Page 1

Es pastor gros Nadala per a orquestra orff

3  4 

8

Flauta

Jo Jo

15

Carrilló Soprà

 43 8

Carrrilló Contralt

 43

  43   8

Metal·lofon Soprà

Metal·lofon Contralt

 43  8

Xilofon Soprà

Xilofon Contralt

Xilofon Baix

 43  43

 43   8

Triangle

Pandereta

 3 4

som qui

es som

 

 3   4

pas es

   

tor quart

 

més pas

gros tor.

   

 

   

Damià Rotger Florit

  

  

   

vénc no

   

   

I Que

 

 



 


6

Fl.

8

per tenc

 8

CC

 8

MS

MC

  8

XS

XC

XB

Pta.

2

   



 

tre queu

ses na

  

mur co

   

 8

Trgl.

en més

15

CS



 

  

 

 



  

   

amb i

 

tes, ca,

ses me

fal la

des llev

   cur de

tes sa

 

       

    





        

 

 

     


Fl.

8

12

cur bo

15

CS

MC

XC

XB

Pta.

mos do

tat nar

xos la

  





To ca tim

    

ròs. nyó.

        

    

   

plens d'ar al sant mi

8

Trgl.

8

XS

ies per

    

 

8

MS

tes ca

8

CC

          









 

             

    





bal

    

 

   

3


Fl.

8

19

15

CS

 8

CC

 8

MS

MC

XC

XB

Trgl.

Pta.

4

  

To

ca Pas

 

  

  

8

XS

8

qual,

    

 

    

  

To ca Re

  

 

     

          

gi

na,

 

    

Tot

són

   fes

tes

    

  

 

 

   

 

     

     

     


Fl.

8

25

15

CS

 8

CC

 8

MS

MC

XC

XB

Pta.

d'a

  le

  

    



  

gri

a,

          

   

8

Trgl.

    8

XS

     

       

 

  

  

ses

de

   Pas

cu

    

  

 



 

         

 

        

 i

 

de

Na

      

  

 

  

             



dal.

    

     

5

Es Pastor Gros  
Es Pastor Gros  

Nadal per a orquestra Orff per a 3r cicle d'Educació Primària.

Advertisement