Page 1

glasilo ObÄ?ine Mokronog - Trebelno, september 2013, leto VII

25

100-letnica PGD Trebelno


2

Domoljubje

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Pravzaprav je beseda tekla o športu. Pa je kar tako, iz svoje nuje, zavila v domoljubje. Recimo, kako je možno, da ni več največja čast igrati za državno reprezentanco, če je na drugem igrišču boljši cvenk. In naprej, kdo je za to kriv? Samo denar? Gotovo ne. Svoj del krivde nosijo tudi klubi. Ali pa predvsem. Kajti klubska politika, katere živi del je (ali naj bi bila) tudi vzgoja, se začne tam. Pri najmlajših ekipah. Je del vsakega treninga in vsake tekme. V duhu tisočletja starega olimpijskega načela: VAŽNO JE SODELOVATI! Pravijo v Ameriki, če nisi prvi, te ni. Seveda, zmagovati je krasno. Biti najboljši je cilj. Vendar kljub vsemu in prav zaradi tega drugoten. Prvi cilj športa je vendarle zdrav človek. Čim več zdravih ljudi. Močnih. Hitrih. Okretnih. Poštenih. V telesu in v glavi. In tako naprej, v tej smeri, ki po zdravi kmečki logiki spet pripelje do že omenjenega olimpijskega načela, ki naj bo vodilo klubske politike, vključno s strokovnimi načrti, strategijo in ambicijami posameznega strokovnjaka. Pa tudi s politiko financerjev. Potem v današnjem Odsevu preberem: «Igralce članske ekipe čaka zelo naporna sezona v drugi ligi, po lanski sezoni pa nas je zapustil Tom Smrke. Mesto prvega podajalca smo zapolnili z Alešem Zupančičem iz Žužemberka.» In se mi zamaje. Poslušam. Prejšnjo sezono štirje, letos ?, naprej pa ? Z vsem spoštovanjem do odločitve kluba in do igralca, si dovolim vprašanje: kaj v tem kraju, v tej dolini, v tej občini, ki sofinancira klub, res ni domačih igralcev? Ali se jih ne da vzgojiti? Ali res ni prva skrb kluba, da bi jih čim več igralo in bi se iz te široke baze delala selekcija? Pa kolikor visoko zmorejo in zmoremo. Vem, tu je takoj očitek, da to bolj sodi k tezam za zdrav življenjski slog. Tudi. Toda za klub in zame, domačina, je velik dosežek in ponos že to, če hočete razumeti, da je tukaj, v mokronoškem klubu vzgojen športnik, Janko Bergant, ki ga je v svoje vrste povabil ACH Volley in nastopa v najvišji državni ligi, kakor tudi v ligi prvakov, največjem klubskem tekmovanju v Evropi. Debato lahko spet vrnemo na domoljubje. Stane Peček

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO Pod Gradom 2 SI-8230 Mokronog Tel: 07/ 34-98-260 Fax: 07/34-98-269 Spletna stran: www.mokronog-trebelno.si OBČINSKI SVET Tomaž BRZIN, Puščava 4, 8230 Mokronog, 041/454-142, ZinniBrzin@gmail.com Peter DEU, Stari trg 3, 8230 Mokronog, 041/620-074, gostisce.deu@siol.net Franc DRAGAN, Cerovec pri Trebelnem 3, 8231 Trebelno, 031/611-301, franc.dragan@gmail.com. Rafael ERŽEN, Velika Strmica 3, 8231 Trebelno,

Dober dan!

V junijski številki Odseva sem v rubriki »Dober dan« končal s stavkom v upanju, da bomo sprejem Odloka o OPN-ju izvedli še pred glavno dopustniško sezono. Kljub našemu resnemu prizadevanju pa se pričakovanja, vezana na nov občinski prostorski načrt, še niso uresničila. Ustavilo se je predvsem na Ministrstvu na kmetijstvu, ki nam je postavilo nove in dodatne zahteve. Pa tudi na Ministrstvu za kulturo je bilo še veliko dela pri uresničevanju njihovih predlogov in zahtev. Sodelavka Mateja in odgovorni v občinski upravi se skupaj s pripravljavcem OPN-ja v resnici trudimo, da bi Odlok uvrstili na dnevni red seje občinskega sveta čimprej. Upam, da bom v decembrski številki Odseva lahko zapisal, da smo Odlok o OPN-ju končno spravili »pod streho«. Energetska sanacija šole je bila skupaj z obnovo strehe na šolski stavbi in vsemi predvidenimi dodatnimi deli končana v roku, torej pred pričetkom šolskega leta 2013/2014. Danes smo lahko ponosni na lepo, povsem prenovljeno osnovno šolo. To pomembno vrednoto smo začutili zagotovo vsi občani, predvsem pa so se je razveselili učenci in delavci, zaposleni v šoli. Tudi energetska sanacija in obnova kulturnega doma teče v skladu s predvideno časovnico. Dela lepo napredujejo kljub temu, da so glede na čas in način prvotne gradnje (dom je bil grajen leta 1953 in 1954 pretežno s prostovoljnim delom) nujni dodatni gradbeni, predvsem pa statični posegi. Skupaj s prostori, kjer bo po novem imela svojo poslovno enoto pošta, bodo dela zaključena predvidoma v drugi polovici oktobra. Modernizacija in obnova cestne infrastrukture se je izvajala, poleg vzdrževalnih del na lokalnih cestah in javnih poteh, tako na območju Trebelnega, kot Mokronoga. Dela so bila končana konec avgusta. Vrednost del presega 215.000 evrov. Vrtec Mokronožci je dobil še en, to je sedmi oddelek. Od prvega septembra dalje so vsi otroci, katerih starši so podali vloge za vključitev v vrtec, tudi sprejeti, razen enega na Trebelnem, kjer so bili lahko sprejeti le 4 otroci. Z odprtjem novega oddelka, prvega starostnega obdobja, bo vključenost otrok v vrtec kar 74 %. Za delovaje sedmega oddelka vrtca pa je morala občina v rebalansu letošnjega proračuna zagotoviti dodatnih 21.000 evrov. Vesel pa sem in hkrati hvaležen Osnovni šoli, vodstvu vrtca in ravnateljici, da so imeli dovolj razumevanja s pomočjo katerega smo našli prostorsko rešitev, za odprtje tega dodatnega oddelka, kar v okviru šolskih prostorov. Obnova vodovoda Mokronog II. faza se je pričela in poteka v skladu z dogovorjeno časovnico. Trenutno se gradi novo vodovodno omrežje od vasi Most do Brune vasi in po vasi sami. Naslednji odsek, ki se bo obnavljal, bo odsek od Martinje vasi skozi Puščavo in naprej proti Bistrici. Na avgustovski seji je občinski svet sprejel rebalans B proračuna za letošnje leto. Glavni razlogi za sprejem rebalansa so: izredno povečan strošek zimske službe v pretekli sezoni, razpis za nakup zobnega stroja v Zdravstveni postaji Mokronog, povečanje sredstev za potrebe cestne infrastrukture in povečanje sredstev za energetsko sanacijo in ostala spremljajoča dela na obeh objektih, kjer sanacija poteka. Želim vam tople in jesenske dni, z obilnimi sadovi narave in vašega dela. Anton Maver, župan

041/802-283 Alojz KOCJAN, Gorenje Laknice 40, 8230 Mokronog, 041/732-985, monter.kocjan@siol.net Milica KOROŠEC, Češnjice pri Trebelnem 37, 8231 Trebelno, 041/455-033, milicakorosec@gmail.com Marko KOSTREVC, Trebelno 2, 8231 Trebelno, marko.kostrevc@gmail.com Stanislav RAJER, Slepšek 21, 8230 Mokronog, 041/217-705, stane.rajer@siol.net Marjan STARIČ, Ornuška vas 12, 8231 Trebelno, 041/760-156, marjan.staric@renault.com Gregor ŠKOPORC, Hrastovica 35, 8230 Mokronog, 040/439-837, gregor.seki@gmail.com Elizabeta ŽLAJPAH, Stari trg 29, 8230 Mokronog, 041/319-578, zlajpah.elizabeta@zd-tr.si

UPRAVA Mojca Pekolj, direktorica E-pošta: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si SPREJEMNA PISARNA: Jožica Samide 07/34 98 260 SPLOŠNA SLUŽBA in GOSPODARSTVO: Marija Sitar  PRAVNA SLUŽBA: Saša Hahn FINANCE IN KMETIJSTVO: Marijana Jereb KOMUNALA IN INFRASTRUKTURA: Vlado VIDAKOVIČ OKOLJE IN PROSTOR: Mateja Podgoršek 07/34 98 264 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Brigita KALČIČ, tel. (07) 349 82 67 DRUŽBENE DEJAVNOSTI: Mateja Vrabec


3

leto VII., številka 25, september 2013

Upravno-kulturno središče Mokronog dobiva novo podobo

Prenova Upravno-kulturnega središča v Mokronogu (občinska stavba s kulturno dvorano) poteka po terminskem planu in bo predvidoma končana v mesecu oktobru. Občina je na razpisu iz kohezijskega sklada pridobila dobrih 200 tisoč evrov za energetsko sanacijo stavbe, ostala sredstva bo zagotovila iz občinskega proračuna. Energetska sanacija objekta zajema toplotno izolacijo podstrešja, toplotno izolacijo fasade in zamenjavo stavbnega pohištva ter optimizacijo ogrevalnega sistema. V celoti pa bo prenovljena in posodobljena dvorana kulturnega doma, avla, obnovljen bo strop v dvorani in nad odrom, obnovljene bodo garderobe, sanitarije. Na novo bo izvedena vsa odrska tehnika, ki vključuje tako video kot avdio opremo. Dela izvaja ljubljansko podjetje NGD, ki je bilo na razpisu v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrano kot najugodnejši ponudnik. Slovesno odprtje novih prostorov Upravno-kulturnega središča, prenovljeno osnovne šole in nove pošte bo v četrtek 24. oktobra. Hkrati isto gradbeno podjetje obnavlja tudi prostore nekdanje kmetijske zadruge, ki jih je pred nekaj leti odkupila Pošta Slovenije, da bi v njih prestavila svojo mokronoško poslovno enoto. Direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

TURISTIČNO DRUŠTVO MOKRONOG in OBČINA MOKRONOG - TREBELNO

Vorančeva pot od Mokronoga do Pijane gore

19. oktober 2013 Zbor in prijave pohodnikov pri gostilni Deu - Mokronog od 7. ure dalje. Ob 8. uri kratek kulturni program in odhod na pot.

Vrtec MOKRONOŽCI ima trenutno prosta štiri mesta. Vpišejo lahko otroke letnikov 2012, 2011, 2010 in 2009.

Prenovljena podoba šole

Streha OŠ Mokronog je že daljši čas opozarjala, da je potrebna prenove. Vsako deževje nas je navdajalo s strahom in z vprašanji, kje bo ponovno teklo in kako dolgo bodo montažne stene in stropi zdržali. Občina Mokronog-Trebelno se je problema lotila celovito in bila uspešna pri iskanju rešitev. Na razpisu Ministrstva za okolje in prostor je bila OŠ Mokronog izbrana za energetsko sanacijo. Z evropskimi sredstvi in velikim prispevkom občine smo dobili novo streho, nova okna z žaluzijami ter nova vrata. Z novo toplotno črpalko in regulacijskimi ventili nam bo pozimi topleje; da bodo toplotne izgube manjše, bo poskrbela debelejša izolacija z novo fasado. Dela so se začela takoj po končanem pouku in so v polnem teku potekala do druge polovice avgusta, ko smo se zaposleni že vrnili v svetle in sveže prepleskane prostore. Vmes je bila podoba šole veliko žalostnejša, saj so v stropu in stenah posameznih učilnic in hodnikov nastale velike odprtine. Razmočene montažne plošče smo nadomestili z drugimi, kupole pa so zamenjali svetlobniki, ki so našim hodnikom dali novo bleščečo podobo. Posebno nas navdušuje zunanja prenova stare telovadnice. Z dodatnimi okni je to postal čudovit svetel prostor, kjer bo s preureditvijo notranjosti svoje mesto našla šolska knjižnica, del pa bo večnamenski prostor, namenjen druženju. Z novo podobo je šola s športno dvorano, športnim parkom in z Vrtcem Mokronožci postala očem še prijetnejši kompleks, na katerega smo lahko vsi ponosni. Veseli smo, da bo z novo podobo in energetsko sanacijo v letu 2015 zablestela tudi Podružnična šola Trebelno. Zvonka Kostrevc, ravnateljica OŠ Mokronog


4

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je v poletnih mesecih zasedal dvakrat, in sicer junija in avgusta.

16. redna seja je bila v torek, 18. junija 2013.

Na dnevnem redu je bilo 15 točk. Prisotnih je bilo 8 članic in članov. Sprejeli so: 1. Odlok o občinskih taksah v Občini Mokronog-Trebelno. Odlok predpisuje vrste in višine občinskih taks, zavezance za plačilo občinskih taks ter postopek odmere, obračuna in plačila občinskih taks na območju Občine Mokronog-Trebelno. V občini se plačujejo občinske takse za naslednje namene oziroma taksne predmete: uporabo javnih površin za prirejanje razstav, zabavnih in drugih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje, druge oblike uporabe javnih površin. 2. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Mokronog-Trebelno – prva obravnava: poglavitne novosti odloka so: soglasje za plakatiranje izda občinska uprava, plakatiranje je dovoljeno registriranim oglaševalskim podjetjem, pri volilni kampanji pripada kandidatom eno brezplačno plakatno mesto, izvaja se nadzor na tem področju (omogočanje plakatiranja pod določenimi pogoji). Članici in člani občinskega sveta so sprejeli Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Mokronog-Trebelno v prvi obravnavi z naslednjimi dopolnitvami: • Spremeni se 8. člen v smislu natančnejše definicije, katere dokumente mora vlagatelj predložiti k vlogi za izdajo soglasja. • Združita se prvi in drugi odstavek 10. Člena. • Glede višine takse se v obravnavani odlok vključijo določila odloka, ki ga obravnava Odbor za finance. • Ustrezno se preoblikuje 4. alineja, da bo jasno, do kdaj so lahko plakati nameščeni na plakatnem mestu. • Razmisliti je potrebno o oblikovanju določila, da si občina pridružuje pravico omejiti število plakatov na posameznem plakatnem mestu. 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Mokronog-Trebelno, katerega bistvo je sprememba uskladitev Odloka o občinskih cestah z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Spremenil se je samo 25. člen, in sicer tako, da se izloči člen, kjer je bilo navedeno, da se redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja z oddajo koncesije. V novem 25. členu je navedeno, da je izvajalec obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste in javne poti, javno podjetje Komunala Trebnje d. o. o. 4. Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog-Trebelno (v prvi obravnavi). Glavne sestavine odloka so naslednje: • Odlok je usklajen z novo Uredbo, ki ureja to področje, da s 1. 1. 2012 uredijo oz. uskladijo. • Definira se, kje se izvaja javna služba in kje so zasebni vodovodi. • Definirane so obveznosti izvajalca javne službe in uporabnikov. • Soglasje priklopa na javni vodovod izda upravljavec Komunala Trebnje d. o. o. • Soglasja za priklop se ne izda, v kolikor iz objekta ni urejena odvodnja odpadnih voda. • Izvajalcu se dovoljuje prekinitev dobave v skladu z določili odloka. • Odlok ureja tudi odvzem vode iz hidrantov v smislu preprečevanja kraje vode. • Opredeljena je tudi pristojnost inšpekcije in kazenske sankcije na tem področju.

Predlagani odlok ureja področje oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog-Trebelno, in sicer določa območja, kjer se izvaja javna služba, območja v občini, kjer se izvaja lastna oskrba s pitno vodo, določa naloge in obveznosti izvajalca javne službe ter pravice in dolžnosti uporabnikov javnega vodovoda. Občina Mokronog-Trebelno na področju oskrbe s pitno vodo trenutno uporablja določbe Odloka o pogojih dobave, načinu odjema in oskrbi naselij s pitno vodo na območju občine Trebnje (SDL, št. 4/1991) še iz l. 1991, pri čemer pa se ugotavlja, da se je na področju vodo oskrbe zakonodaja že nekajkrat spremenila in da določa nove pristojnosti tako izvajalcu javne službe, občini kot uporabnikom javnega vodovodnega omrežja. Z omenjenim odlokom občina usklajuje področje vodo oskrbe z veljavno državno zakonodajo. 5. Občinski svet je obravnaval Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog-Trebelno v prvi obravnavi. Minilo je leto dni, odkar je OS obravnaval temo komunalnih odpadkov. Takrat se je med drugim ugotavljalo, da se na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, odvozu kosovnih odpadkov, spremenjenem načinu odpadne embalaže, rumenih pokrovov … skuša narediti sprememba, kajti področje komunalnih odpadkov je zastarelo. Pripravili so osnutek novega odloka, ki ureja celotno področje. Predlog odloka je bistveno krajši, ne povzema državnih uredb, od vsebine so navedene kazenske sankcije, kar pomeni večjo preglednost. Ukinja se sistem rumenih vreč, nadomešča jih rumeni zabojnik, uredi se označevanje, preidemo na enoten sistem za vse občine, za vsak odpadek je standardiziran zabojnik, uredi se dobava in namestitev zabojnikov, najmanjši volumen znaša 80 litrov, odvoz kosovnih odpadkov se zbira na klic, tako da uporabnik pokliče izvajalca javne službe. V kratkem bo pripravljen nov sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, kajti ugotovljenih je kar nekaj napak oz. potrebnih sprememb. V sam obračun odlok ne posega, vzpostavlja se sistem obračuna, ki ga bo potrebno pozneje urediti z elaboratom. 6. Sprejet je bil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog-Trebelno. Namen elaborata je poenotenje komunalnih storitev, odločanje je preneseno na občine, novost je, da se cena loči na omrežnino, ki sedaj vsebuje menjavo vodomera, najemnino in obnovo priključkov, ter na vodarino; vrednost vodarine se zmanjša glede na obstoječo vrednost, določeni so novi faktorji omrežnine, pri povprečni porabi 10 m3 na mesec je strošek primerljiv z obstoječim stroškom. 7. Sprejet je bil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog-Trebelno. V elaboratu je v ceni omrežnine zajeta najemnina in vzdrževanje, ni pa zajeto praznjenje greznic in odvajanje meteornih voda s streh objektov. 8. Občinski svet Občine je sprejel Predlog razdelitve sredstev za programe na področju kmetijstva v letu 2013. Za programe kmetijstva je v proračunu za leto 2013 namenjenih 15.000,00 €; glede na posamezen ukrep je OS razdelil sledeča finančna sredstva: - naložbe v kmetijska gospodarstva 6.500,00 €, - pomoč za plačilo zavarovalnih premij 300,00 €, - zagotavljanje tehnične pomoči 6.200,00 €, - investicije za oprav. dopol. dejavnosti na kmetijah 1.969,00 € 9. Pri točki »premoženjsko pravne zadeve« je občinski svet obravnaval dve zadevi, in sicer: • Odločal je o menjavi ukinjene in novonastale poti v k. o. Trebelno: Sprejeta SKLEPA: 1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno odobri menjavo zemljišča parc. št. 2824/9 k.o. 1415-Trebelno, ki predstavlja


5

leto VII., številka 25, september 2013 opuščeno javno pot, z zemljišči parc. št. 2085/7, 2106/2 in 2106/3 k. o. 1415-Trebelno, po katerih poteka občinska cesta, z doplačilom razlike v vrednosti zemljišč po ceni 13,00 EUR/m2. 2. Status javnega dobra pridobijo parc. št. 2085/7, 2106/2 in 2106/3 k.o. 1415-Trebelno. Status javnega dobra se ukine parc. št. 2824/9 k.o. 1415-Trebelno. Oba sklepa se objavita v Uradnem listu RS. •

Odločal je o menjavi ukinjene in novonastale poti v k. o. Laknice:

Sprejeta SKLEPA: 1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno odobri menjavo zemljišč parc. št. 3846/6, ki predstavlja opuščeno javno pot, z zemljiščem parc. št. 2285/5 k.o. 1413-Laknice, po katerem pot dejansko poteka. 2. Status javnega dobra pridobi parc. št. 2285/5 k.o. 1413-Laknice – pot v izmeri 117 m2. Status javnega dobra se ukine parc. št. 3846/6 k. o. 1413-Laknice – pot v izmeri 67 m2. Oba sklepa se objavita v Uradnem listu RS. 10. Sprejet je bil Sklep o odprtju dodatnega oddelka 1. starostnega obdobja v Osnovni šoli Mokronog, vrtcu Mokronožci, za šolsko leto 2013/2014, in sicer od 1. 9. 2013. Osnovni šoli Mokronog se izda soglasje za zaposlitev potrebnega kadra za odprtje dodatnega oddelka. Osnovni šoli Mokronog, vrtcu Mokronožci, se izda soglasje za delovanje sedmih oddelkov vrtca za šolsko leto 2013/2014. 11. Občinski svet se je seznanil z Dokončnim poročilom o nadzornem pregledu v letu 2012 v Zvezi kulturnih društev Trebnje, ki ga je Nadzorni odbor opravil o namenskosti porabe prejetih sredstev od Občine Mokronog-Trebelno v letu 2012. 12. Na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je bila dana pobuda, da se za odbore, ki so krajši kot eno uro, izplača samo polovico sejnine. Zadnji odbori so bili namreč zelo kratki in hitro končani, dnevni red je obsegal samo po dve točki. Tako je bil sprejet SKLEP: V primeru, da se član udeleži več odborov oz. komisij na isti dan, se mu izplača samo ena sejnina.

17. redna seja Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno je bila v sredo, 7. avgusta 2013. Na dnevnem redu je bilo 6 točk. Prisotnih je bilo 8 članic in članov Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno. 1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o javnih financah seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna občine za leto 2013. 2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o rebalansu B proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2013 – skrajšani postopek. Sprejet je bil Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2013. Sprejet je bil Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna v letu 2013 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mokronog-Trebelno za leto 2013. Direktorica Občinske uprave Mojca Pekolj

Šmihelska cesta 14 8000 Novo mesto Tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90 E-pošta: damijan.vrtin@gov.si Splet: w w w.k met ijsk i z avod-n m.si Novo mesto, 05.09.2013

Obvezno računovodstvo za kmečka gospodinjstva

Kmečka gospodinjstva, ki so s povprečjem dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leti 2011 in 2012 presegla 7.500 evrov, morajo do 31. oktobra 2013 na davčnem organu priglasiti ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Rok za pričetek obveznega vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene je 1. januar 2014. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 94/2012) ureja obveznosti vzpostavitve vodenja knjigovodstva na kmetijskih gospodarstvih. Kot določa 47. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), je s spremembo z dne 10. 12. 2012 določeno, da se davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 eurov, lahko pa se člani kmečkega gospodinjstva, za katere se v skladu z 69. členom ZDoh-2 šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za vodenje računovodstva odločijo prostovoljno. V skupni dohodek kmečkega gospodinjstva se seštevajo davčne osnove vseh članov kmečkega gospodinjstva (katastrski dohodek, pavšalna ocena dohodka na panja in 50 % obdavčljivih plačil iz naslova ukrepov na področju kmetijske politike). Zavezanci za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti bodo vsaj pet let morali voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih razvidov (evidenc) sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune. S Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/2006, 52/2007, 21/2013) so določene vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Za kmečka gospodinjstva se, tako kot za ostale fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, glede vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil uporablja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD‐1) v delu, ki se nanaša na podjetnika, splošni slovenski računovodski standardi (SRS) in predvsem SRS 39 ter navedeni pravilnik. Z namenom lažjega prehoda na obvezno vodenje računovodstav, tako kmečkim gospodinjstvom, kot računovodskim servisom, kmetijskim svetovalcem in ostalim, ki bodo sodelovali v vodenju knjigovodstva v kmetijstvu, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo ter na spletni strani objavilo uporabniška navodila, ki vključujejo tudi enoten kontni načrt. S strani našega zavoda bomo organizirali predstavitve in svetovanje glede obveznega računovodstva za kmečka gospodinjstva, v sklopu naše računovodske pisarne pa že nudimo storitev vodenja računovodstva. Za dodatne informacije se lahko obrnete na kmetijske svetovalce na vašem območju. Damijan VRTIN, specialist za ekonomiko Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto


6

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno Občina Mokronog-Trebelno na podlagi pozitivnega mnenja o skladnosti državne pomoči št. K-BE 185-2241170-2008 z dne 6. 6. 2008 in v skladu 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/08), z dne 20. 6. 2008 ter Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2013 (Uradni list RS, št. 26/12, 20/13, 69/13), objavlja PONOVNI

JAVNI RAZPIS

za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Mokronog-Trebelno v letu 2013 I. SPLOŠNI DEL I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Ponovitev javnega razpisa za naslednji UKREP: 7. Štipendiranje na področju kmetijstva III. UPRAVIČENCI Upravičenci do pomoči, so:  udeleženci izobraževanja kmetijskih poklicnih in srednjih šol; IV. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 1. Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno se zagotavljajo v proračunu Občine Mokronog-Trebelno. Višina sredstev je določena z Odlokom o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2013 (Ur. list RS, št. 26/12, 20/13, 69/13). 2. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma da priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo višino že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni namen lahko pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada.

3. Sredstva za ukrepe po tem pravilniku, ki se izvajajo na območju Občine Mokronog-Trebelno, se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev. 4. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč v razpisani višini, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. 5. Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. dan po predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi verodostojnimi dokazili o izvedenih nalogah. Zahtevek je potrebno vložiti najkasneje do 30. 11. 2013. 6. Občina izplačuje upravičencem sredstva do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. 7. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu. 8. Občinska uprava pripravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči ter ga posreduje Občinskem svetu Občine Mokronog-Trebelno v sprejem. 9. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno s sklepom. Odločitev občinskega sveta je dokončna. 10. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži tožbo v roku 30 dni po prejemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani. 11. Obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. V. NADZOR IN SANKCIJE Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti, v primerih, ko se ugotovi:  da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,  da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke,  da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,

 da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine pred iztekom 5 let. VI. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNA NAMENA, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri dodeljevanju proračunskih sredstev: II. UKREP 7. ŠTIPENDIJE NA PODROČJU KMETIJSTVA Višina razpisanih sredstev znaša 1.300 €. Namen ukrepa: Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih šol, naslednikov kmetij, in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij. Pogoji za pridobitev sredstev:  izpolnjen obrazec za štipendije – obr. 8,45,  izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije,  izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči,  kopijo zadnjega šolskega spričevala,  potrdilo o šolanju. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti, in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Upravičenci: Ø udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike kmetij. Finančna določbe: Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega kandidata, vendar ne več kot 125 € /mesec. V. VSEBINA VLOGE Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 11. 10. 2013 do 13.ure.


7

leto VII., številka 25, september 2013 Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki jih dobijo na spletni strani http://www.mokronog-trebelno.si ali v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno. Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev. Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezna ukrepa, določena v tem razpisu ter podpisano izjavo prijavitelja na javni razpis Občine Mokronog-Trebelno v letu 2013. K vlogi morajo upravičenci poleg posebnih dokazil, ki so določena pri posameznem ukrepu, priložiti še fotokopijo subvencijske vloge za leto 2013. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

Občinska uprava opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči. O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno s sklepom. Odločitev občinskega sveta je dokončna. Medsebojne obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno in upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.

Številka: 331-0001/2013 Datum: 26. 08. 2013

Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno (Ur.l. RS, št. 82/2008, 99/2011), in na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 26/12, 20/13, 69/13) objavlja Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog

VI. DODATNE INFORMACIJE 1. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno http://www. mokronog-trebelno.si/, na oglasni deski Občine in v občinskem glasilu ODSEV. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani, lahko pa se dobi tudi na sedežu Občinske uprave. 2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 07/ 34 98 263 (Marijana Jereb), e-naslov: marijana.jereb@mokronog-trebelno.si ali v prostorih občine.

JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog-Trebelno za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014 1. Predmet javnega razpisa: Podelitev štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog-Trebelno, razen tistim, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list RS, št. 62/2008).

Za modernizacijo cest skoraj 215 tisočkov

Občina Mokronog-Trebelno je letos za modernizacijo cestne infrastrukture namenila skoraj 215 tisoč evrov. Dela na navedenem projektu so se zaključila konec meseca avgusta 2013.

P

Log

odjetje KOP Brežice d.d., izbrani izvajalec del, je delno rekonstruiral in izvedel globinske sanacije na odseku lokalne ceste pri gasilskem domu Velika Strmica do kmetije Piškur, izvedel najnujnejše globinske sanacije na

Velika Strmica

Žalostna gora

odseku lokalne ceste od križišča za Padež do križišča Velika Strmica in od kmetije Škrjanec do Drečjega vrha. Na odseku lokalne ceste, ki poteka skozi gozd med Ornuško vasjo in Češnjicam, je prav tako izvedlo najnujnejše globinske sanacije,

rekonstruiralo pa je tudi odseka javnih poti v naselju Log in na Žalostno goro. Z izvedbo navedenih del, so porabljena tudi vsa sredstva, ki jih je za gradnjo cestne infrastrukture na lokalnih cestah in javnih poteh v letu 2013 namenila občina v skladu s sprejetim proračunom. Zaradi dolge pretekle zime in s tem povezanimi stroški se bodo do konca leta izvajala le še najnujnejša vzdrževalna dela za zagotovitev varnega odvijanja prometa. Občinska uprava


8

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno 2. Pravico do štipendije Občine Mokronog-Trebelno lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, program gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in magistrskega študijskega programa, enovitega magistrskega študijskega programa, univerzitetnega programa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:  da so državljani Republike Slovenije,  da imajo stalno prebivališče v občini Mokronog-Trebelno,  da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka,  da so v preteklem šolskem letu dosegli povprečno oceno najmanj 3,6 – učenci, vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,  da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,  da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji. 3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:  višja povprečna ocena kandidata,  mnenje Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju občine Mokronog-Trebelno,  na podlagi pridobljenega mnenja se upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu,  boljši dosežki pri izvenšolskih dejavnostih,  ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. dohodek na družinskega člana se bo izračunal v skladu z 14. in 15. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno (Ur.l. RS, št. 82/2008, 99/2011).

dodeljene 3 štipendije, in sicer 2 za dijake in 1 za študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 130,00 EUR mesečno, za študente pa 150,00 EUR mesečno. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna v šolskem letu 2013/2014 5.000,00 EUR. 5. Vsebina prijave: Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je potrebno priložiti naslednja dokazila:  dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa,  predstavitev in utemeljitev izbora šole oziroma univerze,  dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta,  dokazila o izven šolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih,  fotokopija osebnega dokumenta. 6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine in v občinskem glasilu ODSEV. Obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog in na spletni strani Občine www.mokronog-trebelno.si . 7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: Prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 11. 10. 2013, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine (do 12. ure) ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev štipendije«.

Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Mokronog-Trebelno.

8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki bodo pravočasne. Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo.

4. Okvirna vrednost in število štipendij: Za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014 bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno predvidoma

9. Izid razpisa: Sam razpis bo zaključen najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja vlog. O podelitvi štipendij Občine Mokronog-

-Trebelno bo odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava občine Mokronog-Trebelno z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno. 10. Dodatne informacije in pojasnila: Mateja Vrabec, tel. 07/ 34 98 266, el. naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si

Župan

Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver

Laskavo in odgovorno priznanje je simpatični Danijeli (desno) izročila vodja novomeške Qlandije Natalija Glogovšek.

Danijela, najboljša prodajalka

Kupec ima vedno prav. Pravilo, ki je dobremu trgovcu vgrajeno v komunikacijo s kupcem in se posledično izraža v vrlinah kot so prijaznost, urejenost, nevsiljivo svetovanje in, ne nazadnje, skrb za nenehno strokovno rast. Kupci to opazijo, so hvaležni in se tudi zaradi tega vračajo. Skratka, od dobrega prodajalca imajo koristi vsi, trgovina in kupci. Včasih se kupcem ponudi priložnost, da koga še posebej javno nagradijo. Tako so med 1. junijem in 31. julijem obiskovalci trgovskih centrov Qlandia (v Sloveniji jih je sedem) lahko izbirali najboljše prodajalce/ke. V novomeškem centru si je v kakovostni in številni konkurenci priznanje NAJ PRODAJALKE prislužila Mokronožanka Danijela Osmanovič.


9

leto VII., številka 25, september 2013 REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE Goliev trg 5, 8210 Trebnje t: 07 34 82 252, f: 07 34 82 270, www.upravneenote.gov.si/trebnje/, e: ue.trebnje@gov.si

Elektronsko poslovanje z državno upravo (upravnimi enotami) v upravnih postopkih Elektronsko poslovanje zajema poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v upravnih in drugih podobnih postopkih. Elektronsko poslovanje omogoča lažje in hitrejše izvajanje različnih opravil, ki jih imamo z državo. Pri elektronskem poslovanju lahko posameznik upravne postopke opravlja od doma preko svojega osebnega računalnika, povezanega v svetovni splet. Tako je mogoče preko interneta poslati vlogo, spremljati, kaj se s to vlogo dogaja, nato pa organ po isti poti pošlje odločbo, dokument ali potrdilo. Elektronsko poslovanje z državno upravo oz. upravnimi enotami je mogoče preko portala E-uprava (http://e-uprava.gov. si). E-uprava nudi storitve za državljane, pravne osebe in javno upravo. Storitve javne uprave za državljane so prikazane v obliki življenjskih dogodkov. Življenjski dogodki so razdeljeni po področjih, opisi storitev pa vodijo uporabnika skozi konkreten postopek, ki ga želi opraviti. Po opisu postopka, v katerem izve potrebne informacije o tem, kje in kako se storitev opravi, je na voljo tudi ustrezna vloga oziroma obrazec. V posebnem podportalu, imenovanem elektronske storitve javne uprave E-storitve (http://e-uprava.gov.si.storitve), so na enem mestu zbrani vsi obrazci, ki uporabnikom omogočajo oddajo vlog na ustrezni organ. Elektronske storitve v obliki elektronskih obrazcev omogočajo pridobitev informacij (npr. izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu) ali izvajanje celovite storitve z državo (npr. e-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra). Sistem za oddajo vlog E-storitve uporabnika vodi po korakih, da vlogo izpolni ali natisne, elektronsko plača takso, kjer je le-ta potrebna, in vlogo elektronsko odda za ustreznega naslovnika. Elektronsko plačevanje upravnih taks omogoča sistem e-plačil. Spletno plačevanje je mogoče s plačilni karticami Aktiva, Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, American Express, preko mobilnega plačevanja Moneta, ki ga ponuja družba Mobitel, ter preko spletne banke ABANET. Državni portal E-uprava uporabnikom preko Moje E-uprave(http://e-uprava.gov.si/e-uprava/portalStran. euprava?pageid=1) omogoča, da si nekatere vsebine portala prilagodijo po svojih željah. Prav tako Moja E-uprava omogoča naročanje na novice; uporabo posebnih storitev, vezanih na osebne podatke (spletni opomnik http://e-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik, vpogled v lastne osebne podatke na http:// ecrp.gov.si, oglasna deska http://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnaDeska.euprava (npr. objava javnih prireditev in shodov, objava ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč)), preverjanje kaj se dogaja z oddanimi elektronskimi vlogami (spremljanje statusov v postopku); pregled potrdil o plačilu taks in drugih stroškov za elektronske vloge. Za uporabo Moje E-uprave se mora vsak uporabnik najprej registrirati z uporabniškim imenom in ge-

slom ali kvalificiranim digitalnim potrdilom. Elektronska komunikacija med državo in uporabnikom mora potekati na varen način, za kar potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo. V Sloveniji deluje več izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil, med njimi je tudi SIGEN-CA – izdajatelj na Ministrstvu za notranje zadeve. Vlogo za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA se odda osebno na prijavni službi, ki deluje na upravni enoti. Pridobitev digitalnega potrdila je brezplačna. Več o tem si lahko preberete na spletni strani http://www.sigen-ca.si. Za poslovanje z državno upravo pa lahko uporabljate tudi kvalificirana digitalna potrdila nekaterih drugih izdajateljev, in sicer: - Pošta Slovenije, d.o.o. (digitalno potrdilo POŠTAâCA) na http://postarca.posta.si - Nova Ljubljanska banka, d.d. (digitalno potrdilo AC NLB) na http://nlb.si - Halcom, d.d., (digitalno potrdilo HALCOM-CA) na http:// www.halcom-ca.si. Spletno digitalno potrdilo in dostop do internega sta torej nujen predpogoj, da posameznik prične elektronsko poslovati z državno upravo. V nadaljevanju navajamo nekaj najpogostejših storitev, pri katerih je omogočeno preko portala e-uprava oz. e-storitve poslovati z upravno enoto v elektronski obliki: 1. E-odjava začasnega prebivališča 2. E-prijava stalnega prebivališča 3. E-prijava začasnega prebivališča 4. E-zahteva za izdajo potrdila iz matičnega registra 5. Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč ali kmetije 6. Obrazec priglasitve opravljanja osebnega dopolnilnega dela 7. Odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, kmetijo ali gozdom 8. Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča ali kmetije 9. Prijava opravljanja kratkotrajnega dela 10. Prošnja za spremembo osebnega imena polnoletne osebe 11. Vloga za izdajo potrdila, da odobritev pravnega posla ni potrebna 12. Vloga za izdajo potrdila o podatkih iz uradne evidence upravnih enot 13. Vloga za preverjanje pogojev kmeta fizične osebe 14. Zahteva vojnega veterana za izdajo izkaznice za brezplačno vožnjo 15. Zahteva za pridobitev informacije javnega značaja 16. Zahteva za priznanje pravice do letnega prejemka 17. Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva 18. Zahteva za priznanje statusa, vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice 19. Zahteva za priznanje veteranskega dodatka. Celoten seznam elektronskih storitev pa je viden na spletni strani E-storitve. Država v svojih strateških dokumentih sledi k povečanju uporabe elektronskih storitev, kar je pogoj tudi za uspešen nadaljnji razvoj E-uprave in posledično tudi širjenje nabora upravnih storitev, ki jih je bo mogoče opraviti preko komunikacije med državnim organom in uporabnikom po elektronski poti. Zato vabljeni k uporabi E-upravi pri poslovanju z upravno enoto.


10

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Destinacija Mirnska dolina

V septembru so župani občin mirnske doline podpisali pismo o nameri za sodelovanje na projektu Destinacija Mirnska dolina. V njem so zapisali, da je občinam, kot nosilcem lokalne samouprave, razvoja turizma, gospodarstva in podjetništva v interesu, da turistu ponudijo enovito turistično, kulturno in športno izkušnjo, občanom pa učinkovito podlago za trajnostni razvoj in krepitev gospodarstva. Projekt bo črpal iz danosti oziroma potencialov naravne in kulturne dediščine. V dneh od 7. do 9. oktobra 2013 bodo občine skupaj že organizirale tudi uvodne delavnice. »Že ko sem se vozil iz Ljubljane po dolenjski železnici, sem se prepričal, da je Dolenjska res lepa dežela. Ko pa sem prišel v Mirnsko dolino, se je lepota dežele še povečala. Hribovje, ki dolino obdaja, ima tako lepe, rahle linije, da takoj zraseš z njimi. Zidanice, posejane po daljnih goricah, ti s prešerno mirnostjo mežikajo nasproti. Številni gradovi, mogočne cerkve, mimo katerih se voziš, ti poleg romantične lepote dajejo tudi slutiti, da mora kraj tod biti rodoviten, kajti sicer bi se graditelji teh starin ne naseljevali v njem,« je v svojem potopisu od Mokronoga do Pijane gore že pred mnogimi leti zapisal Prežihov Voranc in s temi besedami že takrat vabil na obisk naših krajev. S svojimi številnimi literarnimi podlogami je domači ustvarjalec g. Stane Peček skozi leta v to prelepo pokrajino priklical še nevidna bitja, mokronožce, škrate, ki skriti očem križarijo po Mirnski dolini, vstajajo s soncem in v svoje cajnice nabirajo zdravilna zelišča. Menda škrati živijo marsikje, a tako zelo vseprisotni, kot so pri nas, to je v knjižicah, v imenu vrtca, v obliki stopala, v lutkovnih predstavah, so le redko kje. Le kdo si jih ne bi želel obiskati? V občini Šentrupert so v letošnjem letu postavili prvi muzej kozolcev na prostem, ki je dosegel izjemno publiciteto doma in tudi v tujini. Nov turistično kulturni produkt je ustvaril nov priliv turistov in drugih organiziranih skupin v Šentrupert in tudi v širšo v Mirnsko dolino. Dežela kozolcev je tudi sicer lep primer soodvisnosti različnih aktivnosti v prostoru po principu »zmagaj – zmagaj«. Obstoječim gostincem se je na primer povečal obisk, ti isti gostinci pa v svojih trženjskih akcijah (obcestni panoji, letaki) oglašujejo tudi Deželo kozolcev. Kaj je prepoznavna in zmagovalna zgodba našega naše doline? Zakaj bi nas ljudje obiskali? Kaj jim imamo za ponuditi? Zakaj bi pri nas ostali kar nekaj dni, mogoče kar cel teden? Lahko vaša, že več let tleča poslovna ideja kmečke turistične kmetije, obuditve starih običajev, postane v skupnem projektu resnična in tudi dobičkonosna? Lahko vaša popoldanska dejavnost preraste v kaj več, mogoče celo v družinsko podjetje? Si upamo sanjati in stopiti še naprej? V dosedanjem procesu ste posamezni manjši in večji ponudniki samoiniciativno že razvili različne turistične produkte, od

Termini in lokacije uvodnih delavnic: • MOKRONOG, sejna soba občine M-T, 7.10.2013 • ŠENTRUPERT, Kovačija v Deželi kozolcev, torek 8.10.2013 • MIRNA, Dom Partizan, 9.10.2013 Op: Vse delavnice se začnejo ob 17. uri. Vse delavnice bodo vsebinsko enake, zato si lahko izberete termin, ki vam glede na vaše ostale obveznosti najbolj ustreza, ne glede na vaš kraj bivanja. Zaradi lažje organizacije delavnic, prosimo za vaše predhodne prijave vodji projekta Mateji Podgoršek na mateja.podgorsek@ mokronog-trebelno.si. V vaši prijavi je dobrodošla tudi kratka predstavitev vaše ideje, predloga in podobno. Za dodatne informacije lahko vodjo projekta pokličete na telefonsko številko 07 3498264. turističnih kmetij, ekoloških prehrambnih izdelkov, do gostinstva in drugo. Vabimo vas torej, pojdimo pogumno naprej. Skupaj. Cilj projekta oblikovanja in izgrajevanje območne destinacije Mirnska dolina je v tem, da v organiziranem procesu še povečamo obisk domačih in tujih gostov, ki v Sloveniji kot turistični destinaciji najbolj preferirajo njene naravne lepote in raznolikost ter drugačna doživetja, domačim ljudem pa zagotovimo podlago za nova trajnostna delovna mesta z ustvarjalnim in poštenim delom ter predvsem zaslužek. Zato vas vse, predvsem pa tiste, ki ste se v opisu tega projekta prepoznali, vabimo, da s skupnimi napori to vizijo podpremo, to je nadgradimo obstoječe turistične, kulturne in športne produkte ter oblikujemo tudi nove, vse s poudarkom na naravni in kulturni dediščini, obuditvi starih obrti ter zgodbah o mokronožcih. Skupno ustvarjanje začnemo na uvodnih delavnicah, ki bodo potekale med 7. in 9. oktobrom 2013 v Mokronogu, Šentrupertu in na Mirni. Projekt Destinacija Mirnska dolina smo že prijavili v centralno teritorialno naložbo, kar pomeni da se bo v finančni perspektivi 2014-2020 potegoval za številna nepovratna državna in evropska sredstva. Zapisala: Mateja Podgoršek, vodja projekta


11

leto VII., številka 25, september 2013

Delovanje političnih strank K pisanju tega članka me je spodbudilo razmišljanje g. Pečka v uvodniku predzadnje številke glasila. Urednik glasila se sprašuje ali se v političnem prostoru občine sploh kaj dogaja glede na to, da politične stranke občane oziroma svoje volivce v glasilu o svojem delovanju (sploh) ne obveščajo. Verjetno se poleg urednika še marsikdo sprašuje, kaj stranke v našem lokalnem prostoru počnejo, kako razmišljajo oziroma kako svetniki, ki prihajajo iz posamezne politične stranke, sodelujejo s svojimi volivci oziroma kako je z demokracijo v našem prostoru. Na nekatera vprašanja lahko odgovorijo le predstavniki političnih strank, ki opravljajo funkcijo občinskega svetnika, zato upam, da bo v prihodnjih številkah glasila tudi kakšna informacija z njihove strani. Glede na to, da sem bila v prejšnjem mandatu sama v tej vlogi, sem si dovolila svoj pogled na politično delovanje tako na državni kot na lokalni ravni na kratko strniti v tem članku. Občina financira delovanje političnih strank iz občinskega proračuna, kar ji dovoljuje državni predpis, tj. Zakon o političnih strankah. Zakon določa, da občina lahko financira politične stranke, kar pomeni, da k temu ni zavezana. Politične stranke na podlagi sklepa občinskega sveta, ki so na volitvah prejele določeno število glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, iz proračuna od ustanovitve občine dalje, prejemajo določena sredstva za njihovo delovanje (v letu 2013 bodo skupno prejele 2.000 EUR). Namen Zakona o političnih strankah je omogočiti delovanje strank na lokalnem nivoju oziroma zagotoviti del sredstev za njihovo delovanje. V naši občini je v občinskem svetu tako v tem mandatu, kot v prejšnjem, pretežna zastopanost neodvisnih svetnikov. Verjetno se marsikdo vpraša, ali tudi ti prejemajo kakšna sredstva za svoje delovanje. Odgovor je ne. Ker ne pripadajo nobeni politični stranki, za svoje delovanje ne prejemajo sredstev iz občinskega proračuna, saj za to ni pravne podlage (s tem ni mišljena sejnina, ki predstavlja plačilo za udeležbo na seji). V širšem slovenskem prostoru so uveljavljene politične stranke razvile kar bogat sistem črpanja javnih sredstev iz več virov: iz državnega proračuna in iz občinskih proračunov v skoraj vseh slovenskih občinah. Glede na to, da se financiranja političnih strank ne pogojuje s konkretnimi rezultati predstavnikov teh političnih strank v parlamentu oziroma občinskih svetih, je po mojem mnenju žalostno dejstvo, da strankarska izkaznica in lojalnost na državnem in tudi na lokalnem nivoju, šteje več kot sposobnost posameznika. Nemalo je primerov, kako posamezni člani političnih strank ignorirajo pravno državo (ponarejajo diplome, izpite na fakultetah, zlorabljajo položaj, zavestno oškodujejo proračun itd). Vsak socializiran in pošten državljan Republike Slovenije obsoja nezakonita ravnanja posameznih političnih predstavnikov, ki s svojimi ravnanji blatijo osnovne vrednote sodobne družbe. V sedanjem težavnem času, ko se počasi, a vztrajno razkrivajo mnoge negativne posledice vladanja sedanje in preteklih vlad, ki

so (bile) pod vplivom ene ali druge politične opcije in so praktično pozabile na mnoge ideale demokracije in pravne države, se marsikdo sprašuje ali sploh potrebujemo politične stranke. Pred osamosvojitvijo Slovenije smo imeli eno-strankarski sistem oziroma sistem, ko je v družbi vladala zgolj ena stranka, ki je s svojo totalitarno dominacijo preprečila delovanje drugim strankam. Po eni strani je (bil) prav ta sistem tudi dokaz, da ni demokratične države brez (vsaj ene) politične stranke. Sedaj, ko imamo večstrankarski sistem, ki je tudi eden od temeljev demokracije, pa se že kaže slabost le-tega - na žalost se poleg splošne družbene krize kaže tudi kriza parlamentarizma. Menim, da je osnovni izvor te krize dogovor o sodelovanju političnih strank, ki oblikujejo parlamentarno večino, to so t. i. koalicijski dogovori. S koalicijskim dogovarjanjem namreč vodstva strank zavezujejo svoje poslance, kako bodo glasovali, ne glede na ustavno določilo o njihovi svobodi in to lahko celo proti njihovi izrecni volji. Bili so že primeri, ko je poslanec ob kritičnih odločitvah glasoval v nasprotju s pričakovanjem njegove politične stranke, in s tem povzročil političen škandal. Kdor se kakorkoli »upre« volji politične stranke s tem, ko pokaže neko stopnjo samostojnosti mišljenja v določenih zadevah, se lahko tudi poslovi od politične kariere. Ko bi moral nastopati v skupno korist vseh državljanov, zastopa le interese vladajoče politične stranke ali vladajoče koalicije. S tem je postal »ujetnik« lastne stranke. Gledano na lokalnem nivoju se podobno dogaja tudi v večjih slovenskih občinah. V manjših občinah, kjer se ne oblikujejo koalicije in opozicije tega ni zaznati. Na srečo se s tem problemom naša občina ne spopada. Ker imajo stranke rade kontrolo na vsem političnem prostoru, tudi lokalnem, se lahko tudi v manjših občinah zazna vpliv vodstva stranke na predstavnike posameznih občinskih odborov, kar se lahko dogaja tudi pri nas. Po mojem mnenju je ta vpliv pri nas prisoten predvsem v času pred volitvami, ko politične stranke v naši občini opozorijo nase. Ne gre torej za vprašanje, ali potrebujemo politične stranke. Gre za to, da potrebujemo mnogo boljše politične stranke, ki bodo pri pomembnih odločitvah upoštevale predvsem stroko, ki bodo premogle več zdravega razuma. V prihodnjem času bo potrebno uporabiti vsa zakonita sredstva za izboljšanje strukture in delovanja obstoječih strank, hkrati pa seveda upati, da se bo morebiti na političnem prizorišču končno pojavila politična stranka, ki nas bo popeljala iz sedanje krize, tako parlamentarne, kot finančne. Jerneja Dragan


12

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

V spomin in opomin.

In da se ne bi nikoli več ponovilo. Če sta lani spomin na 70-letnico ustanovitve Gubčeve brigade spremljala dež in mraz, pa je bilo letošnje praznovanje 70-letnice ustanovitve 12. Slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade in 72-letnice Mokronoške čete v znamenju sonca. Več kot 650 obiskovalcev, med katerimi je bilo 250 pohodnikov z Mirne, Puščave, Slovenske vasi in Ždinje vasi, je pozorno prisluhnilo govoru mag. Francija Hočevarja. Ta je med drugim v svojem nagovoru poudaril, da se tudi danes bojujemo za boljše življenje tako kot so se nekoč borci narodnoosvobodilne vojne: »Tak boj bojujemo danes tudi mi in ob njem se večkrat vprašamo, ali nam daje prave rezultate. Ne

povsem. Smo v gospodarski krizi, pa tudi v moralni. Preveč je tistih, ki spodbujajo sovraštvo, tistih, ki dajejo lažne obljube, in tistih, ki nas prepričujejo, da je naša prihodnost le v varčevanju in odpovedovanju.« Dodal je še: „In katera izbira bi bila za nas najboljša in prava? Zanesljivo tista, ki nam bo zagotovila dostojno in mirno življenje. Predvsem pa tista, ki nam bo omogočila dobro življenje in brezskrbnost v starosti. To so tudi motivi, ki so neskončni in večni, večkrat zgodovinsko utemeljeni.“ Prav tako pa: „Delamo za to, da bi bolje živeli, ne zato, da bi imeli likvidne banke. In predvsem ne zato, da bi hranili neustavljivo pohlepnost, grabežljivost in slo po moči. Ne samo slo po finančni moči, ampak tudi slo po prestižni in neustavljivi politični moči.“ Proti koncu svojega govora pa še: „Kot taborniki smo spoštovali pet čarobnih besed, pa dovolite, da jih naštejem: Hvala, prosim, oprostite, dober dan in na svidenje. Če bi te čarobne


13

leto VII., številka 25, september 2013 besede vsi prevzeli kot svoje in stalne, bi nam bilo veliko lepše in enostavneje. Preteklost ne more v celoti napovedati prihodnosti. Je pa lahko, če je slaba, opomin. In če je dobra, je lahko spodbuda. Nikakor pa ne edini smerokaz za prihodnost. Ta mora temeljiti vedno znova na novih pobudah, zamislih in predvsem novih in svojih izbirah.“ Zbrane so pozdravili še domači župan Anton Maver, sevniški župan Srečko Ocvirk in general Mirko Mirtič, sicer aktivni udeleženec NOB in član 12. SNOUB. Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje je podelilo tudi priznanja združenja, članske izkaznice novim članom ter prehodni pokal ekipi Partizani z Mirne, ki je bila najboljša na junijskem tekmovanju v orientaciji za 2. pokal Gubčeve brigade. Kulturni program so sooblikovali Godba Trebnje, recitatorka Pavlina Hrovat, pevke Ženskega pevskega zbora Zimzelen in pevci moškega pevskega zbora KUD Emil Adamič pod vodstvom Staneta Pečka, val navdušenja pa sta požela tudi mlada pevca Aleksander Zore in Nina Suljić iz podružnične osnovne šole Trebelno pod mentorstvom Ivice Kocjan Anderlič. Prireditev je povezovala Petra Krnc. Že pred slovesnostjo na Trebelnem so v spomin na dogodke preteklosti delegacije, ki jih je spremljala častna četa Slovenske vojske, položile venec pri spomeniku padlim domačinom v NOB pred občinsko stavbo v Mokronogu in pri Repovi hiši v Mokronogu, kjer je bila ustanovljena 12. Brigada. Pohode pa so organizirali Občinska organizacija združenja borcev za vrednote NOB Mirna, Občinska organizacija združenja borcev za vrednote NOB Šentrupert, Območno združenje Zveze slovenskih častnikov Novo mesto, Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela krajina, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Trebnje, na slovesnosti sta sodelovali tudi Duletova četa iz Tržišča in Gorjanska četa iz Šentjerneja. P. K.

Ureditev spomenika na Trebelnem Na podlagi letnega programa dela Občinske organizacije borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno in v skladu z določili Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Novega mesta ter ob pomoči Občine Mokronog-Trebelno, ki je financirala izvedbo obnovitvenih del smo člani občinske organizacije v mesecu juliju in avgustu obnovili spomenik padlim borcem na pokopališču Trebelno. Za samo obnovitev partizanskega spomenika smo vsi prisotni člani potrebovali preko 100 delovnih ur in ni nam žal. Uspelo nam je urediti spomenik kot je bilo načrtovano in tako izpolnili zastavljeni cilj iz letnega programa. Zahvaljujem se vsem članom, ki so se udeležili obnovitvenih del, posebej pa še občini, ki je omogočila izvedbo obnovitvenih del, in vsem drugim, ki so kakorkoli pomagali pri obnovi spomenika. Hvala vsem še enkrat, vidimo se ob naslednji AKCIJI. Mišo Hrovat

Tudi letos pestra ponudba brezplačnih programov Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK) tudi v tem šolskem letu nudimo številne izobraževalne programe, kjer lahko vsak najde nekaj zase. Tako se lahko vključite v programe s področja ekonomije, trgovine, gostinstva in predšolske vzgoje. Poleg srednješolskih programov v sodelovanju z Erudio – Višjo strokovno šolo, bo na našem centru potekal tudi e-študij, smeri ekonomist, organizator socialne mreže, logistično inženirstvo in gradbeništvo. Več na informativnem dnevu, 26. 9. 2013.

Utrinek z delavnice na Trebelnem (arhiv CIK Trebnje)

Udeleženci lahko pridobivajo poklicno usposobljenost za delo tudi po drugi, krajši poti. Na CIK-u organiziramo priprave in omogočamo preverjanje za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu, pomočnik kuharja, pomočnik natakarja in številne druge s področja ekonomije. S ponudbo jezikovnih tečajev omogočamo učenje angleščine, nemščine, španščine, italijanščine, francoščine in ne nazadnje slovenščine za tujce, vsem generacijam. Vpisi v jesenski semester tečajev bodo potekali do 10. 10. 2013.

S pridobivanjem državnih in evropskih sredstev skušamo omogočiti udeležbo v izobraževalnih programih vsem. Tako smo samo v minulem šolskem letu omogočili brezplačno izobraževanje preko 600 udeležencem. Nekatere programe bomo izpeljali tudi v tem šolskem letu. Vsi naši programi so praktično naravnani, zato so udeleženci ves čas aktivni, skozi projektne oblike dela pa pridobivajo konkretna znanja in spretnosti. Na ta način svoje znanje tudi utrdijo. Udeleženka programa predšolske vzgoje je povedala:»Zelo mi je všeč na CIK-u, da je program, ki ga obiskujem, vsebinsko bogat in ti res posreduje potrebne informacije in znanje, prilagojen pa je tudi časovno za nas, ki smo zaposleni …«. Vsakega posameznika spremljamo skozi izobraževanje, mu svetujemo in nudimo pomoč, kar prispeva k uspešnosti naših udeležencev. Zato smo ponosni, da smo na spomladanskem roku poklicne mature, junija 2013, ponovno imeli zlato maturantko. Novo šolsko leto pa je čas, ko se zopet srečajo člani Univerze za III. življenjsko obdobje Trebnje. Tudi letos bomo poskrbeli za kakovosten program tedenskih delavnic in krožkov z različnimi vsebinami, zato že sedaj vabimo vse upokojence, da se udeležijo uvodne delavnice, 1. oktobra 2013, ob 9.00 uri, na CIK Trebnje. Vabljeni k nam, saj, kot je udeleženka programa Socialni oskrbovalec na domu, gospa Mojca Kopina, povedala, »za učenje in pridobivanje novih znanj ni nikoli prepozno«. Več na naši spletni strani www.ciktrebnje. si. Zapisala: Milena Hvastija


14

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Maša za domovino in kresovanje S pomočjo krajanov in gasilcev GD Trebelno je v soboto, 22. junija 2013, OO NSi Trebnje pri sv. Rozaliji pripravil že 13. tradicionalno kresovanje ob dnevu državnosti. Mašo za domovino je daroval domači župnik Jernej Nemanič, berili in prošnje so prebrali člani NSi, pel pa cerkveni pevski zbor župnije Trebelno. Predsednik OO NSi Trebnje Marjan Pavlin je pozdravil navzoče in se zahvalil vsem, ki so pripravili praznovanje v čast domovini. Vprašal se je, zakaj mnoge obletnica rojstva samostojne države Slovenije pušča ravnodušne, saj bi vendar moral biti to praznik ponosa in veselja. Poudaril je, da kljub težavam, ki jih imamo in zaradi katerih smo zaskrbljeni, ne smemo obupati, ampak se moramo truditi, da bomo težave čim prej premagali. Gost večera, Aleš Hojs, podpredsednik Nove Slovenije in minister za obrambo v prejšnjem vladnem mandatu, je v slavnostnem nagovoru nanizal mejnike v zgodovini osamosvajanja in nastanka slovenske države. Povedal je, da je bil to čas, ko sta bila slovenska politika in slovenski narod enotna. »Imeli smo samo eno osamosvojitev in samo enkrat nam je v vojni uspelo priti do lastne države, leta 1991.« Hvaležni moramo biti vsem Slovencev, posebej teritorialcem, ki so se borili na Medvedjeku in drugod po Sloveniji ter slovenski cerkvi in nadškofu Alojziju Šuštarju, ki sta  v času osamosvajanja odigrala pomembno vlogo. Ko je govoril o politiki Nove Slovenije, katere podpredsednik je, je poudaril, da ni vseeno, katera vlada je na oblasti, in da ni vseeno, kdo potegne voz iz blata. Verjame v Novo Slovenijo, v njene člane in simpatizerje, verjame, da bo na naslednjih volitvah pomladni blok dobil večino. Na koncu govora je čestital gasilcem GD Trebelno, ki bodo letos praznovali častitljivih 100 let delovanja. Evropski poslanec Lojze Peterle, pobudnik in soorganizator kresovanja, je v nagovoru zbranim spregovoril o krizi v državi in izpostavil, da se danes o vzrokih zanjo govori neodgovorno in da bo potrebno poiskati notranje vzroke zanjo. Z navdušenjem je povedal, da je dan državnosti eden največjih praznikov, da večjega praznika Slovenci kot narod nimamo. Zoran Zorko, absolutni rekorder v neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko, je zbrane navdušil s svojim igranjem in popestril praznični večer. V naši družbi je bil ta večer tudi Matjaž Longar, nekdanji sekretar na Uradu za Slovence po svetu in v zamejstvu. Občinski odbor NSi Mokronog-Trebelno

Vrtec Mokronožci vstopa v novo šolsko leto

Tudi Vrtec Mokronožci vstopa v novo šolsko leto 2013/2014. Letošnje šolsko leto smo odprli že sedmi oddelek, kateri gostuje v prostorih OŠ Mokronog. Tako je v naš vrtec vključenih 126 otrok, od tega je 19 otrok vključenih v oddelek na Trebelnem. September je mesec uvajanja in otroci se privajajo na življenje v vrtcu. Prvi koraki so narejeni, solzice so se skoraj že posušile in kmalu bosta iz vrtca odmevala le še smeh in radost naših otrok. Strokovne delavke Vrtca Mokronožci


15

leto VII., številka 25, september 2013

Častitljivi jubileji častitljivih gospa Poslanstvo Rdečega križa je tudi spremljanje življenja posameznikov in aktivno odzivanje na prilike, ko lahko z drobnimi pozornostmi, vendar z veliko močjo humanosti, razveselijo človeka, mu polepšajo dan, obogatijo življenje. S tem namenom je krajevna organizacija tudi letos organizirala slavnostne obiske, kjer so se predstavnicam društva z veseljem pridružili še župan Anton Maver in predstavniki/ce društva upokojencev. Iskrene čestitke, rožice, prisrčno spominsko darilce ter veliko, veliko veselja! In seveda: »Kol'kor kapljic, tol'ko let!«

V začetku julija je slavila 90 let ga. Kristina BIZJAK iz Mokronoga. Sem se je pred davnimi leti preselila iz krajev, kjer je doma suha roba (svojega narečja še ni pozabila) in si tukaj ustvarila dom in družino ter bila vse do upokojitve zaposlena v trgovini v Mokronogu. V prostem času je veliko ustvarjala ročna dela, pletla in si celo sama krojila in šivala obleke. Še danes v svojem domu vse postori sama.

V avgustu je 90. rojstni dan praznovala ga. Marija JANEŽIČ iz Gorenjih Laknic. Domačinom je znana kot Zamanova Mici. Živi sama v svoji rojstni hiši na hribu vasi in ker se je zdravje še dobro drži, si sama kuha in postori dela okrog hiše. Ko je bila mlajša, je veliko pomagala družinam, jim pospravljala, kuhala in pazila na njihove otroke. Nazadnje je pomagala v otroškem vrtcu v Mokronogu, kjer je bila zaposlena 10 let.

Naša najstarejša občanka je gospa Leopoldina JEVNIKAR iz Martinje vasi pri Mokronogu. Konec junija je dočakala 104 leta. Župan občine Mokronog-Trebelno, g. Anton Maver, predstavnice Rdečega križa KORK Mokronog in predstavnik upokojencev Mokronog smo jo obiskali na dan, ko je slavila ta visoki jubilej. Dočakala nas je dobro razpoložena in kot nam je sama povedala, so za njo leta veselja, sreče in tudi trpljenja. V njeni mladosti ji ni bilo vse vedno z rožicami postlano, ni bilo toliko hrane in drugih stvari v izobilju, kot je ponekod sedaj. Vendar je vse to sprejemala s trdno voljo, da moraš življenje sprejemati takšno, kot je, zato je tudi dočakala svoja leta. Še vedno rada veliko bere vse dnevne časopise, ki ji jih prinaša sin Roman, ki skrbi zanjo. Zaupala nam je, da bere neko knjigo z zanimivo vsebino. Naslova pa nam ni hotela povedati, ker naj bi bila to skrivnost. Nasmejali smo se njenim dogodivščinam, ki jih je pripovedovala, in se na koncu poslovili z željo, naj jo zdravje in dobra volja spremljata še naprej, ko jo zopet obiščemo in se bo zavrtelo njeno 105. leto.

Prvošolci na Podružnični šoli Trebelno Brezskrbnih počitnic je konec in tako je v ponedeljek, 2. septembra 2013, na Podružnično šolo Trebelno vstopilo 13 prvošolcev, ki so po nekaj letih zopet v samostojnem oddelku. Na prvih korakih so jih pospremili njihovi starši, vsi ostali učenci podružnice z učiteljicami pa so jim pripravili kratek kulturni program. Prvošolce je sprejela učiteljica - razredničarka Janja Cajner. Vse zbrane sta pozdravila tudi ravnateljica OŠ Mokronog, ga. Zvonimira Kostrevc, in župan Občine Mokronog – Trebelno, g. Anton Maver, ter zaželela uspešno in prijetno šolsko leto. Učiteljice PŠ Trebelno


16

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Prvič v šolo V šolskem letu 2013/14 je 18 zvedavih prvošolcev prvič prestopilo šolski prag OŠ Mokronog. Ob popoldanskem druženju s starši so ob glasbenem programu premagali prvo negotovost, si nadeli rumene rutke in kapice ter v spremstvu svojih učiteljic vstopili v 1. razred. Mlade radovedneže sta pozdravila tudi ravnateljica Zvonka Kostrevc in župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Zanimivo popoldne je kar prehitro minilo. Misli prvošolcev pa so bile že pri naslednjem šolskem dnevu, ko bodo sami s šolskimi torbicami prikorakali v razred in z učiteljicami delili prve učenosti. Učiteljici 1. razreda Polona Kralj Zupančič in Frančiška Kapus

in Festival “(ah), TE ORGLICE” Mokronog razpisujeta

ZAČETNA TEČAJA IGRANJA NA

USTNO HARMONIKO ORGLICE Natečaj je namenjen predvsem otrokom od približno 10. leta starosti navzgor. Oblika tečaja je skupinsko (do 12 učencev) in individualno delo. Traja 15 polnih ur, po tri ure na srečanje. V Mokronogu se bo odvijal enkrat tedensko, ob sobotah, v obnovljenem kulturnem domu. (V Trebnjem v učilnici CIK). Začetek tečaja v Mokronogu bo v soboto, 14. decembra 2013, od 13. do 16. ure. Udeleženec mora imeti svoje glasbilo. Mentor priporoča orglice HOHNER model Melody star. Kotizacija je 40€. PRIJAVE DO ČETRTKA, 17. OKTOBRA 2013 na naslov JSKD Območna izpostava Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje, ali po faksu na 07 348 1251 ali na e-naslov: oi.trebnje@ jskd.si Prijava naj vsebuje Ime in priimek slušatelja, popolni naslov, rojstne podatke, telefon/GSM, e-poštni naslov; plačnika kotizacije in njegov naslov. Dodatne informacije tudi na tel. št. 07 348 12 50 ali na GSM 031 472 919.

Gasilke pgd Trebelno 4. na državnem tekmovanju V soboto, 14. septembra, je v Svetem Juriju ob Ščavnici potekalo državno tekmovanje v orientacijskem teku za pionirje, mladince ter pripravnike, kjer je tekmovalo 172 ekip v 6 kategorijah. Izmed 12 ekip z Dolenjske je sodelovalo kar 7 ekip iz Gasilske zveze Trebnje. Potem ko sta ekipi pripravnic in pionirk že na področju Gasilske zveze Trebnje in tekmovanju dolenjske regije osvojile prvo mesto, sta se polni pričakovanj podali na Štajersko. Ekipa pionirk v sestavi Kristina Sinur, Klara Svenšek in Kaja Strmole se je pomerila z 32 ekipami iz celotne države in tako prvič sodelovala na državnem tekmovanju v orientaciji. Ekipa pripravnic v sestavi Mirjam Klemenčič, Manca Klemenčič in Petra Saje se je pomerila z 21 ekipami in osvojila odlično 4. mesto. Tako so dekleta okronale 100-letnico Prostovoljnega društva Trebelno in dosegle uspeh, ki ga bo zagotovo težko ponoviti. Vsem tekmovalkam iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha še naprej! (MH) Foto: Mirjam Klemenčič

Mentor Marjan Urbanija, je vsakoletni udeleženec festivala »(ah), TE ORGLICE« v Mokronogu, izobraževal se je na različnih tečajih igranja na ustno harmoniko, obiskoval tudi tečaje v Glasbeni šoli Avsenik v Begunjah. Igra ljudsko, narodno-zabavno, country glasbo in tudi kakšna klasična skladba mu ni tuja. JSKD OI Trebnje Festival »(ah), TE ORGLICE


17

leto VII., številka 25, september 2013 v notranjost, kjer smo lahko občudovali prelepe sobe. Nato smo se z avtobusom odpeljali v Rašico, v rojstno hišo Primoža Trubarja. Tudi tam nas je pričakal vodič in nam povedal življenjepis Trubarja. Nato smo si ogledali še druge dele poslopja (žago­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, mlin in kaščo). Po končanem ogledu smo se odpravili nazaj. Še prej smo reševali učne liste, na katerih smo z odgovori na posamezne naloge preverili, kako dobro poznamo pokrajino, njene značilnosti in zanimivosti posameznih krajev, mimo katerih smo se peljali. Med vožnjo domov smo vsi uživali in se pogovarjali, kako nam je bil obisk gradu in domačije všeč. Petra Pavlin, 9. r.

Obisk gradu Turjak in Trubarjeve domačije 11. septembra 2013 smo se učenci 9. razreda Osnovne šole Mokronog odpravili na ekskurzijo. Ogledali naj bi si grad Turjak in Trubarjevo domačijo. Iz šole smo se odpravili ob pol osmih in v Turjak prispeli okoli 8.30. Med vožnjo z avtobusom nam je učiteljica za geografijo povedala marsikaj zanimivega o pokrajini, ki smo jo lahko opazovali med vožnjo. Ko smo prispeli na Turjak, nas je pričakala vodička, ki nam je že pred vhodom povedala nekaj zanimivosti, med drugim od kod ime Turjak, nekaj besed o lastnikih Auerspergih in nekaj stvari o Prešernovi Turjaški Rozamundi. Nato nas je odpeljala

N

DOBROTE

DOLENJSKE

»MARMELADA 2013« Spoštovana izdelovalka, dragi izdelovalec marmelad, vabimo Vas k sodelovanju na Festivalu »MARMELADA 2013«! Vsaka gospodinja ima svoje recepte in skrivnosti pri kuhanju marmelade, ki se posebej skrbno prenašajo iz roda v rod. Ker vemo, da imate svoje recepte in skrivnosti pri kuhanju marmelade tudi Vi in ker si želimo, da ne zaidejo v pozabo, Vas v sklopu projekta DOBROTE DOLENJSKE vabimo k sodelovanju na Festivalu »MARMELADA 2013«, kjer bomo odkrivali Vaše odkrite ali morda še skrite talente. Kuhate marmelade le zase, morda še za prijatelje ali celo že za sladokusni trg? Kuhate po babičinem ali svojem receptu, tradicionalne ali inovativne, sadne ali sadno-zelenjavne, morda celo začinjene, v vsakem primeru pa skrivnostno omamne in slastne marmelade? Potem sodelujte s sladkimi skrivnostmi iz Vaših shramb in pošljite vzorce na ocenjevanje za izbor »Marmelada 2013«! Vzorce bo ocenila strokovna komisija. Izdelovalci najbolje ocenjenih treh marmelad v vsaki kategoriji bodo prejeli priznanje in nagrado. Vas zanima kako sodelovati? Vse informacije dobite po e-pošti: alja.rabzelj@dobrote-dolenjske.si ali na telefonski številki 031 838 825 (Alja Rabzelj). Vzorce sprejemamo najkasneje do 10. 10. 2013, vsi sodelujoči pa imate možnost, da svojo ponudbo marmelad in ostalih produktov predstavite tudi na stojnici v sklopu Festivala »MARMELADA 2013«, ki bo potekal v soboto, 26. oktobra 2013, v Deželi kozolcev v Šentrupertu.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« Projekt »Podeželski šopek - Dobrote Dolenjske« (NIP 2012-I.faza) je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4.osi, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Organ upravljanja programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.


18

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

100 – Letnica Prostovoljnega gasilskega društva Trebelno in prevzem novega vozila V soboto, 24. avgusta je bilo na Trebelnem zelo slavnostno. Prostovoljno gasilsko društvo Trebelno je namreč praznovalo 100 let ustanovitve, obenem pa so prevzeli in blagoslovili novo gasilsko vozilo AC 16/40. Dogodek se je začel pred večnamenskim domom na Trebelnem, kjer imajo gasilci prostore, od koder so pot nadaljevali do Lovske koče na Trebelnem, kjer je potekala osrednja prireditev. Parade se je poleg domačih gasilcev udeležilo še 28 prostovoljnih gasilskih društev iz okoliških krajev ter Gasilska zveza Novo mesto. Prireditve ob 100-letnici PGD Trebelno so se udeležili tudi člani PGD Črni vrh nad Idrijo, s katerim so se pobratili na slavnostni akademiji, ki je potekala teden dni prej, 17. avgusta. Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Trebelno, Emil Zakrajšek, je povedal, da pobratenje ni naključje, pač pa je temu botrovalo tudi dejstvo, da je bil ustanovitelj obeh društev župnik Janez Hladnik, ki je najprej leta 1896 ustanovil gasilsko društvo Črni vrh nad Idrijo, nato pa leta 1913 še na Trebelnem, kjer je takrat maševal. Na slavnostni akademiji so najbolj prizadevnim gasilcem podelili društvena priznanja in priznanja Gasilske zveze Trebnje, na osrednjem dogodku, pa so podelili še

motorno brizgalno in moštveno gasilsko vozilo. Pomembni mejniki PGD Trebelno: 1913 – ustanovitev in nakup ročne brizgalne (rosenbauer) 1927 – 1929 – gradnja gasilskega doma s prostovoljnim delom. Dom je bil večkrat obnovljen

priznanja Gasilske zveze Slovenije. PGD Trebelno je prejelo tudi priznanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na proslavi je gasilce in zbrane med drugim nagovoril tudi župan, gospod Anton Maver, ki je poveljniku, Pavlu Grebencu, predal ključe novega gasilskega vozila AC 16/40. Ta je ključe izročil »šoferju« Romanu Grebencu, ki je obljubil, da bo z vozilom ravnal kot vesten in odgovoren gospodar. Nato je župnik, gospod Jernej Nemanič vozilo blagoslovil z željo, da bi vozilo za potrebe intervencij čim manjkrat uporabili. Slavnostnega dogodka so se udeležili tudi gasilci gasilskega društva St. Jakob iz Avstrije, s katerim prostovoljno gasilsko društvo Trebelno že dalj časa uspešno sodeluje. Sicer pa Prostovoljno gasilsko društvo Trebelno šteje 132 članov, od tega je mlajših članov kar 40. Poleg izobraževanj, intervencij in ostalih aktivnosti po programu, se člani udeležujejo tudi raznih tekmovanj, kulturnih dogodkov in ostalih srečanj ter sodelujejo s šolo v mesecu požarne varnosti, kjer najmlajše osveščajo s pomenom gasilstva. Člani PGD Trebelno so na svojem področju zelo aktivni, saj so kljub bogati preteklosti optimistično zazrti v prihodnost. V bližnji prihodnosti tako nameravajo kupiti novo

1938 – prvi društveni prapor 1960 – prva motorna brizgalna (rosenbauer) 1971 – nabava IMV orodnega vozila 1985 – drugi društveni prapor 1991 – nabava TAM orodnega vozila 1993 – temeljita obnova gasilnega doma 1997 – nabava vozila GVC 16/20 PGD St. Jakob iz Avstrije 2000 – nabava motorne brizgalne 8/8 rosenbauer 2010 – pridobitev orodjarne v večnamenskem domu na Trebelnem 2010 – nabava in prevzem vozila GVGP1 2012 – nakup poškodovanega vozila AC 16/40 2013 – obeležitev stote obletnice delovanja društva ter prevzem gasilskega vozila AC 16/40 Prostovoljno gasilsko društvo Trebelno je ob 100- letnici ustanovitve priložnostno izdalo tudi bilten »100 let PGD Trebelno«. Zapisala: Milena Hvastija Foto: U.M.


19

leto VII., številka 25, september 2013

Aktivnosti mokronoških gasilcev v letošnjem poletju Junij 18. 6. – Intervencija: prenos poškodovane osebe pri delovni nesreči v gozdu - Sveti Vrh 22. 6. – Organizacija prvega tekmovanja v nogometu na milnici v Mokronogu 22. 6. – Nudenje gostinskih storitev na prireditvi Kresna noč 24. 6. – Tekmovanje v gasilskem rallyu za pokal PGD Koprivnik: člani 5. mesto 29. 6. – Tekmovanje za pokal občine Mirna v PGD Ševnica: člani A – 3. mesto Julij 2. 7. – Regijsko tekmovanje v Trebnjem: mladinci – 1. mesto, pionirji – 5. mesto, člani B – 6. mesto, starejši gasilci – 4. mesto, starejše gasilske – 6. mesto 6. 7. – Pokalno tekmovanje PGD Krka

: člani A – 3. mesto, starejši gasilci – 6. mesto 6. 7. – Pokalno tekmovanje PGD Štatenberk 7. 7. – Redne društvene vaje 29. 7. – Intervencija: razkrita streha na gospodarskem poslopju - Martinja vas Avgust 3. 8. – Intervencija: delovna nesreča v gozdu - Gorenje Laknice 4. 8. – Redne društvene vaje 9. 8. – Intervencija: gozdni požar na Trebelnem 9. 8. – Intervencija: gozdi požar Dolenje Laknice 9. 8. – Intervencija: poškodovano ostrešje gospodarskega poslopja - Slepšek 16. 8 – Operativna društvena vaja 18. 8. – Nenapovedana operativna vaja GZ Trebnje: požar mizarske delavnice v Mokronogu 29. 8. – Intervencija: delovna nesreča v gozdu - Ostrožnik

orientaciji Sela pri Šumberku: mladinci – 1. mesto 14. 9. – Državno tekmovanje v gasilski orientaciji Sv. Jurij ob Ščavnici: mladinci – 21. mesto 17. 9. - Intervencija: prometna nesreča na cesti Hrastovica-Pijavice To je že letošnja druga prometna nesreča na istem cestnem odseku!

September 1. 9. – Redne društvene vaje 2. 9. do 6. 9. – Redarska služba ob prvem šolskem dnevu 7. 9. – Regijsko tekmovanje v gasilski

Čebelarji v OŠ Mokronog dejavni tudi poleti Kot smo obljubili, smo bili učenci in mentorja čebelarskega krožka OŠ Mokronog pridni tudi med poletnimi počitnicami, saj smo skrbno obiskovali naš čebelnjak in skrbeli za čebelje družine. Še bolj pridne pa so bile poleti naše čebelice, saj so poskrbele, da smo dočakali prvo točenje medu v novem čebelnjaku. Med smo skrbno shranili. V prvo pokušino ga bomo šolarjem ponudili ob tradicionalnem slovenskem zajtrku v mesecu novembru. Takrat bo ob mleku, kruhu, maslu z okoliških kmetij na mizah zadišalo tudi po domačem – šolskem medu. Nekaj pa ga bomo prihranili še za naš dobrodelni praznični sejem v decembru. Pakiranega v ličnih embalažah bomo prodajali v dobrodelne namene. Poleg točenja medu pa smo konec meseca avgusta z učenci poskrbeli tudi, da bodo naše čebelice zdrave in site. Ker v naravi ni več veliko hrane za njih, smo jih začeli hraniti. Naše čebelice se počasi pripravljajo na zimski počitek, mi pa se že vsi skupaj veselimo pomladi, ko bo v čebelnjaku spet veselo zabrenčalo. Jernej Mauko


20

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Tekmovalci

Zmagovalci

2. Kmečki praznik

Drugi kmečki praznik je uspešno zaključen! Letošnja prireditev 2. KMEČKI PRAZNIK je potekala v petek in soboto, 2. in 3. 8. 2013 v Dobrniču. V sklopu prireditve je bila v petek, 2. 8. 2013, organizirana okrogla miza na temo »Bomo kmetovali le še za davke?« V zadnjem obdobju na podlagi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka intenzivno potekajo aktivnosti na področju izdelave izračunov katastrskega dohodka. Razgrnitev predlaganih novih izračunov katastrskega dohodka v aprilu 2013 je razburila precej lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč, še najbolj pa zaradi nerazumno in nesprejemljivo visokih izračunov lastnike vinogradov. Obdavčene bodo tudi vse vrste stavb in zemljišč, prihodki pa se bodo delili med državo in občinami. Prav zaradi tega smo v Dobrniču organizirali okroglo mizo, na kateri so sodelovali predsednik KGZS Cvetko Zupančič, direktor KGZS Zavoda Novo mesto Jože Simončič, direktor KZ Trebnje Ludvik Jerman, predsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič in predsednica Društva podeželske mladine Trebnje Suzana Novak. Okroglo mizo je z zanimanjem spremljalo preko 70 udeležencev. Po uvodnem pozdravu predsednice Društva podeželskih žena Tavžentrože Marjane Kužnik je vodenje okrogle mize prevzel g. Jože Simončič, direktor KGZS Zavod Novo mesto, ki je uvodoma predstavil dosedanji potek plačevanja davkov na osnovi pavšalne obdavčitve, Zakon o davku na nepremičnine in omenil, da je bil v letu 2011 sprejet nov zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, kjer se upošteva nov koncept izračuna, nova razmerja med posameznimi panogami. Zaradi številnih pomanjkljivosti modela za izračun in zato številnih pripomb prihaja do novih izračunov, ki se med seboj zelo razlikujejo. Sodelujoči na okrogli mizi so se strinjali, da so kmetje pripravljeni plačevati davke v takšnem obsegu, kot so jih plačevali doslej. Predlagane novosti na področju katastrskega dohodka in davka na nepremičnine bi po oceni navzočih večino kmetij pokopale. V soboto, 3. 8. 2013, je potekala slavnostna otvoritev 2. kmečkega praznika. V

Razpravljavci

okviru sobotne prireditve so potekale 2. kmečke igre Društva podeželskih žena Tavžentroža in Kmečke igre za pokalno tekmovanje Dolenjske in Bele krajine ter strokovno predavanje na temo Pridelava krme. Na 2. kmečkih igrah Društva podeželskih žena Tavžentroža je sodelovalo 9 ekip, kar skupaj predstavlja 36 članic. Ekipe so bile sestavljene iz članic iz posameznega krajevnega odbora. Zmagala je ekipa KO Velika Loka (Darja Gliha, Urška Hočevar, Fani Bregar in Milka Ovnik), drugo mesto je zasedla ekipa KO in tretje mesto ekipa KO Veliki Gaber. Na kmečkih igrah za pokalno tekmovanje Dolenjske in Bele krajine so sodelovale tri ekipe, zmagala je ekipa Društva podeželske mladine Trebnje, 2. mesto je zasedla ekipa Društva podeželske mladine Zbure, 3. mesto pa je pripadlo ekipi, ki je zastopala Društvo podeželske mladine Mirna Peč. KGZS Zavod NM, Izpostava Trebnje Ana Moder, Anja Mežan

OK SEP Mokronog pred sezono Igralci OK SEP Mokronoga se intenzivno pripravljajo na novo sezono 2013/14, ki jo bodo odprli s pokalno tekmo 25. 9. 2013. Članski igralci so se 15. avgusta priključili pripravam mladinske in kadetske ekipe, katere trenirajo že celo poletje. Med poletjem sta se naša mladinca David Renko in Ivan Vrhovšek udeležila državnega prvenstva v odbojki na mivki do 19 let in osvojila odlično četrto mesto. Igralce članske ekipe čaka zelo naporna sezona v drugi ligi, po lanski sezoni pa nas je zapustil Tom Smrke. Mesto prvega podajalca smo zapolnili z Alešem Zupančičem iz Žužemberka. Na športnem dnevu, ki se je odvijal 14. 9. 2013 v Mokronogu je mladinska ekipa premagala ekipo Mivke Mokronog in s tem nagradili svoje delo čez celo poletje.


21

leto VII., številka 25, september 2013

13. svetovni festival praženega krompirja v Monoštru pri slovenski manjšini na Madžarskem Turistično Društvo Mokronog je pred mnogimi leti gostilo prvi Festival praženega krompirja. Na ta dogodek spominja obeležje, ki je postavljeno na gasilskem domu v Mokronogu. Največkrat doma nedeljskega kosila pri mnogih slovenskih družinah poleg goveje juhe in skuhane govedine ni brez praženega krompirja. V preteklih letih so naše mame in babice uporabljale za pražen krompir še izraz » tenstan « ali » renstan » krompir. Izraz sicer izginja iz knjig, v domačih stavkih pa se še kar drži.

Na sliki iz leve proti desni gospa Marie Carole iz Francije, Alojz Gregorčič (predsednik TD Mokronog), Evgenija Lazarini (predsednica društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi -DPK) Fani Metelko, Marjan Ucman, Toni in Emi Bulc, Dragica Zupančič, Mari in Polde Možina, Branko Zupančič, Mihael Plavec, Foto: Simon Gregorčič. Spražili so 100 kg krompirja, ki ga je sponzoriral Mitja Štamcar, velike lesene žlice (kuhalnice) pa je izdelal in podaril mizar Jože Žagar. Ekipa je bila okrepljena z gospo in gospodom  iz Francije, tako da je Mokronog imel mednarodno pražilsko ekipo.

Športni dan v športnem parku V soboto, 14. 9. 2013, je bilo od 9. ure dalje v Športnem parku Mokronog zelo živahno. Dan je bil kot naročen za šport. Predstavljene so bile številne vadbe, ki se odvijajo v dvorani in tudi zunaj nje. Teh je kar 17. Novost v letošnjem letu sta zagotovo atletika, ki jo bo vodil Matej Samide, in športno plezanje, ki ga bodo izvajali člani Planinskega društva Polet iz Šentruperta. Ostale vadbe bodo potekale po že ustaljenem urniku in se pričnejo prvi teden v oktobru. Da je športni dan zaživel, so se zanj trudili številni člani vseh športnih društev s sedežem v občini, predvsem pa ŠD Mokronog, OK Mokronog, Mivka Mokronog, ŠD Trebelno, Atletski klub Vežba, OŠ Mokronog s projektoma Zdrav življenjski slog in Predšolska vadba. Brez pomoči PGD Mokronog tudi tokrat ni šlo, saj so poskrbeli, da so obiskovalci udobno pojedli golaž. Iskrena zahvala gre tudi podjetjema Dana Mirna, predvsem ge. Nataši Mejaš, in Pekarna Mokronog, ki sta organizatorjem priskočila na pomoč s svojimi izdelki. V upanju, da športni dan postane tradicija, smo zaključili večer s prijateljsko tekmo med OK Sep Mokronog in Mivko Mokronog in rezultat je bil 2:1 za OK Sep. Hvala vsem, ki ste se trudili za ta dan, in tudi vsem, ki ste nas na ta dan obiskali in skupaj z nami pomigali. Mateja Vrabec, Občina Mokronog-Trebelno

Sedmega septembra so se v Novemu mestu, Šentjerneju in Mokronogu vkrcali na avtobus udeleženci 13. svetovnega festivala praženega krompirja, ki se je letos odvijal v Monoštru na Madžarskem. Za 15. festival se kaže možnost, da bi bil zopet v Mokronogu, če bo lokalna skupnost tako želela. Veliko veselja in delovne vneme so pokazali Mokronožani, ko so nalagali v avtobus pripravljeni material, kajti ekipa je morala biti opremljena z vsem, od posode do krompirja in vsega drugega, kar je potrebno za končni izdelek. Seveda, brez domačega dolenjskega posebneža Cvička ne bi bili popolni. . Po dolgi vožnji in tudi z vodičem, ki je poznal zgodovino prekmurske pokrajine, smo prispeli v Monošter, kjer se je zbrala ogromna množica tekmovalcev in obiskovalcev. Bilo je postavljenih več kot 60 stojnic.. Stojnico Turističnega društva Mokronog so oblegali novinarji in kamermani. Alojz Gregorčič, predsednik društva, jim je sredi vrveža z veseljem odgovarjal na vprašanja. Vzdušje je bilo navdušujoče. Pri nekaterih stojnicah so na veliko kuhali krompir. Drugod so rezali čebulo. K bučnosti so prispevali tudi muzikanti vrst in narodnosti. Seveda so se vse ekipe trudile po najboljših močeh in z najboljšimi recepti. Toda, kar je res, je res: mokronoška ekipa je spražila tako okusen krompir, da niso sproti dohajali vseh želja. Predvsem so bili navdušeni zamejski rojaki, resda malo tudi zato, ker je bila dobrota zastonj. No, tudi cviček je prispeval svoje. Še vedno pod vtisom, da smo razveselili naše zamejske rojake, se kar ne moremo ločiti od želje, da moramo naše rojake še obiskati. Tone Dernovšček


22

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Poletno dogajanje na mivki Letošnje poletje je bilo kar se tiče dogajanja na igriščih za odbojko na mivki zelo pestro. Klub odbojke na mivki je organiziral kar 3 kvalifikacijske turnirje, nogomet na mivki, turnir rekreativnih trojk, vrhunec dogajanja pa je bil državno prvenstvo v odbojki na mivki za moške in ženske dvojke. Kvalifikacijski turnirji Skupno se je na kvalifikacijskih turnirjih pomerilo 46 različnih igralcev, ki so se pomerili za wild card (direktni vstop na glavni turnir- državno prvenstvo). Skupna zmagovalca sta bila David Čuk in Uroš Krže, ki sta zmagala kar na dveh turnirjih. Najboljša domača dvojka sta bila Rok Žlajpah in Grega Erpič, ki sta bila enkrat druga, enkrat peta in enkrat četrta. V skupnem seštevku je to zadosovalo za drugo mesto. Beachtour Deu open Mokronogu smo letošnje poletje že sedmič zapored lahko spremljali enega izmed dveh najmočnejših turnirjev v odbojki na mivki v Sloveniji za moške dvojke, prvič pa je bil organiziran tudi turnir za ženske pare. Športni vikend so dodatno popestrile tudi rekreativne trojke in tekmovanje v nogometu na mivki. Turnirje imel tudi mednaroden pridih, saj je v vsaki kategoriji nastopila ena hrvaška ekipa. Na turnirju so sodelovali tudi dve domači ekipi- Borut Zupančič in Matic Žlajpah, ter Rok Žlajpah in Grega

Erpič. Slednja se je dobro odrezala saj je osvojila odlično 7. mesto. Pri moških sta se zmage na tem nivoju prvič veselila Korošča Anže Bahč in Tadej boženk, ki sta z dve proti ena v finalu premagala prva favorita Danijela pokeršnika in Jureta Petra Bedrača. Tretja je bila hrvaška dvojka Yahor Zhukovski in Sandro Venier. Pri ženskah sta v finalu slavili igralki Sara Sakovič in Kaja Turk, ki sta premagali Nino Kontrec in Marino Crnjac. Tretje mesto je osvojila primorska dvojka Nina Lovšin in Tjaša Jančar. Na turnirju so sodelovali tudi dve domači ekipi- Borut Zupančič in Matic Žlajpah, ter Rok Žlajpah in Grega Erpič. Slednja se je dobro odrezala saj je osvojila odlično 7. mesto. soboto se je odvijal tudi rekreativni turnir trojk, kjer so se domače ekipe izvrstno odrezale, saj so osvojile 3. in 4. mesto. Na tretji stopnički so tako pristali domačini Borut Zupančič, Matic Žlajpah in Jaka Slak Riossa, četrti pa so bili Simon Štamcar, Toni Kos in Nejc Kos. Trodnevno dogajanje se je v nedeljo zaključilo v znamenju nogometa na mivki, ki so ga organizatorji drugič vključili v sklop športnega vikenda. Med seboj se je pomerilo 12 ekip, zmago pa so na koncu presenetljivo osvojili domači igralci - Rudijevo moštvo. Klub odbojke na mivki bi se rado zahvalilo vsem sponzorjem in prostovoljcem, ki so pomagali izpeljati celotno poletno dogajanje na mivki.


23

leto VII., številka 25, september 2013

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Občina Mokronog-Trebelno

M i n či

o n l be

e r T g o

n o r ok

b o v Program 7. november

Varujmo in krepimo zdravje Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

14. november

Merjenje dejavnikov tveganja – merjenje krvnega tlaka, % telesnih maščob, indeks telesne mase Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

21. november

Gibanje za zdravje Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

28. november

Telesna teža – vpliv na zdravje Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

5. december

Osnove zdrave prehrane Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

12. december

Prehranska piramida in zdrav krožnik Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

29. december 9. januar

Kuhajmo zdravo – predstavitev priprave zdrave hrane, Elizabeta Verščaj Pridelava zelenjave in sadja na naših vrtovih Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

16. januar

Pogovor z lokalnim zdravnikom- kronične bolezni Marta Pančur, dr.med., spec.

23. januar

Zgodnje odkrivanje raka Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

30. januar

Živimo zdravo- predstavitev v našem kraju

Vljudno vabljeni ! KONTAKTNI OSEBI: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO: Mateja Vrabec,  07 34 98 266  mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NM: Doroteja Kuhar,  07 39 34 190  doroteja.kuhar@zzv-nm.si

Program Živimo zdravo je namenjen vsem občanom, ki vam je zdravje vrednota. Mladim in manj mladim, ženskam in moškim, zdravim, ki želite zdravje ohraniti in vsem bolnim, ki želite zdravje izboljšati.

Delavnice bodo vsak četrtek, od 7. 11. 2013 do 30. 1. 2014, po programu, ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Mokronog. Organizirano bo tudi varstvo otrok.

Obisk delavnic je za vse udeležence brezplačen. Vabljeni tudi udeleženci drugih občin. Ni potrebno predhodne prijave.

Tako malo je potrebno, da nam je lepo, da nam je lepše, da doživimo občutek, da se nam je nasmehnila sreča. Včasih nam zadostuje že samo prijazen pozdrav, topel pogled, nasmeh ali pa morda stisk roke. Program »ŽIVIMO ZDRAVO« pa nam bo zagotovo pomagal, da se bomo lažje izognili zdravstvenim težavam in si zagotovili kvalitetnejše življenje. Občanom Mokronog-Trebelno in vsem, ki si želijo tople besede, svetujem, da izrabijo priložnost in se udeležijo različnih delavnic, ki bodo organizirane v okviru izvajanja programa. Zdravje naj ostane naša največja vrednota. Anton Maver, župan


24

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

športnikov (med njimi tudi 10 judoistov) na Poletni olimpijski festival evropske mladine, ki je potekal od 14. do 19. julija v Utrechtu na Nizozemskem. Osvojila je 7. mesto .

V judu je lahko uspešen prav vsak! To nam spet dokazujejo mladi mokronoški judoisti in poudarjajo, da je treba biti potrpežljiv in vztrajen! Letos je »veliki met« uspel Ajdi Koračin. Po osvojitvi bronaste kolajne na svetovnem pokalu v Zagrebu je bila uvrščena v slovensko delegacijo 73 slovenskih

» Z borbami nisem ravno zadovoljna, lahko bi bilo bolje. A pomembno je sodelovati. Že to, da sem imela možnost, da se udeležim tega festivala, je bila zame posebna izkušnja, ki je definitivno ne bom nikoli pozabila. Super je, kako se toliko športnikov iz cele Evrope zbere na enem kraju, spoznaš nove ljudi iz različnih držav, navijaš in spodbujaš druge tekmovalce iz reprezentance. Utrecht je

Program svit v zdravstveni regiji Novo mesto v prvem polletju 2013 Državni presejalni program Svit je program, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke. V Sloveniji je bil prvič uveden leta 2009. Vanj se vključuje populacija v starosti od 50 do 69 let. Podatki Registra raka RS kažejo, da se rak debelega črevesa in danke začne izraziteje pojavljati ravno v starosti od 50. leta dalje in je po umrljivosti zaradi raka na tretjem mestu. Program SVIT koordinira in izvaja v sodelovanju s partnerji, kamor sodijo tudi regijski zavodi za zdravstveno varstvo, Inštitut za varovanje zdravja RS. Zastavljen je kot učinkovito sredstvo za zmanjševanje umrljivosti zaradi

mag. Iztok Rep, dr. vet. med.: 051 616 703 Alenka Štirn, dr. vet. med.: 031 696 073 Aleš Koncilja, dr. vet. med.: 031 306 558 DEŽURSTVO (24 ur/dan): 051 616 703 Ambulanta za male živali je odprta:

PON–PET: 8-10 in 14-16 | SOB: 7-9 Telefon/faks: 07 348 1000 | E-mail: veterina.rep@siol.net

prečudovito mesto in vesela sem, da sem ga imela priložnost obiskati, obenem pa sem preživela super športni teden, ki si ga bom zapomnila za celo življenje, « je povedala Ajda. To je tudi lepa motivacija za vse naše obetavne mlade športnike, ki so letos osvojili medalje na državnih prvenstvih, in tiste najmlajše, ki samo uživajo v »JUDO igri«. Vabimo tudi vas, da omogočite vašemu otroku »zdravo zabavo« in ga pripeljete v Judo klub, kjer bo v varnem okolju užival v športnih aktivnostih, se veliko naučil in imel možnost biti ponosen na svoje uspehe in dosežke. Skupaj lahko poskrbimo za boljšo prihodnost naših otrok. Pripravila: Inna Toropejeva, Judo klub Olimpija-Krmelj JUDO KLUB OLIMPIJA-KRMELJ VABI K VPISU V PROGRAME VADBE ZA OTROKE 5–7. in 8–12. let starosti. Informacije : GSM : 041 545 292, email: judoklub.krmelj@siol.net

raka debelega črevesa in danke, seveda ob pogoju, da se vanj vključi vsaj 70 % vabljene populacije. Odzivnost na program SVIT v Sloveniji se od njegove uvedbe počasi izboljšuje. Zelo pomembno je vključevanje v program vedno, ne glede na to, ali je nekdo že v njem sodeloval in je bil izvid negativen. Razvoj raka debelega črevesa in danke je namreč počasen proces, ki traja več let, lahko tudi desetletje. Torej, če je bil test na prikrito krvavitev v blatu negativen, potem bo oseba v program zopet povabljena čez dve leti. Le z rednimi pregledi lahko zmanjšamo breme tega raka. Zato še vedno velja, sodelujte v programu Svit, to je program, ki rešuje življenja. V občini Mokronog-Trebelno je bila odzivnost 61,94 %. Napisala: Doroteja Kuhar, dr.med., specialistka javnega zdravja Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS, Center za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni, Oddelek SVIT


25

leto VII., številka 25, september 2013 Karmen Romozi, dr. med.

Zdravo je vedeti, kako nižati holesterol z zdravo prehrano Kaj je pravzaprav holesterol?

Holesterol je mehka voskasta snov, ki se nahaja v vsaki telesni celici in je sestavni del vseh celičnih membran. Potreben je za nastanek nekaterih pomembnih hormonov in vitamina D. Gre za eno od več vrst maščob ali lipidov, ki jih proizvaja telo. Tako kot velja za številne druge stvari, je holesterol slab le takrat, ko ga je v krvi preveč (hiperholesterolemija), saj je le-ta pomemben dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni.

Prehrana za zdravje

Zdrava prehrana je pravilno izbrana prehrana. Različne študije so pokazale, da lahko številne preproste spremembe prehrane znižajo raven holesterola za 25 % in več. Zelo pomembno je izbrati tudi pravilen način priprave hrane: kuhanju in dušenju dajmo prednost pred pečenjem in cvrtjem.

Notri z dobrim …

Vlaknine Topne vlaknine pomagajo nižati holesterol, tako da oblikujejo nekakšno vrsto gela v črevesju, ki zmanjšuje vsrkavanje maščob, ki jih pojemo. Veliko vlaknin vsebujejo ovseni izdelki, stročnice, zelenjava, sadje, polnozrnata žita in oreščki. Priporočljivo je zaužiti 18 g vlaknin na dan.

Zdrava olja V zmernih količinah smemo uživati večkrat nenasičene maščobne kisline, ki zmanjšujejo vsebnost holesterola v krvi. Te najdemo v rastlinskih oljih (sončničnem, koruznem, repičnem). Zelo zdrave so tudi ribe (sardine, tuna), ki vsebujejo veliko maščobnih omega-3 kislin. Koristne so tudi enkrat nenasičene maščobne kisline, ki so v olivnem olju in avokadu. Oreščki Večina oreščkov, vključno z orehi, mandlji, arašidi, je dobra za zniževanje holesterola. Priporočljiva količina je med 25 in 50 g oreščkov na dan. Kljub vsemu pa se izogibajte slanim oblikam oreščkov, še posebno, če imate povišan krvni tlak. Soja Sojino mleko, oreščki, tofu, sojini jogurti pomagajo jetrom, da lažje iz krvnega obtoka izločajo slab LDL holesterol. Strokovnjaki priporočajo najmanj dve do tri porcije soje na dan. To je enako kot pol litra sojinega mleka ali jogurta. Tudi vsakodnevno uživanje česna (4 g svežega česna) uravnava čezmerne vrednosti krvnih maščob. Ječmen, rjavi riž, laneno seme, brusnice so le nekatera izmed živil, ki nižajo slab holesterol.

… in ven s slabim! Če se boste odločili za zdrav način prehranjevanja, se boste morali izogibati presoljeni hrani, koncentriranim sladkorjem, alkoholnim pijačam ter hrani, ki vsebuje veliko holesterola: drobovina, hrenovke, krvavice, salame, maslo, polnomastni mlečni izdelki.

Ali ste vedeli? Zeleni čaj zmanjšuje vsebnost škodljivega holesterola LDL in povečuje vsebnost koristnega holesterola HDL.

Zdravstveno letovanje otrok v Fiesi Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Trebnje je tudi letos, tako kot vsako leto, organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Fiesi v CŠOD Breženka. Letovanja se je udeležilo 167 otrok iz vseh štirih občin: občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Letovanje je trajalo v treh tedenskih izmenah od 1. do 22. julija 2013. Da je letovanje potekalo brez zapletov, so poskrbeli trije pedagoški vodje Truda Medved, Nino Zajc in Andreja Koščak. Za zdravstveno oskrbo otrok pa so poskrbele medicinske sestre Albina Laznik, Maja Leskovšek in Mojca Mihevc. Otroci so v družbi 15 vzgojiteljev preživeli mladostno razigrane, ustvarjalne in nepozabne počitnice. Vsi smo letovanje zapuščali z lepimi spomini na morje, sonce in počitniške prijatelje. RKS - OZ Trebnje se zahvaljuje vsem staršem za zaupanje in županom vseh štirih občin za prispevana sredstva. Tako smo z njihovo pomočjo nekaterim otrokom, ki so jim bile včeraj počitnice na morju le velika želja, te želje tudi uresničili.

Nič ni lepšega kot doživeti otroški živ žav in se veseliti skupaj z otroki. Skupaj smo uspeli izpeljati še eno uspešno letovanje! MOJCA MIHEVC


26

ODSEV, glasilo Občine Mokronog - Trebelno

Krvodajalska akcija Jesenska krvodajalska akcija je v organizaciji Rdečega križa Slovenije-Območnega združenja Trebnje potekala prve dni v septembru. V restavraciji »Galaksija« Trebnje je v ponedeljek, 2. 9., in v torek, 3. 9. 2013, kri darovalo skupaj 307 krvodajalcev, od tega 15 prvič. V Šentrupertu smo krvodajalsko akcijo, ki je potekala v sredo, 3. 9. 2013, iz kulturega doma prestavili v gostilno Frelih, kjer so zaradi lepega prostora pogoji dela zelo dobri. Akcije se je udeležilo 84 krvodajalcev, od tega so trije kri darovali prvič.

V četrtek, 5. 9. 2013, je zaradi prenove Kulturnega doma Mokronog krvodajalska akcija potekala v Gasilskem domu Mokronog. Kri je darovalo 62 krvodajalcev, pet se jih je krvodajalske akcije udeležilo prvič. Z udeležbo smo zelo zadovoljni, saj je skupaj v štirih dneh kri darovalo točno toliko krvodajalcev kot lansko leto jeseni, to je 453. HVALA krvodajalcem in vsem, ki ste sodelovali in pomagali pri izvedbi krvodajalske akcije. Tea Radelj RKS-OZ Trebnje

Toča mikastila na Trebelnem Letošnje poletje je bilo zelo vroče, zato smo še toliko bolj v vročih avgustovskih dneh pričakovali ohladitev in celo malce dežja. A kar se je zgodilo v petek, 9. avgusta popoldan, tega si nihče ni želel. Še pred poldnevom vroče in sončno vreme se je v trenutku spremenilo v zastrašujočo nevihto, ki ni obetala nič dobrega. Še preden smo lahko karkoli pospravili na varno ob morebitni toči, se je iz oblakov vsula skoraj kot pest velika toča, ki je uničevala vse pod seboj. Najbolj so prizadeti kraji na območju Češnjic, Čilpaha, Trebelnega, saj ni ostalo praktično nič. Vinogradi so opustošeni, sadje zbito s dreves, poškodovane so strehe, celo hiše in avtomobili. Zaradi močnega vetra so se podirala drevesa, cesta po končani ujmi pa je bila v predelih gozdov takšna, kot bi nanjo nasipali vejevja in listja. Vrtovi in vrtnine so letos uničene, nekaj od suše, dokončno pa jih je uničila toča. Domačini vedo povedati, da takšne toče ni bilo že preko 30 let. Le upamo lahko, da je vsaj Toča je še po par urah kljubovala na vrtovih. še naslednjih trideset let ne bo v naših krajih (mh).

Ustvarjalno poletje pod kostanji v Centru ponovne uporabe Trebnje Center ponovne uporabe Trebnje je v sodelovanju z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije 10. in 11. julija ter 6. avgusta organiziral medgeneracijske ustvarjalne delavnice. Dogajanje se je odvijalo na prostem, v prijetni senci kostanjev in veseli druščini otrok,

mamic in babic. Namen delavnice je bil spodbuditi udeležence k razmišljanju, kako lahko rabljen material, v našem primeru rabljena oblačila, na preprost način predelamo v zanimive in ponovno uporabne predmete. Da je bilo dogajanje še bolj zanimivo, je poskrbela televizija Vaš kanal, ki je o nas pripravila prispevek - ogledate si ga lahko na spodnji povezavi. http://www.vaskanal.com/novice/18886-preziveti-z-lastno-dejavnostjo.html Zanimanje za ustvarjanje iz rabljenega tekstila je bilo zelo veliko, zato smo 29. julija organizirali promocijski brezplačni začetni tečaj šivanja z namenom širjenja rokodelskega znanja in promocije ponovne uporabe dobrin. Pod mentorstvom izučene šivilje, so udeleženke v treh šolskih urah spoznale rokovanje s šivalnim strojem, izdelavo enostavnega kroja ter šivanje končnega izdelka. Začetni tečaj šivanja bomo po vaših željah organizirali ponovno, zato vas vljudno vabimo k prijavam na tel. št. 031-434-038 ter e-naslov cputrebnje@gmail.com Pripravila: Vesna Hrovat


27

leto VII., številka 25, september 2013

Ni nemogočih poti

Skupina Anonimnih alkoholikov Trebnje se sestaja vsak ponedeljek ob 18.30 uri v prostorih Zdravstvenega doma Trebnje, Golijev trg 3 (skozi glavi vhod mimo Lekarne v sejni sobi, ki je v II. nadstropju). Srečanja trajajo uro in pol ter so zaprtega tipa. Namenjena so ljudem, ki imajo težave z alkoholom. Vsak zadnji ponedeljek v mesecu pa je v istem terminu srečanje odprto in je namenjeno vsem, ki želijo kaj več izvedeti o alkoholizmu kot bolezni, kako se spoprijeti s to zahrbtno boleznijo, kako pomagati svojcu, prijatelju... Več informacij Sergej 051/471-245.

Film O, mama mia za zaključek poletja

Inovacija

Ko sem nič kriv ostal brez dela in do petnajstega nisem mogel plačati položnic, se mi je spet, tokrat v sedanjiku, razodela vsa vsebina Kosovelove Starke za vasjo, ki sem jo s polnim želodčkom nekoč davno, po moriji druge svetovne vojne, recitiral na proslavi ob državnem prazniku. Recitiral sem z navdušenjem in prepričanjem, da se "raztrgana sivka Beda" za vedno poslavlja. Da odhaja za devete gore in devete vode. Da odhaja s tega sveta. Še več, da je odšla v opomin. Motil sem se. Samo potuhnila se je. Spet se smeje. V živo. V moji vasi. V moji hiši. V moji državi. Smeje se, kamor se obrneš. Toda, si rečem, če sem preživel drugo svetovno vojno, pa tisti kruti, nehumani, svinčeni socialistični čas, bom tudi tega v moji prvi pravi svobodni in socialni državi, ki je ne dolgo tega praznovala dvajseti rojstni dan. Le potruditi se moram! "Sreče človeku ne more dati niti država niti sistem niti partija. Srečo si lahko človek ustvari samo sam," je zapisal strateg samoupravljanja Edvard Kardelj. Vsaj v tem se ni motil. Začel sem pisariti, telefonariti, hoditi od vrat do vrat. Pridite drugi mesec, je največ, kar sem iztržil. S tem pa se ne da pokriti niti stroškov za mojega osnovnošolca, pa je šola, tako še vedno pravijo, brezplačna. Potem sem prebral, da so dali na hladno nekaj petičnežev obeh spolov, da jih nekaj še čaka na napotnico in da jih, kar je zelo pomembno!, ne bo kmalu zmanjkalo. V tistem mi je, kot prosto padajoče jabolko Galileu, padlo na in v glavo genialno napotilo super strokovne gospe z Zavoda za zaposlovanje: bodite inovativni! In se je rodila, in je tu, in temelji na dveh dejstvih. Inovacija, seveda. Prvo dejstvo. Nihče v tej državi nima tako visokega standarda, kot ga ima državljan na prestajanju kazni. Ni ga strah za delo, on se celo brez kakršnihkoli posledic sam odloča ali bo delal ali ne, saj ima v vsakem primeru zagotovljeno brezplačno prehrano, obleko, stanovanje, ogrevanje, vodo, elektriko, toaletni papir in odvažanje smeti. Ne plačuje davkov, ne radia, ne televizije, ne dnevnega tiska. Ima pa vse na voljo. Lahko obiskuje knjižnico, lahko študira na vseh šolskih ravneh in se umetniško izraža. Lahko se ukvarja s športom, razen s skokom ob palici in streljanjem. Ima brezplačno zdravniško oskrbo, pod določenimi pogoji sprejema obiske, ima proste izhode in nagradni dopust. Če je dovolj ugleden, in kdo od tajkunov ni!, je takoj premeščen na odprti oddelek. Drugo dejstvo. Obsojenim tajkunom so te ugodnosti vseeno izpod časti in bi jih gotovo zamenjali z denarci, če bi bila za to kakšna luknja v zakonu oz. pravna podlaga. Zato predlagam, da se v Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij doda člen, ki bo omogočal pravnomočno obsojenemu državljanu obeh spolov, da lahko na svoje stroške najame osebo, ki bo zanj odslužila kazen. Korist bo vsestranska: pravnomočno obsojeni bo dobesedno iz svojega žepa odplačeval svoj greh, najemnik bo preskrbljen, država pa ogromno prihranila, če ne kar zaslužila. Celo zaporniško osebje ne bo več pod stresom, saj bodo imeli opravka z najemniki in ne s kaznjenci. Kandidat za najemnika PeSt


ODSEV ISSN 1855-3443 Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog Uredniški odbor Stane PEČEK, odgovorni urednik, 041 296 111, stane.pecek@siol.net Petra KRNC, namestnica odgovornega urednika, 031 513 462, krnc.petra@gmail.com Mojca PEKOLJ, članica/direktorica občinske uprave, Jerneja DRAGAN, članica, dragan.jerneja@gmail.com Milena HVASTIJA, 031 745 044, članica, milena.hvastija@ciktrebnje.si Miroslav HROVAT, član, 040 796 475, mirko.hrovat@gmail.com Grafična realizacija: Tomograf, Novo mesto Naklada: 1200 izvodov ODSEV dobijo vsa gospodinjstva v občini Mokronog-Trebelno brezplačno. Uredništvo si pridržuje pravico da ne objavi, delno objavi ali krajša prispevke v skladu z uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi do 1500 znakov, skupaj s presledki, in morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. Na izrecno željo uredništvu znanega avtorja prispevka, se ime in priimek le-tega lahko tudi ne objavi. Uredništvo si v skladu z Odlokom o izdajanju občinskega glasila Odsev pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. Fotografije, prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti ne bodo objavljene. Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: urednistvo.odsev@mokronog-trebelno.si ali na naslov uredništva: ODSEV, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog Tu dobite tudi informacije o oglaševanju.

Prispevke za DECEMBRSKO ŠT. ODSEVA je treba oddati do sobote, 7. DECEMBRA 2013.

MESEC OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI GASILNIKI Tema Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za letošnji mesec oktober – mesec požarne varnosti so GASILNIKI. Gasilska zveza Slovenije bo izdala zgibanki »Gasilnik v osebno vozilo« in »Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu« ter plakat »Gasilnik«. Gasilniki so namenjeni za gašenje začetnih požarov. Razlikujejo se glede na mobilnost, količino in vrsto gasilnega sredstva ter na način delovanja. Polnjeni so lahko s prahom, peno, vodo ter CO2. Gorljiv material - primer

Ustrezno gasilo

Trdne snovi - les, papir, tekstil, slama, premog, oglje, avtomobilske gume ...

ABC-prah, voda, pena

Vnetljive tekočine - bencin, nafta, olja, voski, laki, alkoholi, smole, parafin, benzen ...

ABC-prah, pena, C02

Vnetljivi plini - propan, metan, zemeljski plin, mestni plin, vodik, butan, acetilen ...

ABC-prah, C02

Kovine - aluminij v prahu, magnezij, natrij, kalij in njihove zlitine...

specialni prah

Odsev 25, leto 7  

Glasilo občine Mokronog-Trebelno

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you