Page 8

Betoniranje montažnih veza •

Beton kojim se ispunjavju montažne veze mora da zadovolji potrebnu čvrstoću, a da tom prilikom skupljanje tako ugradjenog betona bude što je moguće manje. U tom cilju treba obezbediti maksimalnu negu betona ugradjenog u montažnu vezu.

Da bi se obezbedilo što bolje prijanjanje novog i starog betona potrebno je posebno obraditi spojne površine i po potrebi ih premazati nekim od polimernih premaza.

U cilju što bržeg očvršćavanja betona u montažnim vezama moguća je upotreba aditiva za brzo očvršćavanje, pogotovu u nepovoljnim klimatskim uslovima.

Kod betoniranja malih zapremina u montažnoj vezi (debljine slojeva od 1 do 4 cm) trebakoristiti mešavine sa što manjom količinom vode ("suvi beton1'). I kod slojeva veće debljine završni sloj treba izvesti na isti način.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement