Page 1

Tècnica Fotogràfica Fotografia

1er CFGS de

Activitat 1: Exposició EXTERIOR DIA

INTERIOR DIA

INTERIOR NIT

ISO: F11 V.O: 1/125

Foto1 ISO 3200 En aquesta fotografia tenim una iso molt alta i aixó ens provoca molt de gra en la imatge.

Foto2 Iso 3200 En aquest cas tenim molt de tros enfocat i ja k estem a un diafragma força tancat la fotografia a quedat un pel subexposada agues anat millor tenir dos punts menys de diafragma.

Foto3 ISO 400 Ens dona un enfoc total de l’objecte pero la part superior sobre tot esta sobrexposada i hauriem de treure dos punts menys del medidor per tenir un to mes adecuat.

ISO 200 F5,6 V.O:

Foto4 V.O 15 Tenim una nitidesa mes bona ja k tenim una iso més correcte pero la profunditat de camp a disminuït degut a que tenim un diafragma molt obert.

Foto5 V.O 1/15 No es nota gaire pero està un pel moguda aquesta foto ens ha quedat ven efocada pero amb poca profunditat de camp.

Foto6 V.O 0”3 Tenim una subexposició força evident i una profunditat de camp menys extensa que en el cas anterior.

ISO 200 F: V.O: 1/30*

Foto7 f:3.5 En aquest cas el diafragma encara està mes obert i tenim molt poc espai enfocat la velocitat es justa per tirar la fotografia sense tripode.

Foto 8 f:3.5 Aqui tenim una mica de subexposició la profunditat de camp es molt curta ja que tenim el diafragma a 3.5

Foto 9 f:2.8 L’enfoc esta medit en molt primer terme, te mol poca par enfocada, també ve donat per el diafragma que està completament obert.

Fotòmetre:

Exposició “correcta”

+1 Sobrexposició

+2 Sobrexposició

-1 Subexposició

-2 Subexposició

ISO: 640 F: V.O: 1/500

Foto10 f:5 Tenim una foto correctament iluminada i enfocada.

Foto11 f4.5 En quest cas tenim una sobre exposició molt subtil i poca profunditat de camp.

Foto12 f.4 Aqui la sobreexposici ó es molt evident i l’enfoc encara es menor que l’anterior.

Foto13 5.6 Ara la fotografia ens queda molt poc subexposada i no podem apreciar tant l’enfoc.

Foto14 f 6.3 tenim una subexposició de 2 punts de diferencia i l’enfoc es poc apreciable.


Foto 1 Exterior dia ISO 3200


Foto 4 Exterior dia V.O. 15


Foto 7 Exterior dia F: 3.5


Foto 2 Interior dia iso 3200


Foto 5 v.o 1/15 Interior dia


Foto 8 f:3.5 Interior dia


Foto 3 Interor nit iso 400


Foto 6 interior nit v.o “0.3


Foto 9 interior nit f:2.8


Foto 10 Exposici贸 correcte f:5

Foto 11 f 4.5 +1 de sobreexposici贸


Foto 12 f: 4 +2 de exposició

Foto 13 f:5.6 – subexposició


Foto 14 f:6.3 -2 subexposici贸


01 Damià activitat 1 exposició  
01 Damià activitat 1 exposició