Page 39

SG13

Veza između stuba i grede preko naknadnog prednaprezanja kablova i dobetiniranja preseka grede

– Veza prenosi sve uticaje. – U varijanti A prednaprežu se sve grede u redu od jednom, a u varijanti B greda po greda, što zahteva kotve za nastavak koje zauzimaju dosta mesta. – I ovde važe sve napomene iz predhodnog veze.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement