Page 1

1. Wymień podstawowe elementy windows 7 i ich przeznaczenie. 2. Najważniejsze zadania systemu operacyjnego.

1’. Personalizacja Autostart Dzielenie systemu na części Można usuwać dowolne elementy sytemu 2’. Ma zarządzać systemem komputerowym, tworzy środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.


AGDahfsdfjanmakota.

Idon't know  
Idon't know  

My name is Damian. i am 16 years old. I live in poland. I go to school.

Advertisement