Page 35

SG9

Veza između stuba i grede preko prednapregnutih šipki ili visokovrednih zavrtnjeva

– Veza u varijanti A prenosi sve statičke uticaje, a u varijanti B ne prenosi momente savijanja. – Tanak sloj maltera između grede i stuba treba da dostigne potrebnu čvrstoću pre utezanja. – U varijanti A pri utezanju se mogu javiti kontra momenti. Rupe za zavrtnjeve treba da budu izradjene sa posebnom preciznošću, jer bi mala odstupanja onemogućila izvodjenje veze. – Na gredi treba da postoje džepovi dovoljne dužine da omoguće smeštanje zavrtnjeva u rupe. – Posle utezanja džepovi se mogu zapuniti suvirn betonom.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement