Issuu on Google+

1. Wymień podstawowe elementy windows 7 i ich przeznaczenie. 2. Najważniejsze zadania systemu operacyjnego.

1’. Personalizacja Autostart Dzielenie systemu na części Można usuwać dowolne elementy sytemu 2’. Ma zarządzać systemem komputerowym, tworzy środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.


AGDahfsdfjanmakota.


Idon't know