Page 36

SG10

Veza izmediu stuba i grede preko kablova sa naknadnim prednaprezanjem

– Veza prenosi sve uticaje i predstavlja monolitan spoj. Po postavljanju grede – na kratak element na stubu kroz otvore se provlači kabl. Prostor izmedju čela grede i stuba se ispunjava tankim slojem betona koji treba da dostigne potrebnu čvrstoću pre početka prednaprezanja. – Ukoliko mogu da se očekuju alternativni momenti u spoju, donja strana grede može da se zavarivanjem usidrene pločice veže za čelično ojačanje na kratkom elementu. – Kod ovog spoja posebno je značajna antikorozivna i protivpožarna zaštita.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement