Page 1

Tècnica Fotogràfica Fotografia

1er CFGS de

Activitat 1: Exposició

Enunciat Realitzar 14 fotografies en Mode Manual, seguint els paràmetres indicats a continuació, i tenint en compte el fotòmetre: EXTERIOR DIA

INTERIOR DIA

INTERIOR NIT

ISO: F11 V.O: 1/125

Foto1 ISO 3200, tenim Foto2 Iso 3200, tenim Foto3 ISO 400 tot molt enfoc i una molt enfoc i ens keda sobre foco mica de gra keda una mica fosca

ISO 200 F5,6 V.O:

Foto4 V.O 15, tenim menys enfoc pero mes nitidesa

Foto5 V.O 1/15 tenim Foto6 V.O 0”3 esta menys profunditat de subexposada cam

ISO 200 F: V.O: 1/30*

Foto7 f:3.5, tenim poc tros enfocat i una mica moguda.

Foto 8 f:3.5 encara tenm menys enfoc i una mica de soubexposició

Foto 9 f:2.8 el fondo ens queda molt desenfocat

Fotòmetre:

Exposició “correcta”

+1 Sobrexposició

+2 Sobrexposició

-1 Subexposició

ISO: 640 F: V.O: 1/500

Foto10 f:5 queda molt correcte

Foto11 f4.5 queda sobreexposa da

Foto12 f.4 queda cremada

Foto13 5.6 un Foto14 f 6.3 pel fosca queda subexposada

-2 Subexposició


Foto 1 iso3200


Foto4 V.O 15


Foto 7, f3.5


Foto 2 iso3200


Foto 5 V.O 1/15


Foto 8 f:3.5


Foto 3 iso400


Foto 6 V.O 0”3


Foto9f2.8


Foto 10 f:5

Foto11 f:4.5


Foto12 f4

Foto 13 f5.6


Foto 14 f6.3

Activitat 1 exposició finalissim3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you