Page 1

Pavasario Pavasario linksmybės linksmybės (ištrauka) (ištrauka) Darbą Darbą atliko atliko MSV/13 MSV/13 Grupės Grupės mokinys mokinys Deividas Deividas Svirskis Svirskis


Jau Jau saulelė saulelė vėl vėl atkopdama atkopdama budino budino svietą svietą


IrIr žiemos žiemos šaltos šaltos trūsus trūsus pargriaudama pargriaudama juokės. juokės.


Šalčių Šalčių pramonės pramonės su su ledais ledais sugaišti sugaišti pagavo, pagavo,


IrIr putodams putodams sniegs sniegs visur visur įį nieką nieką pavirto. pavirto.


Tuo Tuo laukus laukus orai orai drungni drungni gaivindami gaivindami glostÄ— glostÄ—


IrIr žoleles žoleles visokias visokias iš iš numirusių numirusių šaukė. šaukė.


Krūmai Krūmai su su šilais šilais visais visais išsibudino išsibudino keltis, keltis,


O O laukĹł laukĹł kalnai kalnai su su kloniais kloniais pametÄ— pametÄ— skrandas. skrandas.


Vislab, Vislab, kas kas rudens rudens biaurybėj biaurybėj numirė numirė verkdams, verkdams,


Vislab, Vislab, kas kas ežere ežere gyvendams gyvendams peržiemavojo. peržiemavojo. Ar Ar po po savo savo keru keru per per žiemą žiemą buvo buvo miegojęs, miegojęs,


Vislab Vislab tuo tuo pulkais pulkais išlindo išlindo vasarą vasarą sveikint. sveikint.


Žiurkės Žiurkės su su šeškais šeškais iš iš šalto šalto pašalio pašalio traukės. traukės. Varnos Varnosirir varnai varnai su su šarkoms šarkoms irgi irgi pelėdoms, pelėdoms, Pelės Pelės su su vaikais vaikais irir kurmiai kurmiai šilumą šilumą gyrė. gyrė.

3. Pavasario linksmybės  

Mokinių kūrybiniai darbai. „K. Donelaičiui – 300“.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you