Page 25

3) Arrossegar-se, fer la serp. Fig. 17 Ajaguts de panxa poden canviar de direcció: giren tenint com a punt de suport el llombrígol, fan arrossegament circular com una baldufa. Fig. 18 Utilitzen els dits i el polze per agafar i sostenir objectes. Passen objectes d’una mà a l’altra. Exploren els objectes utilitzant tots els sentits: tacte, vista, oïda, olfacte i gust. La posició de panxa permet una gran varietat de moviments i d’accions. Ara comencen a arrossegar-se. Fan el que s’anomena reptar o fer la serp. Hi ha moltes maneres de reptar, les més típiques són: Fig. 19.1 -Reptar avançant amb els colzes de forma simultània. Fig. 19. 2 -Reptar alternant els colzes. 22

infancia i prejudici  

educació socioemocional

infancia i prejudici  

educació socioemocional

Advertisement