Page 12

ST3

Veza izmedju stuba i temelja preko četiri bolcna

– Veza može da prenese velike momente savijanja. – U varijanti A iz temelja vire četiri bolcna različite visine. Stub sa četitri rupe se postavlja preko pločice za nivelisanje a zatim se spoj i rupe injektiraju kroz ostavljene otvore. – U varijanti B u temelju se ostavljaju rupe u koje ulazi armatura ispuštena iz stuba. Neposredno pre postavljanja stuba rupe u temelju se ispunjavaju malterom. Preko ugaonika i zavrtnjeva sa strane stub se postavlja u projektovani položaj. – U obe varijante dužina ispuštenih ankera mora da zadovolji uslove sidrenja ili preklapanja.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement