Page 1

Gruobuonis A​ š lyri​ škai iš​ krypęs ž​ induolis, kiekviena eilutė mano kune, tai grobis ­ kuri iš​ grobstys kitas plėš​ rūnas, su veidu panaš​ iu i manąjį, pilna bereik​ šmio ž​ mogiš​ kumo.

EIlėraštis  
EIlėraštis  

EIlėraštis

Advertisement