Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius


Šv. Kazimiero Bažnyčia

Bažnyčioje yra Ignaco Lojolos ir Šv. Andrėjaus Bobola atvaizdai.

Šv. Kazimiero Bažnyčia yra jėzuitams priklausanti Barokinė bažnyčia Vilniaus senamiestyje. Ji pastatyta 1618 metais. Ji buvo paversta cerkve, muziejumi, liuteronų bažnyčia per Lietuvos okupaciją. Joje tarnavo Šv. Andriejus Bobola.


Šv. Ignoto Bažnyčia

Šv. Ignoto Bažnyčia yra kita Jėzuitams priklausanti barokinė bažnyčia Vilniuje. Ji buvo pastatyta 1647 metais. 1737 metais bažnyčia sudegė ir turėjo būti atstatyta. Caristinės Rusijos laikais joje įsikūrė karininkų klubas, buvo nuimta daug meno kurinių. Dabar ji yra pagrindinė Lietuvos Kariuomenės bažnyčia. Už 800 metrų rasitę dar kitą jėzuitų bažnyčią...


iiu

Šv. Jonų Bažnyčia

Šv. Jonų Bažnyčia yra XIV amžiuje pastatyta ir XVI ir XVII amžiuose rekonstruota bažnyčia. Kai jėzuitai įkūrė Vilniaus kolegiją, jiems buvo atiduota šalimais esanti Šv. Jonų Bažnyčia. Dabar buvusi kolegija yra Vilniaus Universitetas.

Šv. Jonų Bažnyčios pilnas pavadinimas yra Šv. Jono Krikštytojo ir Jono Evangelisto ir Apaštalo bažnyčia. Už 600 metrų sugrįšite į Šv. Kazimiero bažnyčią.


Šv. Andriejus Bobola

Šventasis Andriejus Bobolė gimė 1591, Pietų Lenkijoje. Jis 1606-1611 m.mokėsi Lietuvoje, jėzuitų provincijai priklausiusioje Braunsbergo kolegijoje. Baigus šią kolegiją, jis mokslus tęsė Vilniuje, Jėzuitų Draugijoje.Vien Vilniuje šventasis Andriejus pragyveno daugiau negu 20 metų. Jis yra vienas iš 23 jėzuitų kankinių, atidavusių gyvybę už tikėjimą. Apaštalavimu pagarsėjęs tėvas Bobola kazokų buvo užkluptas Polesės Janovo apylinkėse, besiruošiantis vežimu trauktis nuo artėjančio priešų būrio. 1657 jį žiauriai nukankino ir nužudė Kazokai. Kankinio kūnas buvo palaidotas Pinsko jėzuitų bažnyčioje. Jo kankinystės diena minima Gegužės 16 dieną.


Padarė Martynas Datkūnas, Lauras Nedzinskas Mokytojai: K. Januškienė, J. Karašauskienė, S. A. Balčiūnaitė.

Lauro ir marčiaus darbas  

VJG darbas we da best

Lauro ir marčiaus darbas  

VJG darbas we da best

Advertisement