Page 40

SG14

Veza izmedju stuba i grede betoniranjem čvora na licu mesta

– Veza prenosi sve uticaje. – Pre dobetoniranja čvora vrši se zavarivanje armature. – U varijanti A se mogu preneti male transverzalne sile, a u varijanti B, preko vute, znatno veće. – Prefabrikovana greda mora da ima posebne privremene oslonce dok novi beton ne očvrsne. Površine koje dolaze u dodir sa novim betonom moraju biti dobro orapavljene, očišćene i premazane nekim od polimernih premaza. – Novi beton treba da bude spravljen sa aditivima za brzo očvršćavanje i protiv skupljanja.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement