Page 1

Wskocz na czystą Powierzchnię reklamową Na favore.pl


Cennik ważny od 1 maja 2014 Podane ceny są cenami netto na miesiąc. Nie zawiejają podatku VAT.

Cennik form stałych

Produkt 1 2 3 4 5 6 7

A

Belka przy logo Belka rozwijana 2 Belka nad listą wyników 2

5 000 5 000 4 000 Halfpage/Skyscraper/Rectangle 4 000 Belka śródogłoszeniowa x Longbutton 2 000 Button 4 000

B

B1

A+B

10 000 10 000 9 000 9 000 10 000 2 500 5 000

1 500 - 3 000 1 500 - 3 000 1 200 - 2 400 1 200 - 2 400 1 500 - 3 000 C600 - 1 200 1 200 - 2 400

15 000 15 000 12 000 12 000 x 3 500 7 000

Strona główna Favore.pl

A

1. 100x25

2. Belka rozwijana 980x34

C 8 Belka nad opisem produktu

1 500 - 3 000

Podane ceny są cenami netto. 1. Cena w zależności od kategorii na województwo. 2. Forma widoczna w całej kategorii / podkategorii / szczegółach oferty na jedno województwo.

3. Belka nad listą wyników 710x70

Reklama niestandardowa: Reklama imitująca strony książki (page fliper) - 600 zł / 1 strona na 2 tyg. Niestandardowe reklamy flashowe - cena do ustalenia Reklama pojawiająca się przy wylogowywaniu się z panelu - 3 tys. zł Dynamiczne ikony - w ofercie Pakiet dla Partnera Serwisu i Pakiet dla Patrona Kategorii 4 Rectangle 250x250 Skyscraper250x600 Halfpage 250x400

Listing ogłoszeń z wybranej kategorii głównej

B

1. 200x25

2. Belka rozwijana 980x34

Widok szczegółów ogłoszenia 6. Longbutton 200x135

3. Belka nad listą wyników 710x70

C

1. 200x25

7. button 200x50

2. Belka rozwijana 980x34

Button 200x90

5. Belka śródogłoszeniowa 546x80

4. Rectangle 300x300

8. Belka nad opisem produktu 820x40

Możliwość techniczna emisji formatów reklamowych w niektórych serwisach może być ograniczona. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym cenniku zastosowanie mają ogólne zasady zamieszczania reklam w portalu internetowym Favore.pl oraz specyfikacja techniczna produktów reklamowych w portalu Favore.pl

Zapraszam do kontaktu Mariusz Olejczuk mariusz.olejczuk@favore.pl tel.: +48 665 808 883 www.favore.pl/reklama


Cennik ważny od 1 maja 2014 Podane ceny są cenami netto na miesiąc. Nie zawiejają podatku VAT.

Cennik form odsłonowych

Produkt

Cena

Billboard 750x100/Skyscraper 250x600 /Rectangle

80 zł

Double billboard 750x200 / Halfpage 250x400

120 zł

Triple billboard 750 x 300 / Giga Baner 300x800

140 zł

Strona główna Favore.pl

A

Billboard 750x100

Podane ceny są cenami netto za 1000 odsłon (CPM)

Opcje dodatkowe Dopłata

Produkt

0%*

CAPPING 1 GEOTARGETING

20%

2

RETARGETING 3*

40% 20%

VIDEO 4 Przekroczenie wagi (emisja reklamy większej niż 70 kB)

+ 5 zł RC do CPM

1. Ograniczenie liczby emisji reklamy dla jednego użytkownika. 2. Emisja reklamy tylko użytkownikom z danego regionu geograficznego. 3. Emisja reklamy użytkownikom danego serwisu odwiedzającym również inne serwisy. 4. Emisja video w ramach wybranej formy reklamy. * Emisja z cappingiem (z gwarancją zasięgu) Możliwość określenia dowolnej maksymalnej liczby emisji reklamy na użytkownika, umożliwia zbudowanie bardzo dużego zasięgu reklamy.

Gigaboard 300x600 Listing ogłoszeń z wybranej kategorii głównej

B Doublebillboard 750x200

Widok szczegółów ogłoszenia

C Triplebillboard 750x300

Button 200x90

Skyscraper 200x600

Rectangle 300x300

Rectangle 300x300

Możliwość techniczna emisji formatów reklamowych w niektórych serwisach może być ograniczona. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym cenniku zastosowanie mają ogólne zasady zamieszczania reklam w portalu internetowym Favore.pl oraz specyfikacja techniczna produktów reklamowych w portalu Favore.pl

Zapraszam do kontaktu Mariusz Olejczuk mariusz.olejczuk@favore.pl tel.: +48 665 808 883 www.favore.pl/reklama


Dział Handlowy:

Mariusz Olejczuk mariusz.olejczuk@favore.pl tel.: +48 665 808 883 www.favore.pl/reklama

Profil użytkownika serwisu Favore.pl Wiek

Wykształcenie

Najliczniejszą grupą użytkowników serwisu Favore.pl są osoby w wieku od 25-34. Jak pokazują badania, drugą co do wielkości grupą są osoby w wieku 35-44. Mężczyźni stanowią 51% wszystkich użytkowników.

Większość użytkowników odwiedzających serwis Favore.pl to osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie oraz wyższe.

niepełne podstawowe podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe niepełne średnie średnie pomaturalne licencjat niepełne wyższe wyższe

7-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

0

100000

0

200000

Płeć

10

20

30 [%]

Status zawodowy 51%

6%

49%

8% 7% 7%

34% 14%

7% Mężczyzna

Kobieta

18%

Bezrobotny

Kierownik, prezes, dyrektor

Emeryt lub rencista

Specjalista, wolny zawód

Urzędnik, pracownik administracyjny

Przedsiębiorca (też rolnik, rzemieślnik)

Uczeń lub student

Inny

Favore w liczbach

2 366 599 odsłon

932 000

unikalnych użytkowników miesięcznie

721 000

realnych użytkowników

200 000

zarejestrowanych usługodawców

320 000

aktualnych usług i produktów

85 000

kadra top management

200 000 odbiorców mailingu

* na podstawie wyników Megapanelu za luty 2014

Favore Sp. z o.o. ul. Modlińska 43-45/3, 53-152 Wrocław tel.: +48 71 793 55 16, e-mail: favore@favore.pl

NIP: 894-28-96-578, REGON: 020463859, KRS: 0000276368 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 82 000 zł


Kontakt: Dział Handlowy: Mariusz Olejczuk mariusz.olejczuk@favore.pl tel.: +48 665 808 883 www.favore.pl/reklama

Wskocz na czystą Powierzchnię reklamową

Reklama favore  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you