Page 1

KOJI SU KRITERIJI ZA DODJELU PRIZNANJA „KRUNA RAZVOJA PRIVREDE BIH“? AUTOR: ASAD KARIŠIK (BLUE DESK)

A J I G O L O METOD ANJA RANGIR

92


Zašto su neke od opština uspješne više a neke manje, zašto neke opštine sa istim brojem stanovnika i sa kvalitetnim resursima imaju manje ili više zaposlenih, pitanja su na koja želimo dati odgovore kroz projekat „Gradovi općine / opštine i biznis“ kako bismo podstakli širi auditorij na razmišljanje i akciju. Sagledavajući prikupljene podatke o privredi te genirušići izvještaje po specifičnim kriterijima, došlo se do zaključka da prezentacija stečenih znanja i podataka može biti od suštinske koristi lokalnom ekonomskom razvoju u BiH direktno, te razvoju privrede indirektno. U tom cilju, Poslovne novine, u simbiozi sa iskustvima i prikupljenim podacima već etablirane firme LRC BIS, uz metodologiju Blue Deska uspostavile su jedinstvenu metodologiju rangiranja lokalnih zajednica.

posmatrano na lokalnom nivou, u periodu 2015./2016. godine, dobiveni su podaci o prosječnom broju privrednih subjekata na 1.000 stanovnika i rastu broja preduzeća u periodu 2015./2016. godine. Ovi podaci su sortirani u tri potkategorije: općine koje imaju do 500 privrednih subjekata, od 500 do 1.000 te preko 1.000 privrednih subjekata. Općine koje su imale najviše vrijednosti broja preduzeća na 1.000 stanovnika razvrstane u tri spomenute potkategorije, a da u isto vrijeme imaju rast broja firmi u periodu 2015./2016. godine, kandidovane su za nagradu.

TREĆI INDIKATOR

PRIHOD PO OPĆINAMA Kriteriji za izbor općina / opština kojima se dodjeljuje priznanje „Kruna razvoja privrede BiH“ temelje se isključivo na ekonomskim kriterijima u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Naime, konkurentska moć privrede, posmatrano na lokalnom nivou, jeste suštinski fokus ove publikacije. Podaci koje publikujemo ne pojašnjavaju opće stanje lokalnog ekonomskog razvoja u BiH, za što bi bilo potrebno sagledavanje niza drugih indikatora u oblastima socijalne zaštite, kulture, obrazovanja i slično. Sa jedinstvenim metodološkim pristupom, Poslovne novine žele ukazati na performanse privrede na području posmatranih lokalnih zajednica kroz tri ključna indikatora, a koji jasno ukazuju na stanje konkurentnosti privrede lokalnih zajednica, odnosno konkurentnosti lokalnih zajednica, posmatrajući širi kontekst ekonomsko društvenih uticaja kojem je izložena privreda BiH. S obzirom na to da do sada nije urađena slična studija

u Bosni i Hercegovini te da lokalni ekonomski razvoj ima svoje specifičnosti, razvijena su tri specifična indikatora s ciljem stvaranja objektivne slike stanja konkurentnosti i performansi privrede na lokalnom nivou.

PRVI INDIKATOR

RAST IZVOZA Ukupan izvoz koji su ostvarili privredni subjekti (izuzimajući obrte i privredne subjekte sa područja Brčko distrikta) iz Bosne i Hercegovine iznosi 9.002.717.639 KM. Posmatrajući podatke za 141. opštinu / općinu i gradove, izračunato je da prosječna vrijednost izvoza po lokalnoj zajednici iznosi 63.849.061 KM. Na osnovu postojećih podataka o izvozu preduzeća, posmatrano na lokalnom nivou, u periodu 2015./2016. godine, dobiveni su podaci o rastu izvoza. Ovi podaci predstavljaju osnovu za utvrđivanje koje lokalne za-

jednice, odnosno privreda sa posmatranog područja imaju najveći rast izvoza u periodu 2015./2016. godine, a koje pri tome imaju obim izvoza veći od prosjeka u BiH, svrstane u tri kategorije: općine koje su ostvarile izvoz do 100 miliona KM, općine koje su ostvarile izvoz u vrijednostima između 100 i 300 miliona KM i općine koje su imale izvoz veći od 300 miliona KM.

DRUGI INDIKATOR

BROJ PRIVREDNIH SUBJEKATA NA 1.000 STANOVNIKA Posmatrajući podatke za 141. opštinu / općinu i gradove, izračunato je da prosječan broj privrednih subjekata po lokalnoj zajednici iznosi 224 od ukupnog broja onih koji su predali završne račune 31.548. Na osnovu postojećih podataka o broju preduzeća,

Ukupan prihod koji su ostvarili privredni subjekti (izuzimajući obrte i privredne subjekte sa područja Brčko distrikta) iz Bosne i Hercegovine iznosi 60.935.281.750 KM. Posmatrajući podatke za 141 opštinu / općinu i gradove, izračunato je da prosječna vrijednost prihoda po lokalnoj zajednici iznosi 432.165.118 KM. Na osnovu postojećih podataka o prihodu preduzeća, posmatrano na lokalnom nivou, i broja zaposlenih u privredi u periodu 2015./2016. godine, dobiveni su podaci o prosječnom prihodu preduzeća po jednom zaposlenom. Ovi podaci predstavljaju osnovu za utvrđivanje koje lokalne zajednice, odnosno privreda sa posmatranog područja, imaju najveći prosječni prihod po zaposlenom, uz uslov da su zadržale rast zapošljavanja i prihoda. Podaci korišteni za ovu publikaciju su prikupljeni od LRC BIS-a.

93


PRVI INDIKATOR

RAST IZVOZA BR.

OPĆINA / OPŠTINA

UKUPNO FIRMI 2016.

IZVOZ 2015.

IZVOZ 2016.

OPĆINE KOJE SU IMALE IZVOZ VEĆI OD PROSJEKA

63.849.061 KM

BROJ STANOVNIKA 2013.

RAST/PAD IZVOZA

1.

CENTAR SARAJEVO

1.725

636.608.843

664.257.145

59.238

4,34 %

2.

BANJA LUKA

2.655

483.048.403

514.619.649

199.191

6,54 %

3.

VISOKO

426

427.431.928

499.046.027

41.352

16,75 %

4.

MOSTAR

1.316

468.004.743

496.996.757

113.169

6,19 %

5.

LUKAVAC

236

382.195.440

415.710.621

46.731

8,77 %

6.

ZENICA

687

446.060.413

393.339.429

115.134

-11,82 %

7.

GRADAČAC

409

265.176.489

270.253.789

41.836

1,91 %

8.

ZVORNIK

287

231.307.029

235.731.496

63.686

1,91 %

9.

TEŠANJ

510

188.098.239

230.908.136

46.135

22,76 %

10.

NOVI GRAD (FBIH)

1.207

222.506.617

198.204.832

124.471

-10,92 %

11.

NOVO SARAJEVO

1.359

259.499.275

197.354.237

68.802

-23,95 %

12.

PRNJAVOR

238

180.881.056

187.764.396

38.399

3,81 %

13.

ILIJAŠ

158

161.564.397

177.605.240

20.504

9,93 %

14.

ŠIROKI BRIJEG

417

262.950.607

176.323.759

29.809

-32,94 %

15.

TRAVNIK

286

130.610.865

172.075.222

57.543

31,75 %

16.

GRAČANICA

434

165.417.691

162.876.915

48.395

-1,54 %

17.

ILIDŽA

1.495

157.591.080

158.453.480

71.892

0,55 %

18.

POSUŠJE

275

152.075.486

151.308.321

20.698

-0,50 %

19.

LAKTAŠI

538

107.831.787

146.337.207

36.848

35,71 %

20.

BIJELJINA

992

120.470.345

142.088.461

114.663

17,94 %

21.

KONJIC

177

138.587.017

139.258.216

26.381

0,48 %

22.

TUZLA

1.434

155.340.447

132.748.383

120.441

-14,54 %

23.

GRADIŠKA

489

107.091.966

129.925.708

56.727

21,32 %

24.

MAGLAJ

131

150.184.584

108.766.792

24.980

-27,58 %

25.

GORAŽDE

165

109.698.602

105.425.300

22.080

-3,90 %

26.

DERVENTA

202

82.516.539

105.418.586

30.177

27,75 %

27.

GRUDE

201

86.898.409

100.157.643

17.865

15,26 %

28.

VOGOŠĆA

305

85.521.180

96.518.063

27.816

12,86 %

29.

PRIJEDOR

429

70.548.392

94.837.328

97.588

34,43 %

30.

JAJCE

146

154.240.701

93.869.085

30.758

-39,14 %

31.

KOTOR VAROŠ

102

48.650.555

92.338.319

22.001

89,80 %

32.

CAZIN

449

32.135.645

90.494.085

69.411

181,60 %

33.

SRBAC

173

24.526.674

84.816.896

19.001

245,81 %

34.

ŽIVINICE

367

70.864.370

81.920.070

61.201

15,60 %

35.

ŽEPČE

265

84.703.023

81.070.660

31.582

-4,29 %

36.

TESLIĆ

203

71.709.973

73.291.888

41.904

2,21 %

37.

SREBRENIK

315

60.116.563

70.864.378

42.762

17,88 %

38.

KOZARSKA DUBICA

143

46.773.362

66.056.122

23.074

41,23 %

94


UKUPAN IZVOZ

82%

7.339.032.641,00

18%

UDIO 38 OPĆINA SA IZVOZOM VEĆIM OD PROSJEKA

1.663.684.998,00

UDIO 103 OPĆINE SA MANJIM IZVOZOM OD PROSJEKA

KRUNA RAZVOJA

OPĆINE SA VEĆIM IZVOZOM OD PROSJEKA I SA NAJVEĆIM RASTOM IZVOZA U PERIODU 2015./2016. BR.

OPĆINA / OPŠTINA

UKUPNO FIRMI 2016.

IZVOZ 2015.

IZVOZ 2016.

BROJ STANOVNIKA 2013.

KATEGORIJA / VISINA IZVOZA U 2016.

RAST / PAD IZVOZA

1

VISOKO

426

427.431.928

499.046.027

41.352

Preko 300 miliona

16,75 %

2

LUKAVAC

236

382.195.440

415.710.621

46.731

Preko 300 miliona

8,77 %

3

BANJA LUKA

2655

483.048.403

514.619.649

199.191

Preko 300 miliona

6,54 %

1

LAKTAŠI

538

107.831.787

146.337.207

36.848

Od 100 do 300 miliona

35,71 %

2

TRAVNIK

286

130.610.865

172.075.222

57.543

Od 100 do 300 miliona

31,75 %

3

DERVENTA

202

82.516.539

105.418.586

30.177

Od 100 do 300 miliona

27,75 %

1

SRBAC

173

24.526.674

84.816.896

19.001

Do 100 miliona

245,81 %

2

CAZIN

449

32.135.645

90.494.085

69.411

Do 100 miliona

181,60 %

3

KOTOR VAROŠ

102

48.650.555

92.338.319

22.001

Do 100 miliona

89,80 %

95


DRUGI INDIKATOR

BROJ KOMPANIJA NA 1.000 STANOVNIKA I RAST BROJA KOMPANIJA U OPĆINAMA KOJE SU IMALE VEĆI BROJ KOMPANIJA OD PROSJEKA (224) U BIH U 2016. GODINI

BROJ PRIVREDNIH SUBJEKATA NA 1.000 STANOVNIKA BR.

OPĆINA / OPŠTINA

1

CENTAR SARAJEVO

UKUPNO FIRMI 2015. 1.620

UKUPNO FIRMI U 2016. 1.725

BROJ STANOVNI- BROJ KOMPANIJA NA 1.000 KA U 2013. STANOVNIKA U 2016.

RAST BROJA FIRMI 2015. / 2016.

59.238

29,12

6,48 %

2

ČITLUK

410

418

18.552

22,53

1,95 %

3

ILIDŽA

1.370

1.495

71.892

20,8

9,12 %

4

NOVO SARAJEVO

1.358

1.359

68.802

19,75

0,07 %

5

LAKTAŠI

510

538

36.848

14,6

5,49 %

6

ŠIROKI BRIJEG

412

417

29.809

13,99

1,21 %

7

STARI GRAD

531

527

38.911

13,54

-0,75 %

8

BANJA LUKA

2.575

2.655

199.191

13,33

3,11 %

9

POSUŠJE

267

275

20.698

13,29

3,00 %

10

TUZLA

1.378

1.434

120.441

11,91

4,06 %

11

MOSTAR

1.309

1.316

113.169

11,63

0,53 %

12

TEŠANJ

481

510

46.135

11,05

6,03 %

13

KISELJAK

238

242

21.919

11,04

1,68 %

14

VOGOŠĆA

281

305

27.816

10,96

8,54 %

15

VISOKO

387

426

41.352

10,3

10,08 %

16

PALE (RS)

215

227

22.282

10,19

5,58 %

17

VITEZ

264

274

27.006

10,15

3,79 %

18

BIHAĆ

599

607

61.186

9,92

1,34 %

19

GRADAČAC

406

409

41.836

9,78

0,74 %

20

LJUBUŠKI

282

287

29.521

9,72

1,77 %

21

NOVI GRAD (FBIH)

1.204

1.207

124.471

9,7

0,25 %

22

GRAČANICA

433

434

48.395

8,97

0,23 %

23

BIJELJINA

959

992

114.663

8,65

3,44 %

24

GRADIŠKA

479

489

56.727

8,62

2,09 %

25

ŽEPČE

253

265

31.582

8,39

4,74 %

26

ČAPLJINA

221

229

28.122

8,14

3,62 %

27

TREBINJE

241

242

31.433

7,7

0,41 %

28

SREBRENIK

312

315

42.762

7,37

0,96 %

29

BUGOJNO

256

254

34.559

7,35

-0,78 %

30

CAZIN

443

449

69.411

6,47

1,35 %

31

PRNJAVOR

239

238

38.399

6,2

-0,42 %

32

ŽIVINICE

351

367

61.201

6

4,56 %

33

ZENICA

688

687

115.134

5,97

-0,15 %

34

VELIKA KLADUŠA

240

258

44.770

5,76

7,50 %

35

DOBOJ

336

360

69.385

5,19

7,14 %

36

LUKAVAC

230

236

46.731

5,05

2,61 %

37

TRAVNIK

289

286

57.543

4,97

-1,04 %

38

ZVORNIK

268

287

63.686

4,51

7,09 %

39

PRIJEDOR

426

429

97.588

4,4

0,70 %

96


BROJ KOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

26%

74% 23,470

UDIO 39 OPĆINA U UKUPNOM BROJU KOMPANIJA U BIH

8,078

UDIO 102 OPĆINE U UKUPNOM BROJU KOMPANIJA U BIH

KRUNA RAZVOJA

OPĆINE KOJE SU IMALE NAJVEĆI BROJ KOMPANIJA NA 1.000 STANOVNIKA U PERIODU 2015./2016. I U ISTO VRIJEME POZITIVAN RAST BROJA KOMPANIJA U ODNOSU NA 2015. BR.

OPĆINA / OPŠTINA

UKUPNO UKUPNO KOMPANIJA 2015. KOMPANIJA 2016.

BROJ STANOVNIKA

KATEGORIJA BROJ KOMPANIJA

BROJ KOMPANIJA NA RAST BROJA 1.000 STANOVNIKA U 2016. FIRMI 2015./2016.

1

CENTAR SARAJEVO

1.620

1.725

59.238

Preko 1.000

29,12

6,48 %

2

ILIDŽA

1.370

1.495

71.892

Preko 1.000

20,80

9,12 %

3

NOVO SARAJEVO

1.358

1.359

68.802

Preko 1.000

19,75

0,07 %

1

LAKTAŠI

510

538

36.848

Od 500 do 1.000

14,60

5,49 %

2

BIHAĆ

599

607

61.186

Od 500 do 1.000

9,92

1,34 %

3

BIJELJINA

959

992

114.663

Od 500 do 1.000

8,65

3,44 %

1

ČITLUK

410

418

18.552

Do 500

22,53

1,95 %

2

ŠIROKI BRIJEG

412

417

29.809

Do 500

13,99

1,21 %

3

POSUŠJE

267

275

20.698

Do 500

13,29

3,00 %

97


TREĆI INDIKATOR

PRIHOD PO OPĆINAMA BR.

OPĆINA / OPŠTINA

UKUPNO FIRMI 2016.

PRIHOD 2016.

ZAPOSLENI 2016.

BROJ STANOVNIKA 2013.

1

BANJA LUKA

2.655

6.127.426.511,00 KM

46.753

199191

2

CENTAR SARAJEVO

1.725

4.285.256.721,00 KM

34.109

59238

3

NOVI GRAD (FBIH)

1.207

3.646.837.861,00 KM

23.740

124471

4

NOVO SARAJEVO

1.359

3.411.684.623,00 KM

18.707

68802

5

MOSTAR

1.316

3.282.729.051,00 KM

20.080

113169

6

TUZLA

1.434

2.333.705.110,00 KM

24.746

120441

7

ILIDŽA

1.495

2.259.876.528,00 KM

14.984

71892

8

BIJELJINA

992

1.935.087.212,00 KM

13.700

114663

9

ZENICA

687

1.465.364.367,00 KM

15.918

115134

10

TEŠANJ

510

1.365.776.393,00 KM

9.536

46135

11

VITEZ

274

1.360.097.311,00 KM

8.258

27006

12

VISOKO

426

1.249.127.137,00 KM

6.637

41352

13

ŠIROKI BRIJEG

417

1.224.900.200,00 KM

6.097

29809

14

ČITLUK

418

1.157.073.309,00 KM

4.661

18552

15

LAKTAŠI

538

1.113.208.875,60 KM

6.529

36848

16

LUKAVAC

236

824.539.189,00 KM

5.432

46731

17

TREBINJE

242

782.491.715,00 KM

4.514

31433

18

POSUŠJE

275

763.542.818,00 KM

3.200

20698

19

GRADAČAC

409

732.654.752,00 KM

6.382

41836

20

GRAČANICA

434

727.190.101,00 KM

7.304

48395

21

VOGOŠĆA

305

693.139.780,00 KM

3.350

27816

22

GRUDE

201

665.522.475,00 KM

2.739

17865

23

HADŽIĆI

216

650.559.262,00 KM

3.097

24979

24

PRNJAVOR

238

645.985.570,00 KM

3.671

38399

25

PRIJEDOR

429

640.822.964,00 KM

7.039

97588

26

TRAVNIK

286

598.193.207,00 KM

7.234

57543

27

GRADIŠKA

489

588.059.843,00 KM

5.581

56727

28

ZVORNIK

287

574.817.026,00 KM

5.186

63686

29

ŽIVINICE

367

572.030.290,00 KM

5.283

61201

30

DOBOJ

360

546.493.429,10 KM

8.149

69385

31

BIHAĆ

607

516.828.334,00 KM

6.091

61186

32

LJUBUŠKI

287

509.117.849,00 KM

2.433

29521

33

KREŠEVO

73

501.617.886,00 KM

1.037

5638

34

ORAŠJE

178

495.176.492,00 KM

1.653

21584

35

ISTOČNA ILIDŽA

139

479.094.885,00 KM

1.918

15233

36

KAKANJ

182

442.033.324,00 KM

4.039

38937

98

OPĆINE KOJE IMAJU VEĆI PRIHOD OD PROSJEKA U BIH 432.165.118,7 KM U 2016. GODINI.

PRIHOD PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

19%

11,7 MILIJARDI KM UDIO 105 OPĆINA U UKUPNOM PRIHODU

81%

49,2 MILIJARDI KM UDIO 36 OPĆINA U UKUPNOM PRIHODU


RAST PRIHODA I ZAPOSLENOSTI U OPĆINAMA KOJE SU IMALE PRIHOD VEĆI OD PROSJEKA U BIH

BR.

OPĆINA / OPŠTINA

UKUPNO FIRMI 2016.

PRIHOD 2015.

PRIHOD 2016.

ZAPOSLENI 2015.

ZAPOSLENI 2016.

PROSJEČAN BROJ PRIHOD PO RAST RAST STANOVNIKA ZAPOSLENOM PRIHODA ZAPOSLENOSTI 2013. 2016.

1

BANJA LUKA

2.655

5.855.266.973

6.127.426.511

44.058

46.753

199.191

131.060

4,65 %

6,12 %

2

NOVI GRAD (FBIH) 1.207

3.583.488.225

3.646.837.861

23.465

23.740

124.471

153.616

1,77 %

1,17 %

3

TUZLA

1.434

2.147.012.497

2.333.705.110

23.255

24.746

120.441

94.306

8,70 %

6,41 %

4

ZENICA

687

1.487.466.637

1.465.364.367

13.711

15.918

115.134

92.057

-1,49 %

16,10 %

5

BIJELJINA

992

1.814.204.012

1.935.087.212

12.608

13.700

114.663

141.247

6,66 %

8,66 %

6

MOSTAR

1.316

3.222.610.210

3.282.729.051

18.205

20.080

113.169

163.483

1,87 %

10,30 %

7

PRIJEDOR

429

586.609.523

640.822.964

6.899

7.039

97.588

91.039

9,24 %

2,03 %

8

ILIDŽA

1.495

2.063.271.270

2.259.876.528

13.173

14.984

71.892

150.819

9,53 %

13,75 %

9

DOBOJ

360

527.521.832

546.493.429

7.732

8.149

69.385

67.063

3,60 %

5,39 %

10

NOVO SARAJEVO

1.359

3.608.999.115

3.411.684.623

18.527

18.707

68.802

182.375

-5,47 %

0,97 %

11

ZVORNIK

287

571.187.567

574.817.026

5.014

5.186

63.686

110.840

0,64 %

3,43 %

12

ŽIVINICE

367

509.368.609

572.030.290

4.801

5.283

61.201

108.278

12,30 %

10,04 %

13

BIHAĆ

607

515.715.503

516.828.334

5.665

6.091

61.186

84.851

0,22 %

7,52 %

14

CENTAR SARAJEVO

1.725

4.094.852.417

4.285.256.721

33.618

34.109

59.238

125.634

4,65 %

1,46 %

15

TRAVNIK

286

565.373.885

598.193.207

6.757

7.234

57.543

82.692

5,80 %

7,06 %

16

GRADIŠKA

489

523.014.871

588.059.843

5.360

5.581

56.727

105.368

12,44 %

4,12 %

17

GRAČANICA

434

719.249.489

727.190.101

6.821

7.304

48.395

99.561

1,10 %

7,08 %

18

LUKAVAC

236

791.472.604

824.539.189

4.997

5.432

46.731

151.793

4,18 %

8,71 %

19

TEŠANJ

510

1.336.608.421

1.365.776.393

8.533

9.536

46.135

143.223

2,18 %

11,75 %

20

GRADAČAC

409

700.520.648

732.654.752

5.774

6.382

41.836

114.800

4,59 %

10,53 %

21

VISOKO

426

1.101.945.324

1.249.127.137

6.229

6.637

41.352

188.207

13,36 %

6,55 %

22

KAKANJ

182

436.802.778

442.033.324

4.081

4.039

38.937

109.441

1,20 %

-1,03 %

23

PRNJAVOR

238

616.200.306

645.985.570

3.327

3.671

38.399

175.970

4,83 %

10,34 %

24

LAKTAŠI

538

1.017.841.663

1.113.208.876

6.351

6.529

36.848

170.502

9,37 %

2,80 %

25

TREBINJE

242

743.449.087

782.491.715

4.437

4.514

31.433

173.348

5,25 %

1,74 %

26

ŠIROKI BRIJEG

417

1.250.160.668

1.224.900.200

5.757

6.097

29.809

200.902

-2,02 %

5,91 %

27

LJUBUŠKI

287

478.087.771

509.117.849

2.377

2.433

29.521

209.255

6,49 %

2,36 %

28

VOGOŠĆA

305

664.516.592

693.139.780

3.035

3.350

27.816

206.907

4,31 %

10,38 %

29

VITEZ

274

1.181.186.640

1.360.097.311

7.640

8.258

27.006

164.701

15,15 %

8,09 %

30

HADŽIĆI

216

630.532.328

650.559.262

2.910

3.097

24.979

210.061

3,18 %

6,43 %

31

ORAŠJE

178

506.014.944

495.176.492

1.546

1.653

21.584

299.562

-2,14 %

6,92 %

32

POSUŠJE

275

759.748.511

763.542.818

2.939

3.200

20.698

238.607

0,50 %

8,88 %

33

ČITLUK

418

730.983.784

1.157.073.309

4.344

4.661

18.552

248.246

58,29 %

7,30 %

34

GRUDE

201

621.335.927

665.522.475

2.601

2.739

17.865

242.980

7,11 %

5,31 %

35

ISTOČNA ILIDŽA

139

444.388.682

479.094.885

1.774

1.918

15.233

249.789

7,81 %

8,12 %

36

KREŠEVO

73

482.273.511

501.617.886

947

1.037

5.638

483.720

4,01 %

9,50 %

99


KRUNA RAZVOJA

OPĆINE KOJE SU IMALE NAJVEĆI PRIHOD PO ZAPOSLENOM U TOKU 2016., A DA SU PRI TOM IMALE RAST ZAPOSLENOSTI I RAST PRIHODA. BR.

UKUPNO FIRMI 2016.

OPĆINA / OPŠTINA

1.

ČITLUK

PRIHOD 2016.

418

BROJ STANOVNIKA 2013.

ZAPOSLENI 2016.

1.157.073.309

4.661

PROSJEČAN PRIHOD PO ZAPOSLENOM 2016.

RAST PRIHODA

18.552

248.246

58,29 %

RAST ZAPOSLENOSTI

KRITERIJ: PRIHOD U 2016.

7,30 %

Preko 1 milijarde

2.

VISOKO

426

1.249.127.137

6.637

41.352

188.207

13,36 %

6,55 %

Preko 1 milijarde

3.

LAKTAŠI

538

1.113.208.876

6.529

36.848

170.502

9,37 %

2,80 %

Preko 1 milijarde

4.

VITEZ

274

1.360.097.311

8.258

27.006

164.701

15,15 %

8,09 %

Preko 1 milijarde

5.

MOSTAR

1.316

3.282.729.051

20.080

113.169

163.483

1,87 %

10,30 %

Preko 1 milijarde

1.

KREŠEVO

73

501.617.886

1.037

5.638

483.720

4,01 %

9,50 %

Do 1 milijarde

2.

ISTOČNA ILIDŽA

139

479.094.885

1.918

15.233

249.789

7,81 %

8,12 %

Do 1 milijarde

3.

GRUDE

201

665.522.475

2.739

17.865

242.980

7,11 %

5,31 %

Do 1 milijarde.

4.

POSUŠJE

275

763.542.818

3.200

20.698

238.607

0,50 %

8,88 %

Do 1 milijarde

5.

HADŽIĆI

216

650.559.262

3.097

24.979

210.061

3,18 %

6,43 %

Do 1 milijarde

OPĆINE KOJE SU OBUHVAĆENE SA SVA TRI KRITERIJA BR.

OPĆINA / OPŠTINA

UKUPNO KOMPANIJA 2016.

IZVOZ 2015.

BROJ STANOVNIKA 2013.

IZVOZ 2016.

KATEGORIJA / VISINA IZVOZA U 2016.

RAST / PAD IZVOZA

1.

VISOKO

426

427.431.928

499.046.027

41.352

Preko 300 miliona

16,75 %

1.

LAKTAŠI

538

107.831.787

146.337.207

36.848

Od 100 do 300 miliona

35,71 %

BR.

OPĆINA / OPŠTINA

UKUPNO UKUPNO KOMPANIJA 2015. KOMPANIJA 2016.

BROJ STANOVNIKA

KATEGORIJA BROJ KOMPANIJA

RAST BROBROJ KOMPANIJA NA FIRMI 1.000 STANOVNIKA U 2016. JA 2015./2016.

1.

LAKTAŠI

510

538

36.848

Od 500 do 1.000

14,60

5,49 %

1.

ČITLUK

410

418

18.552

Do 500

22,53

1,95 %

3.

POSUŠJE

267

275

20.698

Do 500

13,29

3,00 %

BR.

OPĆINA / OPŠTINA

UKUPNO FIRMI 2016.

PRIHOD 2016

ZAPOSLENI 2016.

BROJ STANOVNIKA 2013.

PROSJEČAN PRIHOD PO ZAPOSLENOM 2016.

RAST PRIHODA

RAST ZAPOSLENOSTI

KRITERIJ: PRIHOD U 2016.

1.

ČITLUK

418

1.157.073.309

4.661

18.552

248.246

58,29 %

7,30 %

Preko 1 milijarde

2.

VISOKO

426

1.249.127.137

6.637

41.352

188.207

13,36 %

6,55 %

Preko 1 milijarde

3.

LAKTAŠI

538

1.113.208.876

6.529

36.848

170.502

9,37 %

2,80 %

Preko 1 milijarde

4.

POSUŠJE

275

763.542.818

3.200

20.698

238.607

0,50 %

8,88 %

Do 1 milijarde

100

PRVI KRITERIJ

DRUGI KRITERIJ

TREĆI KRITERIJ


Profile for Damir Hrnjicic

Gradovi opstine i biznis  

Gradovi opstine i biznis  

Profile for damir09
Advertisement