Page 1

8.00

Frukost

9.00

Gudstjänst ”Vägmärken” med Kristna studentrörelsen baserad på ett urval av Dag Hammarskjölds texter. Lisa Westberg.

10.00

Kaffe

10.30

”Sändningsverkstad med Seglora smedja: Att skriva opinionsbildande” Tomas Lindbom och Helle Klein

12.00

Avslutningslunch

”Livets svåraste fråga är om livet har någon mening. Svaret är: upplev livet som meningsfullt och du skall finna frågan meningslös.” dag hammarskjöld

BEFRIANDE TEOLOGISKT FORUM 2011

söndag 10 april

”Vi spelar ofta ut frihet och beroende mot varandra. Frihet blir då att slippa vara beroende. Och visst kan det vara så. Det finns så många förslavande beroenden som berövar oss vår frihet. Men verklig frihet tycks vi inte kunna uppleva på egen hand, isolerade från varandra.Vi söker en tro som befriar till ett

frigörande beroende, till ett sammanhang där alla är fria att vara sig själva. Vi vill hjälpa varandra till en tro som är tillit till att denna frihet finns, en frihet som rymmer den mångfald som uppstår när var och en får vara sig själv.”

KG Hammar

BEFRIANDE TEOLOGISKT FORUM 2011 Institutet för kontextuell teologi www.iktsverige.org

www.kriss.se

Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn www.kristenhumanism.org

www.akersberg.se

www.sensus.se

Kista Folkhögskola www.kistafolkhogskola.se

www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Fri och beroende – tro som befriar till mångfald


program fredag 8 april

12.00 Mötesbyrån öppnar 13.00–13.15 Välkomnande och presentation Vilka är vi? Katarina Byström

lördag 9 april 7.30

Frukost

8.30

Morgonbön med KG Hammar/Institutet för Kontextuell Teologi

9.00–12.00

WORKSHOP:”Från enfaldens fattigdom till rikedom i

13.15–13-30 Inledning Ewa/Helle/Seglora smedja 13.30–14.15

mångfalden” med Institutet för Kontextuell Teologi om invandringen som hjälp och gåva – just genom annorlundaskap. Inledningsanförande av KG Hammar: ”Från Buber till Ubuntu”. Ragnar Hellgren: ”Exemplet Danmark. Ett folkrättsligt perspektiv”. Anders Mellin: ”Biologisk mångfald”. Susanne och Henrik Grimheden: ”Internationella erfarenheter av mötet med Den Andre”. Avslutning med Aaron Thomas, teol. stud.: ”Dela hunger – ett eukaristiskt perspektiv”.

FÖRELÄSNING 1: ”Globalisering för och med alla”

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet och författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria. Fruktpaus

14.45–15.30

FÖRELÄSNING 2: ”Kosmopoliter är vi allihopa”

Hans Ucko har under tio år arbetat som Svenska kyrkans sekreterare för Kyrkan och Judendomen och interreligiös dialog. Under nästan 20 år som ansvarig för den interreligiösa dialogen i Kyrkornas Världsråd och som President for Religions for Peace Europe. Numera skribent, föreläsare och aktiv i ett interreligiöst nätverk för ett multireligiöst engagemang kring Barnkonventionen, ”A Day of Prayer and Action for Children”.

12.15 12.30

Middagsbön Lunch

13.30–15.00

WORKSHOP: ”Muslimska mångfaldsperspektiv”

Workshop med Yasin Ahmed, Aisha Gaaza, Abdulkader Habib, Shiraf Sibai från Kista folkhögskola – Sveriges första muslimska folkhögskola. ”Muslimska mångfaldsperspektiv innebär en strävan efter teologi och tro som förenar texternas och kontexternas intelligens.”

Kaffepaus

16.00–16.45

”Emilia Fogelklou inspirerar till tro och handling över gränser idag”

Julia Ryberg är född i amerikansk kväkarfamilj, ingift i svensk kväkarfamilj och bosatt i Sverige sedan 1975. Hon är verksam bland och för Vännernas samfund i Sverige och vidare i Europa och Mellanöstern med retreatledning, undervisning och projektledning. 2007 tog hon magistersexamen på Earlham School of Religion, kväkarnas teologiska seminarium i USA. Hon har erfarenhet av Svenska kyrkan genom tid som förtroendevald. På fritiden är det fiolen, barnbarnen och skogen som prioriteras. 18.00

15.00

Kaffe

15.30-18.00

WORKSHOP: ”Himmel och pannkaka och allting däremellan

FÖRELÄSNING 3:

Middag

19.30–21.50 Danskväll med det queera dansbandet Klas-Ingelaz. Inledning Anna/ Klas/Kristna studentrörelsen.

– om att leva i mångfald och dialog”

Workshop med Ann Aldén, Kyrkoherde i Västra Skrävlinge, Rosengård, Malmö. Teol. dr. och forskare i religionsdialog, och Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn (KHS). 18.30

Bokrelease med Bubbel. Vägen valde dig. KG Hammars meditationer över Dag Hammarskjölds Vägmärken (Seglora smedja 2011)

19.00

Middag

20.30-21.50 Konsert med Diipak Band. Vi avslutar kvällen tillsammans med amerikansk-judiske musikern Diipak. Inledning Ewa/Helle/Seglora smedja 22.00

Aftonbön


program fredag 8 april

12.00 Mötesbyrån öppnar 13.00–13.15 Välkomnande och presentation Vilka är vi? Katarina Byström

lördag 9 april 7.30

Frukost

8.30

Morgonbön med KG Hammar/Institutet för Kontextuell Teologi

9.00–12.00

WORKSHOP:”Från enfaldens fattigdom till rikedom i

13.15–13-30 Inledning Ewa/Helle/Seglora smedja 13.30–14.15

mångfalden” med Institutet för Kontextuell Teologi om invandringen som hjälp och gåva – just genom annorlundaskap. Inledningsanförande av KG Hammar: ”Från Buber till Ubuntu”. Ragnar Hellgren: ”Exemplet Danmark. Ett folkrättsligt perspektiv”. Anders Mellin: ”Biologisk mångfald”. Susanne och Henrik Grimheden: ”Internationella erfarenheter av mötet med Den Andre”. Avslutning med Aaron Thomas, teol. stud.: ”Dela hunger – ett eukaristiskt perspektiv”.

FÖRELÄSNING 1: ”Globalisering för och med alla”

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet och författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria. Fruktpaus

14.45–15.30

FÖRELÄSNING 2: ”Kosmopoliter är vi allihopa”

Hans Ucko har under tio år arbetat som Svenska kyrkans sekreterare för Kyrkan och Judendomen och interreligiös dialog. Under nästan 20 år som ansvarig för den interreligiösa dialogen i Kyrkornas Världsråd och som President for Religions for Peace Europe. Numera skribent, föreläsare och aktiv i ett interreligiöst nätverk för ett multireligiöst engagemang kring Barnkonventionen, ”A Day of Prayer and Action for Children”.

12.15 12.30

Middagsbön Lunch

13.30–15.00

WORKSHOP: ”Muslimska mångfaldsperspektiv”

Workshop med Yasin Ahmed, Aisha Gaaza, Abdulkader Habib, Shiraf Sibai från Kista folkhögskola – Sveriges första muslimska folkhögskola. ”Muslimska mångfaldsperspektiv innebär en strävan efter teologi och tro som förenar texternas och kontexternas intelligens.”

Kaffepaus

16.00–16.45

”Emilia Fogelklou inspirerar till tro och handling över gränser idag”

Julia Ryberg är född i amerikansk kväkarfamilj, ingift i svensk kväkarfamilj och bosatt i Sverige sedan 1975. Hon är verksam bland och för Vännernas samfund i Sverige och vidare i Europa och Mellanöstern med retreatledning, undervisning och projektledning. 2007 tog hon magistersexamen på Earlham School of Religion, kväkarnas teologiska seminarium i USA. Hon har erfarenhet av Svenska kyrkan genom tid som förtroendevald. På fritiden är det fiolen, barnbarnen och skogen som prioriteras. 18.00

15.00

Kaffe

15.30-18.00

WORKSHOP: ”Himmel och pannkaka och allting däremellan

FÖRELÄSNING 3:

Middag

19.30–21.50 Danskväll med det queera dansbandet Klas-Ingelaz. Inledning Anna/ Klas/Kristna studentrörelsen.

– om att leva i mångfald och dialog”

Workshop med Ann Aldén, Kyrkoherde i Västra Skrävlinge, Rosengård, Malmö. Teol. dr. och forskare i religionsdialog, och Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn (KHS). 18.30

Bokrelease med Bubbel. Vägen valde dig. KG Hammars meditationer över Dag Hammarskjölds Vägmärken (Seglora smedja 2011)

19.00

Middag

20.30-21.50 Konsert med Diipak Band. Vi avslutar kvällen tillsammans med amerikansk-judiske musikern Diipak. Inledning Ewa/Helle/Seglora smedja 22.00

Aftonbön


8.00

Frukost

9.00

Gudstjänst ”Vägmärken” med Kristna studentrörelsen baserad på ett urval av Dag Hammarskjölds texter. Lisa Westberg.

10.00

Kaffe

10.30

”Sändningsverkstad med Seglora smedja: Att skriva opinionsbildande” Tomas Lindbom och Helle Klein

12.00

Avslutningslunch

”Livets svåraste fråga är om livet har någon mening. Svaret är: upplev livet som meningsfullt och du skall finna frågan meningslös.” dag hammarskjöld

BEFRIANDE TEOLOGISKT FORUM 2011

söndag 10 april

”Vi spelar ofta ut frihet och beroende mot varandra. Frihet blir då att slippa vara beroende. Och visst kan det vara så. Det finns så många förslavande beroenden som berövar oss vår frihet. Men verklig frihet tycks vi inte kunna uppleva på egen hand, isolerade från varandra.Vi söker en tro som befriar till ett

frigörande beroende, till ett sammanhang där alla är fria att vara sig själva. Vi vill hjälpa varandra till en tro som är tillit till att denna frihet finns, en frihet som rymmer den mångfald som uppstår när var och en får vara sig själv.”

KG Hammar

BEFRIANDE TEOLOGISKT FORUM 2011 Institutet för kontextuell teologi www.iktsverige.org

www.kriss.se

Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn www.kristenhumanism.org

www.akersberg.se

www.sensus.se

Kista Folkhögskola www.kistafolkhogskola.se

www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Fri och beroende – tro som befriar till mångfald

Program Befriande teologiskt forum 2011  

Programmet för Befriande teologistk forum på Åkersbergs stiftsgård i Höör 8-10 april 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you