'Hier' Bonheiden - Rijmenam november 2019

Page 1

Hier in Bonheiden-Rijmenam

Barbara en Jan laten zon schijnen Nieuw Groen-duo Leo en Mieke Groen in de oppositie

‘Burgers investeren rechtstreeks in duurzaamheid en worden daar ook financieel voor beloond.'

Jan Fonderie en Barbara Maes op het dak van het gemeentehuis

© Mieke Van Looy

BARBARA EN JAN LATEN DE ZON SCHIJNEN Klimaan is een coöperatieve uit de regio Mechelen die de bevolking laat participeren in duurzame initiatieven. Ze legt in onze gemeente zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en de bib. Enkele jaren geleden zetten onze toenmalige schepenen Jan Fonderie en Barbara Maes mee hun schouders onder dit project. Dat doen ze ook vandaag nog.

Jan Fonderie nam in 2017 deel aan een inspiratiereis over klimaatneutrale gemeenten in Luxemburg en Duitsland. “Tijdens deze reis heb ik het licht gezien”, bekent Jan. “In Freiburg beschikt haast elk gebouw over zonnepanelen. Het zijn burgers die daarvoor gezorgd hebben. Zij investeren rechtstreeks in duurzaamheid en worden daar ook financieel voor beloond.”

Barbara Maes zette vorige bestuursperiode met haar team de bakens uit voor een concrete realisatie. Ze legde contacten met Klimaan, die samen met buurtbewoners uit Bonheiden investeert in 258 zonnepanelen op het gemeentehuis en de bibliotheek. “We geven de burger de kans om mee te investeren tegen amper 100 euro per aandeel. Via de taxshift is er een eenmalig belastingvoordeel van bijna de helft, later volgen dividenden”,

verduidelijkt Barbara. “De gemeente Bonheiden zal door de installatie tot een derde eigen energie kunnen produceren, maar de eigenaars van de zonnepanelen zijn de eigen burgers.” In november wordt de installatie aan het net gekoppeld. Toch is het project meer dan dat. Groen vindt het heel belangrijk dat we op die manier ook aan communitybuilding doen. Meer info op www.klimaan.be


HIER

Nieuw duo neemt Groen op sleeptouw LEO MOONS EN MIEKE VAN LOOY

Voorzitter Leo Moons en ondervoorzitter Mieke Van Looy

Leo, je bent voor velen een nieuw gezicht. Wie ben je, van waar kom je? Ik ben 60 jaar, groeide op in Bonheiden, leefde vele jaren in het Antwerpse en keerde terug naar mijn thuishaven. Samen met Hilde heb ik vijf zonen en vier kleinkinderen. Als licentiaat in de nautische wetenschappen werkte ik 40 jaar in de maritieme wereld en bevoer alle wereldzeeën. Ik werkte meer dan 20 jaar voor een Fins bedrijf waar ik logistiek coördineerde en leiding gaf. Ondertussen ben ik bijna gepensioneerd. Ik ben een scout in hart en nieren. Het leven met en in de natuur boeit mij enorm. Net als het tegengaan van verontreiniging. Zo ben ik een plogger avant la lettre: van een wandeling kom ik steevast met verzameld afval terug.

© Jan Fonderie

Mieke Van Looy, wat maakt jou een Groen meisje? Vooral het Anders Gaan Leven, de participatieve basisbeginselen. Mensen een stem geven, hen een platform bieden en faire kansen aanreiken. Daarnaast hou ik van schoonheid creëren en handhaven. Dat begint bij het je bewust zijn van en omgaan met je omgeving. Wat zijn jullie grootste bekommernissen voor ons dorp maar ook voor de hele wereld? Kort samengevat: het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. http://www.sdgs.be


HIER

WE HOUDEN DE GEMEENTERAAD WAKKER verlagen of onze medewerking aan te bieden in verschillende werkgroepen zoals voor domein Zellaer en jeugdcentrum de Splinter. ONZE 4 GEMEENTERAADSLEDEN

V.L.N.R. BARBARA MAES, JAN FONDERIE, ANNICK VAN DEN BROECK EN CHARLOTTE PITTEVILS

Groen is weer een oppositiepartij maar wil toch proberen zoveel mogelijk punten uit haar eigen programma te realiseren. We zijn ondertussen minstens negen gemeenteraden verder en Groen kan een indrukwekkend rapport voorleggen. We zetten 18 punten op de agenda, dienden 4 amendementen in, riepen een gemeenteraadscommissie klimaat samen en stelden al meer dan 70 vragen. Dat is ongezien voor een oppositiepartij in Bonheiden, zeker als je weet dat de oppositie tijdens de vorige bestuursperiode geen enkel punt op de agenda zette.

BRENGT DEZE MANIER VAN WERKEN IETS OP?

PARTICIPATIE Groen heeft veel bestuurskennis opgebouwd en het zou een gemiste kans zijn om die niet te benutten. Dit nieuwe bestuur zette het begrip ‘participatie’ hoog op de agenda, maar het is opvallend dat raadsleden net erg weinig bij het beleid worden betrokken. Groen zal er alles aan doen om deze constructieve en kritische manier van oppositie voeren vijf jaar vol te houden. Dat hebben onze 1.816 kiezers absoluut verdiend!

Onze Groene raadsleden vinden van wel. Door vragen te stellen en opmerkingen te maken, zet je het bestuur aan het denken over bepaalde zaken en zal men hier in de toekomst hopelijk rekening mee houden. Neem nu onze suggesties over mobiliteit, om de leeftijd van leden voor de jeugdraad te

WE GAAN ERVOOR! Groen pakte voor de verkiezingen uit met enkele ambitieuze programmapunten. Zo vinden we het heel belangrijk dat er in het dienstencentrum warme maaltijden aan een sociaal tarief aangeboden worden. Een natuurbegraafplaats en asverstrooiing op de Dijle zijn een must in onze landelijke gemeente. Het verbeteren van de luchtkwaliteit kan als je inzet op de fiets en het centrum inricht als een aangename wandel- en fietszone. De extra parkeerplaatsen in Rijmenamcentrum zagen we met lede ogen aan. We wachten met vrees de ‘evaluatie’ van de fietsstraten af. Terwijl andere gemeenten Bonheiden als referentie nemen, wil het huidige

‘We zijn erg benieuwd wat er wel in de meerjarenplanning zal staan.' bestuur zelfs de lijnen in onze fietsstraten niet herschilderen. Onze punten over burgerbegroting, klimaatcommissie, uitbreiding van Buck-e, meer speelruimte, omvorming van domein Sluyts tot volwaardig park, een actuadebat op de gemeenteraad, een langetermijnplan voor sportaccommodatie Mechelsbroek … werden afgevoerd. Maar we zullen ze zeker opnieuw op de agenda zetten.

IN ’T KORT

Op vraag van Groen worden de TOILETTEN in openbare gebouwen KINDVRIENDELIJK gemaakt: met verzorgingstafels, WC-brilverkleiners en opstapjes. Het DEELWAGENSYSTEEM PARTAGO is er gekomen op initiatief van de Groene schepenen. In Bonheiden kan je zelfs een auto met zeven zitplaatsen ontlenen of je kan de auto inzetten als kleine bestelwagen. Bovendien betaal je enkel als je rijdt. Onze gemeente heeft een ZWERFVUILSTOFZUIGER. Die werd vorig jaar aangekocht om onze gemeente netjes te houden. Groen vroeg zelfs de aankoop van een tweede stofzuiger voor Rijmenam. Nochtans leek het dat we die de voorbije maanden erg weinig in het straatbeeld zagen. Om jonge bomen beter te beschermen stelt Groen voor om TREEGATORS te kopen. Dat zijn zakken die men rond een boom moet ritsen en vullen met water. De gaatjes onderaan laten het water druppel per druppel door. Zo kunnen jonge bomen de droogtes hopelijk beter doorstaan en kunnen we onze bomen voluit inzetten voor het klimaat. Ivarem wil de AFVALTAKS HERZIEN. Groen heeft altijd gepleit om het principe ‘de vervuiler betaalt’ maximaal toe te passen. Alleen dan zet je echt in om op een rechtvaardige manier afval te voorkomen.


HIER

1

2

3

4

1 Rijmenam leeft! Op zaterdag 7 september werd Rijmenam-centrum feestelijk heropend. En als er gefeest wordt zijn we er naturlijk graag bij! Nu nog herbruikbare bekers en we zijn helemaal gelukkig ... © Mieke Van Looy

2 Het lot van Domein Zellaer De plannen voor het prachtige Zellaerkasteel liggen nu al een tijdje stil. Nochtans heeft dit domein erg veel potentieel. We hopen dus van harte dat het huidige bestuur snel werk maakt van een nieuwe bestemming. © Mieke Van Looy

3 Bedankt Annick! Als afscheidnemend voorzitster werd Annick Van den Broeck nog eens extra in de bloemetjes gezet. Zij heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor Groen en daar zijn we haar enorm dankbaar voor! Gelukkig blijft Annick nog actief als bestuurs-, fractie- en raadslid. We kunnen dus nog lang genieten van haar inzet en enthousiasme! © Mieke Van Looy

4 De babbelbank van Kristof in de Kerselaarstraat "Zo komen de mensen meer buiten. Praten over koetjes en kalfjes, de dag evalueren en vooral genieten van de kleine dingen. De zomeravonden hier zijn hemels!" © Lana Thielemans


20 JAAR GROEN! 2020 is het jubileumjaar van Groen en dat willen we vieren! Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 25 januari heffen we het glas in de Pastorij, St.-Maartensberg, Rijmenam. Iedereen welkom om 17u! Inschrijven vóór 15 januari op www.groenbonheiden-rijmenam.be. Noteer ook alvast 16 mei in je agenda. We plannen een gevarieerd programma gekruid met lekker eten. Meer info volgt in onze nieuwsbrief. Graag een papieren uitnodiging? Laat het weten op www.groenbonheiden-rijmenam.be.

Groen Bonheiden-Rijmenam Leo Moons Cupidolaan 12 2820 Rijmenam 0475 24 16 46 groenbonheiden-rijmenam@telenet.be www.groenbonheiden-rijmenam.be www.facebook.com/groenbonheidenrijmenam Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Bonheiden-Rijmenam lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.