Page 28

SG2

Veza izmedju stuba i grede preko čeličnog kratkog elementa

– Kod ove veze, koja je zglobna i može da prenese velike transverzalne sile, greda sa upuštenim krajem se oslanja na čelični kratki element formiran iz vertikalnih čeličnih rebara sa horizontalnom flanšom od čeličnog lima za oslanjanje (varijanta A) ili vertikalno postavljenim ugaonicima i flanšom (varijanta B). – U oba slučaja važe iste napomene o vezivanju ovih elemenata za armaturu stuba kao u predhodnom slučaju.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement