-telesna odpornost živali. Dejavniki, ki dvigujejo odpornost organizma so: Vitaminizacija živali Odprava notranjih in zunanjih zajedalcev Pravilna in uravnotežena prehrana Primerno bivalno okolje (dovolj velik, zračen in svetel hlev) Čistoča, občasno razkuževanje bivalnih prostorov (higiena v hlevu: redno čiščenje in nastiljanje) mag.Iztok Rep,dr.vet. med. Naročila za vitaminizacijo živali in odpravo zajedalcev na domu prejemamo vsak dan med 8 in 16 uro, pokličite na tel.: 051 616 703

Vsem živalim in njihovim lastnikom želimo veliko zdravja in sreče v letu 2012 !!!


Z veseljem vam sporočamo, da smo pravkar uspešno zaključili z II. fazo projekta »Trebanjski koš – podeželski turistični šopek«, s katerim spletamo podeželski turistični šopek raznih cvetlic: kmetijstva, kulture, etnologije, naravne dediščine, kulinarike, enologije, čebelarstva, vinarstva, športa in rekreacije, umetnosti, skritih in že odkritih zgodb našega podeželja,…

Pred vami je prvi šopek, zagotavljamo Vam, da ga bomo negovali in nabirali cvetje našega podeželja še naprej. Šopki bodo bogatejši in še privlačnejši.

PRODAJNA MESTA »PODEŽELSKI ŠOPEK« V okviru projekta smo vzpostavili tudi 10 ekskluzivnih prodajnih mest, kjer bo možno vsakodnevno kupovati dobrote našega podeželja. Na prodajnih mestih ne boste našli le lokalnih izdelkov in pridelkov, temveč tudi čudovite razglednice in promocijski material.

Prepričani smo, da bodo prodajna mesta vsem v ponos in velika promocija našega velikega potenciala – trajnostnega razvoja podeželja. Prodajna mesta bomo vsebinsko nadgrajevali in negovali.

BAR BOTRIČEK, Dolenja Nemška vas GOSTILNA IN PIZZERIJA CARMEN, Mirna

Na prodajnih policah lahko izbirate med več kot 50 izdelki našega podeželja; različnih vrst moke, zrnja, rezancev, piškotov, peciva, medu in medenih izdelkov, čajev, sokov, kisa, suhega sadje, svečk, čipk, vina, olja, žganih pijač,…. Na vseh prodajnih mestih in možen nakup razglednic. Z nakupom iz polic »Podeželskega šopka« si lahko posladkamo dan in vsakodnevno dostopamo do domačih izdelkov naših kmetij za gospodinjstvo.

Za vse vrste priložnosti; osebne praznike, obisk prijateljev, poslovna darila, za majhne pozornosti,… Ponosni lahko obdarite nekoga s tipičnimi in domačimi dobrotami iz NAŠEGA podeželja. Zato so vse prodajne omare opremljene tudi z ekološkimi darilnimi vrečkami.


VORANČEVA POT ODSEV ISSN 1855-3443 Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog Uredniški odbor Stane PEČEK, odgovorni urednik, 041 296 111, stane.pecek@siol.net Petra KRNC, namestnica odgovornega urednika, 031 513 462, krnc.petra@gmail.com Mojca PEKOLJ, članica/direktorica občinske uprave, Jerneja DRAGAN, članica, 031 899 972 dragan.jerneja@gmail.com Milena HVASTIJA, 031 745 044, članica, milena.hvastija@ciktrebnje.si Miroslav HROVAT, član, 040 796 475, mirko.hrovat@gmail.com Grafična realizacija: Tomograf, Novo mesto Naklada: 1200 izvodov ODSEV dobijo vsa gospodinjstva v občini Mokronog-Trebelno brezplačno. Uredništvo si pridržuje pravico da ne objavi, delno objavi ali krajša prispevke v skladu z uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi do 1500 znakov, skupaj s presledki, in morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. Na izrecno željo uredništvu znanega avtorja prispevka, se ime in priimek letega lahko tudi ne objavi. Uredništvo si v skladu z Odlokom o izdajanju občinskega glasila Odsev pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. Fotografije, prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti ne bodo objavljene.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: urednistvo.odsev@siol.net ali na naslov uredništva: ODSEV, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog oz. prek spletnega obrazca na naslov www.mojaobcina.si/mokronog-trebelno. Tu dobite tudi informacije o oglaševanju.

Prispevke za naslednjo številko do ČETRTKA, 8. MARCA 2012.

Od Mokronoga do Pijane gore Organizator: Turistično društvo Mokronog Kdaj: 15. oktobra Tradicija: 15 pohod Udeležba: približno 250 pohodnikov Start: V Mokronogu, pohodnike na pot pospremi krajši kulturni program mokronoškihosnovnošolcev Cilj: Kulturni program pripravili učenci OŠ Škocjan in Bučenski ramplači. Okrepčilo: izredno – kot vedno! S fotoaparatom je spremljal Stane Rajer


Srečno, zdravo, uspešno!


26

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Dolenjska Balanca je vedno bolj prisotna, uspešna in aktivna! 13. novembra – Martinove nedelje ne bomo nikoli pozabili v našem kolesarskem klubu »Dolenjska Balanca«, saj so nas s svojim obiskom počastile najboljše Slovenske kolesarske reprezentantke (Ajda Opeka, Alenka Novak, Anita Mejač, Marjetka Conradi, Urša Pintar in njihov selektorter trener Gorazd Penko). Skupaj smo odpeljali sedemdesetkilometrsko traso in tako dobili novih nasvetov, kako uspešno kolesariti. Po treningu smo se poveselili na pikniku pri Sv. Roku in tako počastili Sv. Martina. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem dosedanjim sponzorjem, ki nam omogočajo delovanje kluba. Verjamemo, da bo marsikatero domače podjetje videlo naš potencial in nam želelo pomagati in tako sodelovati in se promovirati tudi skozi kolesarstvo, ki je vedno bolj številčno zastopano. Ker je mesec december čas praznikov, želi kolesarski klub Dolenjska Balanca vsem občanom in bralcem veliko prijaznih in prijetnih trenutkov ter vse dobro v novem letu 2012. Prijazen kolesarski pozdrav

Judo novice Mokronoški judoisti, člani judo kluba Olimpija-Krmelj, že od začetka šolskega leta prizadevno trenirajo, nabirajo nova znanja in izkušnje ter nizajo zmage. Na tekmovalnem tatamijuse je že izkušenim Veroniki Grabnar, Patriciji Gregorčič, Ajdi Koračin, Nini Zaplatar, Timu Gregorčiču in Urbanu Oštirju uspešno pridružila še mlajša generacija (Lana

Odbojkarski turnir Odbojka pridobiva v Mokronogu vse več privržencev. To se lepo kaže tudi iz rezultatov mokronoških ekip, ki nastopajo v rekreacijski ligi v Novem mestu. Kar tri ekipe nastopajo v tej dokaj močni rekreacijski ligi in sicer Vini Mokronog, SEP Mokronog in Mokronog Veterani. Po četrtem krogu je na prvem mestu ekipa Vini Mokronog, SEP Mokronog je na tretjem in Mokronog Veterani na četrtem mestu. Naslednja kola bosta na razporedu 11. decembra.

Cvičkov turnir Odbojkarski veterani Mokronoga so 19. novembra pripravili, tokrat že 10. Cvičkov turnir, na katerem so sodelovale štiri ekipe. Poleg domačih veteranov in kadetske ekipe SEP Mokronog, še ekipa Gorje iz Gorja pri Bledu in Triglav iz Kranja. Na turnirju so zmagali gostje iz Gorij, druga je bila ekipa SEP Mokronog-kadeti, tretja ekipa Triglav in četrta ekipa veteranov iz Mokronoga. Mišo Hrovat

Potrebna obnova igrišča na Trebelnem

Hvala, dr. Marta Bon. »Namesto predvolilnega golaža,« je preprosto rekla dr. Marta Bon in podarila mokronoškim odbojkarjem 300 €.

Asfaltna površina igrišča podružnične osnovne šole na Trebelnem je dotrajana. Na večjih mestih se pojavljajo razpoke, asfalt je obrabljen in neprimeren za izvajanje šolskih aktivnosti. Igrišče za treninge uporabljajo tudi nogometaši športnega društva iz Trebelnega, ki se tudi pritožujejo nad slabim stanjem igrišča. Igrišče bi bilo potrebno čim prej obnoviti oz. preplastiti z novo asfaltno prevleko. Jerneja Dragan


27

leto V., številka 18, december 2011

Gregorčič, Nicki Norčič, Rok Rajer in Jernej Lukek). V jesenskem obdobju so tekmovali na vseh koncih Slovenije in tudi v tujini in nas razveseljevali z lepimi borbami in odličnimi rezultati na Pokalih Občine Duplek, Oplotnice, Kopra, Ljutomera, Kranja, Novega mesta, Iršičevem Memorialu v Mariboru, »Nagaoki« v Ljubljani, »Koroški Open« v Slovenj Gradcu in »Norcium cup« v Leibnitzu (Avstrija). Osvojili so kar 12 zlatih, 12 srebrnih, 7 bronastih medalj ter 5 petih mest! Ekipno pa so dosegli 3.

mesto na Pokalu Novega mesta in 1. mesto na Pokalu »Nagaoka«! Vsem športnicam in športnikom čestitamo in želimo tudi otrokom, ki preživljajo svoj prosti čas pred računalnikom in televizijo, da se nam pridružijo in v varnem okolju uživajo v športnih aktivnostih, da imajo možnost biti ponosni na svoje uspehe in dosežke, se veliko naučili ter si pridobili nove prijatelje. Pripravila: Inna Toropejeva

Pokalni tekmi v odbojki Pokalni turnir v odbojki za sezono 2011-2012, ki ga je organizirala Odbojkarska zveza Slovenije se je pričel dne 17.09.2011. Za nami je že kar nekaj tekem. OK SEP Mokronog je odigral dve tekmi. V 2. kolu je doma, v športni dvorani Mokronog, odigral srečanje z ekipo Črnuče ACH II in jo premagal z rezultatom 3:1. V prvem setu je bila ekipa iz Črnuč boljša, saj je prikazala bolj odločno in agresivno igro. V nadaljevanju pa so se igralci domače ekipe, katere sestav je bil zelo mlad, saj večina igralcev še ni polnoletnih, razigrali in prikazali boljšo in domiselno igro, v kateri so blesteli prav vsi igralci. Da je bila tekma tudi napeta in da gledalci, ki jih je bilo okoli 50, do zadnjega niso bili prepričani v uspeh domače ekipe, kaže rezultat tretjega seta, ki ga igralci kar niso mogli zaključiti. Set se je igral vse do rezultata 32:34, ko so gostje končno klonili. V tem najbolj zanimivem setu so imeli tako domačini kot gostje kar nekaj

zaključnih žog, ki pa so ga sklenili domači igralci. V četrtem, hkrati zadnjem setu pa so domači igralci takoj povedli z veliko razliko in prepričljivo zmagali ter se uvrstili v tretji krog pokalnega turnirja. V tretjem kolu je ekipa Mokronoga doma odigrala tekmo z ekipo Fužinar Metal Ravne, ki sicer nastopa v II. državni ligi, in jo izgubila z rezultatom 0:3. Tokrat je v ekipi Mokronoga zaigral tudi Peter Savšek. Čeprav so bili gostje izraziti favoriti, pa so domači predvsem v tretjem setu, ki so ga izgubili z rezultatom 21:25, zaigrali povsem drugače ter se povsem približali igri Fužinarja. Ne glede na to, da so tekmo izgubili, so v igri preizkusili razne variante igranja ter menjavanje igralskih mest, kar pa se je pokazalo kot dobro, predvsem v ekipi, ki je zelo mlada in neizkušena. Ekipo je vodil trener Matej Dreža, pri tem pa mu je pomagal predsednik kluba Srečko Starič. S prikazano igro svojih varovancev sta bila oba zelo zadovoljna. Mišo Hrovat

Nogometaši s Trebelnega uspešni v ORNL Tudi v letošnjem letu ŠD Trebelno, pod imenom ŠD Trebelno Okrepčevalnica Vinkl, kot edino moštvo iz naše občine igra v Novomeški občinski rekreativni nogometni ligi. Mlado moštvo s Trebelnega nastopa v 4. C ligi, v kateri se, tako kot vsako leto, tekme po sistemu “vsak z vsakim” igrajo jeseni in spomladi. Jesenski del tekmovanja je že končan, po sedmih odigranih krogih pa v ligi z verjetno najmlajšo, zagotovo pa najmanj izkušeno ekipo med vsemi vodi ŠD Trebelno - Okrepčevalnica Vinkl. Izkupiček našega moštva je šest zmag in le en poraz, ob gol razliki 22:10. Ob tem velja poudariti, da ima naša mlada ekipa v svojih vrstah tudi najboljšega strelca lige - Tomaž Rangus je zadel desetkrat. Obeti za ŠD Trebelno - Okrepečevalnico so zelo dobri, kajti ob

nadaljevanju dobrih iger in rezultatov v spomladanskem delu tekmovanja bi se naši nogometaši lahko približali uvrstitvi v višji rang tekmovanja. Zimsko obdobje bodo nogometaši s Trebelnega izkoristili za dvoranski nogomet. V novi športni dvorani imajo letošnjo zimo namreč prvič možnost nogometne rekreacije, ki se odvija ob četrtkih. Poleg rekreativnega igranja pa ŠD Trebelno – Okrepčevalnica Vinkl nastopa tudi v novoustanovljeni občinski nogometni ligi. Miran Zore


28

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Uspešne predstave ok sep Mokronog

OK SEP Mokronog s svojo člansko ekipo nastopa v III. državni odbojkarski ligi, kjer je, po sedmem kolu, trenutno na prvem mestu. Ekipa, ki je v prenovljeni postavi, je do sedaj prikazala všečne igre. Majhen spodrsljaj se je zgodil na sobotnem gostovanju v Kočevju, kjer je izgubila proti MOK Kočevje s 3 : 0. Igralci MOK Kočevja so s svojo odlično igro presenetili in zasluženo zmagali. Ne glede na poraz je ekipa zadržala 1. mesto na lestvici. Igralci članske ekipe bodo morali napeti vse sile, da bodo v nadaljevanju premagali neugodno ekipo Salonita iz Anhovega ter v zadnjem

kolu Asteca Triglav III, če hočejo zadržati vodilno pozicijo po prvem delu lige. Od vodstva OK SEP Mokronog smo pridobili informacijo, da se v mini prestopnem roku po nekaj letih igranja v Astec Triglav v ekipo vrača Nejc Kos. S prihodom bo Nejc vsekakor okrepil ekipo, ki se bori, da bi obdržala vodilno mesto v III. DOL. Zahod. OK SEP Mokronog je pričel z zelo zavzetim delom na vseh nivojih igranja, za kar je tudi šolal trenerski kader, tako da imajo sedaj v svojih vrstah kar 5 trenerjev, ki skrbijo za različne selekcije. Delo z mladimi se bo vsekakor obrestovalo, kar pa je seveda želja vseh članov OK SEP Mokronog, ki se zavedajo, da klub lahko pripeljejo v II. DOL. Pri tem jim zaželimo veliko športne sreče. Vodstvo

kluba se zahvaljuje predstavnikom občine za njihovo pomoč, zlasti za zagotavljanje ustreznih pogojev za vadbo in igranje prvenstvenih tekem na vseh nivojih igranja. Skupaj s trenerji se vodstvo kluba sooča z velikim povečanjem obsega delovanja selekcij (mlajši dečki, starejši dečki, kadeti, mladinci, člani in veterani) in s tem se tudi povečujejo stroški programov. Odgovorni v klubu se trudijo, da bodo programi izpeljani v celoti, saj le tako lahko dvignejo kvaliteto igralcev in posledično izboljšajo rezultate posameznih selekcij na državnih tekmovanjih. Zato pa poleg odličnih prostorskih pogojev ŠD Mokronog, odličnemu delu trenerjev in igralskemu kadru v klubu SEP Mokronog potrebuje dovolj stalnih finančnih sredstev za izvedbo le-teh. Zato naprošajo vse nove morebitne sponzorje in Občino Mokronog, da priskočijo na pomoč. Vsem dosedanjim sponzorjem pa se lepo zahvaljujejo in obljubljajo, da bodo trdo in kvalitetno delali. Da so na pravi poti, nam potrjuje veselje na otroških obrazih in njihova zagnanost na treningih in tekmah. »Za upravo pa je to glavna motivacija, da klub razvijajo in da postanejo največji odbojkarski klub po organiziranosti in delovanju na Dolenjskem,« je še povedal predsednik Srečko Starič. Vse prvenstvene tekme se odigravajo v športni dvorani ob sobotah, mlajše selekcije pa imajo turnirje ob nedeljah v dopoldanskem času. Vodstvo kluba se zahvaljuje vsem obiskovalcem – navijačem prvenstvenih tekem, katerih število se iz tekme v tekmo povečuje, hkrati pa vabi še druge, da prihajajo v športno dvorano spodbujat domače igralce. Tudi letos bo organiziran novoletni turnir, ki bo v nedeljo 18. 12. 2011. Delo z mladimi in rezultati predtekmovanj: Mladinci trenirajo trikrat tedensko pod vodstvom trenerja Srečka Stariča. Za njimi je že konec predtekmovanja. Mokronog je med štirimi ekipami zasedel tretje mesto z istim izkupičkom točk kot drugo uvrščena ekipa Krke iz Novega mesta, odločala je namreč set razlika. Kadeti trenirajo trikrat tedensko pod vodstvom trenerja Srečka Stariča. Za njimi je že 6 odigranih tekem. Ekipa je trenutno na četrtem mestu z dvema zmagama in štirimi porazi. Starejši dečki trenirajo trikrat tedensko pod vodstvom trenerja Jaka Slaka Riosse. Tudi starejši dečki so odigrali 6 tekem in so na četrtem mestu z eno zmago in s petimi porazi. Mlajši dečki trenirajo trikrat tedensko pod vodstvom trenerja Igorja Jevnikarja. Mlajši dečki pričnejo s prvim kolom 10. 12. 2011, ko se bo začel turnir v telovadnici OŠ Grm v Novem mestu.

Zaživela je občinska nogometna liga Z novo športno dvorano in pripadajočim športnim parkom smo v letošnjem letu tudi v naši občini končno pridobili ustrezno nogometno infrastrukturo. Nogometaši, ki jih je v naši občini vsako leto več, pa so poleg možnosti rekreativnega igranja nogometa letos prvič dobili tudi možnost igranja v občinski nogometni ligi. Športno društvo Trebelno, ki že vrsto let aktivno sodeluje v OLMN Trebnje in ORNL Novo mesto, je namreč obudilo in tudi uresničilo dolgoletno željo po organizaciji občinske zimske nogometne lige, ki se vsako nedeljo dopoldan (od 9. do predvidoma 12. ure) odvija v športni dvorani OŠ Mokronog. V OLMN Mokronog-Trebelno sodeluje v njeni prvi sezoni osem ekip: ŠD Trebelno – Okrepčevalnica Vinkl, Paradiž, NK Dual Express Bela Cerkev, ŠD Šentrupert, ŠD Trščina, Ocrana, Armat

2 in Skite.si. Sodelujoče ekipe igrajo po sistemu vsak z vsakim in bodo v rednem delu odigrale vsaka po sedem tekem, nato pa se bo liga razdelila na dva dela. Najboljša štiri moštva se bodo pomerila v ligi za prvaka, preostala moštva pa bodo igrala za končno razvrstitev od petega do osmega mesta. Organizatorji prve občinske nogometne lige v zgodovini naše občine upajo, da bo nogometna liga zaživela in v prihodnjih letih dobila še eno – drugo ligo. Zanesenjaški projekt nogometašev s Trebelnega, ki so doslej ligaške in turnirske izkušnje nabirali v okoliških in tudi bolj oddaljenih krajih, pa seveda ne more uspeti brez podpore lokalne skupnosti in sponzorjev, za katere v ŠD Trebelno upajo, da bodo njihov ambiciozni projekt podprli. Miran Zore, ŠD Trebelno

Odsev 18, leto 5  

Glasilo občine Mokronog-Trebelno