Page 4

Nosivost montažnih veza •

Montažne veze armiranobetonskih elemenata moraju biti izabrane i proračunate tako da prenesu sve statičke uticaje koji se u konstrukciji javljaju u svim fazama izgradnje, montaže i eksploatacije. Posebnu pažnju treba obratiti na veze koje su predvidjene da prenesu momente savijanja. Takve veze zahtevaju kontiiiualizaciju zategnute armature ili primenu visokovrednih zavrtnjeva ili prethodno napregnutih kablova i sipki. Kod ovako projektovanih veza, po pravilu je potrebno dodatno betoniranje ili injektiranje, što znatno komplikuje radove i povećava njihov obim. U nekim slučajevima uticaji koji se javljaju u spojevima i elementima u fazi montaže mogu biti znatno veći od onih u eksploataciji. Ukoliko ovi uticaji nisu obuhvaćeni, javljaju se značajna oštećenja koja narušavaju funkcionalnost i trajnost konstrukcije (veliki ugibi i prsline).

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement